Archív za 2005 rok

Strana 61

Hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3031

Dátum: 05.04.2005

Autori: Gebauer Juraj, Kruspan Peter, Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: spojivo, hydraulické

Text:

...kovov, kremičitany, sulfáty a uhličitany, atď.). To znamená, že zdroje pre AAAS-spojivá sú takmer neobmedzené.Počas aktivácie alkáliami pôsobí vysoká koncentrácia OH iónov v zmesi na hlinitokremičitany. Zatial čo v paste portlandského alebo super sulfátovaného cementu je z dôvodu rozpustnosti hydroxidu vápenatého pH 12, je hodnota pH v systéme AAAS vyššia ako 13,5. Množstvo alkálie, ktoré je vo všeobecnosti v rozmedzí od 2 do 25 hmotn....

Spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3030

Dátum: 05.04.2005

Autori: Ko Suz-chung, Gebauer Juraj, Baalbaki Moussa

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: výroby, vysoko, pevného, betonů, spôsob, kyselinovzdorného

Text:

...pevnosť pri čo najnižšej priepustnosti pre plyny Vynález je preto zameraný na spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu,pomocou ktorého je možné bezpečné dosiahnutie čo najvyššieho počtu úvodom uvedených okrajových podmienok aj pri redukovanom použití vysokopecnej trosky.Na vyriešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa vynálezu V podstate v použití hydraulického spojiva pozostávajúceho z hlinitokremičitanov, síranu vápenatého...

Hnojací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14850

Dátum: 05.04.2005

Autor: Garcia-mina Freire Jose Maria

MPK: C05D 3/00, C05D 5/00, C05D 9/02...

Značky: hnojací, prípravok

Text:

...alebo K(Na) a Mg(Ca)(Kerschbaum, F. 1937. GB 475,993 Franz, S. 1954. GB 704,l 15), alebo Al(Ca) (označovaný Fospal). Tieto produkty sú nerozpustné vo vode a môžu byť asimilovateľné, pretože sú za tepla rozpustné v kyseline citrónovej alebo kyseline mravčej. Napriek tomu keď sa študovala rozpustnosť týchto zlúčenín vneutrálnom citráte amónnom - prijateľná rozpustnosť v neutrálnom citráte amónnom ako miera potenciálneho stupňa...

Tiadiazolidinóny ako inhibítori GSK-3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6831

Dátum: 04.04.2005

Autori: Dorronsoro Diaz Isabel, Medina Padilla Miguel, Alonso Cascon Mercedes, Martinez Gil, Panizodel Pliego Gema, Fuertes Huerta Ana, Perez Puerto Maria José

MPK: A61K 31/433, A61P 25/00, A61P 3/00...

Značky: gsk-3, tiadiazolidinóny, inhibítori

Text:

...z hľadiska využiteľnosti danej látky v líečivách, t.j. dobré fannaceutickć vlastnosti zhľadiska podávania lieku, jeho šírenia. metabolizmu a vylučovanía.Na základe výsledkov molekulámeho modelovania a našich teórií sme navrhli a zosyntetizovalí 2.4-disubstitttované tíadiazolídinóny (TDZD) druhej generácie, ktoré sú veľmi stabilné oproti biologíckým molekulám obsahujúcim tiolovú skupinu, medzi ktoré patrí napriklad glutatíón alebo...

Zariadenie na zabránenie rozstreku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6180

Dátum: 04.04.2005

Autor: Downes John Anthony

MPK: B62D 25/16

Značky: zariadenie, rozstreku, zabránenie

Text:

...plochý panel 4, tvorený množstvom totožných medzistien 5 s kanálikmi 6, ktoré vedú2 z prvej strany panelu priečne k druhej strane panelu, ako je jasnejšie zobrazené na obrázku 2. Každá medzistena má na boku kanálika 6 tri kapsy na Zbieranie vody vo forme vertikálnych žliabkov 7 A, 7 B a 7 C tvaru U. Pn používaní (ako je úplnejšie opísané nižšie) na mokrých povrchoch ciest je voda 8 odhadzovaná kolesom na prvú stranu panelu 4 a...

