Archív za 2005 rok

Strana 41

Spôsob výroby proti zneužitiu zaistenej, pevnej liekovej formy za použitia extrudéra s planétovým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13084

Dátum: 29.06.2005

Autori: Kugelmann Heinrich, Bartholomäus Johannes, Arkenau Elisabeth

MPK: A61K 9/14

Značky: použitia, pevnej, liekovej, výroby, zneužitiu, formy, extrudéra, valcom, spôsob, proti, planetovým, zaistenej

Text:

...pevnej liekovej formy obsahujúcej aspoň jednu účinnú látku spotenciálom zneužitia a aspoň jeden syntetický alebo prírodný polymér (C) s medzou pevnosti aspoň 500 N, vyznačujúci sa tým, že zmes obsahujúca účinnú látku a polymérový komponent (C) sa spracuje s pomocou extrudéra s planétovým valcom pomocou tavnej extrúzie na tvarované kusy, ktoré sa podrobia prípadneizolácii a formovaniu do liekovej formy.0010 S pomocou spôsobu podla vynálezu...

Pevné formy horečnatej soli (S)-omeprazolu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5505

Dátum: 29.06.2005

Autori: Medrano Rupérez Jorge, Berenguer Maimó Ramón, Gasanz Guillén Yolanda, Coppi Laura

MPK: C07D 401/00, A61P 1/00, A61K 31/4427...

Značky: pevně, spôsoby, přípravy, horečnatej, s)-omeprazolu, formy

Text:

...obrázku 1. Uvedený difraktogram sa líši od ostatných difraktogramov iných foriem horečnatej soli S-omeprazolu známych v doterajšom stave techniky. Táto nová pevná forma horečnatej soli S-omeprazolu jecharakterizovaná píkmi práškového röntgenovćho difraktogramu vyjadrenými v 2 thétajednotkách v stupňoch, 26 (°), ktoré sú uvedene V nasledujúcej tabuľke0009 Táto forma je v podstate bez organického rozpúšťadla nehľadiac na to, čí je vo voľnej...

Karoséria automobilového vozidla so zlepšeným dynamickým správaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5446

Dátum: 29.06.2005

Autor: Loche Denis

MPK: B62D 25/08, B62D 25/04

Značky: zlepšeným, vozidla, karoséria, správaním, dynamickým, automobilového

Text:

...vystužujúcich prvkov vystupovali od zdvojenia zodpovedajúcej časti pred zadnou postrannou časťou až kuSpevňujúci prstence vkarosérii podľa vynálezu umožňuje spolu stvarom arozmerrni vybranými pre výstuž pre oblasť postranného okna zvýšiť frekvenciu vlastného módu dynamickej torzie o niekoľko Hertzov, napríklad o 5 Hertzov, všetko pri obmedzení pridaniaPodľa dispozícií vynálezu, pôvodný prstence, to znamená ten v karosćriách predchádzajúcich...

Spôsoby a kompozície na charakterizáciu enzýmu systému redoxných činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5113

Dátum: 29.06.2005

Autori: Byrd Patricia, Hartz Thomas, Qian Suyue

MPK: G01N 33/558, C12Q 1/00, G01N 33/543...

Značky: spôsoby, systému, enzymů, charakterizáciu, kompozície, činidiel, redoxných

Text:

...Testovanie reaktivity týchto mutantných foriem s-GDH zahrnuje výrobu enzýmom potiahnutých prúžkov a testovanie každej šarže prúžkov plnou krvou alebo plazmouobohatenou glukózou a každým možným interferujúcim (t.j. redukujúcim) sacharidomv rozmanitých koncentráciách. Produkcia testovacích prúžkov potiahnutých s každou mutantnou formou s-GDH vyžaduje velké množstvo každej mutanty, je náročná na čas a prácu a vyžaduje, aby laboranti testovali...

Zariadenie na dekontamináciu vzduchu a spôsob na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4595

Dátum: 29.06.2005

Autor: Mole Alan

MPK: B01D 53/32, B01D 53/46, A61L 9/22...

