Archív za 2005 rok

Strana 2

Použitie p-aminofenolového derivátu na výrobu liečiva na liečenie neurodegeneratívnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284860

Dátum: 27.12.2005

Autori: Milanese Claudio, Brufani Mario, Pinza Mario

MPK: A61P 25/00, A61K 31/167

Značky: chorôb, liečivá, derivátů, liečenie, p-aminofenolového, použitie, výrobu, neurodegeneratívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie p-aminofenolového derivátu všeobecného vzorca (I), kde R1 je COCH3 a R2 je vodík alebo C2H5, alebo jeho prekurzora liečiva, vybraného zo súboru zahrnujúceho propacetamol, acetaminosalol alebo acetamonisalolglycínester, na výrobu liečiva na liečenie neurodegeneratívnych ochorení.

Benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284859

Dátum: 27.12.2005

Autori: Brendel Joachim, Gerlach Uwe, Lang Hans-jochen, Weidmann Klaus

MPK: C07D 311/00, A61K 31/35

Značky: obsahujú, farmaceutické, použitie, sulfónamidovou, spôsob, skupinou, deriváty, liečiv, substituované, přípravy, prostriedky, benzopyránové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzopyránové deriváty substituované sulfónamidovou skupinou vyjadrené ako zlúčeniny vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu prostriedkov na profylaxiu a terapiu ochorení srdcového obehu, najmä arytmií, na liečbu vredového ochorenia žalúdka a tráviaceho traktu, alebo na liečenie hnačkových ochorení.

Krúžkový koniec rúrky vybavený pripojovacím nadstavcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3540

Dátum: 27.12.2005

Autor: Paquis Yvon

MPK: F16L 33/30

Značky: rúrky, nadstavcom, vybavený, krúžkový, připojovacím, koniec

Text:

...odpor proti Vytrhnutiu rúrky.0010 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu vyplynú z nasledujúceho neobmedzujúceho opisu špeciálnych príkladov0011 Ďalej bude uskutočnený odkaz na pripojený výkres,z ktorého- obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez pripájacím nadstavcom podľa vynálezu,- obr. 2 je analogický pohľad ako na obr.l jedného variantuPodrobný opis príkladov uskutočnenia vynálezu0012 S odkazom na obr. 1 je pripájací nadstavec podľa vynálezu určený na...

Fenyldiazepánkarboxamidy a piperazínkarboxamidy s anelovanou fenylskupinou, obsahujúce kyslík a ich použitie ako antagonistov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3291

Dátum: 27.12.2005

Autori: Gmeiner Peter, Hübner Harald, Schlotter Karin

MPK: A61K 31/403, C07D 405/00, A61P 25/00...

Značky: piperazínkarboxamidy, obsahujúce, antagonistov, kyslík, fenylskupinou, použitie, fenyldiazepánkarboxamidy, anelovanou, dopamínu

Text:

...znak mnohých vysoko afinitných ligandov pre dopamínový receptor sa skladá 2 rôzne substituovanej fenylpiperazínovej parciálnej štruktúry,ktorá je viazaná cez niekoľko uhlíkov dlhý distančný prvok na aryl- alebo heteroarylkarboxamid. Z celeho radu arylpiperazinylheteroarénkarboxamidov sú opísané predo všetkým štruktúrne príklady s heteroarénkarboxylovýmikyselinami obsahujúcimi kyslík, síru alebo dusík (ES 2027898 EP 343 961 US 3646047...

Vnútorné obloženie časti karosérie motorového vozidla, v ktorom sú zabudované osvetľovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9232

Dátum: 27.12.2005

Autori: Mueller Bernd, Bonfils Xavier, Tarallo Jean-michel, Serres David, Barre Philippe, Schoene Heiko, Zwick Hubert

MPK: B60Q 3/02, B60R 13/02

Značky: částí, karosérie, vnútorné, obloženie, ktorom, prostriedky, motorového, vozidla, zabudované, osvetľovacie

Text:

...smerom do vnútra kabíny motorového vozidla voči zvislej rovine, v ktorej je orientovaná stena vnútorného obloženia- časť steny obloženia predstavuje dno preliačenia vnútorného obloženia vystupujúceho smerom von z kabíny motorového vozidla a má vonkajší okraj so zakrivením ustupujúcim voči zvislejrovine steny obloženia smerom von z kabíny motorového vozidla.0017 V záujme správneho pochopenia vynálezu sa ďalej uvádza ako príklad opis...

