Zverejnene patenty 01.12.2005

Apodizačné difrakčné vnútroočné šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7147

Dátum: 01.12.2005

Autor: Simpson Michael

MPK: A61F 2/16

Značky: difrakčné, vnútroočné, šošovky, apodizačné

Text:

...anglického výrazu modular transfer function) vykazovanou kombinovanou IOL a okom pacienta, doktorého sa šošovka implantuje. Napríklad taká MTF pri dalekomohnisku môže byť väčšia než približne 0,2 (napriklad v rozsahu od asi 0,2 až 0,5), ak sa vypočíta na modeli oka pri priestorovej frekvencii približne 50 linkových párov na milimeter (lp/mm), alebo väčšej, ako približne 0,1 (napríklad v rozsahu od asi 0,1 až 0,4) pri priestorovej...

Deriváty fenylpiperazín-metanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5782

Dátum: 01.12.2005

Autori: Jolidon Synese, Narquizian Robert, Norcross Roger David, Pinard Emmanuel

MPK: A61K 31/423, A61K 31/428, A61K 31/47...

Značky: deriváty, fenylpiperazín-metanónu

Text:

...N(R)2R je nižšia alkylová skupina, nižšia alkylová skupina substituovaná atómom halogénu alebo -(CHQ-cykloalkylová skupinaR je nižšia alkylová skupinaR 3 je skupinaNO 2, skupina CN alebo skupina SO 2 RR 4 je atóm vodíka, hydroxyskupina, atóm halogénu, skupina Noh nižšia alkylová skupina, nižšia alkylová skupina substituovaná atómom halogénu, nižšia alkoxyskupina, skupina SO 2 R alebo skupina C(O)ORXlje skupina CH alebo atóm NXzje atóm...

Predĺžený systém súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16228

Dátum: 01.12.2005

Autori: Pudipeddi Ravisankar, Zbikowski Mark, Thind Ravinder, Havewala Sarosh, Ghotge Vishal

MPK: G06F 17/30

Značky: súborov, predĺžený, systém

Text:

...nezvýši kapacitu pre kritický primárny alebo koreňový vstup do adresára, ktorý nerozpozná. Systém súborov môže ignorovať tie benígne primáme vstupy do adresára, kritické sekundárne vstupy do adresára a benígne sekundárne vstupy do adresára, ktoré nerozpozná.Toto zhrnutie poskytuje úvod do výberu konceptov v zjednodušenej podobe,pričom ďalší popis sa nachádza nižšie V časti Podrobný popis. Zhrnutie nemá za ciel identifikovať kľúčové znaky...

Necytotoxické proteínové konjugáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15495

Dátum: 01.12.2005

Autori: Francis Joseph, Foster Keith, Penn Charles, Aoki Roger, Steward Lance, Chaddock John

MPK: C07K 14/33

Značky: konjugáty, proteinové, necytotoxické

Text:

...Z toho vyplýva, že definícia konkrétneho agonistu podľa predloženého vynálezu vylučuje veľa molekúl,ktoré by sa bežne považovali za agonistov. Napríklad nervový rastový faktor (NGF) je agonistom, pokial ide o jeho schopnost podporovať diferenciáciu neurónov prostredníctvom svojho viazania sa na TrkA receptor. Avšak NGF nie je agonistom podľa vyššie uvedených kritérií, pretože nie je principiálnym induktorom exocytovej fúzie. Okrem toho...

Fúziové proteíny, zahŕňajúce necytotoxickú proteázu, zameriavaciu skupinu, miesto štiepené protázou a translokačnú doménu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15274

Dátum: 01.12.2005

Autori: Durose Lyndsey, Marks Philip, Stancombe Patrick, Foster Keith, Chaddock John

MPK: C07K 14/33

Značky: necytotoxickú, proteiny, zahŕňajúce, miesto, štiepené, doménu, translokačnú, skupinu, protázou, proteázu, fúziové, zameriavaciu

Text:

...všetky TMs. Podrobnejšie, pövodcovia vynálezu zistyili, že fúziový proteínový systém podľa W 0 98/07864 nie je optimálny pre TMs vyžadujúce N-koncovú doménu na interakciu svazobným miestom na cieľovej bunke. Tento problém je výnimočne akútny pri TMs, ktoré vyžadujú špecifický N-koncový aminokyselinový zvyšok alebo špecifickú sekvenciu aminokyselinových zvyškov-3 zahŕňajúcich N-koncový aminokyselinový zvyšok, na interakciu s väzobným miestom na...

