Archív za 2005 rok

Strana 35

Mechanické bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5020

Dátum: 22.07.2005

Autor: Chiaro Luigi

MPK: B60R 25/02

Značky: bezpečnostné, mechanické, zariadenie

Text:

...Vyššie uvedené nevýhody a ďalšie nedostatky môžu byť teraz prekonané týmto vynálezom, ktorý ponúka mechanické bezpečnostné zariadenie, ktoré bude pripevnené na volant, má redukovanou veľkosť a hmotnosť, ľahko sa. inštaluje a ktoré sapri použití skladá na seba, takže zaberá malý priestor.0014 Teraz bude tento vynález podrobne opísaný na výhodnom uskutočnení ako príklade, ale bez akéhokoľvek obmedzenia, s odkazom na priložené výkresy,...

Zariadenie na navíjanie cievok z kovových drôtov na vretene navíjania s vylepšenou časťou na uchytenie drôtu a zvýšenou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4380

Dátum: 22.07.2005

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/00, B21C 47/02

Značky: navíjanie, drôtov, vřetene, navíjania, časťou, kovových, uchytenie, zvýšenou, vylepšenou, cievok, drôtu, zariadenie, bezpečnosťou

Text:

...zastaveniam zariadenia, čo môže popri zastavení výroby viesť taktiež ku vážnym a veľmi nebezpečným následkom s nebezpečenstvom vážnych nehôd, ako aj kuneodvratnemu zablokovaniu zariadenia a výroby.0010 Problémom a cieľom tohto vynálezu je zjednodušenie a vylepšenie charakteristík kvality, čím. sa umožní optimálny0011 Problém je riešený charakteristikami hlavného nároku. Charakteristiky dodatočných nárokov definujú uprednostñované0012 Výhody,...

Spôsob výroby najmenej jedného alkylvinyléteru a/alebo alkenylvinyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 284667

Dátum: 22.07.2005

Autori: Králik Milan, Beňo Ľuboš, Dérer Tibor, Macho Vendelín, Peterka Miroslav, Okresová Soňa, Komora Ladislav

MPK: C08F 2/14, C08F 16/02

Značky: jedného, najmenej, spôsob, alkenylvinyléteru, alkylvinyléteru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje v kvapalnom reakčnom prostredí pri tlaku 0,05 až 0,3 MPa za katalytického účinku superzásaditého katalytického systému vytváraného in situ v reakčnom prostredí vinylácie alkoholu alebo alkoholov acetylén obsahujúcim plynom pri teplote 60 až 140 °C, alebo osobitne, najmenej z jednej zlúčeniny alkalického kovu a najmenej jedného aprotického polárneho až bipolárneho rozpúšťadla v 5 až 40 mol. nadbytku na mól zlúčeniny...

Biologicky účinná frakcia rastlinného melanínu, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284664

Dátum: 22.07.2005

Autor: Keresteš Ján

MPK: A61K 35/78, C09B 61/00, C09B 67/54...

Značky: výroby, spôsob, farmaceutický, obsahom, použitie, rastlinného, účinná, prostriedok, frakcia, melanínu, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna frakcia rastlinného melanínu získateľná spôsobom, pri ktorom sa na rastlinnú surovinu obsahujúcu natívny polymér a/alebo základné stavebné jednotky, ako napríklad katechíny a leukoantokyanidíny, pôsobí 0,05 až 0,3M vodným roztokom hydroxidu alkalického kovu pri teplote 15 až 75 °C, pH extraktu sa nastaví na 1 až 2 pridaním anorganickej kyseliny na báze chlóru, pričom vylúčený sediment sa vyčistí a následne vysuší pri 100 až...

Káblová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 284662

Dátum: 22.07.2005

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: káblová, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová reťaz slúži na vedenie hadíc, káblov a pod. medzi dvoma prípojnými bodmi, jeho reťazové články pozostávajú z dvoch bočných pásov, ktoré sú spolu spojené mostíkmi (160), pričom bočné pásy susediacich reťazových článkov majú časti, ktoré sa prekrývajú a v tejto oblasti sú kĺbovými čapmi (130, 330) navzájom usporiadané tak, že sa môžu vychyľovať v jednej rovine. Je to umožnené tým, že vždy najmenej jeden zo susediacich bočných pásov je...

Vylepšené fotosenzibilizátorové formulácie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20090

Dátum: 22.07.2005

Autori: Nikolay Nifantiev, Albrecht Volker

MPK: A61K 31/409, A61K 31/195, A61K 31/366...

