Archív za 2005 rok

Strana 49

Spôsob uvoľňovania zasklievacej tabule z rámu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284567

Dátum: 27.05.2005

Autori: Clement Robert Marc, Davies Christopher, Kiernan Michael Noel

MPK: H05B 41/34, B26F 3/00, B23K 26/00...

Značky: zariadenie, tabule, spôsobu, tohto, zasklievacej, vykonávanie, rámu, spôsob, uvolňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievacie tabule, ako sú vozidlové čelné sklá (16) pritlmené k nosnému rámu (7), sú uvoľňované najprv umiestnením energiu dodávajúcich prostriedkov k tabuli a následným prenosom svetelnej energie z dodávajúcich prostriedkov (2) cez tabuľu (16) na spôsobenie uvoľnenia tabule z rámu. Svetlo môže byť dodávané v pulzoch podľa vopred stanoveného režimu a môže byť dodávané výbojkou s rýchlo sa znižujúcou intenzitou alebo plynulým pulzovaným...

Spôsob prípravy substituovaných piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284565

Dátum: 27.05.2005

Autor: Rosen Terry

MPK: C07D 211/56, C07D 409/12, C07D 401/12...

Značky: spôsob, piperidínov, přípravy, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovaných piperidínov všeobecného vzorca (IV), v ktorom R2 predstavuje tienylovú skupinu, benzhydrylovú skupinu, naftylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny zahŕňajúcej atóm chlóru, brómu, fluóru, jódu, C3-C7 cykloalkylskupiny, C1-C10 alkylovej skupiny, ktoré sú prípadne substituované jedným až tromi atómami fluóru a...

Použitie beta-L-nukleozidovej zlúčeniny na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284564

Dátum: 27.05.2005

Autori: Cheng Yung-chi, Chu Chung

MPK: A61P 35/00, A61K 31/7068

Značky: beta-l-nukleozidovej, nádorů, liečenie, přípravků, zlúčeniny, použitie, liečivého, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (-)-(2S,4S)-1-(2-hydroxymetyl-1,3-dioxolán-4-yl)-cytozínu (označovaného tiež ako L-OddC) alebo jeho derivátu na výrobu liečivého prípravku na liečenie nádorov, vrátane rakovinových, u živočíchov, vrátane ľudí.

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284561

Dátum: 27.05.2005

Autori: Obermüller Gerhard, Peham Johann

MPK: E04D 1/04, E04D 1/02

Značky: škridla, strešná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla na vytváranie strešnej krytiny je vyrobená s vnútornou povrchovou plochou (12) a s hornou krytinovou plochou (6), so závesnými nosmi (25) v oblasti svojho horného konca, je vybavená na vzájomné prekrývanie jednotlivých strešných škridiel profilovaním (11) a na svojej vnútornej povrchovej ploche (12) stužujúcimi rebrami (13, 14) usporiadanými v pozdĺžnom smere strešnej škridly a na hornej krytinovej ploche (6) sú upravené v...

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284560

Dátum: 27.05.2005

Autor: Fischer Klaus

MPK: E04B 1/58, E04B 1/32, E04B 1/38...

Značky: sklených, panelov, presklenej, nosná, konštrukcia, stěny, střechy

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov (56) zahŕňajúca množinu prútov (12 - 22) spojených dohromady v aspoň jednom spoji (10) pomocou skrutkového spojenia. Prúty (12 - 22) na seba dosadajú svojimi koncovými oblasťami (28), každý cez najmenej jednu koncovú plôšku (30, 32). Koncové oblasti (28) prútov (12 - 22), ktoré zasahujú do spoja (10), majú výšku menšiu než je výška (15) zostávajúcej časti prúta (12...

