Archív za 2005 rok

Strana 39

Zariadenie na sušenie ochranných oblekov, plášťov a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284628

Dátum: 04.07.2005

Autor: Jannach Helmut

MPK: D06F 59/02

Značky: zariadenie, sušenie, plastov, podobně, ochranných, oblekov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje ramienkovito vytvarovaný, rúrkou tvorený nosný útvar (2, 2', 2'') na zavesenie odevu, ktorý je vybavený vstupným otvorom na vysúšací vzduch a aspoň jedným výstupným otvorom na vysúšací vzduch. Nosný útvar (2, 2', 2'') je usporiadaný na rozvádzacej rúrke (1) na vysúšací vzduch, pričom ich vnútra sú spojené prostredníctvom vstupného otvoru nosného útvaru (2, 2', 2'') a výstupného otvoru rozvádzacej rúrky (1), na rozvádzacej...

Kompozitná niť, preparovacia kompozícia pre kompozitnú niť a kompozit na báze takýchto nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284627

Dátum: 04.07.2005

Autori: Loubinoux Dominique, Boissonnat Philippe

MPK: D06M 13/224

Značky: báze, kompozícia, kompozit, kompozitnú, preparovacia, niť, takýchto, nití, kompozitná

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná niť obsahujúca sklenené nekonečné vlákna a termoplastové nekonečné vlákna, vybavená povlakom preparovacej kompozície, obsahujúcej základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Kompozícia pre kompozitnú niť, obsahujúca základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Predmetom riešenia je tiež kompozit na báze najmenej jednej organickej hmoty a skla, pričom obsahuje aspoň sčasti...

Benzamidoxímové deriváty, medziprodukty na ich prípravu, fungicídne kompozície s ich obsahom a ich použitie ako fungicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284626

Dátum: 04.07.2005

Autori: Strathmann Siegfried, Ammermann Eberhard, Wetterich Frank, Eicken Karl, Lorenz Gisela, Rheinheimer Joachim

MPK: A01N 37/52, A01N 43/10, A01N 43/56...

Značky: přípravu, kompozície, benzamidoxímové, použitie, deriváty, fungicidně, obsahom, medziprodukty, fungicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzadoxímové deriváty vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: R1 predstavuje vodík alebo fluór R2 znamená C1-C4-alkyl, ktorý môže byť substituovaný kyanoskupinou, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy-C1-C4-alkyl, C3-C6-alkenyl, C3-C6-halogénalkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C8-cykloalkyl-C1-C4-alkyl R3 predstavuje fenyl-C1-C6-alkyl, ktorý môže na fenylovom kruhu niesť jeden alebo viac substituentov zvolených zo skupiny...

Katalyzátor na hydrokrakovanie a spôsob výroby plynového oleja s nízkou teplotou tuhnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284625

Dátum: 04.07.2005

Autori: Szöllösi József, Zsida László, Borbély Gabriella, Rátosi Ernö, Georgiádes Gábor, Lencse István, Gergely János, Perger József, Petró József, Beyer Hermann, Kántor László, Forstner János, Czágler István, Balai Mária, Kovács Imre, Horváth Jozsef, Jóvér Béla, Fehér Pál, Szalmásné Pécsvári Gabriella, Szirmai László

MPK: B01J 29/40, C10G 47/20

Značky: oleja, spôsob, výroby, tuhnutia, nízkou, plynového, hydrokrakovanie, teplotou, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového katalyzátora použiteľného pri hydrokrakovaní uhľovodíkov. Katalyzátor podľa vynálezu obsahuje ako katalyticky aktívne zložky: a) zeolit ZSM-5, v ktorom 10 až 100 % hmotnostných vymeniteľných vodíkových iónov bolo nahradených iónmi niklu a b) 0,3 až 3 diely hmotnostné magadiitu vo vodíkovej forme na 1 diel hmotnostný zložky a). Katalyzátor podľa vynálezu sa zvlášť výhodne môže použiť na hydrogenačnú deparafináciu plynového...

