Zverejnene patenty 12.12.2005

Makrolidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7241

Dátum: 12.12.2005

Autori: Flanagan Mark Edward, Magee Thomas Victor, Kaneko Takushi, Reilly Usa, Noe Mark Carl, Chupak Louis Stanley

MPK: A61P 31/00, C07H 17/00, A61K 31/7042...

Značky: zlúčeniny, makrolidové

Text:

...a/alebo protozoálnych infekcií, a spôsobyDetailný opis predmetného vynálezu001 O V ďalšom detailnom opise predmetného vynálezu sú poskytnuté ďalšie podrobnosti o tomto vynáleze, vrátane všeobecných metód prípravy a príkladov podľa predmetného vynálezu, čím však nie je rozsah tohto vynálezu nijako obmedzený.0011 Ako už bolo uvedené vyššie, predmetný vynález sa týka makrolidových zlúčenín na báze erytromycínu, ktoré obsahujú C-11/C-12...

Liekové formy keratinocytového rastového faktora na terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17188

Dátum: 12.12.2005

Autori: Dharmavaram Vasumathi, Roy Suzanne, Treuheit Michael, Purtell Judith

MPK: A61K 38/18, A61K 47/18, A61K 47/26...

Značky: faktora, formy, rastového, využitie, terapeutické, keratinocytového, liekové

Text:

...(1996), je uvedené, že podávanie keratinocytového rastového faktora vyvolá proliferáciu pečeňových buniek.0006 Vyčistené polypeptidy sú obvykle len čiastočne stabilné vo vodnomje strata biologickej aktivity polypeptidu počas spracovania a skladovania. Okrem toho polypeptidové prostriedky vo vodnom prostredí podliehajú hydrolýze, pri ktorej dochádza napríklad kdeaminácii a štiepeniu peptidovej väzby. Tieto efekty predstavujú vážny problém...

Jednovláknový kovový rezací drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4481

Dátum: 12.12.2005

Autor: Vaubourg Jean-pierre

MPK: B24B 27/06, B23D 61/00

Značky: řezací, drôt, kovový, jednovláknový

Text:

...čo vedie kpodstatne vyššej účinnostiĎalej následkom lepšieho unášanía abrazívneho materiálu sa znižuje rýchlosť abrazívneho materiálu voči rezaciemu drôtu samotnému, čo vedie k zníženiu opotrebenia rezacieho drôtu. Rezací drôt podľa vynálezu má teda dlhšiu životnosť ako bežné rezacie drôty. Vďakaskutočnosti, že Záhyby rezacieho drôtu sú usporiadané vnajmenej dvoch rôznych rovinách, zostáva rezací drôt v priebehu procesu rezania pílou...

Spôsob výroby pyridín-2,3-dikarboxylátových zlúčenín a ich medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284852

Dátum: 12.12.2005

Autor: Wu Wen-xue

MPK: C07D 213/00, C07D 401/00, C07C 229/00...

Značky: výroby, medziprodukty, pyridín-2,3-dikarboxylátových, zlúčenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pyridín-2,3-dikarboxylátového derivátu založený na reakcii dialkylalkoxy (alebo alkyltio)oxalacetátu s vhodne substituovanou akroleínovou zlúčeninou v prítomnosti amoniaku a rozpúšťadla. Ďalej sú opísané použiteľné medziprodukty so všeobecným vzorcom (IV).

Substituované imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284851

Dátum: 12.12.2005

Autori: Seiffge Dirk, Wehner Volkmar, Stilz Hans-ulrich, Schmidt Wolfgang

MPK: A61K 38/06, A61K 38/05, A61K 38/07...

Značky: přípravy, farmaceutické, deriváty, použitie, imidazolidínové, spôsob, substituované, prostriedky, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolidínové deriváty vzorca (I), kde B, E, W, Y, R, R2, R3, R30, e a h majú význam uvedený v nárokoch, ktoré sú cennými účinnými zložkami liečiv, napríklad na liečbu alebo profylaxiu zápalových ochorení alebo alergických ochorení sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami receptorov adhézie VLA-4 prináležiacich do skupiny integrínov sú vhodné na liečbu alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Produkia FGF18 v hostiteľských prokaryotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10493

Dátum: 12.12.2005

Autori: Liu Hong, Chan Chung-leung, Reardon Brian, Julien Susan

MPK: C07K 14/50

Značky: fgf18, prokaryotách, produkia, hostiteľských

Text:

...prvok zahajujúciPodľa iného aspektu je expresným Vektorom Vektor pSDHl 7 O(SEQ IDl), ktorý sa môže použiť na produkciu FGF 18. Podľa iného aspektu je expresným Vektorom pSDHl 74 (SEQ ID NO 2), ktorý sa môže použiť na produkciu trFGFl 8. Ďalšie uskutočnenia poskytujú expresný Vektor, ktorý môže zahŕňať Voliteľný marker.0010 Podľa iného aspektu poskytuje tento vynález prokaryotické hostiteľské bunky definované V nárokoch transformované...

Zdokonalené zobrazovacie zariadenie gama žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10074

Dátum: 12.12.2005

Autor: Le Goaller Christophe

MPK: G01T 1/164

Značky: žiarenia, zobrazovacie, zdokonalené, zariadenie

Text:

...rádioaktívne prvky zodpovedne za žiarenia gama, ktoré je emitovane zdrojom gama žiarenia, takým spôsobom, že zdokonaľuje presnosť uskutočňovaných meraní.Za týmto účelom sa vynález týka zobrazovacieho zariadenia gamažiarenia definovaného v patentovom nároku I. Zariadenie je vybavené gamakamerou s pozorovacím poľom, ktoré je usporiadané okolo osy. Navyše zariadenia zahrnujekolimatovaný spektrometrický detektor gama žiarenia s kolimátorom...

Motívy rodiny pankreatického polypeptidu, polypeptidy a spôsoby, ktoré ich zahŕňajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19622

Dátum: 12.12.2005

Autori: Ahn John, Ghosh Soumitra, Jodka Carolyn, D'souza Lawrence, Roth Jonathan David, Parkes David, Prickett Kathryn, Pittner Richard, Levy Odile Esther, Adams Sean

MPK: C07K 14/435, A61K 38/17

Značky: polypeptidy, polypeptidů, zahŕňajú, motívy, pankreatického, spôsoby, rodiny

Text:

...10 dní, pozorovalo sa výrazné zvýšenie rýchlosti prírastku hmotnosti. Po hladovaní sakoncentrácia NPY V hypotalamickom PVN časom zvýšila a po strávení potravy sa rýchlo vrátila0007 Farmakologické štúdie a snahy o klonovanie odhalili niekoľko receptorov so siedmimi transmembránami pre PP rodinu peptidov a týmto receptorom sa priradili označenia Y 1 až Y 6 (a domnelý Y 7 receptor preferujúci PYY). Typické signalizačné odpovede týchto...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19383

Dátum: 12.12.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 8/00, B01D 53/00, B01D 5/00...

Značky: spôsob, čiastočnú, kondenzáciu, zariadenie

Text:

...a tak aby sa účinne potlačilo tvorenie aerosolov. Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa zabráni aj nežiadu cemu tvoreniu ľadu, to znamená, tvoreniu pevného kondenzátu.Ako médium na prenos tepla, určeného na ohrev a/alebo na odparenie chladiaceho média,privádzaného do kryokondenzátora, sa môže používať napríklad plyn z plynovodnej siete alebo z tanku. Výhodne sa ako médium na prenos tepla však používa chladiace médium, ktoré sa už použilo V...