Archív za 2005 rok

Strana 26

Multifunkčný bilbórd alebo bigbórd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4247

Dátum: 08.09.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: bigbórd, multifunkčný, bilbórd

Text:

...bigbórdu. Napokon na obr. 7 je znázomené prepojenie bigbórdu mobilnou sieťou s riadiacim centrom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne...

Riadiaci a monitorovací systém strelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4246

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 5/056

Značky: strelnice, systém, monitorovací, riadiaci

Text:

...na elektrický prívod.Riadiaci a monitorovací systém strelnice podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa elektrickou energiou zásobujú jednotlivéPri použití opísaného riadiaceho a monitorovacieho systému strelnice sa infonnačné toky...

Zdvihák cvičného terča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4245

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 7/04

Značky: zdvihák, terča, cvičného

Text:

...technických prostriedkov. Riadiaca elektronika zdviháka cvičného terča odovzdá informáciu o stave terča V podobe modulovaného signálu do elektrickej siete napájania.Zdvihák cvičného terča podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa...

Tepelnoizolačný obal na kozmetické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4244

Dátum: 08.09.2005

Autor: Máčik Peter

MPK: B65D 81/38

Značky: výrobky, tepelnoizolačný, kozmetické

Text:

...o hrúbke steny 5 až 10 mm, o vonkajšom priemere prevyšujúcom priemer kozmetického výrobku o 12 až 22 mm ajeho výšku o 12 až 22 mm a zhotoveného z ľahčených plastov.Tepelnoizolačný obal môže byť opatrený reŕlexnou kovovou vrstvou vnútri ľahčeného plastu alebo na jeho vonkajšom povrchu.Ľahčeným plastom na výrobu tepelnoizolačného obalu na kozmetické výrobky je tvarovaný ľahčený polystyrén,polyetylén alebo polyuretán.Tepelnoizolačný obal na...

Ovládač chodbového svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4243

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sihelský Peter

MPK: H05B 39/00, H01H 43/00

Značky: světla, ovladač, chodbového

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1 - bloková elektrická schéma, obr. 2 - zapojenie zariadenia do obvodu,obr. 3 - podrobná elektrická schéma.Zariadenie ovládača chodbového svetla podľa obr.l pozostáva zo šiestich blokov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Elektronický spínač 1 je tvorený polovodičovou súčiastkou typu triak. Merač výstupného prúdu 2 podľa obr.l je tvorený súčiastkami, ktoré sú...

Zapojenie na bezpečné vyhodnotenie striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4242

Dátum: 08.09.2005

Autori: Bukač Pavel, Minařík Karel, Srb Stanislav, Faran Antonín

MPK: G01R 19/165, G01R 19/155, G01R 19/00...

Značky: striedavého, bezpečné, zapojenie, napätia, vyhodnotenie

Text:

...napätie generované v zdroji striedavého napätia 1 má takú okamžitú polaritu, že na prvej svorke 1-1 zdroja striedavého napätia 1 je kladná polperióda, kým na druhej svorke 1-2 zdroja striedavého napätia l je zápomá polperióda, potom dochádza k nabíjaniu prvého kondenzátora 3 v obvode,v ktorom je vodivo otvorená prvá dióda 4 a v ktorom je prúdový náraz nabíjacieho prúdu tlmený rezistorom 2. Vďaka zahradenému prechodu druhej diódy 5...

Krb bez funkčného komína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4241

Dátum: 08.09.2005

Autor: Budz Jaroslav

MPK: F24C 15/00

Značky: funkčného, komína

Text:

...dvierok. Týmito dvierkami sa dá pohodlne regulovať výška ohňa, prípadne uzatvorením horáka dochádza k zahaseniu plameňa v ktorejkoľvek fáze horenía.Výhodou navrhovaného riešeniaje, že naše riešenie živého ohňa V interiéri alebo exteriéri je v prevažnej miere len dekoratívnou záležitosťou. Takýto krb sa dá zabudovat do murovanej steny, alebo zakvačit ako obraz. Nevyžaduje si žiadnu úpravu interiéru, budovanie odvetrávacích komínov....

