Zverejnene patenty 05.12.2005

Spôsob prípravy karvedilolu a jeho enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6607

Dátum: 05.12.2005

Autori: Munoz Alvarez Anna, Marquillas Olondriz Francisco, Pomares Marco Marta, Trepat Guixer Elisenda

MPK: C07D 209/00, A61P 9/00, A61K 31/403...

Značky: přípravy, enantiomérov, spôsob, karvedilolu

Text:

...2 mólových ekvivalentov EPOC s 1 mólovým ekvivalentom MFA.0009 Tieto nedostatky je možné prekonať buď použitím vysokého prebytku (to znamená prebytku vyššieho ako 2,8) MFA, ako je to opisované v publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške WO 02/00216 (Teva Pharmaceutical Industries) alebo použitím benzylového derivátu MFA (benzyl MFA), ako je to opisované v európskom patente č. EP 0 918 055 (Egis Gyógyszergyar).0010 Obe tieto...

Spôsob prevádzky pre valcovaciu trať a jemu zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6509

Dátum: 05.12.2005

Autor: Thiele Konrad

MPK: B21B 37/68, B21B 37/28

Značky: prevádzky, zariadenie, trať, valcovaciu, spôsob, zodpovedajúce

Text:

...pásu tak, aby sa pás vôbec neposúvalalebo aspoň posúval do strany len nepodstatne.V stave techniky je známe, že má pre priebeh pásu,súmerný vzhľadom k stredovej osi valcovacej trate, veľkývýznam rozloženie ťahovej sily, súmernê v priečnom smere pásu.Je preto známe, zistovat toto rozloženie ćahovej sily prostredníctvom špeciálnych vodiacich. kladiek (alebo inak). Príkladne je natáčaniu pracovných valcovt rozloženie tahovej sily potom...

Nové deriváty pyrolo[3,2-d]pyrimidín-4-ónu a ich využitie na liečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12615

Dátum: 05.12.2005

Autori: Bögevig Anders, Lo-alfredsson Yvonne, Pivonka Donald, Tidén Anna-karin

MPK: A61P 9/10, A61K 31/519, C07D 487/04...

Značky: pyrolo[3,2-d]pyrimidín-4-ónu, liečenie, deriváty, využitie, nové

Text:

...pri ovplyvňovaní bunkovej inñltrácie, ako aj pri poškodení tkaniva (rozpad BBB a demyelinízácia) tak pri MS, ako aj pri EAE (experimentálnej autoimunitnej encefalomyelitíde) (prehľad pozri Yong V. W. et al, vyššie). Význam týchto špeciñckých druhov mechanizmov pri MS pochádza zo štúdií, kde sa zistila zvýšená aktivita a prítomnosť proteáz v mozgových tkanivách s MS a v CSF (cerebrospinálnej tekutine). Podporné údaje sa generovali aj...

Obalový rukáv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4342

Dátum: 05.12.2005

Autori: Keller Bernd, Schultheis Roland, Becker-weimann Klaus

MPK: B65D 3/00

Značky: obalový, rukáv

Text:

...lisovník. Na bezproblémové spracovanie sviečok polyuretánového tavného lepidla v tavných zariadeniach a na pritlačenie lisovníka je mimoriadne dôležité, abysviečka mala rovné dno.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie obalového rukávu určeného na prepravu alalebo skladovanie tuhých hodnotných látok, ktoré by sa vplyvom pôsobenia tepla mohli deformovať, ktorý je dostatočne tvarovo stabilný na to, aby zachytil pri tomto...

Uchytávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3616

Dátum: 05.12.2005

Autori: Schwupp Steffen, Jäckel René

MPK: B60N 3/10

Značky: zariadenie, uchytávacie

Text:

...podľa dvoch obrázkov.Obrázok 1 - uchytávacie zariadenie v perspektívnom pohľade ako aj Obrázok 2 - zadný pohľad na uchytávacie zariadenie zodpovedajúce obrázku l.Na obrázku 1 je v perspektívnom zobrazení uchytávacie zariadenie 1 so základňou 10,z ktorej vystupujú 4 bočné plochy 11, 12 v tvare pyramídy. Bočné plochy 11, 12 sú vyhotovené ako tri deformačné úseky 11 a jeden kontaktný úsek 12. Deformačné úseky 11 pozostávajú z...