Archív za 2005 rok

Strana 42

Liečenie stavov, ktoré zahŕňajú demyelinizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12964

Dátum: 24.06.2005

Autori: Mi Sha, Mccoy John, Pepinsky Blake

MPK: A61K 39/00, A61K 31/7088, A61K 38/17...

Značky: liečenie, zahŕňajú, stavov, demyelinizáciu

Text:

...sa ošetrovali s LlNGO-1-Fc (C) alebo kontrolným Fc (D) 4 týždne. Označené je štruktúra Ranvier uzol. Pásik oznaćujúci velkosť má 1.5 m.0022 Obrázky 10 E a 10 F - Myelinizácia kokultúr, ktoré boli infikované s FL-LlNGO-1, DN-LINGO-1 a kontrolným lentivirusom dva týždne. MBP bunky sa spočltavali prostrednictvom imunofiuorescencie (E). Westem bloty z kultúr infikovaných s F L-LINGO-1 , DN-LBMGO-1 a kontrolným lentivirusom sa analyzovali na MBP...

Nádoba na tečúce látky, najmä kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5708

Dátum: 24.06.2005

Autori: Veenendaal Jan Dirk, Veenendaal Jan, Hanssen Hubert Joseph Frans

MPK: B65D 90/12, B65D 90/02

Značky: látky, najmä, tečúce, kvapaliny, nádoba

Text:

...valcovité puzdro Q má spoločnú os so stredovou osou vonkajšieho plášťa.Puzdro § má prierez v tvare mnohouholnika s N uhlami, napríklad dvanásť, šestnásť alebo dvadsať,a s N vpodstate plochými panelmi z spojenými cez ohybné ryhy g. Na puzdre Q sa nachádza niekoľko obdĺžnikových otvorov g, napriklad štyri otvory v rovnakej vzájomnej vzdialenosti, ktoré slúžia na uchopenie. Ďalej sa na vnútornej stene puzdra Q na alebo pri jeho hornom a spodnom...

Dýza na farbenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9035

Dátum: 24.06.2005

Autori: Yagi Kiyoshi, Saito Sei, Kamata Takeshi, Sugimura Keigo

MPK: B05C 5/00, B05C 11/10, H01B 13/00...

Značky: dýza, farbenie

Text:

...prostriedkov na striekanie farbiacich činidiel na vonkajší povrch artiklu a riadiaci prostriedok, aby množstvo striekacích prostriedkov striekajúcich farbiace činidlo na vonkajší povrch artiklu reagovalo na rýchlosťpostupu artiklu detegovanú detekčným prostriedkom (pozrite patentový dokument 6). patentový dokument l JP-A, HO 5-Ul 947patentový dokument 5 japonská patentová prihláška č. 2003-193904z dýzy na farbenie sa farbivo alebo pigment...

Niektoré aminoalkylglukózaminidfosfátové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19328

Dátum: 24.06.2005

Autori: Johnson David, Persing David

MPK: C07H 15/04

Značky: použitie, aminoalkylglukózaminidfosfátové, zlúčeniny

Text:

...stopové biologické kontaminanty nachádzajúce sa v MPL. Ako také by AGP mali výhodu oproti MPL ako vakcínové adjuvans vurčitých situáciách,napríklad pri pediatrických imunizačných protokoloch, kde sa musí minimalizovať pyrogénnosť adjuvansov. Keďže sú však AGP chemicky syntetizované, nie celkom optimálna stabilita zlúčeniny môže viesť khromadeniu degradačných produktov,ktoré môžu viest kpremenlivej biologickej aktivite...

Spôsob prípravy substituovaných benzotiazínindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5495

Dátum: 23.06.2005

Autori: Shirsath Vikas Shreekrishna, Ramakrishna Venkata Satya Nirogi, Kambhampati Rama Sastri, Kothmirkar Prabhakar, Jasti Venkateswarlu, Deshpande Amol Dinkar

MPK: C07D 513/00

Značky: spôsob, substituovaných, přípravy, benzotiazínindolov

Text:

...eiektrónových účinkov rôznych substituentov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že tieto monosubstituované/disubstituované arylsulfonylchloridy nepredstavujú všeobecne dostupné chemické látky, pričom ichazał-nprípravajeenákladnéexepoesyntetickejrs-tránke-obťažnár mm aa~ ~~ 6. Zvláštny prípad nastáva v situácii, ked R 3 znamená atóm vodíka potom je možná zmes dvoch izomérnych zlúčenín (pozri ďalej uvedená Schéma lla, kde R 3R H 0 ...