Autodeštrukčný dnový zapaľovač bojových elementov kontajnerových striel stabilizovaných rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4240

Dátum: 08.09.2005

Autori: Turoň Miroslav, Chromý Emil

MPK: F42C 9/16

Značky: stabilizovaných, autodeštrukčný, zapalovač, rotáciou, elementov, bojových, kontajnerových, striel, dnový

Text:

...zapaľovača pozostáva z roznetky a ihly, autodešmikčného kotúča, rozbušky, zapaľovač je uzavretý podložkou a je naskrutkovaný na bojový element.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu. Obr. l znázorňuje celkový pohľad na zapaľovač s bojovým elementom. Obr. 2 znázorňuje osový rez zapaľovačom, obr. 3 znázorňuje mechanizmus maskovej istoty a autodeštrukcie v izometrickom reze. Na obr. 4 je priečny rez...

Stavebná zmes s obsahom papierovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4239

Dátum: 08.09.2005

Autori: Plačko Jaromír, Supuka Pavel

MPK: C04B 18/24

Značky: hmoty, stavebná, papierovej, obsahom

Text:

...kašu. Do tejto papierovej kaše sa pridá 7 objemových cementu. Obsah cementu môže kolísat V rozsahu 5 až 9 objemových. Výsledná papiero-cementová hmota sa zhomogenizuje premiešaním a necha odstát minimálne 4 hodiny.K 50 objemovým tejto papiero-cementovej hmoty sa pridá 37,5 objemových piesku alebo pieskovej drte s veľkosťou zma od 0,4 do 0,8 mm a 12,5 objemových cementu. Ako cement je výhodné použit cement triedy 425.Stavebná zmes...

Elektronický systém na vyťažovanie dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4238

Dátum: 08.09.2005

Autor: Nedeliak Miloš

MPK: G08G 1/00

Značky: elektronický, dopravy, systém, vyťažovanie

Text:

...jedného z nezávislých mobilných telefónov je prepravcom, ktorý prepravuje dňa 5. ll. v dopoludňajších hodinách svoj tovar uložený v obaloch s rozmerom 2 x 2 x x 2 m s váhou 100 kg z Tmavy do Bratislavy a cestu späť v odpoludňajšich hodinách medzi 13,00 hod a 14,00 hodinou má nevyťaženú. Rozhodne sa ponúknuť vyťaženie tak, že na známe telefónne čísla vyťažovacieho elektronického systému odošle SMS správu predpisaného základného formátu...

Doručenková obálka s doručenkou a dvomi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4237

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: doručenková, doručenkou, dvomi, obálka, kupónmi

Text:

...efektivitu práce pracovníkov, ktori by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude V budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a dvoma kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddelíteľnou chlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej...

Doručenková obálka s doručenkou a tromi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4236

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: tromi, obálka, doručenkou, doručenková, kupónmi

Text:

...by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a tromi kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou ohlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej rozdelená na doručenku a tri...

Doručenková obálka s dvoma kupónmi zakrytými oddeliteľnou chlopňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4235

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: doručenková, dvoma, kupónmi, chlopňou, zakrytými, obálka, oddeliteľnou

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Kupóny sa oddeľujú od prednej steny obálky pomocou perforácií. Ku prekryliu otvoru vzniknutého V prednej stene obálky odtrhnutím kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastnosti, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byť na rube prednej strany vystužené bud jednotlive kupóny, alebo celá plocha prednej strany....

Doručenková obálka s doručenkou a jedným kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4234

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: kupónom, doručenkou, jedným, obálka, doručenková

Text:

...a znižoval by efektivitu práce pracovníkov,ktorí by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať ľahkú manipuláciu ako odosielateľovi, tak tiež doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a jedným kupónom. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou chlopňou, ktorá je pomocou...

Visací reklamný kalendár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4233

Dátum: 08.09.2005

Autor: Valocka Milan

MPK: G09F 23/00, B42D 5/04

Značky: visací, reklamný, kalendář

Text:

...na jednom z mesiacov.Výhodou kalendára je tiež to, že aj keď má po roztvorení /zavesení/ formát väčší ako A 3, je zložiteľný na polovicu a dá sa tak zasielať poštou vo veľkej obálke. Vrchná závesná časť cca 60 mm vysoká s logami firiem je súčasne obsahom a zoznamom slúžiacím aj na rýchlu orientáciu pre tých, ktorí si chcú prezrieť produkty firiem počas celého roka, či už dopredu alebo sa chcú spätne vrátiť k niektorej z firiem.Prehľad obrázku...

