Archív za 2005 rok

Strana 27

Zariadenie na prívod a/alebo odvod tepla k minimálne jednému spotrebiču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5898

Dátum: 02.09.2005

Autor: Kirnich Walter

MPK: F24D 3/00

Značky: odvod, minimálne, tepla, jednému, spotřebičů, přívod, zariadenie

Text:

...zmiešavací ventil zoradený»vo vratnom vedení obvodu výpamíka alebo v prvom obtokovom vedení medzi prívodnýmavratným vedení obvodu výpamíka prirniešava chladnejšíe teplonosné médium z vratnéhoPrvý zmiešavací ventil sa reguluje podľa teploty teplonosného média v úseku prívodného vedenia obvodu výparnílca. Prvý zmiešavací ventil pritom môže byť V prevedení ako trojcestný ventil alebo ako - zoradený v obtokovom vedení - dvojcestný ventil.Pre...

Promotor špecifický pre koreň a drevný parenchým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11745

Dátum: 02.09.2005

Autori: Hehl Reinhard, Oltmanns Heiko, Stahl Dietmar Jürgen

MPK: C12N 15/82

Značky: specificky, parenchým, koreň, drevný, promótor

Text:

...nukleotidov,ktorá riadi expresiu génu, prípadne aj v závislosti na endogénnych a exogénnych faktoroch. K týmto faktoromproteíny viažuce DNA, ale aj vplyvy okolitého prostredia. Promotor môže pozostávať z viacerých prvkov. Vždy však zahŕňa aspoň jeden regulačný prvok,ktorý zaisťuje transkripciu. génu, ktorý je ním0009 Promotor, ktorý je aktívnejší v bunkách drevného parenchýmu koreňov rastliny než V ostatných bunkách rastliny, vykazuje napr....

Formovacia zmes na výrobu lejárskych foriem na spracovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11427

Dátum: 02.09.2005

Autori: Dünnwald Thomas, Skerdi Udo, Weicker Günter, Rehse Henning, Gienic Anton, Koch Diether, Müller Jens, Stötzel Reinhard

MPK: B22C 1/18

Značky: výrobu, kovov, spracovanie, formovacia, foriem, lejárskych

Text:

...forrnaldehyd a vyššie, čiastočne neidentiñkovateľne produkty krakovania. Prostredníctvom rôznych opatrení sa sícepodarilo minimalizovať tieto emisie, pri organických spojivách im ale nie je možné úplne zamedziť. Aj pri anorganicko-organických hybridných systémoch, ktoré - tak ako napríklad spojivá použité pri rezol-COg-spôsobe - obsahujú podiel organických zlúčenín, sa pri odlievaní kovov vyskytujú takéto nežiaduce emisie.0009 Na zamedzenie...

Pyridylové inhibítory hedgehog signalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11231

Dátum: 02.09.2005

Autori: Wang Shumei, Bao Liang, Dina Michael, Lalonde Rebecca, Sutherlin Daniel, Gunzner Janet, Stanley Mark, Malesky Kimberly, Savage Scott, Koehler Michael, Reynolds Mark, Castanedo Georgette

MPK: A61K 31/4418, A61P 35/00, A61K 31/4427...

Značky: pyridylové, hedgehog, signalizácie, inhibitory

Text:

...a tvorbu orgánu. Nekontrolovaná aktivácia signálnej dráhy Hh je spojovaná so zhubnými bujneniami, najmä mozgu, kože, a svalov a taktiež s angiogenézou. Vysvetlenie spočíva v tom, že bolo preukázané, že dráha Hh reguluje proliferáciu u dospelých aktivácii génov zahmutých v progresii bunkového cyklu, ako je cyklín D ktorý je zahrnutý do prechodu Gl-S. Rovnako SHh blokuje zastavenie bunkového cyklu sprostredkovaného p 2 l, inhibítorom kinázy...