Asférické vnútroočné šošovky na zvýšenie kontrastu vo videní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9348

Dátum: 01.12.2005

Autor: Simpson Michael

MPK: A61F 2/16

Značky: zvýšenie, videní, šošovky, asférické, kontrastu, vnútroočné

Text:

...odborníkom v očnom odbore, funkcia modulácie prenosu (MTF) zabezpečuje kvantitatívnu mierku kontrastu v zobrazení, vykazovaného optickým systémom, napríklad systémom vytvorenýn z IOL a rohovky, alebo optickým systémom vytvorenýmIOL, rohovkou a prirodzenými Šošovkami, ako sa bude pojednávaťV nasledujúcom opise. Ďalej termíny hĺbka poľa a hĺbka fókusu, ktoré sa tu používajú zameniteľne, sú dobre známe V kontexte šošoviek a sú dobre...

Vodná pohyblivá atrakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2281

Dátum: 01.12.2005

Autori: Sornik Frank, Köbele Thorsten, Gessner Jens, Burger Günter

MPK: A63G 3/00

Značky: vodná, pohyblivá, atrakcia

Text:

...typickým pre osmičkové dráhy,môže napriek typickým vlastnostiam voľne plávajúceho člna v otvorených vodách prechádzaťcez typické úseky osmičkových dráh, ako sklzy, slučky, Immelmannove zákruty, podkovovité zákruty, výškové úseky, špirálovité zákruty a podobné. Dôležité je pritom absolútne bezpečné blokovanie spojovacích prvkov, napr. prostredníctvom redundantného blokovarúa a/alebo blokovania v mŕtvom bode. Vhodné sú tiež spojovacie...

Fúzované proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8843

Dátum: 01.12.2005

Autori: Aoki Roger, Stancombe Patrick, Foster Keith, Marks Philip, Steward Lance, Francis Joseph, Chaddock John

MPK: A61K 38/16, C07K 14/435, C07K 19/00...

Značky: proteiny, fúzované

Text:

...HN translokačnej domény.0020 EP 1 422 240 opisuje peptidové analógy nociceptínu.0021 W 0 2005/023309 opisuje prekvapujúci prístup k príprave terapeutík založených na presmerovanom klostridiovom neurotoxíne. Podrobnejšie, hoci sa uvádzalo, tieto terapeutiká pôsobia prostredníctvom inhibovania procesov bunkovej sekrécie, tento postup, ktorý je v rozpore s očakávaniami, je založený na výbere zameriavacej skupiny, ktorá v skutočnosti stimuluje...

Zariadenie na transportovanie a podopieranie predmetov v tvare tabule, najmä sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8090

Dátum: 01.12.2005

Autor: Lisec Peter

MPK: B65G 49/06

Značky: predmetov, najmä, sklenených, transportovanie, tabule, podopieranie, zariadenie, tabúľ, tvare

Text:

...a výhodne uskutočnenia vynálezu sú predmetomPodľa vynálezu sú prívodné otvory a odvádzacie otvory umiestnene tak, že na strane tejto aspoň jednej podpornej steny odvrátenej od predmetu je umiestnená komora priradená spoločne všetkým odvádzacím otvorom podpernej steny, ktorou je podperná tekutina odvádzaná, a ktorá sa rozkladá po celej ploche podpernej steny, a ďalšia komora, ktorou je podperná tekutina privádzaná, že z každej komory vystupuje...

Veľkonočný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4637

Dátum: 01.12.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: A47G 33/00

Značky: stojan, veľkonočný

Text:

...7 má po vonkajšom obvode vytvorenú aspoň jednu skupinu prelíačenin 21, v ktorých sú uchytené širším koncom poležiačky kraslice 8 s tým, že preliačeniny 21 v jednej skupine sú symetricky usporiadané po obvode nosiča 7 v rovnakej výške, a že počet prelíačenin 21 v skupine a tiež počet pásov 9 jedného zúbka 2 je rovný n/2 a prípadné ďalšie skupiny prelíačenin 21 s ďalšími upevnenými kraslicami 8 sú na nosiči 7 vytvorené vyššie a vyššie s...