Značky: vylepšené, použitie, fotosenzibilizátorové, formulácie

Text:

...4 mg/ml formou intravenóznej injekcie.Niektoré, ďalšie bežne používané porfyríny pri fotodynamickej terapii sú Hematoporfyrín IX (HpIX), derivát Hematoporfyrínu (HpD) a rôzne HpD prípravky, ako napríklad Photofrin® (porfimer sodný, Axcan Pharma PDT Inc.). Pre liečenie zhubného nádorového ochorenia pažeráku a nemalobunkového endobronchiálneho zhubného nádorového ochorenia má Photofrin® doporučené dávkovanie 2 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorý...

Bunky zacieľujúce nádor, upravené na produkciu ligandu indukujúceho apoptózu, súvisiaceho s faktorom nádorovej nekrózy (TRAIL)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7115

Dátum: 21.07.2005

Autori: Colotta Francesco, Carlo-stella Carmelo, Gianni Alessandro

MPK: C12N 15/19, C07K 14/435, C12N 5/16...

Značky: apoptózu, faktorom, nekrózy, produkciu, indukujúceho, zacieľujúce, trail, súvisiaceho, buňky, nádor, nádorovej, upravené, ligandu

Text:

...použitia plazmidov a virusových vektorov s vhodnými regulačnými genetickými prvkami, ako sú tkanivovo-špecifické promótory alalebo enhancery.0021 Optimálnu transdukčnú účinnost buniek CD 34 možno získat vystavením gradačnému (50 do 500) mnohonásobku infekcie (MOI) Ad-TRAIL (50 do 500) za bezsérových podmienkach pri 37 °C. Potom sa pridá sérum doplňujúce médium (RPMI-1640/FBS 20 ) a po niekoľkých hodinách sú kultúry doplnené Gene Boosterom...

Aprotinínové polypeptidy na prenos zlúčeniny cez hematoencefalickú bariéru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17809

Dátum: 21.07.2005

Autori: Demeule Michel, Ché Christian, Beliveau Richard, Regina Anthony

MPK: A61K 47/42, A61K 49/14, A61K 47/48...

Značky: bariéru, aprotinínové, polypeptidy, hematoencefalickú, zlúčeniny, prenos

Text:

...postupov bol a dosiaľ je predmetom výskumu uskutočneného autormi vynálezu, ktorí objavili molekuly opísané vo vyššieuvedenej publikácii a molekuly podľa predloženého vynálezu.U.S. patent číslo 5 807 980 opisuje inhibítory odvodené od bovinného pankreatického inhibítora trypsínu (aprotinínu), rovnako ako spôsob ich prípravy a terapeutické použitie. Uvedené peptidy sa používajú na liečenie chorobného stavu charakterizovaného abnomiálnym výskytom...

Odvlhčovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5842

Dátum: 21.07.2005

Autor: De Man Eelco

MPK: B01D 53/26, F24F 3/12

Značky: vzduchu, odvlhčovač

Text:

...uskutočnenia majú zberná nádobka g a kryt 1 nádobky oválny tvar. Takéto nádobky g sa prevracajú v smere kratšej osi oválu a v pokojovej polohe budú ležať na bočnej stene s väčším polomerom zakrivenia, pretože to je stabilná, rovnovážna poloha pre nádobku g. Po druhé, bariéra § je tvorená kanálom g, prechádzajúcim pozdĺž kratšej osi oválneho krytu 1 v rovine krytu 1, a je usporiadaná približne centrálne vzhľadom na dlhšiu os krytu 1,ale môže...

Príprava alkylsubstituovaných 2-deoxy-2-fluór-D-ribofuranozyl-pyrimidínov a -purínov a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12002

Dátum: 21.07.2005

Autori: Wang Peiyuan, Chun Byoung-kwon, Shi Junxing, Du Jinfa, Clark Jeremy, Stec Wojciech

MPK: C07B 37/00

Značky: purínov, derivátov, alkylsubstituovaných, príprava, 2-deoxy-2-fluór-d-ribofuranozyl-pyrimidínov

Text:

...(NTR) dĺžky niekoľkých stoviek nukleotidov, ktoré sú dôležité pre transláciu a replikáciu RNA. Translatovaný polyproteín obsahuje štruktúrne jadro (C) a obalové proteíny (E 1, E 2, p 7) na Nkonci, za ktorými nasledujú neštruktúrne proteíny (NS 2, NS 3, NS 4 A, NS 4 B, NS 5 A,NS 5 B). Zrelé štruktúrne proteíny sa vytvárajú štiepením hostitelskej signálnej peptidázy. Spojenie medzi NS 2 a NS 3 sa autokatalyticky štiepi proteázou NS 2/NS...