Nasávajúci hlásič požiaru a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4395

Dátum: 02.09.2005

Autori: Laufersweiler Robert, Scheidthauer Uwe

MPK: G08B 17/10, G08B 29/00

Značky: prevádzky, požiaru, hlásič, nasávajúci, spôsob

Text:

...ktorý tento spôsob používa,nemôže počas dlhšej fázy vo vypnutom stave sledovat zmeny hustoty, a po opätovnom zapnutíza určitých okolností vychádza z nesprávnych predpokladov čo sa týka existujúcej hustoty.Žiadny z vyššie opísaných spôsobov alebo systémov neopisuje to, že sa zmena hustoty vzduchu prejavuje aj na vlastnostiach prúdenia v prípade rúrkového systému samotného, a tým sa môžesimulovat upchatie, alebo prerušenie, bez toho aby...

Antagonisty humanizovanej anti-beta7 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11194

Dátum: 02.09.2005

Autori: Dennis Mark, Fong Sherman

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: humanizovanej, anti-beta7, použitie, antagonisty

Text:

...4),(v) HVR-H 2 zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu GYISYSGSTSYNPSLKS (SEQ 1 D N 05) a(vi) HVR-HS zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu MTGSSGYFDF (SEQ 1 D N 06) alebo RTGSSGYFDF (SEQ lD N 0266) pre príslušné polohy FZ-Fll alebo zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu F l-F ll, V ktorej F 1-F ll znamená AMTGSSGYFDF (SEQ 1 D N 0263), ARTGSSGYFDF (SEQ ID NO 64) alebo AQTGSSGYFDF0009 Opísaná je aj anti-beta 7 protilátka alebo jej beta 7 víažuci fragment, ktorá...

Pyridín-metylén-azolidinóny a ich použitie ako inhibítory fosfoinozitidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10606

Dátum: 02.09.2005

Autori: Rueckle Thomas, Quattropani Anna, Dorbais Jerôme, Covini David, Bischoff Alexander, Pomel Vincent

MPK: A61K 31/4355, C07D 471/04, A61K 31/519...

Značky: fosfoinozitidov, inhibitory, pyridín-metylén-azolidinóny, použitie

Text:

...ako druhý prenášač informácie v intra-celulárnej signálnej transdukcii (Leslie a spol., 2001, Chem. Rev. 101(8) 2365 - 80 Katso a spol., 2001, Annu. Rev. Cell Dev. Bíol. 1, 615 - 75 a Tokera spol., 2002, Cell Mol. Life Scl. 59(5) 761 - 79).Úloha druhých prenášačov informácie fosforylovaných produktov Ptdlns účinku je zahrnutá v rôznych rnechanizmoch transdukcie signálov, vrátane mechanizmov podstatných pre proliferáciu...

Predajná jednotka pozostávajúca z WC-košíka a doplňovacej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 284717

Dátum: 02.09.2005

Autori: Mühlhausen Georg, Türk Erich

MPK: E03D 9/02, B65D 51/28

Značky: predajná, fľaše, wc-košíka, pozostávajúca, doplňovacej, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

WC-košík obsahuje nádobku (3) na umiestnenie do toaletnej misy a držiak (4), vyčnievajúci z nádobky (3) smerom von, na pripevnenie na okraj misy. Nádobka (3) dolieha na hornú stranu (6) uzatváracej hlavice (1) doplňovacej fľaše (2) a tam je prostredníctvom výstupku (7), doliehajúceho do zodpovedajúceho prehĺbenia (8), uvoľniteľne spojená s hlavicou (1). Uvoľniteľné západkové spojenie (10) je vytvorené medzi držiakom (4) a doplňovacou fľašou...

Spôsob vytvárania farebných obrazov sútlačou jednotlivých rastrovaných výťažkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284716

Dátum: 02.09.2005

Autor: Minjarík Ján

MPK: B41M 1/18

Značky: farebných, jednotlivých, spôsob, vytvárania, sútlačou, rastrovaných, výtažkov, obrazov

Zhrnutie / Anotácia:

Môže ísť o farby používané v štvorfarebnej procesovej tlači, v sedemfarebnej procesovej tlači alebo ľubovoľné farby zvolené na rastrovú sútlač na vytvorenie farebného obrazu, prípadne motívu s farebnými prechodmi, pričom celá plocha obrazu pozostáva z bodov výsledného rastra, ktorý je výsledkom presnej sútlače s nulovým pootočením rovnako veľkých exaktne koordinovaných rastrov jednotlivých tlačených farieb tak, že zodpovedajúce body rastrov...

