Archív za 2005 rok

Strana 40

Získanie potravinovo alebo auto-antigénovo špecifických Tr1 buniek z leukocytovej alebo PBMC populácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10175

Dátum: 01.07.2005

Autori: Groux Hervé, Foussat Arnaud, Cottrez Francoise, Brun Valérie

MPK: C12N 5/0783

Značky: buniek, potravinovo, specifických, populácie, získanie, auto-antigénovo, leukocytovej

Text:

...kvality.0006 Následkom toho podstata predkladaného vynáiezu je in vitro spôsob získania potravinovo alebo auto-antigénovo špecifickej Tr 1 bunkovej populácie z leukocytovej populácie alebo populácie periférnych krvných jednojadrových buniek (PBMC) s tým, že uvedený spôsob zahŕňa1) stimulovanie PBMC alebo leukocytovej populácie potravinovým aleboauto-antigénom, 2) získanie potravinovo alebo auto-antigénovo špeciñckej Tr 1 bunkovejpopulácie zo...

Zámkový systém pre výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3122

Dátum: 01.07.2005

Autori: Sattler Uwe, Bender Bernd, Klett Jan, Robbe Rolf

MPK: B61L 5/00

Značky: systém, zámkový, výhybky

Text:

...sú predstaviteľne rôzne formy uskutočnenia, z ktorých niektore sú vedené v nároku 2. Privytvorení páky by táto mohla byť prostredníctvom sily pružinyzatlačiteľná do žliabkových priehlbní posuvnej súčasti, pričom elektrické prostriedky na Odblokovanie pôsobia na tútoNa uvoľnenie zámku slúžia elektrické prostriedky, ktoré môžu podľa nároku 3 obsahovať vysielač signálov alebo riadiaci obvod. Pod elektrické prostriedky tu je HDŽDÉ zahrnúť...

Preťahovacie oko napínacej reťaze protišmykovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2786

Dátum: 01.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B60C 27/00

Značky: preťahovacie, protišmykovej, napínacej, reťaze

Text:

...pozdĺžnych ramien článku g reťaze do hákovitých ozubov.Spodné konce pripojovacích ramien 1, g prechádzajú do stabilizačnej priečky 8, ktorá spolu s dvoma stenami g, 1 Q a žliabkovitým spodkom 11 ohraničuje vodiaci kanál 12 pre napínaciu reťaz 1 z ktorej je na obr. 1 a 2 znázornených len niekoľko málo článkov. Pripojovaci diel preťahovacieho oka, ktorý vykazuje hákovité pripojovacie ramená 1, g, je. inými slovami povedané, oddelený...

Napínacie zariadenie pre protišmykové reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2340

Dátum: 01.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B60C 27/00

Značky: protismykové, reťaze, napínacie, zariadenie

Text:

...upínadla L a na druhej strane s vnútorným upinadlom Z, ktoré tvori oceľové lano. Do spojovacieho člena l je uvoľniteľne zavesený koniec prvého úseku l 4 napinacej vetvy, ktorú tvori úsek vetvy reťaze. Druhý, taktiež úsekom vetvy reťaze tvorený úsek Q napinacej vetvy je taktiež uvoľniteľne spojený so spojovacím členom l 3.Strmeň Q, rozprestierajúci sa približne cez jednu štvrtinu obvodu boku Q pneumatiky 17 vozidla, je vybavený dvoma...

Zosilnený sterilizačný obalový materiál a obal z uvedeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20705

Dátum: 01.07.2005

Autori: Paris-jolly Agnes, Simon Christophe

MPK: B65D 65/42, A61L 2/26, A61B 19/02...

Značky: obalový, materiál, materiálů, zosilnený, uvedeného, sterilizačný

Text:

...ešte niektoré nevýhody.0010 Na jednej strane si realizácia samotného materiálu vyžaduje relatívne ťažký a komplexný výrobný proces, ako aj ďalšiu spotrebu tesnení.0011 Toto tak vytvára príliš zvýšené výrobné náklady a vedie k materiálu s relatívne zvýšenou gramážou, ktorý nevyhovuje zmyslu odporúčaní Smernice 2004/ES/ 12 Európskej únie o obaloch a obalových odpadoch, ktorá odporúča znižovať váhu obalov.0012 Na druhej strane niektoré získané...

