Zverejnene patenty 08.11.2005

5,6,7-Trihydroxyheptánová kyselina a jej analóg na liečenie očných ochorení a ochorení súvisiacich s hyperproliferatívnou a angiogénnou odozvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7349

Dátum: 08.11.2005

Autori: Hellberg Mark, Bingaman David, Gamache Daniel, Klimko Peter

MPK: A61P 27/00, A61K 31/045

Značky: odozvou, ochorení, kyselina, súvisiacich, liečenie, analog, hyperproliferatívnou, 5,6,7-trihydroxyheptánová, očných, angiogénnou

Text:

...kapilár, a tieto porušía Bruchovu membránu. To vedie k makulárnemu hromadeníu tekutín a krviz presakujúcich nových ciev (VEGF je silným faktorom zvyšujúcim priestupnost ciev) a tvorbeväzivových ložísk a zjazveného tkaniva na sietníci, ktoré rýchlo spôsobujú odlúčenie sietnice, a teda stratu zrakovej funkcie. Preto by liečenie suchej formy VPMD záchranou RPE buniek pred odumretím vyvolaným metabolickou tiesňou malo zabraňovať aj...

Spôsob prevádzky komunikačného systému, rádiostanica a rádiokomunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12015

Dátum: 08.11.2005

Autori: Baker Matthew, Mousley Timothy

MPK: H04W 52/32, H04W 52/26, H04L 27/00...

Značky: systém, rádiokomunikačný, prevádzky, systému, komunikačného, rádiostanica, spôsob

Text:

...formátu dát aod zmien vprenosovom formáte, aúroveň vysielacieho výkonu dátového signálu je závislá od aktuálneho prenosového formátu. Posunový pomer je preto závislý od aktuálneho prenosového formátu dátového signálu. Ak sa použije regulácia výkonu vuzavretej slučke, úroveň vysielacieho výkonu pilotného a dátového signálu sa mení podľa prijatých príkazov TPC a posunový pomer saMedzinárodná patentová prihláška WO 01/91322 publikuje sieť...

Spôsob purifikácie FSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4842

Dátum: 08.11.2005

Autori: Delegrange Lydia, Wenger Pierre, Valax Pascal, Capponi Luciano, Stanley Anne

MPK: A61K 38/04, C07K 14/435

Značky: purifikácie, spôsob

Text:

...FSHalebo rekombinantného FSH variantu. Prvý predmet vynálezu poskytuje spôsob purifikácie rekombinantného humánneho FSHalebo FSH variantu vychádzajúc z kvapaliny obsahujúcej surový FSH, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(2) hydrofóbnu interakčnú chromatografiu a(3) chromatografiu na reverzných fázachktoré je možne uskutočňovať v akomkoľvek poradi. Stručný prehľad obrázkov na výkresoch Obrázok 1 ilustruje predložený vynález, tzn. spôsob...

Rotačný bubon na aeróbne zahrievanie sypkých tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11582

Dátum: 08.11.2005

Autor: Eichler Dieter

MPK: F26B 11/04

Značky: aeróbne, tuhých, bubon, sypkých, zahrievanie, rotačný, látok

Text:

...ležiacej v priestore bubna.0015 Táto komora je zakrytá príklopkou, otvárajúcou sa do priestoru bubna, ktorá sa otvorí len potom, keď sa vďaka otáčaniu bubna nachádza komora v tom priestore, v ktorom sa tuhá látka nevyskytuje. Pri ďalšom otáčaní sa príklopka opäť uzatvorí skôr, než sa znova ponorí do0016 Podľa množstva tuhej látky, ktoré má byť privádzané, môžu byť po obvode bubnak dispozícii viaceré také zariadenia na zavážanie sypkej...

Prvok protézy členkového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4232

Dátum: 08.11.2005

Autori: Fellinger Michael, Siorpaes Robert, Orthner Ernst

MPK: A61F 2/42

Značky: členkového, prvok, kĺbu, protézy

Text:

...príslušne ku komponentu píšťaly.0011 Komponent píšťaly ďalšej známej protézy (LINK S.T.A.R® Waldemar Link GmbH Co. KG) pozostáva z kovovej dosky S plochou artikulačnou plochou vyleštenou na vysoký lesk, ktorámá dva spätne usporiadané valcove fixačné podstavce na ukotvenieV pišťalovej kosti. Ako talárny komponent slúži konvexná kovová hlavica, ktorá sa na svojej spodnej strane zbieha do zaobleného tupého uhla. V strede konvexného povrchu...

Prvky endoprotézy členkového kĺba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9815

Dátum: 08.11.2005

Autori: Orthner Ernst, Siorpaes Robert, Fellinger Michael

MPK: A61F 2/42

Značky: endoprotézy, členkového, prvky, kĺba

Text:

...plochou skĺbenia, ktorá má na zadnej strane usporiadané dva valcové fixačné mostíky na ukotvenie v členkovej kosti. Ako talárny komponent slúži konvexné kovové viečko, ktoré sa na svojej dolnej strane zbieha do zaobleného tupého uhla.V strede konvexného povrchu komponentu holennej kosti sanachádza, prechádzajúc V smere A/P, rebro na vedenie náplne PE,ktorá má zodpovedajúci konkávny povrch so žliabkom.0010 Z US 3,975,778, resp. W 0...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Karl Markus, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: H01R 13/46, H02G 3/04

Značky: koncový, uzáver, rúrky, káble

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Spôsob preventívnej liečby alergie slizničným podávaním vakcíny proti alergii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7809

Dátum: 08.11.2005

Autori: Kildsgaard Jens, Brimnes Jens

MPK: A61K 39/00

Značky: alergii, podávaním, liečby, alergie, proti, preventívnej, slizničným, spôsob, vakcíny

Text:

...precitlivenost I. typu, je spôsobená neprimeranou imunologickou reakciou na cudzorodé nepatogénne látky. Dôležité klinické prejavy alergie zahŕňajú astmu, sennú nádchu, ekzém a gastrointestinálne poruchy. Alergická reakcia je okamžitá a vrcholí za 20 minút po kontakte S vyvolávajúcim alergénom. Okrem toho alergická reakcia je špecifická V tom zmysle, že konkrétny jedinec je senzitizovaný na konkrétny alergén (alergény), zatiaľ čo tento...