Soľ 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2- pyrimidinyl]amino]benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9783

Dátum: 02.09.2005

Autori: Stevens Paul Theodoor Agnes, Peeters Jozef, Copmans Alex Herman, Vandecruys Roger Petrus Gerebern, Stappers Alfred Elisabeth

MPK: A61K 31/505, A61P 31/18

Značky: pyrimidinyl]amino]benzonitrilu, 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2

Text:

...2 určenou na perorálne podanie, začal by skúmať možností zlepšenia rozpustnosti tejto zlúčeniny, napríklad tým, že sa pripraví zodpovedajúca soľ.0013 Touto cestou sa postupovalo i pri 4-4-4-(2-kyanoetenyl)-2,ó-dimetylfenyHamino 2-pyrimidinylaminobenzonitrile.U pripravených solí sa zdalo, že majú iba mierne lepšiu rozpustnosť vo vode a v HCl.Pripravené soli stále patria do triedy BCS 2. Preto i pri pripravovaných soliach je možne očakávať...

Humanizované anti-beta7 antagonisty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20286

Dátum: 02.09.2005

Autori: Dennis Mark, Fong Sherman

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: humanizované, anti-beta7, antagonisty, použitie

Text:

...jedenej zo sekvencil znázornených ako SEQ ID NOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Opísaná je aj anti-beta 7 protilátka alebo jej beta 7 viažuci fragment, ktorá obsahuje jednu, dve, tri, štyri, päť alebo šest hypervariabilných oblasti (HVRs) vybraných zo skupiny, ktorá obsahuje HVR-L 1, HVR-L 2, HVR-L 3, HVR-H 1, HVR-H 2 a HVR-H 3, pričom(i) HVR-L 1 zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu RASESVDTYLH (SEQ ID NO 1) RASESVDSLLH(ii) HVR-L 2 zahŕňa...

Kmene produkujúce ferulát esterázu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7328

Dátum: 01.09.2005

Autori: Nsereko Victor, Rutherford William, Spielbauer Annette, Smiley Brenda

MPK: C12N 9/18, A23K 1/165

Značky: kmene, esterázu, spôsoby, produkújuce, použitia, ferulát

Text:

...bolo nájdené, že bakteriálne kmene produkujúci ferulát esterázu alebo ich funkčné mutanty sú vhodné na použitie ako inokulum za účelom zlepšenia0007 Ďalej sa prišlo na to, že trávenie rastlinnej vlákniny zvieraťom je posilnené v prípade kŕmenia zvieraťa účinným množstvom ferulát esterázu obsahujúcejkompozície, vyznaćujúce sa tým, že ferulát esteráza je odvodená od bakteriálnehokmeňa, ktorý produkuje ferulát esterázu alebo.0008 uskutočnenia...

Domény a epitopy meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13252

Dátum: 01.09.2005

Autori: Scarselli Maria, Veggi Daniele, Ciucchi Laura, Masignani Vega, Giuliani Marzia, Rappuoli Rino, Pizza Mariagrazia, Di Marcello Federica

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095

Značky: nmb1870, domény, proteínu, epitopy, meningokokového

Text:

...vynález teda poskytuje chimérické NMB 1870 proteíny,ktoré obsahujú časti NMB 1870 z odlišných rodín, ako jedefinované v patentových nárokoch. Zatiaľ čo každá NMB 1870rodina môže vyvolať tvorbu protilátok (napríklad u myší),ktoré sú účinné len proti kmeňom v rovnakej NMB 187 O rodine,chimérickê polypeptidy podľa vynálezu môžu vyvolať tvorbu protilátok, ktoré rozpoznávajú NMB 187 O proteíny z viac ako jednej rodiny. 0008 Baktericídne...

