Archív za 2005 rok

Strana 5

Farmaceutický, perorálne aplikovateľný preparát na liečenie rýb, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11827

Dátum: 13.12.2005

Autori: Adelmann Malte, Lange Bodo, Weitschies Werner, Fichtner Dieter

MPK: A61K 39/205, A61K 9/00

Značky: aplikovateľný, farmaceutický, rýb, liečenie, preparát, perorálne, spôsob, přípravy, použitie

Text:

...forma vakcínu plne chráni. Úplné uvoľnenievakcíny v čreve je taktiež otázkou, pretože pri poťahovaných líekových formách môžeuvoľňovanie vakcíny prebiehať oneskorene. Navyše je výroba žalúdočnej šťave odolnýchpovlakov veľmi náročná finančne.0008 Existujú ďalej pokusy zapracovať očkovaciu látku do lipidu (tuhého tuku) a perorálne podávať preparáty vyrobené kvapkacím spôsobom. Enzymatickými tráviacími procesmi by malo dochádzať k uvoľneniu...

Pridržiavacie zariadenie na zadné alebo predné kapoty karosérií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11526

Dátum: 13.12.2005

Autor: Yilmaz Mehmet

MPK: E05C 17/04, B05B 13/02, B05C 21/00...

Značky: zariadenie, vozidiel, karoserií, kapoty, zadné, pridržiavacie, motorových, predné

Text:

...a demontáž. Okrem toho sú občas potrebné manuálne dodatočné práce na vnútornej strane zadnej alebo prednej kapoty. Táto sa musí potom široko otvoriť, na čo sa pridržiavacie zariadenie musí odstrániť a neskôr znovu0008 Pri každej montáži sa musí pridržiavacie zariadenie usporiadať na surovú karosériu a manuálne sa s ňou zoskrutkovať pri demontáži je povoľovanie skrutkového spoja väčšinou možné taktiež len manuálne kvôli obmedzeným0009 Na...

Kombinácia terapeutických činidiel na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11271

Dátum: 13.12.2005

Autori: Vesci Loredana, Woo Margaret Ma, Pisano Claudio, Zaknoen Sara, Versace Richard William

MPK: A61K 31/427, A61K 31/282, A61K 31/337...

Značky: činidiel, kombinácia, rakoviny, liečenie, terapeutických

Text:

...výpočet obmedzujúci, albumínové nanočastice paklitaxelu predávané ako ABRAXANE ONXOL, CYTOTAX. Môže byt získaný tiež diskodermolid, napr. ako je opísané vpatente USA č. 5010099. Tiež zahrnuté sú deriváty epotolínu, ktoré sú opísané v patente USA č. 6 194 181,W 0 98/10121, W 0 98/25929, W 0 98/08849, W 0 99/43653, W 0 98/22461/a W 0 00/31247. Obzvlášť výhodné sú epotolín A a/alebo B.0013 Termín zlúčenina platiny, ako sa používa vtomto texte,...

Adhézny prípravok na báze kopolymérov etylénu, vhodný na extrúzne nanášanie a extrúznu lamináciu na rôzne povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10974

Dátum: 13.12.2005

Autori: Pascal Jérôme, Rauline Damien, Chopinez Fabrice

MPK: C09J 123/08

Značky: extrúznu, báze, rôzne, nanášanie, etylénu, extrúzne, vhodný, lamináciu, prípravok, povrchy, adhézny, kopolymérov

Text:

...Príkladmi akrylátu alebo metakrylátu alkylovej skupiny sú najmä metylakrylát, etylakrylàt, nbutlylakrylát, izobutylakrylat a 2-etylhexylakrylát.0020 Najčastejšie sa používa metylakrylál a n-butylakrylát.-3 0021 Výhodne, adhézna zmes je charakterizovaná tým, že funkčný komonomér je vybraný zo skupiny kyselina, anhydrid alebo epoxíd.0022 Výhodne, skupina je vybraná spomedzi zlúčenín karboxylových kyselín alebo ich derivátov anhydridov...

