Archív za 2005 rok

Strana 48

Infúzne vrecko s integrovaným oplachovacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8512

Dátum: 02.06.2005

Autor: Frezza Pierre

MPK: A61M 5/14, A61J 1/10

Značky: infúzne, vrecko, systémom, integrovaným, oplachovacím

Text:

...roztoku preniknút automaticky do oddelenia obsahujúceho liek skôr ako na konci infúzie. Oplachovací roztok ukončuje infúziu a tak oplachuje liekové vrecko a infúznu hadičku, umožňujúc takto vylúčiť riziká kontaminácie a straty zvyškového lieku z vrecka a lieku, ktorý je obsiahnutý v infúznejZákladný princíp spočíva vo využívaní poklesu tlaku, ktorý sa vytvára na konci infúzie vliekovom vrecku pôsobením výšky stĺpca vody vinfúznej hadičke....

Vypaľovaný žiaruvzdorný tvarový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8030

Dátum: 02.06.2005

Autori: Müller Mira, Wiesel Martin

MPK: B22D 41/54, C04B 35/01, B22D 41/32...

Značky: tvarový, dielec, žiaruvzdorný, vypaľovaný

Text:

...materiál. Týmto sekundárnym materiálom môže byt aj vyššie poplsaný materiál predstavujúci stav techniky. Podla vynálezu sa tento sekundárny materiál rozdrobuje na zrnítú drv, upravuje pridaním spojiva, napríklad škrobu. Ilsuje za vzniku požadovaného tvarového dielca a nasledovne vypaluje. Použitím už vypálenejsekundárnej suroviny sa výrazne znižuje miera zmraštenia pri ďalšom vypaľovaní. Po vypálení sa súčasne zvyšuje aj pórovitosť,...

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13965

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Toma Tadamasa

MPK: G11B 27/32, H04N 5/76

Značky: kódovanie, dekódovanie, zariadenie, obrazov

Text:

...obraz sa tu rozumie obrazovka u progresívneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladaným obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, pripadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6378

Dátum: 01.06.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 7/52, H04N 7/24

Značky: multimediálneho, viacuhlovom, multiplexované, hladké, prístupom, jednotkami, medzi, nezávislým, prepínanie, zobrazení, prúdu

Text:

...procesoch prekladaných ob 10razov je možné rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blok v rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovania na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva prediktívne kódovaným obrazom (P...

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: F25J 3/02, B01D 53/14, B01D 53/00...

Značky: uhličitého, regenerácie, oxidů, spôsob, plynů

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Identifikácia charakteristík obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4148

Dátum: 01.06.2005

Autor: Monro Donald Martin

MPK: G06K 9/50, G06K 9/00

Značky: charakteristik, obrazů, identifikácia

Text:

...varíačným kódom 70 a podobnými variačnými kódmi, ktoré sa predtým zaznamenali zo známych jednotlivcov. Na tento účel možno použit akýkoľvek výhodný porovnávací algoritmus napriklad neznámy kód možno porovnávať s kódom od známeho jednotlivca bit po bite a početnosť zosnimanú z počtu bitov ktoré sú rovnaké. Zhoda sa potom deklaruje, ak počet bitov, ktoré sa líšia,je nižší než definovaný prah buď absolútnym počtom, alebo pomerom nezhôd voči...

Oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové deriváty a ich použitie ako antivirotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3264

Dátum: 01.06.2005

Autori: Rotstein David Mark, Lee Eun Kyung, Melville Chris Richard

MPK: C07D 487/00, A61K 31/407

Značky: antivirotík, oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové, deriváty, použitie

Text:

...CCRS alebo CXCR 4, sa následne zistilo, že sú koreceptormi CD 4 nevyhnutnými pre infekciu buniek vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Ústredná rola CCRS v patogenézii HIV bola potvrdená epidemiologickou identifikáciou silných účinkov modiñkujúcich chorobu, ktoré má prirodzená nulová alela CCRS A 32. Mutácia A 32 má 32-bp deléciu v géne CCRS, ktorá vedie k skrátenému proteínu označovanému ako A 32. Vzhľadomk celkovej...