Značky: spôsob, zariadenie, vzduchu, uskutočnenie, dekontamináciu

Text:

...ultrafialového (UV) žiarenia, zariadenie 26 na katalýzu ozónu aemitor 28 uhľovodíka sú umiestnené V kanáli 12.0012 Generátor 20 prúdu vzduchu je vytvorený popri prívodu 14 vzduchu do kanála 12. Generátor 20 prúdu vzduchu je V tomto uskutočnení elektrický ventilátor 30 poháňaný z elektrického vedenia alebo batériami (neznázornené), usporiadanými v časti 18 skrine 10. Ako bezpečnostné opatrenie je cez prívod 14 vzduchu usporiadaná mriežka 32,...

Zariadenie na pridržiavanie nite na navíjači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4280

Dátum: 29.06.2005

Autori: Naulet Christophe, Frayer Pascal, Cogniaux Jean-michel

MPK: B65H 54/28, B65H 57/00

Značky: pridržiavanie, zariadenie, navíjací

Text:

...ukladanie po celej dĺžke cievky sa nit pohybuje poćínajúc v podstate nepohyblivým bodom, ležiacim na výstupnej strane odvláknotvornej tryskovej hlavy, nazývanom bod združovania, v trojuholniku ktorého otvorenie pokrýva v podstate celú dĺžku cievky.0014 Výrobný rozsahvedie V niektorých prípadoch k tomu, že je možné sa stretnúť s vibrácíami niti, ktoré môžu kmitat medzi dvoma bodmi stability Iežiacimi jednak v úrovni bodu združovania a bodu...

Spôsob výroby šumivých prípravkov obsahujúcich liečivá a šumivé prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284621

Dátum: 29.06.2005

Autori: Ohage-spitzlei Petra, Walter Reinhard

MPK: A61K 9/46

Značky: obsahujúcich, spôsob, liečivá, prípravkov, šumivých, výroby, šumivé, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby šumivých prípravkov obsahujúcich liečivá spočíva v dispergovaní aspoň jedného komponentu šumivého prípravku a prípadne ďalších komponentov šumivého prípravku v roztavenom cukre a/alebo alkoholickom cukre, a/alebo látke nahradzujúcej cukor a výsledná zmes sa prípadne tabletuje. Je opísaný šumivý prostriedok obsahujúci šumivý prípravok, farmaceuticky účinné látky a pomocné látky, pričom šumivý prípravok obsahuje látky poskytujúce...

Tableta obsahujúca ako účinnú zložku terapeuticky účinné množstvo hydrobromidu galantamínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284620

Dátum: 29.06.2005

Autori: De Condé Valentin Florent Victor, Gilis Paul Marie Victor

MPK: A61K 9/20, A61K 31/55

Značky: galantamínu, terapeuticky, spôsob, hydrobromidu, účinné, účinnú, tableta, zložku, přípravy, množstvo, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta obsahujúca ako účinnú zložku terapeuticky účinné množstvo hydrobromidu galantamínu (1 : 1) a farmaceuticky prijateľný nosič, ktorý obsahuje rozprašovaním sušenú zmes monohydrátu laktózy a mikrokryštalickej celulózy v hmotnostnom pomere 75 : 25, ako riedidlo, nerozpustný alebo zle rozpustný zosietený polymér, ktorým je krospolyvidón alebo kroskarmelóza, ako prostriedok ovplyvňujúci rozpadavosť, a klzný prostriedok, ktorý neobsahuje...

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 28/08, C04B 7/153

Značky: suspenzia, vytvárania, stěny, spôsob, vysokopecnej, trosky, tesniace, použitie, suspenziu, tesniacej, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Transdermálny terapeutický systém na ošetrovanie Parkinsonovho syndrómu obsahujúci D2-agonistu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284618

Dátum: 29.06.2005

Autori: Müller Walter, Peck James

MPK: A61K 9/70

Značky: ošetrovanie, parkinsonovho, transdermálny, terapeuticky, systém, spôsob, obsahujúci, syndrómu, d2-agonistu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s rubovou vrstvou inertnou proti látkam obsiahnutým v matrici, so samolepiacou vrstvou matrice majúcou v účinnom množstve (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-{propyl-[2-(2-tienyl)etyl]amino}-1-naftol a s ochrannou fóliou, ktorá sa pred použitím odstraňuje, obsahuje matricu na báze nevodného lepivého polymérneho systému na akrylátovom alebo silikónovom základe s rozpustnosťou => 5 % hmotn. pre...

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Sakuth Michael, Maschmeyer Dietrich, Lohrengel Gregor, Stochniol Guido

MPK: B01J 37/10, B01J 37/06, B01J 21/16...

