Zverejnene patenty 20.12.2005

Režimy pre intraartikulárnu viskosuplementáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18961

Dátum: 20.12.2005

Autor: Bailleul Francois

MPK: A61K 31/728, A61P 19/02

Značky: intraartikulárnu, viskosuplementáciu, režimy

Text:

...injekcie prípravku Synvisc ® do OA kolena vykazujú oveľa vyšší účinok spôsobujúci úľavu od bolesti ako dve 2 ml injekcie (Scale a kol. (1994) Curr. Ther. Res., 55 (3) 220-232).0007 V prípade liečby pacientov s OA bedrovej kosti pomocou prípravku Synvisc ® jeodporúčaná dávka jedna 2 ml injekcia, pričom ak nedôjde k dostatočnej úľave od bolesti jemožne voliteľne podať druhú injekciu V rozmedzí jedného až troch mesiacov (Chevalier(2000) Am. C...

Stabilná suspenzia v tuhej fáze derivátu vinca alkaloidu a postup na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13683

Dátum: 20.12.2005

Autori: Ibarra Marie-dominique, Bougaret Joel, Leverd Elie

MPK: A61K 31/4375, A61K 9/16, A61K 9/14...

Značky: stabilná, vinca, derivátů, tuhej, suspenzia, fáze, postup, přípravu, alkaloidů

Text:

...disperzií v tuhej fáze aktívnejV tuhej fáze aktívnej zložky s poloxamérom a PEG so zámerom získania formulácie s rýchlym uvoľňovaním US 2001/048946 Al uverejňuje disperzie V tuhej fáze aktívnej zložky s PVP a PEG vinca alkaloidy sú spomínané V rámci zoznamu aktívnych0012 Farmaceutické prípravky podľa tohto vynálezu sú určené na orálne podanie derivátov alkaloidu vinca a konkrétne vinorelbínu v dispergovanej forme. Obsahujú vo vode rozpustný...

Kryštalické formy hydrochloridu (R)-8-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6515

Dátum: 20.12.2005

Autori: Betts Iii William, Henshilwood James, Agarwal Rajesh Kumar, Post Noah, Kiang Yuan-hon

MPK: A61P 25/00, A61P 3/00, A61K 31/55...

Značky: r)-8-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1h-3-benzazepínu, formy, hydrochloridu, krystalické

Text:

...v spánku, kedy sa pacientovi v prípade potreby podá terapeuticky účinné množstvo hemihydrátu alebo kryštalickej formy tu opisanej.0013 Taktiež sú tu opísané spôsoby zníženia príjmu potravy u cicavce tým, že sa tomuto cicavcovi podá terapeuticky účinné množstvo hemihydrátu alebo kryštalickej formy tu opisanej. 0014 Taktiež sú tu opísané spôsoby vyvolania nasýtenosti u cicavca tým, že sa tomuto cicavcovi podá terapeuticky účinné množstvo...

Kombinovaná liečba sklerózy multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5765

Dátum: 20.12.2005

Autor: De Luca Giampiero

MPK: A61P 37/00, A61K 39/395, A61K 31/7042...

Značky: kombinovaná, liečba, sklerózy, multiplex

Text:

...látok na liečenie sklerózy multiplex. Tento aspekt vynálezu je obsíahnutý v nároku 1.3 0013 Prvú látku a druhú látku, kde farmakologickým účinkom uvedenej prvej látky je redukcia počtu monocytov, a kde uvedená druhá látka blokuje adhéziu monocytov a leukocytov na endoteliálne bunky, možno podávať pacientom, ktorí túto liečbu potrebujú, pričom uvedenou prvou látkou je 2-CdA a uvedenou druhou látkou je anti-alfa~ 4 integrinová...

Pevná dávkovacia forma obsahujúca inhibítor protónovej pumpy a z nej pripravenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12398

Dátum: 20.12.2005

Autori: Trofast Eva, Persson Eva

MPK: A61K 31/4439, A61K 47/26, A61K 47/12...

Značky: forma, protónovej, suspenziu, obsahujúca, dávkovacia, pumpy, pevná, inhibitor, pripravenú

Text:

...aby suspenzia mala viskoelastické vlastnosti a viskozitu vhodnú na podanie prostredníctvom gastrickej sondy alebo na prehltnutie. Formulácia vo forme kvapalnej suspenzie potrebuje mať taktiež určitúPri príprave liečiva, ktoré sa má udržiavať ako suchá prášková zmes obsahujúca vo vode nerozpustnć zložky, a ktorá sa má podávať ako vopred pripravená homogénna suspenzia, vznikajú ďalšie výzvy/problémy.V niektorých kompozíciách doterajšieho...

