Archív za 2005 rok

Strana 45

Prívodné zariadenie pre doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14688

Dátum: 14.06.2005

Autori: Grandum Svein, Risberg Tove, Nordtvedt Stein Rune, Horntvedt Bjarne

MPK: F28D 9/00, F28F 9/02

Značky: prívodné, tepelný, výmenník, doskový, zariadenie

Text:

...Nie sú potrebné dodatočné podporné držiaky, okrem dokonalého Iicovania a dostatočnej odolnosti pre prívodné zariadenie, ktoré sa má pritlačit k doskám tepelného výmenníka. Privodné zariadenie sa výhodne vyrába z odolného materiálu. Pokles tlaku v štruktúre prispieva k pritlačeniu materiálu smerom k doskám 3 tepelného výmenníka a poskytuje lepšie utesnenie na drážke 6 a koncoch, čím sa zabraňuje vniknutiu kvapaliny.0017 Vysoká rýchlosť...

Vložka sedadla, najmä do sedadla automobilu alebo lietadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7522

Dátum: 14.06.2005

Autori: Schneider Wolfgang, Heitmann Ulrich

MPK: A47C 7/72, B60N 2/56, A47C 27/14...

Značky: lietadla, sedadla, automobilů, vložka, najmä

Text:

...čalúnenia, aby sa zabránilo akumulácii tepla na ploche sedadla tvorenej čalúnením. Integrácia polovičných škrupiniek alebo rúrok do jadra z penoplastu je spojená s pomerne drahou výrobou s vysokými0005 Okrem toho dokument DE 42 ll 895 Al zverejňuje sedadlo,ktoré má vložku sedadla zakrytú vrstvou čalúnenia. Táto vložka sedadla má poduškový prvok pozostávajúci z pórovitého elastickêho penoplastu a obal uzatvárajúci tento poduškový prvok....

Systém infúznej kanyly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4707

Dátum: 13.06.2005

Autor: Attinger Juerg

MPK: A61F 9/007, A61B 17/32

Značky: kanyly, infúznej, systém

Text:

...v inštalaćnej lancete.0009 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť jednoduchú, nenákladnú infúznu kanylu, majúcu predinštalované0010 Tieto a dalšie výhody a ciele predloženého vynálezu budú zrejmé z podrobného popisu a patentových nárokov, ktoréOBR. 1 je perspektívny pohľad na systém infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 2 je priečny rez systémom infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 3 je zväčšený priečny rez...

Pyrazolopyrimidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3263

Dátum: 13.06.2005

Autori: Goetschi Erwin, Woltering Thomas Johannes, Wichmann Juergen

MPK: C07D 487/00, A61P 25/00, A61K 31/519...

Značky: pyrazolopyrimidínové, deriváty

Text:

...do skupiny Il a mGluR 4, mG 1 uR 6, mGluR 7 a mGluR 8, ktoré patria do skupiny III.Ligandy metabotropných glutamátových receptorov, ktoré náležia do skupiny II, je možné používať pri liečení alebo prevencii akútnych a/alebo chronických neurologických porúch, ako sú psychózy, schizofrénia, Alzheimerova choroba, kognitívne poruchy aAko iné liečiteľné indikácie je možné v tejto súvislosti uviesť zníženú ñmkciu mozgu po operáciách bypass...

Zostavenie s obvodovými kartami obsahujúce dosku s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2295

Dátum: 13.06.2005

Autori: Isles Michael Arthur, Ireland Robert Mowat, Kirk Graham Charles, Boocock John Albert

MPK: H05K 7/20, H05K 1/02

Značky: zostavenie, kartami, dosku, spojmi, plošnými, obvodovými, obsahujúce

Text:

...že tepelne vodive teleso presahuje hrúbku PCB, čím je zabezpečená možnosť spojenia vrstiev na riadenie tepla v podstate priamo s telesom naodvádzanie tepla. Toto sa líši od doterajšieho stavu techniky, kde vrstvy na riadenie tepla boli spojené s telesami na riadenie0009 Hrana môže predstavovať hranu otvoru, vytvorenom na PCB,alebo môže byť pozdĺžna hrana na PCB.0010 Obvykle je hrana pokovovaná pomocou vhodného tepelne vodivého materiálu...

Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8329

Dátum: 13.06.2005

Autori: Blenker Bernard, Barth Michael, Vongseng Soutsada, Norris Jeffrey, Smith Trevor

MPK: G02B 6/38, G02B 6/00, G02B 6/44...

Značky: skriňa, držiakom, príslušný, uloženie, telekomunikačná, spôsob, spojovacia, optických, konektorov, vláknových

Text:

...rozdeľuje optický signál od káblu vonkajšieho zariadenia do množiny optických vláknových káblov, ukončených optickými vláknovými konektormi. Táto množina káblov smeruje od deliča donanipulačnej oblasti a do oblasti pre uloženie prebytočnýchkáblov. Množina konektorov týchto káblov je uloženáv konektorovom držiaku, pričom konektorový držiak je uložený V montážnom otvore v oblasti pre uloženie prebytočných káblov Skriňa obsahuje sústavu...

Anaeróbne čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13481

Dátum: 10.06.2005

Autori: Jorna Antonius Johannes, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef, De Boer Jelle Hendrik, Habets Leonard Hubertus Alphonsus

MPK: C02F 3/28, C12M 1/107

Značky: anaeróbne, čistiace, zariadenie

Text:

...V takom pripade by bol väčší objem reaktora a viac biomasy, pričom stopa i 2štvorcové metre povrchu mbrané reaktorom - je rovnaká. Na druhej strane, čím bude reaktor vyšší, tým ťažši bude stĺpec biomasy vreaktore. Čím bude ťažší stĺpec biomasy, tým náročnejšie bude udržiavať dobré miešanie a fluidizačný profil vblízkosti dna reaktora. Vniektorých prípadoch sa tiež môže stať, že zmes biomasy oťažíe vplyvom zrážania anorganického materiálu....

Poťah maskujúci škrabance na sklenených nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17920

Dátum: 10.06.2005

Autori: Siebenlist Ronnie, Hoekman Leendert, Eisen Heinz

MPK: C03C 17/28, C03C 17/00

Značky: sklenených, potah, nádobách, maskujúci, škrabance

Text:

...systémy, ktoré sa spoliehajú na teplo pri vytvrdení alebo za suchaaplikované poťahy nie sú účinné na linkách, kde sú sklenené fľaše chladné. U niektorých poťahov dlhé časy vytvrdzovania vďaka vlhkosti, ako je vlhkosť pochádzajúca od kondenzácie, môžu mať nepriaznivý vplyv na poťahujúci systém. Poťahovacie systémy na báze vodnej emulzie často spoliehajú na destabilizáciu emulzie alebo na rozpad vďaka odparovaniu vodnej fázy. Iné systémy...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-d]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13253

Dátum: 10.06.2005

Autori: Yoshida Takayuki, Hayakawa Kazuhide, Yamaguchi Takayuki, Kawasaki Hisashi, Tamaru Masahiro, Hori Yoshikazu, Iida Tetsuya, Sakai Toshiyuki, Takahashi Mitsuru, Kurachi Hironori, Nanayama Toyomichi, Kikuchi Shinichi, Abe Hiroyuki

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: deriváty, zlúčeniny, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, rakoviny, príbuzné, liečbu

Text:

...je zapojená do inhibície bunkovej proliferácie rakovinových buniek (FEBS Letters, 2003, vol. 554, ss. 347-350).0010 Takže sa očakáva, že zlúčenina, ktorá indukuje p 15 a/alebo p 27, bude inhibovať bunkovú proliferáciu rakovinových buniek, a pod.0011 Zatial je známe, že mitogénmi aktivovaná protelnkináza (MAP)/ extracelulárnymi signálmi regulovaná kináza (ERK) (nižšie vtomto texte označené MEK) je zapojená do regulácie bunkovej proliferácie...