Spôsob výroby základného materiálu pre sieťotlač a základný materiál tohto typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13247

Dátum: 01.09.2005

Autori: Blankenborg Stephanus Gerardus Johannes, Poelman Jacob Jacobus, Koster Johannes Franciscus Gerardus, Koopman Wilfried Franciscus Maria

MPK: B41C 1/14

Značky: sieťotlač, spôsob, výroby, základný, tohto, základného, materiál, materiálů

Text:

...sú na sebe nanesené najmenej dve vrstvy vytvrditeľné svetlom. Jedna z týchto svetlom vytvrditeľných vrstiev je mäkšia a Iepkavejšia než vrstva, ktorá sa nachádza pod ňou, čo umožňuje, aby bolo sieťotlačové sito prinajmenšom čiastočne ponorené do tejto vrstvy. Tvrdí sa, že pre dosiahnutie optimálnej priľnavosti by sito malo byť ponorené najmenej do polovice hrúbky svojho priečneho prierezu.0009 Z tohto dôvodu je predmetom tohto vynálezu...

Zariadenie na výrobu izolovanej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11967

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 3/22, B29C 65/02, B65D 81/38...

Značky: výrobu, zariadenie, nádoby, izolovanej

Text:

...oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútomého pohárika počas manipulácie snádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútomý pohárik vplášti najmä vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja, takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu.Je však tiež možne upevniť vzájomne teleso pohárika aplášť...

Kmene produkujúce ferulát esterázu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11551

Dátum: 01.09.2005

Autori: Rutherford William, Nsereko Victor, Spielbauer Annette, Smiley Brenda

MPK: C12R 1/225, A23K 1/165, C12N 9/18...

Značky: produkújuce, esterázu, použitia, ferulát, spôsoby, kmene

Text:

...ktoré konzumuje, nutné pokryť energetickú potrebu mikroorganizmov v tráviacom trakte a synchronizovať ju sdostupnosťou rastlinných proteínov. Absencia synchrónnosti vedie k a) špatnému využitiu proteínov a iných živín v tráviacom ústrojenstve, b) strate dusíka vmoči a stolici a c) potrebe nadmerných množstiev proteínových koncentrátov ako doplnku stravy. Použitie organizmova enzýmov môže zlepšiť a zvýšiť hodnotu krmiva, ktoré zvieratá...

Kapotový dielec nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4517

Dátum: 01.09.2005

Autor: Diaw Baye

MPK: B60R 19/18, B60R 21/34

Značky: kapotový, nárazníka, dielec

Text:

...X, Y, Z, v ktorom- os X je pozdĺžna os vozidla orientovaná zozadu dopredu,- os Y je priečna os orientovaná sprava doľava, ak berieme do úvahy smer jazdy- os Z je zvislá os orientovaná zdola nahor.0010 V celom nasledujúcom opise sa pojmy týkajúce sa orientácie a poziciechápu v rámci tohto súradnicového systému.0011 Táto predná strana vozidla obsahuje prednú plochu 1 vozidla, na ktorej sú namontované prednostne chladič chladiaceho systému a...

Okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11273

Dátum: 01.09.2005

Autori: Knepper Elmar, Fischer Christian

MPK: E06B 3/56, E06B 3/24

Značky: dveře

Text:

...s bežnýmiTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená oknom, dverami,fasádnym. prvkom, zimnou záhradou alebo podobne podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1 V spojení so znakmiVýhody dosiahnuté vynálezom spočívajú okrem iného vylúčenia nevýhod stavu techniky V tom, že prostredníctvom obežnej tesniacej chlopne umiestenej V drážke pre sklo sú čelná strana izolačnej sklenenej tabule a lepidlo umiestené do úložnej štrbiny chránenej pred...

Izolovaná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4220

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B29C 65/02, B65D 3/00, B65D 81/38...

Značky: spôsob, izolovaná, nádoba, výroby

Text:

...spájaciu oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútorného pohárikat počas manipulácie s nádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúeeho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútorný pohárík v plášti najmä Vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja. takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblast vyžaduje len celkom malú spájaciu silu..le však tiež možné upevniť teleso...