Spona na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284559

Dátum: 27.05.2005

Autor: Merkel Josef

MPK: E04G 17/04, E04G 17/12

Značky: vedľa, debniacich, jednej, spona, dosiek, usporiadaných, spojovanie, rovině

Zhrnutie / Anotácia:

Spona (1) slúžiaca na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek na jej okrajových profiloch (2) má dva okrajové profily (2) stláčajúce upínacie čeľuste (4), ktoré na svojich koncoch odvrátených od miesta zovretia (4a) majú v uhle k nim usporiadané prestavovacie rameno (5). Prestavovacie ramená (5) samé osebe majú miesta záberu na ovládací alebo prestavovací prvok vyhotovený ako klin (9), pričom sú tieto miesta záberu...

Povlaková kompozícia na kovy inhibujúca koróziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284558

Dátum: 27.05.2005

Autori: Wolf Jean-pierre, Braig Adalbert, Kramer Andreas, Frey Markus

MPK: C07F 9/38, C08K 5/5317, C08K 5/524...

Značky: koróziu, povlaková, kompozícia, inhibujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú všeobecné symboly špecifické významy, a prípadne ich soli odvodené od zirkónu, bizmutu a vápnika, ako aj soli so zlúčeninami všeobecného vzorca (II), v ktorom všeobecné symboly majú špecifické významy, použiteľné ako inhibítory korózie v povlakových kompozíciách určených na ochranu kovových povrchov.

Držiak na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: 284557

Dátum: 27.05.2005

Autor: Watts Andrew Douglas

MPK: E04H 12/22

Značky: držiak, stĺp

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na stĺp obsahuje pravouhlý skriňový dielec (1), ktorý je aspoň na jednom konci (2) otvorený na vloženie stĺpa. Materiál skriňového dielca (1) v rohovej časti skriňového dielca (1) má horizontálne výrezy (4A, 4b, 5a, 5b) vo viacerých axiálne posunutých polohách s poskytnutím najmenej dvoch párov od seba posunutých chlopní alebo krídiel (6, 7) stenového materiálu alebo jedného páru chlopní alebo krídiel (6, 7) nachádzajúcich sa v podstate...

Potravinové kompozície obsahujúce kreatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7905

Dátum: 27.05.2005

Autori: Harris Roger Charles, Howard Alan Norman

MPK: A23G 3/00, A61K 31/00, A23L 1/00...

Značky: kompozície, kreatín, potravinové, obsahujúce

Text:

...plocha pod krivkou hladiny glukózy vkrvi vyvolanou 50 g nmožstvom uhľohydrátov testovanej potraviny vyjadrená ako percentuálny podiel plochy vyvolanej rovnakým množstvom uhľohydrátov prijatých vo forme čistej glukózy tou istou osobou (The Glucose Revolution. The Authoritative Guide to the Glycemíc Index. J. Brand-Miller et al. Marlowe and Co. New York, 1999). Index teda porovnáva efekt látky na hladinu glukózy v krvi s efektom vyvolaným...

Adukty rozpustného ovalbumínu s komplexmi trojmocného železa s polyalkoholom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6130

Dátum: 26.05.2005

Autor: Diaz Victor Bautista

MPK: A61K 38/38, C07K 14/435, A23J 1/00...

Značky: ovalbumínu, železa, rozpustného, komplexmi, přípravy, adukty, polyalkoholom, spôsob, trojmocného

Text:

...Opisané boli takisto niektoré mliečne deriváty adekvátne modifikované,aby solubilizovali prechodné kovy pri fyziologickom pH Drug Res. 34 (II) N° 9, (l 984), ako komplexy trojmocného železa stypmi sacharidov Inorg. Chim. Acta, 124, 55-59 (1986),medzi nimi so sorbitolom Inorg. Chim. Acta 80, 251-254 (1983).0014 Okrem toho príprava sacharátu a fruktátu trojmocnćho železa, stabilizovaného a nesenćho komplexmí amínu, bola opísaná veurópskej...

