Archív za 2005 rok

Strana 53

Metóda záznamu vlnovej (wobble) informácie, informačné záznamové médium, a metóda a zariadenie na záznam a reprodukciu tejto informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8104

Dátum: 10.05.2005

Autori: Abe, Ishida Takashi

MPK: G11B 7/00, G11B 7/005, G11B 7/007...

Značky: zariadenie, reprodukciu, informácie, informačné, médium, metoda, záznamu, vlnovej, tejto, záznamové, záznam, wobble

Text:

...povrch vodiacej drážky) bola takmer zhodná s časťou landov (spodný povrch vodiacej drážky) z pohľadustrany s povrchovou vrstvou, na ktorú sa aplikuje svetlo nazáznam a reprodukciu. Teda V tomto prípade časti s lepšími charakteristikami na záznam a reprodukciu, ktoré sú obvykle časťami drážky, sa môžu použiť na záznam a reprodukciu.0006 Ďalej existuje metóda vytvárania záznamovej vrstvy aplikáciou organického farbiva odstredivým poťahovanim....

Bezolovnatá strela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6600

Dátum: 09.05.2005

Autori: Schaer Fritz, Spatz Peter, Baumgartner Hans

MPK: F42B 12/02, F42B 12/00

Značky: střela, bezolovnatá

Text:

...taktiež zistený žiaden rozpad na cieli.V závislých nárokoch sú opisané výhodné ďalšie zlepšenia predmetu vynálezu.Balisticky zvlášť výhodná je strela s vonkajším tvarom lomeného oblúka a vzduchovým priestorom podľa nároku 3, Ukázalo sa, že nevyhnutné vtlačenie tvrdého jadraje možné realizovať presne a s relatívne nízkou silou. Okrem toho umožňuje prenos impulzujadra, po krátkom dráhovom posune prerazenie plášťa s nizkymi stratami...

Zlúčeniny na proteazómovú inhibíciu enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17234

Dátum: 09.05.2005

Autori: Smyth Mark, Crews Craig, Radel Peggy, Shenk Kevin, Laidig Guy, Bunin Barry, Borchardt Ronald, Musser John

MPK: A61K 31/335, C07D 303/32, A61K 38/06...

Značky: enzymů, proteazómovú, inhibíciu, zlúčeniny

Text:

...pod okolo 5 M.0010 Vďalšom aspekte vynález poskytuje farmaceutické kompozlcie, ktoré obsahujú farmaceuticky prijateľný nosič afannaceuticky účinné množstvo inhibítora hydrolázy, ktoré zmierňujú účinky neurodegeneratívnych ochorení (ako je Alzheimerova choroba), ochorení so svalovou atroñou, rakoviny, chronických infekčných ochorení, horúčky, svalovej slabosti, denervácie,poranenia nervov, hladovky a stavov týkajúcich sa imunity,...

Častice schopné aktivácie röntgenovými a/alebo UV lúčmi, ich príprava a ich terapeutické alebo diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4335

Dátum: 09.05.2005

Autori: Bergey Earl Jim, Balencie Jérémy, Panak Edouard André, Levy Laurent, Prasad Paras Nath, Boussaha Abdel Kader, Hochepied Jean-françois

MPK: A61K 51/12, A61P 35/00, A61K 9/14...

Značky: príprava, aktivácie, lúčmi, diagnostické, schopné, použitie, röntgenovými, částice, terapeutické

Text:

...na bunky či biologické tkaniva a ktore sú účinné tak, že narušia alebo modifikujú biologické tkanivo a/alebo bunku pod vplyvom0010 Konkrétny predmet vynálezu spočíva v častici alebo v kompozitnom biokompatíbilnomzhluku nanočastíc (schopnom pri excitácii röntgenovými lúčmi generovať voľné radikály alebo- jadro obsahujúce prvú anorganíckú zlúčeninu absorbujúcu röntgenové lúče a vyžarujúcu UV-viditeľnú energiu a druhú zlúčeninu, anorganickú...