Vodohospodárske zariadenie na úpravu dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10485

Dátum: 01.09.2005

Autor: Göhre Karlheinz

MPK: E03F 5/14, E02B 7/20, E03F 5/10...

Značky: zariadenie, dažďovej, úpravu, vodohospodářské

Text:

...najmä zaradený S k hrablicovému roštu priradenému vzdúvaciemu štítu. Usporiadanie týchto vzdúvacích štítov jevýhodne tak vytvorené, aby so stúpajúcou hladinou nahromadenejvody najprv otváral hrablicíanl priradený vzdúvací štít, resp. núdzový uvoľňujúci vzdúvací štít len potom otváral, keď hladina nahromadenej Vody dosiahne úroveň, ktorá leží nad hladinou nahromadenej vody, pri ktorej má otvárať hrablicovému roštu priradený vzdúvací štít....

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/00, B29C 65/78, B29C 65/02...

Značky: izolovaná, nádoba

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...

Nízkotučný cukrárenský výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4558

Dátum: 31.08.2005

Autori: Schafer Olivier, Rousset Philippe, Sandoz Laurence, Rey Brigitte, Rossi-vauthey Patricia, Schmitt Christophe Joseph Etienne

MPK: A23G 1/00, A23L 1/307, A23G 3/00...

Značky: výrobok, nízkotučný, cukrárenský

Text:

...dalšie ingrediencie, ako sú aromatizačné činidlá (ochucovadlá), farbivá, alebo mliečne ingrediencie. Ochucovadlá môžu pridávať chuť kávyalebo vanilky, malin, pomarančov, màty, citrónov. jahôd, marhúľ, levandule, akejkoľvek ich zmesi a akéhokoľvek iného ovocia, medzi inými orechového alebo kvetinového ochucovadla. Mliečne ingrediencie môžu byť kvapalné mlieko, alebo práškové mlieko, bud plnotučné, čiastočne odtučnené, alebo odtučnené a...

Spôsob prípravy rosiglitazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4105

Dátum: 31.08.2005

Autori: Lustig Petr, Jirman Josef, Halama Aleš

MPK: C07D 417/00

Značky: přípravy, spôsob, rosiglitazónu

Text:

...nový a efektívny spôsob redukcie látky vzorca II. Predkladaný postup je ekonomický a je možné ho výhodne aplikovať v priemyslovomrozsahu. Produktom je antihyperglykemikum rosiglitazón vzorca I V kvalite požadovanej pre0010 Vynález sa týka nového spôsobu vykonania redukcie 5-4-2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)-amíno)etoxybenzylidéntiazolidín-2,4-diónu vzorca II, ktorý spočíva V použití borohydridov kovov všeobecného vzorca MBH 4, kde M znamená...

Deriváty hydroxyfenylsulfanylbenzoových a hydroxyfenylsulfanylaryloctových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284715

Dátum: 31.08.2005

Autori: Jiříčková Hana, Jandera Antonín, Bucharová Věra, Kmoníček Vojtěch, Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav, Panajotová Vladimíra

MPK: A61K 31/19, A61K 31/47, A61K 31/495...

Značky: kyselin, hydroxyfenylsulfanylaryloctových, hydroxyfenylsulfanylbenzoových, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty hydroxyfenylsulfanylbenzoovej kyseliny a hydroxyfenylsulfanylaryloctovej kyseliny vzorca (I), kde X je H, halogén alebo NO2 skupina, a je 0 alebo 1 a m je 2 až 4, ak Z je 4-acetyl-3-hydroxy-2-propylfenoxy vzorca (II) alebo piperazinylový zvyšok. M je 1, ak Z je chinolin-2-yl alebo 6-chlórchinolin-2-yl. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné zložky.

Antipikornavírusové zlúčeniny, ich použitie a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284714

Dátum: 31.08.2005

Autori: Dragovich Peter Scott, Webber Stephen Evan, Prins Thomas Jay, Zhou Ru, Tikhe Jayashree Girish, Marakovits Joseph Timothy, Johnson Theodore

MPK: A61K 38/05, A61K 31/42, A61K 31/40...