Spôsob deacylácie lipopeptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3751

Dátum: 13.12.2005

Autori: Decker Heinrich, Rissom Sebastian, Ehlers Eberhard, Olliger Reiner, Seidel Guido

MPK: C12P 21/06, C07K 7/00

Značky: lipopeptidov, deacylácie, spôsob

Text:

...zložiek a vo ñltráte obsiahnuté, vo vode rozpustné jadro, sa vyčistí. Tento postup s použitím vyčistených alebo čiastočne vyčistených substrátov je zdlhavý a nepoužiteľný vo väčšom technickom meradle.0005 V J. Antibiotics XLI(8), str. 1085-1091 (1988) sa opisuje spôsob deacylácie lipopeptidov v nie čistých kompozíciách.0006 Tento vynález sa týka spôsobu enzymatického odštiepenia N-acylového bočnćho reťazca z lipopeptidov za tvorby...

Spevnené polyuretán-močovinové elastoméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3615

Dátum: 13.12.2005

Autori: Haas Peter, Arntz Hans-detlef

MPK: C08G 18/00, C08K 7/00

Značky: polyuretán-močovinové, použitie, spevnené, elastoméry

Text:

...B predstavoval 10 až 90 mólových podielu uretánu.0007 Soli A 6) sa môžu prípadne použiť rozpustené v komponente A 3).0008 Výhodné sú spevnené polyuretán-močovinové elastoméry s podielom močoviny 75 až 95 mólových a s podielom uretánu 5 až 25 mólových,vztlahnuté na mólové ekvivalentu NCO-.0009 Ďalším predmetom vynálezu sú polyuretánové telesá/diely z poIyuretán-močovinových elastomérov podľa vynálezu.0010 Ako komponent A 6) je možné...

Vykurovacie zariadenie a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3590

Dátum: 13.12.2005

Autori: Schwank Bernd, Weber Konrad

MPK: F23C 3/00

Značky: zariadenie, spôsob, vykurovacie, prevádzky

Text:

...vytvára vo vnútri sálavej rúrky dlhý plameň, ktorý môže byť vždy podľa paliva a zaťaženia dlhý niekoľko metrov. Spalinyvznikajúce pri spaľovani paliva sú dúchadlomdopravovane cez sálavú rúrku a nakoniec privádzanédo odvádzacieho vedenia spalín, ktoré je spravidla pripojené na koniec sálavej rúrky odvrátenom od horáka. Týmto odvádzacím vedením spalín sa spaliny odvádzajú priamo alebo nepriamo s odvetrávanímpriestoru z hornej oblasti budovy...

Ochranné zariadenie ťažného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3452

Dátum: 13.12.2005

Autor: De Regt Michel

MPK: B66B 5/00, B66D 1/54

Značky: tažného, prostriedku, ochranné, zariadenie

Text:

...nastaviteľný a aretovateľný. Zaručuje sa tak prestaviteľnosť tretieho členu prídržného zariadenia. Takto možno tieto tri členy vo všetkých trochpravouhle voči sebe nastavených priestorových smerochVychádzajúc z pozdĺžnej osi nosníka, v smere ktorej je základná doska prestaviteľná, je uloženie V jednom smere posuvné pravouhle voči pozdĺžnej osi nosníka a posuvný prvok jedným smerom pravouhle ku smere posuvu uloženia. Pri príslušnom...

Zariadenie na odvádzanie vzduchu pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2918

Dátum: 13.12.2005

Autori: Perot Patrick, Brault Christophe, Donascimento Silvino

MPK: B60H 1/24

Značky: motorové, vozidlo, zariadenie, odvádzanie, vzduchu

Text:

...protiľahlom okraji vytvorená priečna drážka, uvedený západkový mechanizmus je prispôsobený na to, aby mohol byt použitím sily do uvedenej drážky na protiľahlom okraji vložený. Takto, vloženímzápadkového mechanizmu do drážky, je tento ukotvený na voľnom okraji, a tento spôsob jePodľa ešte iného osobitne výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu, uvedený priečny nosník auvedená zaisťovacia príložka sú vytvarované spoločne z jedného kusa...

Vlhkom vytvrditeľná kompozícia a tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2633

Dátum: 13.12.2005

Autori: Wintermantel Matthias, Meckel Walter, Ludewig Michael

MPK: C09J 175/06, C08G 18/00

Značky: kompozícia, lepidlo, vytvrditelná, vlhkom, tavné

Text:

...sa pri výrobe tavného lepidla ako katalyzátor používadibutylcíndilaurát (DBTL). DBTL sa po ukončení reakcie nedeaktivuje a zostáva v produkte, kde môže principiálne pôsobiť ako vytvrdzovaci katalyzátor. Takto vyrobené tavné lepidlá by sa mali vytvrdzovat vzdušnou vlhkosťou už pri teplote0010 EP A O 354 472 opisuje vlhkosťou zosietiteľné tavné lepidlo s alkoxysilánovými koncovými skupinami, získateľné reakciou a) silánových zlúčenín...

