Archív za 2005 rok

Strana 20

Použitie emulzií olej vo vode na čistenie papiernických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284745

Dátum: 10.10.2005

Autori: Siebott Frank, Werres Joachim

MPK: D21F 1/30, D21F 1/32

Značky: emulzií, papiernických, čistenie, strojov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia olej vo vode na čistenie papiernických strojov obsahuje ako zložku olejovej fázy aspoň jednu z nasledujúcich látok: 1. nasýtený alebo nenasýtený, s otvoreným reťazcom alebo cyklický, normálny alebo izomérny uhľovodík s 8 až 30 atómami uhlíka, 2. nasýtený alebo nenasýtený mastný alkohol, nasýtená alebo nenasýtená mastná kyselina, monoalkylester mastnej kyseliny, amid mastnej kyseliny alebo monoalkylamid nasýtenej alebo nenasýtenej...

Balenie na rezané kvetiny s dlhou stonkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9638

Dátum: 10.10.2005

Autori: Bruijns Jeroen Johan, Keijzers Franciscus Adrianus Maria, De Pagter Janus Adriaan Willem

MPK: B65D 85/50

Značky: kvetiny, dlhou, balenie, stonkou, řezané

Text:

...vynálezu. Obrázky5 a 6 znázorňuú ďalšie variant zach ávacieho s denia. Y0012 Balenie podľa vynálezu zobrazeného na obrázku 1 zahrnuje kontajner označený ako celok l a rúrku 2, ktorá je umiestnená na kontajneri 1. Ako je znázomené v priečnom reze naobrázku 2, kontajner má dookola zhora otvorenú drážku 3, v ktorej je umiestnená rúrka 2.0013 Za účelom ochrany rúrky 2 proti neúmyselnému oddeleniu od kontajnera l, sú upravené zachytávacie...

Zariadenie na elektronické monitorovanie elektrického motora obežného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13011

Dátum: 08.10.2005

Autori: Gröschel Jürgen, Wirdel Jens

MPK: H02H 7/093, H02H 7/097, H02H 7/085...

Značky: čerpadla, monitorovanie, motora, zariadenie, elektronické, oběžného, elektrického

Text:

...Namiesto jedného PTC termistora 2 môže byť aj viac PTC termistorov.0016 PTC terrnistor 2 usporiadaný v statorovom vinutí elektrického motora pracuje známym spôsobom zvýšeným odberom prúdu stúpajú straty statora medi. Tým sa zvyšuje teplota vinutia motora, čim sa zvýši aj odpor PTC termistora 2. Pri dosiahnutí menovitej teploty vypinania dokonca nastane skokové zvýšenie. Hodnotu odporu meria vyhodnocovacie zariadenie PTC tennistorov v...

Kompozitná vrstvená doska pre protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11835

Dátum: 08.10.2005

Autor: Maier Harry

MPK: B32B 5/28, B32B 13/02, B32B 5/22...

Značky: doska, protipožiarne, vrstvená, kompozitná, dveře

Text:

...do úvahy anorganické alebo organické stavebné materiály ako drevo, stredne alebo vysoko husté vláknité dosky,sadrokartónové dosky alebo dosky kremičitanu vápenatého, papier, kov alebo plast.Hrúbka podkladovej vrstvy C môže varírovať v širokom rozsahu a v podstate závisí od použitého stavebného materiálu aúčelu použitia. Zvyčajná je hrúbka podkladovej vrstvy C v rozsahu od 0,1 do 500 mm, výhodnejšie v rozsahu od 1 do 100...

Spojenie rúrok so zlepšenou pevnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4582

Dátum: 08.10.2005

Autor: Schwalm Dieter

MPK: F16L 33/22, F16L 13/14

Značky: pevnosťou, spojenie, zlepšenou, rúrok

Text:

...väčšiu strmosť ako druhý čiastkový úsek. Pomocou tohto opatrenia sa podstatne uľahčí nasúvanieNa svojej vonkajšej strane, v oblasti stredového úseku môže zvierací krúžok výhodnejšie obsahovat obvodové zúženie. Toto podporuje elastickú deforrnáciu krúžku vPredložená inovácía má byť teraz bližšie vysvetlená pomocou príkladovuskutočnenia. Za týmto účelom zobrazuje obrázok l zvierací krúžok prvého variantu stvárnenia, nespadajúci do rámca...