Viacvrstvová požívateľná bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4985

Dátum: 04.04.2005

Autori: Kim Dennis, Herbst Laura, Gaonkar Anilkumar Ganapati, Chen Weizhi

MPK: A23L 1/00, A23C 19/00, A21D 13/00...

Značky: viacvrstvová, bariera, požívateľná

Text:

...vystavený pôsobeniu zvýšených teplôt. Požívateľná bariéra stála pri zahrievaní v rúre zabrañujúca prechodu vlhkosti podľa spomínaného vynálezu je tvorená kompozíciou zahŕňajúcou požívateľný olej s nízkou teplotou topenia, ktorého teplota topenia je asi 35 °C alebo nižšia, a požívateľný tuk topiaci sa pri vyššej teplote, ktorého teplota topenia je asi 70 °C alebo vyššia, pričom tento požívateľný olej topiaci sa pri nižšej teplote a tento...

Spôsob vybudovania veže, ako aj veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10403

Dátum: 04.04.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: E02D 27/42, F03D 1/00, F03D 11/04...

Značky: vybudovania, spôsob, veterná, elektráren, veže

Text:

...súplánované jedna alebo viaceré segmentové kotvy 12. Tieto segmentová kotvy 12 môžu byť tvarom apočtom prispôsobené zvláštnym požiadavkám základov. Tak môže pri základoch z betónu vyrobeného na mieste alebo základoch z prepravovaněho betónu byť použitá napr. jednodielne vytvorená segmentová kotva, ktorá je vpletená do annovania. Pri základoch montovaných z dielcov sú naproti tomu použité viaceré segmentová kotvy, ktoré sú svojím tvarom...

Použitie tetracyklických derivátov na výrobu liečiva na liečenie samičej sexuálnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284494

Dátum: 04.04.2005

Autor: Daugan Alain Claude-marie

MPK: A61K 31/495, A61P 15/10

Značky: sexuálnej, dysfunkcie, tetracyklických, použitie, derivátov, liečivá, liečenie, výrobu, samičej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie tetracyklických derivátov všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľných solí a solvátov, napríklad hydrátov, kde R0 je H alebo halogén alebo alkyl s 1 až 6 C R1 je H, alkyl s 1 až 6 C, alkenyl alebo alkinyl vždy s 1 až 6 C, halogénalkyl s 1 až 6 C, cykloalkyl s 3 až 8 C, cykloalkylalkyl s 3 až 8 C v cykloalkyle a 1 až 3 C v alkyle, prípadne substituovaný fenylalkyl s 1 až 3 C v alkyle alebo prípadne substituovaný...

Vodný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho prípravy, výrobok s jeho obsahom a použitie protizápalového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284491

Dátum: 04.04.2005

Autor: Kim Soo-il

MPK: A61K 9/16, A61K 31/58, A61K 9/14...

Značky: přípravy, vodný, prostriedok, prostriedku, farmaceutický, spôsob, použitie, obsahom, výrobok, protizápalového

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok, ktorý je schopný rozprášenia do nosovej dutiny jedinca, je bez hnacieho plynu a obsahuje (A) farmaceuticky účinné množstvo pevných častíc aktívnej látky, ktorá je účinná pri liečbe abnormálneho telesného stavu pôsobením svojej prítomnosti na povrchoch sliznice nosovej dutiny, pričom aktívnou látkou je protizápalový steroid vybraný zo súboru zahrnujúceho dexametazon, prednisolon a acetonid triamcinolonu, (B) od...

Stabilná nevodná formulácia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284490

Dátum: 04.04.2005

Autori: Stevenson Cynthia, Eckenhoff James (zomrel), Tao Sally, Prestrelski Steven, Wright Jeremy, Leonard Joe

MPK: A61K 38/08, A61K 38/04, A61K 38/00...