Aprotinínové polypeptidy na transport zlúčenín cez hematoencefalickú bariéru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11866

Dátum: 21.07.2005

Autori: Ché Christian, Demeule Michel, Regina Anthony, Beliveau Richard

MPK: A61K 49/14, A61K 47/42, A61K 47/48...

Značky: bariéru, transport, aprotinínové, zlúčenín, hematoencefalickú, polypeptidy

Text:

...patent číslo 5 807 980 opisuje inhibítory odvodené od bovínného pankreatického inhibítora trypsínu (aprotinínu), rovnako ako spôsob ich prípravy a terapeutické použitie. Uvedené peptidy sa používajú na liečenie chorobného stavu charakterizovaného abnormálnym výskytom alebomnožstvom tkanivového faktora a/alebo faktora VIIIa, napr. abnormálnej trombózy.U.S. patent číslo 5 780 265 opisuje inhibítory serínových proteáz, ktoré sú schopné inhíbovať...

Spôsob výroby 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov oxidáciou 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov bez použitia kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4260

Dátum: 21.07.2005

Autori: Seba Hartmut, Seilz Carsten

MPK: C07J 53/00

Značky: výroby, spôsob, 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov, 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov, oxidáciou, kovov, použitia

Text:

...lenÚloha predkladaného vynálezu preto spočíva v poskytnutí altematívneho spôsobu výroby 3-oxo-pregn-4-en-2 l,17-karbolaktónov zo zodpovedajúcich l 7-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostànov, ktorý umožňuje vyrobiť cieľová zlúčeniny vo vysokom výťažku a čistote. Tátoúloha sa podľa vynálezu vyriešíla spôsobom, ktorý Zahŕňa nasledujúce krokya) reakciu zlúčenín všeobecného vzorca IR 6 vodík alebo spoločne s R 7 skupina -CHg-gR 71 vodík alebo...

Heterocyklické deriváty inhibujúce faktor Xa, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284665

Dátum: 21.07.2005

Autori: Turner Paul, Stocker Andrew, Rayner John Wall, Smithers Michael James, Preston John

MPK: A61K 31/505, C07D 213/56, A61K 31/44...

Značky: heterocyklické, přípravy, farmaceutický, deriváty, faktor, použitie, inhibujúce, prostriedok, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú heterocyklické deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré majú antitrombotické a antikoagulačné vlastnosti, inbibujúce faktor Xa, vhodné pri liečbe človeka alebo živočíchov. Tiež sa opisuje spôsob prípravy týchto heterocyklických derivátov, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie na prípravu liečiv, ktoré majú antitrombotické alebo antikoagulačné účinky.

1,4-Diaryl-2-fluór-2-buténové insekticídne a akaricídne činidlo, spôsob kontroly škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín a kompozície na kontrolu škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov obsahujúce uvedené činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284663

Dátum: 21.07.2005

Autori: Hu Yulin, Barnes Keith Douglas

MPK: A01N 31/14, C07C 25/24, C07C 255/34...

Značky: hmyzu, kontrolu, akaricídne, spôsob, kompozície, uvedené, rastúcich, insekticídne, obsahujúce, roztočov, ochrany, škodlivých, činidlo, škodlivého, kontroly, rastlín, 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pesticídne 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové zlúčeniny majúce štruktúrny vzorec (I), kde Ar je substituovaný fenyl, 1- alebo 2-naftyl, prípadne 5- a 6- členný heteroaromatický kruh a ostatné substituenty sú opísané v opise. Ďalej sa opisujú kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby kontroly škodlivého hmyzu a roztočov.

Kontinuálny spôsob prípravy polysilikátového mikrogélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284661

Dátum: 21.07.2005

Autori: Moffett Robert Harvey, Jones Roy Carlton, Simmons Walter John

MPK: C01B 33/143

Značky: polysilikátového, mikrogélu, spôsob, kontinuálny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob prípravy polysilikátového mikrogélu obsahuje nasledujúce postupné kroky: vodný roztok vo vode rozpustného kremičitanu sa mieša s iniciátorom gélovatenia v miešacej nádobe, ktorá je elasticky deformovateľná a dočasne sa deformuje počas procesu na uvoľňovanie usadenín, vytvorených na stenách nádoby, a na ich odstraňovanie z nádoby, na vytvorenie vodnej zmesi, majúcej koncentráciu oxidu kremičitého od 0,5 % do 15 % hmotnostných,...