Použitie tioflavínových rádioaktívne označených derivátov pri zobrazovaní amyloidu na vyhodnotenie anti-amyloidných terapií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14941

Dátum: 01.07.2005

Autori: Mathis Chester Jr, Klunk William

MPK: A61P 25/28, A61K 51/04

Značky: terapii, tioflavínových, amyloidu, vyhodnotenie, radioaktivně, zobrazování, anti-amyloidných, označených, použitie, derivátov

Text:

...je usporiadaný v prevažujúcej konfigurácii beta-zloženého listu.0004 Predpokladá sa, že AD zasahuje asi 4 milióny Američanov a snád 2030 miliónov ľudí po celom svete. AD je pokladaná za vážny zdravotný problém v rozvinutých krajinách. Z prebiehajúceho objasňovania molekulárneho základuAD vzniklo niekoľko terapeutických cieľov. Napríklad štyri inhibítory cholínesterázy boli schválené pre symptomatické liečenia pacientov sAD takrin (Cognex,...

Zariadenie na odlučovanie suchých látok z tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14743

Dátum: 01.07.2005

Autori: Hansen Preben Boje, Birch Hanne, Stubbe Peter, Sorensen Kirsten Gronning

MPK: B01D 33/048, B01D 35/12

Značky: suchých, látok, odlučovanie, tekutiny, zariadenie

Text:

...(7, 8, 16, 29, 36, 37, 38, 40) usporiadanú tak, aby do nej prichádzala vyčistená látka zosuspenzie, charakterizované tým, že toto zariadenie obsahuje ďalšiu filtračnú komoru(y) (10) oddelenú(é) od prvej filtračnej komory(9) jednou alebo viac stenami (11), kde prípadne je jedna z prvých a dalších filtračných komôr (9,10) stále umiestnená pod filtračnými prostriedkami ako zberná časť, pričom ostatná filtračná komora(y) (9, 10) je...

Dvojtaktný piestový spaľovací motor s vysokou účinnosťou pracujúci bez vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4216

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kanozsay Štefan

MPK: F01B 9/00, F02B 75/18, F01B 1/00...

Značky: vibrácií, vysokou, účinnosťou, motor, piestový, dvojtaktný, pracujúci, spalovací

Text:

...rovnaký zdvih. Vzhľadom na to, že pohyb piestov vo vnútorných valcoch je voči piestom v krajných valcoch protichodný, anulujú sa posúvajúce sily, aj otáčavé momenty. U motorov s usporiadaním valcov do V nezáleží na uhle rozvidlenia, lebo každá rada valcov je vyvážená samostatne.Na obr. 03 je porovnaná rýchlosť piesta pri použití kľukového mechanizmu s ojnicou a pri použití odvalovacieho kľukového mechanizmu, a to v príklade s konkrétnymi...

Výsadkový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4215

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 17/00, B64D 23/00, A63B 17/02...

Značky: výsadkový, trenažér

Text:

...je V oblasti nad dopadovou plochou 11 umiestnený dojazdový doraz 7 (pom obr. 2 a 3). K pojazdovému vozíku 6 je pripojené pomocné lano 4 na brzdenie, zastavovanie alebo vracanie pojazdového vozíka 6 do východiskovej pozície. Brzdenie či navíjanie pomocného lana 4 na neznázomený bubon je ovládané z výsadkovej plošiny 5.Každý závesný popruh 10 je vybavený predlžovacím prvkom 13, ktorý po nabehnutí pojazdového vozíka 6 na dojazdový doraz 7 zaistí...