Posuvné upevnenie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5384

Dátum: 10.06.2005

Autori: Leitner Josef, Höhne Hubertus, Seeley David Ronald, Ossberger Heinz, Dietze Hans-ulrich, Porrill John Phillip

MPK: E01B 9/00

Značky: posuvné, kolajnice, železničnej, upevnenie

Text:

...vnútorného výčnelku koľaje v časti, na ktorej sa posúva koľajnica, ktoré je menej komplexné a jednoduchšie na použitie a nevyžaduje využitie špeciálnych0006 Podľa vyhotovenia tohto vynálezu je zabezpečené zostavenie na uchytenie vnútorného výčnelku koľaje V časti, po ktorej sa posúva koľaj, zostavenie obsahuje základný plát s jednou stranou s miestom na umiestnenie koľaje, na ktorej je umiestnený výčnelok koľaje, ked je časť, po ktorej sa...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4016

Dátum: 10.06.2005

Autor: Holland John Peter

MPK: F16K 7/00, B41J 5/00, G06F 3/02...

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...súvisiace s tesným kontaktom so žiarením z elektronických obvodov pri zariadení, ako je klávesnica0008 Pohyb tlačidlového člena alebo každého tlačidlového člena s výhodou spôsobí stlačenie aspoň jedneho tekutinoveho kanálika na zvýšenie vnútorného tlaku. Pri tomto uskutočnení nie je nutné usporiadať čerpadlo na udržiavanie kladného alebo záporneho tlaku V tekutinových kanálikoch. V dôsledku toho dochádza na zníženie výrobných a...

Povlak na ranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10712

Dátum: 10.06.2005

Autori: Goerl Rudolf, Effing Jochem

MPK: A61K 9/70, A61L 15/18, A61L 15/34...

Značky: povlak

Text:

...pričom tento nosič má aspoň na svojej prvej strane prípravok na lokálnu terapiu a tento prípravok je masť alebo krém. Tomu, že má nosič prípravok aspoň na svojej prvej strane treba podľa vynálezu rozumieť tak, že tento prípravok sa buď nanesie bezprostredne na nosič vybavený kovom, alebo sa najskôr nanesie na prvej strane kontinuálna alebo diskontinuálna vrstva kovu a až na ňu sa nanesie prípravok. Tiež môže byť potrebne naniesť prípravok na...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-D]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3271

Dátum: 10.06.2005

Autori: Yamaguchi, Kawasaki, Tamaru, Sakai Toshiyuki, Kikuchi, Nanayama, Abe, Hayakawa, Hori, Yoshida, Takahashi, Iida, Kurachi

MPK: C07D 471/00, C07D 487/00

Značky: zlúčeniny, liečbu, deriváty, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, príbuzné, karcinómu

Text:

...známe, že indukcia blokácie G 1 fázy bunkového cyklu pri HaCaT pomocou TGF-B vedie k supresii bunkovej proliferácie (Letters to Nature, 15. september 1994, zv. 371, str. 257-261).0009 Hoci je známe, že inhibítor históndeacetylázy (HDAC) blokuje bunkový cyklus u ľudskej rakovinovej bunky v G 1 fáze alebo v G 2 fáze, bolo v nedávnej dobe zistené, že trichostatín A, čo je inhibítor HDAC, indukuje gén p 15 v bunke ľudského karcinómu čreva (HCT...

Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2758

Dátum: 10.06.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B65B 3/04, B65B 31/04, B65B 39/00...

Značky: fóliových, plnenie, vrecúšok, zariadenie, násadcom, spôsob

Text:

...aby sa dráha plynu dala uzavrieť alebo otvorit a pričom dráha plynu za plniacim ventilom ústi do dráhy tekutiny. Tým sa pri uzavretom plniacom ventile umožní odstrániť tekutinu, ktorá sa nachádza za plniacim ventilom. Prívod plynu je spojený s vákuovým vedením alebo vedením sterilného plynu,takže sa dá bud cez vákuové vedenie odsávať tekutina alebo plyn, alebo priviesť sterilný plyn. Tak je možné umožniť odsávanie a privádzanie plynu...

Spôsob výroby farmaceutických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18557

Dátum: 09.06.2005

Autori: Wagner David, Clarke Allan, Tainsh David, Fiesser Frederick, Doughty David George, Rudd David

MPK: G01N 21/95, A61J 3/00

Značky: spôsob, produktov, výroby, farmaceutických

Text:

...distribuované a majú rovnaké alebo veľmi podobné vlastnosti ako testovaný produkt zo šarže. Ked Vybraté vzorky nesplňujú požadované tolerancie, môže byť celá Šarže zlikvidovaná alebo opätovne spracovaná pre dalšievzorkovanie a testovanie. Ked Vybraté neprijateľné vzorkynevykazujú rovnaké vlastnosti ako iný, prijateľný produkt z tej samej šarže, môže byť prijateľný produkt zlikvidovaný spoločne so zamietnutými vzorkami alebo musí prinajmenšom...