Zariadenie na ochranu podomietkových zariadení, stavebná jednotka obsahujúca toto podomietkové zariadenie a spôsob zabudovania takejto jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284660

Dátum: 21.07.2005

Autor: Rittmann Anton

MPK: E03C 1/042, F16L 43/02, E03C 1/186...

Značky: podomietkové, zabudovania, podomietkových, stavebná, obsahujúca, spôsob, ochranu, jednotky, zariadenie, takejto, jednotka, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ochranu podomietkových zariadení (1), najmä podomietkových sifónov a podlahových odpadov je vytvorené ako tenkostenný ochranný poklop (12), ktorý má čelnú stenu (13) a na ňu nadväzujúcu obvodovú stenu (14), obklopujúcu vnútorný priestor (11). Ochranný poklop (12) je upravený na podoprenie na podomietkovom zariadení (1) a usporiadaný tak, že je aspoň časťou prilícovaný na podomietkové zariadenie (1). Stavebná jednotka je tvorená z...

Usporiadanie pre nosnú mínometnú nábojnicu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284659

Dátum: 21.07.2005

Autori: Reunamäki Kari, Toivonen Vesa, Lehtimäki Martti

MPK: F42B 14/00, F42B 30/10

Značky: nosnú, usporiadanie, nábojnicu, mínometnú

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie pre nosnú mínometnú nábojnicu v hlavni zozadu nabíjanej mínometnej zbrane obsahuje nosnú časť (8) s okrajovou prírubou na pripevnenie k záveru mínometnej nábojnice. Medzi nosnou časťou (8) a záverom mínometnej nábojnice (1) je umiestnený spojovací prvok (7), s ktorým je nosná časť (8) pripojená k záveru mínometnej nábojnice (1), pričom nosná časť (8) obsahuje odpaľovací člen (9) na zapálenie konkrétnej roznetky (5) na vypustenie...

Nové 4-benzylidén-piperidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3503

Dátum: 21.07.2005

Autori: Nagy József, Borza István, Sághy Katalin, Gyertyán István, Galgóczy Kornél, Farkas Sándor, Horváth Csilla, Kolok Sándor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/445, C07D 401/00...

Značky: nové, deriváty, 4-benzylidén-piperidínové

Text:

...terapeutický index), dobrou perorálnou účinnosťou (biologickádostupnosť) a schopnosťou dobrého vývoja na terapeutické účely, najmä na perorálne liečenie.0005 Nasýtene analógy zlúčenín podľa predloženého vynálezu sú opísané v patente č. W 0 2003010159 ako antagonisty selektívne pre NR 2 B podjednotku NMDA.0006 Tieto zlúčeniny sú tiež publikované v Bioorog. Med. Chem. Lett. 14 (2004) 3953.0007 EP 0 824 098 A publikuje...

Zariadenie a spôsob odolnej klasifikácie zvukových signálov, spôsob vytvorenia a prevádzkovania databanky zvukových signálov a počítačový program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3475

Dátum: 21.07.2005

Autori: Hellmuth Oliver, Cremer Markus, Kastner Thorsten, Herre Jürgen, Allamanche Eric

MPK: G10L 11/00, G06F 17/30

Značky: klasifikácie, vytvorenia, počítačový, zariadenie, odolnej, program, prevádzkovania, signálov, zvukových, spôsob, databanky

Text:

...intenzita tónu, šírka pásma atakzvané kepstrálne koeñcienty frekvencie (melfrequency cepstral coefñcients MFCCs) zvukového záznamu. Hodnoty každého bloku alebo rámca sú ukladané do pamäte a podrobia prvej derivácii podľa času. Z toho sa vypočítajú štatistické veličiny ako napr. priemerná hodnota alebo štandardná odchýlka ato každého z týchto znakov, vrátane prvých derivácii k popisu variàcií v čase. Tento záznam štatistických veličín tvorí...