Mutant proB génu z koryneformných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9412

Dátum: 13.12.2005

Autori: Thierbach Georg, Bathe Brigitte, Hans Stephan

MPK: C07K 14/34, C12N 15/52, C12R 1/15...

Značky: mutant, koryneformných, bakterií, genů

Text:

...enzýmov.0011 Prednosť je daná poskytnutiu y-glutamylkinázy v ktorej aminokyselina, výhodne Laminokyselina, vybraná zo skupiny zloženej z Lys, Asn, Arg, Ser, Thr, Ile, Met, Glu, Asp,Ala, Val, Gln, His, Pro, Leu, Tyr, Trp, Cys alebo Phe, je prítomná v aminokyselinovej polohe ako je definovaná podľa vynálezu. (Uvedené aminokyseliny, vrátane glycínu, sú tiež označené v odbore ako proteínogénne aminokyseliny.) Veľmi špecifická Výhoda je daná...

List rotora pre veternú elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9302

Dátum: 13.12.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: B64D 15/20, G01W 1/00, F03D 11/00...

Značky: elektráren, rotora, veternú

Text:

...sObrázok l znázorňuje pohľad spredu na vetemú elektráreň podľa prvého príkladu uskutočnenia, obrázok 2 znázorňuje pohľad vreze na úsek listu rotora vetemej elektrárne z obrázka l, obrázok 3 znázorňuje pohľad zhora na úsek listu rotora zveternej elektrárne z obrázka 1, aobrázok 4 znázorňuje pohľad zhora na úsek listu rotora vetemej elektráme podľa0018 Obr. 1 znázorňuje pohľad spredu na vetemú elektráreň podľa prvého príkladu uskutočnenia....

Nábytkové diely so spojovacími prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20152

Dátum: 13.12.2005

Autori: Horn Raimund, Reiter Bruno, Nerf Helmut

MPK: A47B 47/04, F16B 12/26, F16B 12/46...

Značky: nábytkové, diely, prvkami, spojovacími

Text:

...takýmto spôsobom zhotovených dielov je nepomerne vyššia než u dielov, ktoré môžu byť montované na usporiadanom pripravenom mieste.US 3,442,311 opisuje rybinovité spojenie medzi dvoma pravouhlo usporiadanými doskami korpusu, napríklad zásuvky prenábytok, pričom spojovacie plochy medzi vždy dvoma doskamivykazujú striedavo vyčnievajúce čapy a vyrazené drážky, ktorésú V spojenom stave zvonku viditeľné.Tiež rybinovité spojenie na spojenie...

Produkcia dikarboxylových kyselín so zlepšenými mutantnými kmeňmi Yarrowia lipolytica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8275

Dátum: 13.12.2005

Autori: Marchal Rémy, Thevenieau France, Nicaud Jean-marc, Le Dall Marie-thérése

MPK: C12P 7/40

Značky: lipolytica, yarrowia, kmeňmi, kyselin, dikarboxylových, produkcia, mutantnými, zlepšenými

Text:

...décembre 2001, pages 5700-5704) opisuje transformáciu metylricínoleátu na y-dekalaktón, použitím štandardných kmeňov Yarrowia /ípo/yfíca v ktorýchboli prerušené gény kódujúce acyI CoA-oxidázu.0011 Predmetom vynálezu je odstrániť nedostatky doterajšieho stavu techniky. V skutočnosti bolo zistené, že je výhodne možné produkovať dikyseliny pomocou mutantov Yarrowia /ipo/ytica, v ktorých boli prerušené gény kódujúce acyl-CoA oxidázu.0012...

Makrolidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7241

Dátum: 12.12.2005

Autori: Kaneko Takushi, Noe Mark Carl, Reilly Usa, Chupak Louis Stanley, Flanagan Mark Edward, Magee Thomas Victor

MPK: C07H 17/00, A61K 31/7042, A61P 31/00...