Spôsob a zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9432

Dátum: 01.06.2005

Autor: Schäfer Burghard

MPK: G01F 1/66

Značky: prúdenia, meranie, kvapalín, rychlostí, spôsob, zariadenie

Text:

...o tento krátky časový interval skôr. To umožňuje tiež pri meraní rýchlosti prúdenia rovnému nuIe, pri ktorom je doba priechodu zvuku vdoprednom smeru a v spiatočnom smere identická, počas druhého merania presne detekovať k-tý0011 Podľa výhodného uskutočnenia zodpovedá výška skráteniaochrannej doby jednej osmine doby trvania periódy.0012 Hoci je v podstate bezvýznamné, ktorým z budúcich pulzov začína príslušné meranie v doprednom a spätnom...

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9298

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Kadono Shinya

MPK: H04N 5/76, G11B 27/32

Značky: dekódovanie, obrazov, kódovanie, zariadenie

Text:

...Termínom obraz sa tu rozumie obrazovka u progresívneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladaným obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, prípadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Opioidy na liečenie nepokojných dolných končatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8608

Dátum: 01.06.2005

Autori: Gawora Karin, Fleischer Wolfgang, Reimer Karen

MPK: A61K 31/485, A61P 25/14

Značky: nepokojných, opioidy, dolných, liečenie, končatín

Text:

...U závažných prípadov RLS sa symptómy vyskytujú viac než dvakrát týždenne, a vedú k únavnémuSymptómy môžu začať v ktorejkoľvek životnej fáze, ale incidencia poruchy sa zvyšuje s rastúcim vekom. Ľudia niekedy pociťujú spontánne zlepšenie po dobu týždňov alebo mesiacov. Môže tiež dôjsť k spontánnemu zlepšeniu po dobu niekoľkých rokov, ale ibavzácne. Všeobecne sa však symptómy v čase zhoršují.Ukázalo se, že symptómy RLS a PLMD sú všeobecne...

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14873

Dátum: 01.06.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki

MPK: G11B 27/32, H04N 5/76

Značky: obrazov, dekódovanie, zariadenie, kódovanie

Text:

...Termínom obraz sa tu rozumie obrazovka u progresivneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladanýrn obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, prípadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7843

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Kadono Shinya

MPK: H04N 7/00

Značky: jednotkami, multimediálneho, nezávislým, prístupom, multiplexované, zobrazení, prúdu, medzi, hladké, prepínanie, viacuhlovom

Text:

...skladajúcisa z dvoch polí s miemym časovým posunom. V kódovacích a dekódovacích procesoch prekladaných obrazov je možne rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blokv rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovanía na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len...

Zariadenie pre napínanie výstuží pre predpäté architektonické prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7562

Dátum: 01.06.2005

Autor: Fradera Pellicer Carlos

MPK: E04G 21/12, B28B 23/02

Značky: prvky, napínanie, predpäté, architektonické, výstuží, zariadenie

Text:

...bočnýnl stenán pričon 1 podstata. spočívaV tom, že formovacia zostava je obklopená obvodovou oblasťou nosnej plošiny, pričom množina hydraulických napínacích ústrojov je usporiadaná V obvodovej oblasti, ktoré sú uskutočnené integrálne s nosnou plošinou a sú usporiadané nad sebou V protiľahlo smerujúcich dvojiciach V súlade s priamočiarym vyrovnaním pre vytvorenie mriežky, pričom všetky hydraulické napinacie ústroje sú vzájomne spojené sériovo...

Kombinácia pozostávajúca z antimuskarínových činidiel a kortikosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7173

Dátum: 31.05.2005

Autori: Llenas Calvo Jesus, Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish, Orviz Diaz Pio

MPK: A61K 31/57, A61K 31/58, A61K 31/439...

