Archív za 2005 rok

Strana 3

Potravinová výživa na báze obilnín a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284857

Dátum: 21.12.2005

Autor: Papp Juraj

MPK: A23L 1/10, A23L 1/172

Značky: spôsob, báze, přípravy, potravinová, výživa, obilnin

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinová výživa na báze obilnín, najmä pšenice, raže, triticale a ovsa obsahuje obilninovú zmes pozostávajúcu z naklíčenej obilniny extrahovanej a zahustenej obilnou múkou v pomere 10 : 3 až 10 : 5 alebo obilninovú zmes pozostávajúcu z naklíčenej obilniny, vysušenej na obsah vlhkosti 4 až 10 % a drvenej na veľkosť častíc 300 až 550 um, zahustenej obilnou múkou v pomere 7 : 3 až 3 : 3. Spôsob prípravy obilnej potravinovej výživy.

Imunogénna molekula, farmaceutická kompozícia, ligand, spôsob prípravy imunogénnej molekuly a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284856

Dátum: 21.12.2005

Autori: Stadler Beda, Kricek Franz

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00

Značky: farmaceutická, molekuly, imunogénna, použitie, ligand, kompozícia, molekula, imunogénnej, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa imunogénne molekuly obsahujúce (a) aspoň jednu časť napodobňujúcu prirodzený epitop na povrchu ľudskej protilátky IgE, rozpoznávaný monoklonálnou protilátkou BSW17, a (b) skupinu schopnú vyvolať imunitnú odpoveď proti tomuto peptidu. Tieto molekuly sú vhodné na prípravu farmaceutických prostriedkov na liečenie ochorení ovplyvnených IgE, ako sú alergie a atopická dermatitída, napríklad na výrobu vakcín proti alergiám.

Perforovaná fólia, spôsob jej výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284855

Dátum: 21.12.2005

Autori: Kelly William, James William, Shimalla Charles James

MPK: A61F 13/15, B23B 3/00, B29C 59/02...

Značky: fólia, výrobok, výroby, perforovaná, absorpčný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Perforovaná fólia je vytvorená z východiskovej fólie (100, 124) z rozťažného termoplastického polymérneho materiálu a obsahuje množstvo priechodných otvorov (126) prechádzajúcich cez hrúbku fólie (100, 124) a zahŕňajúcich prvú a druhú skupinu otvorov (126), pričom otvory (126) prvej skupiny majú väčšiu veľkosť ako otvory (126) druhej skupiny a otvory (126) prvej a druhej skupiny sú vymedzené fibrilami vytvorenými uvedeným termoplastickým...

Spôsob prípravy chinóndiimínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284853

Dátum: 21.12.2005

Autori: Lodaya Jayant, Fields Donald, Lohr Raymond

MPK: C07C 249/00

Značky: přípravy, chinóndiimínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy para-chinóndiimínov, v ktorom sa para-fenyléndiamínová zlúčenina reakciou s hypochloritovým oxidačným činidlom konvertuje s vysokou selektivitou na zodpovedajúci chinóndiimín.

Osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10035

Dátum: 21.12.2005

Autor: Kuan Hsin-ning

MPK: F21S 8/08, F21W 111/02, F21V 29/00...

Značky: zariadenie, osvetľovacie

Text:

...alebo tvar písmena L jeden koniec dielu 63 je spojený s rebrami 61 a druhý koniec je spojený s bočnou stenou teptovodivej doštičky 4. Modul 6 na odvádzanie tepla je umiestnený v prvej časti 101 tela 100. Rebrá 61 odvádzajúce teplo môžu byt umiestnené na teplovodivej doštičke 4. Okrem toho diel 63 na vedenie tepla môže byt spojený s horným krytom 1 alebo stĺpom 200, aby sa teplo prenieslo na horný kryt 1 alebo na stlp 200. Potom by sa teplo...

Cinamátové deriváty benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2998

Dátum: 21.12.2005

Autori: Koch Michel, Pierre Alain, Pfeiffer Bruno, Tillequin Francois, Hickman John, Kraus-berthier Laurence, Michel Sylvie, Leonce Stéphane

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4738

Značky: benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónu, deriváty, cinamátové, přípravy, obsahujú, farmaceutické, spôsob, kompozície

Text:

...alebo rozvetvenou aryI(C 1-C 5)alkylovou,- Ar predstavuje arylskupinu alebo heteroarylskupinu,- R 1 predstavuje atóm vodíka alebo Iineárnu alebo rozvetvenú (Cj-Ce) alkylskupinu,- R 2 predstavuje skupinu vybranú medzi atómom vodika, Iineárnou alebo rozvetvenou(C 1-C 5) alkylskupinou, -ORa -NRaRb, v ktorých R 5 a R., majú vyššie uvedený význam, ~ R 3, R 4, zhodné alebo rozdielne, každý navzájom nezávisle predstavujú atóm vodíka 5 alebo...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9688

Dátum: 21.12.2005

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 17/02, C07C 19/045, C08F 14/06...