Polosyntézny spôsob prípravy 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18350

Dátum: 07.10.2005

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio, Gambini Andrea, Fontana Gabriele

MPK: C07D 305/14

Značky: polosyntézny, přípravy, 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu, spôsob

Text:

...vpoiohe 3 ahydroxyskupin v polohách 2, 7 a 10 z esterov vzorca (IV) poskytne syntón (i).0006 Konkrétne. podľa vyššie citovanej patentovej prihlášky, môžu byt skupinami R vodik, aIkyI,aikoxy alebo rozlične substituovaný fenyl a R 1 je aIkyI substituovaný jedným alebo viacerými atómami chlóru. Skupinami G sú alkyisilyl alebo R 1-O-CO-skupiny, v ktorých R, je také, ako bolodefinované vyššie. 0007 vychádzajúc z medziproduktov vzorca (IV) sa...

Polosyntézny proces na prípravu 10-deacetyl-N-debenzoylpaklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6790

Dátum: 07.10.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno, Gambini Andrea, Fontana Gabriele

MPK: C07D 305/00

Značky: proces, 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu, polosyntézny, přípravu

Text:

...zmedziproduktov vzorca (N) sa hydroxy a amino funkčné skupiny uvoľnia redukciou so zinkom a kyselinami a keď skupinami G sú alkylsilyl, hydroxy funkčné skupiny sa uvoľnia pôsobením kyselinou, napríklad kyselinou fluorovodíkovou.0006 Predkladaný vynález sa vo svojom prvom uskutočnení týka spôsobu prípravy 10-deacetyI-Ndebenzoyl-paklitaxelu (l)b) hydrolýza trichlóracetylových skupín v polohe 7 a 10 zlúčeniny vzorca (VII) za poskytnutia 1...

Kombinovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11792

Dátum: 07.10.2005

Autor: Bröker Michael

MPK: A61K 39/00, A61K 39/116, A61K 39/05...

Značky: vakcína, kombinovaná

Text:

...tvorbu protilátok proti Hib antigénu v porovnaní s kombináciou DTaP podávanou súčasne s monovalentnými IPV a Hib vakcinami na rôzne miesta tela (Eskola et al., Lancet 1996 348 1688-1692). Následky takých interakcií vedúcich k zníženiu séroprotekcie môžu byt dramatické. McVemon et al. (BMJ, 2004, 329, str. 65565 8) dokonca považujú široké používanie takých menej imunogénnych kombinovanýchvakcín obsahujúcich antigén Haemophilus influenzae...

Spôsob výroby plechov z roztaveného horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4745

Dátum: 07.10.2005

Autori: Engl Bernhard, Cuong Nguyen Duc

MPK: B21B 3/00, C22F 1/06

Značky: roztaveného, spôsob, výroby, plechov, horčíka

Text:

...sa môžu vyrábat technicky zvlášť jednoducho veľmi široké tabule, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným koncovými užívateľmi.Ukazuje sa, že plechy vyrobené podľa vynálezu majú dobré mechanické vlastnosti a štruktúru výhodnú na ich ďalšie spracovanie. Pritom sú odchýlky medzi vlastnosťami zistenými u plechov vyrobených podľa vynálezu v pozdĺžnom, priečnom a diagonálnom smere malé. Okrem výhody, že môže byť vyrobený plech veľkej šírky,...

Trichoderma reesei glukoamyláza a jej homológy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10526

Dátum: 07.10.2005

Autori: Dunn-coleman Nigel, Neefe-kruithof, Ward Donald, Pilgrim Craig, Van Solingen Pieter

MPK: C12N 9/34, C12N 15/56, C12P 19/20...