Značky: kortikosteroidov, činidiel, pozostávajúca, kombinácia, antimuskarínových

Text:

...vo vodnom roztoku. Rôznesoli zlúčeniny môžu existovať vo forme solvátov, t.j. vo forme hydrátov a všetky tieto formy tiež patria do rozsahu predloženého vynálezu. Okrem toho rôzne soli a solváty zlúčeniny môžu existovať v amorfnej forme alebo vo forme rôznych0012 Ďalej sa predložený vynález týka produktu, pozostávajúceho z (a) kortikosteroidu a (b) M 3 antagonistu podľa predloženého vynálezu ako kombinovaný prípravok pre simultánne,...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta adrenergné agonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17171

Dátum: 31.05.2005

Autori: Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish, Orviz Diaz Pio, Llenas Calvo Jesus

MPK: A61K 31/167, A61K 31/407, A61K 31/439...

Značky: kombinácie, obsahujúce, adrenergné, činidla, agonisty, antimuskarínové

Text:

...produkt obsahujúci (a) BZ-agonistu a (b) M 3 antagonistu podľa predloženého vynálezu vo forme kombinovaného prípravku pre súčasné,oddelené alebo sekvenčné použitie na liečbu ľudského alebo zvieracieho pacienta. Typicky sa jedná o produkt pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné použitie pri liečení chorôb dýchacieho ústrojenstva ako je astma, akútna alebo chronická bronchitida, emfyzém, chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD), bronchiálna...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta-adrenergných agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5967

Dátum: 31.05.2005

Autori: Orviz Diaz Pio, Ryder Hamish, Llenas Calvo Jesus, Gras Escardo Jordi

MPK: A61K 31/137, A61K 31/439, A61K 31/167...

Značky: agonistov, obsahujúce, beta-adrenergných, antimuskarínové, kombinácie, činidla

Text:

...nedizociovanej forme, napríklad vo vodnom roztoku. Rozdielne soli tejto zlúčeniny môžu existovať vo forme solvátov, napríklad vpodobe hydrátov, avšetky tieto formy sú tiež zahrnuté do rozsahu predloženého vynálezu. Okrem toho rôzne soli a solváty zlúčeniny môžu existovať v amorfnej formealebo vo forme rôznych polymorfov a sú v rozsahu tohto prítomného vynálezu.Je tiež poskytnutý produkt, ktorý obsahuje (a) B 2 agonistu a (b) M 3 antagonistu...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a beta adrenergné agonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5732

Dátum: 31.05.2005

Autori: Llenas Calvo Jesus, Orviz Diaz Pio, Gras Escardo Jordi, Ryder Hamish

MPK: A61K 31/439, A61K 31/167, A61K 31/137...

Značky: činidla, antimuskarínové, agonisty, adrenergné, kombinácie, obsahujúce

Text:

...zlúčenín môžu existovať v amorfnej forme alebo vo formerôznych polymorfov v rozsahu predloženej prihlášky vynálezu.0012 Prinášaný je tiež produkt obsahujúci (a) .32 agonistu a (b) M 3 antagonístu podľa prihlášky vynálezu vo forme kombinovaného prípravku pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné užitie na liečbu ľudského alebo zvieracieho pacienta. Typicky sa jedná o produkt pre súčasné, oddelené alebo sekvenčné užitie pri terapii chorôb...

Kombinácia s obsahom antimuskarínových činidiel a kortikosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5345

Dátum: 31.05.2005

Autori: Gras Escardo Jordi, Llenas Calvo Jesus, Ryder Hamish, Orviz Diaz Pio

MPK: A61K 31/58, A61K 31/57, A61K 31/439...