Skleník, systém na regulovanie klímy v skleníku a spôsob na regulovanie klímy v skleníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14759

Dátum: 01.12.2005

Autori: Huttunen Jukka, Huhta-koivisto Esko

MPK: A01G 9/24

Značky: skleníků, skleník, klímy, regulovanie, systém, spôsob

Text:

...vody s teplotou okolitého prostredia. Vzhľadom na spôsob akým vzduch a voda prichádzajú do styku, je rýchlosť nízka, čo vedie v slabej výmene tepla. Keďžedo systému v skleníku prúdi vonkajší vzduch, nie je vhodný na chladenie uzavretého skleníka. Týmto spôsobom ani nie je možne odstrániť nadbytočnú vlhkosť zo skleníka, a tým, že vzduchprúdiaci dovnútra sa zvlhčuje, potreba odstraňovania vlhkosti zo skleníka vetraním sa zvyšuje.0008 Patent US...

Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym rezom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4336

Dátum: 01.12.2005

Autori: Hrubý Martin, Kanda Ján

MPK: B27B 9/02, B27B 7/02

Značky: drevenej, rezom, guľatiny, zariadenie, spracovanie, pozdĺžnym

Text:

...koncom optimálne pre upnutie (nezobrazené na obr.).Rezná sústava je umiestnená v masívnom ráme 6 pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opornými stĺpmi 8 na puzdrách s klznými ložiskami 9. V ráme 6 sú symetricky rozmiestnené horizontálne, synchrónne sa pohybujúce pohonné jednotky 1, 2 s pilovými kotúčmi 4, 5 - obr. l, kde umiestnenie horizontálnych pilových kotúčov 4 je v prednej častí reznej sústavy a vertikálnych pilových kotúčov 5 v zadnej...

Prenosný počítač s priestorom na umiestnenie externého ukazovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4335

Dátum: 01.12.2005

Autor: Gažo Alexander

MPK: G06F 1/16, G12B 9/02

Značky: počítač, externého, umiestnenie, prenosný, zariadenia, priestorom, ukazovacieho

Text:

...t. j. uvedenú myš.Predmetné technické riešenie sa snaží poskytnúť prenosný počítač s ukazovacím zariadením, ktore môže byt pri používaní umiestnené aj mimo prenosného počítača, pričom je ho možné prenášať s prenosným počítačom ako jeden predmet.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje konštrukcia prenosného počítača, ktorý pozostáva zo zobrazovacej jednotky integrovanej v otočnom kryte, ktorý dosadá na telo prenosného počítača,...

Zariadenie na kontrolované čerpanie paliva v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4334

Dátum: 01.12.2005

Autor: Formánek Ivan

MPK: G01F 1/00, G01F 9/00

Značky: zariadenie, paliva, čerpanie, teréne, kontrolované

Text:

...k nádrži. Toto umožní dobrú stabilitu celého zariadenia a ochranu jeho najcitlivejšej časti.V inom výhodnom uskutočnení je zariadenie opatrené krytom uloženým na čape v okách privarených k nádrži. Takto možno cele zariadenie zabezpečiť proti poškodeniu,prípadne nežiadúcej manipulácii s meracím zariadením.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie ďalej priblížime pomocou výkresov,na ktorých obrázok predstavuje schematický pohľad na...

Informačný systém na vyhľadávanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4333

Dátum: 01.12.2005

Autori: Nikodém Miroslav, Jesenský Daniel

MPK: G09F 9/00, G09F 11/00

Značky: informačný, výrobkov, vyhladávanie, systém

Text:

...Podstata technického riešenia spočíva v tom, že systém je tvorený riadiacim ponukovým panelom na ktorom sú v logickom slede vyznačené identifikačné znaky jednotlivých výrobkov. K týmto identifikačným znakom sú priradené tlačidlá, ktoré sú prepojené s jednotlivými svetelnými zdrojmi umiestnenými pod jednotlivými výrobkami V reklamnej lište, ktorá je pripojená k úložnému regálu s výrobkami. Identifikačným znakom výrobku je výhodne...