Značky: homológy, reesei, glukoamyláza, trichoderma

Text:

...metód užitočných v súlade s vynálezom Sambrook a spol. Eds., MOLECULE CLONING A LABORATORY MANUAL (3 rd Ed. 2000) Kriegler M. Ed., GENE TRANSFER AND EXPRESSION A LABORATORY MANUAL (1990) a Ausubel a spol. Eds., SHORT PROTOCOLS IN MOLECULAR BIOLOGY(5 th Ed, 2002). Hoci sa na uskutočňovanie alebo testovanie vynálezu môže použit akákoľvek metóda alebo materiál, ktoré sú podobné alebo ekvivalentné s tu opísanými metódami alebo materiálmi,...

Zariadenie na pripevnenie ochranného krytu kolesa na konštrukciu motorového vozidla, s prostriedkami na tlmenie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8354

Dátum: 07.10.2005

Autor: Motto Alain

MPK: B62D 25/16

Značky: konštrukciu, vozidla, kolesa, prostriedkami, zariadenie, krytu, motorového, ochranného, tlmenie, vibrácií, pripevnenie

Text:

...po ktorej ide vozidlo kamienky, hrudky hliny, kvapôčky vody alebo akékoľvek iné pohyblivépevné predmety, ktoré sa môžu nachádzať na vozovke.0012 Keď koleso vozidla prejde cez tieto pevné predmety, môže ich odhodit. Tieto predmety môžu tiež uviaznuť v zahĺbených drážkach behúña pneumatiky, môžu byt kolesom uvedené do rotačného pohybu a v dôsledku pôsobenia odstredivej sily byt odhodené po časti otáčky kolesa smerom ku0013 Pri neprítomnosti...

Spôsob a produkty na prispôsobenie informácií medzi manažérom a agentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7353

Dátum: 06.10.2005

Autor: Hirsch Lucian

MPK: H04L 12/24, H04Q 3/00

Značky: prispôsobenie, agentom, informácií, produkty, spôsob, medzi, manažérom

Text:

...strane úrovne úrovne prvkov siete, ako aj na strane úrovne prvkov siete zariadenia, ako napríklad základňové stanicesystému základňových staníc (BSS Base Station System), mobilné telefónne siete GSM, alebo základňové stanice iných komunikačných sietí, prikladne uzlové zàkladňové stanice mobilné siete UMTS (UMTS Universal Mobile Telecommunication System), alebo prístupové body systémuWLAN (WLAN Wireless Local Area Network), príkladne...

Toroidný transformátor s prstencovými jadrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5533

Dátum: 06.10.2005

Autor: Hanser Volker Werner

MPK: H01F 30/06, H01F 27/06

Značky: toroidný, prstencovými, transformátor, jadrami

Text:

...susediacimi fázovými Vinutiami malé rozdiely potenciálu, takže Vzhľadom naelektrické fázové posunutie redukované mechanické pretočenieprstencového jadra postačuje, aby sa zabránilo napäťovým preskokom medzi fázovými vinutiami tiež pri redukovaných alebo úplne odpadávajúcich izolačných opatreniach. Požiadavky na presnosť pri zhotovení viacfázového transformátora sú týmto redukované a zhotovenie zjednodušene.0012 Forma vyhotovenia toroidného...

Bezpečnostný prvok s optickou premennou vrstvou a spôsob na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4755

Dátum: 06.10.2005

Autori: Kretschmar Friedrich, Heim Manfred

MPK: B42D 15/00

Značky: výrobu, vrstvou, premennou, prvok, bezpečnostný, optickou, spôsob

Text:

...pri kontrole pravosti. Kombinácia oboch farebných efektov vpriamomsusedstve sťažuje napodobnenie bezpečnostného prvku, pretože nemôžu byť už priamo použité voľne použiteľné farby alebo fólie s efektom preklopenia farby.Použitie polopriesvitnej farebnej vrstvy má za účinok V porovnaní s použitím prekrývacích farebných vrstiev zreteľne silnejšiu úpravu farebných odtlačkov optickej prémennej vrstvy aoblasti prekrytia za určitých daných podmienok...