Značky: výroby, spôsob, 1,2-dichlóretánu

Text:

...nie zahŕňa prvý krok pyrolýzy (to znamená konverziu za pôsobenia tepla) zdroja uhľovodíkovv prítomnosti alebo bez prítomnosti tretích zlúčenín ako je voda, kyslík, deriváty síry a/alebo katalyzátor. Tento prvý krok je výhodnejšie nasledovaný krokmi na tepelnú regeneráciu tepla krakovaných plynov, na oddelenie ťažkých produktov (napríklad cez organické zhášanie a vodné zhášanie), na stlačenie a sušenie plynov a na odstránenie väčšiny oxidu...

Antitrombotické duálne inhibítory obsahujúce biotínový zvyšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9595

Dátum: 21.12.2005

Autori: De Kort Martin, Van Boeckel Constant

MPK: A61K 47/48, A61P 9/00, C07H 15/26...

Značky: inhibitory, obsahujúce, biotínový, zvyšok, antitrombotické, duálne

Text:

...soli alebo ich derivátov, kde aminoskupina amidinoskupiny je chránená hydroxylovou alebo (1-6)alkoxykarbonylovou skupinoukde medzerník zlúčeniny vzorca (I) ďalej zahŕňa najmenej jednu kovalentnú väzbu s biotínovým zvyškom.0012 zlúčeniny podla tohto vynálezu sú duálne inhibltory, ktoré majú nastaviteľný zmiešaný profil nesprostredkovanej, priamej anti-trombinovej (faktor Ila) aktivity a anti-trombínovej IlI (AT-Ill) sprostredkovanej...

Energeticky efektívna bezdrôtová snímačová sieť a spôsob usporiadania komunikácií z bezdrôtovej snímačovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20654

Dátum: 21.12.2005

Autori: Hännikäinen Marko, Hämäläinen Timo D, Kohvakka Mikko

MPK: H04L 29/08, H04W 52/02, H04W 16/14...

Značky: snímačová, sietí, snímačovej, spôsob, sieť, usporiadania, energeticky, bezdrôtovej, komunikácií, bezdrôtová, efektívna

Text:

...s ich podružnou skupinou, čo vedie k nezávislej cestepublikácia CA 2 311 245 Al opisuje rozdelenie uzlov na dve hierarchickê úrovne, takže každý uzol vyššej úrovne riadi skupinu susedných uzlov nižšej úrovne, pričom komunikácia diaľkového vedenia s vyššou energiou sú iba nutné medzi0005 Známa publikácia WO 01/69279 opisuje bezdrôtovú snímačovú sieť, pri ktorej každý uzol má své vlastné polohovacie zariadenie, pričom uzly sú schopné si vymieňať...

Základňa plastovej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7589

Dátum: 21.12.2005

Autor: Zoppas Enrico

MPK: B65D 1/02

Značky: základna, plastovej, fľaše

Text:

...výhradných uskutočnení, zobrazených cestouneobmedzujúceho príkladu na sprievodných obrázkoch, na ktorýchobr. 1 je pohľad zdola na základňu podľa vynálezu v prvom uskutočneníobr. 2 je pohľad z boku na základňu podľa vynálezuobr. 3 je pohľad v rezu, vedený pozdĺž čiary III-III na obr. lobr. 4 je dodatkový pohľad z boku na základňu fľaše podľa vynálezuobr. 5 - je pohľad v reze, vedený pozdĺž čiary V-V na obr. 1obr. 6 je pohľad V reze, vedený...

Zábavná dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7504

Dátum: 21.12.2005

Autor: Bussink Ronald Alexander

MPK: A63G 31/00, A63G 7/00, A63G 21/00...