Príprava pregabalínu a príbuzných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6908

Dátum: 09.06.2005

Autori: Hu Shanghui, Dumond Yves, Martinez Carlos, Tao Junhua, Tully William, Kelleher Patrick

MPK: C07C 253/00

Značky: pregabalínu, zlúčenín, príprava, příbuzných

Text:

...Pozri všeobecná patentová prihláška č. 2003/0212290 A 1,Burk a kol., publikovaná v USA 13. novembra 2003. Následná redukcia kyanidového prekurzora poskytne pregabalín. Pri asymetrickej hydrogenácíi sa používa chirálny katalyzátor, ktorý tvorí tranzitný kov viazaný na bifosfinový ligand, ako je (R,R)-MeDUPHOS. Výsledkom metódy je významné obohatenie finálneho produktu pregabalínom oproti (R)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej kyseline.0006...

Zdokonalený spôsob purifikácie perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6137

Dátum: 09.06.2005

Autori: Nehate Sagar Purushottam, Tambe Suhas Ganpat, Rananaware Umesh Babanrao, Singh Girij Pal, Godbole Himanshu Madhav, Dhake Vilas Nathu

MPK: C07D 209/00

Značky: spôsob, zdokonalený, perindoprilu, purifikácie

Text:

...t-butylaminom.0007 Nevýhodou tohto spôsobu je, že Čistota takto získaného perindoprilu nie je uspokojivá a z tohto dôvodu je potrebná séria purifikačných krokov, aby bol poskytnutý produkt, ktorý spĺňa prísne kvalitatívne požiadavky na farmaceutický aktívne zložky. Dôvodom uvedenej nevýhody je, že adičná reakcia zlúčenín vzorcov V a II je uskutočnená v prítomnosti dicyklohexylkarbodiimidu, čo vedie k vytvoreniu značného množstva kontaminácii...

Dopravníková pás a pásový dopravník, ktorý obsahuje takýto pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12853

Dátum: 09.06.2005

Autor: Brunone René

MPK: B65G 23/36, B65G 15/08, B65G 15/40...

Značky: dopravník, dopravníková, takýto, ktorý, pásový, obsahuje

Text:

...a vytvorl tvar plochej rúry pri svojom prechode okolo valca 22. Na hornom konci v smere pohybu vetvy 20 A valec 22 zaručuje tiež vyvrhnutie produktov z pásu,ako to bude vysvetlené neskôr.0032 Stanica pohonu 24 je znázornená na obrázkoch 6 a 7. Vjednej zo stanic vetva pásu,napríklad 20 A, má sa unášať a vytiahnut zvedenia 50 a vystúpiť nad zem. Stanica pohonu nad zemou má podporné lôžko pásu 80 vybavené bočnými unášajúcimi kladkami 82,...

Spôsob zlepšenia výroby peny počas prípravy nápojov z kapsuly a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4834

Dátum: 09.06.2005

Autori: Denisart Jean-paul, Mandralis Zenon Ioannis, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/00

Značky: uskutočnenie, zariadenie, nápojov, zlepšenia, počas, kapsuly, spôsob, výroby, přípravy

Text:

...pena bude mať menej mydlový vzhľad, ktorý je preto stabilnejší.0027 Vo výhodnom možnom uskutočnení objem vstrekovanej vody je nezohrievaný objem, ktorý umožňuje vyrábať studené spenené nápoje. Preto je možné získavať spenené nápoje pn teplotách nižších než teploty-3 zvyčajne poskytované pre takéto nápoje. Preto sa ponúka navrhovať nápoje, ktoré sú občerstvujúcejšie, avšak s úrovňou a kvalitou peny zvyčajne vyhradenou pre samotné horúce...

Zariadenie pre farmaceutickú výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15126

Dátum: 09.06.2005

Autori: Rudd David, Clarke Allan, Wagner David, Fiesser Frederick, Tainsh David, Doughty David George

MPK: A61J 3/10, A61J 3/00, B05C 11/10...