Zariadenie na utesnenie priechodov v prerazených otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1775

Dátum: 21.07.2005

Autor: Potthast Ralf

MPK: H02G 3/22, F16L 5/02

Značky: utesnenie, otvoroch, prerazených, zariadenie, priechodov

Text:

...prebiehajú V uhle.Úlohou vynálezu je použiť pre dané vedenie jeden modul a použiť utesnenie pre celý rozsah tolerancii vedení, a tiež ajzaručiť tak predpísané utesnenie.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu tak, že sú vytvorené chlopne na stále utesnenie vždy ako dvojica chlopni s použitím uzatvorenej komory, zhruba V tvare V, a kde chlopne majú V podstate zvislé vonkajšie boky na vyrovnávací pohyb smeromTým je možné, že chlopne podľa...

Uzamykací systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1578

Dátum: 21.07.2005

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: zbraň, uzamykací, systém, viachlavňovú

Text:

...znamenáobr.l uzamykací systém dvojhlavňovej zbrane so sklápacou hlavňou V natiahnutej východiskovej polohe pred vydaním prvého výstrelu obr. 2 uzamykací systém zobr. l počas spätného rázu pri stúpajúcom ažmaximálnom urýchlení po vydaní prvého výstreluobr. 3 uzamykací systém z obr. 1 počas spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 4 uzamykací systém z obr. l po ukončení fázy spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 5 uzamykací systém z obr. l V...

Dávkovač toaletného papiera v ktorom je uložený kotúč, kotúč toaletného papiera a dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7637

Dátum: 21.07.2005

Autor: Neveu Jean-louis

MPK: A47K 10/00

Značky: kotúč, papiera, uložený, dávkovač, toaletného, ktorom

Text:

...hubice kdávkovaniu list po liste však už nedochádzalo s rovnakou pravidelnosťou a znovu sa objavoval problém nadmernej spotreby papiera. Bol tiež použitý toaletný papier utierkového formátu s väčším výstupným otvorom hubice, čo zaručovalo, ako vdokumente FR 2 761 252,rozdeľovanie list po liste v tomto prípade však bol formát listov príliš veľký na použitie a objavil sa opätovný problém nadmernej spotreby papiera. Okrem toho nebolo možné...

Oxopiperidínové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7350

Dátum: 20.07.2005

Autori: Courtemanche Gilles, Crespin Olivier, Pascal Cécile, Braun Alain, Fett Eykmar

MPK: C07D 295/00, A61K 31/445, A61P 15/00...

Značky: oxopiperidínové, terapii, použitie, deriváty, príprava

Text:

...typu substituované fenylovým jadrom. Pokiaľ ide o prihlášku W 0 03/094918, táto prihláška opisuje deriváty piperazínového typu substituované fenylovým alebo pyridinylovým jadrom. Taktiež možno uviest prihlášky W 0 00/74679, W 0 01/70708, W 0 02/ 15909, W 0 02/079146, W 0 03/007949 a W 0 04/024720, ktoré opisujú substituované deriváty piperidínového typu, alebo ešte prihlášku W 0 04/037797 zlúčeniny opisané v týchto patentových...

1,4-Dihydropyridín-kondenzované heterocykly, spôsob ich prípravy, ich použitie a kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7152

Dátum: 20.07.2005

Autori: Angouillant-boniface Odile, Ma Nina, Filoche-romme Bruno, Mignani Serge, Bjergarde Kirsten, Mauger Jacques, Nair Anil

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4162

Značky: kompozície, přípravy, 1,4-dihydropyridín-kondenzované, spôsob, obsahujú, použitie, heterocykly

Text:

...ktorá môže viesť k závažným vedľajším účinkom a/alebo k vyššej toxicite voči inaktívnym bunkám. Výsledkom je, že zlúčeniny podľa vynálezu väčšinou zabraňujú inhibícii CDK 7 a/alebo CDK 9 kinázam alebo aspoň inhíbičný pomer jepriaznivý pre Aurora kinázu.0006 Najbližší stav techniky vzhľadom na zlúčeniny vzorcov (I) a (II) podľa predkladanéhovynálezu predstavuje podľa názoru prihlasovateľaDrizin, Irene Holladay, Mark W. Yi, Lin...

Spôsob vytvorenia zvarového spoja medzi elektrickými lankami s nosičom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5829

Dátum: 20.07.2005

Autori: Stroh Dieter, Steiner Ernst, Thoms Enno

MPK: B23K 20/10, H01R 4/02, H01R 43/02...