Značky: přípravy, formulácia, spôsob, stabilná, nevodná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné nevodné protické formulácie na podávanie pacientovi zahŕňajú aspoň jednu peptidovú zlúčeninu a rozpúšťadlo pre túto peptidovú zlúčeninu, ktoré je tvorené aspoň jedným nevodným protickým rozpúšťadlom, v ktorom má uvedená peptidová zlúčenina rozpustnosť aspoň 10 % hmotn. a v ktorom je rozpustená. Uvedená formulácia je stabilná pri teplote 37 °C počas aspoň 2 mesiacov tak, že po 2 mesiacoch pri 37 °C zostáva aspoň 65 % chemicky a...

Spôsob recyklovania zmesi článkov a batérií obsahujúcich anódu na báze lítia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2593

Dátum: 04.04.2005

Autori: Tedjar Farouk, Foudraz Jean-claude

MPK: H01M 10/54, H01M 6/00

Značky: obsahujúcich, batérií, anódu, spôsob, zmesí, lítia, recyklovania, báze, článkov

Text:

...patentových prihlášok JP 10046266, JP 10158751 aJP-A-10074539 navrhujú tepelnéspracovanie v rozsahu teplôt 350 °C a 1000 C a týkajú sa len lítiovo-iônovýchNa druhej strane, spôsoby, ktoré sa vo svete priemyselne využívajú, sú len dva1- Spôsob nazývaný TOXCO navrhnutý v patente US 5888463 a predložil ho W.J. McLuaghlin, Lithium battery recycling Proceedings of the 5 th International Seminar on Battery Waste Management (Florida 1993). Tento...

Detské hracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3159

Dátum: 02.04.2005

Autor: Ewringmann Ulrich

MPK: A63H 17/00

Značky: vozidlo, hracie, dětské

Text:

...tyčový ovládací element pomocou svojej rukoväte odtiahne späť, čim sa vidlicový podávač uzavrie tak ďaleko, ako toNásledne sa podporné ramená, svýhodou prostrednictvom rukoväte tyčovćho ovládacieho elementu a ďalšej rukoväte, ktorá jeStacionárne umiestená na druhom podpornom ramene, nadvihnutej horedo nadvihnutej polohy, v ktorej blokovacie elementy v tvare čeľustí oboch podporných ramien uchopia bočne vyčnievajúce kýpťovité výstupky,...

Kombinácie fungicídne účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2620

Dátum: 02.04.2005

Autori: Eckstein Klaus, Latorse Marie-pascale, Seitz Thomas

MPK: A01N 47/10

Značky: účinných, fungicidně, látok, kombinácie

Text:

...moderné fungicidy neustále zvyšujú, čo sa týka napr. spektra účinnosti, toxicity,selektivity, vynaložených nákladov, tvorby zvyškov, výhodnej prípravy, a že okrem toho môžu nastať napríklad problémy s rezistenciami, stále tu pretrváva úloha vyvíjať nové fungicídy, ktoré by aspoň v niektorých dielčich oblastiach vykazovali výhody voči známym fungicídom.0007 Predmetom vynálezu sú kombinácie účinných látok, ktoré spomínané úlohy aspoň v...

Mechanizmus pre otváranie/zatváranie dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1204

Dátum: 02.04.2005

Autor: Bourbon Claude

MPK: E05B 65/20

Značky: dveří, automobilů, mechanizmus

Text:

...sa môže uchytiť o spúšťaciu kľuku kľučky. V tomto prípade kľučka obsahuje zóny pre uchytenie, s ktorými je prvok uzamykania spojený v polohe uzamknutia.00015 Týrnito zónami pre uchytenie sú hlavne dutiny nachádzajúce sa na spúšťacej kľuke.00016 Prvok uzamykania sa tiež môže uchytiť o manipulačný prvok, ktorý je súčasťou prevodovćho celku. V tomto prípade je vhodné keď- manipulačný prvok je mobilný medzi polohou spojenia s uvedenou...

