Zverejnene patenty 21.12.2005

Uzávery a viečka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7449

Dátum: 21.12.2005

Autori: Stephenne Vincent, Maziers Eric, Miserque Olivier, Slawinski Martine

MPK: B65D 41/00, B65B 51/00, C08L 23/00...

Značky: uzávery, viečka

Text:

...kompozície vyhovuje nasledujúcemu vztahu SHI(L 1 w) 2 10,58 log MFR 2 g/10 min/(g/10 min)12,94 a (iii) kompozícia má environmentálnu odolnost voči vzniku trhlín napätím ESCR 10 h alebo viac. Polymeračné katalyzátory zahŕňajú koordinačné katalyzátory prechodného kovu, ako napríklad Ziegler-Nattovea tak ďalej. Výhodne je katalyzátorom Ziegler~Nattov0010 S použitím metalocénu pripravené živice majúce úzky index monomodálnej polydisperzity sa...

Deriváty indolinónu na liečenie alebo prevenciu fibrotických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13364

Dátum: 21.12.2005

Autori: Roth Gerald Jürgen, Park John, Heckel Armin, Chaudhary Nveed, Brandl Trixi, Dahmann Georg, Grauert Matthias

MPK: A61K 31/404, A61K 31/44, A61K 31/445...

Značky: ochorení, deriváty, indolinónu, fibrotických, liečenie, prevenciu

Text:

...že fibróza v rozdielnych orgánoch môže mať spoločný pôvod (BorkhamKamphorst et al, 2004, Biochem Biophys Res Commun. Rice et al., 1999, Amer J Pathol, 155(1) 213-221).V tomto modeli pľúcnej tibrózy bol inhibítor EGF receptorovej kinázy tiež aktívny. Trojnásobne zvýšená expresia člena skupiny EGF, HB-EGF, v ostrovčekoch pankreasu u myší bola dostatočná na spôsobenie rozvoja fibrózy ako v exokrinej tak aj endokrinnej častiPodobne,...

Prostriedky ako modulátory 5HT2C receptora a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6477

Dátum: 21.12.2005

Autori: Bjenning Christina, Behan Dominic, Smith Brian

MPK: A61K 31/135, A61P 3/00, A61K 31/55...

Značky: receptora, prostriedky, spôsob, modulátory, 5ht2c, použitia

Text:

...5)2. aryl alebo heteroaryl. kde uvedený aryl može byt voliteľne substituovaný s až dvoma substituentami vybranými zo skupiny zahŕňajúcej C 1., alkyl, halogén,perhalogénalkyl a alkoxy, a uvedený heteroaryl môže byt voliteľne substituovaný s až dvoma substituentami vybranými zo skupiny zahŕňajúcej halogén a Cl-s alkyl aR 4 je H, halogén, perhalogénalkyl, CN, SR 5, NHRs, N(R 5)2, aryl alebo heteroaryl, kde uvedený aryl može byt voliteľne...

Usporiadanie tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6313

Dátum: 21.12.2005

Autor: Zelazo Paavo

MPK: B60J 10/00

Značky: tesnenia, usporiadanie

Text:

...s funkciou a nové vkladanie tesniacichlíšt. Vyriešená je táto úloha v prípade rozmiestneniatesnenia úvodom opísaného spôsobu prostredníctvom znakov dielu označenia nároku 1.Tesniaca lišta je opatrená viacerými pomôckami, ktoré sú určené a vytvorené za účelom spolupôsobenia s príložnými elementmi štruktúry rámu. Takéto pomôcky sú integrálnymi súčasťami tesniacej lišty a každopádne s ňou bezprostredne súvisia. Elxistenciou týchto pomôcok však...

Liečivá na liečenie a prevenciu fibrotických chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5961

Dátum: 21.12.2005

Autori: Kley Jörg, Roth Gerald Jürgen, Chaudhary Nveed, Heckel, Park John Edward, Lehmann-lintz Thorsten

MPK: A61P 43/00, A61K 31/403

Značky: prevenciu, chorôb, fibrotických, liečenie, liečivá

Text:

...ñbróza rôznych orgánov má pôvod (Borkham-Kamphorst a kol., 2004,Biochem Biophys Res Commun Rice a kol., 1999, Amer J Pathol, l 55(1)2 l 3-221). EGF receptor inhibítora kinázy bol tiež účinný v tomto modele ñbrózy pľúc. Trojnásobná nadexpresia člena rodiny EGF HB-EGF, v myšacích ostrovčekoch pankreasu bola dostatočnú na spôsobenie vývoja ñbrózy v exokñnných a endokrinných kompartmentoch (Means a kol.,2003, Gastroenterology, 124 (4)...