Značky: lankami, medzi, nosičom, vytvorenia, spoja, elektrickými, spôsob, zvarového

Text:

...na ultrazvuková zvarovanie vytvorených špeciálne pre tento účel. Pre vytvorenie priechodzích alebo koncových uzlov laniek nie sú tieto zariadenia na zvarovanie ultrazvukom vhodné. Tento problém vzniká najmä pri konečnej montáži na zväzok kabelov, špecifický podľa zákazníka, upnutývmontážnom zariadeni, u ktorého sú použité rôzne kombinácielaniek, ako aj pripojovacích elementov s rôznymi plochými nosičmi. U spôsobov podľa stavu techniky...

Aminotropanové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5429

Dátum: 20.07.2005

Autori: Cornet Bruno, Pascal Cécile, Braun Alain, Courtemanche Gilles, Crespin Olivier

MPK: A61K 31/46, A61K 31/55, A61P 15/00...

Značky: deriváty, použitie, terapii, aminotropanové, príprava

Text:

...deriváty typu substituovanćho piperidínu, alebo ešte prihlášku W 0 04/037797 zlúčeniny opisané v týchto patentových prihláškachvždy obsahujú arnidovú funkciu a napodobňujú skôr známe peptidovć štruktúry.0008 Vzhľadom k neustálej potrebe zlepšiť existujúce terapie vyššie uvedených patológií si vynálezci dali za cieľ poskytnúť nové zlúčeniny agonizujúce receptory melanokortínov.Predmetom tohto vynálezu sú zlúčeniny zodpovedajúce vzorcu (I)R, a...

1,1a,5,5a-Tetrahydro-3-tia-cyklopropa[a]pentalény: Tricyklické deriváty tiofénu ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4869

Dátum: 20.07.2005

Autori: Bolli Martin, Mueller Claus, Fischli Walter, Mathys Boris, Weller Thomas, Lehmann David, Scherz Michael, Nayler Oliver, Clozel Martine, Bur Daniel

MPK: C07D 333/00

Značky: agonisti, tiofénu, tricyklické, 1,1a,5,5a-tetrahydro-3-tia-cyklopropa[a]pentalény, receptora, deriváty

Text:

...čona druhej strane je znížené poškodenie koncového orgánu spojené s vyššími dávkami bežných imunosupresivnych liečiv. Je tiež dôležité, že zlúčeniny podľa vynálezuzlepšujú vaskulárnu funkciu vďaka lepšej funkcií endoteliálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGl.Sekvencie nukleotídov aj aminokyselín pre ľudský receptor SlPl/EDGl sú vodbore dobre známe a boli zverejnené napríklad v Hla, T. a Maciag, T., lBiol Chem. , 265(1990),...

Zariadenia na výrobu zrnitého výrobku extrúziou a krájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11363

Dátum: 20.07.2005

Autori: Rosse Meinrad, Gaillard Julien

MPK: A23P 1/12, B29B 9/06, A23L 1/00...

Značky: extrúziou, krájaním, zariadenia, zrnitého, výrobků, výrobu

Text:

...plochu 3 extrudéra. Jenamontovaná na konci hriadeľa 10, ktorého druhý koniec je spojený s hriadeľom elektrického motora (nie je znázornený).0018 Po uvedení do chodu motor roztáča hriadeľ 10 a krájaciu hlavu 4 nastaviteľnou rýchlosťou,ktorá môže byt napríklad až 5 000 otáčok za minútu. Cestu podobná hmota extrudovaná za tepla extrudérom 1 vytvára na výstupe každého otvoru 2 a závitnice 2 valček B, ktorý je okamžite nakrájaný na kolieska nožmi...

Arylpyridínové deriváty ako inhibítory 11-beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4127

Dátum: 20.07.2005

Autori: Hunziker Daniel, Mayweg Alexander, Kühn Bernd, Amrein Kurt, Neidhart Werner

MPK: A61K 31/435, C07D 213/00, A61P 3/00...

Značky: arylpyridínové, 11-beta-hsd1, inhibitory, deriváty

Text:

...citlivosti na inzulín, čo svedčí o tom, že inhibíciou llbeta-HSDl je možne znižovať hladinu kortizolu V bunke, a teda minimalizovať jeho nepriaznivé účinky. (Walker et al. 199511 beta-HSD 1 je exprimovaná v rade tkanív, ako sú pečeň, adipózne tkanivo, hladké svalstvo vaskulatúry, podžalúdková žľaza a mozog. Jej aktivita je závislá od NADPU-I) a má relatívne nízku afinítu k svojmu substrátu (na rozdiel od 11 beta-HSD 2). llbeta-HSDI v...