Kúpeľ na galvanizáciu ponorom a spôsob galvanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284624

Dátum: 04.07.2005

Autor: Gilles Michael

MPK: C23C 2/06

Značky: ponorom, galvanizáciu, spôsob, kúpeľ, galvanizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kúpeľ na galvanizáciu ponorom, pozostávajúci zo zinkovej zliatiny, obsahujúcej cín a bizmut, obsahuje 1 až 5 % hmotn. cínu a bizmutu, olovo do bodu nasýtenia, 0,025 až 0,2 % hmotn. najmenej jedného z prvkov ako nikel, chróm alebo mangán, do 0,030 % hmotn. najmenej jedného z prvkov ako hliník, vápnik a horčík, pričom zvyškom je zinok a neodstrániteľné nečistoty. Kúpeľ sa používa na galvanizáciu oceľových výrobkov, ktoré môžu obsahovať kremík...

Použitie farmaceutickej kombinácie na liečenie závislosti od alkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284623

Dátum: 04.07.2005

Autori: Durbin Philippe, Bonhomme Yves, Daoust Martine

MPK: A61K 31/485, A61P 25/32

Značky: použitie, závislosti, alkoholů, liečenie, kombinácie, farmaceutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie synergickej kombinácie (i) opioidného antagonistu a (ii) modulátora komplexu receptora NMDA na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie závislosti od alkoholu. Ako opioidný antagonista je výhodne obsiahnutý naltrexon a ako modulátor súboru NMDA receptorov je výhodne obsiahnutý modulátor väzbového miesta spermidínu akamprosát.

Farmaceutická kompozícia s obsahom antioxidantu a použitie antioxidantu na stabilizáciu tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 284622

Dátum: 04.07.2005

Autori: Horstmann Michael, Asmussen Bodo, Tiemessen Harry, Köpke Kai

MPK: A61K 31/325, A61K 9/70

Značky: kompozícia, stabilizáciu, antioxidantu, farmaceutická, použitie, kompozície, tejto, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na transdermálnu aplikáciu obsahuje (S)-N-etyl-3-[(1-dimetylamino)etyl]-N-metylfenylkarbamát vo forme voľnej zásady alebo adičnej soli s kyselinou a antioxidant.

Prívesná súprava na prepravu remorkérového motorového člna MO 2000 alebo pontónového dielu súpravy PMS

Načítavanie...

Číslo patentu: 284604

Dátum: 04.07.2005

Autori: Čepica Jaroslav, Sodoma Bohumil, Faltus Milan, Kočár Radoslav, Fajc Jan, Málek Oldřich

MPK: B65D 85/00, B60P 3/367

Značky: súprava, pontónového, člna, dielů, súpravy, remorkérového, motorového, prepravu, prívesná

Zhrnutie / Anotácia:

Prívesná súprava (1) na prepravu remorkérového motorového člna MO 2000 alebo pontónového dielu súpravy PMS pozostáva z tandemového prívesu (2), ktorý je vybavený odnímateľným, cez rohové kontajnerové prvky uloženým kontajnerovým rámom (5), vybaveným sklopnými bočnicami (3) a ktorý je osadený hnacími, klznými a zabezpečovacími prvkami na naťahovanie, zhodenie, preťahovanie a prevoz člna či pontónového dielu vybaveného vodiacimi koľajnicami.

Spôsob hodnotenia trvanlivosti výrobku v baliacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2869

Dátum: 04.07.2005

Autori: Wild Hans-peter, Spinner Frank, Küssner Klaus

MPK: G01N 33/02

Značky: baliacom, spôsob, prostriedku, trvanlivosti, výrobků, hodnotenia

Text:

...aj relatívny obsah vlhkosti v pretlakovej komore, výhodne v-3 oblasti od 40 do 50 . Tak existujú pri rôznych meraniach porovnateľné experimentálne parametre.V kroku c) je teplota T 2, pri ktorej sa baliaci prostriedok v teple skladuje určitý časový interval, V oblasti od 25 do 60 °C. Tak sa interakcie obsahu plynu, prítomného vo väčšej miere v dôsledku vynútenia, s inými látkami, nachádzaiúcimi sa vo výrobku,urýchlia a zosilnia.Podľa...