Mutantné pneumolyzínové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15044

Dátum: 09.05.2005

Autori: Mitchell Timothy John, Kirkham Lea-ann

MPK: C12N 15/31, A61K 39/09, C07K 14/315...

Značky: mutantné, pneumolyzínové, proteiny

Text:

...izolovaný zo Streptococcus, napr. Streptococcus pneumoniae a (ii) izolovaný mutantný pneumolyzínový (PLY) proteín, ako je opísaný vyššie. a b) jeden alebo viacero fyziologicky prijatelných adjuvans. riedidiel alebo nosičov. Kompozícia môže zahŕňat viacero rôznych pneumóniových subtypov Streptococcus sacharidov, oligosacharidov alebo polysacharidov.0024 Ďalší aspekt vynálezu sa týka použitia ktoréhokoľvek z izolovaných mutantných PLY...

Spôsob prípravy cyklických karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284530

Dátum: 09.05.2005

Autori: Balážová Jarmila, Králik Milan, Seidl Anton, Horniaková Jana, Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Mravec Dušan

MPK: C07C 68/04, C07C 27/18, C07D 317/10...

Značky: spôsob, cyklických, karbonátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklické karbonáty všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' sú rovnaké alebo rozdielne a predstavujú H, alkyl, alkenyl alebo halogénalkyl s počtom uhlíkov v molekule 1 až 20, cykloalkyl a jeho halogénderivát s počtom uhlíkov 5 až 12, aryl, alkylaryl a ich halogénderiváty a nitroderiváty, pripravené adíciou oxidu uhličitého na najmenej jednu epoxyzlúčeninu všeobecného vzorca (II), v ktorom R a R' majú vyššie uvedený význam, pri 50 až 180 °C, za...

Zariadenie a metóda na analýzu informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3176

Dátum: 09.05.2005

Autori: Herre Jürgen, Allamanche Eric, Hellmuth Oliver, Kastner Thorsten

MPK: G10L 11/00

Značky: zariadenie, metoda, signálu, informačného, analýzu

Text:

...zvuku pre identifikáciu obsahu. Na rozpoznanie hudby na báze obsahu sa používa transformačná funkcia, ktorá asociuje bitovú postupnosť s úsekom zo zvukového signálu a toV takej forme, aby pre ľudské vnímanie zvuku akusticky podobne zvukové signály vytvorilitiež podobnú bitovú postupnosť. Pre výpočet transformačnej hodnoty sa zvukový signál najskôr zobrazí a podrobí transformácii, aby sa potom výsledky transformácie zadelili na...

Kombinácia zosilňujúca bieliaci účinok na použitie v pracích a čistiacich prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5393

Dátum: 07.05.2005

Autori: Schirmer-ditze Heike, Middelhauve Birgit, Dahlmann Doris

MPK: C11D 3/39, C11D 3/395

Značky: čistiacich, bieliaci, kombinácia, účinok, zosilňujúca, pracích, prostriedkoch, použitie

Text:

...ktorý obsahuje ióny mangánu a/alebo železa.V zlúčenine vzorca (I) alebo vzorca (ll) je aniónom (Y) výhodnejšie organický anión,napriklad citrát, oxalát, vlnan, formiát, CZJB-karboxylát, Cmg-alkylsulfát, najmä metosulfát, alebo zodpovedajúci alkánsulfonát. V zlúčenine vzorca (ll) znamena anorganický Iigand (X) výhodnejšie halogenid, najmä chloríd, chloristan, tetrafluórboritan, hexafluórfosforečnan, dusičnan, hydrogensiran, hydroxid alebo...

Kompozície s cyklopropénmi a kov komplexujúcimi činidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14539

Dátum: 07.05.2005

Autori: Kostansek Edward Charles, Stevens Bridget Marie

MPK: A01N 25/22, A01N 27/00, A01N 3/00...