Značky: farmaceutickú, zariadenie, výrobu

Text:

...produktov.0022 Tieto a ďalšie ciele a výhody predloženého vynálezu sú poskytované pomocou zariadenia, nárokovaného pre výrobu farmaceutického produktu, ktorý zahrnuje nosný substrát a dávku API. Zariadenie zahmuje dávkovaci modul, ktorý dávkuje príslušnú dávku API do každého z nosných substrátov.0023 Predkladaný vynález poskytuje zariadenie alebo stroj na výrobu farmaceutického výrobku, ktorý vykazuje nosný substrát a dávku...

Plochý kľúč a valcová zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284587

Dátum: 09.06.2005

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/02, E05B 19/00

Značky: kľúč, zámka, plochy, válcová

Zhrnutie / Anotácia:

Pri plochom kľúči a valcovej zámke, ktorého driek (2) je na obidvoch plochých stranách v úseku (3) vybavený pozdĺžnym profilom s profilovými drážkami (15) a/alebo s profilovými rebrami (14), pričom profil hrotu (6) drieku (2) plochého kľúča (1) je odlišný od profilu drieku (2), ktorý má na svojej dolnej časti v oblasti hrotu (6) aspoň jeden prvý zárez (5') na ovládanie pridržiavacieho prvku (18) kolíčka a profil hrotu (6) drieku (2) je...

Tableta s riadeným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 284584

Dátum: 09.06.2005

Autori: Fabiani Flavio, Frimonti Enrico, Valenti Mauro

MPK: A61K 31/4402, A61K 9/26, A61P 1/08...

Značky: uvoľňovaním, tableta, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne farmaceutické prostriedky s riadeným uvoľňovaním liečiva pripravené spôsobom tavnej granulácie účinnej zložky s tukovou zložkou, potom miešaním získaného granulátu s hydrofilným polymérom a s bežnými farmaceutickými pomocnými látkami.

Farmaceutický prostriedok obsahujúci aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, proteín alebo proteínový fragment

Načítavanie...

Číslo patentu: 284582

Dátum: 09.06.2005

Autori: Buschle Michael, Schmidt Walter, Birnstiel Max, Schweighoffer Tamás, Steinlein Peter

MPK: A61K 38/19, A61K 38/02, A61K 39/39...

Značky: proteinový, peptid, imunomodulačné, proteín, farmaceutický, pôsobiaci, prostriedok, obsahujúci, fragment, aspoň

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje aspoň jeden imunomodulačne pôsobiaci peptid, prípadne proteín (proteínový fragment) spolu s jedným adjuvans, pričom peptid je odvodený z patogénu alebo z nádorového antigénu. Adjuvans má schopnosť zvyšovať väzbu peptidu na bunky liečeného jedinca, prípadne vstup peptidu do buniek, a vyvolať posilnenie imunomodulačného pôsobenia peptidu. Výhodnými adjuvans sú bázické polyaminokyseliny, ako je polyarginín alebo...

Farmaceutická kompozícia pre lipofilné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284579

Dátum: 09.06.2005

Autori: Gao Ping, Morozowich Walter

MPK: A61K 31/44, A61K 31/365, A61K 47/14...

Značky: kompozícia, lipofilné, zlúčeniny, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje pyranónovú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) ako farmaceuticky aktívnu látku, zmes diglyceridu a monoglyceridu v pomere od 9 : 1 do 6 : 4, kde diglycerid a monoglycerid sú mono- alebo diestery nenasýtenej mastnej kyseliny a glycerolu so šestnástimi až dvadsaťdva uhlíkovými atómami v reťazci, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu...

Zmes na nanášanie poťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3326

Dátum: 09.06.2005

Autor: Cavallini Alessandro

MPK: C04B 26/00, C08G 59/00

Značky: potahu, nanášanie

Text:

...Ďalším cieľom je navrhnúť zmes schopnú pripevňovať a štukovať povlaky permanentne, odolnú proti vode a trvanlivú aj v nepriaznivých podmienkach vnútorných aj vonkajších.0017 Zmes, ktorá je predmetom tohto vynálezu, sa získava technikou, ktorá je inovaćná vo formuiácii aj výrobnej technológii a ako inertné plnidlá používa sfarbené kremenné alebo vápencové zrná rôznej granulometrie. Toto riešenie bráni solubilizácii farby v epoxidovom...