Značky: spôsob, výroby, pozostáva, přítomnosti, atómami, vodou, nasýteného, nosič, katalyzátora, uhlíka, dvoma, dealuminizovaný, ktorý, hydratácie, katalyzátorový, tromi, olefínov, nosiča, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Farmaceutická kompozícia pre kyslé lipofilné zlúčeniny vo forme samoemulgujúcej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284616

Dátum: 29.06.2005

Autori: Morozowich Walter, Gao Ping

MPK: A61K 31/365, A61K 47/18, A61K 31/44...

Značky: farmaceutická, zlúčeniny, formulácie, kompozícia, formě, lipofilné, kyslé, samoemulgujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície založenej na využití určitého množstva bázického amínu, ktorá obsahuje pyranónovú zlúčeninu ako farmaceuticky aktívnu látku, bázický amín v množstve od 0,1 % do 10 % celkovej hmotnosti kompozície, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu látku. Kompozícia môže navyše obsahovať jeden alebo viac farmaceuticky prijateľný...

Orálna dávkovacia forma zabezpečená proti zneužitiu obsahujúca (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14800

Dátum: 29.06.2005

Autori: Arkenau-maric Elisabeth, Kugelmann Heinrich, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 31/135, A61K 9/22

Značky: 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, proti, dávkovacia, zneužitiu, orálna, obsahujúca, zabezpečená, forma

Text:

...uvedením do formy prášku.0010 Tento predmet predloženej prihlášky vynálezu sa dosiahne získaním proti zneužitiu odolnej, orálnej dávkovacej formy v zhode s predloženou prihláškou vynálezu s kontrolovaným uvolňovaním (1 R,2 R)-3-(3-dimetylamino-1-etyI-2-metyIpropyI)fenolu pri podaní raz denne, dávkovacia forma obsahuje okrem účinnej látky a/alebo jednej alebo viacerých farmaceuticky prijatelných zlúčenín, výhodne soli alebo deriváty, výhodne...

Použitie polymérov obsahujúcich éterové skupiny ako solubilizátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14069

Dátum: 28.06.2005

Autori: Scherer Maria, Bratz Matthias, Köhle Harald, Bouillo Nathalie, Zuazo Izaskun Manteca Di, Koltzenburg Sebastian, Pierobon Marianna, Lange Ronald Frans Maria, Krüger Christian, Oetter Günter, Klüglein Matthias

MPK: A01N 47/24, A01N 25/30, A01N 25/02...

Značky: obsahujúcich, použitie, polymérov, skupiny, éterové, solubilizátorov

Text:

...zvyšujú rozpustnosť ťažko rozpustných zložiek v polárnych rozpúšťadlách.Cieľom predloženého vynálezu je prostrednictvom polymérov previesťhydrofóbne účinné a efektné látky rozpustné vo vode do stabilnej vodnej formulácia.Stabilný znamená vzmysle vynálezu to, že formulácie sú stabilné voči sedimentácii aodlučovaniu počas dostatočného časového obdobia avteplotnom rozsahu zodpovedajúce pre príslušné použitie. Pod odlučovanim(creaming)...

Použitie formoterolu na profylaktické a/alebo terapeutické liečenie poškodenia svalov a/alebo kachektického syndrómu, ktorý je spojený s katabolickými stavmi určitých ochorení ako je rakovina, AIDS, infekcie, cukrovka a ďalšie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6816

Dátum: 28.06.2005

Autori: Argilés Huguet José María, Busquets Rius Sílvia, López Soriano Francisco Javier

MPK: A61P 19/00, A61P 11/00, A61K 31/167...

Značky: určitých, formoterolu, ochorení, cukrovka, poškodenia, spojený, syndrómu, terapeutické, infekcie, použitie, rakovina, svalov, katabolickými, profylaktické, ktorý, aids, kachektického, stavmi, liečenie

Text:

...vynálezu Autori vynálezu prekvapujúco zistili, že formoterol, v súčasnosti používaný na liečbu bronchospazmu, spojeného s astmou, vykazuje vysokú antikachektickúúčinnosť, s relatívne nízkymi vedlajšími účinkami a nízkou toxicitou.Formoterol je racemická zlúčenina s odpovedajúcim chemickým vzorcom(vykazujúc relatívnu konfiguráciu jedného z dvoch enantiomérov) a veľmi účinný 32 adrenoceptor-selektívny agonista, ktorý kombinuje...