Kovová strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4214

Dátum: 01.07.2005

Autor: Hynšt Petr

MPK: E04C 3/08

Značky: strešná, kovová, konštrukcia

Text:

...poschodia budovy, a to nad priečne nosné múry budovy, alebo do prievlakov skeletových systémov zo železobetónu alebo ocele. Stojky 2 v priečnom rade sú vybavené vystužením 5 a v pozdĺžnom smere pozdĺžnym zavetrávanim 6. l( spojmkom l je upevnená krytina 7 z trapézového plechu. Spojniky 1 sú zložené z plechových Z profilov, ktorých diely vzájomne presahujú cca o 10 . Stojky 2 sú uskutočnené z plechových C profilov a pätky 3 z plechových U...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4213

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: kompresora, čerpadla, konštrukčné, usporiadanie

Text:

...na začiatku kompresie, kedy sa objem pracovného priestoru zmenšuje. Obr. 3 znázorňuje kinematické usporiadanie ďalej pootočeného segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy pri výfuku alebo pri výtlaku, kedy vzniká najmenší objem pracovného priestoru. Na obr. 4 je znázornené kinematické usporiadanie otočne uloženého segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy na začiatku satia. Na obr. 5 sú schematicky znázomené možne konštrukčné...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4212

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, čerpadla, kompresora, konštrukčné

Text:

...nárys na konštrukčné usporiadanie otočne uložených štyroch segmentov s elipsovým prierezom pri výtlaku pracowiého média. Na obr. 5 je schematicky znázomené usporiadanie kompresora alebo čerpadla v bočnom pohľade s vyznačením sacích a výtlakových ventilov. Na obr. 6 sú schematicky znázomené možné konštrukčné usporiadania pružinových, pneumatických alebo hydraulických dotláčacích mechanizmov. Na obr. 7 je znázomené pripojenie stredových...

Horný odev s predprípravou na audiotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4211

Dátum: 01.07.2005

Autor: Pusztay Dezider

MPK: A41D 27/00

Značky: audiotechniku, predprípravou, horný

Text:

...audiotechniky, káblových vedení a slúchadiel, pričom uživatel môže audiotechniku jednoduchým spôsobom používať. Pri nosení a používaní mobilných ko SK 4211 Umunikačných zariadení sa zlepšuje komfort užívateľa a zmenšuje sa elektromagnetické zaťaženie užívateľa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 5, kde na obrázku l je pohľad na vestu s vloženým CD prehrávačom a dvoma slúchadlami.Na...

Hybridný nanofilter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4210

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kundos Nikolajevič Alexander, Podhorský Dušan, Petrik Ivanovič Viktor, Růžička Jan

MPK: B01D 24/06, B01D 25/00, B01D 29/11...

Značky: nanofilter, hybridný

Text:

...jednej nádobe napriklad v plastovej fľaši.Na obr. 7 je znázomený hybridný nanofilter pre skupinové použitie, kde filter na báze USVR obsahuje práškovú náplň USVR v jednej nádobe so znečistenou vodou a bakteriálny filter z nukleoporéznej membrány je celý ponorený v dmhej nádobe s predfiltrovanou, ale ešte bakteriálne nevyhovujúcou vodou.Na obr. 8 je znázomená zostava hybridného nanofiltra,kde filter na báze USVR a aj bakteriálny filter z...

Sypká priemyselná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4209

Dátum: 01.07.2005

Autor: Šutaj Štefan

MPK: C06B 25/04

Značky: trhavina, sypká, priemyselná

Text:

...je trhavina priprave ná a môže sa náložkovať, alebo môže byť použitá ako volne sypaná.Výhodou výroby podľa opísaného spôsobu je najmä to,že sa nepracuje pri vysokých teplotách, vysokých tlakoch a je možné dosiahnuť vysokú efektivitu práce. Vyrobená trhavina dosahuje dobré výbušninárske vlastnosti, ktore sú plne porovnateľné a v mnohých ohľadoch lepšie, ako u trhavín takéhoto typu obsahujúcich dinitrotoluén. U trhavín s takýmto zložením...