Farmaceutické kompozície na dodanie liečiva a spôsoby liečenia alebo prevencie stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17450

Dátum: 23.06.2005

Autor: Murthy Yerramilli

MPK: A61K 31/165, A61K 9/06, A61K 31/704...

Značky: prevencie, spôsoby, liečenia, stavov, kompozície, dodanie, liečivá, farmaceutické

Text:

...kompozícii.0009 U.S. Patent č. 4,843,096 autora Stiefel opisuje lokálne liečenie zápalového akné použitím bezvodého gélu s obsahom 13 cis kyseliny retinovej. Patentové nároky predstavujú výhodný gélový prostriedok s obsahom asi 0,05 hmotnostných 13-cis kyseliny retinovej, 3 hmotnostných hydroxypropyl celulózy, asi 96,9 hmotnostných etanolu (SDA-40 b), a 0,05 hmotnostných butyl hydroxytoluénu.0010 U.S. Patent č. 4,847,267...

Rezný nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5106

Dátum: 23.06.2005

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/16

Značky: řezný, nadstavec

Text:

...obrábania. Ďalej tým vzniká možnosť prostredníctvom pozitívnej napred smerujúcej geometrieostriarezu používať tento rezný nadstavec pri obvodovýchfrézovacích nástrojoch, ktoré potom s cieľom uskutočniť ponorné frézovanie sa môžu ponoriť do obrábaného obrobku v ľubovoľnevopred stanoviteľných šikmých uhloch.0008 Okrem toho možno s rezným nadstavcom podľa vynálezu pokryť ďalšie prípady obrábania, ako napriklad rovinné frézovanie, rozširovanie a...

Tréningové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4746

Dátum: 23.06.2005

Autor: Dieter Miehlich

MPK: A63B 21/005, H02P 21/00

Značky: zariadenie, tréningové

Text:

...zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pre reguláci eraná veličinazisťuje uhol natočenia mnatoćenia, ktorého meriaci signál sazariadením sa vyšle do menića frekvencie požadovaná hodnota pre krútiaci moment vydávaný nwtorom, do ktorej sa neriaci signál senzoru uhlu natočenia začlení. Menič frekvencie nastaví frekvenciu a intenzitu prúdu motora na princípe regulácie s orientovaným poľom. Táto posledná je síce osebe ako koncepcia...

Počítadlo inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4568

Dátum: 23.06.2005

Autori: Treneman William, Bunce Martin, Hodson Darren

MPK: G06M 3/00, A61M 15/00

Značky: počítadlo, inhalátora

Text:

...0 96/16686 opisuje dávkovač aerosólu, pričom funkčný mechanizmus zariadenia označujúceho dávky je elektronický a pričom poháňajúci člen obsahuje mikrospínač, vložený do steny plášťa. Počet zostávajúcich dávok je znázornený absolútnou hodnotou pomocou elektrického displeja. Elektronické súbory tohto typu sú však pomeme drahé v porovnaní s ekvivalent nými mechanickými mechanizmami.0008 US 5 482 030 opisuje dávkovač aerosólu, ktorý má mechanický...

Zlúčeniny a spôsoby liečenia dyslipidémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10864

Dátum: 23.06.2005

Autori: Chen Xinchao, Dinn Sean Richard, Fields Todd, Wang Xiaodong, Martin De La Nava Eva Maria, Herr Robert Jason, Cioffi Christopher Lawrence, Parthasarathy Saravanan, Mantlo Nathan Bryan, Escribano Ana Maria, Mateo Herranz Ana Isabel, Fernandez Maria Carmen

MPK: A61K 31/55, A61P 3/06, A61P 9/10...

Značky: spôsoby, zlúčeniny, liečenia, dyslipidémie

Text:

...koronárnemu ochoreniu srdca a zníženému prežitiu (V. L. M. Herrera a kol., (1999) Spontaneous combined hyperlipidemia,coronary heart disease and decreased survival in Dahl salt-sensitive hypertensive rats transgenic for human cholesteryl ester transfer protein. Nature Medicine 5, 1383-1389).0006 Protllátky bud injikované priamo do plazmy alebo vytvárané prostredníctvom injekcie vakcíny môžu účinne inhibovať aktivitu CETP u škrečkov...