Značky: antimuskarínových, činidiel, obsahom, kombinácia, kortikosteroidov

Text:

...alebo nedisociovanej podobe, napríklad vo vodnom roztoku. Rôzne soli zlúčeniny pritom môžu existovať vpodobe solvátov,napríklad v podobe hydrátov. Všetky tieto podoby sú zahrnuté do rozsahu predmetu predloženého vynálezu. Rôzne soli a solváty zlúčeniny pritom môžu taktiež existovať v amorľnej podobe alebo v podobe rôznych polymorfov a sú tiež zahrnuté do rozsahu0012 Predmetom predloženého vynálezu je tiež produkt, ktorý obsahuje (a)...

Postup výroby prípravkov z extrakcie šupiek kakaových bôbov obohatených polyfenolom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5247

Dátum: 31.05.2005

Autori: Bradbury Allan, Kopp Gabriele

MPK: A23G 1/00

Značky: bôbov, extrakcie, kakaových, polyfenolom, obohatených, postup, šupiek, prípravkov, výroby

Text:

...poskytuje spôsob výroby kakaového extraktu obsahujúceho potravinové vlákna (predovšetkým. nerozpustné potravinové vlákna), ktorý, ako sa uvádza, je vhodný pri liečbe cukrovky.Kakaové obaly spracované za tepla sa extrahujú etanoloma potom centrifugujú a potom frakcionujú na supernatant a zvyšok. Zvyšková frakcia je, ako sa uvádza, vhodná pri liečbe cukrovky. Uvádza sa, že supernatant obsahuje polyfenoly a môže sa použiť v nápojoch.0007...

Liečenie lymfómu T-buniek s použitím 10-propargyl-10-deazaaminopterínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4415

Dátum: 31.05.2005

Autori: Sirotnak Francis, O'connor Owen

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519

Značky: 10-propargyl-10-deazaaminopterínu, použitím, t-buniek, liečenie, lymfómu

Text:

...odpovedŠtádium pred liečbou Rozsiahle ochorenie kožeToxicity Stomatitída stupňa 3 neutropénia stupňa 3 sepsaOdpoved V podstate kompletná remisia PET skenovanímKomentár Tento pacient napokon zomrel po tom, ako sa u neho rozvinulabakterémia asepsa otvorených kožných Iézií s Gram pozitívnymi baktériami.L 20 - Komplexná kombinovaná chemoterapia od mája 2002,aplikovaná počas dvoch rokov. Dostávala MTX od mája 2002 do februára 2004. Recidlva...

Pyrazolové deriváty, kompozície, ktoré také zlúčeniny obsahujú a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3968

Dátum: 31.05.2005

Autori: Guo Jian, Brockunier Linda, Parmee Emma, Liang Rui, Xiong Yusheng

MPK: C07D 231/00

Značky: pyrazolové, deriváty, zlúčeniny, použitia, obsahujú, kompozície, spôsoby, také

Text:

...na pokles hladiny glukózy. Tento hormón sa viaže k špecifickým receptorom V pečeňových bunkách,ktoré spúšťajú glykogenolýzu a zvýšenie glukoneogenezie prostredníctvom javov sprostredkovaných CAMP. Pri týchto odozvách je tvorená glukózy (napríklad produkcia pečeňovej glukózy), ktorá napomáha udržať euglykémiu tým, že bráni výraznému poklesu glukózy V krvi. Okrem zvýšenej hladiny cirkulujúceho inzulínu je u diabetikov typu 2 zvýšená hladina...

Kombinácie obsahujúce antimuskarínové činidlá a inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8055

Dátum: 31.05.2005

Autori: Gras Escardo Jordi, Orviz Diaz Pio, Llenas Calvo Jesus, Ryder Hamish

MPK: A61K 31/137, A61K 31/167, A61K 31/439...