Značky: prípravok, antipikornavírusové, farmaceutický, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidové a peptidomimetické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú alebo blokujú biologickú aktivitu pikornavírusovej proteázy 3C a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Opísané zlúčeniny sú účinné pri liečení pacientov alebo hostiteľov infikovaných jedným alebo viacerými pikornavírusmi, akým je RVP.

Spôsob prevencie oxidačného odbúravania benzínu, kompozícia stabilizovaná proti oxidačnému odbúravaniu a proti tvorbe živice alebo nežiaducich usadenín a použitie synergickej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284713

Dátum: 31.08.2005

Autori: Gande Matthew Edward, Odorisio Paul Angelo, Venkatadri Ramraj, Broadhurst Geoffrey William

MPK: C10L 1/22, C10L 10/00, C10L 1/14...

Značky: živice, benzinu, odbúravania, usadenín, proti, zmesí, oxidačnému, nežiadúcich, oxidačného, synergickej, tvorbě, spôsob, prevencie, kompozícia, stabilizovaná, použitie, odbúravaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prevencie oxidačného odbúravania a tvorby živice alebo usadeniny, pri ktorom sa k benzínu pridá účinné stabilizujúce množstvo synergickej zmesi alifatickej nitroxidovej zlúčeniny a aromatického amínu alebo fenolového antioxidantu alebo zmesi aromatického amínu a fenolového antioxidantu. Ďalej sa opisuje kompozícia stabilizovaná uvedeným spôsobom a použitie synergickej zmesi.

Použitie terapeuticky účinného množstva konvenčného humánneho leukocytového interferónu na výrobu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284712

Dátum: 31.08.2005

Autori: Blatt Lawrence, Taylor Milton

MPK: A61P 31/12, A61K 38/19, A61K 38/21...

Značky: množstva, leukocytového, interferonu, humánneho, lieku, výrobu, účinného, terapeuticky, konvenčného, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie terapeuticky účinného množstva konvenčného humánneho leukocytového interferónu na výrobu liečiva na liečenie pacienta, ktorý je postihnutý stavom, ktorý je možné liečiť interferónom, pri ktorom je redukovaný alebo eliminovaný aspoň jeden vedľajší účinok všeobecne spájaný s podávaním alfa-interferónu, pričom stavom je hepatitída A, hepatitída B, hepatitída C alebo hepatitída delta.

Farmaceutická kompozícia s protinádorovým účinkom na báze karboplatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284711

Dátum: 31.08.2005

Autori: Gust Ronald, Zatloukalová Libuše, Kysilka Vladimír, Maleček Miroslav

MPK: A61K 31/28

Značky: báze, farmaceutická, protinádorovým, kompozícia, karboplatiny, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s protinádorovým účinkom na báze karboplatiny, ktorú tvorí vodný roztok karboplatiny s obsahom karboplatiny 1 až 20 mg.ml-1 , pričom bezprostredne po jej príprave obsahuje menej než 0,1 % hmotnostných nečistôt spôsobujúcich nukleofilnú substitúciu karboxylátového ligandu karboplatiny, najmä kyseliny 1,1-cyklobutándikarboxylovej a/alebo jej soli, vztiahnuté na hmotnosť prítomnej karboplatiny, pričom uvedené nečistoty sú...

Dermatologická a/alebo kozmetická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284710

Dátum: 31.08.2005

Autori: Bobier-rival Carine, Fructus Alain

MPK: A61K 7/48

Značky: kompozícia, dermatologická, kozmetická, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Dermatologická a/alebo kozmetická kompozícia obsahuje účinnú kombináciu inihibítorov mikrobiálnej proliferácie obsahujúcu: a) prvý inhibítor mikrobiálnej proliferácie, ktorý obsahuje vodnú zmes polyakrylátu sodného, aspoň jeden polyol a aspoň jednu glykolovú zlúčeninu podľa všeobecného vzorca (I) R1-O-(R2-O)nR3, a b) druhý inhibítor mikrobiálnej proliferácie, ktorý obsahuje aspoň jeden éter monoalkylglycerínu alebo jeho ester podľa všeobecného...