Trecie zariadenie pre spojku, predovšetkým pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9997

Dátum: 09.06.2005

Autori: Pineda Philippe, Tessier Valérie, Dumas Pierre, Vatin Géraud

MPK: F16D 13/64

Značky: vozidlo, motorové, trecie, predovšetkým, spojku, zariadenie

Text:

...keď sú namáhané prítlačným a reakčným kotúčom.0016 Z tohto dôvodu je predmetom tohto vynálezu trecie zariadenie vyššie menovaného typu, kde má prvý mechanizmus s trecím obložením obvykle kruhový tvar, pričom spojovacie prostriedky obsahujú spojovacie jazýčky, kde je každý vybavený prvým koncom pevného spojenia s vnútorným obrysom prvého mechanizmu s trecím obložením a druhým koncom pevného spojenia s druhým mechanizmom s...

Samonosný konštrukčný prvok vyrobený z expandovaného plastu najmä na výrobu podláh v budovách a podlahová konštrukcia s takýmto prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9789

Dátum: 09.06.2005

Autor: Cretti Piero

MPK: E04B 5/19, E04B 5/21

Značky: vyrobený, konštrukcia, prvkom, plastů, prvok, samonosný, podláh, výrobu, takýmto, najmä, expandovaného, podlahová, konštrukčný, budovách

Text:

...jedno vybratie prechádza pozdĺžne v podlhovastom telese vyrobenom z expandovaného plastu v smere v podstaterovnobežnom s jeho pozdĺžnou osou pri vyššie uvedenej aspoň jednej výstužnej proñlovej tyči.0016 Vdruhom výhodnom uskutočnení vynálezu vyššie uvedené aspoň jedno vybratie prechádza priečne podlhovastým telesom vyrobeným zexpandovaného plastu medzi jeho0017 V rámci tohto výhodného uskutočnenia konštrukčný prvok vynálezu môže ďalej...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca amlodipín-besylát a lizinopril dihydrát a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8641

Dátum: 09.06.2005

Autor: Kelen Ákos

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/401

Značky: obsahujúca, kompozícia, spôsob, přípravy, amlodipín-besylát, farmaceutická, lizinopril, dihydrát

Text:

...dihydrát je charakteristický malou veľkosťou častíc ( 40 m min. 80 a 125 m min. 95 ), časticamí v tvare ihiel a malou sypnou hmotnosťou (približne 0,05 - 0,30 g/ml). Všetky vyššie uvedené charakteristické rysy spôsobujú nevhodný prietok a stlačiteľnosť a pod., aj v prípade, ak je prítomný v minirnálnom rozsahu, ktorý zaisťuje terapeutický účinok a môže ohroziť potrebnú homogenitu, stlačiteľnosť a/alebo plnenie kapsúl aj po suchej...

Zariadenie a spôsob elektrochemického spracovania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8053

Dátum: 09.06.2005

Autor: Piesslinger-schweiger Siegfried

MPK: C25F 7/00, C25D 17/16, C25F 3/00...

Značky: zariadenie, spracovania, spôsob, elektrochemického, povrchov

Text:

...tak, že počas elektrochemickćho spracovania povrchov kovových dielov sa navšetky kovové diely, nachádzajúce sa v pracovnom priestore, pôsobí prúdom v podstate rovna kou mierou.0009 Na rozdiel od obvyklých zariadení slúži teda ako anóda nie plášť bubna, ale bočné steny bubna, a pracovný priestor je štrbinový, to znamená, že jeho výška (rozmer v axiálnom smere bubna) je o veľmi mnoho menšia, než jeho šírka. Týmto spôsobom, to znamená vplyvom...

Antagonisty receptorov glukagónu, ich príprava a terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7094

Dátum: 08.06.2005

Autori: Li Jianke, Conner Scott Eugene, Zhu Guoxin

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, C07C 235/00...