Predná maska motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9577

Dátum: 04.07.2005

Autori: Diaw Baye, Laurent Claude

MPK: B60R 21/34

Značky: motorového, maska, predná, vozidla

Text:

...plochu na upevňovacích0027 Priečna os Y-Y, prechádzajúca prednými koncami 30 pomocných rámov 21, definuje V ráme 41 hornú oblasť 57 nad osou Y-Y a spodnú oblast 59 pod osou Y-Y.0028 Horná oblast 57 je umiestnená na úrovni stehennej kosti a/alebo panvy chodca, ak chodec stojí pred prednou stranou 17.0029 V príklade znázornenom na obrázku 1 je táto oblast 57 v zadnej časti predného okraja 58 kapoty 56 a horný okraj je oproti prednému okraju...

Spôsob výroby uhľovodíkov dieselovej frakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19647

Dátum: 04.07.2005

Autori: Aalto Pekka, Myllyoja Jukka, Harlin Elina

MPK: C10G 45/02, C10G 3/00, C10G 45/58...

Značky: uhľovodíkov, spôsob, výroby, dieselovej, frakcie

Text:

...frakcia mastných kyselín. Ako požiadavka pre bezproblémovú prevádzku bola preteplotu reakcie požadovaná dolná hranica 350 °C.0007 Dvojfázový proces je opísaný v FI 100248 pre výrobu stredných destílátov z rastlinných olejov hydrogenáciou mastných kyselín alebo triglyceridov pôvodného rastlinného oleja použitím priemyselných katalyzátorov na odstránenie síry, ako sú NiMo a CoMo, nasledovaným izomerízáciou uvedených n-parafinov, používajúcou...

Spôsob výroby uhľovodíkov dieselovej frakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19625

Dátum: 04.07.2005

Autori: Grönqvist Johan, Aalto Pekka, Myllyoja Jukka, Purola Veli-matti, Savolainen Pekka, Alopaeus Ville

MPK: C10G 45/58, C10G 45/02, C10G 3/00...

Značky: uhľovodíkov, frakcie, spôsob, výroby, dieselovej

Text:

...sa môžu taktiež vytvárať počas čistenia bioolejov a tukov, obzvlášť počas premytie žieravinou, t. j. hydrolýzou,katalyzovanou alkalickou látkou. Množstvo voľných mastných kyselín, prítomné v bylinných/rastlinných olejoch je typicky l - 5 hmotn. a vo zvieracích tukoch 10 - 25 hmotn.. Voľné mastné kyseliny sú svojou povahou korodujúce, môžu napadať materiály jednotky alebo katalyzátora a môžu podporovať niektoré vedľajšie reakcie. Voľné...

Tepelne a zvukovoizolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4198

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: E04B 1/74

Značky: zvukovoizolačný, prvok, tepelně

Text:

...fólie nadväzujúce na prvú alebo druhú plochu alebo spojovaciu plochu. Rozlíšenie, na ktorej strane budú spojovacie plochy, nám dá charakter montáže, či z interiéru alebo exteriéru, alebo môžu byt spojovacie plochy na obidvoch stranách. Tepelne a/alebo zvukovo izolačný materiál môže byť materiál na báze celulózového vlákna, minerálnej, sklenej vlny. Prvá a druhá plocha môžu byt obdlžnikového alebo štvorcového tvaru.Prehľad...

Dodatočný balkón s balkónovým košom z ľahkých oceľových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4197

Dátum: 01.07.2005

Autor: Beer Milan

MPK: E04F 11/18, E04G 13/06

Značky: oceľových, ľahkých, profilov, košom, balkon, balkónovým, dodatočný

Text:

...z tenkostenných profilov štvorcového prierezu. Obvodový rám je vyplnený umelohmotným sklom LEXAN, ktoré je vložené do privarených oceľových uholnikov, ktoré sú privarené k obvodnému rámu štvorcového profilu a spolu tvoria balkónové zábradlie. Podlahu balkóna tvori rám z oceľových uholnikov, do ktorého je vložený vlnitý plech, zaliaty betónom a položenýrni dlaždicami. Nosné konzoly - rúry a použité profily použit z materiálu oceľ 11373....

