Archív za 2005 rok

Strana 28

Spôsob izolácie biologicky aktívneho ľudského G-CSF z inklúznych teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6858

Dátum: 29.08.2005

Autori: Schäffner Jörg, Janowski Bernhard, Dietrich Arndt, Blaschke Ulrich Kurt

MPK: C07K 1/00, C07K 14/435

Značky: teliesok, izolácie, g-csf, inklúznych, spôsob, ľudského, aktívneho, biologicky

Text:

...a agregácíou niekoľkýchmolekúl proteínu je významná, je výťažok z renaturovaného0007 V doterajšom stave techniky sú už opísané rôzne spôsoby, pomocou ktorých je nwžne previesť proteínobsiahnutý V inklúznych telieskach do jeho aktívnej formy.0008 EF-A-0 512,087 opisuje spôsob solubilizácie a renaturizácie denaturovaneho proteínu, ked sa na proteín pôsobí trichlóretylenovým pufrom, ktorý vykazuje koncentráciu aspoň 400 mmol/l...

Inhibítory sigma receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13105

Dátum: 29.08.2005

Autori: Holenz Joerg, Laggner Christian, Berrocal-romero Juana Maria, Contijoch-llobet María Montserrat, Cuberes-altisent Maria Rosa

MPK: A61K 31/4725, A61K 31/4523, A61K 31/496...

Značky: receptora, sigma, inhibitory

Text:

...ktorá má v polohe 5, okrem iného, alkoxyskupinu priamo naviazanú na cyklický amid.0019 Avšak žiadny z týchto dokumentov nenavrhuje účinok týchto zlúčenín na sigma receptor. 0020 Preto tu stále existuje potreba nájsť zlúčeniny, ktoré majú fannakologickú aktivitu voči sigma receptoru, pričom by boli aj efektívne aj selektívne, a mali dobré liekove vlastnosti, napr. dobré farmaceutické vlastnosti týkajúce sa podávania, distribúcie, metabolizmu a...

Nové farmaceutické kompozície obsahujúce 4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluórmetylfenyl)-ureido)-3-fluórfenoxy)- pyridín-2-karboxylovú kyselinu na liečenie hyper-proliferatívnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20428

Dátum: 29.08.2005

Autori: Dumas Jacques, Ehrlich Paul, Zuleger Susanne

MPK: A61K 9/14, A61K 31/44, A61K 31/4415...

Značky: farmaceutické, 4-(4-(3-(4-chloro-3-trifluórmetylfenyl)-ureido)-3-fluórfenoxy, kompozície, hyper-proliferatívnych, kyselinu, obsahujúce, ochorení, liečenie, pyridín-2-karboxylovú, nové

Text:

...prijateľné soli, alebo ich kombináciu. Predložený vynález sa týka(i) nových farmaceutických kompozícii obsahujúcich zlúčeninu vzorca I vo forme pevnej disperzie, ktorá zahŕňa pevné roztoky, sklovité roztoky, sklovité suspenzie, amorfné zrazeniny v kryštalickom nosiči, eutetiká alebo monotetiká, zlúčeninu alebokomplexnú formu, a ich kombinácie,(ii) spôsobov prípravy týchto nových farmaceutických kompozícii(iii) použitia týchto...

Profil pre akustické tlmenie pripojený medzi okennou tabuľou a karosériou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8711

Dátum: 29.08.2005

Autor: Charlier Julien

MPK: B32B 17/10

Značky: profil, tabuľou, pripojený, vozidla, medzi, okennou, karosériou, tlmenie, akustické

Text:

...je rovnako splnená a napríklad pri tyči voľnej na svojich koncoch stači pre vyvolanie všetkých režimov ohýbania klepnúť na0009 Budenie spôsobené pevnými predmetmi je periférne a boloregistrované iba pri určitých vibračných frekvenciách motora, tj. pri určitýchrýchlostiach otáčania motora, aspoň jedna z okenných tabúl má vibračný režim a kabína vozidla má akustický režim, pričom väzba medzi týmito dvoma režimami zosilňuje hučanie...