Značky: kombinácie, inhibitory, činidla, antimuskarínové, obsahujúce

Text:

...pacienta.0014 Rovnako sa poskytuje použitie (b) M 3 antagonistu podľa tohto vynálezu na prípravu liečiva na súbežné, oddelené alebo postupné použitie vkombinácii s (a) inhibítorom PDE 4 na liečbu uvedenej dýchacej choroby u ľudského či zvieracieho0015 Rovnako sa poskytuje použitie (a) inhibítora PDE 4 na prípravu liečiva na použitie pri liečbe uvedenej dýchacej choroby u ľudského či zvieracieho pacienta prostredníctvom súbežnej, oddelenej...

Kombinácie obsahujúca antimuskarínové činidlá a inhibítory PDE4

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7965

Dátum: 31.05.2005

Autori: Ryder Hamish, Llenas Calvo Jesus, Orviz Diaz Pio, Gras Escardo Jordi

MPK: A61P 11/00, A61K 31/00, A61K 45/00...

Značky: inhibitory, kombinácie, obsahujúca, antimuskarínové, činidla

Text:

...postupné použitie pri liečbe ľudského či zvieracieho pacienta. Produkt je typicky určený na súbežne, oddelené alebo postupné použitie pri liečbe dýchacej choroby, čo je astma, akútna alebo chronická bronchitída, EP 1 891 973 B 1 E-202/10/Tšrozdutie pľúc, chronická obštrukčná pľúcna choroba (COPD), bronchiálna hyperreaktivita či rinitida.0013 Tento vynález ďalej poskytuje použitie (a) inhibitora PDE 4 a (b) M 3 antagonistu podľa tohto vynálezu...

Linka a spôsob výroby spáliteľných látok depolymerizáciou výrobkov z gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19119

Dátum: 31.05.2005

Autor: Fini Franco

MPK: C10K 1/16, C10G 1/10, C10B 53/07...

Značky: výroby, spôsob, depolymerizáciou, látok, výrobkov, spalitelných, linka

Text:

...súčastidepolymerizačné zariadenie (1), čo je zariadenie tvorené telesom všeobecne valcového tvaru s kruhovým prierezom, s hornou podstavou (10) a spodnou podstavou (11), vnútri ktorého dochádza, spôsobmi opísanými nižšie, kdepolymerizáoii stanoveného množstva pneumatik alebo iných produktov z gumy, ktoré sú do neho vložené hornou podstavou (10), ktorá sa dá otvárať, tak, aby vytvorili hromadu spočívajúcu na horizontálnej mriežke (19)...

Postup a zariadenie na kontrolu činnosti elektrického člena v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4951

Dátum: 30.05.2005

Autor: Lopez Thierry

MPK: G01R 31/00, G05B 23/02

Značky: zariadenie, kontrolu, elektrického, činnosti, motorovom, postup, vozidle, člena

Text:

...alebo napäťový okruh. Vkonečnom dôsledku, keď raz je uskutočnená kontrolaelektrického pripojenia pre člen spotrebovávajúci prúd, elektrické pripojenie uvedeného rušiaceho člena sa opätovne stane účinným pomocou operácie smerujúcej kpripojeniu uvedených konektorov. Pre konektory, ktoré boli určené na zabezpečenie stáleho elektrického prepojenia, napríklad medzi elektrickým členom anapäťovým okruhom, sú operácie spočivajúce v odpojení a potom...

Fungicídna kombinácia účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4088

Dátum: 30.05.2005

Autori: Eckstein Klaus, Pitta Leonard, Triebus Ludger

MPK: A01N 37/44

Značky: kombinácia, účinných, fungicídna, látok

Text:

...Predmetom vynálezu sú kombinácie účinných látok, ktoré uvedené0008 Teraz bolo zistené, že nová kombinácia účinných látok, ktorá obsahuje metyIester-O-metyloxim kyseliny 2-a-f(a-metyI-3-trifluóro-metyI- benzyl)iminooxyj-o-tolyl -glyoxylovej vzorca (l)1. (1) kyselinu fosfónovú alebo fosfonát (vzorca (IlHP (OR 3),pričom R 3 je rovnaký alebo rôzny a znamená H, IM alebo (C 1-C 4) alkyl amá veľmi dobré fungicídne vlastnosti.0009 Prekvapivo je...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu s nízkym obsahom aerosólov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10286