Zariadenie a spôsob uskutočnenia zvarového šva ako aj fóliové vrecko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10866

Dátum: 20.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B29C 65/08, B31B 37/00, B31B 19/64...

Značky: uskutočnenia, zariadenie, zvarového, spôsob, vrecko, fóliové

Text:

...švami niekoľko fóliových vreciek vedľa seba. To umožňuje dosiahnuť veľkú priechodnosť pri rovnakom taktu a s minimálnoukonštrukčnou náročnosťou, pretože rôzne mechanické zariadenia v rôznych zváracích zariadeniach jePri použití spôsobu sa ten diel fóliového vrecka, na ktorom sa má uskutočniť zvarový šev,zovrie medzi výstupok nákovy a ultrazvukové kladivko a zavedením ultrazvuku do ultrazvukovéhokladivka sa vytvorí zvarový šev. Výstupok...

Spôsob prevádzky jednofázového synchrónneho motora a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284657

Dátum: 20.07.2005

Autori: Altenbernd Gerald, Klein Hans-wilhelm, Waehner Ludwig, Bass Martin

MPK: H02P 1/46

Značky: tohto, jednofázového, zariadenie, motora, spôsob, uskutočňovanie, spôsobu, synchrónneho, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Na spoľahlivé štartovanie jednofázového synchrónneho motora (1) aj v prípade relatívne veľkého záťažového torzného krútiaceho momentu alebo zotrvačného krútiaceho momentu je jednofázový synchrónny motor (1) spojený so striedavým napájacím napätím siete (L1,L2) ako funkcia rotora senzora (2) polohy cez striedavý napäťový spínač, výhodne cez triak (7), kedy sa rotor nachádza medzi prvou požadovanou polohou a následne medzi druhou požadovanou...

Blokovacie zariadenie na zdvíhacie mechanizmy usporiadané vedľa seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 284656

Dátum: 20.07.2005

Autor: Šilhavý František

MPK: B65F 3/04

Značky: usporiadané, vedľa, blokovacie, zariadenie, zdvíhacie, mechanizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blokovacie zariadenie (18) na vedľa seba usporiadané zdvíhacie mechanizmy (12, 15) preklápacích alebo zdvíhacích mechanizmov. Na jednoduché ovládanie blokovacieho zariadenia (18), keď zdvíhacie mechanizmy majú byť zablokovateľné tak pri používaní výkyvných ramien (6), ako aj pri používaní hrebeňových príchytiek, je na ovládanie blokovacieho prvku (1) tento blokovací prvok (1) spojený cez diaľkovo premenný, v dvoch polohách (a, b)...

Farmaceutický prostriedok vo forme kapsuly alebo lisovanej tablety obsahujúci efavirenz a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284655

Dátum: 20.07.2005

Autori: Landmann Brian, Makooi-morehead William, Buehler John

MPK: A61K 47/36, A61K 31/535, A61K 9/20...

Značky: farmaceutický, kapsuly, tablety, obsahujúci, prostriedok, výroby, formě, efavirenz, spôsob, lisovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme kapsuly alebo lisovanej tablety obsahujúci terapeuticky účinné množstvo efavirenzu a viac ako 10 % hmotnostných rozvoľňovadla vzhľadom na celkovú suchú hmotnosť farmaceutického prostriedku. Výhodným rozvoľňovadlom je škrobový glykolát sodný. Spôsob výroby farmaceutického prostriedku vo forme kapsuly alebo lisovanej tablety obsahujúcej terapeuticky účinné množstvo efavirenzu a viac ako 10 % hmotnostných...

Spôsob výroby viskózy a výrobkov z nej pripravených

Načítavanie...

Číslo patentu: 284654

Dátum: 20.07.2005

Autori: Poggi Tatjana, Hidasi Geza

MPK: C08B 9/00

Značky: výrobkov, spôsob, viskózy, výroby, připravených

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby viskózy, pri ktorom sa ožiarená drevná buničina spracuje na viskózu a kde pomer zásady k celulóze je v rozsahu od 0,37 do 0,50. Viskóza má dobrú filtrovateľnosť a môže sa koagulovať a regenerovať za tvorby podlhovastých celulózových členov, najmä vlákien a filmov.

Integrálny expandér s rekuperatívnym výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284653

Dátum: 20.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F24D 3/04, F28B 9/00, F24D 19/08...