Batoh čelne prístupný užívateľovi bez potreby jeho zvesenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8068

Dátum: 27.08.2005

Autor: Mařík Libor

MPK: A45F 3/04

Značky: batoh, potreby, prístupný, užívateľovi, čelně, zvesenia

Text:

...ramenný popruh má dva segmenty a tohorný segment, ktorého prvý koniec je spojený batohom v blízkosti jeho vrchu a spodný segment, ktorého prvý koniec je spojený s batohom blízkosti jeho spodku. Druhé konce segmentov sú spolu spojené odnímateľným spôsobom. Vedľajší ramenný popruh je pripevnený k druhému základnému ramennému popruhu.V jednom aspekte vynálezu je vedľajší ramenný popruh svojím prvým koncom pripevnený k spodnej časti...

Terapeuticky účinné analógy alfa-MSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14131

Dátum: 26.08.2005

Autori: Larsen Bjarne Due, Nielsen Soren, Jonassen Thomas Engelbrecht Norkild, Frokiaer Jorgen

MPK: A61P 29/00, C07K 14/685, A61K 38/34...

Značky: analogy, alfa-msh, terapeuticky, účinné

Text:

...1 919 947 34 496 Mmozgovú mŕtvicu, prechodnú renálnu ischémiu, väčší chirurgický výkon a orgánovú transplantáciu. Pretože choroby spôsobené ischémiou sú mimoriadne častými príčinami morbidity a mortality a pretože sú stále častejšie transplantácie orgánov, sú veľmi potrebné liečebné stratégie s potenciálom pre obmedzenie reperfúznych poškodení, aby sa zlepšilo verejné zdravotníctvo. Základná patofyziológia ischemických reperfúznych poškodení...

Výroba TNFR-Fc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7186

Dátum: 26.08.2005

Autori: Luan Yen-tung, Mercer James, Wang Wenge, Lasko Daniel, Drapeau Denis

MPK: C07K 14/435, C12N 15/62, C12P 21/02...

Značky: výroba, tnfr-fc

Text:

...Obrázok 16 zobrazuje anti-Lewis Y titerv kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0026 Obrázok 17 zobrazuje hladiny laktátu v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0027 Obrázok 18 zobrazuje hladiny amónia v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0028 Obrázok 19 zobrazuje osmolaritu v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom.0029 Obrázok 20 zobrazuje hustoty buniek anti-Lewis Y. Každý graf je priemerom z dvoch...

Výroba TNFR-Ig fúzneho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6646

Dátum: 26.08.2005

Autori: Luan Yen-tung, Lasko Daniel, Mercer James, Drapeau Denis, Wang Wenge

MPK: C12P 21/02, C12N 15/62

Značky: proteínu, tnfr-ig, výroba, fúzneho

Text:

...hladovanlm.0021 Obrázok 11 zobrazuje hladiny Iaktátu anti-GDF-B bunkových kultúr v kontrolných podmienkach a v kultivačných podmienkach s glutamínovým hladovaním.0023 Obrázok 13 zobrazuje odozvu na dávku železa anti-GDF-B buniek v kultivačnom prostredí Médium 1 a Médium 2.0024 Obrázok 14 zobrazuje hustotu buniek v kultúrach s dodaným glutamátom a glutaminom. 0025 Obrázok 15 zobrazuje životaschopnost buniek v kultúrach s dodaným...

Zameriavacie zariadenie pre strelnú zbraň a strelná zbraň s možnosťou montáže zameriavacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6044

Dátum: 26.08.2005

Autor: Scherpf Christian

MPK: F41G 1/00

Značky: střelná, zameriavacie, strelnú, možnosťou, zbraň, montáže, zariadenia, zariadenie, zameriavacieho

Text:

...podstate menej problematické, než v0010 Ako veľmi účelná sa pre rozhranie javí bezdrôtová a pritom hlavne optická realizácia,pričom presné vzájomné vyrovnanie oboch strán kvôli presne vopred určenej polohe korektne namontovaného zameriavacieho zariadenia na hlavní strelnej zbrane je možné dosiahnuť bez0011 Ďalšia výhoda konceptu podľa vynálezu spočíva v možnosti umiestniť na ergonomicky priaznivom mieste spínač na manuálne zapínanie a...