Arylamidínový derivát, jeho soľ a fungicídne látky tento obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13332

Dátum: 28.06.2005

Autori: Uehara Sayuri, Kunitani Kazuto, Hayashi Kazuya, Morita Teiichi

MPK: A61P 31/10, C07D 211/22, A61K 31/445...

Značky: arylamidínový, derivát, fungicidně, obsahujúce, látky

Text:

...Microorganisms), sv. 21 str. 277-283, 1994 Nepatentový dokument 3 Rinsho to Biseibutsu (Clinics andJe veľmi eiaduce vyvinúť fungicídne agens, ktorého mechanizmus pôsobenia sa líši od mechanizmu u súčasných agens,a ktoré by bolo efektívne i proti plesniam, rezistentným na azolové agens, zatiaľ čo je znížený efekt vedľajších účinkov. WOO 3/074476 opisuje, že arylamidínové deriváty majú silné fungicídne pôsobenie a sú preto využiteľné ako...

Strela s plášťom s oceľovým jadrom s osvetľovacou zložkou a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5718

Dátum: 28.06.2005

Autori: Muskat Erich, Riess Heinz

MPK: F42B 12/02

Značky: jadrom, střela, zložkou, plastom, osvetľovacou, spôsob, výroby, ocelovým

Text:

...ku stene otvoru leží medzi 0,1 mm a 1,5 mm, vzávislosti na vzniknutom tlaku plynu, ktorý môže byt približne 3 500 barov až 4 000 barov.Na Znázornenom príklade uskutočnenia je vynález objasnený avysvetlené jeho výhody voči stavu techniky.Strela 1 s plášťom s oceľovým jadrom obsahuje jadro 2, ktoré je vo svojej valcovej časti 3, slúžiacej na vedenie strely vhlavni,obklopené plášťom 4. V otvore 6 prebiehajúcom centricky s osou 4strely sa...

Spôsob overovania kabeláže aspoň jedného elektrického motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11732

Dátum: 28.06.2005

Autor: Lagabe Grégoire

MPK: G01R 31/02

Značky: elektrického, spôsob, aspoň, kabeláže, jedného, motora, overovania

Text:

...mohol byť jednoduchým a spoľahlivým spôsobom zistený. Takže sa neskúma meranie vopred určenej hodnoty intenzity prúdu, ale len zmena intenzity prúdu medzi intenzitou prúdu v obvode, ked je motor napájaný a spočíva v krajnej polohe na jednej strane, a intenzitou prúdu v obvode, keď nie je motor napájaný, na0012 Podľa zvláštneho vyhotovenia sú upravené aspoň dva motory, z ktorých každý je spojený s dorazom krajnej polohy a je prostredníctvom...

Karosériový prvok a absorpčné teleso pre karosériový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4563

Dátum: 28.06.2005

Autor: Mett Thomas

MPK: B60R 21/34

Značky: karosériový, těleso, absorpčne, prvok

Text:

...to znamená definované zalomenie, pri dynamickom zaťažení. Pritom môžu byť zohľadnené určité typické záťažové situácie, takže sa absorpčné teleso hodí napríklad na použitie u blatníka alebo tiež pri tlmiči. Pri použitiu pri blatníku zaručuje karosériový prvok podľa vynálezu efektívne tlmenie najmä pri náraze hlavy chodca. Absorpčné teleso sa pritom hodí najmä na použitie v oblasti prednej kapoty motorového vozidla susediacej s blatnikom....

Inovatívne azaindolové inhibítory MTP ApoB

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3983

Dátum: 28.06.2005

Autori: Roux Bruno, Vidal Catherine, Guevel Alyx, Chevreuil Olivier

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353

Značky: inovatívne, inhibitory, azaindolové

Text:

...majú chemickú štruktúru odlišnú od zlúčenín podľa tohto vynálezu a majúV súčasnosti bola objavená rodina zlúčenín, ktorých štruktúra je odlišná od zlúčenín, opisaných v predchádzajúcich dokumentoch, ktorá poskytuje zvlášť efektívnu inhibíciusekrécie MT a rovnako výbornú inhibíciu sekrécie apoproteínuSúčasný vynález sa týka 7-azaindolových zlúčenin obecnéhovzorca (I), jeho kyslých prekurzorov a spôsobu ich prípravy.Súčasný vynález je rovnako...