Značky: zábavná, dráha

Text:

...sú odporúčané uskutočnenia tohto vynálezu ilustratívnym spôsobom vyobrazená apre najlepší uvažovaný spôsob uskutočnenia tohto vynálezu jednoducho0007 Vynález je založený na myšlienke použiť vertikálny stojací oblúk ako nosnú konštrukciu, po ktorej je pohyblivo nesený aspoň jeden vozík. Ak sa použije ako nosnej konštrukcie stojaci oblúk, odbúra sa tým potreba priestorovo náročná konštrukcia veľkého kolesa, súčasne sa však umožní, aby sa...

Režimy pre intraartikulárnu viskosuplementáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18961

Dátum: 20.12.2005

Autor: Bailleul Francois

MPK: A61P 19/02, A61K 31/728

Značky: režimy, intraartikulárnu, viskosuplementáciu

Text:

...injekcie prípravku Synvisc ® do OA kolena vykazujú oveľa vyšší účinok spôsobujúci úľavu od bolesti ako dve 2 ml injekcie (Scale a kol. (1994) Curr. Ther. Res., 55 (3) 220-232).0007 V prípade liečby pacientov s OA bedrovej kosti pomocou prípravku Synvisc ® jeodporúčaná dávka jedna 2 ml injekcia, pričom ak nedôjde k dostatočnej úľave od bolesti jemožne voliteľne podať druhú injekciu V rozmedzí jedného až troch mesiacov (Chevalier(2000) Am. C...

Stabilná suspenzia v tuhej fáze derivátu vinca alkaloidu a postup na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13683

Dátum: 20.12.2005

Autori: Ibarra Marie-dominique, Bougaret Joel, Leverd Elie

MPK: A61K 31/4375, A61K 9/14, A61K 9/16...

Značky: derivátů, stabilná, alkaloidů, postup, přípravu, vinca, tuhej, fáze, suspenzia

Text:

...disperzií v tuhej fáze aktívnejV tuhej fáze aktívnej zložky s poloxamérom a PEG so zámerom získania formulácie s rýchlym uvoľňovaním US 2001/048946 Al uverejňuje disperzie V tuhej fáze aktívnej zložky s PVP a PEG vinca alkaloidy sú spomínané V rámci zoznamu aktívnych0012 Farmaceutické prípravky podľa tohto vynálezu sú určené na orálne podanie derivátov alkaloidu vinca a konkrétne vinorelbínu v dispergovanej forme. Obsahujú vo vode rozpustný...

Kryštalické formy hydrochloridu (R)-8-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6515

Dátum: 20.12.2005

Autori: Henshilwood James, Agarwal Rajesh Kumar, Kiang Yuan-hon, Betts Iii William, Post Noah

MPK: A61P 25/00, A61K 31/55, A61P 3/00...

Značky: formy, hydrochloridu, r)-8-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepínu, krystalické

Text:

...v spánku, kedy sa pacientovi v prípade potreby podá terapeuticky účinné množstvo hemihydrátu alebo kryštalickej formy tu opisanej.0013 Taktiež sú tu opísané spôsoby zníženia príjmu potravy u cicavce tým, že sa tomuto cicavcovi podá terapeuticky účinné množstvo hemihydrátu alebo kryštalickej formy tu opisanej. 0014 Taktiež sú tu opísané spôsoby vyvolania nasýtenosti u cicavca tým, že sa tomuto cicavcovi podá terapeuticky účinné množstvo...

Kombinovaná liečba sklerózy multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5765

Dátum: 20.12.2005

Autor: De Luca Giampiero

MPK: A61P 37/00, A61K 31/7042, A61K 39/395...

Značky: sklerózy, kombinovaná, liečba, multiplex

Text:

...látok na liečenie sklerózy multiplex. Tento aspekt vynálezu je obsíahnutý v nároku 1.3 0013 Prvú látku a druhú látku, kde farmakologickým účinkom uvedenej prvej látky je redukcia počtu monocytov, a kde uvedená druhá látka blokuje adhéziu monocytov a leukocytov na endoteliálne bunky, možno podávať pacientom, ktorí túto liečbu potrebujú, pričom uvedenou prvou látkou je 2-CdA a uvedenou druhou látkou je anti-alfa~ 4 integrinová...

Pevná dávkovacia forma obsahujúca inhibítor protónovej pumpy a z nej pripravenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12398

Dátum: 20.12.2005

Autori: Persson Eva, Trofast Eva

MPK: A61K 47/26, A61K 47/12, A61K 31/4439...