Značky: zlúčeniny, makrolidové

Text:

...a/alebo protozoálnych infekcií, a spôsobyDetailný opis predmetného vynálezu001 O V ďalšom detailnom opise predmetného vynálezu sú poskytnuté ďalšie podrobnosti o tomto vynáleze, vrátane všeobecných metód prípravy a príkladov podľa predmetného vynálezu, čím však nie je rozsah tohto vynálezu nijako obmedzený.0011 Ako už bolo uvedené vyššie, predmetný vynález sa týka makrolidových zlúčenín na báze erytromycínu, ktoré obsahujú C-11/C-12...

Liekové formy keratinocytového rastového faktora na terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17188

Dátum: 12.12.2005

Autori: Dharmavaram Vasumathi, Roy Suzanne, Purtell Judith, Treuheit Michael

MPK: A61K 47/26, A61K 38/18, A61K 47/18...

Značky: liekové, keratinocytového, využitie, terapeutické, faktora, rastového, formy

Text:

...(1996), je uvedené, že podávanie keratinocytového rastového faktora vyvolá proliferáciu pečeňových buniek.0006 Vyčistené polypeptidy sú obvykle len čiastočne stabilné vo vodnomje strata biologickej aktivity polypeptidu počas spracovania a skladovania. Okrem toho polypeptidové prostriedky vo vodnom prostredí podliehajú hydrolýze, pri ktorej dochádza napríklad kdeaminácii a štiepeniu peptidovej väzby. Tieto efekty predstavujú vážny problém...

Jednovláknový kovový rezací drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4481

Dátum: 12.12.2005

Autor: Vaubourg Jean-pierre

MPK: B23D 61/00, B24B 27/06

Značky: řezací, jednovláknový, kovový, drôt

Text:

...čo vedie kpodstatne vyššej účinnostiĎalej následkom lepšieho unášanía abrazívneho materiálu sa znižuje rýchlosť abrazívneho materiálu voči rezaciemu drôtu samotnému, čo vedie k zníženiu opotrebenia rezacieho drôtu. Rezací drôt podľa vynálezu má teda dlhšiu životnosť ako bežné rezacie drôty. Vďakaskutočnosti, že Záhyby rezacieho drôtu sú usporiadané vnajmenej dvoch rôznych rovinách, zostáva rezací drôt v priebehu procesu rezania pílou...

Spôsob výroby pyridín-2,3-dikarboxylátových zlúčenín a ich medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284852

Dátum: 12.12.2005

Autor: Wu Wen-xue

MPK: C07C 229/00, C07D 213/00, C07D 401/00...

Značky: výroby, zlúčenín, medziprodukty, pyridín-2,3-dikarboxylátových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pyridín-2,3-dikarboxylátového derivátu založený na reakcii dialkylalkoxy (alebo alkyltio)oxalacetátu s vhodne substituovanou akroleínovou zlúčeninou v prítomnosti amoniaku a rozpúšťadla. Ďalej sú opísané použiteľné medziprodukty so všeobecným vzorcom (IV).

Substituované imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284851

Dátum: 12.12.2005

Autori: Wehner Volkmar, Schmidt Wolfgang, Seiffge Dirk, Stilz Hans-ulrich

MPK: A61K 38/07, A61K 38/06, A61K 38/05...

Značky: spôsob, substituované, použitie, deriváty, přípravy, farmaceutické, prostriedky, obsahujú, imidazolidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolidínové deriváty vzorca (I), kde B, E, W, Y, R, R2, R3, R30, e a h majú význam uvedený v nárokoch, ktoré sú cennými účinnými zložkami liečiv, napríklad na liečbu alebo profylaxiu zápalových ochorení alebo alergických ochorení sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami receptorov adhézie VLA-4 prináležiacich do skupiny integrínov sú vhodné na liečbu alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Produkia FGF18 v hostiteľských prokaryotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10493

Dátum: 12.12.2005

Autori: Reardon Brian, Liu Hong, Julien Susan, Chan Chung-leung

MPK: C07K 14/50

Značky: produkia, fgf18, prokaryotách, hostiteľských

Text:

...prvok zahajujúciPodľa iného aspektu je expresným Vektorom Vektor pSDHl 7 O(SEQ IDl), ktorý sa môže použiť na produkciu FGF 18. Podľa iného aspektu je expresným Vektorom pSDHl 74 (SEQ ID NO 2), ktorý sa môže použiť na produkciu trFGFl 8. Ďalšie uskutočnenia poskytujú expresný Vektor, ktorý môže zahŕňať Voliteľný marker.0010 Podľa iného aspektu poskytuje tento vynález prokaryotické hostiteľské bunky definované V nárokoch transformované...