Primárne vypruženie a vedenie dvojkolesia pre dvojnápravový trakčný podvozok električky MHD typu T3

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4196

Dátum: 01.07.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozok, vedenie, dvojnápravový, dvojkolesia, trakčný, elektricky, primárne, vypruženie

Text:

...vedenia dvojkolesia pozri obr. 2.Túto úlohu sa podarilo vyriešiť technickým riešením,ktorého podstata spočíva V náhrade gumenných vložiek gumooeeľovými blokmí MEGI umiestnenými šikmo po oboch stranách zvislej osi dvojkolesia medzi podvozkový rám a ložiskovú skriňu. Za tým účelom bola vykonaná úprava koncov rámu spočívajúca v odstránení delenýeh kruhových objímok a privarení nových celistvých konzol klinového tvaru. Upevnenie gumooceľových...

Včelárska materská mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4195

Dátum: 01.07.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: materská, mriežka, včelárska

Text:

...prechod matke, ktorá je väčšia. Otvory v radoch sú vysekane za sebou v zástupe. Rady otvorov v materskej mriežke po založení do úľa majú prekrývat uličky medzi rámikmi. V praxi sú ale vzdialenosti medzi uličkami rámikov rozdielne. Preto sa dost často stáva, že celé rady otvorov V materskej mriežke zakrýva niekoľko vrchných latiek rámikov.Tento nedostatok odstraňuje materská mriežka, v ktorej rady otvorov sú medzi sebou horizontálne...

Automatický peletový teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4194

Dátum: 01.07.2005

Autor: Hudák Michal

MPK: F23B 1/00, F24H 1/44

Značky: automatický, teplovodný, kotol, peletový

Text:

...34, ktorý obopína komora 35 primámeho vzduchu s prepadovými otvormi 37 popola. Homý - sekundámy okruh s otvormi má tiež tvar obráteného zrezaného štvorbokého ihlana, ktorý obopína komora 36 sekundámeho vzduchu, pritom oba okruhy sú napojené jednotlivo párom medeného vzduchového potrubia 32 na vzduchovú komoru, ktorá má z vonkajšej strany otvor na pripojenie ventilátora 15 vzduchu s riadenými otáčkarni z mikroprocesora pre okamžité...

Ohýbacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4193

Dátum: 01.07.2005

Autori: Krejčík Miroslav, Vondráček Karel

MPK: B21D 7/04

Značky: hlava, ohýbacia

Text:

...mechanizmu alebo aj iným typom pohonového mechanizmu. Posúvacie zariadenie 6 môže tiež byt opatrené mechanickým pohonom tvoreným vhodným typom motora napojeného na riadiace zariadenie.Na jednom konci stredového tŕňa 3 je uložená prvá časť 40 ohýbacej priruby 4, ktorá je aspoň na časti svojho vonkajšieho obvodu opatrená prvou časťou 400 tvarovej drážky pre neznázornenú ohýbanú trubku. V znázomenom príklade uskutočnenia je prvá časť...

Ohýbacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4192

Dátum: 01.07.2005

Autori: Vondráček Karel, Krejčík Miroslav

MPK: B21D 7/04

Značky: hlava, ohýbacia

Text:

...opatrené ovládacím ramenom 50, na ktorom je uložené ohýbacie teleso, ktoré je opatrené tvarovou drážkou 510. V znázomenom príklade uskutočnenia je ohýbacie teleso tvorené ohýbacou kladkou 51 opatrenou tvarovou drážkou 510 na svojom obvode. Ohýbacia kladka 51 je na ovládacom ramene 50 výhodne uložená otočne okolo svojej pozdlžnej osi, ktorá je rovnobežná s osou otáčania ovládacieho puzdra 5. V neznázomenom príklade uskutočnenia je ohýbacie...

Ohýbacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4191

Dátum: 01.07.2005

Autori: Vondráček Karel, Krejčík Miroslav

MPK: B21D 7/04

Značky: zariadenie, ohýbacie

Text:

...pohon 3 stredového tŕňa 12 vytvorený iným vhodným spôsobom, napr. je stredový tŕň 12 bezprostredne spriahnutlý s ojnicou lineámeho motora situovaného V smere pozd žnej osi stredového tŕňa 12, alebo je stredový tŕň 12 opatrený či spriahnutý s ozubeným hrebeňom, ktorý je v zábere s pastorkom na hriadelí rotačného motora atd. V ďalšom neznázomenom príklade uskutočne nia je mechanický pohon 3 stredového tŕňa 12 vytvorený i SK 4191 Uným vhodným...