Značky: protónovej, forma, pumpy, pevná, inhibitor, suspenziu, obsahujúca, pripravenú, dávkovacia

Text:

...aby suspenzia mala viskoelastické vlastnosti a viskozitu vhodnú na podanie prostredníctvom gastrickej sondy alebo na prehltnutie. Formulácia vo forme kvapalnej suspenzie potrebuje mať taktiež určitúPri príprave liečiva, ktoré sa má udržiavať ako suchá prášková zmes obsahujúca vo vode nerozpustnć zložky, a ktorá sa má podávať ako vopred pripravená homogénna suspenzia, vznikajú ďalšie výzvy/problémy.V niektorých kompozíciách doterajšieho...

Prístroj a spôsob na samoadaptívnu disperznú kompenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12275

Dátum: 20.12.2005

Autor: Shu Huade

MPK: H04B 10/18

Značky: kompenzáciu, spôsob, samoadaptívnu, disperznú, prístroj

Text:

...že reziduálna disperzia signálu na prijímacej strane bude presahovať tolerovateľný rozsah a zhoršovať bitový chybový výkon systému. Vplyv zmeny disperzie vlákna je obzvlášť viditeľný pre výkon 40 Gb / s systému.0006 Na druhej strane, s vývojom inteligentnej optickej siete, môžu byť do optickej siete zavádzané ROADM alebo dokonca OXC uzly. V týchto optických sieťových uzloch môže dynamické pridávacie / vynechávacie multiplexovanie a...

Injektovaný veterinárny prostriedok obsahujúci florfenikol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4836

Dátum: 20.12.2005

Autor: Barbot Carole

MPK: A61K 47/32, A61K 31/165, A61K 47/10...

Značky: obsahujúci, injektovaný, prostriedok, florfenikol, veterinárny

Text:

...vynálezu sú najmä 2 pyrolidón a N-metyl-2-pyrolidón. Výhodným rozpúšťadlom je N-metyl-2-pyrolidón. Príkladmi zlúčenín vhodných na použitie v súlade s predloženým vynálezom sú tie, ktoré sú známe a komerčne dostupné, napriklad pod obchodným názvom Pharmasolv® od lntemational Specialty Products (Wayne, New Jersey. U.S.A.). Vhodný je najmä produkt Polysolv® V.0021 Množstvo pyrolidónového rozpúšťadla v prostriedkoch podľa predloženého...

Režim liečby roztrúsenej sklerózy kladribínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11539

Dátum: 20.12.2005

Autori: Lopez-bresnahan Maria, Munafo Alain, De Luca Giampiero, Ythier Arnaud

MPK: A61K 31/7076, A61P 25/00, A61K 38/21...

Značky: sklerózy, kladribínom, liečby, režim, roztrúsenej

Text:

...F DA.0010 Medzi tieto činidlá patrí taktiež kladribin. Kladribín je chlórovaný purlnový analóg 2-chlór-2-deoxyadenozlnový analóg (2-CdA). Tento prípravok je navrhnutý na liečbu MS (európsky patent č. EP 62685381 a patent Spojených štátov amerických č. US 5,506,214).0011 Podľa doterajšieho stavu techniky bolo uskutočnené niekoľko klinických štúdií s pacientami trpiacimi roztrúsenou sklerózou, pri ktorých sa skúmala možnosť použitia i.v. a s.c....

Režimy pre intraartikulárnu viskosuplementáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15516

Dátum: 20.12.2005

Autor: Bailleul Francois

MPK: A61P 19/02, A61K 31/728, A61K 9/00...

Značky: intraartikulárnu, viskosuplementáciu, režimy

Text:

...Synvisc ® je odporúčaná dávka jedna 2 m 1 injekcia, pričom ak nedôjde k dostatočnej úľave od bolestí je možne voliteľne podať druhú injekciu v rozmedzí jedného až troch mesiacov (Chevalier-3 Philadelphia, PA. U pacientov s OA bedra jedno intraartikulárne podanie prípravku Synvisc ® s objemom 2 ml vykazovalo významný okamžitý a trvalý účinok u väčšiny registrovaných pacientov po dobu až troch mesiacov (dĺžka trvania štúdie). Štúdia sa...