Bezolovnatá spájka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4845

Dátum: 26.08.2005

Autori: Chew Kaihwa, Kho Vincent Yue Sern

MPK: B23K 35/26, C22C 13/00

Značky: spájka, bezolovnatá

Text:

...využitie zdrojov, zvlášť keď je štandard výrobkov, užívajúcich známe bezolovnaté spájky, často nižší než hodnota dosiahnuteľná pri užitíbežných spájok obsahujúcich olovo.Dokument US 5,410,184 popisuje mikroelektronickú sústavu,obsahujúcu integrovaný obvod, ktorý je upevnený na substráte pomocou prepojenia čipov spájkovanín tvoreného bezolovnatou spájkou na báze cínu, ktorá obsahuje značné množstvo prímesí medi. Spájka je tvorená zliatinou...

Spôsob zhotovovania sviečok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3666

Dátum: 26.08.2005

Autori: Feige Stefan, Lohmann Heinrich, Thewes Dieter

MPK: C11C 5/00

Značky: zhotovovania, spôsob, sviečok

Text:

...postavenej úlohy je navrhnutý spôsob podľa znakov patentového nároku číslo 1. 0010 Výhodné úpravy a ďalší rozvoj tohto vynálezu sú predmetom dodatočne patentovaných nárokov. 0011 Spôsob podľa tohto vynálezu spočíva v tom, že sa vosková masa V tekutej a/alebo pastovitej a/alebo pevnej podobe spolu s prípadnými farbivami a vonnými látkami roztaví vo výtlačnom lise s dvojitou špirálou a vo forme homogénnej zmesi sa nanesie do slepej...

Doručenie funkčných nukleových kyselín do cicavčích buniek prostredníctvom bakteriálne definovaných intaktných minibuniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18518

Dátum: 25.08.2005

Autori: Macdiarmid Jennifer, Brahmbhatt Himanshu

MPK: A61K 47/48, A61K 31/7088, A61K 48/00...

Značky: buniek, nukleových, minibuniek, prostredníctvom, bakteriálne, cicavčích, funkčných, intaktných, kyselin, doručenie, definovaných

Text:

...Ďalšie mnohopočetné liekové transportné proteíny boli tiež identifikované v rakovinových bunkách (Gottesman et al., 2002) a v0007 Rezistencia voči apoptóze (programovanej bunkovej smrti) nádorových buniek indukovanej cytotoxickými činidlami a žiarením (Sellers and Fisher, 1999) je ďalším častým mechanizmom. Tento mechanizmus často zahrňuje nadmernú expresiu antiapoptotických proteínov, ako je napríklad B Iymfocytárny Ieukemický proteín 2...

Antimikrobiálny prostriedok na perorálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4636

Dátum: 25.08.2005

Autori: Kiselev Nikolai Alexandrovich, Chicherin Dmitry Sergeevich

MPK: A61K 31/65, A61K 31/429, A61K 31/545...

Značky: podávanie, perorálne, prostriedok, antimikrobiálny

Text:

...patente EP-A-1 230 918 sa opisujú vodné enteroklýzne roztoky obsahujúce ako účinnú zložku aspoň jeden ne-fermentovateľný disacharid,vo výhodnom uskutočnení Iaktulózu alebo laktitol, v kombinácií s neomycínom.0013 V súčasnosti sa používa kombinovaný antimikrobiálny liek označovaný ako tetracyklín s nystatínom obsahujúci tetracyklín, čo je bakteriostatické široko účinné antibiotické liečivo, a nystatin, čo je antifungálne liečivo (vid M. D....

S-triazolyl alfa-merkaptoacetanilidy ako inhibítory HIV reverznej transkriptázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10958

Dátum: 25.08.2005

Autori: Koh Yung-hyo, Girardet Jean-luc

MPK: C07D 249/08, A61P 31/18, A61K 31/4196...

Značky: s-triazolyl, transkriptázy, reverznej, alfa-merkaptoacetanilidy, inhibitory

Text:

...č. 5,939,462 (Connell et al.) zverejňuje veľký počet substituovaných heterocyklov, ktoré sú použiteľné ako antagonisty receptora NPYS, z ktorých niektore sú S-triazolylmerkaptoacetanilídy so štruktúrou podobnou všeobecnej štruktúre l uvedenej ďalej. Simoneau et al. v medzinárodnom patente W 0 2004/050643 zverejňujú tetrazoly a niekoľko triazolov, ktoré majú podobnú štruktúru ako zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu, a ktoré sa vyznačujú...