Pyrimidínové deriváty močoviny ako inhibbítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10432

Dátum: 23.06.2005

Autori: Furet Pascal, Spanka Carsten, Lang Marc, Zhang Guobao, Breitenstein Werner, Caravatti Giorgio, Sim Taebo, Guagnano Vito, Uno Tetsuo, Pissot Soldermann Carole, Liu Yi, Manley Paul, Ding Qiang, Bold Guido, Schoepfer Joseph, Gray Nathanael Schiander, Li Bing

MPK: A61K 31/506, A61K 31/505, A61P 35/00...

Značky: močoviny, deriváty, pyrimidinové, kináz, inhibbítory

Text:

...(1997.Podanie Ad-ExTek, rozpustnej exprimovanej adenovírusovej extracelulárnej domény Tie-2, inhi buje metastázy nádorov, ked sa uskutoční v čase chirurgického vyrezania primárnych nádorovna klinicky relevantnom myšom modeli metastáz nádorov (Lin et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 8829-8834 (1998). Inhibícia funkcie Tie-2 pôsobením ExTek môže byt následkom sekvestrácie angiopoietínového ligandu a/alebo heterodimerizácie s natívnym...

Vakcína obsahujúca nevirulentný, neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284610

Dátum: 23.06.2005

Autori: Inzana Thomas, Ward Christine

MPK: C12N 1/20, A61K 39/02, A61K 39/102...

Značky: obsahujúca, actinobacillus, geneticky, nevirulentný, spôsob, vakcína, modifikovaný, neopuzdrený, pleuropneumoniae, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané vakcíny používané vo veterinárstve, a to najmä vakcíny na očkovanie ošípaných proti pleuropneumónii, ktorá obsahuje nevirulentný , neopuzdrený geneticky modifikovaný Actinobacillus pleuropneumoniae, s chýbajúcimi DNA sekvenciami, kódujúcimi syntézu puzdra, ktoré sú lokalizované pred hybridizačným miestom BamHI-Xbal fragmentu v pCW-1C, ako je znázornený na obrázku 1. Je uvedený aj spôsob výroby takýchto vakcín.

Detergentná zmes obsahujúca subtilázový BLS309 variant

Načítavanie...

Číslo patentu: 284609

Dátum: 23.06.2005

Autori: Von Der Osten Claus, Sierkstra Laurens Nicolaas, Markvardsen Peter, Klugkist Jan, Bauditz Peter

MPK: C12N 9/54, C11D 3/386

Značky: variant, detergentná, obsahujúca, subtilázový, bls309

Zhrnutie / Anotácia:

Detergentná zmes obsahuje subtilázový BLS309 variant, v ktorom je aminokyselinový zvyšok v polohe 170 substituovaný hydrofóbnejším aminokyselinovým zvyškom v porovnaní s pôvodným, pričom subtilázovým variantom je R170L alebo R170I.

Spôsob farbenia vajec pomocou zložky prenášajúcej farbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3385

Dátum: 23.06.2005

Autori: Füser Katja, Gibbels Uwe, Wieczorek Maria

MPK: B05C 3/02, A23L 1/27, A23L 1/32...

Značky: zložky, farbenia, spôsob, vajec, pomocou, prenášajúcej, farbu

Text:

...škrupinou a získané vybielené vajce je možnépri opakovanom spôsobe podľa vynálezu v druhom kroku - prípadne po ohrievaní zafarbit celoplošne alebo len čiastočne sfarbiacim prípravkom. Výhodným spôsobom sa tak usuší použitý farbiaci prípravok podľa vynálezu prakticky samovoľne na povrchu vajca aj pri použití zohrievaného vajca. Týmto je možné vpriebehu krátkeho času vytvoriť celoplošné sfarbenie povrchu vajca, ktorý vykazuje vysokú farebnú...

Vypínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8668

Dátum: 23.06.2005

Autori: Mayer Karl-heinz, Österreicher Wolfgang

MPK: H01H 71/12, H01H 83/04, H01H 71/02...

Značky: zariadenie, vypínacie

Text:

...zmenený/m úkolom, ale sa len vymieňajú, čo vedie nielen k Iýmene inak nedotknutýchVo veľkom počte zemí sú prípustné výlučne ochranné vypínačenezávisle na napätí siete.Nevýhodou ochranných vypínačov nezávislých na napätí siete je, že majú v dôsledku princípu len určite základné funkcie, ktoré nemôžu byt rozšírené požadovanou nezávíslosťou na napätí siete,napríklad pre zlepšenie rozlíšenia chyby. Zo spisu US 5,162,766 je známy istíč vedenia...