Spôsob prípravy a spracovania bitúmenových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3701

Dátum: 20.12.2005

Autori: Mentink Léon, Bernaerts Joël, Maze Michel, Delfosse Frédéric

MPK: C08K 5/00

Značky: spôsob, spracovania, kompozícií, bitúmenových, přípravy

Text:

...produktov a) až e), najmä bitúmenov-3 alebo asfaltových spojív, tieto reologické obdoby budú na báze minimálne jednej prírodnej živice, eventuálne neskôr modiñkovanej, tých, ktoré sú uvedené v- kapitole nazvanej Prírodné živice na stranách 337 až 355 zväzok 3 l, horeuvedeného 6. vydania publikácie Ullínanns Encyclopedia, alebo- v kapitole nazvanej Prírodné živice na stranách 29 l až 302, horeuvedeného 4. vydania publikácie Kirk-OHTMER, alebo-...

Fľaša s čiapočkou pre pumpičku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2708

Dátum: 20.12.2005

Autor: Kneer Roland

MPK: B65D 83/14, B05B 11/00

Značky: pumpičku, čiapočkou, fľaša

Text:

...najmenej jednou v obvodovom smere výstupkov prebiehajúcou drážkou, a že vo vnútri na čiapočke sú utvorenê dve pružné ramená, ktoré sú s utvorenými hákmi zaklapnuteľné pod podrezanim, a že je vytvorený najmenej jeden v obvodovom smere prebiehajúci obežný nákružok alebo dva oddelené nákružkové úseky, ktoré sú zablokovateľné s drážkami výstupkov hrdla fľaše. Pritom môže byt usporiadanie drážok a výstupku alebo výstupkových úsekov taktiež...

Deriváty stilbénu a ich použitie na naviazanie a zobrazenie amyloidových plakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17926

Dátum: 19.12.2005

Autori: Kung Hank, Kung Mei-ping, Zhuang Zhi-ping

MPK: A61K 31/135, C07C 217/80

Značky: amyloidových, deriváty, stilbenu, zobrazenie, plakov, naviazanie, použitie

Text:

...depozície AB pri štúdiách amyloidogenézy pri AD u živých pacientov.0009 Za týmto účelom sa publikovalo niekoľko zaujímavých prístupov na vyvinutie ligandov špecifických pre agregáty AB (Ashbum, T. T., et al., Chem. Biol. 31351-358 ( 1996) Han, G., et al., J Am. Chem. Soc. 11824506-4507 (1996) Klunk, W. E., et al., Biol. Psychiatry 352627 (1994) Klunk, W. E., et al., Neurobiol. Aging 16541-548 (l 995) Klunk,W. E., et al., Society for...

RNAI inhibícia amyloidového séra na liečenie glaukómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13131

Dátum: 19.12.2005

Autori: Clark Abbot, Wang Wan-heng, Mcnatt Loretta

MPK: C12N 15/113, A61K 31/713, C07K 14/47...

Značky: glaukómu, amyloidového, inhibícia, séra, liečenie

Text:

...množstvo interferujúcej RNA z dĺžkou 19 až 49 nukleotidov a farmaceuticky prij ateľného nosiča, pričom interferuj úca RNA pozostáva zo sekvencie nukleotidov s oblasťou s minimálne 80 vzájomnou komplementaritou aspoň 19 nukleotidov s hybridizovanou časťou mRNA zodpovedajúcou sekvencii SEKV. ID Č. 1 alebo SEKV. ID Č. 2, pričom nukleotidová sekvencia hybridizuje za fyziologockých podmienok s časťou mRNA zodpovedajúcou sekvencii SEKV. ID Č....

Transgénne rastliny so zlepšenými agronomickými znakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16717

Dátum: 19.12.2005

Autor: Lund Adrian

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C07K 14/415...

Značky: zlepšenými, znakmi, agronomickými, rastliny, transgénne

Text:

...DNA poskytuje v rastlinných bunkách pochádzajúcich z línii kukurice, ktoré majú a zachovávajú si rezistenciu na vírus Mal de Rio Cuarto alebo rezistenciu na hubu Puccina sorghi alebo obidva tieto0006 Tento vynález poskytuje aj spôsoby výroby neprírodného transgénneho semena, ktoré sa môže použiť na produkciu výnosu transgénnych rastlín kukurice so zlepšeným znakom vyplývajúcim z expresie stabilne integrovanej rekombinantnej DNA na...