Hladinomer s meniteľnou konštrukčnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4208

Dátum: 01.07.2005

Autori: Suchal Jozef, Noskovič Kamil

MPK: G01F 23/62

Značky: konštrukčnou, výškou, měnitelnou, hladinoměr

Text:

...polohy plaváka s magnetmi a sústavy magnetických spinačov je k ponomej rúrke priebežne pripevnená aretačná tyč, ktorej pricrezu zodpovedá tvar dutiny plaváka. Priebežný spoj alebo priebežné spoje aretačnej tyče s ponomou rúrkou zabezpečujú usporiadanie, pri ktorom aj po skrátení ponomej rúrky spolu s aretačnou tyčou je aretačná tyč naďalej dostatočne pevne spojená s ponomou rúrkou.Hladinomer podľa tohto technického riešenia je uspôsobený aj...

Plavená základka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4207

Dátum: 01.07.2005

Autor: Krajec Pavol

MPK: F16L 57/00, F16L 58/00, E02D 37/00...

Značky: základka, plavená

Text:

...V zabezpečení používania komunikácie počas opravy, v stabilizácii telesa komunikácie počas opravy a v odstránení pnutia pôsobiaceho na potrubie, ktoré spôsobuje sedimentácia po zásype a úprave komunikácie a jej okolia.Ďalšou výhodou je použitie plavenej základky, obr.l a obr. 3, ktorá odstraňuje zníženie životnosti potrubia po ukončení opravárenských prác na potrubí. Po zasypaní výkopu sekundámym zásypom s použitím pôvodného materiálu...

Filter na vodu na báze nukleoporéznych membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4206

Dátum: 01.07.2005

Autori: Podhorský Dušan, Růžička Jan

MPK: C02F 1/38, B01D 29/11, B01D 39/14...

Značky: nukleoporéznych, filter, membrán, báze

Text:

...kde by boli možnosti jednorázového zakúpenia alebo zaobstarania si nealkoholíckého nápoja v plastovej fľaši,ktorú by potom aplikoval na uzáver filtra. Napokon kompletný filter t. j. aj s flašou by sa dodával do oblastí postihnutých prírodnými katastrofami a všade tam, kde nie je možnost zadovážiť si plastovú fľašu alebo iný kanister s unifikovaným závitom.Filter zabezpečuje dostatok pitnej vody pre jednotlivca aj na inú osobnú spotrebu,...

Ľahká medziokenná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4205

Dátum: 01.07.2005

Autori: Žákovský Karel, Fadrný Petr

MPK: E04C 2/38, E04C 2/284

Značky: ľahká, vložka, medziokenná

Text:

...technickým riešením sa dosiahne okrem samonosnosti, odolnosti voči prerazeniu a mrazuvzdomosti ľahkej medziokennej vložky tiež jej ľahká farebná úprava fasádnymí farbami. Sklocementový kompozitný skelet môže byť zafarbený v celom priereze. Vonkajší vzhľad exteriérovej steny môže byť hladký, alebo s obtlačkom matrice na podhľadové betóny podľa výberu architekta. Použitím tejto konštrukcie sa výrazne skráti doba potrebná na výmenu ľahkej...

Zatepľovacie tvarovateľné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4204

Dátum: 01.07.2005

Autor: Huraj Jozef

MPK: E04B 1/78

Značky: prvky, zatepľovacie, tvarovatelné

Text:

...a upevni do požadovaného priestoru bežným spôsobom Objem PS drviny sa pohybuje väčšinou od l litra do niekoľkých metrov kubíckých.Polystyrénová drvina sa naplní podobne ako V príklade l do polyamidovej tkaniny a namočí sa v primeranej nádobe do vodného roztoku cementu o koncentrácii 10 objemových. Otáčaním a stláčaním tohto matraca sa postupne dostáva cementový roztok pomedzi PS drvinu. Ak sa použije koncentrovanejší roztok a otáčanie je...

Košík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4203

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kalvaster Peter, Čerey Miroslav

MPK: A47F 7/00, A47F 5/00

Značky: košík

Text:

...rámu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je znázornená jedno z možných vyhotovení košíka prezentačného stojana.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKošík je zhotovený z radu kovových prútov, z ktorých je po prvé zahnutie vytvorený krátky predný okraj 3, z prostredných úsekov 2 je vytvorené dno a za druhým zahnutím je do roviny usporiadaný rad opôr l. Opory 1 a okraje 3 sú privarené k priečnikom 9. K oporám 1 je privarený...

Okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4202

Dátum: 01.07.2005

Autori: Čmelík Peter, Marinič Michal

MPK: E06B 7/16, E06B 7/10

Značky: dveře

Text:

...riešenie okno alebo dvere podľa obr. 1 má z jednej alebo druhej strany rámu krídla l, umiestnené tesnenie 4, na ktoré dosadá dištančný rámik 5. Dištančný rámik 5 obsahuje napríklad materiál 6 absorbujúci vlhkost. Na dištančný rámik 5 je z vonkajšej strany uložená prídavná výplň 7, s tesnením 4 a sú ohraničené krycím rámom 10.Okno alebo dvere podľa obr. 1 má prídavnú náplň 7,ktorá je na dištančný rámik 5 upevnená pomocou otočného...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí proti ich násilnému poškodeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4201

Dátum: 01.07.2005

Autor: Demčík Martin

MPK: E05B 17/20, E06B 5/11, E06B 7/28...

Značky: násilnému, poškodeniu, zariadenie, vstupných, zabezpečenie, proti, dveří

Text:

...aj proti násilnému vypáčeniu nepovolanou osobou. Spojenie bezpečnostnej výstuže s bezpečnostným štítom môže byt okrem skrutky s plochou hlavou urobené inou formou spojenia, napríklad pripevnením zvarom, prilepením alebo prinitovaním bezpečnostného štítu k bezpečnostnej výstuži.Pre správnu funkciu zariadenia podľa tohto technického riešenia je žiaduce, aby medzi bezpečnostným štítom a zárubňou dverí nebola nežiaduca medzera, do ktorej...

Prefabrikovaný betónový prvok staníc katódovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4200

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kalis Pavel

MPK: E04H 12/12, C23F 13/00

Značky: ochrany, stanic, katódovej, prefabrikovaný, betónový, prvok

Text:

...dvierok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje prefabrikovaný betónový prvok stanic katódovej ochrany podľa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje betónový prvok po spojení betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 3 znázorňuje možnost vyrobenia betónového prvku v celostí bez potreby spájania betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 4 znázorňuje starý stav a...

Soľná baňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4199

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kupčo Jaroslav

MPK: A61M 15/00, E04H 1/12, A61H 33/00...

Značky: soľná, baňa

Text:

...a naň naprášcnej soli.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je naznačený rez soľnou miestnosťou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSoľná miestnost pozostáva zo stropu, podlahy a stien bez okien s do von sa otvárajúcimi sa dverami. Svetlá výška miestnosti je od 225 - 230 cm V najvyššom bode. Podlaha miestnosti je tvorená podlahovým kúrenim l a na ňom umiesmenou priemyselnou podlahou 2, na ktorej je 10 cm hrubá soľná vrstva 3 z...

Kopolyméry s obsahom sulfoskupín rozpustené vo vode, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7093

Dátum: 30.06.2005

Autori: Eberwein Michael, Pfeuffer Thomas, Holland Uwe, Schinabeck Michael, Friedrich Stefan, Schuhbeck Thomas

MPK: C08F 220/00

Značky: sulfoskupin, kopolymery, obsahom, rozpuštěné, výroby, spôsob, vodě, použitie

Text:

...pripadne terpolyméry na báze kyseliny 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovej. Tieto polyméry sú optimalizované na špeciálne požiadavky použitia vo vrtoch. Pri použití v zmesiach stavebných materiálov ako sú malta a betón pripadne náterové a povlakové systémy na báze vody vykazujú pre užívateľa nevýhody, pretože buďsilno obmedzujú vlastnosti tečenia, nedochádza kzamedzeniu odlučovaniaprebytočnej vody z procesu vytvrdzovania alebo schopnosť...