Upínacie zariadenie na pripojenie kabíny alebo sedačky na dopravné alebo ťažné lano lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4066

Dátum: 06.10.2005

Autori: Meindl Bernd, Luger Peter

MPK: B61B 12/00

Značky: dopravné, zariadenie, upínacie, dráhy, sedačky, lanovej, pripojenie, tažné, kabiny

Text:

...Čeľustí sú usporiadané upinacie škrupiny, ktoré zaberajú na ťažnom lane. Medzi upínacími čeľusťami a upínacimi Škrupinami sú usporiadané na teplo reagujúce plastové lišty, ktoré držiavynález si kladie za r úlohu navrhnúť upinacie zariadeniezhora uvedeného druhu, ktoré by odstráňovaloTáto úloha je vyriešená upínacínl zariadenínl so znakmiNa základe konkávne zakrivenej dosadacej plochy na upínacich čeľustiach alebo pridruženej a príslušné...

Vodný roztok impregnačnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3478

Dátum: 06.10.2005

Autori: Horstmann Tilo, Decher Jakob, Robert Alain, Jaeckh Christof, Lunkwitz Ralph, Reif Martin

MPK: C08L 61/00, C08K 5/00, C08G 12/00...

Značky: živice, roztok, impregnačnej, vodný

Text:

...úvodom.Ako zložka (A) prichádzajú do úvahy vodné roztoky melamín-forrnaldehydových kondenzátov. pričom mólový pomer melamínu k formaldehydu môže byť v rozmedzí od 11 do 112,2. Kondenzácia melamínu a formaldehydu sa uskutočňuje za známych podmienok v zásaditom prostredí pri hodnotách pH od 8 do 10 a v rozmedzí teplôt od 80 do 100 °C.Ďalej prichádzajú do úvahy aj zmiešané kondenzáty, v ktorých môže byť kondenzáciou zabudovaných od 1 do...

Spôsob a zariadenie na výrobu plastových tvarovaných výliskov s odlišnými povlakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9791

Dátum: 06.10.2005

Autor: Mitzler Jochen

MPK: G05B 19/12, B29C 45/14, B29C 45/76...

Značky: zariadenie, povlakmi, odlišnými, plášťových, výrobu, výliskov, tvarovaných, spôsob

Text:

...na nový dekoračný materiál potom sa môževstrekovací stroj znovu uviesť do chodu.0007 Ten istý problém sa vyskytuje napríklad aj pri zastrekovaní fólií na oplechovanie automobilov. Tam sa obmieňajú farby a poprípade aj skladba fólií (monofólie,koextrudované fólie, hrúbka fólie atď.). Monofólie sú napríklad tenšie ako koextrudované fólie, takže pri monofóliách sa potrebuje viac vstrekovacej hmotnosti plastifikovanej plastovej hmoty a iný čas...

Synergické fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9583

Dátum: 06.10.2005

Autori: Walter Harald, Ehrenfreund Josef, Lamberth Clemens, Tobler Hans, Corsi Camilla

MPK: A01N 43/36, A01N 37/38, A01N 37/34...

Značky: synergické, fungicidně, kompozície

Text:

...formulácie a/alebo pri aplikácii, napríklad pri mletí,preosievaní, emulgovani, rozpúšťaní, alebo dispergovaní zlepšená stabilita pri skladovaní zlepšená stabilita voči svetlu výhodnejšia schopnost sa rozkladať zlepšenie toxikologického a/alebo ekotoxikologickěho správania zlepšené charakteristiky úžitkových rastlín, ktoré zahŕňajú emergenciu, výťažky plodiny, rozvinutejší koreňový systém, silnejšie odnožovanie,zvýšenie výšky rastliny, väčšia...