Postup a zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu a biomasový materiál ním získaný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12845

Dátum: 26.05.2005

Autor: Lees Tony

MPK: B07B 4/02

Značky: postup, získaný, tuhého, materiál, komunálneho, biomasový, spracovanie, odpadů, zariadenie

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky sa vzduch nasáva cez zvislú separačnú komoru, ktorá je otvorená do atmosféry. Materiál, ktorý sa má deliť, sa privádza do stúpajúceho prúdu vzduchu a materiál s nižšou hustotou stúpa so stúpajúcim vzduchom, zatiaľ čo ťažší materiál padá cez otvorené dno separátora. Disperzia materiálu sa dosahuje prúdom vysokotlakového vzduchu, ktorý rozbíja a disperguje materiál vstúpajúcom prúde vzduchu. Tento systém je...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16439

Dátum: 26.05.2005

Autori: Kramer Robert Arjen, De Kruif Cornelis Adriaan, Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10...

Značky: väzbové, neutralizovať, použitie, molekuly, schopné, virus, besnoty, ľudské

Text:

...na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-l l a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali 2 dni po infekcii a izolovala sa celková RNA. cDNA sa generovala a použila na sekvenovanie DNA. Uvedené sú oblasti zahŕňajúce mutácie a mutácie sú označené hrubo. Obrázok 2 A znázorňuje porovnanienukleotidových sekvencií. Čísla nad aminokyselinami...

Upevnenie kľuky mechanizmu spúšťania okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4604

Dátum: 26.05.2005

Autori: Senaud Jean-claude, Pierre Gilles

MPK: E05F 11/38

Značky: mechanizmu, kľuky, okenného, upevnenie, spúšťania

Text:

...na kľukuprotismeme k mechanizmu. 0019 Ďalšie znaky a prednosti vynálezu sa zreteľne ukážu pri čítaní opisu podľa príkladovuskutočnenia neobmedzuj úcich sa len na tieto, V spojení s pripojenými obrázkami na ktorých- obrázok 1 je pohľad z perspektívy na kľuku podľa vynálezu namontovanú na tiahlemechanizmu spúšťania okna, V pozícii používania vzhľadom k panelu s poťahom,- obrázok 2 je pozdĺžny rez kľukou z obrázku 1,- obrázok 3 je pohľad z...

Tetrasubstituované imidazolové deriváty ako modulátory kanabinoidného CB1 receptora s vysokou selektivitou k subtypu receptora CB1/CB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4392

Dátum: 26.05.2005

Autori: Lange Josephus, Wals Henderik, Kruse Cornelis

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/4523, A61P 25/00...

Značky: imidazolové, tetrasubstituované, vysokou, modulátory, subtypu, receptora, kanabinoidného, selektivitou, deriváty

Text:

...deriváty imidazolu s vysokou selekti vitou k receptoru subtypu CBl/CBg.Prekvapujúco sa zistilo, že modifrkácia pôvodnej skupiny CH X V imidazoloch podľa stavu techniky všeobecného vzorca (I) skupinou obsahujúcou atóm síry, vedie k novým zlúčeninám so selektivitou k receptoru subtypu CBl/CBz, ktorá je zlepšená o dostatočný faktor 10, čovedie k añnitným pomerom CEI/CB dostatočne cez 100. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I)R 1 je atóm chlóru,...

Spôsob selektívnej oxidácie alkoholov použitím ľahko odstrániteľných nitroxylových radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284566

Dátum: 26.05.2005

Autori: Sommerlade Reinhard, Grützmacher Hansjörg, Boulmaâz Souâd

MPK: C07F 9/6581, C07F 9/59, C07C 45/30...

Značky: ľahko, použitím, alkoholov, spôsob, radikálov, odstranitelných, selektívnej, oxidácie, nitroxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej oxidácie alkoholov na ketóny alebo aldehydy pomocou halogénanu alkalického kovu v alkalických podmienkach, ktorý zahŕňa oxidáciu v prítomnosti heterogénneho oxidačného katalyzátora, ktorý je nerozpustný v reakčnom médiu a je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria zlúčeniny (I), (II), (III), kde n je číslo 3 až 3000, alebo 4-oxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl, ktorý je 4-oxy-viazaný na Merrifieldov polymér. Opisujú sa...

Ochranný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9769

Dátum: 26.05.2005

Autor: Pitt Jeffrey Graham

MPK: B65D 21/02, B65D 81/02, B65D 1/22...