Synergické zmesi na ničenie bezstavovcových škodcov obsahujúce antranilamidovú zlúčeninu a abamektín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13219

Dátum: 30.06.2005

Autori: Portillo Hector Eduardo, Stevenson Thomas Martin, Flexner John Lindsey, Annan Isaac Billy, Selby Thomas Paul, Lahm George Philip

MPK: A01N 61/00, A01N 43/56

Značky: abamektín, synergické, bezstavovcových, škodcov, zmesí, antranilamidovú, ničenie, zlúčeninu, obsahujúce

Text:

...jeden otvor, ktorého veľkosť je volená tak, aby bezstavovcový škodca preliezol otvorom a mohol sa dostať k nástrahovému prostriedku z miesta mimo schránky. Schránka je ďalej upravená, aby mohla byť umiestnená do miesta alebo blízko miesta potencionálnej alebo známej aktivity0009 Tu používané termíny obsahuje, obsahujúci, zahŕňa,zahŕňajúci, má, majúci alebo ľubovoľný jeho variant pokrýva nevýlučné zaradenie. Napríklad prostriedok,...

Kombinované kúpacie a sprchovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5824

Dátum: 30.06.2005

Autor: Zierler Wolfgang

MPK: A47K 4/00

Značky: kombinované, zariadenie, sprchovacie, kúpacie

Text:

...postriekaním. V dôsledku umiestnenia dvierok sprchy vo vnútri pomáha tlak vody pritlačiť dvierka sprchy na tesnenie, a uľahčuje tak rozhodujúcim spôsobom riešenie zložitého problému s utesnením.0011 Ďalšie účelne a výhodné znaky vynálezu vyplývajú z vedľajších nárokov.0012 Pri výhodnom uskutočnení podľa vynálezu sú na dvierkach sprchy a/alebo vane vo vstupnej časti umiestnené tesniace prostriedky na Vodotesné utesnenie medzi vstupnou časťou...

Synergické zmesi antranilamidu na ničenie bezstavovcových škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5760

Dátum: 30.06.2005

Autori: Flexner John Lindsey, Lahm George Philip, Annan Isaac Billy, Selby Thomas Paul, Stevenson Thomas Martin, Portillo Hector Eduardo

MPK: A01N 61/00, A01N 43/48

Značky: zmesí, antranilamidu, bezstavovcových, škodcov, synergické, ničenie

Text:

...R je C 1-C 4 alkyl R je H alebo CH 3 a R 5 je Cl alebo Br.0005 Dokument 2005/048711 opisuje amidy kyseliny antranilovej s inou insektícídnou zlúčeninou na použitie ako insekticíd, ktorý pôsobí ako agonista alebo antagonista na nikotínové0006 Tento vynález sa týka zmesi obsahujúcej (a) zlúčeninu vzorca 1,3-brom-NF 4-chlór-2-metyl-6-(metylamino)karbonylfenyl-l-(3-chlór-2-pyridinyl)~ 1 HFpyrazol-5-karboxamid, N-oxida zložky (b), kde zložka (b) je...

Mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom aplikovateľné ako anti-mikrobiálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17722

Dátum: 30.06.2005

Autori: Deschepper Katrien, Molly Koen, Bruggeman Geert

MPK: A23L 1/30, A23K 1/18, A23K 1/16...

Značky: dlhým, činidla, stredne, mastné, aplikovatelné, kyseliny, reťazcom, anti-mikrobiálne

Text:

...trakte. Epidemiológia C. jejuni v chove brojlerov nie je stále jasná. Vo všeobecnom prípade sa vtáci infikujú vo veku približne 3 týždne, ale zdroj a spôsob prenosu mikroorganizmu na brojlery na farmách sa nepodarilo zistiť. V súčasnej dobe získané dáta indikovali niekoľko zdrojov infekcie, ktoré zahrňujú vodu, divoké vtáky a ľudí pracujúcich na farmách (ako sa opisuje v publikácii (Corry and Atabay, 2001). Po zanesení mikroorganizmu do kŕdľa...