Produkty obsahujúce derivát prostaglandínu F2 alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12352

Dátum: 26.12.2005

Autori: Kimura Akio, Kado Takehiro, Yamada Hiroshi

MPK: A61K 9/00, A61K 31/5575

Značky: prostaglandinů, produkty, obsahujúce, derivát

Text:

...zložka/etylénová zložka), čím je inhibovaný pokles obsahu derivátu prostaglandínu F 2 d vo vodnom kvapalnom prípravkuuvedené vyššie (1), kde derivát prostaglandínu F 2 a mánajmenej jeden atóm fluóru vo svojej molekule, je derivát difluór prostaglandínu F 2 a(3) Produkt obsahujúci derivát prostaglandínu F 2 d podľa vyššie uvedeného (1), je charakterizovaný tým, že vo vodnom kvapalnom prípravku obsahuje neiónový detergent(4) Produkt...

Hromadný prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13442

Dátum: 23.12.2005

Autori: Simu Serban, Munson Michelle C

MPK: H04L 12/56, H04L 29/06

Značky: hromadný, prenos

Text:

...a ďalšie, ktoré nie sú výslovne diskutované v tomto dokumente, sú podané súčasným predmetom a budú pochopené čítaním a študovaním tohto0006 Tento predmet poskytuje spoľahlivý sieťový systém prenosu dát, ako je definovanénezávislým nárokom l. Systém je vhodný na prenos dát v sieťach a poskytovanie zlepšenejrýchlosti prenosu dát v sieťach pomocou softwarovej aplikácie na prenos dát.0007 Tieto prvky, a iné, systému sú začlenené do programového...

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca valsartan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13384

Dátum: 23.12.2005

Autori: Cernosa Lidija, Zupančič Silvo, Vrbinc Miha, Bevec Franci, Rangus Marija, Slanc Vovk Janika

MPK: A61K 9/14, A61K 31/41

Značky: tuhá, farmaceutická, obsahujúca, valsartan, kompozícia

Text:

...valsartanu môžu byť ako návod použité US 6485745 a US 6395728. Obidva dokumenty uvádzajú spôsoby zhutnenia a lisovania na výrobu tabliet obsahujúcich valsartan.0012 Zatiaľ čo jeden dokument doterajšieho stavu techniky z predchádzajúcej doby (EP-A-0443983) opisuje granuláciu na báze etanolu alebo vody a organické potiahnutie farmaceutického prostriedku obsahujúceho valsartan, väčšina relevantného doterajšieho stavu techniky predpokladá,...

Teplom tvrditeľná neutralizovaná chitosanová kompozícia tvoriaca hydrogél, lyofilizát a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6522

Dátum: 23.12.2005

Autori: Schuetz Yannic, Jordan Olivier, Caratti-besson Virginie, Gurny Robert

MPK: A61K 9/19, A61K 9/00, C08B 37/00...

Značky: přípravy, neutralizovaná, chitosanová, tvrditeľná, teplom, hydrogel, kompozícia, tvoriaca, lyofilizát, spôsob

Text:

...a viskozita, závislosť od koncentrácie B-GP sú preto obmedzené rozpustnosťou B-GP.0018 Najmä vysoká koncentrácia B-GP je potrebná k malému času gélovatenia, čim sa dá vyhnúť rýchlej eliminácii hydrogélu po jeho podaní.3 0019 Avšak vysoká koncentrácia B-GP tiež znižuje mechanické vlastnosti hydrogélu.0020 Preto musí byť čas gélovatenia vybalancovaný konzisteneiou hydroggélu a nie je možné získať gély, ktoré majú nízky čas gélovatenia a...

Usporiadanie pre elektrické spojenie komponentov umiestnených v motorovom vozidle s centrálnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4861

Dátum: 23.12.2005

Autori: Kreuzer Thomas, Mayer Udo

MPK: B60R 16/02

Značky: vozidle, motorovom, usporiadanie, centrálnou, spojenie, komponentov, jednotkou, umiestnených, elektrické

Text:

...osi otáčania. Vprvkoch pre vedenia sú vedenia v oboch parciálnych jednotkách umiestnené rovnobežne s osou otáčania vždy vurčitom úseku, ktorého dĺžka je velká vporovnaní sradiálnymi rozmermi parciálnych jednotiek v ich častiach nachádzajúcich sa voblasti osi otáčania.Tým sa zabráni neprípustnému prekrúteniu vedení v oblasti otáčania pohyblivejsúčasti motorového vozidla. Oba prvky pre vedenia, umiestnené vaxiálnom smere jeden za druhým,...

