Zverejnene patenty 14.12.2005

Laminátový podlahový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7222

Dátum: 14.12.2005

Autori: Vandevoorde Christian, Thiers Bernard Paul Joseph, Meersseman Laurent

MPK: B44C 5/00, B44F 9/00, B44C 3/00...

Značky: laminátový, podlahový, panel

Text:

...časť, ktorá prechádza, ako je vyššie uvedené, do uvedeného substrátu,pričom hĺbka tejto embosovanej časti, inými slovami, rozdiel výšky hornej strany podlahového panelu bez embosovania a najhlbšieho bodu tejto embosovanej časti, jeväčší ako nominálne hrúbka vrchnej vrstvy umiestnenej na vrchu substrátu.0019 Taktiež pri podlahových paneloch druhej Ďalšej charakteristiky, je možné použiť dekoráciu znázorñujúcu drevený vzor, pričom drevený vzor...

Deriváty hyndantoinu použiteľné ako inhibítory metaloproteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6059

Dátum: 14.12.2005

Autori: Waterson David, Persson David

MPK: A61K 31/445, A61K 31/4164, A61P 19/00...

Značky: metaloproteináz, hyndantoinu, inhibitory, použitelné, deriváty

Text:

...Cell Growth Differ. 8(2)243-250, spinocelulárnych karcinómoch N. Johansson et al.,(1997) Am. J. Pathol. 15 l(2)499-508 a epiderrnálnych nádoroch K. Airola et al., (1997) J. Invest. Dermatol. 109(2)225-23 l. Tieto výsledky naznačujú, že kolagenáza 3 (MMPl 3) je vylučovaná transformovanými epitelovými bunkami a môže sa podieľať na degradácii extracelulárnej matrix a interakcii bunka-matrix spojenej s metastázou ako sa pozorovalo špeciálne pri...

Farmaceutické kompozície obsahujúce baktérie redukujúce oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15655

Dátum: 14.12.2005

Autori: Sidhu Harmeet, Kaul Poonam

MPK: A61K 35/74, A01N 63/00, A23L 1/30...

Značky: bakterie, farmaceutické, oxalát, redukujúce, kompozície, obsahujúce

Text:

...Tieto baktérie sú odlišné od akéhokoľvek skôr opísaného organizmu a dostali nové meno druhu aj nové meno rodu(Allison, M. J., K. A. Dawson. W. R. Mayberry, J. G. Foss 1985 Oxalobacter formigenes gen. nov., sp. nov. oxaIate-degrading anaerobes that inhabit the0007 Populácie O. formigenes v črevnom trakte nenesú všetci ľudia(Aliison, M. J., S. L. Daniel, N. A. Comick 1995 Oxalate-degrading bacteria In Khan, S. R. (ed.), Calcium Oxalate in...

Polymerizácia vinylchloridového monoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4331

Dátum: 14.12.2005

Autori: Harvey Raymond John, Ferguson Paul Andrew, Galligan Jill

MPK: C08F 14/00

Značky: vinylchloridového, polymerizácia, monomerů

Text:

...aplikácií ako sekundárne ochranné koloidy, sa vyrábajú V dvojstupňovom procese. V prvom stupni sa vinylacetát polymerizuje na PVA. V druhom stupni sa PVA čiastočne hydrolyzuje za vzniku polyvinylacetátpolyvinylalkoholového kopolyméru. Konkrétne polymerizaćné podmienky používané V prvom stupni majú dalekosiahly dopad na vlastnosti finálneho produktu, vrátane charakteristík polyméru vyššieho radu, ako napriklad úroveň...

Kaučukové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10043

Dátum: 14.12.2005

Autori: Pieter Reimund, Korth Karsten, Albert Philipp, Hasse Andre, Klockmann Oliver

MPK: C08L 21/00, C08K 5/54

Značky: zmesí, kaučukové

Text:

...a oligomerízovaný sulfanylalkylmono/dialkyldi/monoalkoxysilán. Ďalej je zdokumentu WO 02/31040 A známa kaučuková zmes obsahujúca kaučuk, plnivoZ dokumentov DE 104 33 57 A 1 aEP 1 244 676 B 1 sú známe dialkylmonoalkoxysilylpolysultidy. Na základe dialkylmonoalkoxyskupiny je emisia prchavých uhľovodíkov nižšiaako pri trialkoxylových zlúčeninách.Nevýhodou dialkylmonoalkoxysilylpolysulñdov je zlý oder a štruktúma pevnosť.Úlohou predkladaného...

Zásobník na liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9903

Dátum: 14.12.2005

Autor: Bacon Raymond

MPK: B65D 83/14, B65D 1/02, A61M 15/00...

Značky: zásobník, liečivo

Text:

...dutiny.0016 Teraz k Výkresom, zdroj l liečiva z obrázku l má zásobník 2 2 vynálezu a zatláčací uzáver 3. Uzáver drží tesne pri uvoľňovanej záklopke zásobníka s odmeriavanínn dávok, z čoho je na obrázku l viditeľný len výpust 4.0017 Ako je zobrazené na obrázku 2, zásobník má hrdlo 5 a vyčnievajúci lem 6, V ktorom je umiestnená obruba. Zásobník je z lisovaného polyméru 7 a má vonkajší, perforovaný výstužný prebal 8 zabezpečujúci mechanickú...

Cigareta s uhlíkom na kúdeľovom filtri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19128

Dátum: 14.12.2005

Autori: Finley Arlington, Jupe Richard, Banerjea Ashesh, Lambert Charles

MPK: A24D 3/16

Značky: kúdeľovom, uhlíkom, cigareta, filtri

Text:

...dymu majúceho znížené zložky plynnej fázy, ale sprijateľnouZhrnutie vynálezu V súlade s predloženým vynálezom fajčiarsky výrobok, ako je cigareta, obsahujetabakovú tyčinku a viacdielny filter obsahujúci vláknitú kúdeľ sčasticami vysokoaktívneho uhlíka na kúdeli. Vo výhodnom uskutočnení aktívny uhlík tiež nesie príchuť a obsahuje častice vysokoaktívneho uhlíka na vláknitej kúdeli. Keď je dym hlavného prúdu vťahovaný cez úsek filtra...