Mechanizmus pre otváranie/zatváranie dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1203

Dátum: 02.04.2005

Autor: Bourbon

MPK: E05B 65/20

Značky: dveří, automobilů, mechanizmus

Text:

...spúšťacia kľuka je umiestnená v blízkosti ovládacíeho prvku, ktorý po aktivovaní pôsobí na túto spúšťaciu kľuku. 00015 Štruktúra mechanizmu podľa vynálezu je teda veľmi jednoduchá.00016 Kľuka uzamykania aspúšťacia kľuka, ktorá obsahuje prvok uzamykania môžu mat spoločne uchytenie.00017 Prvok uzamykania môže obsahovať aspoň jedno uloženie alebo výstupok,uchycujúce časť elastického prvku, umožňujúce jednoduche zloženie mechanizmu. Prvok...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4109

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hurt František

MPK: F24B 7/00, F28D 20/00

Značky: tepelný, výmenník

Text:

...prenosu tepla vykazujú naše riešenie tepelného výmenníka podľa UV 13 316, ktorý má však len jeden stredový dymovod tvoriaci vnútomú stenu výmenníka, so zavesenou centrálnou vložkou a ktorá smeruje teplo na vnútornú stenu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje tepelný výmenník, najmä pre krbové kachle na zohrievanie vody alebo vzduchu podlá tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že výmennñ( je tvorený dutým...

Lietadlo s vertikálnym štartom a pristávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4108

Dátum: 01.04.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: B64C 27/00

Značky: vertikálnym, lietadlo, pristávaním, štartom

Text:

...vnútomých čapoch v otvore krídla tak, že os výkyvu konzoly je rovnobežná s osou hnacieho leteckého motora, pričom riadiaci letecký motor je kolmo výkyime osadený na vonkajších čapoch vo vertikálnej výkyvnej konzole.Typický príklad lietadla s vertikálnym štartom a pristávaním podľa technického riešenia je zobrazený na obr. l. Lietadlo je zložené z centrálnej kabíny 4, okolo ktorej je upevnené vonkajšie vidlicovité krídlo 1. V otvoroch krídla...

Hudobný nosič optického disku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4107

Dátum: 01.04.2005

Autor: Dostál Juraj

MPK: G11B 23/00

Značky: optického, nosič, disků, hudobný

Text:

...obchodných sieti k spotrebiteľovi.Doteraz nosiče optických diskov slúžia ako ochrana diskov a ako jednoduchý obal na ich uskladnenie.Úlohou technického riešenia je, že nosič optického disku je vybavený zvukovým generátorom, ktorý umožňuje distribúciu v rámci obchodných sieti ako darčekové balenie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. l zobrazuje vnútomú stranu nosiča, kde na...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4106

Dátum: 01.04.2005

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...tak, že základné teleso 1 je vytvorené ako duté, s komorou, v strednej časti ktorej, v prijímacom priestore 4 c, je uložený uzatvárací mechanizmus 3. V tomto mieste je os prijímacieho priestoru 4 v úseku 13 B rowiobežná s osou v úseku 13 A, ale bočne presadená. V homej časti prijímacieho priestoru 4, ktorá sa nachádza medzi vstupným otvorom 14 a uzatváracím mechanizmom 3, je prijímací priestor zalomený, tvorí šikanu, takže pri zasunuti časti 6...

Automatická peletová krbová pec s teplovodným a teplovzdušným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4105

Dátum: 01.04.2005

Autori: Hudák Michal, Lacko Vladimír

MPK: F24B 1/00

Značky: peletová, automatická, krbová, teplovzdušným, výmenníkom, teplovodným

Text:

...povel elektrického impulzu na hnaci motorček 3 s prevodovkou napojený na závitovkový dopravník 2 peliet, s vyúsťujúcim násypníkom zásobníka 1 peliet, ktoré sa šmýkačkou 4 dopravia do ohniska 5 a zapália odporovým elektrickým zapaľovačom 9, na základe ďalšieho povelu z riadiacej jednotky 24, pričom vznikajúci popol z horenia peliet prepadáva cez perforovanú časť ohniska S, prepadový otvor 22 popolastropu plášťa popolníkovej komory do...