Použitie fanchinónu na výrobu farmaceutického prípravku na liečenie alebo prevenciu Alzheimerovej choroby, farmaceutický prípravok a kit obsahujúce fanchinón

Načítavanie...

Číslo patentu: 284708

Dátum: 25.08.2005

Autori: Gerolymatos Panayotis Nikolas, Xilinas Michel

MPK: A61P 25/28, A61K 31/435

Značky: prevenciu, přípravků, farmaceutický, fanchinónu, farmaceutického, liečenie, fanchinón, choroby, prípravok, obsahujúce, výrobu, použitie, alzheimerovej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie fanchinónu na výrobu farmaceutického prípravku na prevenciu alebo liečenie Alzheimerovej choroby a farmaceutický prípravok obsahujúci fanchinón a látku alebo zmes látok vybraných z antioxidantov, acetylcholínových zosilňovačov a prostetických skupín. Farmaceutický prípravok môže ako ďalšiu zložku obsahovať cliochinol.

Spôsob pokovovania medených kryštalizátorových dosák v horizontálnej polohe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284705

Dátum: 25.08.2005

Autori: Oros Ladislav, Hořák Peter

MPK: C25D 17/00, C25D 3/12

Značky: polohe, krystalizátorových, spôsobu, měděných, vykonávanie, tohto, horizontálnej, spôsob, dosák, zariadenie, pokovovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob pokovovania medených kryštalizátorových dosák v horizontálnej polohe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, bez demontáže vodnej skrine (4), pričom pri elektrolýze vznikajúce častice plynu (61), ktoré sa zachytávajú na povrchu medenej kryštalizátorovej dosky (5), sú stierané mechanickým stieračom (7).

Zariadenie na označenie veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9459

Dátum: 25.08.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/06

Značky: veternej, označenie, elektrárne, zariadenie

Text:

...rotora príp. po nej, atýrn postup zjednodušený. Tým je uskutočnenédostatočné čalúnenie na ochranu listu rotora pred poškodeniami, napr. závesom žeriava.0014 Pretože vonkajší koniec obalu, teda tá časť, ktorá sa nachádza na hrote listu rotora, je udržiavaný V červenej farbe, môže byť obal natiahnutý na list rotora už pred transportom po cestách, a tým slúžiť ako dodatočne alebo aj nevyhnutné zabezpečenie počas transportu. Pritom obal na svoj...

Spôsob získania informácií o volajúcom v mobilnom termináli a mobilný terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12670

Dátum: 24.08.2005

Autori: Laaninen Ilpo, Toropainen Teemu

MPK: H04M 1/57, H04M 3/493

Značky: získania, termináli, informácií, terminál, spôsob, volajúcom, mobilnom, mobilný

Text:

...z uvedeného mobilného tenninálu požiadavky o dodatočné informácie o identite do vzdialeného serveru pomocou mobilnejtelekomunikačnej siete, pričom uvedená požiadavka obsahuje uvedené prvé informácie o identite ako vyhľadávací kľúč- prijlatre odpovede o dodatočných informáciách o identite cez mobilnú telekomunikačnú sie a- spracovanie dodatočných informácií o identite obsiahnutých v uvedenej odpovedi na dodatočné informácie o identite na ich...

Viazací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5061

Dátum: 24.08.2005

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00

Značky: prvok, viazací

Text:

...podľa obrázka 2,nie podľa tohto vynálezu. 0012 Obrázky 1 a 2 predstavujú viazaci prvok 1 podľa tohto vynálezu, ktorý sa skladá hlavne z profilu g v tvare U z tepelne vodivého materiálu, pričom profil g v tvare U sa skladá zo zadnej steny s a dvoch vzpriamene postavených bočných stien i, ktoré uzatvárajú priestor Q. 0013 Ako tepelne vodivý materiál profilu 2 v tvare U sa najčastejšie využíva kov, keramický materiál alebo podobné materiály. 0014...