Značky: ochranný

Text:

...prepravky z obrázka 1z jednodielneho plochého materiálu z obrázka 2Obrázok 4 je perspektívny pohľad predstavujúci detail dosadajúcich obrúbObrázok 5 ilustruje počiatočnú fázu stohovanía obalových prepraviek, ktorémajú formu zobrazenú na obrázku 1 Obrázok 6 je reprezentatívny rez pozdĺž priamky Vl-VI z obrázka 5Obrázok 7 ilustruje modifikovanú formu obalovej prepravky z obrázka 1 pred zostavením aukazuje stoh podnosov, na ktorých sú umiestnené...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9474

Dátum: 26.05.2005

Autori: Bakker Alexander Berthold Hendrik, Kramer Robert Arjen, Marissen Willem Egbert, De Kruif Cornelis Adriaan

MPK: A61P 31/14, C07K 16/10, A61K 39/395...

Značky: použitie, molekuly, besnoty, virus, ľudské, neutralizovať, väzbové, schopné

Text:

...besnoty zahŕňajúceho signálny peptid. Obrázok lB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie amínokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky...

Väzbové molekuly neutralizujúce vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14819

Dátum: 26.05.2005

Autori: Kramer Robert Arjen, Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan

MPK: C12N 15/63, C07K 16/10, C12N 15/13...

Značky: molekuly, neutralizujúce, použitie, väzbové, virus, besnoty

Text:

...peptid. Obrázok IB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku l sú tiež uvedené V SEK lD č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselínových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali...

Telekomunikačné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14017

Dátum: 25.05.2005

Autori: Finkenzeller Klaus, Bartsch Armin, Schiller Christoph

MPK: H04B 5/02, H04W 12/12, H04M 1/675...

Značky: telekomunikačné, usporiadanie

Text:

...bezpečnostný modul. ktorý je usporiadaný mimotelekomunikačného prístroja, a cez rozhranie telekomunikačného prístroja je možné bezkontaktne prenášať dáta z tohto externého bezpečnostného modulu do telekomunikačného prístroja. Dáta potrebné na prihlásenie v telekomunikačnej sieti sa dočasne uložia v telekomunikačnom prístroji a po dobu dočasného uloženia je možné ich použiť na využívanie služieb telekomunikačnej siete. To má tú výhodu, že je...

Vysoko funkčné, vysoko alebo hyperrozvetvené polyestery ako aj ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7192

Dátum: 25.05.2005

Autori: Stumbe Jean-francois, Schäfer Harald, Bruchmann Bernd, Bedat Joelle

MPK: C09D 167/06, C08G 63/00, C09D 167/00...

Značky: hyperrozvetvené, funkčně, polyestery, použitie, výroba, vysoko

Text:

...v roztoku už veľmi vysoké.EP 1 334 989 opisuje výrobu rozvetvených, nizko viskóznych polyesterolov na aplikácie Iakov na zvýšenie neprchavého podielu. Tu sa nechajú zreagovať zmesi di- avyššie funkčných karboxylových kyselín (funkčnosť zmesi minimálne 2.1) strojfunkčnými alkohoimi aaiifatickými rozvetvenými monokarboxylovými kyseiinami. Opísané polyestery sa považujú za rozvetvené, napriek tomu je tu podstatné použitie rozvetvených...

Tetrahydropyridotiofény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7080

Dátum: 25.05.2005

Autori: Pekari Klaus, Schmidt Mathias, Baer Thomas, Beckers Thomas, Bartels Björn

MPK: A61K 31/4353, C07D 495/00, A61P 35/00...

Značky: tetrahydropyridotiofény

Text:

...sa môžu používať na liečbu akútnych alebo chronických zápalovýchAmbinter Screening Library opisuje niektoré tetrahydropyridotiofény,ktoré sa značne líšia od zlúčenín podľa tohto vynálezu.Medzinárodná prihláška W 0 2005/033102 opisuje zlúčeniny na báze tiofénu, ktoré vykazujú inhibičné účinky na enzým využívajúci ATP.0005 Teraz bolo zistené, že deriváty tetrahydropyridotiofénu, ktoré sú podrobnejšie opisané nižšie, sa líšia od zlúčenin...