Imidazo[4,5-c] pyridínová zlúčenina na antivirálnu terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5419

Dátum: 21.12.2005

Autori: Oare David, Tse Winston, Bondy Steven

MPK: A61K 31/4353, A61P 31/00, C07D 471/00...

Značky: zlúčenina, pyridínová, terapiu, antivirálnu, imidazo[4,5-c

Text:

...CHEM PHARM BULL, 1995, Mederskí a kol., Synthesis and Structural Assigmnent of Some N-substituted Imidazopyridine Derivatíves, 48(48)1054958, TETRAHEDRON, 1992, Yutilov a kol., 23(1)56-9, KHIMIKO-FARMATSEVTICHESKII ZHURNAL,1989.0009 Existuje potreba zlúčenín, ktoré majú terapeutické vlastnosti, ako väčšia orálna biodostupnosť, znížená toxicíta, optimálny klírens, zvýšená účinnost a podobne, protivírusom patríacim do čelade Flavívíridae...

Nové ligandy, ktoré modulujú receptory RAR a ich použitie v humánnej medicíne a kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11409

Dátum: 21.12.2005

Autori: Biadatti Thibaud, Dumais Laurence, Daver Sébastien, Soulet Catherine, Talano Sandrine

MPK: C07C 229/52, C07D 207/27, C07C 233/54...

Značky: použitie, receptory, medicině, ligandy, modulujú, humánnej, kozmetike, nové

Text:

...piperidínónového typuY predstavuje dva atómy vodíka alebo heteroatóm, napríklad kyslík alebo síruX predstavuje atóm kyslíka prípadne substituovaný alkylovým alebo alkylamínovým reťazcom alebo jednoduchú väzbu C-CA predstavuje atóm vodíka alebo nasledujúci vzorecQ je atóm kyslíka alebo väzba -NH R 6 predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu l až 6 atómov uhlíka,cykloalkylovú skupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo skupinu...

Vektory na báze ANTI-IL-12 protilátky, hostiteľské bunky a spôsoby ich produkcie a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15468

Dátum: 21.12.2005

Autori: Scallon Bernard, Snyder Linda, Lu Jin, Nesspor Thomas

MPK: C12N 15/10, C07K 16/00, C07K 16/24...

Značky: hostiteľské, protilátky, spôsoby, produkcie, báze, vektory, buňky, použitie, anti-il-12

Text:

...zložená z chimérického promótora (humánny cytomegalovírusový AD 169 konštitutívny promótor fúzovaný k promótoru T 7RNA polymerázy), oblasti polylinkera a zostrihu SV 40 malého nádorového (t) antigénu a oblasti skorých polyadenylačných signálov pochádzajúcej z pSV 2. Promótor humánneho cytomegalovírusu (HCMV) je exprimovaný v celom rade typov cicavčích buniek, zatiaľ čo promótor DNA-dependentnej RNA polymerázy T 7 bakteriofágmi môže riadiť in...

Zariadenie na perforáciu drevených stĺpov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4135

Dátum: 21.12.2005

Autori: Marx Hans-norbert, Heidel Andreas

MPK: B27C 3/00, B27K 3/00

Značky: perforáciu, zariadenie, dřevěných, stĺpov

Text:

...počtom vrtákov, ako aj zariadenia na dočasné fixovanieupnutého dreveného stĺpa počas procesu vŕtania na perforáciu dreveného stĺpa.0009 Pri perforácii s vŕtacím strojom na stĺpy je drevený stĺp po celom svojom obvode apozdĺž axiálneho úseku, ktorý korešponduje svyššie opísaným hraničným úsekom (zóna zem/vzduch), vybavený veľkým počtom vyvŕtaných otvorov, čím je uľahčený azlepšený0010 Napriek tomu náročnému ošetrovaniu dochádza stále znovu...

Použitie R-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4- piperidínmetanolu na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe

Načítavanie...

Číslo patentu: 284858

Dátum: 21.12.2005

Autori: Mondadori Cesare, Hitchcock Janice, Sorensen Stephen

MPK: A61P 21/00, A61K 31/445, A61P 11/00...

Značky: obštrukčného, použitie, piperidínmetanolu, spánkového, přípravu, liečenie, r-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)etyl]-4, apnoe, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie (R)-(+)-alfa-(2,3-dimetoxyfenyl)-1-[2-(4-fluórfenyl)-etyl]-4- piperidínmetanolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na prípravu liečiva na liečenie obštrukčného spánkového apnoe.