Synergické zmesi antranilamidu na ničenie bezstavovcových škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12240

Dátum: 30.06.2005

Autori: Lahm George Philip, Stevenson Thomas Martin, Flexner John Lindsey, Annan Isaac Billy, Selby Thomas Paul, Portillo Hector Eduardo

MPK: A01N 61/00, A01N 43/56

Značky: zmesí, bezstavovcových, škodcov, synergické, antranilamidu, ničenie

Text:

...je H alebo CH 3 a R 5 je Cl alebo Br.0005 Tento vynález sa týka zmesi obsahujúcej (a) zlúčeninu vzorca 1,3-bróm-N 4-chlór-2-metyl-6-(metylamino)karbonylfenyl-l-(3-chlór-2-pyridinyl)-lHpyrazol-5-karboxamid, Noxida zložku (b), kde zložka (b) je aspoň jedno činidlo na ničeniebezstavovcových škodcov vybrané zo skupiny zahŕñajúcej(b 3)allethrin, bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin,deltamethrin, fenfluthrin, fenvalerát, lambda-cyhalothrin,...

Zariadenie na automatické spájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5347

Dátum: 30.06.2005

Autori: Rossbach Joachim, Birkenbach Rolf, Wensing Udo, Neumeyer Frank, Frentzen Frank, Hahnen Hans Boris

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: spájanie, zariadenie, automatické

Text:

...kontaktného prvku a/alebo kontaktného zariadenia alebo aj pomocou príslušného natočenia spojovacieho ramena do potrebného smeru.0010 Prednostne môže byť kontaktné zariadenie umiestnené na spojovacom ramene rozoberateľne, takže v prvom kroku sa vytvorí spojenie a potom môže uvoľnením kontaktného zariadenia zo spojovacieho ramena nastať natočenie spojovacieho ramena späť do svojej kľudovej polohy. Tým odpadánútené vedenie a spojovacie rameno...

Použitie trisubstituovaných benzopyranónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5205

Dátum: 30.06.2005

Autori: Koch Egon, Schötz Karl, Germer Stefan, Hauer Hermann

MPK: C07D 311/00

Značky: trisubstituovaných, použitie, benzopyranónov

Text:

...(A. Bendich (1994) vz B.Frei (editor) Natural Antioxidants in Human Health and Disaasa, Academic Press, San Diego, str. 447 E.Peterhans(editori) Antioxidants in Human Health, CAB International,str. 1).0006 Na ochranu proti škodlivým vplyvom voľných radikálov a ROSdisponuje organizmus rôznymi ochrannými systémami. Takýmito látkamisú okrem iných vitamíny (napr. vitamíny E a C) a iné nizkomolekulárne zlúčeniny (napr. glutationy, kyselina...

Chimérické a humanizované monoklonálne protilátky proti interlecínu-13

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11149

Dátum: 30.06.2005

Autori: Ellis Jonathan Henry, Wattam Trevor Anthony Kenneth, Ashman Claire, Cassidy Martin John

MPK: C07K 16/24

Značky: interlecínu-13, protilátky, proti, humanizované, chimerické, monoklonálne

Text:

...a kol., J. CIin.lnvest. 2000 106(9)1081-1093).0010 Tieto údaje naznačujú, že aktivita IL-13 je jednak nevyhnutná, tak dostatočne na vytvorenie viacerých z hlavných klinických apatologických vlastnosti alergickej astmy vdobre overených zvieracích modeloch.Chronická obštruktívna choroba pľúc (COPD - Chronic Obstructlve Pulmonag Dlsease)0011 COPD je generický pojem pokrývajúci viacero klinických syndrómov, vrátane emfyzému a chronickej...

Spôsob odstraňovania oxidov dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8293

Dátum: 30.06.2005

Autori: Gleizer Iliya Shulimovich, Borodina Elena Vladimirovna, Kulish Olga Nikolaevna, Kuzhevatov Sergey Aleksandrovich

MPK: B01D 53/56

Značky: dymových, oxidov, spôsob, plynov, odstraňovania, dusíka

Text:

...redukčnej zmesi plyn-vodná para, ktorá sa vopred získa termohydrolýzou močoviny vo vodnom roztoku pri 60 až 150 °C s následným odparovaním reakčnej zmesi pri 100 až 350 °C pomocou prehriatej vodnej pary do dymových plynov pri 700 až 1 200 °C. Postupy termohydrolýzy a odparovania redukčnej zmesi získanej ako produkt termohydrolýzy sa realizujú v reaktoroch0011 Nevýhodami vyššie uvedených spôsobov sú nízka účinnost spôsobov čistenia...