Spôsob diagnostikovania Lawsonia intracellularis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8285

Dátum: 23.06.2005

Autor: Merza Malik

MPK: G01N 33/68

Značky: intracellularis, spôsob, lawsonia, diagnostikovania

Text:

...nižšie. Bunky savýhodne najskôr nechajú rásť na 100 konfluencie vo forme monovrstvy vsystémeadherentného typu, napr., systém valcovitej banky, apotorn sa prenesú do 3 - 3000 litrova nechajú sa rásť v suspenzii.Inokulom môže byť kultúra L. intracellularis získaná z infikovaných ošípaných alebo inýchInokulom môže byť intestinálny homogenát pripravený zoškrabaním mukózy z ilea ošípaných alebo iných zvierat infikovaných PPE. Pri príprave...

Spôsob a zariadenie na použitie licencovanej rádiovej technológie na určovanie prevádzkových parametrov nelicencovanej rádiovej technológie v mobilnom termináli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14872

Dátum: 23.06.2005

Autori: Maattanen Tuomas, Orava Pekko, Jaakkola Mikko

MPK: H04W 4/02, H04B 1/40, H04W 8/22...

Značky: mobilnom, parametrov, nelicencovanej, spôsob, zariadenie, rádiovej, termináli, licencovanej, určovanie, použitie, technológie, prevádzkových

Text:

...uskutočnenia sa hodia pre všetky regulované doménypodporované normou IEEE 802.1 l. 0007 Prvým aspektom vynálezu je spôsob definovaný v nároku 1.0008 Druhým aspektom vynálezu je počítačový programový produkt definovaný v nároku 13.0009 Tretím aspektom vynálezu je elektronické zariadenie definované v nároku 25.0010 Uvedené aj ďalšie znaky, aspekty a výhody uskutočnení vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu odkazujúceho sa na...

Uťahovací systém na bezpečné vzájomné spojenie aspoň dvoch prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7853

Dátum: 23.06.2005

Autor: Koppenhoefer Peter

MPK: E21B 34/00, F16B 41/00

Značky: systém, bezpečné, dvoch, spojenie, aspoň, prvkov, vzájomne, utahovací

Text:

...medzi prírubami 1 a g aje otáčateľný na spojovacom prvku g. Tým sazabráni odpíleniu spojovacieho prvku g priamočiarou pílou alebo pílou na kov. PrvokQ tak môže zabrániť zničeniu zariadenia aodstráneniu spojovacieho prvku 3rezaním do priestoru medzi prirubami 1 a g.Na závitový koniec Q spojovacieho prvku g je naskrutkovaná kontramatica z. Tá je kužeľová, aby sa zabránilo použitiu hasáka na jej uvoľnenie. Kontramatica Z má preliačínu...

Použitie mastných kyselín na výrobu liečiva na zlepšenie integrity črevnej bariéry pacientov s HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6705

Dátum: 22.06.2005

Autori: Van Tol Eric Alexander Franciscus, Koetsier Marleen Antoinette, Beermann Christopher, Willemsen Linette Eustachia Maria, Stahl Bernd

MPK: A23L 1/30, A61K 31/185, A23L 1/308...

Značky: črevnej, použitie, výrobu, zlepšenie, mastných, bariéry, integrity, kyselin, pacientov, liečivá

Text:

...predložený prípravok kvalitu mukóznej vrstvy čreva. Mukózna vrstva obsahuje mucíny. Mucíny súsyntetizované a sekrétované pohárikovitými bunkami. Tie vytvárajú gélu podobnú vrstvu na povrchu mukózy, čím zlepšujú integritu bariéry. Mukózna vrstva obsahuje rôzne typy mucínov,napr. kyslé, neutrálne a sulfónované mucíny. Predpokladá sa, že vyššia rôznorodosť mukóznej vrstvy zlepšuje funkčnosť bariéry. 0011 Predložený prípravok výhodne obsahuje...

Zariadenie pre tváranie valcovaním za studena a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5751

Dátum: 22.06.2005

Autori: Noller Alexander, Bartlett Ross John

MPK: B23K 11/00, B21D 19/00, B21D 5/06...

Značky: zariadenie, studena, tváranie, príslušný, spôsob, valcovaním

Text:

...proces dojitêho zvarovania, ktorý jepopísaný v patentovom spise US 5 163 225, a ktorý tvorízáklad pre úvodnú časť nároku l, pričom majiteľ tohtovynálezu je tiež nástupcom majiteľa uvedeného patentu.Proces dvojitého zvarovania je popísaný predovšetkým ako proces vysokofrekvenčného indukčného alebo odporového zvarovania, pričom voľný okraj dutej príruby bol privarený k ploche kovového pásu pre vytvorenie zvaru V blízkosti okraja pásu u nosníka...