Energetické zariadenie, najmä na pohon dopravných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4190

Dátum: 01.07.2005

Autor: Očvár Jozef

MPK: F02B 53/00

Značky: zariadenie, najmä, dopravných, prostriedkov, energetické, pohon

Text:

...pozostáva z jednej valcovej komory v ktorej prebieha celý pracovný cyklus energetického zariadenia, z dvoch kotúčov s opatkami rotujúcich v komore, z dvoch párov prevodových ozubených kolies, z dvoch párov excentrických ozubených kolies, zo štyroch hriadeľov a zo skrine v ktorej sú tieto súčasti zmontované,ako aj z príslušných montážnych komponentov, ako sú valivé ložiská, perá, matice a podložky. Prídavnými zariadeniami potrebnými...

Insekticídna zmes na ochranu drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4189

Dátum: 01.07.2005

Autori: Hájniková Tatiana, Hájnik Ján

MPK: A01N 25/00

Značky: drevnej, insekticídna, ochranu, hmoty

Text:

...dobré výsledky pri likvidácii podkômeho hmyzu.Pre spracovanie a asanáciu drevnej hmoty a zvyškov po ťažbe sa pripravilo 40 l insekticídnej zmesi zmíešaním insekticídnej látky na báze pyretroidu s rastlinným olejom na mazanie rezacej časti motorovej píly. Zmes obsahovala 98,5 objemových rastlinného oleja na mazanie rezacej časti motorovej píly a 1,5 objemových insekticídnej látky.Insekticídna zmes sa použila ako mazivo rezacej časti motorovej...

Prípravok na bielenie a odfarbovanie bielych a stálofarebných textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4188

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kožušník Vlastimil, Dinkov Tomáš

MPK: D06L 3/10, C01B 17/66

Značky: odfarbovanie, prípravok, textilií, bielych, stálofarebných, bielenie

Text:

...vysokú bielost a tiež vysoký stupeň odstránenia škvŕn a nečistôt. Ďalšou výhodou prípravku je, že má tiež schopnost odstraňovať zvyšky chemikálií po chlórovaní bielizne. Okrem uvedených výhod je významné tiež to, že navrhnutý prípravok je navyše schopný bránit vzniku usadenín z vody na kovových častiach práčky. Chráni vnútomé komponenty technologických zariadení voči korózii a vodného kameňa a pôsobí aj ako prevencia proti vodnému kameňu....

Včelárska materská mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4187

Dátum: 01.07.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: včelárska, materská, mriežka

Text:

...otvormi.Materská mriežka je fólia, alebo doska z plastu, do ktorej sú vysekane podlhovasté otvory s oblúkovitými ukončeniami, široké približne 4,2 mm. Mriežka oddeľuje V úli priestor plodiska od priestoru medníka. Veľkost otvorov vo fólií umožňuje prechádzať včelám, ale zabráni prechod matke, ktorá je väčšia. Pri vysekávaní otvorov do fólie sú kraje otvorov z jednej strany fólie zaoblené a z druhej strany ostré. Je to dôsledok...

Rámik s voskovou medzistienkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4186

Dátum: 01.07.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: rámik, medzistienkou, voskovou

Text:

...V homej a spodnej latke rámika a prečnievajúci zvyšok medzistíenky nad homou latkou otvoru rámika sa zahne a zañxuje v otvore klinom.Takýto typ medzistíenky a rámika zvýši kvalitu a produktivitu práce pri včelárení a včelár už nebude musiet pracne drôtikovať rámik.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na výkresoch,kde obr. l znázorňuje vyrobenú medzistienku vystuženú vláknami, ktoré sú zaliate v medzistienke...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4185

Dátum: 01.07.2005

Autori: Gajdošík Edmund, Hromádka Igor

MPK: F16B 7/00

Značky: spojovací, prostriedok

Text:

...vyrovnávanie kvôli uľahčeniu jeho pohybu. Ďalej môže mat polouzavreté puzdro na prednej časti zarážky na lepšie zaistenie spojovacieho prostriedku na prvku konštrukcie.Plochý upevňovací prvok je na jednom konci ukončený zahnutím a na druhom konci rozdelený výhodne na tri ohybné ramená, ktoré sú ukončené uchytávacimi prvkami,výhodne háčikmi a je vybavený otvorom na osadenie ovládacieho prvku. Ohybné ramená sú na konci ohnuté, pričom stredné...

Diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4184

Dátum: 01.07.2005

Autori: Výboh Rudolf, Ležák Peter

MPK: F42D 5/04, B25J 7/00

Značky: diaľkovo, manipulátor, mobilný, ovládaný, nízký

Text:

...analyzátora plynov a podobne.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. l znázorňuje čelný pohľad,obrázok č. 2 znázorňuje bočný pohľad,obrázok č. 3 znázorňuje homý pohľad,obrázok č. 4 znázorňuje priestorový pohľad na diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor.Konkrétny priklad uskutočnenia diaľkovo ovládaného nízkeho mobilného manipulátora je znázomený na výkrese. Jedná sa o pásový diaľkovo ovládaný manipulátor, ktorý má v telese...

Izolačný prvok na tepelne-zvukovú izoláciu klimatizačných, vetracích potrubí a potrubí na rozvod médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4183

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kollár Marián

MPK: B32B 5/08, E04B 1/88, F16L 59/02...

Značky: potrubí, izolačný, izoláciu, médií, rozvod, tepelne-zvukovú, větracích, prvok, klimatizačných

Text:

...opisuje tvar izolovaného potrubia.Podstatu predmetného úžitkového vzoru tvorí prvok,ktorý je vyrobený z fólie a je naplnený tepelne-zvukovo izolačným materiálom. Fólie môžu byt napríklad paropriepustné, paronepriepustné, protipožiarne, kovové alebo nekovové alebo aj ich kombinácia. Tento prvok môže mat tvar valca alebo rukáva, ktorý je na oboch koncoch uzavretý a je naplnený izolačným materiálom napríklad na báze minerálnych, sklenených,...

Bezpečnostný obojok s možnou lokalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4182

Dátum: 01.07.2005

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: A01K 27/00

Značky: obojok, lokalizáciou, možnou, bezpečnostný

Text:

...bezpečnostný obojok, ktorý svojou konštrukciou odlišuje nositeľa - zviera, ktoré ho má na krku, od okolia a ostatných druhov, a svojim vybavením je nápomocné pri prípadnom lokalizovani. Obojok tvorí pruh textilu vo farebnom vyhotovený vo fosforeskujúcich. K tomuto textilu je na koncoch prišitý tzv. suchý zips, alebo iné vhodné zapínanie. V časti tohto textilného pruhu je vytvorená kapsička, do ktorej je vložený komunikátor, osadený SMS...

Geosyntetická rohož s vysokým tesniacim účinkom proti kvapalným a plynným škodlivinám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4181

Dátum: 01.07.2005

Autori: Černá Želmíra, Baslík Radovan, Janotka Ivan, Papajová Vladimíra, Kiss Štefan

MPK: E02D 31/00, B32B 13/14

Značky: rohož, tesniacim, vysokým, účinkom, proti, kvapalným, geosyntetická, škodlivinám, plynným

Text:

...zo syntetických vlákien sa nanesie zmesná náplň obsahujúca v hmotnostnom pomere 60 hmotnostných percent práškového bentonitu a 40 hmotnostných percent práškového atapulgitu. Koeficient priepustnosti náplne v 10 percentnom hmotn. roztoku chloridu sodného je 2,0 x 10 a v nezávadnej vode 1,8 x 10 m . s. Pre porovnanie je koeficient priepustnosti jednozložkovej bentonitovej náplne v 10 percentnom roztoku hmotn. chloridu sodného 3,0 x 109 m ....