Zdokonalené zobrazovacie zariadenie gama žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10074

Dátum: 12.12.2005

Autor: Le Goaller Christophe

MPK: G01T 1/164

Značky: žiarenia, zdokonalené, zobrazovacie, zariadenie

Text:

...rádioaktívne prvky zodpovedne za žiarenia gama, ktoré je emitovane zdrojom gama žiarenia, takým spôsobom, že zdokonaľuje presnosť uskutočňovaných meraní.Za týmto účelom sa vynález týka zobrazovacieho zariadenia gamažiarenia definovaného v patentovom nároku I. Zariadenie je vybavené gamakamerou s pozorovacím poľom, ktoré je usporiadané okolo osy. Navyše zariadenia zahrnujekolimatovaný spektrometrický detektor gama žiarenia s kolimátorom...

Motívy rodiny pankreatického polypeptidu, polypeptidy a spôsoby, ktoré ich zahŕňajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19622

Dátum: 12.12.2005

Autori: Levy Odile Esther, D'souza Lawrence, Pittner Richard, Adams Sean, Parkes David, Jodka Carolyn, Ahn John, Ghosh Soumitra, Prickett Kathryn, Roth Jonathan David

MPK: A61K 38/17, C07K 14/435

Značky: spôsoby, polypeptidů, pankreatického, polypeptidy, motívy, rodiny, zahŕňajú

Text:

...10 dní, pozorovalo sa výrazné zvýšenie rýchlosti prírastku hmotnosti. Po hladovaní sakoncentrácia NPY V hypotalamickom PVN časom zvýšila a po strávení potravy sa rýchlo vrátila0007 Farmakologické štúdie a snahy o klonovanie odhalili niekoľko receptorov so siedmimi transmembránami pre PP rodinu peptidov a týmto receptorom sa priradili označenia Y 1 až Y 6 (a domnelý Y 7 receptor preferujúci PYY). Typické signalizačné odpovede týchto...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19383

Dátum: 12.12.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 8/00, B01D 5/00, B01D 53/00...

Značky: kondenzáciu, čiastočnú, spôsob, zariadenie

Text:

...a tak aby sa účinne potlačilo tvorenie aerosolov. Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa zabráni aj nežiadu cemu tvoreniu ľadu, to znamená, tvoreniu pevného kondenzátu.Ako médium na prenos tepla, určeného na ohrev a/alebo na odparenie chladiaceho média,privádzaného do kryokondenzátora, sa môže používať napríklad plyn z plynovodnej siete alebo z tanku. Výhodne sa ako médium na prenos tepla však používa chladiace médium, ktoré sa už použilo V...

Alifatické sintrovateľné termoplastické polyuretány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3408

Dátum: 10.12.2005

Autori: Peerlings Henricus, Kaufhold Wolfgang

MPK: C08G 18/00, C08K 5/00

Značky: polyuretany, alifatické, termoplastické, použitie, sintrovateľné

Text:

...Zuzana fĺömannová pntranlový zásiiupca 841 02 Braľisiľavcr, Repašského 20, SKpričom predlžovač reťazca b 1) nie je identický s predlžovačom reťazcamatematický súčet percentuálnych podielov a 2) a b 2) predstavuje 2 až 28 molc) aspoň jedného komponentu s číselným stredom molárnej hmotnosti 450atómami aktivnymi podľa Zerewitinova, pričom pomer izokyanátových skupin v komponente a) k ostatným skupinámv komponente b), c) a pripadne h)...

Skladovacia platforma na skladovanie a zavlažovanie rastlín, ako aj zavlažovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6336

Dátum: 09.12.2005

Autori: Korte Hermann, Trinczek Reinhold, Schomaker Rudolf

MPK: A47B 87/00, A01G 9/14, A47B 43/00...

Značky: zavlažovanie, skladovacia, skladovanie, rastlín, zavlažovacie, platforma, zariadenie

Text:

...vynímanie skladovacej platformy v priečnom smere v priebehu jediného pohybu v len jednom smere, takže vyššie objasnené nevýhody sa odstránia. Označenie vkladanie v priečnom smere znamená v rámci daného vynálezu, že pravouhlá skladovacia platforma sa musí pri vkladaní závesných koncových úsekov prídržných elementov do s nimi spolupôsobiacich prijímacích prostriedkov stojín rámu, napríklad závesných vybratí,alebo vynímaní z nich, pohybovať...