Držiak výfuku automobilu, upevňovacie zariadenie vybavené takým držiakom a spôsob upevnenia takého držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6063

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jamesse Gérard, Kowalski Philippe

MPK: F01N 7/18

Značky: takým, zariadenie, vybavené, držiakom, držiak, držiaka, spôsob, výfuku, upevnenia, automobilů, takého, upevňovacie

Text:

...nosníkuVäčšia hrúbka pozdĺžneho nosníka umožňuje jednak prenos a tlmenie vibrácií, ktorým je podrobený držiak výfuku, a jednak vypustenie jednej z obvyklých spevňovacích dosiek.Upevnenie zváraním umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž držiaka výfuku.Výhodne je spevňovacia doska privarená pod pozdĺžnym nosníkom a nad podlahou. Namáhania, ktorým je vystavené spojenie medzi spevňovacou doskou a pozdĺžnym nosníkom sú takto čiastočne prevedené na...

Kontrola výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16043

Dátum: 25.05.2005

Autor: Angst Philipp

MPK: B66B 1/28, B66B 5/02, B66B 5/00...

Značky: kontrola, výtahu

Text:

...jeden z parametrov chodu je výstupom ako overený signál. Overený signál sa potom porovnáva s vopred stanovenými pripustnými hodnotami. Ak sa nachádza mimo prípustný rozsah, iniciuje sa potom núdzovézastavenie. Parametrami chodu snímanými pri kabíne výťahu a hnacíchprostriedkoch môžu byt jedna z ďalej uvedených fyzikálnych veličín poloha, rýchlosť alebo zrýchlenie.0007 Vzhľadom na to, že sa overený signál získava z porovnávania signálov z...

Spôsob detekcie včasnej sérokonverzie s vírusom hepatitis C a kit na použitie pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 284556

Dátum: 25.05.2005

Autor: Chien David

MPK: G01N 33/576

Značky: sérokonverzie, detekcie, včasnej, spôsobe, hepatitis, spôsob, použitie, vírusom, tomto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob detekcie včasnej sérokonverzie in vitro v telesnej zložke cicavčieho hostiteľa s vírusom hepatitis C, HCV, ktorý zahŕňa tieto kroky: (a) telesná zložka, pri ktorej je podozrenie, že obsahuje protilátky na HCV, sa uvádza do styku s (1) HCV antigénom vybraným z antigénu zakódovaného v E1 doméne HCV genómu, E2 doméne HCV genómu a ich agregátov, kde uvedený HCV antigén sa čistí za podmienok, pri ktorých nedochádza k denaturácii,...

Vodné palivo do spaľovacích motorov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284555

Dátum: 25.05.2005

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: C10L 1/32, C10L 1/00

Značky: palivo, výroby, motorov, spalovacích, spôsob, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné stabilné palivo do spaľovacích motorov pozostávajúce aspoň z dvoch fáz s objemovo od 20 do 80 % vody, uhlíkatého paliva, objemovo od 2 do menej ako 20 % alkoholu, objemovo od 0,3 do 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo do 0,1 % činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo do 0,3 % aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz pri zvýšených teplotách. Výsledná emulzia je tvorená štandardnou emulziou olej/voda, kde voda...

Bezpečnostný obal, prírez a nádrž s bezpečnostným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2966

Dátum: 25.05.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 25/00, B65D 23/00

Značky: bezpečnostný, nádrž, obal, přířez, bezpečnostným, obalom

Text:

...náboje vylúčené alebo prípadne odvádzanê. V dennej praxi je to spojené s problémami. Ak obsahuje nádrž viacero vodivých ale vzájomne izolovaných komponentov, potom sú tieto nákladne jednotlivo uzemňované alebo vzájomne elektricky spojované aspoločne uzemňované. Taktiež nie je v normálnom prípadezaručené uzemnenie osoby počas odberového alebo plniacehoDopravná a skladovacia nádrž pre kvapaliny s viacerými zložkami, ktoré sú vzájomne...