Dátum: 30.05.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00

Značky: čiastočnú, kondenzáciu, obsahom, aerosolov, spôsob, nízkým, zariadenie

Text:

...čím menší je rozdiel medzi teplotou chladiaceho média a teplotou prúdu plynu vo výmenníku tepla. Vykurovanie chladiaceho média podľa vynálezu pred jeho privedením do prvého výmenníka tepla je zamerané na vytvorenie len nepatrného teplotného rozdielu medzi prúdom plynu,určeným na vyčistenie, na mieste jeho výstupu z výmenníka tepla a chladiacim médiom. Pri výmenníku tepla, prevádzkovaného V protiprúde, je tento malý rozdiel teplôt zachovaný v...

Intranazálny farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej dysfunkcie, metánsulfonát sildenafílu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284574

Dátum: 30.05.2005

Autori: Dunn Peter James, Marshall Peter Vallance, Billotte Anne, Henry Brian Thomas, Woods Joanna Jayne

MPK: C07D 487/04, A61K 31/505

Značky: farmaceutický, liečenie, erektilnej, použitie, dysfunkcie, sildenafilu, prostriedok, metánsulfonát, intranazálny

Zhrnutie / Anotácia:

Intranazálny farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej dysfunkcie u samcov a sexuálnych porúch u samíc, ktorý obsahuje metánsulfonát sildenafílu spolu s farmaceuticky vhodným riedidlom alebo nosičom.

Spôsob výroby sadrového kompozitného materiálu so zlepšenou odolnosťou proti vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 284573

Dátum: 30.05.2005

Autor: Englert Mark

MPK: C04B 11/024, C04B 28/14

Značky: zlepšenou, odolnosťou, výroby, kompozitného, proti, materiálů, sadrového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby sadrodrevovláknitých dosiek impregnovaných silikónom so zlepšenou odolnosťou proti vode, pri ktorom sa pridáva počas výroby dosiek k sadre a dreveným vláknam emulzia siloxánu. Sadrovláknité dosky sú vhodné najmä na výrobu stavebných výrobkov.

Vakcíny obsahujúce adjuvans LTB a použitie podjednotky B tepelne-labilného enterotoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284572

Dátum: 30.05.2005

Autori: Wilschut Jan Christiaan, Verweij Willem Ronald, Agsteribbe Etienne, Van Scharrenburg Gustaaf Johan Marie, Brands Rudi, De Haan Lolke

MPK: A61K 39/39, A61K 39/145

Značky: tepelne-labilného, použitie, podjednotky, vakcíny, enterotoxínu, obsahujúce, adjuvans

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná vakcína, ktorá obsahuje aspoň jeden časticový antigén a adjuvantné množstvo podjednotky B tepelne-labilného enterotoxínu (LTB) z E.coli, pričom imunogén nie je kovalentne viazaný na podjednotku B. Uvedené sú najmä vakcíny, kde adjuvans LTB je celkom bez kontaminácie podjednotkou A alebo holotoxínom. Na tento účel je výhodné využiť LTB pripravenú metódami rekombinantnej DNA. Časticové imunogény môžu pochádzať napr. z vírusov, baktérií...

Získavanie barytového koncentrátu spracovaním z flotačných pieskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284571

Dátum: 30.05.2005

Autori: Kováč Ľuboš, Kručko Ladislav, Karoli Anton

MPK: B03B 9/02, B03D 1/00, B03B 9/06...

Značky: koncentrátů, pieskov, spracovaním, flotačných, barytového, získavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Získavanie barytového koncentrátu z flotačných pieskov tým spôsobom, že sa flotačné piesky podrobia kombinovanej technológii úpravy, a to magnetickému rozdružovaniu a flotácii za vzniku magnetického a nemagnetického podielu s obsahom barytu, pričom nemagnetický podiel sa ďalej spracováva tak, aby sa obsah barytu obohatil o 5,0 až 14,0 % hmotn.