Spôsob výroby pletených kusov s priechodom na vloženie podporného prvku a kus vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284709

Dátum: 31.08.2005

Autori: Lonati Francesco, Lonati Fausto, Lonati Ettore, Lonati Tiberio

MPK: D04B 1/24, A41C 3/00

Značky: kusov, vyrobený, týmto, podporného, pletených, prvků, spôsob, priechodom, výroby, vloženie, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pletených kusov, predovšetkým na výrobu častí spodnej bielizne, s priechodom (3) na vloženie podporných drôtov alebo iných vkladacích podporných prvkov v kruhovom pletacom stroji sa vytvorí priechod (3) na vloženie drôtu alebo iného vkladacieho prvku (4) vo výrobnom medzikroku počas pletenia kusa (1) pletením prídavných riadkových častí (2) stanoveným počtom ihiel, ktoré sú striedané s ihlami vylúčenými z pletenia počas vytvárania...

Pohyblivá klapka pre zberač pokosenej trávy vlečeného trávnikového žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2679

Dátum: 31.08.2005

Autori: Schmitt Freddy, Eblin Joseph, Gerhardt Bruno

MPK: A01D 43/00

Značky: trávnikového, pokosenej, stroja, vlečeného, pohyblivá, klapka, zberač, trávy, žacieho

Text:

...opatrený zberač pokosenej trávy Vlečeného trávnikového žacieho stroja,otočne primontovaná v spájacom potrubí, ktorým je opatrená predná časť zberača, charakteristická tým, že je vybavená prostriedkom automatického spustenia do naddvihnutej polohy po smere uzavretia spájacieho potrubia, a ďalej jecharakteristická tým, že za účelom pritlačenia druhého koncaklapky, opačného od konca pri spájacom potrubí, na spodný okraj vyprázdňovacieho otvoru...

Ni-Cr-Co-Mo zliatina pre pohon plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6725

Dátum: 30.08.2005

Autor: Pike Lee

MPK: C22C 19/05

Značky: plynovou, zliatina, turbínou, pohon, ni-cr-co-mo

Text:

...sa berie za mieru náchylnosti k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia (nižšie hodnoty predĺženia poukazujú na väčšiu náchylnosť k praskaniu starnutím v dôsledku pnutia). Predĺženiev CHRT je funkciou testovacej teploty a normálne vykáže minimum konkrétnej3 teplote. Teplota, pri ktorej k tomuto dôjde, je okolo 816 °C (1500 °F) pre mnohé tvámené gama-s-čiarkou spevnené zliatiny.Dobrá pevnosť a tepelná stabilita pri vysokých teplotách, požadované...

Posuvné držadlo a vodiaca koľajnička pre zariadenie na prepravu osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5997

Dátum: 30.08.2005

Autori: Miessbacher Herwig, Dürrer Albrecht

MPK: B66B 23/00, B66B 23/22

Značky: vodiaca, zariadenie, osôb, posuvné, koľajnička, prepravu, držadlo

Text:

...tretia forma uskutočnenia, v ktorej postrarmé okrajové záhyby nevykazujú žiadne zhrubnutie ani obdobné,ale na svojich koncoch vykazujú konštantnú hrúbku. Ak nie je materiál posuvného držadlazvolený príliš mäkký a stlačiteľný, je možné do príslušnej stopy vodiacej koľajničky zaviesťaj takýto profil bez toho, že by vykĺzol.V priebehu obežného pohybu kĺže profilovaný odsek v stope spravidla stacionámej vodiacej koľajničky. Z tohto dôvodu je stopa...

Spôsob liečenia rany za použitia antagonistov A2B adenozínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12405

Dátum: 30.08.2005

Autori: Belardinelli Luiz, Zeng Dewan

MPK: A61P 17/02, A61P 1/04, A61K 31/522...

Značky: receptora, použitia, spôsob, antagonistov, liečenia, adenozínového

Text:

...vodík, prípadne substituovanú alkylovú skupinu aleboprípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu X znamená prípadne substituovaný arylén alebo heteroarylénY znamená kovalentnú väzbu alebo alkylén, V ktorom môže byť jeden atóm uhlíka prípadne nahradený -O-, -S-, alebo -NH-, a je prípadne substituovaný hydroxyskupinou, alkoxyskupinou,prípadne substituovanou aminoskupinou, alebo -COR, kde R znamená hydroxyskupinu, alkoxyskupinu alebo...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: automatických, domácích, podobných, elektromotor, permanentným, vylepšenou, najmä, práčiek, jednofázový, čerpadla, vypúšťacie, statora, spotrebičov, synchrónny, magnetom, konštrukciou

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Spôsob výroby výrobku ohýbaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3911

Dátum: 30.08.2005

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: B21D 5/02

Značky: výroby, výrobků, spôsob, ohýbaním

Text:

...1. Prekvapivou výhodou pritom je, že sa dosiahne vyrovnanie,zodpovedajúce skutočným hodnotám zaťaženia a teda deformácie. na zaručenie kvalitatívne hodnotného ohýbacieho tvarovanie, pričom je ďalej podľa vynálezu podstatné ohýbacie tvarovanie rozčleniť na pochod predbežného ohýbania a pochod konečného ohýbania s odlahčením ohýbacieho lisu od presúvacích síl medzi pochody, aby tak bolo možné uskutočniť prestavenie vyrovnávacieho prístroja...

Železničný prejazd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3357

Dátum: 30.08.2005

Autor: Neumann Bernhard

MPK: E01C 9/00, E01F 9/04

Značky: prejazd, železničný

Text:

...plôch, jednako je možné, v pripade plôch cestných komunikácii,križujúcich železničné koľaje šikmo k smeru koľají, prostredníctvom vhodného vzájomného presadenia prvkov zádlažby koľají, ktoré nesú Iuminiscenčné značkové plochy, dosiahnut to, že vzájomne približne Iícujú kratšie stranytrojuholníka resp. strany kosoštvorca luminiscenčných značkových plôch, ktorésú usporiadané jedna za druhou pozdĺž bočného okraja cestnej komunikácie.0005 V...

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9958

Dátum: 30.08.2005

Autori: Iguchi Masayasu, Toma Tadamasa, Ikeda Wataru, Matsui Yoshinori, Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Yahata Hiroshi, Kondo Satoshi

MPK: G11B 20/12, G11B 27/00, G11B 20/10...

Značky: obrazů, pohyblivého, kódovanie, spôsob, zariadenie

Text:

...navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie,...

Podpera nožnej opory pre cvičebné zariadenie typu reformer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8307

Dátum: 30.08.2005

Autori: Hughes Paul, Endelman Ken

MPK: A63B 21/055

Značky: nožnej, reformer, opory, cvičebné, podpera, zariadenie

Text:

...pravouhlé hranolové telo, ktoré má jednu stranu pripevnenú kvcrtikálncmu povrchu nožnćho konca rámu reformera. Držiak podpery prijima strednú časť podpery nožnej opory v tvare písmena U vjednej z niekoľkých šikmých, dole otvorených štrbin vytvorených cez protiľahlú stranuhranolovćho tela. Každá zo štrbín má otvorenú vstupnú časť a zväčšenú zádržnú a nosnú časť.Otvorená vstupná časť má paralelnú horná a dolná stenu šikmo hore...

Pokovený bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6985

Dátum: 29.08.2005

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: pokovený, prvok, bezpečnostný

Text:

...K 3 forme telesa z viacvrstvej fólie, 11 ktorého je do vrstvy replikačného laku telesa z fólie s viac vrstvami V prvej oblasti bezpečnostného prvku vymodelovaná prvá reliéfna štruktúra, a na vrstvu replikačného laku V prvej oblasti bezpečnostného prvku a V susednej oblasti bezpečnostného prvku je nanesená vrstva kovu s konštantnou plošnou hustotou vzhľadom k rovine, definovanej vrstvou replikačného laku, takže prvá reliéfna štruktúra je...