Lamela pre slnečnú roletu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4317

Dátum: 24.08.2005

Autor: Clauss Ulrich

MPK: E06B 9/11

Značky: roletu, slnečnú, lamela

Text:

...konci odlahlom odlameloveho telesa do žliabika tvoriaceho smerom dole otvorenýV lište sú usporiadané štvorcové otvory, ktoré slúžia na prechod svetla a vzduchu. Sú uzavreté, ked je roletovýpancier do seba zložený.Predná alebo zadná strana lameloveho telesa privrátená na zdroj svetla tvori hladkú stenu, ktora na svojej spodnejstrane bezprostredne predstavuje štrbinový okraj.Na základe uvedeného usporiadania a dimenzovania svetelných a...

Stredotlakový viacvalcový lis na mletie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284707

Dátum: 24.08.2005

Autori: Skařupa Jiří, Voit Karel, Zegzulka Jiří, Konečný Zdeněk, Paramonov Peter, Podzimný Stanislav

MPK: B02C 4/02

Značky: viacvalcový, zrnitých, stredotlakový, materiálov, mletie

Zhrnutie / Anotácia:

Lis podľa vynálezu je tvorený jediným poháňaným valcom (4) a aspoň trojicou nepoháňaných mlecích valcov (1, 2, 3), z ktorých každý je vybavený prostriedkami na ich prítlak smerom k osi (40) poháňaného valca (4). Ich priemery (d) sú ďalej podľa vynálezu rovnajúce sa najviac polovici priemeru (D) poháňaného valca (4) a sú uložené tak, že medzi ich povrchom a k nemu privráteným povrchom poháňaného valca (4) sú vytvorené štrbiny (11, 21, 31), z...

Spôsob mletia materiálu s veľkým rozsahom meliteľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 284706

Dátum: 24.08.2005

Autori: Voit Karel, Zegzulka Jiří

MPK: B02C 4/02, B02C 21/00

Značky: meliteľnosti, spôsob, mletia, velkým, materiálů, rozsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob mletia materiálov s rozdielnou zrnitosťou a/alebo s rozdielnym rozsahom meliteľnosti v oblasti 30 až 90 Hg (Hardgrowe) vo viacerých po sebe nasledujúcich mlecích krokoch a s použitím stredotlakových valcových lisov. Podľa vynálezu sa mletý materiál postupne zaformuje, predmelie, výškovo skalibruje a nakoniec domelie, pričom prítlak mlecích valcov sa v jednotlivých mlecích krokoch zväčšuje a veľkosť pokojových...

Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy, imidy, ich použitie, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284704

Dátum: 24.08.2005

Autor: Howard Harry Ralph

MPK: A61K 31/535, A61K 31/425, A61K 31/415...

Značky: laktamy, použitie, aralkylidénsubstituované, kompozície, výrobu, báze, farmaceutické, heterocyklické, medziprodukty, imidy, aralkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy a imidy všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje skupinu všeobecného vzorca G1, G2, G3, G4, G5, G6 alebo G7 y predstavuje atómy uhlíka, ktorý spolu s atómami, ku ktorým je pripojený, tvorí 5- až 7-členný heterocyklus obsahujúci 2 až 4 heteroatómy medziprodukty na ich výrobu a terapeutické aplikácie týchto zlúčenín. Vyššie uvedené zlúčeniny sú užitočné ako psychoterapeutické...

Spôsob prípravy substituovaných oxazolidinón alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284703

Dátum: 24.08.2005

Autori: Pearlman Bruce, Houser David, Manninen Peter, Fleck Thomas, Barbachyn Michael, Toops Dana, Perrault William

MPK: C07D 413/04, C07D 263/20, C07D 263/24...

Značky: substituovaných, alkoholov, přípravy, oxazolidinón, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 5-hydroxymetyl substituovaných oxazolidinónalkoholov (III) z karbamátov (IIA) alebo trifluóracetamidov (IIB) s použitím dihydroxy zlúčeniny (I) alebo glycidolu (IV) ako východiskového materiálu.