Zostava predného bloku automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3383

Dátum: 28.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B60R 19/02

Značky: vozidla, automobilového, predného, zostava, bloků

Text:

...predného bloku podľa vynálezu,- obr. 3 je schematický perspektívny pohľad na predné čelo zostavy predného- obr. 4 je schematický perspektívny pohľad na poddajný nosník zostavypredného bloku podľa vynálezu.0012 Na obr. 1 a 2 je schematicky znázornená predná časť automobilového vozidla, obsahujúca zostavu predného bloku 1, znázornená čiastočne, predný koniec 2 a blatníka 2 karosérie a predný koniec 3 kapoty.0013 Obrázky 1 až 4 sú orientované...

Pneumatický spôsob zbavovania vody na výrobu absorpčného hárku so slabým stláčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20918

Dátum: 28.06.2005

Autori: Murray Frank, Wendt Greg

MPK: D21F 11/14, D21F 11/00, B31F 1/12...

Značky: zbavovania, pneumatický, absorpčného, slabým, výrobu, hárku, stláčaním, spôsob

Text:

...recyklované vlákna. Prevádzky so stláčaním za mokra, kedy sú sieťoviny mechanicky odvodňované,sú výhodné z hľadiska energií a sú ľahšie aplikované na papierenské dávky obsahujúce recyklované vlákna, ktoré majú tendenciu vytvárať sieťoviny s menšou priepustnosťou ako nepoužité vlákna. Procesy so stláčaním za mokra/krepovaním za mokra alebo za sucha boli uplatnené vo veľkej miere, akoje zrejmé z papierenskej literatúry. Mnoho vylepšení...

Antisense oligonukleotidy pre vyvolanie preskočenia exónu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9267

Dátum: 28.06.2005

Autori: Fletcher Sue, Wilton Stephen Donald, Mcclorey Graham

MPK: A61K 31/711, A61K 31/7105, A61K 48/00...

Značky: spôsoby, oligonukleotidy, použitia, exónu, preskočenia, vyvolanie, antisense

Text:

...preskočenia exónu bude najmä užitočný udlhých génov, kde je veľa exónov a intrónov, kde je redundancía v genetickej konštitúcii exónov alebo kde je proteín schopný fungovať bez jedného alebo viacerých konkrétnych exónov (napr. s dystrofínovým génom, ktorý pozostáva zo 79 exónov alebo eventuálne niektorými kolagénovými génmi, ktoré kódujú opakované bloky sekvencie, alebo veľkými nebulínovými alebo titínovými génmi,ktoré sú tvorené -80, a...

Antisense oligonukleotidy na indukciu preskakovania exónov a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20805

Dátum: 28.06.2005

Autori: Wilton Stephen Donald, Fletcher Sue, Mcclorey Graham

MPK: A61K 31/7088, A61K 31/712, A61K 48/00...

Značky: použitia, indukciu, exónov, oligonukleotidy, spôsob, antisense, preskakovania

Text:

...genetických ochorení spojených so skrátenými spôsobenými mutáciami v rôznych génoch sa zameralo na použitie antisenseoligonukleotidov, ktoré buď (l) sa úplne alebo čiastočne prekrývajú s prvkami zahmutými Vprocese zostrihu alebo (2) sa viažu na pre-mRNA na pozícii dostatočne blízko k prvku na prerušenie väzby a funkcie zostrihových faktorov, ktoré by normálne sprostredkovali konkrétnu zostríhovú reakciu, ktorá nastáva na tomto prvku (napr....

Vysielací – prijímací systém dvoch antén s fázovanou mriežkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2216

Dátum: 28.06.2005

Autori: De Santis Giovanni, Giolo Giancarlo, Gemma Maurizio

MPK: G01S 7/03, H01Q 21/00, H01P 5/16...

Značky: fázovanou, mriežkou, systém, antén, dvoch, přijímací, vysielací

Text:

...potreby najmenej niekoľkých desiatok prvkov. Toto bolo predovšetkým platné v prípadoch, kedy boli TX/RX moduly, založené na technológii, dostupnej na konci rokov 1990, vytvorenémikrovlnná funkcia zabezpečená zariadením s tenkou vrstvou,alebo obvodom.0011 Nedávno bolo poukázané na využitie gálium arzenidu(GaAs), ktoré predstavuje spôsob riešenia problému.0012 Pomocou monolitických mikrovlnných obvodov (MMIC) z gálium arzenidu (GaAs) s...