Spôsob a zariadenie na výrobu upraveného zemného plynu, frakcie s vysokým obsahom uhľovodíkov obsahujúcich tri a viacej atómov uhlíka v molekule a prúdu s vysokým obsahom etánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5594

Dátum: 19.12.2005

Autor: Paradowski Henri

MPK: F25J 3/00

Značky: zariadenie, spôsob, frakcie, etánu, plynů, vysokým, výrobu, atómov, viacej, prúdu, obsahujúcich, upraveného, zemného, uhlíka, obsahom, molekule, uhľovodíkov

Text:

...na zvýšený stupeň extrakcie etánu alebo do jednotky optimalizovanej na stupeň extrakcie etánu, ktorý je slabý alebo nulový. Spôsob je teda zložitý svojím vykonávacím postupom a tiež finančne náročný a to najmä v dôsledku udržiavacich nákladov vyžadovaných0009 Cieľom predloženého vynálezu je vytvorit spôsob vyššie uvedeného typu, ktorý umožňuje použitím jednoduchých a finančne málo náročných prostriedkov vykonávať extrakciu...

Modulátory receptora vitamínu D

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5483

Dátum: 19.12.2005

Autori: Warshawsky Alan, Lopez Jose Eduardo, Yee Ying Kwong, Gossett Lynn Stacy

MPK: A61K 31/165, A61P 3/00, A61K 31/185...

Značky: receptora, vitamínu, modulátory

Text:

...je osteoporóza. Osteoporóza je systémová porucha charakterizovaná poklesom kostnej hmoty a mikroarchitektonickým poškodením kostného tkaniva, ktoré vedie ku krehkosti kosti a k zvýšenému sklonu k zlomeninám bedrového kĺbu, chrbtice azápästia (World Health Organization, WHO 1994). Odhaduje sa, že osteoporózou trpí v SpojenýchV posledných niekoľkých rokoch bolo zavedených niekoľko antiresorpčných terapií. Tie zahŕňajú použitie bisfosfonátov,...

Cyklické sulfonylamino deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10967

Dátum: 19.12.2005

Autori: Bombrun Agnes, Swinnen Dominique, Gerber Patrick, Jorand-lebrun Catherine

MPK: A61K 31/495, A61P 29/00, A61K 31/496...

Značky: sulfonylamino, deriváty, cyklické, použitie

Text:

...aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (Ill)Ósmy aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VIII)Deviaty aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VII)V nasledujúcich odsekoch sú poskytnuté definície rôznych chemických skupin, ktoré vytvárajú ziúćeniny podľa vynálezu a sú mienené tak, aby sa v celom opise a vnárokoch aplikovali jednotne, pokiaľ inde uvedená detinlcia výslovne neposkytuje širšie hranice.Výraz MMPs označuje matricové...

Protilátky zamerané na angiopoietin-2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10764

Dátum: 19.12.2005

Autori: Emery Stephen Charles, Zhou Qing, Blakey David, Green Larry, Yang Xiao-dong, Keyt Bruce

MPK: C07K 16/28, C12N 15/13, C07K 16/22...

Značky: zamerané, protilátky, angiopoietin-2, použitie

Text:

...endoteliálnu bunkovú smrť a cievnu regresiu bez endogénneho VEGF. Pozri Lobov et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99211205-10 (2002). Podobne, autori Vajkoczy et al. pomocou svojho modelu tumoru vpodmienkach in v/vo preukázali, že multicelulárne agregáty iniciujú vaskulárny rast, ku ktorému dochádza v dôsledku angiogénneho rastu vdôsledku simultánnej expresie VEGFR-2 a Ang-2 zo strany hostiteIa a tumorového endotélia. Pozri Vajkoczy et al.,...

Zariadenie na aplikáciu maziva na zakrivenú časť koľajovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3916

Dátum: 19.12.2005

Autor: Van Gilst Cornelis Leonard Willem

MPK: E01B 7/00, B61K 3/00

Značky: koľajovej, dráhy, zakrivenú, aplikáciu, maziva, část, zariadenie

Text:

...vybavený určitým počtom stacionárnych dýz, s ktorých pomocou možnorozstrekovať mazivo na koľajnicu. Tento známy system má senzorvibrácie, na ktorého základe sa detekuje priblíženie vlaku. Dýzy rozstrekujú na bok koľajnice prvý typ maziva a druhý typ maziva s odlišným zložením, ako má prvý typ, na hornú stranu koľajnice. Prvé mazivo sa rozstrekuje na bok vonkajšej koľajnice (vonkajšiu koľajnicu) na ochranu koľaje pred opotrebovaním...