Zádržka zásobníka ručných palných zbraní, hlavne samonabíjacích pištolí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2922

Dátum: 25.05.2005

Autori: Hrubos Rostislav, Kovarik Michal, Rezek Jaroslav

MPK: F41A 17/00, F41A 35/00

Značky: zásobníka, zbraní, samonabíjacích, pistolí, palných, hlavne, zádržka, ručných

Text:

...drážke na valcovej časti a ďalej úložný otvor, v ktorom je uložené kratšie rameno vratnej pružiny. To iste platí aj preusporiadanie, v ktorom je vo valcovej časti vytvorené pozdĺžne vybratie, do ktorého zasahuječasť čelnej steny zásobníka a ktorého dĺžka presahuje šírku zásobníka a že os úložného vývrtuje vzhľadom na os valcového telesa posunutá smerom od pozdĺžneho vybratia.Prehľad obrázkov na ýkresoch0012 Vynález je následne...

Spôsoby použitia buniek derivovaných z tukového tkaniva v liečbe kardiovaskulárnych chorobných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9539

Dátum: 25.05.2005

Autori: Wulur Isabella, Hedrick Marc, Daniels Eric, Strem Brian, Fraser John, Zhu Min

MPK: C12N 5/0775

Značky: spôsoby, liečbe, kardiovaskulárnych, tukového, stavov, tkaniva, použitia, derivovaných, buniek, chorobných

Text:

...z 200 buniek a tkanív organizmu. Tieto bunky teda majú úžasný potenciál pre regeneračné liečivá. ESC môžu byt napríklad pestované do špecifických tkanív, ako je napríklad srdce, pľúca alebo oblička, ktoré potom môžu byt použité na reparáciu poškodených a chorých orgánov (Assady et al.,2001 Jacobson et al., 2001 Odorico et al., 2001). Avšak len tkanivá derivované zESC majú klinické obmedzenie. Pretože ESC sú nevyhnutne derivované z iného...

Purínové deriváty ako agonisty receptora adenosínu A1 a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7640

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jagtap Prakash, Salzman Andrew, Szabó Csaba

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00, A61P 1/00...

Značky: adenosínu, deriváty, použitia, purinové, receptora, agonisty, spôsoby

Text:

...supraventrikulámych tachykardií a kontrole ventrikulámej frekvencie pri atriálnej ñbrilácii a flutteru. Modulácia receptorov A 2, tiež reguluje koronárnu vazodilatáciu.Adenosín je také neuromodulátor, ktorý moduluje molekuláme mechanizmy, ktoré sú základom radu aspektov fyziologických funkcií mozgu tým, že sprostredkováva centrálne ínhibičné účinky. Na zvýšené uvoľňovanie neurotransmitera dochádza po traumách, ako sú hypoxia, ischémia a...

Zlúčeniny, prípravky a spôsoby liečby alebo prevencie zápalových kožných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14420

Dátum: 25.05.2005

Autori: Rossi Thomas, Dejovin Jack

MPK: A61P 17/00, A61K 31/4164, A61K 31/498...

Značky: ochorení, zápalových, prevencie, zlúčeniny, kožných, přípravky, spôsoby, liečby

Text:

...a ženské pacientky v plodnom veku musiapoužívať účinnú antikoncepciu alebo sa vyhnúť terapii. Topickéliečenia zahŕňajú topicky aplikovaný metronidazol, topicky aplikované steroidy, topicky aplikovanú kyselinu azelaovú,topicky aplikovanú kyselinu rentinovú alebo retinaldehyd a topické prípravky vitamínu C, sú dostupné ale nie sú obmedzené na a nemôžu liečiť všetky priznaky. Operácia, ako je laserové odstránenie krvných ciev, je typicky...

Deriváty tetrahydroizochinolilsulfónamidov, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14095

Dátum: 24.05.2005

Autori: Diaz Martin Juan Antonio, Jimenez Bargueno Maria Dolores

MPK: A61K 31/496, A61K 31/4725, A61K 31/472...