Systém signalizujúci neoprávnenú manipuláciu, najmä s monitorovaným objektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4104

Dátum: 01.04.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: G08B 29/00

Značky: neoprávnenú, signalizujúci, najmä, systém, objektom, manipuláciu, monitorovaným

Text:

...svorku K 3 je privedený kábel, ktorý je pripojený ku kontaktu spínača, ktorý uvádza sledované zariadenie do činnosti (napr. v prípade motorových vozidiel ide o spínač štartéra).Na ostatné svorky sa môžu pripojit rôzne iné vstupy,ktoré svojou zmenou ovplyvňujú činnosť monitorovaného objektu. Na ilustráciu je možné uviest v prípade, že v prípade automobilu na svorku K 4 môže byt privedený kábel pripojený k neoznačenému snímaču nárazu, na svorku...

Závesné sedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4103

Dátum: 01.04.2005

Autor: Ševčík Vladimír

MPK: A47C 9/10

Značky: závesné, sedenie

Text:

...súčasť nejakej konštrukcie (napr. stĺpy pergoly, háky v stene miestnosti), pričom prakticky nezáleží na priestorovej polohe ani jednej z nich. Je však vhodné, aby pôdorysná vzdialenosť bodovzavesenia sedenia na opory bola cca 3 m, pokiaľ sú závesné body približne v horizontálnej rovine v prevýšení cca l m nad sedadlom. Vlastné sedenie je zavesené na závesoch z netuhých ťahových konštrukčných prvkov, ktoré sú odnímateľné pripevnené na...

Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so servopohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4102

Dátum: 01.04.2005

Autor: Považan Marián

MPK: F16K 31/06, F16K 31/02

Značky: posúvač, jedno, hermetizovaný, servopohonom, dvojcestný

Text:

...v zóneevaporačnej. Prietokové otvory cez puzdro valca sa vyvŕtajú počas jeho zovretia v prípravku s kalenými čeľusťami,vrtákmi prechádzajúcimi cez kalené vŕtacie puzdra.Teleso a valec posúvača ako aj viečka puzdra sú odliatky z jemnozmnej sivej liatiny Fe, Si, C. Puzdro valca je z bezošvej rúrky 5/4 aje zaspájkovane v peci s neutrálnou atmosférou v predliatom a opracovanom otvore telesa posúvača s použitím dvoch prerušených tesne...

Spojka, zásobník a zariadenie na prípravu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4101

Dátum: 01.04.2005

Autori: Eggert Ilona, Graf Thomas, Dupin Thierry, Laffay Philippe, Faulhaber Thomas, Brehm Winfried

MPK: A61J 1/05, A61M 39/10, A61M 1/14...

Značky: zásobník, zariadenie, přípravu, spojka, tekutiny

Text:

...zakončenie 14 vybavené ohybným spojením vybaveným spojovacím povlakom.Spojka l je ďalej vybavená lištou 15, ktorá spojuje druhú montážnu spojovaciu súčasť 4 so strednou časťou 6 spojky 1. Táto lišta 15, ako je uvedene ďalej, slúži ako doplnok k detektoru v mieste spojovacích súčasti na potvrdenie správneho namontovania spojky.Obr. 2 znázorňuje rez spojkou 1, kde stredná časť 6 a krídlovité výbežky 7, 8 sú znázomené v reze pozdĺž...

Záhradné ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4100

Dátum: 01.04.2005

Autor: Peniaško Miroslav

MPK: F24B 1/18, F24B 1/197

Značky: ohnisko, záhradné

Text:

...šamotovým poterom 4 a rošt 6 ohniska, kde sa kladie drevo na kúrenie. Pri vrchnej časti stojky 2 je umiestnený rošt 6 ohniska (obr. 2), ktorý môže byt železný, ktorý drží na troch kovových tyčiach 9 vsunutých do troch rúr 8 stojky 2. Každé upevnenie roštu 6 ohniska používaním sa opotrebuje, zostame a je treba ho vymeniť. Javi sa, že kovové tyče 9 umiestnene v rúrach 8 stojky 2 riešia tento problém najjednoduchšie a najlepšie. Je možné rošt 6...