Nadstavba multifunkčného bilbórdu alebo bigbórdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4284

Dátum: 06.10.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: bilbórdu, bigbórdu, multifunkčného, nadstavba

Text:

...zariadenia. Na obr. 10 je znázomené usporiadanie štyroch reklamných plôch v štvorcovej konštrukcii s rolovacími nosíčmi obrazu s ich nezávislým riadením a bez projekčného zariadenia. Na obr. 11 je znázornená šípová nadstavba. Na obr. 12 je znázomené trojuholníková základňa. Na obr. 13 je znázomená štvorstranná nadstavba. Na obr. 14 je znázomený nosič obrazu len s obrazovými a/alebo textovýrni poľami. Na obr. 15 znázomený nosič obrazu s...

Konštrukčný dielec pre predvádzací systém konštrukčných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4283

Dátum: 06.10.2005

Autor: Platter Hans

MPK: G09G 1/06, G09B 5/00

Značky: konštrukčný, dielcov, predvádzací, dielec, konštrukčných, systém

Text:

...osciloskopu na obrazový signál.Digitálne osciloskopy resp. karty osciloskopu sú odbomíkovi známe vo veľkom počte, preto sa tu ďalej nemá venovať pozomosť ich činnosti.Digitálny osciloskop QSZ (obr. 3) resp. karta osciloskopu môže byt spojená s grafickou kartou umiestnenou V kryte GEH, ktorá disponuje jedným alebo viacerými výstupmi na vizuálny výstup údajov. Tak môže mať grafická karta napríklad TV - výstup, VGA - výstup resp. LCD - výstup,...

Vymeniteľné úžitkové vložky do prívesných vozíkov alebo dodávkových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4282

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: vozidiel, prívesných, vozíkov, vyměnitelné, dodávkových, užitkové, vložky

Text:

...aby vložky dostatočne zaistili (pri používaní, nie preprave) proti pohybu alebo boli stabilizované napr. opornými nožičkami, ktoré sa vysunú zospodu podvozku.V rámci tohto riešenia je navrhnutý aj systém vkladania a odkladania príslušných vložiek tak, aby manipulácia s nimi bola nenáročná, rýchla a bezpečná a s minimálnou obsluhou (stačí jedna osoba). Použijú sa opomé nožičky, ktoré sa vsúvajú do samonosného rámu vložky a na nich vložka...

Rozkladacia stanová a/alebo obytná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4281

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: vložka, obytná, stanová, rozkladacia

Text:

...l a na druhom konci s odklápateľnými dielmi 2 a tomuto procesu účinne pomáhajú. Skladací mechanizmus je zložený z dvoch hlavných pevných odklápateľných častí 2, ich úchytné čapy 4 sú prípevnené na nosných rámoch alebo pevných dieloch 21 uchytených ku podlahe vložky 1, čapy sú vzájomne výškovo posunuté a odklápateľné časti 2 majú rozdielnu šírku, aby sa do seba mohli účinne sklopit obr. la až lc. Tieto časti 2 sú spojené elementmi 9 s...

Prívesný vozík s úžitkovými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4280

Dátum: 06.10.2005

Autor: Horinka Miloš

MPK: B62D 63/06

Značky: vložkami, přívěsný, užitkovými, vozík

Text:

...v úrovni vrchu bočníc alebo v úrovni vrchu blatnikov alebo inde, aby bolo možné s úžitkovou vložkou manipulovat alebo zabezpečiť uchytenie. Niekedy je potrebné použit na prichytenie špeciálnej úžitkovej vložky odnímateľný mechanizmus napr. ak je potrebné aby vložka na nosiči bola prichytená, ale zároveň sa mohla v prípade potreby odistiť a posúvať o určitú vzdialenosť dopredu - dozadu,čo je napr. potrebné pri vložke s funkciou nosiča...

Toaletný papier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4279

Dátum: 06.10.2005

Autor: Česal Milan

MPK: A47K 10/16, A61K 9/00

Značky: papier, toaletný

Text:

...spočívajú predovšetkým v tom, že základom sú výťažky z liečivých rastlín, teda prípravky získavané z prírodných surovín, ktoré ľudskérnu organizmu neškodia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDo antikorovej nádoby sa naleje 25 1 destilovanej vody a uvedie sa do varu. Pridá sa 200 g Quercus cortex, 150 g Achillea millefolium a 90 g Calendula ofticinalis. Zmes sa nechá zovriet a varí sa 10 rrrinút. Potom sa nádoba odstaví a zmes sa...