Teleskopická trubica pre elektrické domáce spotrebiče, opatrená elektrickými vodivými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4686

Dátum: 27.06.2005

Autor: Canale Giuseppe

MPK: A47L 9/24

Značky: elektrické, opatřená, teleskopická, trubica, vodivými, domáce, prostriedkami, elektrickými, spotřebiče

Text:

...ďalej môže byť kábel uložený vo vnútri káblového kanála a navinutý na kladke, tak musí byť ohnutý vo vnútri káblového kanála. Tento ohnutý úsek spôsobuje opotrebenie kábla, najma jeho izolačného plášťa, takže časom dochádza k nebezpečnému skratu.0006 Okrem toho táto známa elektrifikovaná trubicamá zložitú konštrukciu a vyžaduje dlhodobú a nákladnú montáž.0007 EP O 848 926 B 1 opisuje druhý typ elektrifikovanej teleskopickej trubice pre...

Zariadenie a spôsob spracovania termoplastického plastového materiálu, ktorý sa má recyklovať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3647

Dátum: 27.06.2005

Autori: Bacher Helmut, Hackl Manfred, Schulz Helmuth

MPK: B01F 7/16, B29B 13/10, B01F 13/00...

Značky: spracovania, spôsob, recyklovať, materiálů, plášťového, ktorý, termoplastického, zariadenie

Text:

...tuodľzr tohto vynálezu tak. že kanál spája vynášacie otvory nádob predchádzajúceho stupňa alebo viýstupnć otvory vynášacích orgánov týchto rxádob s plniacinr otvorom nádoby posledného stupňa, a že zariadenie vykazuje riadiace zariadenie. ktoré riadi uzatváracie orgány v zmysle striedavého Lrzatvárania nádob predchádzajúceho stupňa voči nádobe posledného stupňa.Spôsob spracovania termoplastického plastového materialu. ktorý sa má...

Spôsob odstraňovania rozpustených pevných látok z vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284615

Dátum: 27.06.2005

Autor: Graham William

MPK: B01D 61/10, B01D 65/08, B01D 61/02...

Značky: vykonávanie, spôsob, látok, zariadenie, pevných, spôsobu, odstraňovania, tohto, rozpuštěných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania rozpustených pevných látok z vody spočíva v prívode vody do zadržiavacieho kanálu (122, 124) na zadržanie soli, ohraničeného reverznou osmotickou membránou. Membrána a voda v kanáli (122, 124) na zadržiavanie soli, a voda, ktorá prúdi membránou, sa vystavia pôsobeniu kolísavého magnetického poľa, pričom sa privedie elektrický prúd premenlivej veľkosti do každej a aspoň dvoch cievok (96, 98), umiestnených oddelene od seba...

Spôsob prípravy amidov a esterov heteroarylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284614

Dátum: 27.06.2005

Autori: Heinz Willi, Wevers Jan Hendrik, Knell Marcus, Brink Monika

MPK: C07D 213/04, C07D 213/79, C07D 213/803...

Značky: amidov, heteroarylkarboxylových, spôsob, esterov, kyselin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy amidov a esterov heteroarylkarboxylových kyselín vzorca (I), v ktorom všeobecné zvyšky A1 až A5, R1, Hal a X majú nasledujúci význam: jedna zo skupín A1, A2, A3, A4 a A5 znamená atóm dusíka a zostávajúce skupiny znamenajú nezávisle CH, Hal znamená atóm halogénu, X znamená O alebo NR2, R1 znamená C1-6-alkylovú skupinu, fenylovú skupinu, pyridimidínovú skupinu alebo C3-8-cykloalkylovú skupinu, ktoré môžu byť...

Acyklické nukleozidové deriváty a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284613

Dátum: 27.06.2005

Autori: Johansson Nils Gunnar, Lindborg Björn, Engelhardt Per, Högberg Marita, Zhou Xiao-xiong

MPK: C07D 473/18, A61K 31/52, C07D 473/00...