Zariadenie na horizontálnu prekládku intermodálnych prepravných jednotiek pri kombinovanej doprave z automobilového dopravného prostriedku na vagón, z vagóna na vagón a opačne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4099

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrapko Peter

MPK: B65G 69/26, B65G 69/22

Značky: intermodálnych, dopravě, opačně, prostriedku, prepravných, zariadenie, horizontálnu, dopravného, jednotiek, vagón, prekládku, automobilového, kombinovanej, vagóna

Text:

...automobilového dopravného prostriedku (x). Na obrázku č. 7 je znázomený pohľad zhora na prekládku z otočnej plošiny jedného železničného vagóna na otočnú plošinu druhého železničného vagóna s použitím pevnej plošiny s výrezmi na zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiestnenej na jednom železničnom vagóne z jednej strany pevnej plošiny a zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiesmenej na druhom železničnom vagóne z druhej strany...

Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4098

Dátum: 01.04.2005

Autori: Turanský Dušan, Červinka Peter

MPK: F41C 3/00, F41A 19/29, F41A 19/35...

Značky: záverovým, samonabíjacia, zbraň, uzamknutým, mechanizmom

Text:

...vloženia hlavne, nasunutia a sklopenia záveru v smere šípok.Na obrázku 6 je znázomený ďalší krok montáže, posun záveru vzad v smere šípky a tým zasunutie čapu zadného do vodorovnej častí drážky zadnej a na obrázku 7 je naznačená montáž čela na telo otočením v smere šípky, čím je montáž zbrane ukončená.Konkrétnym príkladom uskutočnenia technického riešenia znázomeným na obrázkoch 1 až 7 je poloautomatická Samonabíjacia krátka strelná...

Doskové vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4097

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrdlička Anton

MPK: F24D 3/16

Značky: doskové, vyhrievacie, těleso

Text:

...Plocha prekrytia môže byt opatrená grafickým motívom. Tak pôsobí doskové vyhrievacie teleso ako dekoratívny prvok v byte a zároveň plní úžitkovú funkciu tým, že sála teplo.Prehľad obrázkov na výkresochDoskové vyhrievacie teleso podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu doskového vyhrievacieho telesa. Na obr. 2 je znázomený pohľad z...

Nastaviteľné spätné zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4096

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bučková Miriam, Tichý Richard

MPK: B60R 1/00

Značky: nastavitelné, zrkadlo, špatně

Text:

...kombinovaného spätného zrkadla spočíva V tom , že umožňuje sledovať spätné dianie v kritickej bočnej zóne, čo umožňuje vstavané zakrivené alebo rovné nastaviteľné spätné zrkadlo V jednoliatej zakrivenej kombinovanej odrazovej ploche bočného jednoliateho zakriveného kombinovaného nastaviteľného spätného zrkadla. Vďaka rôznym polomerom zakrivenia umožňuje osobitný, širší záber odrazu do kritickej bočnej zóny bez narušenia...

Obálka s doručenkou a otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4095

Dátum: 01.04.2005

Autor: Mědílek Jiří

MPK: B65D 27/14

Značky: doručenkou, obálka, otváraním

Text:

...pohľade na prednú a zadnú stranu s bočnými chlopňami zohnutými a prilepenými na prvú spodnú chlopňu.Príkladné vyhotovenie obálky s doručenkou a otváraním podľa technického riešenia (obr. 1 a obr. 2) je charakteristické tým, že obálka s doručenkou a otváraním je vyrobená z jediného výseku vhodného plochého materiálu, v ktorom je perforáciou vyčlenená doručenka 6 a otváracia plocha 4 a ktorá pozostáva z uzatváracej chlopne l, dvoch bočných...

Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4094

Dátum: 01.04.2005

Autori: Pokorný Pavel, Bechyně Karel

MPK: F17C 13/02, F17C 13/08

Značky: skvapalnených, kompaktná, čerpacia, výdaj, stanica, plynov

Text:

...strany stanice s výdajným stojanom vpredu, obr. 4 pohľad na tú istú stanicu zhora, obr. 5 detail predného podstavca s tenzometrom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia technického riešenia je kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalneného propán - butánu podľa obr. l až 5.Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov má zásobník 1 skvapalneného plynu v tvare valca uložené naležato, s predným a...

Vyfukovaná fólia na báze zmesí polymérov etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4093

Dátum: 01.04.2005

Autori: Čižmárová Jana, Dudaško Daniel, Klačan Ján

MPK: C08L 23/00, C08L 23/04

Značky: fólia, polymérov, etylénu, vyfukovaná, zmesí, báze

Text:

...osobnej hygieny a ochrany na vysokorýchlostných baliacich linkách.Trojvrstvové obalové fólie typu A-B-A celkovej hrúbky 25 m a 35 m v čírom prevedení boli pripravené technológiou koextrúzie s použitím trojšnekového extrúdera cez kruhovú štrbinu šírky 0,8 - 2,5 mm s následným vyfukovaním pri vyfukovacom pomere 1 1,6 až 1 z 4,0. Zastúpeniehrúbok jednotlivých vrstiev (A-B-A) bolo v percentuálnom vyjadrení26 - 48 - 26 pričom zastúpenie...

Vesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4092

Dátum: 01.04.2005

Autor: Oravec Ján

MPK: A41D 1/04, F41H 1/02

Značky: vesta

Text:

...B predného dielu je na ľavo od zvislého zapínania 6 vesty umiestnené puzdro 18 na pištoľ so zatváranim. Na pravo od zvislého zapínania 6 je umiestnená prevliečka na brokové náboje zakrytá chlopňou S prevliečky na brokové náboje. V driekovej oblasti C predného dielu je na ľavej strane pri okraji predného dielu umiestnené vrecko 19 na drobný materiál v tomto príkladnom vyhotovení s otváraním zdola. Na pravej strane sú umiestnené dve puzdrá 17...

Masážne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4091

Dátum: 01.04.2005

Autor: Uhlík Jozef

MPK: A61H 9/00

Značky: masážne, zariadenie

Text:

...rôznych technológií výroby jednotlivých dielcov, napríklad mechanickým obrábanim plastových alebo kovových materiálov,zhotovenim plastových resp. kovových dielov pomocou vstrekovacích lisov alebo kovových odliatkov.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kde obr. l - znázorňuje pohľad na masážne zariadenie v rozloženom stave s dvojicou protiľahlých kvapalinových a vzduchových nátrubkov,obr. 2 - znázorňuje...

Zariadenie na stiahnutie, zaistenie a zarovnanie bočníc debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4090

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gorčík Jozef

MPK: E04G 17/07, E04G 17/06

Značky: debnenia, zaistenie, stiahnutie, bočníc, zarovnanie, zariadenie

Text:

...je vyrobená z oceľových časti navzájom vytvárajúci mechanizmus na stiahnutie a zaistenie bočníc debneniaObr. l. prvá časť pevnej časti 7 je zhotovená z plochej ocele v ktorej sú zhotovené štyri otvory 8 a jeden otvor 9. Otvory 8 slúžia na prichytenie hlavice o bočnicu debnenia a otvor 9 na pretiahnutie tiahla 15, pričom prvá vonkajšia plocha pôsobí na bočnicu debnenia a druhá slúži ako opora pre pracovnú plochu 17 napinacieho klina 2.Obr....