Značky: kompozície, cyklopropénmi, činidlami, komplexujúcimi

Text:

...cykloalkylalkylová, fenylová, alebo naftylová skupina pričom substítuenty, keď sú prítomné, sú nezávisle halogén, alkoxy, alebo substituovaný alebo nesubstituovaný fenoxy.Ako sa tu používa, ked sa myslí zlúčenina vyššie uvedenej štruktúry, ked R je vodík, bude sapoužívat výraz nesubstituovaný cyklopropén.V niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu dvojitú väzbu. Nezávisle, v niektorých uskutočneníach, R nemá žiadnu trojitú...

Lokalizácia mobilných terminálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13752

Dátum: 06.05.2005

Autori: Sillasto Eero, Spirito Maurizio

MPK: G01S 5/02

Značky: lokalizácia, terminálov, mobilných

Text:

...trip time, RTT) (CIRTT).Lokalizačná metóda CIRTT sa v univerzálnom mobilnom te lekomunikačnom systéme (UMTS - Universal Mobile Telecommunications System) spolieha na dostupnosť meraní doby obehu (RTT) a časového rozdielu Rx - Tx (RxTxTD - Rx - Tx time difference). Merania RTT a RxTxTD sa v UMTS zaviedli do frekvenčne delenéhoduplexu (FDD - frequency division duplex), aby sa umožnila realizácia lokalizačnejRTT je definovaný ako RTT TRX -...

Rozpínací nit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6819

Dátum: 06.05.2005

Autori: Boubtane Mohieddine, Ranval Yann, Legat Jean-jacques

MPK: F16B 19/04

Značky: rozpínací

Text:

...Teraz môže byt rozpinací nil opät z úložného vybrania vybratý. Na opätovne vloženie rozpínacieho nitu sa musí driek proti smeru zavádzania opät previesť do montážnej polohy. To sa ale ukázalo ako pomerne nepohodlné a na základe príechodu fixovacou polohou vo dvoch smeroch pre Cyklus nasadenia a uvoľnenia to vedie na nie nepodstatné opotrebovanie.najmä na rozširovacích výstupkoch a vyčnievajúcom usporiadaní, JJZo spisu EP O 682 186 Al je znamy...

Substituované cyklohexyl-1,4-diamínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6753

Dátum: 06.05.2005

Autori: Sundermann Bernd, Sundermann Corinna

MPK: A61K 31/403, A61K 31/165, A61K 31/132...

Značky: cyklohexyl-1,4-diamínové, deriváty, substituované

Text:

...mat vplyv na0008 Tento vynález teda poskytuje substituované cyklohexyl-1,4-diaminovéderiváty všeobecného vzorca I, v ktorom n predstavuje 1, 2, 3, 4 alebo 5 R 1 a R 2 od seba nezávisle predstavujú H CHO 01.5 alkyl príslušne nasýtený alebonenasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený, mono- alebo polysubstituovaný alebo nesubstituovaný 03-3 cykloalkyl, príslušne mono- alebo polysubstituovaný alebo nesubstituovaný alebo aryl, 03-3 cykloalkyl alebo...

Heteroaryl substituované cyklohexyl-1,4-diamínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13358

Dátum: 06.05.2005

Autori: Sundermann Corinna, Sundermann Bernd

MPK: C07D 231/14, C07C 231/02, C07D 213/82...

Značky: heteroaryl, cyklohexyl-1,4-diamínové, substituované, deriváty

Text:

...preto týka substituovaných cyklohexyl 1,4-diamlnových derivátov všeobecného vzorca l, EP 1 745 009 B 1 E-321 l 13-TšR a R nezávisle od seba predstavujú H s ohľadom na poradie nasýtený alebo nenasýtený, rozvetvený alebo priamy, raz alebo viackrát substituovaný alebo nesubstituovaný 01-5 alkyl s ohľadom na poradie raz alebo viackrát substituovaný alebo nesubstituovaný 03. cykloalkyl alebo s ohladom na poradie raz alebo viackrát substituovaný...