Elektrický kábel na bezpríchytkové upevnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284570

Dátum: 30.05.2005

Autor: Dajča Dušan

MPK: H01R 13/73, H01B 7/40

Značky: bezpríchytkové, kábel, upevnenie, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický kábel (3), na plášť ktorého je nalisovaný pozdĺžny pás z izolačného materiálu (1) a ktorého otvory - perforácia (2), slúžia na zavesenie kábla na nosnú konštrukciu využívajúcu lišty novej konštrukcie nazvané EUTON.

Vysoko čistá zlúčenina (7alfa, 17alfa)-17-hydroxy-7-metyl-19-nor-17-pregn-5(10)-én-20-ín-3-ón, spôsob jej prípravy a farmaceutická dávková jednotka s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284569

Dátum: 30.05.2005

Autori: Sas Gerard Arnoud Jozef Maria Theresia, Kirchholtes Peter Huub Gerard Maria

MPK: A61K 31/565, C07J 1/00

Značky: 7alfa, farmaceutická, čistá, spôsob, zlúčenina, vysoko, obsahom, dávková, jednotka, přípravy, 17alfa)-17-hydroxy-7-metyl-19-nor-17-pregn-5(10)-én-20-ín-3-ón

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vysoko čistá zlúčenina (7alfa, 17alfa)-17-hydroxy-7-metyl-19-nor-17-pregn-5(10)-én-20-ín-3-ónu a spôsob jej prípravy, ktorý poskytuje zlúčeninu s obsahom (7alfa, 17alfa)-17-hydroxy-7-metyl-19-nor-17-pregn-4-én-20-ín-3-ónu nižším ako 0,5 %. Táto zlúčenina môže byť použitá ako zdroj na prípravu stabilných farmaceutických dávkových jednotiek.

Spôsob liečenia porúch krvácania s použitím sulfátovaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13580

Dátum: 27.05.2005

Autor: Johnson Kirk

MPK: A61K 31/727, A61K 31/737, A61K 38/48...

Značky: použitím, polysacharidov, sulfatovaných, poruch, liečenia, krvácania, spôsob

Text:

...prax.0005 Predložený vynález poskytuje spôsoby a prostriedky na zvýšenie zrážania krvi a inhibíciu aktivity TFPI s použitím ne-antikoagulačných sulfátovaných polysacharidov (NASP) ako prokoagulantov. NASP sa můžu podávať ako jednotlivé činidlá alebo v kombinácii s ďalšími alebo s inými hemostatickými činidlami. Je tu opísané najmä použitie NASP pri liečení porúch krvácania, vrátane vrodených porúch zrážania, získaných porúch zrážania a...

Farbiaca jednotka a dokončovacie zariadenie pre elektrické káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11978

Dátum: 27.05.2005

Autori: Sugimura Keigo, Yagi Kiyoshi, Kamata Takeshi, Saito Sei

MPK: H01B 13/34

Značky: farbiaca, elektrické, zariadenie, dokončovacie, jednotka, káble

Text:

...ktoré udržuje správne umiestnenie značiek na vopred definovaných dĺžkach kábla, aj keď je farbiaca jednotka usporiadaná so zariadením na meranie posuvu kábla nezávisle nainých zariadeniach na meranie posuvu kábla usporiadaných na rezacom zariadení káblov.Na dosiahnutie stanoveného cieľa sa navrhuje značkovacia jednotka káblov podľa nároku 1. Jedným znakom predkladaného vynálezu je značkovacia jednotka na elektrické káble, ktorá sa posúva v...