Jednozložková adhézna silikónová elastomérna kompozícia zosieťovateľná polyadiciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5493

Dátum: 09.12.2005

Autori: George Catherine, Pouchelon Alain, Zanandrea Fabio, Blanc-magnard Delphine

MPK: C08K 5/00, C09J 183/00, C08L 83/00...

Značky: elastomérna, kompozícia, adhézna, zosieťovateľná, silikonová, jednozložková, polyadiciou

Text:

...polyorganosiloxány (POS) nesúce štruktúrne jednotky ESi-alkenyl s Cz-Có a štruktúrne jednotky sSí-H a polytetrafluóretylén(PTFE teflon®) ako tixotropné činidlo. Zamýšľanými aplikáciami pre túto kompozíciu sú tvarovanie, potlač, tampografia, realizácia spojov in situ a lepenie, obzvlášť textilu.Táto kompozícia má výhodne dvojzložkovú formu tvorenú dokonale zmiešanýmičasťami P. a Pg. Časť F 1 obsahuje živicu POS, ktorá má štruktúru MMVÍDDWQ...

Zložené zasklenie tvorené aspoň dvomi susediacimi zasklievacími prvkami a spôsob výroby takéhoto zloženého zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11525

Dátum: 09.12.2005

Autori: Tombette Yann, Leconte Jean-gérard

MPK: B60J 1/06, B60J 1/02

Značky: výroby, zasklenia, spôsob, zasklievacími, takéhoto, zasklenie, tvorené, zloženého, aspoň, susediacimi, dvomi, prvkami, zložené

Text:

...panoramatický výhľad.0013 Pre získanie všetkého požadovaného svetla, vytvorenia dojmu väčšieho priestoru vo vnútri kabiny a zabráneniu rušenia spôsobeného stÍpikmi alebo priečnikmi sa teda zdá byť žladuce mať k dispozícii zasklenie, najmä čelné sklo, ktoré má ohyby zakrivené zároveň na viac strán, najmä aspoň na tri strany.0014 Výroba takéhoto ohýbaného skla predstavuje značné problémy, ked je požadované ohnutie velké (najmä viac než 30...

Pár ozubených kolies z korunového kolesa a pastorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8003

Dátum: 09.12.2005

Autori: Stettinger Heinrich, Gutmann Peter, Zerling Frank

MPK: F16H 48/10, F16H 55/08

Značky: kolesa, kolies, korunového, pastorka, ozubených

Text:

...využiť väčšiu časť bokov zubov korunového kolesa. Na druhej strane umožňujetiež - pri konštantnom uhle záberu - radiálne zvonku smerom dovnútra zmenšujúce sa posunutie základného profilu krajne výhodným spôsobom aktívne využitie zubov korunového kolesa na väčšej radiálnej šírke. Dĺžka čiary dotyku acelkové prekrývanie ozubeniakorunového kolesa je výhodne zvýšená.0010 Podľa výhodného uskutočnenia páru ozubených kolies podľa vynálezu z...

Jednotka vratnej pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7132

Dátum: 08.12.2005

Autori: Engel Heinz-eckhard, Stieger Rudolf, Schuberth Oliver Erich Rudolf

MPK: E05B 63/00, E05B 15/00, E05B 3/00...

Značky: jednotka, vratnej, pružiny

Text:

...jednej škrupiny,predpokladá vynález podľa nároku 1, že každý centrálny otvor je opatrenýpostranným segmentovým vybraním a že horný jazýček sa môže pohybovať medzi koncovými dorazmi v segmentovom vybraní hornej škrupiny a spodný jazýček jepohyblivý medzi koncovými dorazmi v segmentovom vybraní spodnej škrupiny.0009 Vďaka jej malej konštrukčne výške, t.j. nepatrnému rozmeru v smere osi otáčania, môže byt takto uskutočnená jednotka bez ďalšieho...

Spôsob prípravy tiofénglykozidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5049

Dátum: 08.12.2005

Autori: Kossenjans Michael, Derdau Volker, Bierer Lars

MPK: C07H 17/00

Značky: spôsob, derivátov, přípravy, tiofénglykozidových

Text:

...podrobí reakcii so zlúčenínou vzorca (III)kde R 1 a R 2 sú definované vyššie a R 3 je Cl, Br, Iv prítomnosti 0,1 až 10 ekvivalentov, výhodne 0,8 až 1,5 ekvivalentov, jednej alebo viacerých kyselín - pričom je preferovaná jedna kyselina -, Výhodne Lewisových kyselín ako sú SnCl 4,AlClľlg, TíCl 4, BF 3, F eClg, ZnCl 2 , MgClg , ZnBr 2 , MgBrg , avšak tiež Brönstedových kyselín,ako sú CF 3 SO 3 H, H 2 SO 4, kyselina toluénsulfónová, zvlášť...