Spôsob a kompozícia na liečenie rinitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11778

Dátum: 06.05.2005

Autori: Carlsson Anders, Pereswetoff-morath Lena

MPK: A61K 9/00, A61K 9/127, A61K 31/495...

Značky: kompozícia, liečenie, spôsob, rinitídy

Text:

...alebo z chemickej syntézy. Tieto sférické uzavreté štruktúry zložené zo zakrivených Iipidových dvojvrstiev sú typicky používané pre zachytenie liekov,ktoré sú často cytotoxické, aby sa znížila toxicita a/alebo zvýšila účinnosť. V Iipozómoch zachytené Iiekové prípravky sú často poskytované v suchej (napr. lyofilizovanej) forme, ktorá je potom rekonštituovaná vodným roztokom bezprostredne pred podávaním. To sa uskutočňuje, aby sa minimalizovala...

Spojovací člen vložiteľný do kostnej štruktúry ľudského alebo zvieracieho tela a príslušný lokalizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11263

Dátum: 06.05.2005

Autor: Visentin Ezio

MPK: A61B 17/17

Značky: člen, vložiteľný, kostnej, lokalizačný, ľudského, zvieracieho, systém, príslušný, struktury, spojovací

Text:

...nevýhod predchádzajúcich metód.0012 Podla tohto vynálezu, tu predstavený spojovací člen umožňuje vloženie do kostnej štruktúry ľudského alebo zvieracieho tela tak ako je nárokované v v nároku 1.0013 Podľa tohto vynálezu je tu ďalej predstavený Iokačný systém na stanovenie minimálne jedného referenčného bodu vspojovacom člene, ako je nárokovanév nároku 15. Prehľad obrázkov na výkresoch0014 Vnelimitovanom vyhotovení je popísaný vynález za...

Naplocho skladacia škatuľa z ohýbateľného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1605

Dátum: 06.05.2005

Autori: Kühnbaum Friedrich, Baader Joachim, Schwarz Werner

MPK: B65D 5/36, B65D 5/02

Značky: škatuľa, materiálů, skladacia, ohýbatelného, naplocho

Text:

...skladaciu veľkopriestorovú dopravnú škatuľu, ktorá by mohla byť s viacero samostatnými dnovými dielmi vyrobená jednoducho a cenovo priaznivo, pričom počet samostatných dnových dielov by mal byť bez ovplyvnenia stability škatule menší než počet párov vzájomne príslušných bočných stenových úsekov. Najmä by tiež mala byť jednoduchá manipulácia na postavenie škatule. Náklady na výrobu prírezových dílov pre škatuľu ako aj na konfekcionovanie...

Substituované deriváty kyseliny cyklohexyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8397

Dátum: 06.05.2005

Autori: Sundermann Bernd, Schick Hans, Hinze Claudia, Henkel Birgitta

MPK: C07C 231/12, A61K 31/16, A61P 25/04...

Značky: deriváty, cyklohexyloctovej, kyseliny, substituované

Text:

...alebo nerozvetvený, mono- alebo polysubstituovaný alebo nesubstituovaný 03.3 cykloalkyl, príslušne nasýtený alebo nenasýtený, mono- alebo polysubstituovaný alebo nesubstituovaný alebo aryl, 03-3 cykloalkyl alebo heteroaryl viazaný prostredníctvom 01.3 alkylu, príslušne mono- alebo polysubstituovanéhoalebo zvyšky R a R 2 spoločne predstavujú 0 Hg 0 H 2 OCH 30 H 2, CH 2 CH 2 NR 1 °CH 2 CH 2 alebo (CH 2)3-5, kde R predstavuje H 01.5 alkyl,...