Konjugáty polymér – von Willebrandov faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15272

Dátum: 23.12.2005

Autori: Turecek Peter, Siekmann Juergen, Scheiflinger Friedrich

MPK: A61K 47/48, A61P 7/00

Značky: polymér, willebrandov, konjugáty, faktor

Text:

...Vlll známe ako hemofílie typu A.0006 A tak predmetný vynález poskytuje nový systém predĺženia in vivo polčasu faktora Vlll v krvi cicavcov. Ďalším cieľom predmetného vynálezu jeposkytnúť metódy zlepšenia liečby krvácavých ochorení spojených s funkčnými defektmi alebo deñcienciami jedného alebo oboch faktorov Vlll a VWF. W 0 97/11957, EP 1 258 497 a EP 1 260 582 každý uvádza konjugáty polypeptidu a biokompatibilného polyméru a postup ich...

Múka z mäkkej pšenice s vysokým obsahom otrúb, spôsob jej výroby a pekárske výrobky, ktoré ju obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10831

Dátum: 23.12.2005

Autori: Arlotti Guido, Petronio Michela, Codovilli Flavio, Ranieri Roberto

MPK: A21D 13/02, A21D 2/26, B02B 3/00...

Značky: vysokým, múka, výroby, výrobky, pšenice, obsahujú, obsahom, spôsob, mäkkej, otrúb, pekařské

Text:

...preosiatej múky.0014 DE 3603086 zverejňuje celozrnnú pšeničnú múku obsahujúcu otruby,ktoré sú hlavne súčasťou aleurónovej vrstvy.0015 Takto získané celozmné múky preto obsahujú otruby, ktoré vzásade pochádzajú zo všetkých vrstiev obklopujúcich endosperrn obilky.0016 Spôsob výroby semoliny alebo obilnej múky, ktorý zahŕňa predbežné odstránenie vonkajších vrstiev obilky pomocou postupov ako je trenie a obrusovanie ešte pred vlastným mletím...

Spôsob liečenia alebo profylaxie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14592

Dátum: 23.12.2005

Autori: Smith Maree Therese, Wyse Bruce Douglas

MPK: A61K 31/517, A61K 38/08, A61P 25/02...

Značky: spôsob, liečenia, profylaxie

Text:

...predstavovaného vzorcom (I) pri výrobe liečiva na liečenie neuropatickej bolesti na zmiemenie neuropatickej bolesti alebo navytvorenie analgézie u subjektu, ktorý má, alebo je V nebezpečí rozvoja neuropatickej bolesti.0007 Antagonista AT receptora sa vhodne podáva vo forme kompozície, ktorá obsahuje farmaceutický prijateľný nosič alebo riedidlo. Kompozícia sa môže podávať injekciou,topickou aplikáciou alebo orálnou cestou, vrátane...

Použitie stenových vstavaní na odstránenie hluku a kmitania pri vyprázdňovaní sila

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7326

Dátum: 22.12.2005

Autor: Auer Jürgen

MPK: B65D 88/00

Značky: použitie, hluku, kmitania, odstránenie, stěnových, vstavaní, vyprazdňování

Text:

...že vytvorenie vnútornej steny sila smakroskopickou drsnostou je mimoriadne nákladné a pri dlhšej životnosti sila dochádza kefektom oderu a ukladaniu sypkého materiálu vtýchto oblastiach, čim je účinok tejto stenovej šmykovej oblasti zmenšený.0012 Inak existujú veľké závislosti medzi veľkosťou stenovej šmykovej oblasti (makroskopickou drsnostou) a použitým sypkým materiálom. Pri veľmi veľkých časticiach sypkej hmoty nepôsobí makroskopická...

Spôsob prípravy disperzií fluór-polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6624

Dátum: 22.12.2005

Autori: Malvasi Marco, Poggio Tiziana, Kapeliouchko Valeri

MPK: C08J 3/02, C08L 27/00, C08F 6/00...

Značky: spôsob, fluór-polymérov, přípravy, disperzií

Text:

...disperzie ñuór-polymérov a permeát sa vyčistí od PFOA s použitím anexu. Tento spôsob sa môže uskutočňovať vpriemyselnom merítku. Nedostatkom je, že proces dialýzy je pomalý, najmä pre získanie disperzií fluór-polymérov, ktoré majú veľmi nízky obsah PFOA, nižší ako 10 ppm, vztiahnuté na hmotnosť polyméru. Známy je tiež spôsob získavania disperzií polymérov v podstate bez obsahu PFOA, priamym kontaktom disperzie stabilizovanej neiónovým...