Kompozícia farebného skla, okenné sklo a použitie okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284854

Dátum: 19.12.2005

Autori: Massol Jean-jacques, Alvarez-casariego Pédro

MPK: C03C 4/00, C03C 3/076

Značky: farebného, kompozícia, skla, použitie, okenné, okenného

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla obsahujúca nasledujúce oxidy v množstvách vyjadrených v percentách hmotnostných : SiO2 64 až 75 %, Al2O3 do 5 %, B2O3 do 5 %, CaO 5 až 15 %, MgO do 5 %, Na2O 10 až 18 %, K2O do 5 %, a ako farbiace prísady: Fe2O3 (celkové železo) 0,45 až 2,5 %, s obsahom FeO 16 až 55 % celkového obsahu železa vyjadreného vo forme Fe2O3, CoO 0,001 až 0,002 %, Se do 0,0025 %, pričom toto sklo má celkový koeficient priepustnosti energie...

Systém pre stajňovú podlahu, stajňa obsahujúca túto stajňovú podlahu, a spôsob stavby stajne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2148

Dátum: 19.12.2005

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: podlahu, túto, spôsob, obsahujúca, stajňa, systém, stavby, stajne, stajňovú

Text:

...do zeme pod stajňami sa nesmie dostat žiadna tekutina,ktorá obsahuje moč a/alebo fekálie. Ďalej má byt možnosť odstrániť moč z ochodze v podstate celkom, aby sa predišlo vyhladzovaniu kyselinou moćovou. Ak je doterajšia ochodza vytváraná z betónových dosiek, sú tieto dosky ukladané vždy hlbšie než boxové dosky. Chodbové dosky a boxové dosky preto neboli ukladané na spoločnej rovinnej ploche. Namiesto toho musela byt plocha, na ktorej má...

Spôsob na produkovanie L-aminokyseliny použitím baktérie z čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19667

Dátum: 19.12.2005

Autori: Rybak Konstantin Vyacheslavovich, Slivinskaya Ekaterina Aleksandrovna, Suzuki Tomoko, Kozlov Yury Ivanovich

MPK: C12P 13/04, C12N 1/20

Značky: l-aminokyseliny, spôsob, použitím, bakterie, produkovanie, čeľade, enterobacteriaceae

Text:

...glukózy, ako zdroja uhlíka. Napriek účinnosti transportu glukózy pomocou PTS, prístup k zdroju uhlíka pri Vysoko produktívnom kmeni môže byť0007 Je známe, že účinný transport cukrov a iných metabolitov do bakteriálnych buniek sa uskutočňuje niekoľkými transportnými systémami.0008 Medzi týmito existujú dva indukovateľné transportné systémy na využitie L-arabinózy. Permeáza s nízkou afinitou (KM okolo 0,1 mM) je kódovaná génom araE pri min...

Premiestniteľná stanica na čerpanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14021

Dátum: 16.12.2005

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: B67D 7/78

Značky: premiestnitelná, tekutin, čerpanie, stanica

Text:

...jednotlivých blokov nemusia byť vždy umiestnené na rovnakej stene. Jednotlivé prvky blokov hydrauliky a plnenia môžu byť tiež usporiadané priamo na jednej alebo viacerých bočných stenách skrine. Osadenie blokov závisí od druhu tekutiny.Blok hydrauliky g obsahuje všetky zariadenia na manipuláciu s látkou uskladnenou v nádrži § a zaisťuje riadené a merané plnenie a výdaj látky. Výdajné zariadenie dovoľuje tak rýchlo výdaj pre nákladné...

Nové deriváty 3-fenylpropiónovej kyseliny na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7164

Dátum: 16.12.2005

Autori: Stawinski Tomasz, Rusin Katarzyna, Kowalczyk Piotr, Sulikowski Daniel, Sawicki Andrzej, Matusiewicz Katarzyna, Kurowski Krzysztof, Majka Zbigniew

MPK: A61K 31/428, A61P 3/00, A61K 31/423...

Značky: deriváty, nové, 3-fenylpropiónovej, liečenie, kyseliny, diabetes

Text:

...môžu byť použiteľné pri liečbe diabetes, obezity,metabolického syndrómu, narušenej inzulínovej tolerancie, syndrómu X a kardiovaskulárnych ochorení, vrátane dyslipidémie. Zlúčeniny reprezentujú deriváty L-tyrozínu, kde karboxylová skupina tyrozínu je substituovaná 5-člennou heterocyklickou skupinou, hydroxylová skupina tyrozínu je substituovaná (5-metyl-2-fenyloxazol-4-yl)etylovou skupinou a dusík vaminoskupine tyrozínu je substituovaný...