Cirkulačný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4135

Dátum: 05.05.2005

Autor: Fadavi Ali

MPK: C02F 3/02, B01J 10/00

Značky: cirkulačný, reaktor

Text:

...fáz.Pre tento účel bolo navrhnuté špeciálne plynovokvapalinové zmiešavacie zariadenie 22 využívajúce rýchlosť prúdenia kvapaliny, uchytené v spodnej časti telesa 23 cirkulačného reaktora. Prítomnosť tohto zariadenia zlepšila dispergovanie a turbulenciu plynu v kvapaline, ako aj cirkuláciu plynno-kvapalnej zmesi účinkom prenosu hybnosti.V plynovo-kvapalinovom zmiešavacom zariadení 22 dochádza k prvotnému dispergovaniu bublín plynu, pri ktorom...

Nábytkový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4134

Dátum: 05.05.2005

Autori: Baran Peter, Bednárik Marián

MPK: E04F 11/04, A47F 5/00, B27M 3/12...

Značky: nábytkový, doplnok

Text:

...ako materiál pre nábytok a nábytkové doplnky nie je z estetického hľadiska vhodný. Ďalej sa skladá dvoch bočnic 8, ktoré dosahujú do výšky 2/5 až 4/5 stojkových stĺpov 4, tieto bočnice sú veľmi dôležité pre stabilitu nábytkového doplnku, môžu byť vysoké podľa potreby vertikálnej manipulácie, v závislosti od výšky stropov V miestnostiach, kde sú používané. Základom statickej pevnosti bočnic 8 je v spodnej časti spojenie sehodíkom 7 s...

Samonosný protihlukový a zvukoabsorpčný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4133

Dátum: 05.05.2005

Autor: Penzersinski Wilhelm Heinz

MPK: E01F 8/00

Značky: samonosný, zvukoabsorpčný, protihlukový, modul

Text:

...horizontálnych radách a okolo nich je okraj 12. V tomto výhodnom uskutočnení je to 10 prelisov pozdĺž a 6 prelisov na výšku s celkovými rozmermi modulu 3 000 x l 500 mm. Pod tvarovou stenou 2 je v zadnom lqyte 3 usporiadaná vrstva 9 z absor pčného materiálu, ktorú vysvetlime v súvislosti s obr. 2 a 3.Každý prelis 4 má v tomto výhodnom uskutočnení tvar negatívneho súmemého šikmého ihlanu. Vrchol ihlanu tvorí dno 5, ktoré je z hľadiska...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4132

Dátum: 05.05.2005

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E05C 1/02, E02D 29/14

Značky: uzamykacie, zariadenie

Text:

...2 - znázorňuje technické riešenie so zariadením otváracím zvrchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia uzamykateľného zariadenia bol vybraný poklop l s rámom 2 obojstranne uzamykateľný, viď obrazová dokumentácia v prilohe obr. l. Hlavná čast vlastného uzamykateľného zariadenia tvorí kľukový, pripadne excentrický mechanizmus, ktorý je tvorený kľukou 3, ojnicami 7 a rázvorami 8, ktoré sú v zamknutej polohe...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4131

Dátum: 05.05.2005

Autor: Repčák Ján

MPK: G06F 19/00

Značky: systémového, zariadenia, on-line, poistných, zapojenie, událostí, likvidáciu

Text:

...0850 xXxxxx. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 sú prepojené so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov 3 navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou 4. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 pozostávajú z hardvérových prostriedkov 5 servera prepojeného s prostriedkami 6 sieťového operačného systému, s hardvérovýnn prostriedkami 7 kontroly a auditu a s...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4130

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mudrák Viliam

MPK: F24F 6/14, F24F 7/00, F24F 3/14...

Značky: zariadenie, chladiace

Text:

...sa strieda, aby nedochádzalo k vzniku vodnej hmly v miestnosti. Systém vetrania miestnosti a systém ovládania čerpadla chladiaceho zariadenia je potrebné prepojiť tak, aby bola V chode ventilácia a čerpadlo bolo v pokoji, alebo bolo v chode čerpadlo a ventilácia bola v pokoji.Dĺžka týchto cyklov je riadená riadiacim panelom.Výhody chladiaceho zariadenia podľa tohto technického riešenia spočívajú vtom, že je možne jeho použitie ako pri...