Spôsob a zariadenie na tlakovú tepelnú úpravu kvapalného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5560

Dátum: 22.12.2005

Autori: Volkov Andrei Alexandrovich, Kolesnov Alexander Yurievich, Arofikin Nikolay Vladislavovich

MPK: B05B 17/00, A23L 3/015

Značky: tepelnú, produktů, spôsob, tlakovú, zariadenie, úpravu, kvapalného

Text:

...potrublm s dlfuzérom 3 (ktorý je najvýhodnejšie tryska z nehrdzavejúcej ocele s otvorom v priemere od 1 do 3 mm). Tryska 3 je v tlakovo a teplotne kondicionovanej komore 4, ktorá pozostáva z vrchnej a spodnej časti, ktoré sú navzájom spojené (a sú výhodne hermeticky uzavreté) cez príruby. Na vrchnej časti komory 4 je tryska 3 a spodná časť komory 4 má vákuový riadiaci blok 5, ako je najlepšie vidieť na obr. 2. Zariadenie 100 dalej môže...

Elektrochemické rozpúšťanie vodivých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12282

Dátum: 22.12.2005

Autori: Wei Bin, O'neill Padraic

MPK: B23H 3/08, C01B 31/06, C01B 31/34...

Značky: elektrochemické, rozpúšťanie, kompozitov, vodivých

Text:

...1 až 3 mm na ulahčovanie rozpúšťania. Tieto elektrochemické procesy vyžadujúvšeobecne vysoko kyslé elektrolyty s hodnotou pH menšou než 5,0, statického alebo mierne miešaného kúpeľa a veľkú vzdialenosť elektród. l keď môžu byť elektrochemické metódy spätného získavania rýchlejšie než čisto chemické metódy, nízka prúdová hustota zaisťuje pomalú rýchlosť rozpúšťania. Problémy korozívnych elektrolytov a nebezpečných odpadov zostávajú.0006 Vyššie...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17508

Dátum: 22.12.2005

Autori: Ahn Soon-ho, Yong Hyun-hang, Kim Seok-koo, Suk Jung-don, Hong Jang-hyuk, Lee Sang-young

MPK: H01M 2/14, H01M 10/0525, H01M 2/16...

Značky: membrána, kompozitná, membránou, elektrochemické, touto, zariadenie, mikroporézna, vyrobené

Text:

...vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná v termínoch hrúbky, veľkosti pórov apórozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška WO-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky V zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný poréznyfilmový...

Zariadenie na odoberanie, premiestňovanie, vypúšťanie a rezanie pruhov alebo pásov z flexibilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5368

Dátum: 22.12.2005

Autor: Gutknecht Heinz

MPK: B29D 30/38

Značky: vypúšťanie, materiálů, pásov, flexibilného, odoberanie, pruhov, rezanie, premiestňovanie, zariadenie

Text:

...procesného krokuObrázok 3 zobrazuje obrázok 1 počas druhého procesného krokuObrázok 4 zobrazuje pohľad spredu na obrázok 1 v nasledujúcom procesnom krokuObrázok 5 zobrazuje pohľad spredu na obrázok l V nasledujúcom procesnom krokuObrázok 6 zobrazuje celkovú vzdialenosť najväčšej pohyblivej časti prenosného zariadenia podľa vynálezu, ktorú musi prekonaťObrázok 7 zobrazuje zariadenie na ukladanie podľa spôsobu tejto techniky aObrázok 8...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5240

Dátum: 22.12.2005

Autori: Rocca Emmanuel, Genet Nicole, Jacques Sophie, Steinmetz Jean, Derule Hervé, Rachiele Lydia

MPK: C23C 22/05, C10M 173/02, B21D 22/20...

Značky: týmto, plechů, ochranu, spracovania, korózii, povrchov, tvarovaného, použitie, spôsob, kovových, dočasnú, karboxylovaného, proti, výroby, karboxyláciou, spôsobu, tohto, spôsobom

Text:

...môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli...