Inhibítory CDC25 fosfatáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6419

Dátum: 16.12.2005

Autori: Sidhu Alban, Bigg Dennis, Prevost Grégoire, Galcera Contour Marie-odile

MPK: A61P 35/00, A61P 29/00, A61K 31/428...

Značky: fosfatáz, cdc25, inhibitory

Text:

...týchto foriem, kde W a W znamená nezávisle 0 alebo S-(CH 2),~C 0-NRB-(CH 2).- kde m a n sú každé nezávisle celé číslo od 2 do 8 (zvlášť celé číslo od 2 do 4 a najvýhodnejšie celé číslo od 2 clo 3), p a t sú každé nezávisle celé číslo od 2 do 12 (zvlášť celé číslo od 2 do 8 a najvýhodnejšie celé číslo od 2 do 6). q je celé číslo od 2 do 4 (zvlášť celé číslo od 2 do 3), r je celé číslo od 0 do 4 (zvlášť celé číslo od 0 do 2), s je celé...

Deacylácia LPS v gram-negatívnych baktériách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17128

Dátum: 16.12.2005

Autori: Geurtsen Jeroen, Tommassen Johannes, Van Der Ley Peter

MPK: C12N 9/16, A61K 39/02, C07K 14/235...

Značky: baktériách, gram-negatívnych, deacylácia

Text:

...imunita acelulárnych vakcín zodpovedá protektlvnemu účinku celobunkovej vakcíny. Vmnohých štúdiách je protektívny účinokcelobunkových vakcín lepší a pokračuje diskusia, či to preváži riziko vzácnych,avšak závažných nežiaducich účinkov celobunkových vakcín u dojčiat. V súčasnej dobe sú testované rôzne imunizačné schémy, kedy je podávaných až šesť dávok acelulárnej vakcíny. Celobunková vakcína bola pôvodne podávaná 5 x, zahrnutá do...

Zariadenie, predovšetkým cykloidná prevodovka, so základným telesom prstencového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6192

Dátum: 16.12.2005

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 57/02, F16H 1/32, F16H 57/00...

Značky: zariadenie, cykloidná, prstencového, základným, telesom, převodovka, predovšetkým, tvaru

Text:

...prevodovke vykonáva otáčavý a excentrický pohyb, ktoré sa navzájom prekrývajú, pričom os kolesa s vnútorným ozubením pretína koleso s vonkajším ozubením. Pomocou cykloídných prevodoviek je možné na minimálnom stavebnom priestore primaximálnych špecifických výkonových parametroch dosiahnuť najvyššie prevodovépomery, ako napr. generovateľný a prenosný krútiaci moment V existujúcom stavebnomNajmenej jedno koleso s vonkajším ozubením je umiestnené...

Nematocídne zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12914

Dátum: 16.12.2005

Autori: Leysen Dirk, De Kerpel Jan Octaaf

MPK: A01N 47/38, A01N 43/54, A01N 43/30...

Značky: nematocídne, zmesí

Text:

...nie výlučne, alkoholy, ketóny, estery. Spomínané soli, hydráty, solváty, atď. budú skúsenej osoby dobre známe, rovnako ako aj ich príprava na spomínané soli, hydráty asolváty sa napr. odkazuje v patentoch US-A-6.372.778, US-A-6.369.086, US-A-6.369.087 a US-A-6.372.733.0015 Pre skúsenú osobu vo všeobecnosti z vyššie uvedeného vyplýva, že niektoré zlúčeniny môžu existovať vo forme rôznych izomérov a/alebo tautomérov, vrátane,no nie výlučne,...

Stereoselektívny postup a kryštalické formy kamptotecínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12867

Dátum: 16.12.2005

Autori: Giorgi Fabrizio, Carminati Paolo, Tinti Maria Ornella, Cabri Walter, Marzi Mauro, Vergani Domenico, Ghetti Paolo, Alpegiani Marco

MPK: C07D 491/22

Značky: postup, stereoselektívny, kamptotecínu, krystalické, formy

Text:

...O-substituovaný na pozícii 7, vedú k zmesi dvoch izomérov E a Z oximu alebo alkyloxlmu.0013 Preto je žiaduce umožniť stereoselektivny postup vedúci k jednotlivým E a Z izomérom, zvlášť k E izoméru.0014 Rad liečiv, starších i nových, bola objavená a uvedená na trh vo svojich vhodných kryštalických formách a neboli nikdy dôkladne skúmané z hľadiska potenciálnych polymorfných foriem. S nedávnym technologickým vývojom chémie tuhého...