Zapojenie regulácie jasu riadene osvetľovaného vizuálneho najmä informačného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4129

Dátum: 05.05.2005

Autori: Španko Jaroslav, Darula Stanislav

MPK: G05D 25/00, G09F 13/00

Značky: najmä, riadené, zapojenie, osvětlovaného, regulácie, objektu, vizuálneho, informačného

Text:

...2 znázorňuje algoritmus výpočtu vyjadrený v blokovej schéme. Na obr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia zariadenia. Napokon na obr. 4 je znázomené usporiadanie jednotlivých senzorov jasu a osvetlenosti.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s...

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Dvoržák Ondrej, Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: F24H 9/00, F16B 2/02

Značky: najmä, doskových, telies, plechov, vyhrievacích, príchytka, oceľových, krycích, upevnenie, horných

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Zapojenie modulu parkovacieho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4127

Dátum: 05.05.2005

Autori: Roestel Uwe, Malina Jörg

MPK: B60Q 9/00

Značky: modulu, snímača, zapojenie, parkovacieho

Text:

...tohto technického riešenia je pomocou modulu parkovacieho snímača zabezpečiť automatické rozpoznanie zapojeného prívesu a vyradenie signalizačného systému automatického rozpoznávania prekážky z činnosti. Takýto modul parkovacieho snímača je súčasťou elektrokabeláže vozidla spojeného s prívesom a to v zostave medzi zadnýrni svetlami a signalizáciou.Modul parkovacieho snímača pozostáva z AE vstupu signálu indikujúceho príves, UB vstupu...

Hracia a náučná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4126

Dátum: 05.05.2005

Autor: Dejová Mariana

MPK: G09B 1/00

Značky: náučná, pomôcka, hracia

Text:

...Táto pomôcka je vhodná i ako náučná pomôcka do škôl.Ďalšou výhodou tejto pomôcky je to, že je použiteľné pre deti všetkých vekových kategórii ako predškolského tak i školského veku a tiež pre dospelých a to podľa náročnosti uvedených a požadovaných informácií. Rovnako sa jednej hry môžu zúčastniť deti rôznych vekových kategórii, nakoľko je možné určiť rozsah poznatkov, ktoré má dieťa podľa svojej vekovej kategórie uhádnuť.Príklady...

Univerzálny držiak zástaviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4125

Dátum: 05.05.2005

Autori: Večeřa Milan, Jahnátek Ľubomír

MPK: E01F 9/011, G09F 17/00

Značky: zástaviek, držiak, univerzálny

Text:

...na autách a mali nízku životnostVýhodou univerzálneho držiaka zástaviek podľa tohto riešenia je, že podstatne rozširuje možnosti V porovnaní s doteraz používanými držiakmi a umožňuje dobré uchytenie na akúkoľvek hladkú plochu.Univerzálny držiak zástaviek pozostáva z plastovej tyčky s úchytkou zástavky, ukončenej plastovým proñlom v tvare oblúka s výstužou a opatreného z jednej strany pružným plastovým klipom a z druhej strany kruhovým...

Filtračné zariadenie hadicové na zber do sila

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4124

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 46/00

Značky: filtračné, hadicové, zariadenie

Text:

...hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeniu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hned po vstupe, do skrine ñltra, prepadovým otvorom, do sila.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, má možnost pracovať ako uzatvorený celok, tlakovo utesnený s opláštením, a výhodné je tiež,možnosť pracovať, podľa...

Filtračné zariadenie hadicové vrecové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4123

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/27

Značky: filtračné, hadicové, vrecové, zariadenie

Text:

...sacím potrubím., do skrine filtra, a vchádza do filtračných hadíc, na ktorých povrchu dochádza k odlúčeníu pilín a drevného odpadu, a vyčistená vzdušnina prúdi vonkajškom filtračných hadíc do potrubia odvodu vzduchu. Hrubé nečistoty padajú, hneď po vstupe, do skrine filtra,prepadovým otvorom, do vreca.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové, na vrecový odber odpadu, má možnosť pracovať ako uzatvorený...

Filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4122

Dátum: 05.05.2005

Autor: Rezník Jozef

MPK: B01D 29/11

Značky: závitovkovým, hadicové, zariadenie, dopravníkom, filtračné

Text:

...do transportriého potrubia.Medzi výhody technického riešenia, patrí, že filtračné zariadenie hadicové so závitovkovým dopravníkom, má IIIDŽIOSť pracovať ako uzatvorený celok, opláštený a tlakovo utesnený. Účinkom filtračných hadíc dochádza k dokonalej filtrácii vzdušniny.Ďalšou výhodou technického riešenia je, že nasávaný odpad so vzduchom, z prevádzkových priestorov, sa vo filtračnom zariadení dokonale preñltruj e a čistý prefiltrovaný...

Odvádzač parného kondenzátu s dvojmembránovým termočlánkom riadeným termodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4121

Dátum: 05.05.2005

Autor: Horecký Peter

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: riadeným, parného, termočlánkom, odvádzač, dvojmembránovým, odporom, termodynamickým, kondenzátu

Text:

...zabezpečujú kanáliky, cez ktore musí para prejst k výstupnej časti odvádzača. Odvádzač svojou konštrukciou umožňuje montáž V ľubovoľnej pracovnej polohe, čo znamená, že vzhľadom k autentickosti vstupu a výstupu sa jeho funkčnosť nemení a preto nemusí byt vyznačený smer prúdenia média Svojím vymedzením dosadacej časti od membrány je schopný pracovať aj v nízkom tlaku 0,05 MPa ale s podstatne nižším hmotnostný výkonom Maximálna teplota...

Celozrnné kukuričné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4120

Dátum: 05.05.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/00, A23L 1/10, A21D 13/02...

Značky: kukuřičné, pečivo, celozrnné

Text:

...ATM a čase do 10 sekúnd, vo formách rôznych geometriekých tvarov (štvorec, obdĺžnik,kruh, atdí).Výrobok má plochu podľa veľkosti funny od 2 cmz po 100 cm a kvôli dobrej konzumácii hrúbku do 12 mm a váhu do 15 g.Celozrnné kukuričné pečivo má špecifickú chuť a krehkosť.Vysoký obsah vlákniny, ktorý sa dá regulovať rnnožstvom obilných kličkov v zmesi až 60 .Takto vyrobené pečivo môže dosiahnuť až 3- násobne väčší podiel vlákniny ako je V...

Výstražný trojuholník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4119

Dátum: 05.05.2005

Autor: Hlinka Marian

MPK: G09F 13/16, B60Q 7/00

Značky: výstražný, trojuholník

Text:

...ktorý prekrýva uloženia nôh v základovej doske zachytáva od nôh len sily pôsobiace v priečnom smere k základovej doske. Týmto sa do veľkej miery zvyšuje životnosť a stabilita uloženia. Výbežok, ktorý je vytvorený na hornej hrane steny úchytu a zasahuje do profilu základovej dosky vo vybraní v základovej doske slúžia jednak na jednoduché presne umiestnenie úchytu pri montáži a jednak ako pridržanie úchytu v polohe pred spojením úchytu...

Tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4118

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mach Stanislav

MPK: F25B 30/02, F25B 30/00

Značky: tepelně, čerpadlo

Text:

...tepla, napr. pre vykurovanie budovy atd. Z výmenníka 4 tepla chladivo/voda vystupuje chladivo ochladené na zostatkovú teplom obvykle okolo 35 °C až 40 °C a je vratným potrubím 5 chladiva vedené k výmennikom 31, 32 tepla vzduch/chladivo,pričom vratné potrubie 5 je pred vstupom do výmenníkov 31, 32 tepla vzduch/chladivo rozdelené na dve vetvy 51,52.Prvá vetva 51 vratného potrubia 5 chladiva je cez prvý ovládateľný uzatváraní ventil 91...