Stacionárna stomatologická súprava s pľuvadlovým blokom pohybujúcim sa s kreslom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4180

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kľučár Ján

MPK: A61G 15/10

Značky: blokom, kreslom, súprava, stomatologická, pľuvadlovým, stacionárna, pohybujúcim

Text:

...hadica vytvára sifón pre odpadovú vodu a samotná hadica tvori prekážku pri pohybe obsluhy a sťažuje čistenie priestoru okolo súpravy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stacionáma stomatologická súprava s pľuvadlovým blokom pohybujúcirn sa so sedacou časťou kresla. Pľuvadlový blok je pevne spojený so sedacou časťou kresla a zároveň je rúrkou prepojený s telesom, ktore je uložené v rovine podlahy. Pľuvadlový blok a rúrka sú so...

Podložka pod pätu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4179

Dátum: 01.07.2005

Autori: Chupáč Ladislav, Kalús Ján, Vojtek Pavel

MPK: E01B 9/68

Značky: podložka, pätu, kolajnice

Text:

...operatívnej oprave používaná súprava podložiek, ktoré sa upravia pod pätu koľajnice. Túto súpravu tvori plastová podložka s klinovým profilom a gumová podložka s obdĺžníkovým profilom. Takáto oprava je prácna, upevnenie dvojice podložiek je komplikované a tým je oprava rozchodu koľaje finančne náročná.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje podložka pod pätu koľajnice, tvorená telesom, na ktoreho dvoch protiľahlých stenách sú...

Dvojčlánkové električkové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4178

Dátum: 01.07.2005

Autori: Klomínek Vladimír, Karel Michal

MPK: B61D 13/00, B61D 17/00

Značky: dvojčlánkové, vozidlo, električkové

Text:

...oblasti zadného otočného podvozku l nad hlavným priečnikom 2 oddelená v zvislej rovine 3 vonkajšia časť bočnice 8 a strechy 4 s prednou časťou vozidla 9 a so zodpovedajúcou časťou nos SK 4178 Uného priehradového rámu 7. Nosný priehradový rám 7 je oddelený za hlavným priečnikom 2 tak, že zostávajúca čast vozidla v oblasti 5 tohto oddelenia zahŕňa celý zadný otočný podvozok l, vrátane príslušného hlavného priečnika 2. Oddelenie sa vykoná...

Jednodiódový dioptrický element

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4177

Dátum: 01.07.2005

Autori: Purma Jaroslav, Hajoš Michal

MPK: G09F 9/30, H01L 33/00, G02B 6/42...

Značky: jednodiódový, element, dioptrický

Text:

...do omnoho pravidelnejšieho požadovaného tvaru výsledného zväzku a neplytvá sa svetelnou energiou z LED diódy z vonkajšej strany požadovaného obdĺžnikového prierezu zväzku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej podrobne opísane v príkladoch uskutočnenia, ktoré sú objasnené na pripojených schematických výkresoch, z nich predstavuje obr. 1 jednodíódový dioptrický element v axonometrickom čelnom pohľade,obr. 2 jednodiódový...

Farmaceutický vaginálny gél obsahujúci tenofovir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6837

Dátum: 01.07.2005

Autor: Dahl Terrence

MPK: A61K 9/16, A61K 9/06, A61K 9/12...

Značky: obsahujúci, vaginálny, tenofovir, farmaceutický

Text:

...aktivitou a ak sa podľa potreby použije kondóm. Kvôli ďalšej ochranemožno kompoziciu aplikovať znova čo najskôr po skončení sexuálnej aktivity.V prípade potreby možno do kompozície pridať prichute, vône a farbivá za predpokladu, že nebudú narušovať bezpečnosť ani účinnosť kompozície. Zahrnutie takých príchutí, vôní a farbív do kompozícii podľa tohto vynálezu môžetotiž zvýšiť pravdepodobnosť, že bude kompozícia počas sexuálnej...

Anacetrapib a iné inhibítory CETP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13114

Dátum: 01.07.2005

Autori: Hunt Julianne, Chen Yi-heng, Dowst Adrian, Quraishi Nazia, Smith Cameron, Li Hong, Sinclair Peter, Lu Zhijian, Napolitano Joann, Thompson Christopher, Ali Amjad, Taylor Gayle, Deng Qiaolin

MPK: A61K 31/421, A61K 31/4015, A61K 31/4166...