Laserové rezanie kovových dielov malej hrúbky s použitím bifokálnej šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5220

Dátum: 22.12.2005

Autori: Maazaoui Hakim, Bertez Christophe, Chouf Karim

MPK: B23K 26/06

Značky: dielov, hrúbky, použitím, malej, kovových, rezanie, laserové, bifokálnej, šošovky

Text:

...zistilo, že dosiahnutie účinného a kvalitného rezania môže byť problematické v prípade niektorých hrúbok rezaných dielov.Z iného hľadiska, dokument W 0-A-03/018246 opisuje spôsob laserového rezania, pri ktorom sa používa šošovka s niekoľkými ohniskovými vzdialenosťami v kombinácii s tryskou konvergentného/divergentného typu.Okrem toho, dokument DE-A-4034745 uvádza spôsob laserového rezania založený nadynamickej fokusácii laserového lúča s...

Organicko/anorganická kompozitná mikroporézna membrána a elektrochemické zariadenie vyrobené s touto membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16084

Dátum: 22.12.2005

Autori: Hong Jang-hyuk, Yong Hyun-hang, Suk Jung-don, Lee Sang-young, Kim Seok-koo, Ahn Soon-ho

MPK: H01M 10/0525, H01M 2/16, H01M 2/14...

Značky: membránou, touto, zariadenie, vyrobené, membrána, kompozitná, mikroporézna, elektrochemické

Text:

...Navyše, vrstva anorganických častíc opísaná vo vyššie uvedenom patente nie je konkrétne definovaná V termínoch hrúbky, veľkosti pórov aporozity. Okrem toho, anorganické častice použité v separátore nemajú vodivosť pre lítium, a spôsobujú tedaznačný pokles kvality batérie.0008 Prihláška W 0-A-2006/062349, ktorá predstavuje doterajší stav techniky v zmysle článku 54(3) EPC, opisuje porézny film obsahujúci organicko/anorganický kompozitný...

Prostriedok na prevenciu alebo liečbu glaukómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4666

Dátum: 22.12.2005

Autori: Sugimoto Shin, Mizuno Ken, Takahashi Masatoshi, Kanebako Makoto

MPK: A61K 31/551, A61K 33/42, A61P 27/00...

Značky: prevenciu, liečbu, glaukómu, prostriedok

Text:

...homopiperazínu alebo jeho solí, a kyseliny fosforečnej alebo jej solí, na výrobu prostriedku na prevenciu alebo liečbu glaukómu. 0011 Tento vynález sa taktiež zaoberá použitím (S)-(-)-1-(4-fluoro-5 izochinolinsulfonyl)-2-metyl homopiperazínu alebo jeho solí, a kyseliny fosforečnej alebo jej solí, na výrobu prostriedku na prevenciu alebo liečbu očnej hypertenzíe. 0012 Tento vynález sa taktiež zaoberá použitím...

Liečba Parkinsonovej choroby a príbuzných porúch použitím buniek získaných po pôrode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15544

Dátum: 22.12.2005

Autori: Messina Darin, Hong Klaudyne, Kramer Brian, Mistry Sanjay, Romanko Michael

MPK: A61K 35/50, A61K 35/44, A61P 25/16...

Značky: parkinsonovej, příbuzných, pôrode, liečba, buniek, choroby, použitím, získaných, poruch

Text:

...počet kmeňových buniek. Embryonálne alebo fetálne tkanivo je jedným zdrojom kmeňových buniek. Embryonálne kmeňové a progenitorové bunky sa izolovali z radu cicavčích druhov zahrňujúcich človeka.Niekoľko takýchto bunkových typov je schopných samoobnovy a expanzie,rovnako ako diferenciácie do všetkých neurologických kmeňových linií(2001) New Engl J. Med. 344(10)-719 Burnstein, R.M. a kol. (2003) Int. J. Biochem. Cell BioI. 36702-713 Zhang,...

Laserové rezanie kovových dielov väčšej hrúbky s použitím bifokálnej šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4328

Dátum: 22.12.2005

Autori: Chouf Karim, Bertez Christophe, Maazaoui Hakim

MPK: B23K 26/06

Značky: šošovky, rezanie, väčšej, laserové, bifokálnej, použitím, dielov, hrúbky, kovových

Text:

...a rezaným dielom a taktiež umožňuje v porovnani s konvenčnými šošovkami s jedným bodom zaostrenia rezat hrubšie materiály.Napriek tvrdeniu obsiahnutému v uvedenom dokumente bolo pri praktickom uskutočňovaní tohto spôsobu zistené, že dosiahnutie účinného rezania môže byť v prípade niektorých hrúbok problematické.Tak napríklad k opakovaným problémom dochádza pri rezaní kovových dosiek alebo dielov, ktoré majú hrúbku medzi 4 a 25 mm,...