Značky: glukagónu, antagonisty, príprava, terapeutické, receptorov, použitie

Text:

...receptorov glukagónu vykazujú zvýšenú toleranciu glukózy. Inhibicia expresie receptorov glukagónu použitím protismerných oligonukleotidov zlepšuje diabetický syndróm u db/db myší. Tieto štúdie naznačujú, že supresia glukagónu alebo pôsobenie, ktoré antagonizuje glukagón môže byt použiteľné ako doplnok konvenćnej liečby hyperglykémie u diabetických pacientov. Toto pôsobenie glukagónu môže byť potlačené podaním antagonistu alebo inverzného...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvovej dosky z betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6682

Dátum: 08.06.2005

Autor: Thielhorn Wulf

MPK: B28B 1/00, E01F 8/00

Značky: dosky, spôsob, viacvrstvovej, zariadenie, výrobu, betonů

Text:

...a tiež už nedochádzak doteraz sa vyskytujúcim problémom pri uvoľňovaní z debnenia.0019 Tým, že forma stenovej dosky leží vo svojej hlavnej rovine horizontálne a je otvorená smerom hore, teda jednou z jej veľkoplošných strán, je plnenie, rozmiestnenie a zhutňovanie materiálu, ako aj bočné podoprenie debnenía bezproblémové a rýchlo uskutočniteľné,predovšetkým vtedy, ak zvukovo izolačný materiál, ako napríklad pórobetón, je vytvrditeľný a pred...

Formulácie impregnačnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5443

Dátum: 08.06.2005

Autori: Abendroth Mark, Hegemann Günter, Tödter-könig Sascha, Lienert

MPK: C09D 167/06, H01B 3/42, C08L 67/00...

Značky: formulácie, živice, impregnačnej

Text:

...prítomné v zložke A, výhodnejšie jedna nenasýtená polyesterová živica alebo zmes nenasýtených polyesterových živíc, ktoré sú poskladané z trimetylolpropánmonoalyléterov alebo trimetylolpropándialyléterov, glykolov, kyseliny maleínovej, ako aj iných polyesterových živíc môžu byť podľa vynálezu modifikovanéimidovými štruktúrami, dicyklopentadiénovými štruktúrami, s izokyanátmi a/alebo melamínovými živicami. Tieto živice sú známe (pozrite...

Polyamidové tvarovateľné hmoty so zlepšenou schopnosťou tečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5259

Dátum: 08.06.2005

Autori: Joschek Jens Peter, Jeschke Kurt, Van Mullekom Robert Hubertus, Joachimi Detlev, Bienmüller Matthias, Endtner Jochen, Persigehl Peter, Ulrich Ralph, Schäfer Marcus

MPK: C08L 23/00, C08L 77/00

Značky: zlepšenou, tvarovatelné, tečenia, hmoty, schopnosťou, polyamidové

Text:

...majú polymérne živice. Takéto vysokorozvetvené alebo dendritické systémy sú známe zliteratúry a môžu byť založené na rozvetvených polyesteroch, polyamidoch, polyesteramidoch, polyéteroch alebo polyamínoch ako je to opísané v Kunststoffe 2001, 91, str. 179-190, alebo Advances in Polymer Science 1999, 143 (Branched Polymers Il), str. 1-64.generácie obsahujúcich dusík na zníženie viskozity Polyamídu 6, Polyamídu 6,6 a Polybutyléntereftalátu...

Tvarovacie hmoty na báze termoplastického polyesteru so zlepšenou tekutosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4507

Dátum: 08.06.2005

Autori: Joschek Jens Peter, Persigehl Peter, Jeschke Kurt, Endtner Jochen, Van Mullekom Robert Hubertus, Ulrich Ralph, Bienmüller Matthias, Joachimi Detlev, Schäfer Marcus

MPK: C08L 67/00

Značky: zlepšenou, tekutosťou, hmoty, báze, tvarovacie, polyesterů, termoplastického

Text:

...Polymer II), S.1.34. 0009 EP 0682 057 A 1 opisuje použitie štvorkaskádových dendrimerov prvej generácie 1,4-diaminobután 4 propylamin (N,N-tetrabis(3-aminopropyl)1,4-butándiamín)DAB(PA)4 obsahujúcich dusik na zníženie viskozity v polyamide 6, polyamide 6,6 a polybutyléntereftaláte. Zatialčo pri použití i DAB(PA)4 na zníženie viskozity v polyamidoch zostanerázuvzdornosť pripravenej tvarovacej hmoty prakticky neovplyvnená (rozdiel 5),...