Montované samonosné schodisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4332

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bradovka Pavol

MPK: E04F 11/035

Značky: schodisko, samonosné, montované

Text:

...schodisko je možno zaťažovat okamžite po jeho skompletizovaní. Konštrukcia uchytenia schodiska umožňuje z prefabrikovaných samonosných schodiskových stupňov ich dodatočnú montáž na stavbe do hotových otvorov schodiskového venca. Takto odpadá zložité debnenie,armovanie a povrchová úprava nášľapnej plochy stupňov. Tým sa podstatne skracuje čas výstavby. Ďalšími výhodami je elegancia a subtílnosť takéhoto schodiska v priestore, umožňujúca...

Zariadenie na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4331

Dátum: 01.12.2005

Autori: Lacika Ernest, Bublavý Jozef

MPK: F16K 31/64, F24D 19/10

Značky: cirkuláciu, úspornú, teplej, užitkovej, zariadenie

Text:

...jednej cirkulačnej slučky domu pripojeného na prívodnú a vratnú vetvu teplovodného potrubia zavedeného do(nezakresleného) centrálneho zdroja teplej úžitkovej vody. Na slučku sú napojené jednotlivé odbemé Iniesta.Na potrubie l rozvodu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja je pripojená cirkulačná slučka 2 domu. Na centrálny zdroj býva napojených niekoľko domov. Každý dom má spravidla jedno odberné miesto 3 pre každý byt. Vo viacpodlažných...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4330

Dátum: 01.12.2005

Autor: Saša Madič

MPK: B67D 1/12

Značky: nápojový, samoobslužný, stôl

Text:

...obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je schematicky zobrazený samoobslužný pult alebo stôl. Na obrázku 2 je bloková schéma elektronického zapojenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázkoch 3 a 4 je nákres dispozičného riešenia samoobslužného pultu alebo stola. Na obrázku 5 je zobrazené výhodné uskutočnenie samoobslužného pultu alebo stola.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSarnoobslužný pult alebo stôl 11 obsahuje aspoň jednu...

Zariadenie na testovanie pevnosti papiera prierazom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4329

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bukovský Vladimír

MPK: G01N 33/00

Značky: zariadenie, prierazom, testovanie, pevnosti, papiera

Text:

...zariadenie, ktoré je ľahko prenosné (1 169 g) a preto sa dá použiť aj mimo laboratória a poškodenie testovaného artefaktu je tak malé, že sa dá veľmi jednoducho zreštaurovat priamo v testovanom artefakte (najčastejšie prelepit japonským papierom). Technické riešenie výrazne inovuje zariadenia na skúšku papiera prietlakom a prierazom. Inovácia vychádza z toho, že do papiera orientovaného na smer výroby (pri nátoku vodolátky na papierenské sito,...

Rotor trakčného motora (TM) AL, 1AL 4542 FiR s novým izolačným systémom na výkon 1000 kW

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4328

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 15/02, H02K 1/22

Značky: trakčného, rotor, motora, izolačným, výkon, systémom, novým

Text:

...na el. rušňoch, ako trakčné motory.Rekonštruovaný TM so zvýšeným výkonom na 1000 kW je možné osadit podľa potreby a požiadaviek prevádzkovateľov na el. rušne so zvýšenými požiadavkami na výkon a traťove rýchlosti.Rekonštrukcia TM sa vyznačuje tým, že cievky HP a PP je možné altematívne realizovať do statora podľa požiadaviek prevádzkovateľa v tepelnoizolačnej triede H.Nove rotorové cievky znázomené na obr. 2 a 3 sú vyrábané technológiou na...

Rotor trakčného motora TE 005; TE 005c; TE 005e; TE 015 s novým izolačným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4327

Dátum: 01.12.2005

Autor: Baštek Marian

MPK: H02K 15/02, H02K 1/22

Značky: rotor, trakčného, 005e, novým, motora, 005c, systémom, izolačným

Text:

...v rozpúšťadlovom laku, tepelnoizolačná trieda F.Nové rotorové cievky znázomené na obr. 3 a 3.1 sú vyrábané technológiou - na vysoko - z vodiča, rozmer 1,3 x x 7,5 mm l, s izoláciou OLlK-l 2 v izolačnom systéme tepelnoizolačnej triedy H. izolačný systém rotorových cievok je zostavený z izolácie rovných časti 5, z ovinu kolien cievok 6, z vonkajšieho ovinu predných a zadných čiel 8 a vymedzovacich vložiek predných čiel cievok 9, 10. Použité...