Kotúče pre etiketovanie textilných produktov technológiou roll-fed

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10975

Dátum: 22.12.2005

Autor: Sijmons Johan Marcel

MPK: B65H 18/28

Značky: technológiou, kotúče, roll-fed, etiketovanie, textilných, produktov

Text:

...etikety na textile vyžaduje použitie značiek. Okrem toho, pevnost pásky v ľahu je nizka.0009 Teda, v prvom aspekte tento vynález poskytuje kotúč pre technológiu roll-fed etiketovania napriklad textilných produktov, ktorý poskytuje slobodný výber akéhokolvek množstva etikiet pre následné etiketovania a nemá vyššie uvedené nevýhody kotúča obsahujúceho papierové pásky.0010 Tento kotúč zahrnuje veľké množstvo pások, každá páska zahrnuje sériu...

Zariadenie na čiastočné oddelenie prírodnej alebo systetickej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4009

Dátum: 22.12.2005

Autori: Dietz Holger, Wieners Andreas

MPK: B29C 59/00, B26D 3/08, B26D 1/01...

Značky: zariadenie, oddelenie, prírodnej, systetickej, čiastočne

Text:

...prírodnej alebo syntetickej usne obsahuje kotúčový nôž, ktorý má na čiastočne oddelenie krytu airbagu zo syntetickej alebo prírodnej usne priemer 10 - 50 mm aktorý sa môže pri obvodovej rýchlosti od 117 do 330 m/min pohybovať rýchlosťou posuvu max. 10 m/min vsmere rezania. Kotúčový nôž má výhodne priemer 15 - 30 mm apočet otáčok od 2 500 do 3 500 o/min. Toto zodpovedá obvodovej rýchlosti od cca l 17 do 330 m/min, pričom hodnota cca 200...

2,3,4,9-Tetrahydro-1H-karbazolové deriváty ako antagonisti CRTH2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10438

Dátum: 22.12.2005

Autori: Fecher Anja, Fretz Heinz, Riederer Markus

MPK: A61P 37/00, A61K 31/404, C07D 209/88...

Značky: antagonisti, crth2, receptora, deriváty, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-karbazolové

Text:

...a na liečbualergických stavov použitie antagonistov blokujúcich naviazanie PGD 2 na CRTH 2receptor. V patentovej literatúre je zmieňovaných niekoľko zlúčenín vykazujúcichantagonistícký účinok na CRTH 2. V patentovom spise GB 2388540 (Bayer AG) jeuvedene použitie ramatrobanu (kyseliny (3 R)-3-(4-fluórbenzénsulfónamido)-l,2,3,4 tetrahydrokarbazol-9-propiónovej) pri profylaxii a liečbe alergických ochorení, napr. astmy, alergické nádchy alebo...

Dihydrát olanzapínpamoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9959

Dátum: 22.12.2005

Autor: Bush Julie Kay

MPK: C07D 495/04, A61K 31/5513, A61P 25/18...

Značky: olanzapínpamoátu, dihydrát

Text:

...prítomnosťou piku u 8,1 t 0,1, 9,8 i 0,1, 13,6 j 0,1,16,3 i 0,1,21,6 i 0,1, a 22,1 i O,1 ° stupnice 26 pokiaľ je difraktogram získaný s použitím medeného zdroja žiarenia (A 154056) pri teplote miestnosti a relatívnej vlhkosti 20 až 25 °/o. Píky u 9,5 t 0,1, 16,0 i 0,1 a 20,2 i 0,1 ° stupnice 2 G sú tiež vysoko preukázateľné, pokiaľ ide o prítomnosť uvedeného dihydrátu. Skúsenému odborníkovi v odbore je zrejmé, že hoci sa...

Heteroaromatické chinolínové zlúčeniny a ich použitie ako inhibítorov enzýmu PDE10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7842

Dátum: 22.12.2005

Autori: Hoover Dennis Jay, Verhoest Patrick Robert, Helal Christopher John, Humphrey John Michael

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00, C07D 401/00...

Značky: chinolínové, inhibítorov, použitie, zlúčeniny, heteroaromatické, enzymů, pde10

Text:

...so 779 aminokyselinami, ktorý hydrolyzuje cAMP icGMP na AMP, resp. GMP. Afinita enzýmu PDE 10 k cAMP (Km 0,05 M) je vyššia ako k cGMP (Km 3 M). Avšak približne 5-krát väčšia hodnota Vmax pre cGMP oproti cAMP viedla k návrhu, že enzým PDE 10 je unikátny cGMPázou inhibovanou cAMP (Fujishige et al., J. Bioi. Chem. 274218438-18445, 1999).0006 Polypeptidová rodina PDE 10 vykazuje nižší stupeň sekvenčnej homológie v porovnaní s rodinami...