Značky: tetrahydroizochinolilsulfónamidov, terapii, použitie, deriváty, príprava

Text:

...nenasýtenú- skupinou Cwalkoxy alkyloxyskupina s priamym alebo rozvetveným nasýteným alífatickým reťazcom obsahujúcím x až y atómov uhlíka- skupinou Cmmonoalkylamino skupina amino monosubstituovaná skupinou Cmalkyl- skupinou Cgódialkylamino aminoskupina disubstituovaná dvomi skupinami Cmalkyl- skupinou Cmperhalogénalkyl skupina Cmalkyl, v ktorej sú všetky atómy vodíka substituované atómami halogénu- skupinou Cmhalogćnalkyl skupina Cmalkyl, v...

Chladiaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6966

Dátum: 24.05.2005

Autori: Dratner Christof, Keiser Franz, Wobker Hans-günter, Böert Frank, Hintemann Reinhard

MPK: F27D 1/12, F27D 9/00, C21B 7/00...

Značky: doska, chladiaca

Text:

...dosku v smere do vnútrajšku pece. Pridržiavacie rúrky a pridržiavacie kotúče sú s výhodouÚlohou vynálezu - na základe tohto stavu techniky - je vytvoriť chladiacu dosku z medi alebo zliatiny medi pre Šachtove pece, pri ktorej sa dosiahne vyššia trvalá pevnosťspojenia medzi chladiacou doskou a pripojovacími rúrkamilepším zachytávaním a prenášaním pnutí vznikajúcich pripoužití. Táto úloha je vyriešená znakmi uvedenými V nároku...

S nádorom asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6638

Dátum: 24.05.2005

Autori: Weinschenk Toni, Lemmel Claudia, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 14/435, C07K 7/00

Značky: viažúce, peptidy, nádorom, molekulu, asociované

Text:

...alebo boli V takýchto tkanivách selektívne exprimované,neposkytuje však žiadnu precíznu informáciu pre imunoterapeutické použitie antigénov transkribovaných týmito génmi. To je dôsledok toho, že pre takéto použitie sa vždy hodia len jednotlivé epitopy týchto antigénov, pretože sú to iba epitopy antigénov - a nie celý antigén, ktoré prezentáciouMHC vyvolávajú reakciu T-buniek. Preto je dôležité oddeliť od nadexprimovaných alebo selektívne...

Prefabrikovaný konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5547

Dátum: 24.05.2005

Autor: Bartels Michael Jacobus Gerhardus

MPK: E04B 5/02, E04B 2/86, B28B 23/02...

Značky: prvok, konštrukčný, prefabrikovaný

Text:

...podlaha, s prvými betónovými doskami nesenými stenou alebo inou podpomou štruktúrou a bočne priliehajúcimi, zostává medzi susediacimi druhými betónovými doskami otvor. Tento otvor zaisťuje, že priestor je ľahko prístupný, dokonca i po tom, čo boli podlahové prvky položené na miesto. Uvedený otvorje zakrytý jednoducho panelom vhodnýmpre tento účel, takže je vytvorená rovná podlaha a/alebo súvislý strop.0013 Samozrejme je rovnako tak možné...

S nádorom asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12077

Dátum: 24.05.2005

Autori: Rammensee Hans Georg, Weinschenk Toni, Trautwein Claudia, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 14/47, C07K 7/06

Značky: nádorom, asociované, molekulu, peptidy, viažúce

Text:

...špecifické rozpoznanie primárnych buniek alebo etablovaných línií nádorových buniek zprimárnych buniek nádorového tkaniva cytotoxickými Tlymfocytmi.DE 102 25 144 A 1 manifestuje identifikáciu s nádorom asociovaných peptidov ináč, ako SEQ ID č. 303, ktoré sa vyznačujú schopnosťou víazat sa na molekulu ľudského MHC triedy I.Pluschke et al. (v Pluschke et al., Molecular Cloning of a human melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan...