Biotinylované hexadekasacharidy, farmaceutické kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5293

Dátum: 07.09.2005

Autori: Petitou Maurice, Savi Pierre, Herbert Jean-marc, Herault Jean Pascal, Duchaussoy Philippe

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00

Značky: kompozície, použitie, farmaceutické, biotinylované, hexadekasacharidy

Text:

...so štruktúrou, ktorá je blízka štruktúre zlúčenine opísanej v patentovej prihláške publikovanej pod číslom W 0 02/24754. Hexadekasacharidy podľa vynálezu, ako i niektoré zlúčeniny opísané v dokumente W 0 02/24754, sú kovalentne spojené s derivátom biotínu (kyselina hexahydro-2-oxo-1 H-tieno 3,4 imidazol-4-pentánová) prostredníctvom distančného člena,ktorým je zoskupenie vzorca (T 1) alebo (T 2) definované V tejto prihláške, a majú...

Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5120

Dátum: 07.09.2005

Autori: Ohto Hidetaka, Oashi Masahiro, Okubo Masafumi

MPK: G11B 20/10, G11B 27/00

Značky: zariadenie, zákmitom, kláves, aplikácie, přehrávací, oneskorenie, proti, vstupov, príkazy, časovač, zdvojených

Text:

...Aktivačná jednotka je ovládateľná aktivovať aplíkačrtý program. Prijímacia jednotka je ovládateľná prijať od používateľa vstup, špecifikujúci jednu z viacerých prehrávacích sekcií. Každá prehrávacia sekcia je združená s časťou video dát a s aplikačným programom. Ak prijímacia jednotka prijme prvý vstup nasledovaný druhým vstupom v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu. a neprijme tretí vstup v rámci predurčeného...

Elektronická jednotka, najmä na detekciu živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4757

Dátum: 07.09.2005

Autori: Krasula Luboš, Karáč Zdenko

MPK: G01S 13/00, A61B 5/117

Značky: živých, jednotka, najmä, detekciu, elektronická, organizmov

Text:

...referenčného elektromagnetického poľa, pričom referenčný oscilátor 1 je cez výstupy prepojený s analógovým blokom 7 a prevodnikom f/Ui. Snlmací oscilátor 2 na snímanie veľkosti elektromagnetického poľa vyžiareného živým organizmom a na snímanie frekvencie a demoduláciu prijímaných signálov je pripojený k prevodníku f/U 2 5 a digitálnemu bloku 6. Digitálny blok 6 na snímanie, riadenie, kontrolu a reguláciu jednotlivých operácií je pripojený k...

Optimalizované riadenie prevádzkového zaťaženia ústrední v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4429

Dátum: 07.09.2005

Autori: Haga Nils, Heen Kjell-harald

MPK: H04Q 3/00, H04M 3/487

Značky: sietí, zaťaženia, prevádzkového, komunikačnej, optimalizované, ústřední, riadenie

Text:

...jestvujúcich dátových prenosov a hovorov. Existuje potreba riadenia a optimalizácie prenosu správ cez niekoľko ústrední v sieti v si tuáciách zahŕňajúcich nežiadúce udalosti ako sú tie vyššie opisané.Existujú patenty, ktoré riešia rôzne aspekty komunikácie a riadenia v priebehu udalostí ako sú katastrofy a nešťastia, v ktorých existuje záujem naUS-6.169.894 opisuje ako môžu byť geografický podmienené informácie odovzdávané cez mobilný...

Jedlý obal na potraviny a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3319

Dátum: 07.09.2005

Autor: Vicentini Tiziano

MPK: A23L 1/00

Značky: potraviny, jedlý, spôsob, výroby

Text:

...rovnakú pevnosť a flexibilitu Vo finálnom obale. Takže, pokiaľ má byť odstránená iba časť bočnej steny, ~poton 1 tu existuje riziko, že sa dno rozlomi, pretože sily potrebné na rozlomeniesú pri dne aj bočných stenách podobné.0008 US~A-5 045 329 opisuje pita chlieb majúci stredovú časť a aspoň jednu okrajovú časť, pričom obidve časti sú vyrobene z rovnakého jedleho materiálu a okrajová časť má jednu aleboniekoľko odstrániteľných oblastí...