Rukoväť klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4619

Dátum: 08.12.2005

Autor: Kizilay Gökhan

MPK: B25G 1/00

Značky: klieští, rukoväť

Text:

...sa stará hlavne o dobrú prifnavosť.0018 Materiál tretej oblasti 18 je gél a je vytvorený ako vankúšik. Materiál, ktorý sa používa pre tretiu oblasť 18 je rovnaký materiál, ako sa použlva na sedlá bicyklov. Gély majú vlastnosti, ktoré sú vhodné na použitie ako rukoväte, konkrétne nie príliš rýchla spätná deformácía a vysokápoddajnosť. 0019 Tretia oblasť 18 je srukoväťou 10 spojená nastrieknutlm, alebo je na rukováti 10 usporiadanä...

Chinolínové deriváty na liečenie latentnej tuberkulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9356

Dátum: 08.12.2005

Autori: Koul Anil, Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel

MPK: A61P 31/06, A61K 31/47, A61K 31/4704...

Značky: tuberkulózy, chinolínové, latentnej, deriváty, liečenie

Text:

...vlastnosti substituovaných chinolínových derivátov proti citlivým, náchylným kmeňom Mycobacterium,ale sú neúčinné proti latentnej, dormantnej, perzístentnej mykobaktérii.0005 Zistili sme, že zlúčeniny z W 0 2004/011436, obzvlášť zlúčeniny vzorca (Ia) a (Ib),ako sú definované nižšie, majú sterilizačné vlastnosti sú účinné pri usmrcovaní dormantnej,latentnej, perzistentnej mykobaktérie, obzvlášť Mycobacterium tubercztlosis, a v...

Farmaceutická formulácia s decitabínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9130

Dátum: 08.12.2005

Autori: Tang Chunlin, Joshi-hangal Rajashree

MPK: A61K 47/48, A61K 31/724, A61K 31/7068...

Značky: formulácia, decitabínom, farmaceutická

Text:

...vo forme sterilného Iyofilizovanéhoprášku pre injekcie, spoločne s pufrovacou soľou, ako je napríklad dihydrogénfosforečnan draselný, a modifikátorom pH, ako je napríklad hydroxid sodný. Ako priklad je možno uviesť, že decitabin je dodávaný firmou SuperGen,Inc. vo forme Iyoñlizovaného prášku baleného v sklenených ampulkách s objemom 20 m, ktoré obsahujú 50 mg decitabínu, jednosýtny dihydrogénfosforečnan draselný a hydroxid sodný. Pri...

Spôsob testovania látok na biomatriciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8005

Dátum: 08.12.2005

Autori: Görne Martin, Kaufmann Peter-matthias

MPK: G01N 33/50

Značky: testovania, biomatriciach, látok, spôsob

Text:

...bunka-bunka, boli potrebné určité opatrenia, aby bolo možné zodpovedajúcu bunkovú kultúru vôbec etablovať. Tak sa napríklad uskutočnili pokusy imortalizovat pečeňové bunky, čo ale viedlo k artefaktom. Na druhej straneale v normálnom prípade tkanivo v kultúre počas najkratšej doby odumiera, pretožespravidla nie je zaručená postačujúca výmena živín a produktov látkovej výmeny.Tak sú známe in vitro-systémy zaťažené predovšetkým nevýhodou, že nie...

Mechanizmus pre otvárač na konzervy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7271

Dátum: 07.12.2005

Autori: Mah Pat Yin, Sanders Mark Andrew

MPK: B67B 7/00

Značky: konzervy, otvárač, mechanizmus

Text:

...hnacieho kolesa beží naprázdno vdutej oblasti na ozubenom kolese uloženom na vretene nožového kolesa tak, žerezací nôž zostáva vpolohe na rezanie. Po dokončení rezu sa obráti smer otáčania hnacieho kolesa, čo spôsobuje uvedenie ozubených kolies do záberua uvoľnenie rezacieho noža zo záberu s konzervou.0009 V súvislosti stým bol prihlasovateľom navrhnutý mechanizmus pre otvárač na konzervy typu opísaného vdokumente US 4,365,417, ktorý je...