Držadlo na upevnenie meracej hlavy na ráfe kolesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284702

Dátum: 24.08.2005

Autor: Ohnesorge Axel

MPK: G01B 5/25, G01M 17/013

Značky: upevnenie, hlavy, kolesa, ráfe, vozidla, meracej, držadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Držadlo na upevnenie meracej hlavy na ráfe (5) kolesa (2) vozidla je uskutočnené so základným telesom (3) na priame alebo nepriame stabilné priloženie na ráf (5) kolesa (2) vozidla, s dvoma diametrálne protiľahlo usporiadanými ramenami (13, 14), ktoré sú na svojich radiálne von smerujúcich koncoch vybavené vždy hákom (15, 16) na upevnenie na profil pneumatiky (17) a ktoré svojimi radiálne dovnútra smerujúcimi koncami sú vždy prostredníctvom...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3193

Dátum: 24.08.2005

Autor: Hänel Karl-bruno

MPK: B65G 1/02, A47B 57/00

Značky: regál, skladovací

Text:

...správnej polohy by pri privádzaní nosičov skladovaného materiálu,ktoré sú často opatrené veľkými záťažami, vedie na vzpričenie a vkladanie nosičov skladovanehomateriálu by sťažovalo alebo znemožňovalo.Úlohou Vynálezu preto je vytvoriť skladovací regál, pri ktorom je zaistené presnéNa vyriešenie tejto úlohy sa pri skladovacomregála obsahovali vodorovne vyčnievajúce čapy, ktoré zasahujú do dutín úložných rebier.vynález je založený na myšlienke,...

Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7137

Dátum: 23.08.2005

Autori: Thomson Michael Anthony, Pateman Antony Frank

MPK: B01F 3/04, B67D 1/00

Značky: kvapaliny, sýtenie, stlačeným, plynom, zariadenie

Text:

...na prebublávanie plynu cez kvapalinu v nádobe, ktorá je tesne spojená sozariadením na sýtenie oxidom uhličitým.0011 Hlava na sýtenie oxidom uhličitým je súčasťou zariadenia na sýtenie oxidom uhličitýmtak, že sa môže pohybovať hore a dole vzhľadom na držiak nádoby, aby bolo možné priložiťhlavu na sýtenie oxidom uhličitým na otvor ústia nádoby alebo fľaše vloženej v držiaku namiesto toho, aby sa nádoba ručne umiestňovala do hlavy na sýtenie...

Kompozícia na prípravu 17-vinyl-triflátov ako intermediátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18481

Dátum: 23.08.2005

Autor: Bury Paul

MPK: C07J 31/00, C07J 43/00

Značky: přípravu, intermediátov, 17-vinyl-triflátov, kompozícia

Text:

...and Application in Organic Chemistry,Synthesis, 1982, 85-126 (Stang et al.).0006 Na strane 107 článku sa neodporúča používat jednoduché bázy, ako je pyridín, lutidín alebo trietylamín, pretože tieto bázy poskytujú nežiaduce vedľajšie produkty v stupni triflátu. Stang et al. miesto toho odporúčal použitie 2,6-di-terc-butyl-4-metylpyridinu (DTBMP) napriek skutočnosti, že táto báza je drahá. Tak všetky opisané syntézy triflátového...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16144

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nagasawa Masaaki, Nakao Ryu, Asami Kazuyasu, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07C 51/377, C07D 277/56

Značky: amínotiazolových, medziprodukt, přípravy, derivátov, spôsob

Text:

...Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, kedy metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že v prípade, kedy je uskutočňovaná arnidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny s Z-aminotiazolom, t.j. použitie prostriedkov, pri ktorých reaguje fenylester 2-hydroxy aromatickej0009 Spôsob môže byť...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a výroba medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15910

Dátum: 23.08.2005

Autori: Nagasawa Masaaki, Asami Kazuyasu, Nakao Ryu, Aida Yoshiyuki, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07D 277/56, C07C 51/377

Značky: medziproduktov, spôsob, derivátov, amínotiazolových, výroba, přípravy

Text:

...demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj v prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vprípade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatíckej...