Transdermálny terapeutický systém s adhéznou vrstvou, spôsob silikonizovania zadnej vrstvy systému a použitie zadnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13927

Dátum: 06.09.2005

Autori: Müller Walter, Leonhard Johannes

MPK: C08K 3/34, A61K 9/70

Značky: systém, systému, použitie, transdermálny, terapeuticky, vrstvou, zadnej, adhéznou, vrstvy, silikonizovania, spôsob

Text:

...Teplota predstavuje asi 80 °C až 100 °C, EP 1 791 533 34 4 m, môže byť ale tiež pod 80 °C.0009 Každý samolepiaci systém, či už transdermálny terapeutický systém,náplasť bez účinnej látky, etiketa alebo lepiaca páska, musí byť pred použitím chránený pomocou vždy odtrhnuteľnej ochrannej vrstvy. Ochranná vrstva môže pozostávať z rôznych materiálov, ako je napr. PET, polyetylén alebo polypropylén a je na strane, ktorá prichádza do kontaktu s...

Topánka s bočnou stenou pre pripojenie k podošve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6054

Dátum: 06.09.2005

Autor: Chen Chuang-chuan

MPK: A43B 9/00, B29D 31/50

Značky: podošve, stěnou, bočnou, pripojenie, topánka

Text:

...ukazuje, že medzera je definovaná medzi bočnou stenou a zvrškomObr. 3 ukazuje podošvu uzatvárajúcu spodnú čast zvršku a bočnú stenuObr. 4 ukazuje spodný prierezový pohľad s cieľom ukázať plnenie medzery medzi bočnou stenou a zvrškom materiálom podošvy, aObr. 5 ukazuje zadný prierezový pohľad s cieľom ukázať spojenie podošvy pripojený soPríklady uskutočnenia 0008 S odkazom na obrázky l - 5, topánka l podľa predkladaného vynálezu sa skladá...

Spôsob výroby pokovovaných kovov so strieborne-bielym vzhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12423

Dátum: 06.09.2005

Autori: Smelcer Johnny, Beets Randy, Mcdaniel Paul

MPK: B32B 15/01, C22C 13/00, C22C 9/02...

Značky: výroby, kovov, pokovovaných, vzhľadom, strieborne-bielym, spôsob

Text:

...Povedané iným spôsobom, predmet musí byť vyrobiteľný do finálneho produktu a musí mať dostatočnú kujnosť, aby mohol byťlisovaný alebo razený do finálneho produktu.0007 Ďalej je taktiež žiaduce vytvoriť mince, žetóny a medailóny, ktoré sú zložené z nenákladných materiálov - aspoň čiastočne. Pre mincu je predovšetkým všeobecne žiaduce, aby náklady na kov(-y) a výrobu mince boli úmerne nízke s nominálnou hodnotou mince. Čím lacnejšiu mincu...

Metóda rozprašovacej kondenzácie na výrobu živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3566

Dátum: 06.09.2005

Autori: Moritz Hans-ulrich, Brodt Gregor, Karim Asif, Seidl Volker, Winter Dominik, Krüger Marco, Ehrenstein Moritz

MPK: C08G 12/00, B01J 2/02

Značky: živíc, kondenzácie, výrobu, rozprašovacej, metoda

Text:

...účinných alebo aktívnych látok do priebehu procesu tvorby častíc živice tieto jemne rozptýliť a fixovať vo vznikajúcich časticiach živice a tak pripraviť efektívne funkčné častice živice. Pod týmito sa nemajú chápať také látky, ktoré zasahujú do vzniku morfológie. Dodatočne zostávajú látky vznikajúce počas polykondenzácie jemne rozptýlené v časticiach živice a môžu pripoužití sušených častíc živice vykazovať zodpovedajúci účinok, napríklad v...

Za studena spevniteľná zlievárenská zliatina hliníka a spôsob výroby odliatku z hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3302

Dátum: 06.09.2005

Autori: Diederichs-mittler Ina, Carlson Ursula, Borchmann Jana, Kleine Andreas

MPK: C22C 21/02, C22F 1/04, C22F 1/043...

Značky: zlievarenská, odliatku, spôsob, studena, spevniteľná, zliatina, výroby, hliníka

Text:

...tyčí odliatej gravitaćným liatím V kokile, ktorá bola osústružena na nasledujúce rozmery hrúbka vzorky a 3 mm, Šírka vzorky b 8 mm, Šírka hlavydĺžka L 0 30 mm, skúšaná dĺžka tyče Lc 33 mm a celková dĺžka Lt 80 mm.1. Príklad podľa stavu technikyAko porovnávacia zliatina sa použije zlievárenská zliatina 226 A s nasledujúcim zloženímSi 8 , Fe 0,5 , Cu 3,0 , Mn 0,3 , Ni 0,2 ,Zn 1,0 , Ti 0,2 , Pb 0,1 , sn 0,1 , Mg 0,45, ďalšie prímesi...