Probiotický širokospektrálny výživový prípravok v práškovej, tekutej, pastovej alebo plynnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4089

Dátum: 01.04.2005

Autori: Šnír Vladimír, Mojžiš Dominik, Andrejkovičová Marta, Andrejkovič Ján

MPK: A23K 1/08, A61K 35/74

Značky: plynnej, prípravok, širokospektrálny, tekutej, pastovej, probiotický, výživový, formě, práškovej

Text:

...744 s názvom Probiotický kŕmny doplnok pre hydinu a králikov je opísané technicke riešenie, ktore obsahuje 40 hmotnostných dielov kmeňa Enterococcus faecium EK 13 o denzite 1,0 x 109 zárodkov (KTJ/ml) s produkciou stabilnej antimikrobiálnej substancie-enterocínu A (peptid o molekulovej hmotnosti 4 829,98 Da) s inhibičným účinkom na nežiaduce baktérie vrátane Escherichia coli a niektorých zástupcov z rodu Salmonella a Listéria a 60...

Mobilné zariadenie na prevoz imobilných osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4088

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gavalec Milan

MPK: A61G 7/14, A61G 7/053

Značky: imobilných, převoz, osôb, mobilné, zariadenie

Text:

...na vzdialenosť cca 5 - 10 metrov, spustenie a následné uloženie, môže trvať dvom zaškolenim osobám s vynaložením pomeme malej fyzickej námahy - cca 120 sec.Mobilné zariadenie na premiestňovanie ímobilných osôb je vytvorené z nosného rámu, vybaveného dvíhacím systémom, ktorý pozostáva zo sústavy ozubených koliesok spojených retiazkami s prevodovkou a ovládácim kolesom,v homej časti vybaveného navíjacími kladkami s popruhmi,cez ktoré je...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálne regulované vynášanie pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14007

Dátum: 01.04.2005

Autori: Adelmann Dieter, Gerl Stefan

MPK: H05B 3/60, B01J 8/00

Značky: kontinuálně, vynášanie, zariadenie, pevných, spôsob, regulované, látok

Text:

...materiálu alebo veľkostného rozdelenia častíc dosiaľ neexistovala možnosť ovplyvnenia z toho vyplývajúcichlokálne rozdielnych odvádzacich rýchlostí zo sila na pevné látky.Spis US 2,865,848 opisuje spôsob kontinuálneho kontaktovania zrnitého kontaktného materiálu fluidnými uhľovodíkmi na účely jeho chemickej premeny. Procesy premeny sa pritom odohrávajú vo vnútrisila, v ktorom je zrnitý kontaktný materiál nasypaný.Spis US 5,694,413 opisuje...

Vektory a konštrukty na dodávanie antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13523

Dátum: 01.04.2005

Autori: Sizer Philip, Bonnet Dominique, Brown Carlton, Georges Bertrand

MPK: A61K 47/48, A61K 39/385

Značky: vektory, konštrukty, dodávanie, antigénov

Text:

...komplexy sa potom transportujú na povrch buniek, aby sa prezentovali CD 4 T-lymfocytom. Naopak endogénne antigény sa rozkladajú v cytoplazme účinkom proteozómu predtým, než sa transportujú do cytoplazmy, kde sa viažu na vznikajúce MHC molekuly triedy I. Stabilné MHC molekuly triedy I komplexované na peptidy sa potom transportujú na povrch bunky na stimulovanie CD 8 CTL. Exogénny antigén môže byť prezentovaný aj na MHC molekulách triedy...

Zlúčeniny na liečbu schizofrénie a/alebo glukoregulačných abnormalít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6747

Dátum: 01.04.2005

Autori: Borowsky Beth, Rampe David, Smith Craig, Kongsamut Sathapana

MPK: A61K 31/4427, A61P 3/00, A61P 25/00...

Značky: schizofrénie, zlúčeniny, liečbu, abnormalít, glukoregulačných

Text:

...funkcie). Tieto zahŕňajú a) poruchy pracovnej pamäte, b)oslabenie vplyvu uložených spomienok predchádzajúcich informácií na bežný vnem, s väzbami na zhoršenú latentnú inhibíciu a c) abnormálnu lateralizáciu kognitívnej funkcie, zdôrazňujúcu ľavú alebo pravú cerebrálnu dysfunkciu.0007 Všeobecne platí, že väčšina pacientov vykazuje relatívne stabilne kognitívne poruchy počas dospelosti s relatívne malým ročným poklesom. Pri skúške MMSE...