Zapojenie komplexného hudobného centra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4278

Dátum: 06.10.2005

Autor: Čurnek Peter

MPK: G06F 17/60, G06F 17/00

Značky: zapojenie, hudobného, centra, komplexného

Text:

...blok 2 je tvorený klientskym modulom 21, pre evidenciu užívateľov, ktorý je prepojený s platobným terrninálovým modulom 22, ktorý umožňuje užívateľovi zaplatenie poplatkov. Registrovací blok 2 je ďalej prepojený s rozhodovacím blokom 3, ktorý rozhoduje o prístupových právach užívateľa. Rozhodovací blok 3 je ďalej prepojený na jeden zvukotesný gitarový štúdiový modul 4, ktorý je tvorený jedným hudobným zariadením 11, ktorým je gitara....

Stožiarová rozvodnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4277

Dátum: 06.10.2005

Autori: Wolf Július, Jenčík Imrich

MPK: H02B 1/26, H02B 13/00

Značky: rozvodnica, stožiarová

Text:

...elektrifikovaných železníc je obmedzená možnosť oddelenia uzernňovacích obvodov od obvodu takzvaného ukoľajenia.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva vo využití plastovej skrine a veka,pričom skriňa s elektrickým príslušenstvom je dnom upevnená na lištu v stĺpe a vonkajším lemom dosadá cez okraj otvoru na stĺp. Veko skrine s gumovým tesnením je dvoma skrutkami upevnené na skriňu a súčasne svojím...

Zapojenie internetového predajného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4276

Dátum: 06.10.2005

Autor: Trnovský Ján

MPK: G06F 17/60, G06F 17/00

Značky: predajného, systému, zapojenie, internetového

Text:

...5, ktorý umožňuje novému klientovi uhradiť mesačný paušálny poplatok. Prístupový blok 21 je ďalej prepojený prostredníctvom prenosového kanálu 6 s registrovacím blokom 22, ktorý zabezpečuje obchodné, blokovacie, povoľovacie, štatistické, aktualízačné a ínfomiačné úlohy systému. Registrovací blok 22 je prostredníctvom prenosového kanálu 6, ktorým je verejná telekomunikačná sieť, prepojený na tovarovú databázu 31 obchodného portálu 3, kde...

Elektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4275

Dátum: 06.10.2005

Autor: Novák Radek

MPK: G08B 29/00, G08B 25/00

Značky: systémové, včasného, elektronické, služby, varovania, zapojenie, informačnej

Text:

...pilotnej prevádzke a je zabezpečené samostatnými komunikačnými blokrni a modemýrn soñvérovým vybavením.Prehľad obrázkov na výkresochElektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde na obr. l je znázomená schéma zapojenia automatizovaného systému pre štandardnú realizáciu služby včasného varovania prostredníctvom technológie SMS, komunikačných rozhraní a...

Prípravok na ošetrenie exkrementov vznikajúcich v nadväznosti na živočíšnu výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4274

Dátum: 06.10.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 3/00

Značky: výrobu, živočíšnu, vznikajúcich, ošetrenie, prípravok, nadväznosti, exkrementov

Text:

...živočíšneho pôvodu.Mačacia voda sa obvykle zahusťuje na koncentráciu sušiny blízku 50 hmotn. , avšak sú k dispozícii tiež produkty s obsahom cca 40 - 45 a tiež cca 60 hmotn. sušiny,ktorý však už obvykle pri bežnej manipulačnej teplote nie je voľne tekutý a má krémovito - pastovitú konzistenciu.Obvyklé zloženie zahustenej máčacej vody z výroby kukuričného škrobu (com steep) je blízke týmto hodnotám obsah sušiny(azeotropická destilácia s...