Halogénované benzamidové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20268

Dátum: 06.09.2005

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61P 31/12, A61K 31/426, C07D 277/46...

Značky: benzamidové, deriváty, halogénované

Text:

...antivírusových činidiel.0008 Preto je tu potreba terapeutických zlúčenín, ktoré by boli viac selektívne na vírusové patogény. Najvýhodnejšie by tieto zlúčeniny mali vykazovať antivírusovú aktivitu, samozrejme mali by byť v podstate bez antibakteriálnej a antiparazitickej aktivity, aspoň do tej miery, že by predchádzali škodlivým účinkom na prospešnú črevnú mikrotlóru pri orálnom podaní.0009 Táto potreba a dokonca ešte viac je splnená v tomto...

Zariadenie na stabilizáciu nákladu na korbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7929

Dátum: 06.09.2005

Autori: Scott Gary, Boehrer Roland

MPK: B60P 7/00

Značky: stabilizáciu, zariadenie, nákladu, korbe

Text:

...je chránený stabilizačnou tyčou, t.j. časť nákladu sa môže voľne kĺzať bokomNáš vynález rieši práve tento problém. Stabilizačná tyč je z pohľadu dĺžky skladacia / rozťahovacia V skrátenej dĺžke má napríklad 1,2 m a V roztiahnutej približne 2,7 m. Pri výskyte prázdneho priestoru sa dĺžka stabilizačnej tyče upraví tak, aby zodpovedala priestoru medzi prednými a zadnými stabilizačnými tyčami, po čom sa odnímateľným spôsobom uchytí na predne a...

Ľanové klíčky zbavené rastlinného slizu a ich vedľajšie produkty ako aj spôsob výroby a použitia týchto produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7742

Dátum: 06.09.2005

Autor: Föglein Ferenc

MPK: A23L 1/00

Značky: spôsob, zbavené, produktov, výroby, lanové, týchto, klíčky, vedľajšie, slizu, použitia, produkty, rastlinného

Text:

...2002). Na základe zistených vlastností obsahu ľanového semena je žiaduce, aby bolo možné toto ľanové semeno integrovať ako súčasť výživy a bolo tak využité v potravinárskom priemysle vo väčšom rozsahu ako až doposiaľ. V súčasnej dobe je však využitietohto ľanového semena z mnohých dôvodov velmi obmedzené. 0004 Dôvody tejto situácie je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom.1. Obsah oleja v ľanových semenách dosahuje 40 až 50 , pričom oleje...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7407

Dátum: 05.09.2005

Autor: Dengjel Jörn

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435

Značky: hla, asociované, molekuly, leukocytového, peptidy, neselektívne, antigenů, viažúce, ľudského, nádorovo, triedy

Text:

...a imunizovaní nádorov voči nádorovému antigénu opičicho vírusu 40. Cancer Ras. 63 1040-1045). Na rozdiel od nádorovo asociovaných peptidov viažucich sa na HLAmolekuly triedy I. bolo doteraz popísanycli iba málo ligandov TAA triedy ll(wwwcancerimmunitybrg, wwwsytpeithilde). Pretože základná exprimácia molekúl HLA triedy 11 sa obvykle obmedzuje na bunky imunítného systému (Mach, B., V. Steímle, E. Martinez-Soria a W. Reith. 1996. Regulation...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa neselektívne na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7406

Dátum: 05.09.2005

Autor: Dengjel Jörn

MPK: A61K 39/00, C07K 14/435

Značky: ľudského, neselektívne, asociované, molekuly, triedy, antigenů, viažúce, nádorovo, peptidy, hla, leukocytového

Text:

...triedy I, bolo doteraz popísaných iba málo ligandov TAA triedy ll(wwweancerimmunityorg, www.syfpeithi.de). Pretože základná exprimácia molekúl HLA triedy ll sa obvykle obmedzuje na bunky imunitného systému (Mach, B., V. Steimle, E. Martinez-Soria a W. Reith. 1996. Regulation of MHC class II genes lessons from a disease. Annu. Rev. lmmzmol. l 430 l-331), možnost priamej izolácie peptidov triedy ll z primámych nádorov za zdala nemožná. Boli...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II a súvisiaca protirakovinová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6338

Dátum: 05.09.2005

Autori: Singh Harpreet, Emmerich Niels, Weinschenk Toni, Walter Steffen

MPK: A61K 38/00, C07K 14/435, A61K 39/00...

Značky: vakcína, peptidy, molekuly, triedy, asociované, hla, nádorovo, leukocytového, ľudského, viažúce, antigenů, súvisiaca, protirakovinová

Text:

...Correlation with antibodyNa zvieracích cicavčích modeloch, napr. na myšiach, bolo preukázané, že aj za neprítomnosti efektorových cytotoxických T-lymfocytov buniek (CTL) (t.j. CD 8-pozitívnych T-lymfocytov),CD 4-pozitivne T-bunky postačujú na potlačenie vizualizácie nádorov inhibovanim vylučovania interferónu gama (IFNV) (Qin,Z. a T. Blankenstein. 2000. CD 4 T-cell-mediated tumor rejection involves inhibition of angiogenesis that is dependent...

Hlava spriahadla pre spriahadlové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5667

Dátum: 05.09.2005

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00, B61G 3/00

Značky: spriahadla, hlava, spriahadlové, vozidla

Text:

...Špecifikácii bol od teraz zvolený výraz hlava spriahadla pre spriahadlové vozidlá.0008 Modulárne koncepcie pre hlavy spriahadla nie sú doterazzname. Ku každej súčasti skrine patrí jedna čelná doska, ktora-3 je pevne, tj. nie rozoberateľne, spojená so zostávajúcou skriňou hlavy spriahadla, napríklad tým, že čelná doska je so zostávajúcou skriňou hlavy spriahadla zvarená alebo jevytvorená jednodielna. V začiatkoch skríň hlavy spriahadla...

15beta-Substituované steroidy so selektívnou estrogénovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4956

Dátum: 05.09.2005

Autori: Dijcks Fredericus Antonius, Ederveen Antonius Gerardus Hendrikus, Loozen Hubert Jan Jozef

MPK: A61P 5/00, A61K 31/56, C07J 1/00...

Značky: 15beta-substituované, selektívnou, aktivitou, estrogénovou, steroidy

Text:

...Steroid Reactions, Holden-Day, Inc., San Francisco, 1963. Všeobecný postup syntézy, použitý na prípravu zlúčenín opísaných v príkladoch je znázornený Schémou I. odborníkom v tejto oblasti nerobia ťažkosti rôzne úpravy uvedenej Schémy.0028 Substrát A, východiskový materiál na syntézu znázornenú v Scheme Isa syntetizuje v 4 reakčných krokoch. Po prvé, konjugované naviazaníe organokovovej skupiny (napriklad kuprátov) na C 17-chránené...

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 284679

Dátum: 05.09.2005

Autori: Vilfred Kharst, Mitelman Mikhail Grigorievich, Kopylov Oleg Grigorievich, Aleshin Valentin Nikitovich, Osipov Jury Olegovich, Trotsenko Valery Mikhailovich, Trenin Gagik Dmitrievich, Durnev Vladimir Nikolaevich, Zagadkin Vladimir Andreevich, Kononovich Alina Alexandrovna

MPK: G21C 17/035, G01F 23/22

Značky: prostriedku, zariadenie, reaktore, určovanie, hladiny, chladiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore pozostáva z pozdĺžneho puzdra (1), v ktorom sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3) s oddelenými samostatnými vyhrievanými spájkovanými spojmi (7) a nevyhrievané termoelektrické meradlo (5), ktorého nevyhrievaný spájkovaný spoj (8) leží vnútri oblasti, v ktorej sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3), a ďalej obsahuje elektrickú tepelnú sústavu...

Peptidy spojené s nádorom viažuce sa neselektívne na molekuly ľudských leukocytových antigénov triedy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3551

Dátum: 05.09.2005

Autor: Dengjel Jörn

MPK: C07K 14/435, A61K 39/00

Značky: nádorom, ľudských, antigénov, triedy, peptidy, leukocytových, neselektívne, molekuly, spojené, viažúce

Text:

...1996. Regulation of MHC class IIgenes lessons from adisease. Annu. Rev. Immunol. 142301-331), možnosť priamej izolácie peptidov triedy II z primámych nádorov sa zdala nemožné. Boli preto opisané početné stratégie na zaradenie tu opisovaných, predmetných antigénov do transformačnej dráhy triedy II buniek prezentujúcich antigén (APCs), napríklad inkubácia APC s daným antigénom tak, aby bol prevzatý, spracovaný a prezentovaný (Chaux, P., V....