Spôsob výroby papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18714

Dátum: 07.12.2005

Autori: Solhage Fredrik, Carlén Joakim, Johansson Birgitta

MPK: D21H 23/18

Značky: výroby, papiera, spôsob

Text:

...a retenčných prostriedkov, zahŕňajúcich prvý, druhý a tretí polymér, do celulózovej suspenzie po všetkých stupňoch intenzívneho namáhanie šmykom, po poslednom stupni intenzívneho namáhania šmykom nastávajúcim v odstredivom tríediči, a potom odvodňovanie získanej suspenzie na vytvorenie papiera. Predložený vynález poskytuje zlepšenie odvodňovania a retencie pri výrobe papiera zo všetkých typov papíerovín, najmä z papíerovín, ktoré...

Zväzok rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6556

Dátum: 07.12.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: F16L 9/18, H02G 3/04

Značky: zväzok, rúrok

Text:

...má miesto väčší počet flexibilných vnútorných rúrok, pričom sa používa rúrka káblového kanáliku, ktorá má vonkajší obvod, ktorý zodpovedá normovanej rúrke a môžusa na neho použit v obchode bežné tesniace a iné prvky.0006 Výhody docielené s predmetom vynálezu spočívajú najmä vtom, že väčší počet napríklad vnútorných rúrok vedúcich káble je držaných pohromade pomocou rúrky káblového kanálika s dostatočnou pevnosťou tak, že tieto sa môžu...

Miska na farbu a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6228

Dátum: 07.12.2005

Autori: Stensböl Michael, Vuillot Jean-marc, Pudselykke Lars, Noer Torben

MPK: B44D 3/12

Značky: farbu, miska, balenie

Text:

...valček je vytvorená s jediným zakrivením, vychádzajúcim z voľnej hrany 18 jednej strany 15 s klesajúcim sklonom v smere k protiľahlej strane 15. Tu použitý pojem jediné zakrivenie je určený na označenie povrchu so zakrivením v jednom smere a v podstate bez zakrivenja v smere kolmom na uvedený prvý smer. Takto vytvorená dutina je otočené pri prevádzke hore. V nižšej časti spodnej plochy 11, kde sklon vykazuje zúženie a pokračuje v nižšom...

Zariadenie a spôsob manipulácie s dutými pletenými výrobkami, ako sú ponožky alebo podobne pre šev na špičke pančuchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11872

Dátum: 07.12.2005

Autori: Grassi Nerino, Magni Antonio

MPK: D05B 23/00

Značky: zariadenie, dutýmí, špičke, pančuchy, pletenými, ponožky, podobně, manipulácie, výrobkami, spôsob

Text:

...a podobne, za účelom uskutočnenia zošívania špičky, ktoré celkom alebo sčasti,prekonávajú nevýhody zariadenia a spôsobov podľa doterajšieho stavu techniky.0013 Podľa špecifického aspektu je cieľom uprednostňovaného stelesnenia predloženého vynálezu poskytnúť zariadenie a spôsob, ktoré sú rýchle, presné a spoľahlivé pri uskutočnení operácii manipulácie s výrobkom za účelom docielenia zodpovedajúceho umiestnenia na vedenie šijacieho stroja....

Koncová zátka pre kotúčik materiálu, kotúčik materiálu a zádržný mechanizmus zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4799

Dátum: 07.12.2005

Autori: Larsson Björn, Kullman Marcus, Lind Mats, Pommer Stig, Salaker Allan, Unger Helmut

MPK: B65H 75/18, A47K 10/24, B65H 75/04...

Značky: materiálů, zátka, zásobníka, kotúčik, mechanizmus, koncová, zádržný

Text:

...znakmi nároku 21.0008 Základnou myšlienkou vynálezu je priniesť zvláštnu koncepciu pre zadržiavanie koncovej zátky V zádržnom mechanizme, ktorá bude využívať šikmú zaisťovaciu plochu na koncovej zátke. Myšlienkou je priniesť koncovú zátku s prijímacou časťou s takými rozmermi,aby mohla byť vsadená do dutej duše kotúčika materiálu, a nosným členom s takými rozmermi,aby mohol byť usadený do zádržného mechanizmu, kde nosný člen obsahuje nosný...