Uzávery a viečka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7449

Dátum: 21.12.2005

Autori: Miserque Olivier, Maziers Eric, Stephenne Vincent, Slawinski Martine

MPK: B65B 51/00, C08L 23/00, B65D 41/00...

Značky: viečka, uzávery

Text:

...kompozície vyhovuje nasledujúcemu vztahu SHI(L 1 w) 2 10,58 log MFR 2 g/10 min/(g/10 min)12,94 a (iii) kompozícia má environmentálnu odolnost voči vzniku trhlín napätím ESCR 10 h alebo viac. Polymeračné katalyzátory zahŕňajú koordinačné katalyzátory prechodného kovu, ako napríklad Ziegler-Nattovea tak ďalej. Výhodne je katalyzátorom Ziegler~Nattov0010 S použitím metalocénu pripravené živice majúce úzky index monomodálnej polydisperzity sa...

Deriváty indolinónu na liečenie alebo prevenciu fibrotických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13364

Dátum: 21.12.2005

Autori: Park John, Dahmann Georg, Roth Gerald Jürgen, Brandl Trixi, Chaudhary Nveed, Heckel Armin, Grauert Matthias

MPK: A61K 31/404, A61K 31/44, A61K 31/445...

Značky: indolinónu, fibrotických, liečenie, prevenciu, deriváty, ochorení

Text:

...že fibróza v rozdielnych orgánoch môže mať spoločný pôvod (BorkhamKamphorst et al, 2004, Biochem Biophys Res Commun. Rice et al., 1999, Amer J Pathol, 155(1) 213-221).V tomto modeli pľúcnej tibrózy bol inhibítor EGF receptorovej kinázy tiež aktívny. Trojnásobne zvýšená expresia člena skupiny EGF, HB-EGF, v ostrovčekoch pankreasu u myší bola dostatočná na spôsobenie rozvoja fibrózy ako v exokrinej tak aj endokrinnej častiPodobne,...

Prostriedky ako modulátory 5HT2C receptora a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6477

Dátum: 21.12.2005

Autori: Bjenning Christina, Smith Brian, Behan Dominic

MPK: A61P 3/00, A61K 31/55, A61K 31/135...

Značky: 5ht2c, prostriedky, spôsob, modulátory, receptora, použitia

Text:

...5)2. aryl alebo heteroaryl. kde uvedený aryl može byt voliteľne substituovaný s až dvoma substituentami vybranými zo skupiny zahŕňajúcej C 1., alkyl, halogén,perhalogénalkyl a alkoxy, a uvedený heteroaryl môže byt voliteľne substituovaný s až dvoma substituentami vybranými zo skupiny zahŕňajúcej halogén a Cl-s alkyl aR 4 je H, halogén, perhalogénalkyl, CN, SR 5, NHRs, N(R 5)2, aryl alebo heteroaryl, kde uvedený aryl može byt voliteľne...

Usporiadanie tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6313

Dátum: 21.12.2005

Autor: Zelazo Paavo

MPK: B60J 10/00

Značky: usporiadanie, tesnenia

Text:

...s funkciou a nové vkladanie tesniacichlíšt. Vyriešená je táto úloha v prípade rozmiestneniatesnenia úvodom opísaného spôsobu prostredníctvom znakov dielu označenia nároku 1.Tesniaca lišta je opatrená viacerými pomôckami, ktoré sú určené a vytvorené za účelom spolupôsobenia s príložnými elementmi štruktúry rámu. Takéto pomôcky sú integrálnymi súčasťami tesniacej lišty a každopádne s ňou bezprostredne súvisia. Elxistenciou týchto pomôcok však...

Liečivá na liečenie a prevenciu fibrotických chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5961

Dátum: 21.12.2005

Autori: Roth Gerald Jürgen, Kley Jörg, Lehmann-lintz Thorsten, Heckel, Park John Edward, Chaudhary Nveed

MPK: A61K 31/403, A61P 43/00

Značky: liečivá, chorôb, prevenciu, fibrotických, liečenie

Text:

...ñbróza rôznych orgánov má pôvod (Borkham-Kamphorst a kol., 2004,Biochem Biophys Res Commun Rice a kol., 1999, Amer J Pathol, l 55(1)2 l 3-221). EGF receptor inhibítora kinázy bol tiež účinný v tomto modele ñbrózy pľúc. Trojnásobná nadexpresia člena rodiny EGF HB-EGF, v myšacích ostrovčekoch pankreasu bola dostatočnú na spôsobenie vývoja ñbrózy v exokñnných a endokrinných kompartmentoch (Means a kol.,2003, Gastroenterology, 124 (4)...