Prírubová hlava horninových kotiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4117

Dátum: 05.05.2005

Autor: Ujka Zdeněk

MPK: E21D 21/02, E21D 21/00

Značky: přírubová, hlava, horninových, kotiev

Text:

...ramien s ozubenim plniacej hlavice a pootočenírn ich bajonetového uzáveru sa dosiahne spoľahlivé zaistenie proti vypadnutiu.V strede umiestnený priebežný hladký otvor v prírubovej hlave sa použije na vsunutie plniacej hlavice a následné tlakovanie rozpínateľného drieku hominovej kotvy tlakovým médiom.Obvod priruby prírubovej hlavy plni funkciu úchytu skúšobnej hlavice na kontrolu upnutia a pewiosti hominovej kotvy testerom (UV...

Šablóna skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4116

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malchárková Naděžda

MPK: E04D 1/20

Značky: skladanej, šablóna, recyklovaného, strešnej, plastů, krytiny

Text:

...a guľatých strešných, najmä ozdobných častí, kde ľahko nahradí dnes používané plechové lqytiny z medi a hliníka, alebo titánu.Šablóny skladanej strešnej krytiny z recyklovaného plastu podľa technického riešenia boli úspešne testované u autorizovanej osoby 204 TAZUS, štátny podnik a schválené pre široké použitie ako strešná krytina s požiamou odolnosťou skupiny B - materiál neľahko horľavý.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese...

Celozrnný kukuričný plátok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4115

Dátum: 05.05.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A21D 13/00, A23L 1/10, A21D 13/02...

Značky: kukuričný, celozrnný, plátok

Text:

...zŕn kukurice.Pri vysokom tlaku a teplote nastane zapečenie a následné zväčšenie objemu zrna a vytvarovanie požadovaného tvaru plátku.Tento spôsob výroby kukuričných plátkov využíva optimálne zloženie škrobu, vlákniny a olejov obsiahnutých V kukuričnom zme.Oproti doterajším kukuričným výrobkom obsahuje väčšie množstvo vlákniny a výživových látok obsiahnutých V klíčku zma a obale zrna.70 až 100 podiel kukurice vo výrobku vytvára novú...

Stavebná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4114

Dátum: 05.05.2005

Autori: Zelenčík Ján, Kružliak Marian, Kučerák Pavel, Stadther Jozef

MPK: E04B 1/74

Značky: doska, stavebná

Text:

...dosky je tvorené drevovláknitou doskou pevne spojenou s minimálne jednou krycou vrstvou z drevocementového alebo drevomagnezitového materiálu. Výhody technického riešenia spočívajú V tom, že takto vyrobené stavebné dosky je možné použiť na tepelnú a zvukovú izoláciu stavieb pri zatepleni nielen exteriérov, ale aj interiérov budov a vzhľadom na vysokú pevnosť V ohybe a nehorľavost aj na budovanie priečok miestnosti. Ďalšími výhodami...

Ochrana časti oceľovej konštrukcie stožiarov vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4113

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: E04H 12/22, E02D 31/00

Značky: vysokého, stožiarov, částí, ochrana, napätia, vedení, oceľovej, konštrukcie, velmi

Text:

...úcu koróziu oceľovej konštrukcie.Uvedené problémy sú podstatne vyriešené zväčšcním voľného priestoru okolo päty stožiaru betónovým golierom,ktorý je vytvorený okolo betónového základu stožiara do šírky 100 cm a je uložený na drenážnom lôžku.Výhodné je, ked hrúbka betónovej vrstvy betónového goliera je 15 až 40 cm a šírky 100 cm po celom obvode betónového základu.Vhodná hrúbka drenážneho lôžka pod betónovým golierom je 20 - 80 cm.Výhodným...