Kotviace pätky na osadzovanie dopravných a iných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4273

Dátum: 06.10.2005

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011, G09F 7/18

Značky: iných, patky, dopravných, kotviace, značiek, osadzovanie

Text:

...zmesou. Výroba betónu na mieste, alebo jeho dovoz predstavuje značné náklady na dopravu, ekologické zaťaženie prostredia a prácnost v často obťažných podmienkach. Mokrý proces vylučuje osadzovanie značiek v zimných podmienkach.Uvedené nevýhody odstraňuje prefabrikovaná kotviaca pätka z betónu v ktorej je zaliaty pri výrobe kotviaci prvok- oceľová trubka s kotvou a ñxačnými šraubami. Tento výrobok umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž stĺpikov...

Reklamný hárok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4272

Dátum: 06.10.2005

Autor: Procházka Petr

MPK: G09F 1/02, B42D 15/02

Značky: reklamný, hárok

Text:

...a presné oddelenie sekcií od seba.Vo výhodnom riešení sú jednotlivé sekcie na sebe vzhľadom na poskytovanú informáciu nezávislé, pričom sekcia na prednej strane je nezávislá vzhľadom na poskytovanú informáciu od polohovo identickej sekcie na zadnej strane reklamného hárku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPredmetom riešenia je poskytovanie prehľadných a stručných infomiácií postačujúcich pre zákazníka pripadne klienta o službách...

Vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4271

Dátum: 06.10.2005

Autor: Belička Ivan

MPK: B42D 15/02, G09F 1/02

Značky: vizitka

Text:

...subjektu, prípadne aj logo alebo krátky opis podnikateľskej činnosti, potom plochu, ktorá obsahuje kontaktné údaje ako adresa, telefónne čísla, čísla faxu ako aj čísla mobilných telefónov, e-mail, intemetová adresa. To znamená, že predmetná vizitka na jednej svojej strane obsahuje údaje patriace majiteľovi vizitky a druhá strana obsahuje údaje jeho podnikateľských partnerov napríklad obchodných partnerov alebo údaje blízkych...

Paleta na skladovanie a prepravu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4270

Dátum: 06.10.2005

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/38

Značky: paleta, skladovanie, pneumatik, prepravu

Text:

...je vyvolaná uloženýrni pneumatikami a aj ďalšími paletami v stohu spočíva na stohovacom prvku na dolnom konci nohy palety a nie na dosadacom čape, ktorý je v prípade veľkého stohu paliet na naýspodnejšej palete, extrémne namáhaný na strih. V stohu paliet sa dosiahne to, že celá záťaž je prakticky priamo prenášanà len stĺpikmi čela palety, ktoré bez problémov znesú požadované namáhanie na tlak. Dosadací čap takto plni len zaisťovaciu...

Všesmerová spojovacia kocka stavebnicového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4269

Dátum: 06.10.2005

Autori: Bartoš Marián, Arnold Augustín

MPK: E04B 1/38

Značky: kocka, stavebnicového, systému, všesmerová, spojovacia

Text:

...obrázku 1 je znázomený portálový stavebnicový stožiar, V ktorom je použitá pôvodná spojovacia kocka. Podobne na obrázku 2 sú príklady riešenia jednodriekových stavebnicových stožiarov s pôvodnou spojovacou kockou,ktorá je samostatne znázomená na obrázku č. 3. Šípkami sú vyznačené možnosti pripojenia spojovacej kocky k základnému modulu stavebnicového systému.Obrázok 4 znázorňuje všesmerovú spojovaciu kocku stavebnicového systému,...

Protišmykový nadstavec na palice a barly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4268

Dátum: 06.10.2005

Autori: Vašíček Miloslav, Pavuk Petr

MPK: A61H 3/02, A45B 9/04

Značky: barly, protišmykový, nadstavec, palice

Text:

...pohyb vonku. V stave, ked je pomocou úchytky protišmykový nadstavec upevnený na palicu alebo barlu, umožňuje dvojakú polohu hrotov vo funkcii a mimo funkcii. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa dosiahne bez nutnosti použitia rúk, čo je zvlášť významné vzhľadom na to, že viac hendikepovaná osoba môže potrebovat ruky na nepretržitú oporu, alebo na držanie dvoch palíc alebo bariel. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa pritom dosiahne bez rizika...