Imidazo[4,5-c] pyridínová zlúčenina na antivirálnu terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5419

Dátum: 21.12.2005

Autori: Bondy Steven, Oare David, Tse Winston

MPK: C07D 471/00, A61P 31/00, A61K 31/4353...

Značky: imidazo[4,5-c, zlúčenina, antivirálnu, pyridínová, terapiu

Text:

...CHEM PHARM BULL, 1995, Mederskí a kol., Synthesis and Structural Assigmnent of Some N-substituted Imidazopyridine Derivatíves, 48(48)1054958, TETRAHEDRON, 1992, Yutilov a kol., 23(1)56-9, KHIMIKO-FARMATSEVTICHESKII ZHURNAL,1989.0009 Existuje potreba zlúčenín, ktoré majú terapeutické vlastnosti, ako väčšia orálna biodostupnosť, znížená toxicíta, optimálny klírens, zvýšená účinnost a podobne, protivírusom patríacim do čelade Flavívíridae...

Nové ligandy, ktoré modulujú receptory RAR a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11409

Dátum: 21.12.2005

Autori: Biadatti Thibaud, Dumais Laurence, Talano Sandrine, Soulet Catherine, Daver Sébastien

MPK: C07C 229/52, C07D 207/27, C07C 233/54...

Značky: kozmetike, nové, ligandy, receptory, humánnej, medicině, použitie, modulujú

Text:

...piperidínónového typuY predstavuje dva atómy vodíka alebo heteroatóm, napríklad kyslík alebo síruX predstavuje atóm kyslíka prípadne substituovaný alkylovým alebo alkylamínovým reťazcom alebo jednoduchú väzbu C-CA predstavuje atóm vodíka alebo nasledujúci vzorecQ je atóm kyslíka alebo väzba -NH R 6 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka,cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo skupinu...

Vektory na báze ANTI-IL-12 protilátky, hostiteľské bunky a spôsoby ich produkcie a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15468

Dátum: 21.12.2005

Autori: Lu Jin, Nesspor Thomas, Snyder Linda, Scallon Bernard

MPK: C07K 16/24, C12N 15/10, C07K 16/00...

Značky: spôsoby, anti-il-12, vektory, buňky, produkcie, použitie, protilátky, hostiteľské, báze

Text:

...zložená z chimérického promótora (humánny cytomegalovírusový AD 169 konštitutívny promótor fúzovaný k promótoru T 7RNA polymerázy), oblasti polylinkera a zostrihu SV 40 malého nádorového (t) antigénu a oblasti skorých polyadenylačných signálov pochádzajúcej z pSV 2. Promótor humánneho cytomegalovírusu (HCMV) je exprimovaný v celom rade typov cicavčích buniek, zatiaľ čo promótor DNA-dependentnej RNA polymerázy T 7 bakteriofágmi môže riadiť in...

Zariadenie na perforáciu drevených stĺpov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4135

Dátum: 21.12.2005

Autori: Marx Hans-norbert, Heidel Andreas

MPK: B27C 3/00, B27K 3/00

Značky: stĺpov, dřevěných, perforáciu, zariadenie

Text:

...počtom vrtákov, ako aj zariadenia na dočasné fixovanieupnutého dreveného stĺpa počas procesu vŕtania na perforáciu dreveného stĺpa.0009 Pri perforácii s vŕtacím strojom na stĺpy je drevený stĺp po celom svojom obvode apozdĺž axiálneho úseku, ktorý korešponduje svyššie opísaným hraničným úsekom (zóna zem/vzduch), vybavený veľkým počtom vyvŕtaných otvorov, čím je uľahčený azlepšený0010 Napriek tomu náročnému ošetrovaniu dochádza stále znovu...

Použitie R-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4- piperidínmetanolu na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe

Načítavanie...

Číslo patentu: 284858

Dátum: 21.12.2005

Autori: Hitchcock Janice, Sorensen Stephen, Mondadori Cesare

MPK: A61P 21/00, A61P 11/00, A61K 31/445...

Značky: spánkového, liečenie, použitie, liečivá, r-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4, obštrukčného, přípravu, apnoe, piperidínmetanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (R)-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)-etyl]-4- piperidínmetanolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe.