Zverejnene patenty 23.12.2005

Hromadný prenos dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13442

Dátum: 23.12.2005

Autori: Munson Michelle C, Simu Serban

MPK: H04L 12/56, H04L 29/06

Značky: hromadný, prenos

Text:

...a ďalšie, ktoré nie sú výslovne diskutované v tomto dokumente, sú podané súčasným predmetom a budú pochopené čítaním a študovaním tohto0006 Tento predmet poskytuje spoľahlivý sieťový systém prenosu dát, ako je definovanénezávislým nárokom l. Systém je vhodný na prenos dát v sieťach a poskytovanie zlepšenejrýchlosti prenosu dát v sieťach pomocou softwarovej aplikácie na prenos dát.0007 Tieto prvky, a iné, systému sú začlenené do programového...

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca valsartan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13384

Dátum: 23.12.2005

Autori: Cernosa Lidija, Vrbinc Miha, Slanc Vovk Janika, Rangus Marija, Zupančič Silvo, Bevec Franci

MPK: A61K 31/41, A61K 9/14

Značky: obsahujúca, kompozícia, tuhá, valsartan, farmaceutická

Text:

...valsartanu môžu byť ako návod použité US 6485745 a US 6395728. Obidva dokumenty uvádzajú spôsoby zhutnenia a lisovania na výrobu tabliet obsahujúcich valsartan.0012 Zatiaľ čo jeden dokument doterajšieho stavu techniky z predchádzajúcej doby (EP-A-0443983) opisuje granuláciu na báze etanolu alebo vody a organické potiahnutie farmaceutického prostriedku obsahujúceho valsartan, väčšina relevantného doterajšieho stavu techniky predpokladá,...

Teplom tvrditeľná neutralizovaná chitosanová kompozícia tvoriaca hydrogél, lyofilizát a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6522

Dátum: 23.12.2005

Autori: Gurny Robert, Schuetz Yannic, Jordan Olivier, Caratti-besson Virginie

MPK: C08B 37/00, A61K 9/19, A61K 9/00...

Značky: spôsob, přípravy, tvoriaca, neutralizovaná, hydrogel, teplom, tvrditeľná, lyofilizát, kompozícia, chitosanová

Text:

...a viskozita, závislosť od koncentrácie B-GP sú preto obmedzené rozpustnosťou B-GP.0018 Najmä vysoká koncentrácia B-GP je potrebná k malému času gélovatenia, čim sa dá vyhnúť rýchlej eliminácii hydrogélu po jeho podaní.3 0019 Avšak vysoká koncentrácia B-GP tiež znižuje mechanické vlastnosti hydrogélu.0020 Preto musí byť čas gélovatenia vybalancovaný konzisteneiou hydroggélu a nie je možné získať gély, ktoré majú nízky čas gélovatenia a...

Usporiadanie pre elektrické spojenie komponentov umiestnených v motorovom vozidle s centrálnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4861

Dátum: 23.12.2005

Autori: Mayer Udo, Kreuzer Thomas

MPK: B60R 16/02

Značky: motorovom, centrálnou, usporiadanie, spojenie, komponentov, vozidle, elektrické, jednotkou, umiestnených

Text:

...osi otáčania. Vprvkoch pre vedenia sú vedenia v oboch parciálnych jednotkách umiestnené rovnobežne s osou otáčania vždy vurčitom úseku, ktorého dĺžka je velká vporovnaní sradiálnymi rozmermi parciálnych jednotiek v ich častiach nachádzajúcich sa voblasti osi otáčania.Tým sa zabráni neprípustnému prekrúteniu vedení v oblasti otáčania pohyblivejsúčasti motorového vozidla. Oba prvky pre vedenia, umiestnené vaxiálnom smere jeden za druhým,...

Konjugáty polymér – von Willebrandov faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15272

Dátum: 23.12.2005

Autori: Scheiflinger Friedrich, Siekmann Juergen, Turecek Peter

MPK: A61K 47/48, A61P 7/00

Značky: konjugáty, faktor, polymér, willebrandov

Text:

...Vlll známe ako hemofílie typu A.0006 A tak predmetný vynález poskytuje nový systém predĺženia in vivo polčasu faktora Vlll v krvi cicavcov. Ďalším cieľom predmetného vynálezu jeposkytnúť metódy zlepšenia liečby krvácavých ochorení spojených s funkčnými defektmi alebo deñcienciami jedného alebo oboch faktorov Vlll a VWF. W 0 97/11957, EP 1 258 497 a EP 1 260 582 každý uvádza konjugáty polypeptidu a biokompatibilného polyméru a postup ich...

Múka z mäkkej pšenice s vysokým obsahom otrúb, spôsob jej výroby a pekárske výrobky, ktoré ju obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10831

Dátum: 23.12.2005

Autori: Petronio Michela, Ranieri Roberto, Codovilli Flavio, Arlotti Guido

MPK: A21D 2/26, A21D 13/02, B02B 3/00...

Značky: spôsob, obsahujú, obsahom, výroby, pšenice, mäkkej, pekařské, vysokým, výrobky, múka, otrúb

Text:

...preosiatej múky.0014 DE 3603086 zverejňuje celozrnnú pšeničnú múku obsahujúcu otruby,ktoré sú hlavne súčasťou aleurónovej vrstvy.0015 Takto získané celozmné múky preto obsahujú otruby, ktoré vzásade pochádzajú zo všetkých vrstiev obklopujúcich endosperrn obilky.0016 Spôsob výroby semoliny alebo obilnej múky, ktorý zahŕňa predbežné odstránenie vonkajších vrstiev obilky pomocou postupov ako je trenie a obrusovanie ešte pred vlastným mletím...

Spôsob liečenia alebo profylaxie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14592

Dátum: 23.12.2005

Autori: Wyse Bruce Douglas, Smith Maree Therese

MPK: A61K 38/08, A61P 25/02, A61K 31/517...

Značky: liečenia, spôsob, profylaxie

Text:

...predstavovaného vzorcom (I) pri výrobe liečiva na liečenie neuropatickej bolesti na zmiemenie neuropatickej bolesti alebo navytvorenie analgézie u subjektu, ktorý má, alebo je V nebezpečí rozvoja neuropatickej bolesti.0007 Antagonista AT receptora sa vhodne podáva vo forme kompozície, ktorá obsahuje farmaceutický prijateľný nosič alebo riedidlo. Kompozícia sa môže podávať injekciou,topickou aplikáciou alebo orálnou cestou, vrátane...