Potravinová výživa na báze obilnín a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284857

Dátum: 21.12.2005

Autor: Papp Juraj

MPK: A23L 1/172, A23L 1/10

Značky: přípravy, spôsob, obilnin, potravinová, báze, výživa

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinová výživa na báze obilnín, najmä pšenice, raže, triticale a ovsa obsahuje obilninovú zmes pozostávajúcu z naklíčenej obilniny extrahovanej a zahustenej obilnou múkou v pomere 10 : 3 až 10 : 5 alebo obilninovú zmes pozostávajúcu z naklíčenej obilniny, vysušenej na obsah vlhkosti 4 až 10 % a drvenej na veľkosť častíc 300 až 550 um, zahustenej obilnou múkou v pomere 7 : 3 až 3 : 3. Spôsob prípravy obilnej potravinovej výživy.

Imunogénna molekula, farmaceutická kompozícia, ligand, spôsob prípravy imunogénnej molekuly a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284856

Dátum: 21.12.2005

Autori: Kricek Franz, Stadler Beda

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00

Značky: molekula, přípravy, farmaceutická, použitie, ligand, imunogénna, kompozícia, molekuly, spôsob, imunogénnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa imunogénne molekuly obsahujúce (a) aspoň jednu časť napodobňujúcu prirodzený epitop na povrchu ľudskej protilátky IgE, rozpoznávaný monoklonálnou protilátkou BSW17, a (b) skupinu schopnú vyvolať imunitnú odpoveď proti tomuto peptidu. Tieto molekuly sú vhodné na prípravu farmaceutických prostriedkov na liečenie ochorení ovplyvnených IgE, ako sú alergie a atopická dermatitída, napríklad na výrobu vakcín proti alergiám.

Perforovaná fólia, spôsob jej výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284855

Dátum: 21.12.2005

Autori: James William, Shimalla Charles James, Kelly William

MPK: A61F 13/15, B29C 59/02, B23B 3/00...

Značky: výroby, absorpčný, výrobok, spôsob, perforovaná, fólia

Zhrnutie / Anotácia:

Perforovaná fólia je vytvorená z východiskovej fólie (100, 124) z rozťažného termoplastického polymérneho materiálu a obsahuje množstvo priechodných otvorov (126) prechádzajúcich cez hrúbku fólie (100, 124) a zahŕňajúcich prvú a druhú skupinu otvorov (126), pričom otvory (126) prvej skupiny majú väčšiu veľkosť ako otvory (126) druhej skupiny a otvory (126) prvej a druhej skupiny sú vymedzené fibrilami vytvorenými uvedeným termoplastickým...

Spôsob prípravy chinóndiimínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284853

Dátum: 21.12.2005

Autori: Lodaya Jayant, Lohr Raymond, Fields Donald

MPK: C07C 249/00

Značky: chinóndiimínov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy para-chinóndiimínov, v ktorom sa para-fenyléndiamínová zlúčenina reakciou s hypochloritovým oxidačným činidlom konvertuje s vysokou selektivitou na zodpovedajúci chinóndiimín.

Osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10035

Dátum: 21.12.2005

Autor: Kuan Hsin-ning

MPK: F21W 111/02, F21V 29/00, F21S 8/08...

Značky: osvetľovacie, zariadenie

Text:

...alebo tvar písmena L jeden koniec dielu 63 je spojený s rebrami 61 a druhý koniec je spojený s bočnou stenou teptovodivej doštičky 4. Modul 6 na odvádzanie tepla je umiestnený v prvej časti 101 tela 100. Rebrá 61 odvádzajúce teplo môžu byt umiestnené na teplovodivej doštičke 4. Okrem toho diel 63 na vedenie tepla môže byt spojený s horným krytom 1 alebo stĺpom 200, aby sa teplo prenieslo na horný kryt 1 alebo na stlp 200. Potom by sa teplo...

Cinamátové deriváty benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2998

Dátum: 21.12.2005

Autori: Pierre Alain, Koch Michel, Tillequin Francois, Hickman John, Pfeiffer Bruno, Kraus-berthier Laurence, Leonce Stéphane, Michel Sylvie

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4738

Značky: kompozície, spôsob, farmaceutické, benzo[b]pyrano[3,2-h]akridín-7-ónu, obsahujú, deriváty, přípravy, cinamátové

Text:

...alebo rozvetvenou aryI(C 1-C 5)alkylovou,- Ar predstavuje arylskupinu alebo heteroarylskupinu,- R 1 predstavuje atóm vodíka alebo Iineárnu alebo rozvetvenú (Cj-Ce) alkylskupinu,- R 2 predstavuje skupinu vybranú medzi atómom vodika, Iineárnou alebo rozvetvenou(C 1-C 5) alkylskupinou, -ORa -NRaRb, v ktorých R 5 a R., majú vyššie uvedený význam, ~ R 3, R 4, zhodné alebo rozdielne, každý navzájom nezávisle predstavujú atóm vodíka 5 alebo...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9688

Dátum: 21.12.2005

Autori: Balthasart Dominique, Strebelle Michel

MPK: C07C 19/045, C08F 14/06, C07C 17/02...