Nové použitie porfyrínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12075

Dátum: 22.06.2005

Autori: Brundish Derek, Rhys-williams William, Love William

MPK: A61P 31/00, A61K 31/409

Značky: porfyrínových, použitie, nové, zlúčenín

Text:

...rozlišovať medzi cieľovými mikrobiálnymi bunkami a hostiteľskými bunkami. Okrem toho použiteľnosť známych antimikrobiálnych činidiel na báze porfyrínu je ďalej obmedzená ich relatívne nízkou účinnosťou cieľovým mikrobiálnym bunkám. W 0 2004/056828 (k dispozícii ako stav techniky v odseku 54(3)EPC) opisuje zlúčeniny na báze porfyrínu na použitie pri fotodynamickej terapii, ktoré prejavujú selektívnu toxicitu proti mikrobiálnym...

Náprava automobilového vozidla s pozdĺžnou elasticitou obmedzenou ukončovacím blokom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3810

Dátum: 22.06.2005

Autor: Toupet Sébastien

MPK: B60G 7/00, B60G 21/00

Značky: pozdĺžnou, náprava, blokom, vozidla, automobilového, elasticitou, obmedzenou, ukončovacím

Text:

...má prvý okraj pevne upevnený k oscilujúcemu ramenu a druhý voľný okraj umiestnený vblízkosti nosiča kolesa. Zarážka je pevne uchytená knosiču kolesa avytvára plochu umiestnenú oproti pevnej platničke voblasti blízkej druhému voľnému okraju tejto pevnej platničky, táto zarážka je v istej vzdialenosti od pevnej platničky pokiaľ súPodľa jednej z ďalších charakteristík vynálezu náprava obsahuje dve pevné platničky spojené výstužou takým...

Valcovanie dutých prírubových členov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10546

Dátum: 22.06.2005

Autori: Yokoyama Keiji, Noller Alexander, Bartlett Ross John

MPK: B21D 19/06, B21D 19/04, B21D 19/02...

Značky: prírubových, valcovanie, členov, dutých

Text:

...dutých prírubových nosníkov sú uvedené V patentovom spise US 3 342 OO 7, V Ruskom autorskomosvedčení 827 723 a v patentovom spise US 3 698 224, ktorévšetky popisujú duté prírubové nosníky trojuholníkové s prierezom s otvorenými prírubami, to znamená, že neboli vytvorené s kontinuálnymi zvarmi pre optimalizáciu pevnosti0008 Patentové spisy US 5 163 225 a US 5 373 679 rovnakého majiteľa popisujú predovšetkým za studena formované duté...

Spôsob výroby prepravnej a/alebo skladovacej nádoby na rádioaktívne predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 284611

Dátum: 22.06.2005

Autori: Diersch Rudolf, Glusche Konrad, Methling Dieter

MPK: G21F 5/005

Značky: nádoby, předměty, skladovacej, spôsob, prepravnej, výroby, radioaktivně

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe prepravnej alebo skladovacej nádoby na rádioaktívne predmety sa priestor (3) plášťa vytvorený v tvare dutého valca medzi kovovým vonkajším plášťom (1) a kovovým vnútorným plášťom (2) vyplní betónovým plnivom s minimálnou veľkosťou zrna a následne v zostatku suspenziou z cementu, vody a aditív. Taká nádoba sa dá použiť na výdatné neutrónové zdroje s vysokými dávkami žiarenia pri kompaktných rozmeroch, pokiaľ sa pomocou polopriepustnej...

Kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako modulátor nikotínového receptora a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284608

Dátum: 22.06.2005

Autori: Lanthorn Thomas, Gurley David

MPK: A61K 31/44, A61K 31/40, A61P 25/28...

Značky: nikotínového, receptora, 5-hydroxyindol, modulátor, kompozície, obsahujúce, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície obsahujúce 5-hydroxyindol ako pozitívny modulátor agonistu nikotínového receptora, ktorý má schopnosť zvyšovať účinnosť agonistu nikotínového receptora. Použitie 5-hydroxyindolu ako pozitívneho modulátora agonistu nikotínového receptora na výrobu lieku na liečenie alebo profylaxiu stavu spojeného so zníženou nikotínovou transmisiou zahrnujúceho Alzheimerovu chorobu, hyperaktivitnú nesústredenosť, schizofréniu, úzkosť...

Trinásťčlenné azalidy, spôsob ich výroby, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto azalidy a ich použitie ako antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: 284607

Dátum: 22.06.2005

Autori: Blize Alan Elwood, Bertinato Peter, Ragan Colman Brendan, Rafka Robert John, Morton Barry James, Ziegler Carl Bernard, Dirlam John Philip

MPK: A61K 31/70, C07H 17/08

Značky: výroby, antibiotika, tieto, farmaceutická, kompozícia, trinásťčlenné, spôsob, použitie, obsahujúca, azalidy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú antibakteriálne prostriedky, ktoré je možné použiť na liečbu rôznych bakteriálnych a protozoálnych infekcií. Opísané sú tiež farmaceutické kompozície obsahujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich použitie na liečenie bakteriálnych a protozoálnych infekcií, ako aj spôsoby prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) a ich medziprodukty.

Nízkotlaková výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284606

Dátum: 22.06.2005

Autor: Weinhardt Erolf

MPK: H01J 61/24

Značky: nízkotlaková, výbojka

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotlaková výbojka s výbojkovou nádobou (10) je uskutočnená s najmenej jedným nosným telieskom umiestneným vo vnútornom priestore výbojovej nádoby (10). Výbojová nádoba (10) má aspoň v oblasti svojich koncov pozdĺžnu os (A-A). Nosné teliesko, prípadne nosné telieska, má najmenej jednu prvú plochu, ktorá je vybavená vrstvou (13) obsahujúcou ortuť, a najmenej jednu druhú plochu, ktorá je vybavená vrstvou getrovacieho materiálu (14). Aspoň tak...

Protiprúdový teplovýmenný stupeň roštového chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284605

Dátum: 22.06.2005

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Macůrek Ivan, Krejčí Petr

MPK: F23H 11/00

Značky: roštového, protiprúdový, stupeň, teplovýmenný, chladiča

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je výhodnejšou konštrukciou protiprúdového teplovýmenného stupňa roštového chladiča, napríklad chladiča na chladenie cementárenského slinku vzduchom po jeho výpale v rotačnej peci. Vstupná časť dolného roštu (2) je doplnená aspoň jednou sústavou prídavných roštníc (23), ktoré sú prepojené s nezávislým prívodom (230) chladiaceho plynu. Prídavné roštnice (23) sú výhodne uložené na ráme (220) pohyblivých roštníc (22). Vo výhodnom...

Zariadenie na upevňovanie rúrok a podobných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3143

Dátum: 22.06.2005

Autori: Ceravalls Pujol Ramon, Lopez Puche Nuria

MPK: F16L 3/10, H02G 3/22

Značky: predmetov, rúrok, zariadenie, podobných, upevňovanie

Text:

...rurkudo príchytky, pokiaľ je jej priemer väčší.0008 A konečne prítomnosť tychto opierok spôsobuje nutnosť, že príchytka musí byť ohnutá na uloženie rúrky, čim môže dochádzať na zlomenie príchytky, pokiaľ materiál2 ktoreho je vytvorená, nie je dostatočne elastický.0009 V patentovom spise DEeUv 94 14 312 je opisana0010 Úlohom tohto vynálezu je odstrániť nevýhody zariadeni, známych z doterajšieho stavu techniky, a vyvinúť zariadenie na...

Spôsob prípravy gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8756

Dátum: 22.06.2005

Autori: Cannata Vincenzo, Corcella Francesco, Verzini Massimo, Paiocchi Maurizio, Villa Marco, Soriato Giorgio, Arrighi Katiuscia

MPK: C07C 231/10, C07D 221/20, C07C 233/08...

Značky: gabapentínu, spôsob, přípravy

Text:

...Chem. Soc. 1919, 115, 686-704 sa opisuje syntéza dď-dikyan-B,B-pentametylénglutarimidu (v tomto opise označovaného ako dinitryl), pri ktorej sa vychádza z cyklohexanónu, etylesteru kyseliny kyánooctovej a amoniaku V alkoholickom roztoku.0012 V publikácii Thorpe, J. Chem, Soc. 1911, 99, 445-446 sa opisuje hydrolýza medziproduktu dinitrylu na 1,1-cyklohexándioctovú kyselinu rozpustením v koncentrovanej kyseline sírovej.0013 Rovnaká syntetická...

Piperazíndióny ako antagonisty receptora oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18757

Dátum: 21.06.2005

Autori: Hickey Deirdre Mary Bernadette, Mason Andrew Mcmurtrie, Borthwick Alan David, Liddle John

MPK: A61P 15/06, C07D 401/06, A61K 31/496...