Viacvrstvový plošný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4611

Dátum: 27.05.2005

Autori: Mauler Dirk, Marinoni Sarah

MPK: B31F 1/00

Značky: plošný, viacvrstvový, výrobok

Text:

...celulózy,alebo zmesi rozličných vlákien. Vlákna sa môžu napr. vo forme nekonečných vlákien skladať zvopred vyrobených vlákien s konečnou dĺžkou, napríklad syntetických vlákien, ktoré súzhotovené priamo na mieste, alebo sa môžu vyskytovať vo forme krátkych vlákien. Rúna podľavynálezu sa tým môžu skladať zo zmesi syntetického materiálu a celulózových vlákien, napr.prírodných rastlinných vlákien (pozri ISO 9092, DIN EN 29092).0009 V...

Antikoncepčný prostriedok obsahujúci kyselinu listovú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15551

Dátum: 27.05.2005

Autori: Paques Eric-paul, Schramm Georg

MPK: A61K 9/36, A61K 31/565

Značky: kyselinu, listovú, prostriedok, antikoncepčný, obsahujúci

Text:

...a pri tom sa vyhlo možnému poškodeniu embrya kvôli nedostatku kyseliny listovej, obsahujú dermé jednotky liekovej formy podľa vynálezu bez hormónu kyselinu listovú v množstve viac než 200 g až k maximálne prípustnému dennému množstvu kyseliny listovej pre ženy, výhodne až do 5 mg kyseliny listovej na dennú jednotku, zvlášť výhodne viac než 200 g až 5 mg kyseliny listovej ahlavne až do maximálne prípustnej dermej dávky kyseliny listovej...

Cenná a zabezpečená listina a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4092

Dátum: 27.05.2005

Autori: Stephan Frank, Lortz Michael, Märtens Detlef, Müller Carsten

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: spôsob, výroby, zabezpečená, cenná, listina

Text:

...zaradeného bezprostredne pod stehom. Takto je možnézvlášť účinné zabezpečenie proti falšovaniu.0008 Ďalej je výhodné vytvoriť bezpečnostný prvok ako vrstvu z gleja alebo lepidla alebo laku alebo farby alebo emulzie alebo ich kombinácie. Taktosa poskytne nielen steh, ale aj časť listu zaradeného bezprostredne pod stehoms tlačenou alebo iným spôsobom nanesenou vrstvou. Materiály pritom preniknú vo výhodnom spôsobe najmenej čiastočne do stehu...

Liečba amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10717

Dátum: 27.05.2005

Autor: Carmeliet Peter

MPK: A61K 9/00, A61P 25/14, A61K 38/18...

Značky: amyotrofickej, sklerózy, laterálnej, liečba

Text:

...pôsobenia, čo mohlo prispieť kjeho obdivuhodnému terapeutickému prospechu v tomto vynáleze.0004 Tento vynález stanovuje VEGF 165 izoformu na liečbu motoneurónových porúch a zvlášť na liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy aochorení podobných amyotrofickej laterálnej skleróze, pričom spomínaný VEGF je súvisle podávaný blízko miesta vypuknutia po dobu aspoň 4 týždňov vtesnom rozmedzí od 0.01 g/kg/deň do 0.6 g/kg/deň. VEGF 155 je...

Deriváty monosacharidov ako inhibítory bunkovej adhézie, farmaceutická kompozícia, spôsoby ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284568

Dátum: 27.05.2005

Autori: Arora Sudershan, Gupta Jang Bahadur, Tanwar Madan, Sharma Geets

MPK: C07H 9/04, A61K 31/70

Značky: monosacharidov, spôsoby, farmaceutická, použitie, kompozícia, přípravy, bunkovej, adhézie, inhibitory, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú skupiny substituovaných pentózových a hexózových monosacharidových derivátov, ktoré majú silný antiadhézny účinok na bunky a protizápalové aktivity, ako aj spôsob prípravy derivátov monosacharidov, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a použitie derivátov monosacharidov na výrobu liečiva na liečbu, supresiu a prevenciu bunkovej adhézie vyvolanej chronickým zápalovým ochorením.