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4326

Dátum: 01.12.2005

Autori: Sako Kazuhiro, Kojima Hiroyuki, Yoshihara Keiichi, Sawada Toyohiro, Kondo Hiromu

MPK: A61K 31/18, A61K 9/20, A61K 9/22...

Značky: uvoľňovaním, predĺženým, farmaceutická, kompozícia

Text:

...v tom, že je to matricový preparát s polymérom rozpustnýrn vo vode.Významnou vlastnosťou farmaceutickej kompozície s postupným uvoľňovanim opísanej V predchádzajúcich odsekoch je, že jej profily nepriaznivých účinkov nie sú výrazne odlišné od profilov nepriaznivých účinkov placeba.Ďalšou významnou vlastnosťou farmaceutickej kompozíeie s postupným uvoľňovaním podľa predchádzajúcich odsekov je, že pri podaní pred príjmom potravy alebo po...

Farmaceutická kompozícia s postupným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4325

Dátum: 01.12.2005

Autori: Yoshihara Keiichi, Sawada Toyohiro, Kojima Hiroyuki, Sako Kazuhiro

MPK: A61K 9/22, A61K 9/20, A61K 31/18...

Značky: kompozícia, postupným, farmaceutická, uvoľňovaním

Text:

...po príjme potravy znamenápodanie po asi 30 minútach od príjmu potravy. Termín neexistuje obmedzenie príjmu potravy znamená, že pre podávaný preparát, ktorý nemá napríklad vplyv na biologickú dostupnosť, neexistuje žiadne obmedzenie jeho podania,napr. že musí byt podávaný po prijme potravy (asi 30 minút po príjme potravy) alebo pred príjmom potravy (asi 30 minút pred príjmom potravy). Termín podávaný v rýchlych podmienkach znamená, že sa...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4324

Dátum: 01.12.2005

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, odpadových, čistenie

Text:

...periodicky sa vháňa tlakový vzduch, pripadne tlaková voda cez otvor do dutého telesa regulátor prietoku pod výtokovou clonou a tlakový vzduch alebo tlaková voda vytláča vyčistenú vodu, ktorá sa nachádza v regulátore prietoku v priestore medzi plášťom regulátora prietoku a prepúšťacím potrubím vnútri regulátora prietoku, najprv cez ochranné sito a až po dosiahnutí úrovne vtokového otvoru prepúšťacieho potrubia začne unikat natlakovaná voda...

Zmes na výrobu chemického prípravku na ochranu dreva proti biotickým škodcom a chemický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4323

Dátum: 01.12.2005

Autori: Číhal Antonín, Válek Jindřich

MPK: A01N 53/02, A01N 43/653, A01N 47/10...

Značky: chemického, ochranu, dřeva, chemicky, škodcom, výrobu, prípravok, biotickým, proti, přípravků

Text:

...hubám a plesniam, kde podstata technického riešenia spočíva v tom, že tento prípravok obsahuje zmes podľa nároku l, kvartérnu amónnu zlúčeninu obsahujúcu minimálne jeden C 10 až C 15 alkyl v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov od 1,13 do 10,5 a vodu v hmotnostnom pomere k uvedenej zmesi fungicídov s kvartémou amónnou zlúčeninou od 4,95 do 12,3.Vo výhodnom uskutočnení technického riešenia obsahuje chemický prípravok ďalej...

Uterák alebo osuška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4322

Dátum: 01.12.2005

Autor: Kác Zdeněk

MPK: A47K 10/02

Značky: osuška, uterák

Text:

...obdlžnikového tvaru s delením plôch jednotlivých častí v pomere l l. Naobr. 2 je znázomená osuška štvorcoveho tvaru s delením plôch l 2.Na obr. l je zobrazený uterák 1 obdĺžníkového tvaru pozostávajúci z dvoch rovnako veľkých plôch materiálu,napr. froté spojených bezšvovým spôsobom, do jedného celku a bez farebného rozlíšenia. Je však možné farby jednotlivých častí odlíšiť napr. tak, že prvá časť 2 plochy uteráka 1 s hustejšou...