Značky: integrálny, výmenníkom, expandér, rekuperatívnym

Zhrnutie / Anotácia:

V parnom priestore zariadenia v hornej časti plášťa (1) je osadená pevne teplovýmenná plocha (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody, s výstupným hrdlom (11) chladiacej vody a s uložením (12), pričom v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná expanzná časť (7) so vstupným hrdlom (8) tlakovej vody.

Integrálny odplynovač so zmiešavacím výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284652

Dátum: 20.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28B 9/00, F28B 1/00

Značky: integrálny, odplyňovač, výmenníkom, zmiešavacím

Zhrnutie / Anotácia:

V hornej časti plášťa (1) je osadený pevne dezintegrátor (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody a s uložením (11), pričom dezintegrátor (9) má tvar mreže alebo dýzy, a v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná odplynovacia časť (7) so vstupným hrdlom (8) neodplynenej vody.

Strelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284648

Dátum: 20.07.2005

Autori: Ruger William, Mcgarry James

MPK: F41C 7/00, F41A 3/00

Značky: střelná, zbraň

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je strelná zbraň, ktorej rám (7) je skonštruovaný z plastických materiálov, majúci koľajničkové vodiace členy (18, 19) v prednej, strednej a zadnej časti rámu. Rám pracuje v spojení s hlavňovou jednotkou (16), ktorá je posúvaná dozadu a nadol pomocou vratného pohybu záklzu (8) a vačkovým blokom (30), ktorý je pri pohybe hlavne (6) zabrzďovaný stenami dutiny v ráme. Sily a energie, ktoré vznikajú pri zabrzdení takéhoto pohybu nadol a...

Soľ kyseliny šťaveľovej s 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]-benzyl]-tiazolidín-2,4- diónom a spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3000

Dátum: 20.07.2005

Autor: Halama Aleš

MPK: A61K 31/4402, A61P 3/00, C07D 417/00...

Značky: spôsob, přípravy, použitie, kyseliny, šťaveľovej, diónom, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]-benzyl]-tiazolidín-2,4

Text:

...nevzniká soľ vzorca IV, ako by bolo možné predpokladať, ale ekvimolámazmes soli vzorca III a rosiglitazónu I.IV 0008 Pokiaľ sa pri reakcii zlúčeniny vzorca I s kyselinou šťaveľovou použije nadbytok kyseliny šťaveľovej (príklad 4), získa sa ako výlučný produkt kryštalícká soľ zlúčeniny vzorca III, ktorá obsahuje látku vzorca I a kyselinu šťaveľovú v pomere 11. Vyššie opísané efekty majú mimoriadny vplyv na dosiahnuteľnú čistotu a stabilitu0009...

Počítačový terminál a spôsob prezentovania informácie o stave simultánnych úloh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9876

Dátum: 20.07.2005

Autor: Mäkelä Mikko

MPK: G06F 3/048

Značky: spôsob, simultánnych, štávě, úloh, prezentovania, informácie, terminál, počítačový

Text:

...vytvorené analógové signály sú konvertované v analógovo/digitálnom prevodnlku (nie je zobrazený) skôr, než sa reč zakóduje v základnej jednotke digitálneho signálu 14 (DSP - Digital Signal Processing unit). Zakódovaný rečový signál sa prenesie do procesora 18. ktorý napriklad podporuje softvér GSM terminálu. Procesor 18 taktiež tvori rozhranie k periférnym zariadeniam prístroja, vrátane pamäte RAM 17 a a flash pamäte ROM 17, SIM karty 16,...

Amóniové soli a klatráty amóniových/minerálnych solí ako transportné a účinné formy farmaceuticko-medicínskych aplikácií a na použitie ako fázové transferové činidlá pre chemické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9185

Dátum: 20.07.2005

Autori: Kasch Helmut, Oettmeier Ralf, Reuter Uwe

MPK: C07C 211/63

Značky: transportné, aplikácie, fázové, účinné, aplikácii, transferové, použitie, solí, amóniové, farmaceuticko-medicínskych, činidla, chemické, formy, klatráty

Text:

...sa doteraz využívali nákladné, ekologicky zaťažujúce a málo efektívne spôsoby (reakcia s fosgénom, výroba uretánov, reakcia preskupovania). Enantioselektívne syntézy alebo diastereoselektívne syntézy neboli doteraz uskutočňované. Soli fázového transferu, pomocou ktorých sa z vicinálnych halogénhydrínov vyrábajú cyklické karbonáty,doteraz v dôsledku nedostatočných výťažkov prípadne použitia nevhodných vodných rozpúšťadiel (C. Venturello, R....