Značky: anacetrapib, inhibitory

Text:

...in plasma from 14 vertebrate species. Relation to atherogenesis susceptibility, Comp. Biochem. Physiol, B Biochem. Mol. Biol. l 20(3), 517-525). Bolo uskutočnených mnoho epidemiologických štúdii skúmajúcich koreláciu medzi vplyvmi prirodzenej variácie aktivity CETP vzhľadom na riziko koronárneho srdcového ochorenia vrátane štúdii malého počtu známych ľudských nulových mutácií (pozri Hirano, K.-I.,Yamashita, S. and Matsuzawa, Y....

Spôsob a zariadenie na vŕtanie a udržiavania podzemných vrtov pomocou otočných stočených rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4968

Dátum: 01.07.2005

Autori: Perio Dudley, Borst Terence

MPK: E21B 19/00

Značky: pomocou, udržiavania, vŕtanie, spôsob, otočných, vrtov, zariadenie, podzemných, stočených

Text:

...uskutočnení separátny mobilný napájací systém zahmuje naftový motor s výkonom 300 konských síl na výrobu elektrickej a hydraulickej energie.Cievka 28 má výhodne kapacitu približne najmenej 4000 m stočenej rúry vonkajšieho priemeru 8,255 cm x hrúbka steny 0,635 cm. Hoci 3 V. rúra sa v širokej miere nedodáva, zistílo sa, že takáto rúra má optimálnu rovnováhu únavovej a torznej pevnosti. 3 V 4 stočenú rúru ponúka spoločnosť Precision Tube...

Postup opravy in situ (na mieste) potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4817

Dátum: 01.07.2005

Autori: Gueugnaut Dominique, Darut Alain, Corral-hernandez Irene, Le Coguic Jean

MPK: F16L 47/02, B29C 65/34, H05B 3/54...

Značky: postupu, zásobníka, materiálů, opravy, mieste, potrubia, termoplastického, tohto, uskutočnenie, zariadenie, postup

Text:

...Cieľom vynálezu je navrhnúť postup opravy in situ potrubia alebo zásobníka z termoplastického materiálu, ktorý by bol jednoducho aplikovatelný,ktorý nevytvára zvláštne náklady a ktorý umožňuje získať spoľahlivú a trvanlivú opravu dielu poškodeného potrubia alebo zásobníka, ktorý by mohol zabrániť celkovej systematickej výmene poškodeného dielu alebo zásobníka.0015 Postup vynálezu musí výhodne umožniť vykonanie opravy potrubia alebo...

Retrakčná niť so zlepšeným absorpčným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15184

Dátum: 01.07.2005

Autori: Lampl Stephan, Hefti Hans-ruedi, Müller Barbara

MPK: A61C 9/00

Značky: zlepšeným, retrakčná, účinkom, absorpčným

Text:

...(spôsoby ofukovania vzduchom sú opísané napr. v US 6088892, US 2003110754, US 6564438, W 0 0052240 a v US 2002073684). Pri týchto spôsoboch sa obvykle vlákna prevírujú tlakovým médiom, ako tlakovým vzduchom, ktorý sa privádza prostredníctvom dýzy. Tým spôsobom je vláknam prepožičíavaný textilný charakter. Prevírovanie vzduchom sa môže uskutočňovať ako studený proces alebo ako horúci proces, pričom naposledy uvedený je možné uskutočňovať...

Antisense antibakteriálny spôsob a zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10263

Dátum: 01.07.2005

Autori: Geller Bruce, Deere Jesse, Iversen Patrick

MPK: C12N 15/11

Značky: zlúčenina, antibakteriálny, spôsob, antisense

Text:

...a dobytka k odolnosti pri mnohých patogénnych baktériách. Mechanizmy antibiotickej odolnosti môžu mat rôzne formy. Jedným z hlavných mechanizmov odolnosti voči beta-Iaktámom, najmä pri gramnegatívnych baktériách, je enzým beta-Iaktamáza, ktorým sa antibiotikum deaktivuje. Pri odolnosti voči aminoglykozidom hrá podobným spôsobom úlohu enzým schopný deaktivovať antibiotikum, v tomto prípade pridaním fosforylovej, adenylovej či acetylovej...