Použitie substituovaných chinolínových derivátov na liečbu mykobakteriálnych chorôb rezistentných na liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3685

Dátum: 24.05.2005

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, Van Gestel Jozef Frans Elisabetha

MPK: A61P 31/00, A61K 31/47

Značky: liečbu, chorôb, liečivá, substituovaných, rezistentných, derivátov, použitie, mykobakteriálnych, chinolinových

Text:

...podávania liečiva, bude poskytovať najväčší prínos.0005 Komplikácíou pri epidemickej TB je zvýšenie výskytu kmeňov odolných voči viacerým liečivám alebo MDR-TB. Až štyri percentá zo všetkých celosvetovo sa vyskytujúcich prípadov sa pokladá za MDR-TB -tieto sú odolné voči najúčinnejším liečivám, ato, štandardu štyroch liečiv, izoniazidu a rifampínu. Neliečená MDR-TB je smrteľná choroba a nemôže sa adekvátne liečiť štandardnou terapiou, takže...

Spôsob valcovania kovového valcovaného materiálu za studena, predovšetkým valcovaného pásu, s dýzami pre plynné alebo kvapalné spracovateľské médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6382

Dátum: 23.05.2005

Autori: Jollet Peter, Richter Hans-peter, Pawelski Hartmut, Weingarten Ludwig

MPK: B21B 45/02

Značky: studena, dýzami, valcovaného, predovšetkým, pásu, spôsob, plynné, spracovateľské, valcovania, media, kovového, materiálů, kvapalné

Text:

...s vychladenou teplotou. Koeficient trenia vo valcovacej medzere sa môže vzhľadom k výrobe a v závislosti od plánu nápichov menit variáciou nanesených množstiev mazacieho prostriedku. Minimálne množstvo mazaní je možné tiež pri využití rôznychdruhov mazacích prostriedkov pri porovnateľne rovnakých nákladoch.0006 Chladenie, čistenie a inertizácia sa môžu ďalej využiť v tom zmysle,že sa do úseku klinovitého výstupu valcov - valcovaného...

Metóda a zariadenie pre diaľkovú komunikáciu za použitia fotoluminiscencie alebo termoluminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12909

Dátum: 23.05.2005

Autori: Desbrandes Robert, Van Gent Daniel Lee

MPK: H04B 10/30

Značky: komunikáciu, použitia, dialkovú, termoluminiscencie, metoda, fotoluminiscencie, zariadenie

Text:

...hliníka vybaveného uhlikom(AI 203 C) napríklad Iuminiscencia začína pri 125 °C a dosahuje maximálne 200 °C ako to ukazuje Obrázok 1, krivka (2). Stúpanie teploty ohrievanim sa môže nahradiť expoziciou laserovým lúčom, napríklad infračerveným.0012 Luminiscencia pn okolitej teplote nemusi byt nevyhnutne nulová aexcitácia pomaly zmizne (znižovanie, zoslabovanie signálu ziskaného s časom). Zároveňdochádza kopačnému zoslabeniu pri vzorkách...

Utesnený rúrkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

MPK: B05C 17/00, A61M 35/00, A45D 34/04...

Značky: zásobník, utěsněný, rúrkový

Text:

...zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú...

Nové polymérne kompozície propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4459

Dátum: 23.05.2005

Autori: Grein Christelle, Bernreitner Klaus, Berger Friedrich

MPK: C08L 23/00

Značky: propylenu, nové, kompozície, polymérne

Text:

...ČľLlmajúeehtw vnútornú Iiskoxitu lV s 2.4 dl/g a (ihsah etylćnu HSIJOŇ 75 mol .majúeeho vnútornú viskozitu lV 4.0 - 6.5 dl/g a obsah etylenu až do 70 mol 00.D) 1-15 hmotnostných dielov elastomćrneho etylén-l -oktćnovćho kopolymćru majúeeho obxah etylćnu najmenej 80 moľVi a majuei index toku taveniny MI (i 00 (2 2.16 kg) 3 l 00 g/IO min a0009 Polymći propylénu Apoužitý do polymćrnei kompoxíeie propylćnu podľa tohtovynálezu je bud l 1()n 1())0...