Ovládací mechanizmus pre blokovanie otočného krytu pre sedačkovú lanovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4726

Dátum: 23.08.2005

Autori: Michel Daniel, Coudurier Stéphane

MPK: B61B 12/00

Značky: sedačkovú, krytu, mechanizmus, ovládací, lanovku, blokovanie, otočného

Text:

...západky, ktoráobsahuje naklonenú rampu a zárez približne kolmý vzhladom na prvé- lanový spoj prepája ovládacie prvky a stredný uplnaci bod ovládacej páky- lanový spoj kĺže v puzdre, ktoré je pripevnené na závesné rameno prostrednictvom upínacích zariadení a na okraj blokovacieho mechanizmu- ovládacia páka má tvar V, jeden jej koniec sa napája na prvú os a druhý koniec nesie valček.Prehľad obrázkov na výkresoch0008 Ďalšie výhody avlastnosti...

Spôsob prípravy 17-vinyltriflátov ako medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11485

Dátum: 23.08.2005

Autor: Bury Paul Stanley

MPK: C07J 43/00, C07J 31/00

Značky: 17-vinyltriflátov, medziproduktov, přípravy, spôsob

Text:

...s titulom Perfluoroalkanesulfonic Esters Methods of Preparation and Application in Organic Chemistry, Synthesis, 1982, 85-126 (Stang a koI.).0006 Strana 107 prehľadného článku odporúča nepoužívať jednoduché bázy, ako je pyridín, Iutidín alebo trietylamín, pretože tie poskytujú nežiaduce vedľajšie produkty v stupni triflátu. Stang a kol. miesto toho odporúčajú použitie 2,6-di-terc-butyl-4-metylpyridínu (DTBMP) napriek skutočnosti. že táto...

Pyrimidínsulfónamidové deriváty ako modulátory chemokinových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15565

Dátum: 23.08.2005

Autori: Smith Neal Michael, Cheshire David Ranulf, Stonehouse Jeffrey Paul, Preston Cherylin Francis, Meghani Premji, Cox Rhona Jane

MPK: C07D 403/12, C07D 401/12, A61K 31/5377...

Značky: receptorov, chemokínových, deriváty, modulátory, pyrimidínsulfónamidové

Text:

...Cmalkenylu alebo Cggalkinylu, pričom táto skupina je substituovaná l, 2 alebo 3 substituentmi nezávisle vybranými z hydroxyskupiny, aminoskupiny,Cmalkoxyskupiny, Cmalkylaminoskupiny, di(C 1 ×,a 1 kyl)aminoskupiny, N-(C 14,alkyl)-N-(fenyl)aminoskupiny, N-Cmalkylkarbamoylu, N,N-di(Calkybkarbamoylu, N-(CMaIkyD-N-(fenyDkarbamoylu, karboxyskupiny, fenoxykarbonylu, -NR 8 C 0 R 9, -SO 2 R°, -SO 2 NR 5 R 6, -NR 8 SO 2 R 9 aR 3 je trífluórmetyl...

Spôsob výroby diarylcykloalkylových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10500

Dátum: 23.08.2005

Autori: Maier Claus-jürgen, Holla Wolfgang, Hoerlein Rolf, Tappertzhofen Christoph, Junker Bernd, Kulitzscher Berndt, Hachtel Jochen, Stuedemann Thomas, Zocher Frank, Mutti Stéphane, Burgard Andreas, Salagnad Christophe

MPK: C12P 7/62

Značky: derivátov, diarylcykloalkylových, spôsob, výroby

Text:

...najskôr zavedenej ochrannej skupiny, je nutné odstrániť benzylové ochranné skupiny hydrogenizáciou. Pri hydrogenizácii môže z určitej časti rovnako dochádzať k opätovnému odštiepeniu prvého substituenta, ktorý bol už vzodpovedajúcom medzistupni naviazaný na cieľovú molekulu, čo vedie k zníženiu výťažku. Silylové ochranné skupiny sa odstraňujú fluoridom, čo aj v tomto prípade vedie k ďalším vedľajším reakciám ostatných substituentov...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10116

Dátum: 23.08.2005

Autori: Asami Kazuyasu, Nagasawa Masaaki, Nakao Ryu, Aida Yoshiyuki, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07C 67/08, C07C 65/21, C07C 51/377...

Značky: přípravy, medziproduktov, amínotiazolových, derivátov, spôsob

Text:

...skupiny aromatíckých karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vpripade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny...