Značky: acyklické, kompozície, farmaceutické, obsahom, deriváty, nukleozidové

Zhrnutie / Anotácia:

Acyklické nukleozidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jeden zo substituentov R1 a R2 predstavuje skupinu -C(O)CH(CH(CH3)2)NH2 alebo skupinu C(O)CH(CH(CH3)CH2CH3)NH2 a druhý zo substituentov R1 a R2 predstavuje -C(O)C3-C21 nasýtený alebo mononenasýtený prípadne substituovaný alkyl a substituent R3 predstavuje OH skupinu alebo atóm vodíka a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú účinné ako antivírusové činidlá proti herpesu a...

Prepínateľný hydrostatický kompaktný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3446

Dátum: 27.06.2005

Autori: Meise Andreas, Damm Horst

MPK: F16H 3/44, F16H 63/30

Značky: hydrostatický, prepínatelný, kompaktný, pohon

Text:

...ložiskovými partnermi. Alternatívne ku klznému uloženiu je na tomto mieste mysliteľné nasadenie valivého uloženia, aby bolí ďalej vylepšené napríklad vlastnosti uzatváraníaĎalej je navrhnuté, že je lamelový nosič druhej lamelovej spojky cez remeňové ozubenie pevne krútivo spojený s ozubeným kolesom. Toto riešenie spojenia umožňuje jednoduchú montáž alebo rozmontovanie už zmieneného lamelového nosiča v prospech zjednodušenia opráv, ak je...

Rúra z polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284612

Dátum: 27.06.2005

Autor: Elter Max

MPK: F16L 7/00, F16L 3/26, F16L 9/12...

Značky: polymerů, rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Rúra z polyméru na zaťahovanie káblov, svetelných vodičov, rúrok a podobných zariadení, ktorej vnútorný hladký obvod je rozdelený na čiastkové segmenty (11), ktoré sú od seba oddelené drážkami (12) a rozmerový pomer medzi čiastkovými segmentmi (11) a drážkami (12) je v rozmedzí 1,5 : 1 až 5 : 1. Vnútorný obvod rúry tvorí vrstva tvrdého polyméru.

Kosť produkujúca kompozíciu, zložená zo zmesi osteoblastov a biomatice a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9491

Dátum: 27.06.2005

Autori: Ko Chang-kwon, Chang Cheong-ho, Park Hyun-shin, Jung Soo-jin, Jang Jae-deog, Lee Sae-bom

MPK: C12N 5/071

Značky: kompozíciu, zmesí, výroby, produkujúca, biomatice, osteoblastov, zložená, postup, kosť

Text:

...nákladný, a má nízku účinnost, a vedie k nízkemu úžitku a zásadným obmedzeniam jeho využitiaZatiaľ je injekcia kostnej drene technikou založenou natvrdení predpovedanom Hugginsom (1931), Friedensteinom (1973) a Ashtonom (1980), kedy osteoprogenotorové bunky z kostnej drene indukujú a uľahčujú tvorbu kostnej drene. Injekciakostnej drene prebieha V mieste čerstvej zlomeniny kosti, ale rovnako prebieha v kombinácii s kostnou implantáciou. Na...

Kryštalické formy hydrochloridu (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu na použitie ako aktívnej zložky vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9129

Dátum: 27.06.2005

Autori: Fischer Andreas, Buschmann Helmut, Lischke Dagmar, Gruss Michael

MPK: C07C 215/54, A61P 13/00, A61K 31/135...

Značky: formy, farmaceutických, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, hydrochloridu, kompozíciách, aktívnej, zložky, krystalické, použitie

Text:

...Forma A hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyI)fenoIu charakteristická tým, že vykazuje nasledujúce lČ pásy 3180 x 4 cm 1, 2970 x 4 cm 1, 2695 x 4 cm 1, 2115 x 4 cm 1, 1698 x 4 cm, 1462 x 4 cm, 1032 x 4 cm a/alebo 972 x 4 cm 1.0011 RAMANovu techniku je tiež možné použit na identifikáciu kryštalickejFormyA hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)-3-(3-dimetylamino-1 ~etyI-2-metylpropyI)fenolu. Hlavne rozmedzie medzi 800 cm...

Soli guanylhydrazónu, kompozície obsahujúce soli guanylhydrazónu, spôsoby ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14635

Dátum: 27.06.2005

Autor: Sielecki-dzurdz Thais

MPK: C07D 333/38, C07C 281/18, A61K 38/00...