Značky: 1,2-dichlóretánu, spôsob, výroby

Text:

...nie zahŕňa prvý krok pyrolýzy (to znamená konverziu za pôsobenia tepla) zdroja uhľovodíkovv prítomnosti alebo bez prítomnosti tretích zlúčenín ako je voda, kyslík, deriváty síry a/alebo katalyzátor. Tento prvý krok je výhodnejšie nasledovaný krokmi na tepelnú regeneráciu tepla krakovaných plynov, na oddelenie ťažkých produktov (napríklad cez organické zhášanie a vodné zhášanie), na stlačenie a sušenie plynov a na odstránenie väčšiny oxidu...

Antitrombotické duálne inhibítory obsahujúce biotínový zvyšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9595

Dátum: 21.12.2005

Autori: De Kort Martin, Van Boeckel Constant

MPK: C07H 15/26, A61P 9/00, A61K 47/48...

Značky: antitrombotické, obsahujúce, duálne, inhibitory, zvyšok, biotínový

Text:

...soli alebo ich derivátov, kde aminoskupina amidinoskupiny je chránená hydroxylovou alebo (1-6)alkoxykarbonylovou skupinoukde medzerník zlúčeniny vzorca (I) ďalej zahŕňa najmenej jednu kovalentnú väzbu s biotínovým zvyškom.0012 zlúčeniny podla tohto vynálezu sú duálne inhibltory, ktoré majú nastaviteľný zmiešaný profil nesprostredkovanej, priamej anti-trombinovej (faktor Ila) aktivity a anti-trombínovej IlI (AT-Ill) sprostredkovanej...

Energeticky efektívna bezdrôtová snímačová sieť a spôsob usporiadania komunikácií z bezdrôtovej snímačovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20654

Dátum: 21.12.2005

Autori: Hämäläinen Timo D, Hännikäinen Marko, Kohvakka Mikko

MPK: H04L 29/08, H04W 52/02, H04W 16/14...

Značky: energeticky, efektívna, spôsob, komunikácií, snímačová, sieť, bezdrôtovej, bezdrôtová, usporiadania, sietí, snímačovej

Text:

...s ich podružnou skupinou, čo vedie k nezávislej cestepublikácia CA 2 311 245 Al opisuje rozdelenie uzlov na dve hierarchickê úrovne, takže každý uzol vyššej úrovne riadi skupinu susedných uzlov nižšej úrovne, pričom komunikácia diaľkového vedenia s vyššou energiou sú iba nutné medzi0005 Známa publikácia WO 01/69279 opisuje bezdrôtovú snímačovú sieť, pri ktorej každý uzol má své vlastné polohovacie zariadenie, pričom uzly sú schopné si vymieňať...

Základňa plastovej fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7589

Dátum: 21.12.2005

Autor: Zoppas Enrico

MPK: B65D 1/02

Značky: fľaše, plastovej, základna

Text:

...výhradných uskutočnení, zobrazených cestouneobmedzujúceho príkladu na sprievodných obrázkoch, na ktorýchobr. 1 je pohľad zdola na základňu podľa vynálezu v prvom uskutočneníobr. 2 je pohľad z boku na základňu podľa vynálezuobr. 3 je pohľad v rezu, vedený pozdĺž čiary III-III na obr. lobr. 4 je dodatkový pohľad z boku na základňu fľaše podľa vynálezuobr. 5 - je pohľad v reze, vedený pozdĺž čiary V-V na obr. 1obr. 6 je pohľad V reze, vedený...

Zábavná dráha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7504

Dátum: 21.12.2005

Autor: Bussink Ronald Alexander

MPK: A63G 31/00, A63G 21/00, A63G 7/00...

Značky: dráha, zábavná

Text:

...sú odporúčané uskutočnenia tohto vynálezu ilustratívnym spôsobom vyobrazená apre najlepší uvažovaný spôsob uskutočnenia tohto vynálezu jednoducho0007 Vynález je založený na myšlienke použiť vertikálny stojací oblúk ako nosnú konštrukciu, po ktorej je pohyblivo nesený aspoň jeden vozík. Ak sa použije ako nosnej konštrukcie stojaci oblúk, odbúra sa tým potreba priestorovo náročná konštrukcia veľkého kolesa, súčasne sa však umožní, aby sa...