Značky: oxytocinu, antagonisty, receptora, piperazíndióny

Text:

...patrí predčasný pôrod, dysmenorea, endometrióza a benígna hyperplázia prostaty.0024 Táto zlúčenina môže byť prospešná aj v súvislosti s oddialenim pôrodu pred efektívnym cisárskym rezom alebo prevozom pacienta do centra s opaterou na vyššom stupni, pri liečbe sexuálnej dysfunkcie (muži aj ženy), predovšetkým predčasnej ejakulácie, obezity, porúch príjmu potravy, kongestivneho srdcového zlyhania, arteriálnej hypertenzie, cirhóze pečene,...

Enantioselektívna príprava derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7015

Dátum: 21.06.2005

Autori: Lohse Olivier, Vogel Caspar

MPK: C07D 251/00, C07D 215/00

Značky: enantioselektívna, chinolinu, príprava, derivátov

Text:

...avšak môže byť substituovaný, napríklad jedným alebo viacerými, napríklad dvoma alebo troma, zvyškami,napríklad zvolenými z množiny halogén, Cl-Cm-alkyl, halogén-Cl-Clo-alkyl, Cz-Clg-alkenyl,Cl-Clo-alkoxyskupina, hydroxyskupina, -CHO, Cl-Cmsubstituovaná oxyskupína, C 2-C 10 alkanoyl-oxyskupina, fenyl, fenoxyskupina, halogén-substituovaná fenoxyskupina,aminoskupina, Cl-Cw-alkylaminoskupina, di(C 1-Clo-alkybaminoskupina,...

Pripojovací systém kefovej hlavy s oscilačným pohybom pre zariadenie na osobnú starostlivosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17852

Dátum: 21.06.2005

Autori: Meginniss Stephen, Reishus Richard, Roth Dane, Pilcher Kenneth, Giuliani David

MPK: A46B 13/00, A61H 7/00, A46B 13/02...

Značky: systém, oscilačným, pohybom, zariadenie, připojovací, kefovej, starostlivosť, osobnú, hlavy

Text:

...poháňané zariadenie na čistenie kože kefou, obidvevlastnené nadobúdateľom predloženého vynálezu.Ako bolo predstavené, zariadenie 10 na osobnú starostlivosť je použiteľné na aplikácie pri čistení kože, najmä tváre. Avšak zariadenie 10, rovnako tak ako mechanizmus pripojovania kefovej hlavy tu predstavený a opísaný, môžu byť použité V množstve iných aplikácii,zahŕňajúcich ďalšie aplikácie starostlivosti o kožu, ako je napr. liečba akné a...

Zariadenie a spôsob spracovania kvapalín používaných pri postupoch elektropovlakovania s ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13026

Dátum: 21.06.2005

Autori: Gosker Jan Reinier, Hannecart Baudouin, Swinnen Mario, De Meulenaer Eric Cordemans

MPK: A61L 2/025, C02F 1/36

Značky: ultrazvukom, zariadenie, postupoch, spôsob, používaných, kvapalín, spracovania, elektropovlakovania

Text:

...zariadeni, ako aj náterov.Bíologická kontaminácia týchto kvapalín môže tiež znižovať kvalitu aplikovanejpovrchovej úpravy súčiastok azvyšovať čas odstávok anáklady na údržbu.Biologické zanášanie môže byť škodlivé aj pre kvalitu hotového produktu.Biologická kontaminácia je obyčajne spojená s tvorbou bioñlmu. Pri využití konvenčných ošetrení často nebolo možné významne znížiť biotilm, a preto stále existuje potreba účinného odstraňovania...

Komunikačný systém pre mobilné rádiotelefónne stanice s mobilnými terminálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5805

Dátum: 21.06.2005

Autori: Berger Achim, Macarro Agustin, Marsden Roger

MPK: H04W 8/18

Značky: mobilné, stanice, terminálmi, systém, mobilnými, rádiotelefónne, komunikačný

Text:

...dielčíchúsekov majú jeden alebo viac fiktivnych znakov, ktoré-3 reprezentujú väčší počet hodnôt. Keď napríklad identifikácie pamäťových buniek pozostávajú z piatich číslic a identifikácie pamäťových buniek oblasti adries v príslušnej účastníckej oblasti užívateľa majú koncové číslice 4178, je podľa vynálezu zaistené, že nie sú uložené všetky identifikácie účastníckejoblasti ako také, ale ze je uložená iba identifikácia LAC/4178,...

Prostriedok vytvárajúci oleogél, oleogél obsahujúci triterpén a spôsob výroby oleogélu obsahujúceho triterpén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5245

Dátum: 21.06.2005

Autor: Scheffler Armin

MPK: A61K 9/06, A61K 47/06

Značky: triterpén, obsahujúceho, oleogélu, vytvárajúci, spôsob, výroby, obsahujúci, prostriedok, oleogél

Text:

...bakteríálnychinfekciách a dokument US 2002/0128210 A 1 opisuje účinok triterpénov pri plesňových0016 Stredná veľkosť častíc minimálne jedného triterpénu v prostriedku tvoriacom oleogél je výhodne menšia než 50 m. Obzvlášť výhodne je stredná veľkosť častíc menšia než 10 m alebo sotva menšia než 100 nm, aby boli dosialmuté vynikajúce gélotvorné vlastnosti. V tejto súvislosti hovoríme o jemnej disperzite, keď je veľkosť častíc medzi 100 nm a...

Použitie L-karnitínu na liečenie kardiovaskulárnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11283

Dátum: 21.06.2005

Autor: Koverech Aleardo

MPK: A61K 31/205, A61K 31/221, A61K 31/7004...

Značky: liečenie, použitie, l-karnitinu, chorôb, kardiovaskulárnych

Text:

...sú potom všetky také opatrenia,či už farmakologické alebo iné. ktoré redukujú srdcovú záťaž a súčasne zachovávajú adekvátny obehový (cirkulačný) výkon.0010 Asi polovica zo všetkých osôb, ktoré zomrú následkom akútneho infarktu myokardu, zomrie počas prvých niekoľkých hodín.0011 Lieky potrebné na liečbu srdcového zlyhania a akútneho infarktu myokardu0012 Beta-blokátory sú liečivá vyznačujúce sa pôsobením proti arytmii a sú významne...

Spôsob zabezpečenia a kontroly prepravných nádob a prepravná nádoba s bezpečnostnými a kontrolnými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4428

Dátum: 21.06.2005

Autori: Henss Rainer, Schmidt Michael, Pieper Norbert

MPK: G08B 13/02

Značky: prostriedkami, prepravná, bezpečnostnými, kontroly, nádoba, prepravných, spôsob, nádob, zabezpečenia, kontrolnými

Text:

...úlohy boli splnené. Ak sas prepravnou nádobou stane nežiaduca udalosť, toto by sa malo registrovať s0010 Úlohou vynálezu preto je dat k dispozícii prepravnú nádobu na dopravu tovarov, ktorá vzhľadom na známe prepravné nádoby umožňuje zlepšené stráženie dopravy tovarov.0011 Úlohou vynálezu ďalej je dať k dispozicii spôsob kontroly prepravných nádob s tovarmi.Podstata yynálezu 0012 Táto úloha je podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom so...

Cigareta bez dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3625

Dátum: 21.06.2005

Autor: Valadi Mahmood

MPK: A24B 15/00, A24F 47/00

Značky: cigareta

Text:

...označovanej ako ochranný obal, vyrobená z materiálu, ktorý napríklad pozostáva z vhodného papierového materiálu, pozri Obr. 2. Všeobecne cigareta 1 môže zahrňovať špičku g a prednú časť 5, pozri Obr. 3. Oblasť § uvoľňujúca nikotín je potom výhodne umiestnená na alebo v špičke. Ako je znázomené na Obr. 4, špička g môže mať pórovitú vnútomú časť alebo vnútomé teliesko 3, ktoré je priepustné pre vzduch a je vytvorené v podstate ako filter...

Injekčný farmaceutický prostriedok obsahujúci diklofenak sodný, beta-cyklodextrín a polysorbát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2741

Dátum: 21.06.2005

Autori: Pizzutti Marco, Puppini Nadia, Zoppetti Giorgio

MPK: A61K 47/26, A61K 31/185, A61K 47/40...

Značky: diklofenak, obsahujúci, sodný, beta-cyklodextrín, farmaceutický, injekčný, polysorbát, prostriedok

Text:

...a B-cyklodextrínu je v rozsahu 11 až ll,3.Popri aktívnej zložke, cyklodextríne a polysorbáte, môže farmaceutický prostriedok podľa vynálezu tiež obsahovať farrnaceuticky prijateľné excipienty vybrané ztých, ktoré sa bežne používajú vo farrnaceutických prostriedkoch na dosiahnutie injekčného roztoku, ktorý sa vstrekuje bud intramuskulárne alebo subkutánne, a je užitočný pri liečbe bolestivých stavov.Prostriedky podľa vynálezu môžu byt...