Značky: spôsoby, použitie, výroby, guanylhydrazónu, obsahujúce, kompozície

Text:

...nie je možné podceňovat v pripade orálneho podania liečiva. To platí najmä vtedy, keď fáze absorpcie látky predchádza fáza rozriedenia dávky určenej na orálne podanie. Fáza rozpustenia in vivo je často fázou, ktorá určuje rýchlosť absorpcie liečiva. Liečivá s vysokou rozpustnosťou vo vode tú taktiež, už z podstaty tejto skutočnosti, menej toxické ako liečivá s nižšou rozpustnosťou vo vode vzhľadom na ich rýchlejšiu odbúrateľnosť...

Zariadenie na automatické odoberanie vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7548

Dátum: 27.06.2005

Autori: Skura Frédéric, Boisset Jean-paul, Karbowski Jean-pierre, Bichat-gobard Roger

MPK: C03B 37/02, C03B 37/10

Značky: vlákien, automatické, odoberanie, zariadenie

Text:

...fázy. pohyby operátora tam a späť sivyžadujú početné presuny, ktoré môžu mať nezanedbateľnú dĺžku (najmä ak sa chyba prejaví na viacerých vláknach). Toto sa prejaví stratou na finálnom produkte (rezané pramene vlákien) a produkciou nepodarkov a v konečnom dôsledku to spôsobuje pokles výnosností výrobnej jednotky.0013 Stroj na priame rezanie pod vývodkou umožňujúci riešiť čiastočne tento problém je známy najmä z patentu US 4 935 289. Stroj...

Overovanie dostupnosti mobilnej účastníckej stanice v nečinnom móde v bezdrôtovom prístupovom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13225

Dátum: 25.06.2005

Autori: Kim Beom Joon, Ryu Gi Seon

MPK: H04W 68/00, H04W 68/02

Značky: systéme, móde, prístupovom, bezdrôtovom, mobilnej, dostupnosti, účastníckej, overovanie, nečinnom, stanice

Text:

...pagingovou3 riadiacou jednotkou. Pagingový príkaz sa môže výhodne prijímať, keď sa majú prevádzkové dáta zostupne vysielať do mobilnej účastnícke stanice.0022 V ďalšom uskutočnení vynálezu spôsob overenia dostupnosti mobilnej účastníckej stanice,ktorá je v nečinnom móde, zahŕňa požadovanie mobilnej účastnícke stanice od pagingovej riadiacej jednotky vstúpiť do nečinného módu, pričom pagingová (vyhľadávacia) riadiaca jednotka súvisí s...

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 53/00, B01D 5/00, F28B 9/08...

Značky: zariadenie, kondenzátu, odlučovanie

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Modulátory transportérov ATP-väzbovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18672

Dátum: 24.06.2005

Autori: Hazlewood Anna, Singh Ashvani, Van Goor Fredrick, Zhou Jinglan, Hadida Ruah Sarah, Grootenhuis Peter, Mccartney Jason

MPK: A61P 11/00, A61K 31/47, A61P 1/00...

Značky: atp-väzbovej, modulátory, kazety, transportérov

Text:

...dôsledku hnačky - čo možno vysvetluje relatívne vysokú frekvenciu CF génu0007 Sekvenčná analýza CFTR génu CF chromozómov odhalila celý rad mutácií, ktoré spôsobujú ochorenie (Cutting, G. R. et al. (1990) Nature 346 366-369 Dean, M. et al. (1990) Cell 61 863 870 and Kerem, B-S. et al. (1989) Science 245 1073-1080 Kerem, B-S et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87 8447-8451). K dnešnému dňu bolo identifikované 1000 mutácií...

Použitie peptidu na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie šoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6320

Dátum: 24.06.2005

Autori: Petzelbauer Peter, Zacharowski Kai

MPK: A61P 9/00, A61K 38/36, A61P 7/00...

Značky: použitie, farmaceutického, prostriedku, šoku, liečenie, přípravu, peptidů

Text:

...orgánov, a k spotrebovaniu koagulačných faktorov, ktoré má za následok krvácanie. Najčastejšou príčinou DIC je sepsa. Dôležité je, že fibrinogén, fibrín a fragmenty fibrínu ovplyvňujú nielen koaguláciu krvi, ale že vykazujú väčší počet miest, na ktoré sa viažu bunkové proteíny a matrixproteíny, ktoréumožňujú, že sa môžu vzájomne ovplyvňovať s bielymi krvinkami, krvnými doštičkami, endotelovými bunkami a štruktúrami matrice. To spôsobuje...