Zostava prednej časti atomobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8257

Dátum: 30.06.2005

Autori: Bierjon Didier, Mary Raphaël

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: částí, atomobilového, zostava, prednej, vozidla

Text:

...nosniky (30), obsahujúce každý prvý koniec (34) na upevnenie plášťa nárazníka (10) a druhý koniec (35) určený na pripojenie k prednej EP 1 623 873 B 1 E-209/10/Tščasti (2 a) blatníka karosérie (2), a vodorovnú výstuhu (45) spojujúcu medzi sebou prvé konce (34) obidvoch poddajných nosníkov (30), pričom uvedený nosník (30) je spôsobilý sa pružne deformovat v závislosti na relatívnych pohyboch nastavovania plášťa nárazníka (10), optického bloku...

Zostava predného bloku na automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8251

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/04

Značky: automobil, predného, bloků, zostava

Text:

...optický blok,vyznačujúci sa tým, že prvý koniec každého nosníka je vybavený predĺžením, ktoré vybieha nad alebo pod stredné časti zodpovedajúcehoflexibilného nosníka, na ktorý je pripevnený povrch nárazníkov a ktorého orientácia vzhľadom k strednej časti tohto nosníka je určená v závislostí napredĺženie vybieha nad strednú časť zodpovedajúceho flexibilného nosníka, predĺženie vybieha v zásade v predlžovacom dielci strednej časti...

Doska s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7848

Dátum: 30.06.2005

Autor: Hagspiel Raimund

MPK: B44C 5/00, B41M 1/00, E04F 13/00...

Značky: povrchom, doska, dekoratívnym

Text:

...na záver nechá tmel aspoň čiastočne vytvrdiť. Tmel slúži okrem toho tiežna vyplnenie nerovnosti povrchu a jeho vyrovnanie.Základný náter základný náter sa nanesie po ndnimálnemôže byť tiež vytvorený z rôznych jednotlivých vrstiev, ktoré sa medzi jednotlivými nátermi alebo na záver nechajúvytvrdiť, je dosiahnutie základného farebného odtieňa,prevladajúceho V dekóre. Pre väčšinu drevených dekórov sa v tomto pracovnom kroku aplikujú...

Drenážny geokompozit a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13985

Dátum: 29.06.2005

Autor: Durkheim Yves

MPK: E02D 3/10, E02B 11/00

Značky: spôsob, výroby, drenážny, geokompozit

Text:

...Ďalšou prednosťou je, že vrstvy tvoriace geokompozít sú vyrobené technikou0013 Ďalšou prednosťou je, že prstencovité minidrény sú perforované podľa dvoch striedavých osí v približne 90 °.0014 Ďalšou prednosťou je, že každá drážka minídrénu je opatrená dvoma protiľahlýmí0015 Ďalšou prednosťou je, že minidrény sú umiestnené vpríestoroch vytvorených medzičasťami drenážnej vrstvy Spojenými vpichovaním a aspoň jednou frltračnou vrstvou.0016...

Orálna dávkovacia forma chránená proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13603

Dátum: 29.06.2005

Autori: Bartholomäus Johannes, Arkenau-maric Elisabeth, Kugelmann Heinrich

MPK: A61K 31/135, A61K 9/22

Značky: orálna, forma, zneužitiu, chránená, dávkovacia, proti

Text:

...vhodnej k zneužitiu jednoduchým rozdrvením.0010 Tento predmet sa dosiahol prípravou orálnej dávkovacej formy chránenej proti zneužitiu, podľa tohto vynálezu, s riadením uvoľňovaním aspoň jedného opiátu na podávanie raz denne, pričom táto dávkovacia forma obsahuje, navyše okrem aspoň jedného opiátu a/alebo aspoň jednej zjeho fyziologicky prípustných zlúčenín,výhodne jeho soli alebo solváty alebo deriváty, výhodne amidy, estery alebo...