Solidifikačné činidlo na úpravu odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4267

Dátum: 06.10.2005

Autori: Štěpánek Robert, Parmová Ivona

MPK: C04B 18/06, B09B 3/00

Značky: odpadov, činidlo, úpravu, solidifikačné

Text:

...hmotnost vyrábaného solidifikačného činidla.Výhody technického riešenia úpravy odpadov s využitím solidiñkačného činidla na báze fluídných popolčekov spočívajú v úplnom využití reakčných zložiek činidla, ktorými sú voľné CaO a bezvodý síran vápenatý, tieto zložky sú navyše V solidiñkačnom činidle obsiahnuté v garantovanom množstve. Sprievodnou výhodou sú aj fyzikálne vlastnosti činidla, ktoré je schopné v dôsledku vysokej nasiaka vosti viazat...

Celozrnná potravina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4266

Dátum: 06.10.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A23L 1/20, A23L 1/29, A23L 1/10...

Značky: celozrnná, potravina

Text:

...podiel vo výrobku tvorí zrno pšenice, respektíve ryža.V takto vyrábaných výrobkoch je obilný kličok maximálne 5 podielom na hmotnosti výrobku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje celozmná potravina, ktorá obsahuje 3 - 60 hmotnosti obilný kličok a 40 - 97 hmotnosti ryžu a/alebo kukuričnú drvinu a/alebo ochucovadlá.Obílnými klíčkami sú klíčky kukurice, pšenice a sóje.Celozmná potravina má prirodzený celozrnný charakter,...

Celozrnná potravina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4265

Dátum: 06.10.2005

Autor: Baranec Ladislav

MPK: A23L 1/20, A23L 1/29, A23L 1/10...

Značky: potravina, celozrnná

Text:

...sa v klíčku.Známe sú výrobky, celozrnné plátky, vyrábané technológiou putovania z pšenice, ryže, prípadne iných zmín v zmesí s pšenicou, pričom rozhodujúci podiel vo výrobku tvorí zmo pšenice, respektive ryža.V takto vyrábaných výrobkoch je obilný klíčok maximálne 5 podielom na hmotnosti výrobku.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje celozmná potravina, ktorá obsahuje 40 - 95 hmotnosti ryžu a 5 - 60 hmotnosti obilný klíčok a...

Variabilný policový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4264

Dátum: 06.10.2005

Autor: Matejka Peter

MPK: A47B 47/04

Značky: systém, policový, variabilný

Text:

...bez použitia spojovacích prvkov.Nábytkové prvky V tvare kocky alebo hranola sú vložené jeden do druhého podľa veľkosti, výhodne v počte osem.Nábytkové prvky podľa tohto riešenia sú zhotovené z povrchovo upravenej drevotriesky, dreva alebo plastov vo farbe dreva alebo vo farebných prevedeniach.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie variabilného policového systému je zrejmé z výkresu, na ktorom sú znázomené samotné nábytkové prvky,...

Stupňovitá kanyla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18120

Dátum: 05.10.2005

Autori: Bankiewicz Krzysztof, Sommer Jurg

MPK: A61M 25/06, A61B 17/34

Značky: stupňovitá, kanyla

Text:

...od jedného stupňa kdruhému pozdĺž dĺžky kanyly aj iný. Navyše v každom z tuopísaných uskutočnení môže byť vzdialenosť medzi stupňami rovnaká alebo sa môže meniť. Vjednom uskutočnení má kanyla konštrukciu a rozmery, ktoré sú opísané ďalej V príklade l aTu opísané kanyly môžu byť zhotovené z každého materiálu, vrátane kovov, kovových zliatin,polymérov alebo ich kombinácií. V určitých uskutočneniach kanyla zahŕňa zvonka nehrdzavejúcu oceľ a...