Metánsulfonátové soli abiraterón-3-esterov a znovuzískanie solí abiraterón-3-esterov z roztoku v metyl-terc-butyléteri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8027

Dátum: 23.08.2005

Autor: Hunt Neil John

MPK: C07J 31/00, C07J 43/00

Značky: abiraterón-3-esterov, znovuzískanie, metyl-terc-butyléteri, solí, metánsulfonátové, roztoku

Text:

...kde R znamená nižšiu acylovú skupinu s 2 až 4 atómami uhlíka a R je akoje definované vyššie, z metyI-terc-butyléteru (MTBE).0012 Výhodne je kyselinou vytvárajúcou sol so zlúčeninou vzorca (I) kyselina chlorovodíková,sírová alebo toluoyltartárová, alebo najmä kyselina metánsulfónová.0013 Použitím súčasného vynálezu je možný spôsob výroby zlúčeniny vzorca (l), ktorý nevyžaduje chromatografíckú purifikáciu vžiadnom štádiu syntézy. Výnález...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19473

Dátum: 23.08.2005

Autori: Asami Kazuyasu, Nakao Ryu, Aida Yoshiyuki, Tanaka Nobuyuki, Nagasawa Masaaki

MPK: C07C 51/347, C07C 205/60, C07C 51/377...

Značky: medziproduktov, přípravy, derivátov, amínotiazolových, spôsob

Text:

...aromatickej karboxylovej kyseliny a poskytnúť touto demetylačnou metódouv priemyselnom meradle spôsob prípravy aminotiazolových derivátov použiteľných ako liečiv.0010 Tento vynález poskytuje spôsoby výroby podľa nárokov 1 a 2. Preto, výsledkom niekoľkých rôznych štúdií spôsobu selektívnej demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu V polohe 2, pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej...

Sklený plniaci materiál pre plasty a polyméry a spôsob prípravy skleného plniaceho materiálu pre plasty a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 284701

Dátum: 22.08.2005

Autori: Ferrante Antonio, Rossi Francesco

MPK: C08J 5/08, C03C 25/10, C08K 9/04...

Značky: plasty, plniaceho, materiál, polyméry, plniaci, skleného, přípravy, sklený, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený plniaci materiál (1) pre plasty a polyméry zahrnujúci granuly (2) skleného materiálu vybavené spojivovou kompozíciou výhodne zo skupiny esterov kyseliny alkylortokremičitej, zvlášť zo skupiny aminosilánov, ktorého podstata spočíva v tom, že každá z týchto granúl zahrnuje množstvo fragmentov (3) skleného materiálu aglomerovaného pomocou tejto spojivovej kompozície (4). Postup prípravy zahŕňa: rozomieľací krok, v ktorom je sklený materiál...

Spôsob čistenia alkalických vôd a ich odsoľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284700

Dátum: 22.08.2005

Autori: Buchovecká Danka, Fröhlich Ladislav, Mikloš Vojtech

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52, C02F 1/70...

Značky: alkalických, čistenia, odsoľovanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia a odsolenia alkalických vôd, ktoré sú znečistené najmä sodíkom, draslíkom, hliníkom a prípadne chrómom tak, že vyčistená voda spĺňa legislatívne požiadavky na čistotu povrchových vôd. Vyčistenie vody sa dosiahne prídavkami fluoridových a hliníkových zlúčenín do vody v takom slede, že vznikne zrazenina kryolitu (Na3AlF6), ktorá sa po odfiltrovaní a vysušení stáva kvalitnou komerčnou surovinou. Do procesu odsoľovania...

Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284699

Dátum: 22.08.2005

Autori: Hoffmann Kurt, Pfaendner Rudolf, Herbst Heinz

MPK: C08L 67/02, C08J 11/04, C08K 5/5333...

Značky: spôsob, polykondenzátov, molekulovej, hmotnosti, zvyšovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov, pri ktorom sa polykondenzát zohrieva na teplotu od 100 do 5 °C pod teplotou topenia s prídavkom aspoň jedného stericky bráneného esteru alebo monoesteru kyseliny hydroxyfenylalkylfosfónovej.