Prístroj a spôsob na samoadaptívnu disperznú kompenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12275

Dátum: 20.12.2005

Autor: Shu Huade

MPK: H04B 10/18

Značky: disperznú, kompenzáciu, samoadaptívnu, prístroj, spôsob

Text:

...že reziduálna disperzia signálu na prijímacej strane bude presahovať tolerovateľný rozsah a zhoršovať bitový chybový výkon systému. Vplyv zmeny disperzie vlákna je obzvlášť viditeľný pre výkon 40 Gb / s systému.0006 Na druhej strane, s vývojom inteligentnej optickej siete, môžu byť do optickej siete zavádzané ROADM alebo dokonca OXC uzly. V týchto optických sieťových uzloch môže dynamické pridávacie / vynechávacie multiplexovanie a...

Injektovaný veterinárny prostriedok obsahujúci florfenikol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4836

Dátum: 20.12.2005

Autor: Barbot Carole

MPK: A61K 47/10, A61K 47/32, A61K 31/165...

Značky: obsahujúci, veterinárny, florfenikol, prostriedok, injektovaný

Text:

...vynálezu sú najmä 2 pyrolidón a N-metyl-2-pyrolidón. Výhodným rozpúšťadlom je N-metyl-2-pyrolidón. Príkladmi zlúčenín vhodných na použitie v súlade s predloženým vynálezom sú tie, ktoré sú známe a komerčne dostupné, napriklad pod obchodným názvom Pharmasolv® od lntemational Specialty Products (Wayne, New Jersey. U.S.A.). Vhodný je najmä produkt Polysolv® V.0021 Množstvo pyrolidónového rozpúšťadla v prostriedkoch podľa predloženého...

Režim liečby roztrúsenej sklerózy kladribínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11539

Dátum: 20.12.2005

Autori: Ythier Arnaud, De Luca Giampiero, Munafo Alain, Lopez-bresnahan Maria

MPK: A61K 38/21, A61K 31/7076, A61P 25/00...

Značky: liečby, kladribínom, sklerózy, režim, roztrúsenej

Text:

...F DA.0010 Medzi tieto činidlá patrí taktiež kladribin. Kladribín je chlórovaný purlnový analóg 2-chlór-2-deoxyadenozlnový analóg (2-CdA). Tento prípravok je navrhnutý na liečbu MS (európsky patent č. EP 62685381 a patent Spojených štátov amerických č. US 5,506,214).0011 Podľa doterajšieho stavu techniky bolo uskutočnené niekoľko klinických štúdií s pacientami trpiacimi roztrúsenou sklerózou, pri ktorých sa skúmala možnosť použitia i.v. a s.c....

Režimy pre intraartikulárnu viskosuplementáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15516

Dátum: 20.12.2005

Autor: Bailleul Francois

MPK: A61K 9/00, A61P 19/02, A61K 31/728...

Značky: intraartikulárnu, režimy, viskosuplementáciu

Text:

...Synvisc ® je odporúčaná dávka jedna 2 m 1 injekcia, pričom ak nedôjde k dostatočnej úľave od bolestí je možne voliteľne podať druhú injekciu v rozmedzí jedného až troch mesiacov (Chevalier-3 Philadelphia, PA. U pacientov s OA bedra jedno intraartikulárne podanie prípravku Synvisc ® s objemom 2 ml vykazovalo významný okamžitý a trvalý účinok u väčšiny registrovaných pacientov po dobu až troch mesiacov (dĺžka trvania štúdie). Štúdia sa...

Spôsob prípravy a spracovania bitúmenových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3701

Dátum: 20.12.2005

Autori: Bernaerts Joël, Mentink Léon, Delfosse Frédéric, Maze Michel

MPK: C08K 5/00

Značky: spôsob, přípravy, kompozícií, bitúmenových, spracovania

Text:

...produktov a) až e), najmä bitúmenov-3 alebo asfaltových spojív, tieto reologické obdoby budú na báze minimálne jednej prírodnej živice, eventuálne neskôr modiñkovanej, tých, ktoré sú uvedené v- kapitole nazvanej Prírodné živice na stranách 337 až 355 zväzok 3 l, horeuvedeného 6. vydania publikácie Ullínanns Encyclopedia, alebo- v kapitole nazvanej Prírodné živice na stranách 29 l až 302, horeuvedeného 4. vydania publikácie Kirk-OHTMER, alebo-...

Fľaša s čiapočkou pre pumpičku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2708

Dátum: 20.12.2005

Autor: Kneer Roland

MPK: B05B 11/00, B65D 83/14

Značky: fľaša, pumpičku, čiapočkou

Text:

...najmenej jednou v obvodovom smere výstupkov prebiehajúcou drážkou, a že vo vnútri na čiapočke sú utvorenê dve pružné ramená, ktoré sú s utvorenými hákmi zaklapnuteľné pod podrezanim, a že je vytvorený najmenej jeden v obvodovom smere prebiehajúci obežný nákružok alebo dva oddelené nákružkové úseky, ktoré sú zablokovateľné s drážkami výstupkov hrdla fľaše. Pritom môže byt usporiadanie drážok a výstupku alebo výstupkových úsekov taktiež...