Plavidlo s drakovitým prvkom spojeným s plavidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7688

Dátum: 05.09.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00, B63B 59/00

Značky: plavidlo, plavidlom, drakovitým, prvkom, spojeným

Text:

...prúdu a nemusí byť zabezpečený žiadny vodič navyše. Pritom môžu tie pramene, ktoré zabezpečujú vedenie prúdu, niesť aspoň čiastočne ťažnú silu. Smerom von je kábel0010 Pokiaľ je elektrický kábel vytvorený ako ťažne lano, tak môže byť vybavený zodpovedajúcimi zosilňovacími lanami alebodrôtmi, aby vykazovál dostatočnú pevnosť v ťahu.0011 Týmto prvkom na prenášanie energie sa potom môže prenášať elektrický prúd z plavidla k drakovitému prvku,...

Penilná erekčná pumpička

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7126

Dátum: 02.09.2005

Autor: Oakes John

MPK: A61F 5/41

Značky: erekčná, pumpička, penilná

Text:

...vnútorná časť viečkovej časti vybavená závitom. S výhodou je závitom vybavená časť hrdlovej časti upravená na to, aby zapadala so závitom vybavenou časťou viečkovej časti. S výhodou sú medzi viečkovou časťou a hrdlovou časťou umiestnené tesniace prostriedky, pričom týmito tesniacimi0016 S výhodou je viečková časť upravená na naskrutkovanie na hrdlovú0017 Smerom k prvému koncu komory sú s výhodou umiestnené čerpacie prostriedky. Tieto...

Spôsob kombinovania dátových paketov telekomunikačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13215

Dátum: 02.09.2005

Autori: Raaf Bernhard, Michel Jürgen

MPK: H04L 12/00, H04L 1/18

Značky: datových, spôsob, telekomunikačným, paketov, zariadením, kombinovania

Text:

...(RSN) alebo čítač opakovaného vysielania. Tento čítač je znova nastavený (napríklad na O), keď je vyslaný nový zväzok, a jeho stav je zvyšovaný pri každom opakovanom vysielaní. Keď prijímač porovná rozdiel RSN s časovým rozdielom (s prihliadnutím k protokolu synchrónneho opakovaného vysielania a známemu časovému rozdielu medzi opakovanými vysielaniami), môže prijímač kombinovať prijaté údaje, keď rozdiely súhlasia, a nekombinovať ich,...

Spôsob a zariadenie pre liatie kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6425

Dátum: 02.09.2005

Autor: Smetan Herbert

MPK: B22D 18/04

Značky: liatie, kovovej, taveniny, spôsob, zariadenie

Text:

...usporiadaný posuvný uzáver,ktorý pozostáva z dvoch na sebe ležiacich a vočisebe posuvných dosiek, ktoré obsahujú vždy jedenpriechodzi otvor. Pre plnenie liacej formy sa tieto priechodzie otvory uvedú do zákrytu, takže tavenina môže prúdit stúpacou rúrkou z nádoby s taveninou do liacej formy. Akonáhle je liacia forma naplnená, posunie sa jedna z posuvných dosiek oproti druhej, takže priechodzie otvory sú zavreté. Následne je možno liaciu...

Spôsob sanovania a nového zakladania hrobov na pochovávanie do zeme a zariadenie na pochovávanie do zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6166

Dátum: 02.09.2005

Autor: Aeschlimann Erich

MPK: E04H 13/00

Značky: zakladania, hrobov, pochovávanie, nového, zariadenie, sanovania, spôsob

Text:

...v mŕtvole. To zase podporí aktivitu enzýmov a mikroorganizmov, čo urýchlí skvapalňovanie mäkkých tkanív. Tekutina sa z časti zhromaždí v dutých orgánoch. Na základe tvorby plynov pri látkovej výmene baktérií sa v tele vytvorí vnútorný tlak, čo má za následok Vytlačenie tekutiny z telesných otvorov. Následkom toho prebehne odvodnenie mŕtvoly. So zvyšujúcimi sa stratami tekutiny nastúpia aeróbne procesy tlenia, čo v priebehu času vedie až k...