Spôsob aktivácie na povrch bohatých ílov na výrobu bieliacich hliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10653

Dátum: 08.06.2005

Autor: Schurz Klaus

MPK: B01J 20/12

Značky: výrobu, povrch, bohatých, ílov, hliniek, spôsob, aktivácie, bieliacich

Text:

...najmä vzhľadom na bieliaci účinok u olejov a tukov.0012 Táto úloha je vyriešené prostredníctvom spôsobu so znakmi patentového nároku 1, Výhodné rozvíjania spôsobu sú predmetom závislých nárokov.0013 Prekvapujúco sa ukázalo, že pri použití surových ílov definovaných vnároku 1 je možné prostredníctvom porovnatelne jednoduchej aktivácie získať adsorpčné činidlá resp. bieliace hlinky,ktorých aktivita je s tými vysokoaktívnymi bieliacimi...

Diel na pripevňovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3697

Dátum: 08.06.2005

Autori: Lopez Puche Nuria, Ceravalls Pujol Ramon

MPK: B25C 1/00, F16B 19/00

Značky: pripevňovanie, predmetov

Text:

...dielu a ústia oveľa0009 Pokiaľ je diel upevnený v ústiu, musí používateľ dávať pozor, aby boli príruby riadne prichytené V drážkach ústia, pričom operácia pri umiesteniu dielu musí0010 Pokiaľ bol diel pripevnený k stene a pištoľbola odobratá, sú príruby na dieli umiestené vo vnútridrážok ústia, takže neumožňujú odobratie dielu od pištole prostredníctvom osového pohybu takže pištoľou je nutnéV prípade, že na mieste nie je dostatočný priestor...

Použitie alfa_v_beta3 antagonistu na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284586

Dátum: 08.06.2005

Autori: Cheresh David, Brooks Peter

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: použitie, liečivá, antagonistu, alfa_v_beta3, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie alfa_v_beta3 antagonistu na prípravu liečiva na liečenie artritídy, diabetickej retinopatie, makulárnej degenerácie, restenózy, hemangiómu alebo pevného nádoru pľúc, slinivky brušnej, prsníkov, hrubého čreva, hrtanu alebo vaječníkov, pričom toto liečivo obsahuje angiogenézu inhibujúce množstvo alfa_v_beta3 antagonistu. Toto liečivo je výhodne podávané v spojení s chemoterapiou. Alfa_v_beta3 antagonista inhibuje väzbu...

Autonómna vykurovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 284585

Dátum: 08.06.2005

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F24D 3/02, F24D 3/12

Značky: autonómna, vykurovacia, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Autonómna vykurovacia sústava na vyhrievanie obytných budov je tvorená ohrievačom teplonosného média (1), obehovým čerpadlom (5), prívodným potrubím (3), spätným potrubím (4) a podlahou (2). Podlaha (2) je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami (21) s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom (22), ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacími rýchlospojkami (23). Jedna prepojovacia rýchlospojka (23) vyhrievanej podlahy (2) je...

Lisovací vankúš

Načítavanie...

Číslo patentu: 284583

Dátum: 08.06.2005

Autor: Halterbeck Walter

MPK: B30B 15/06

Značky: lisovací, vankúš

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je lisovací vankúš (1) na použitie v laminovacích lisoch s tkaninou (2), ktorá obsahuje prvú skupinu paralelných vlákien (3) a druhú skupinu paralelných, vlákna (3) prvej skupiny križujúcich vlákien (4, 15), pričom vlákna (3) prvej skupiny sú z kovu alebo obsahujú kovovú zložku a vlákna (4, 15) druhej skupiny sú z gumeno-elastického materiálu (13) alebo obsahujú jeho zložku, pričom vlákna (3) prvej skupiny sú zalomené okolo vlákien (4,...

Použitie levosimendanu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie pľúcnej hypertenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284581

Dátum: 08.06.2005

Autor: Lehtonen Lasse

MPK: A61P 9/00, A61K 31/50

Značky: prijateľnej, levosimendanu, farmaceutický, hypertenzie, použitie, liečenie, liečivá, výrobu, pľúcnej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie levosimendanu, čiže (-)-[[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxopyridazin-3- yl)fenyl]hydrazono]propándinitrilu, alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie pľúcnej hypertenzie.