Zverejnene patenty 04.11.2005

Tlačiarenská forma pre laky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5606

Dátum: 04.11.2005

Autori: Weber Arne, Schleussner Martin, Dietrich Thomas

MPK: B41C 1/02, B41N 1/12, B41N 1/00...

Značky: tlačiarenská, forma

Text:

...majú obvykle hrúbky 1150, 1350 alebo 1950 m, takžehrúbka výplňovej vrstvy 3 leží V rozsahu asi 350 až 1200 m, s Výhodou 550 až 950 m.Obr. 1 znázorňuje schématicky vytvorenie tlačiarenskejPre výplňovou vrstvu 3 sú vhodné materiály s pryžovými alebo kaučukovo elastickými vlastnosťami, najmä polyetylény,silikóny, nitrilove kaučuky, butylové kaučuky, polypropylény,polyvinylchloridy a ich zmesi. Výplňová vrstva pozostáva 2 aspoň 50 hmotn. z...

Fermentačné zariadenie s miešadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10586

Dátum: 04.11.2005

Autor: Schmid Walter

MPK: B01F 7/04, B01F 15/00, C05F 17/00...

Značky: miešadlom, fermentačné, zariadenie

Text:

...pomocou horízontálneho fermentačného zariadenia s piestovým tokom podľa predvýznakovej časti patentového nároku l so znakmi význakovej časti0011 Ďalšie výhodne uskutočnenia predmetu vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov. Ich uskutočnenie, účel a pôsobenie je vysvetlené v nasledovnom popise s odkazom na priloženéObrázok l vertikálny pozdĺžny rez cez fennentačne zariadenie podľa vynálezu aObrázok 2 vertikálny rez cez ferrnentačné...

Spôsob a zariadenie na prevádzku ležatej fermentačnej nádoby s piestovým prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3674

Dátum: 04.11.2005

Autor: Schmid Walter

MPK: C12P 5/00, C12M 1/107, B01F 7/02...

Značky: prietokom, ležatej, prevádzku, zariadenie, spôsob, nádoby, piestovým, fermentačnej

Text:

...s celkovou dĺžkou viac ako 50metrov a priemerom väčším než 10 metrov. Miešadlo musínielen premiešavať odpady biologického pôvodu, aby sa dosiahol určitý stupeň homogenity, ale súčasne ajzaisťovať, aby sa ťažké pevné hmoty, akými sú najmä piesok a kamene, neusadzovali na dne fermentačnejnádrže, následkom čoho by už neboli vynášanê z fermentačného priestoru. Aj ked fermentačná nádoba pracuje s piestovým prietokom, nie je tento schopný...

Maltová kompozícia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10320

Dátum: 04.11.2005

Autori: Daviller Daniel, Laudet Alain

MPK: C04B 24/36, C04B 24/08, C04B 24/26...

Značky: přípravy, maltová, spôsob, použitie, kompozícia

Text:

...chemických látok (VVO 2006/084588).0014 Predmetom tohoto vynálezu je vytvorenie pripravených suchých kompozícii priemyselných mált a omietok, ktoré sa vyznačujú zniženýmíprachovýmí emisiami pri ich výrobe, manipulácii s nimi alebo pri ich použití nastavenisku. Tieto kompozície musia prednostne zachovávať fyzikálno-chemické vlastnosti mált a omietok s ohľadom na minimálne predpisy vyžadované použitím a to i po dobe skladovania niekoľkých...

Podtlakové krytie rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20645

Dátum: 04.11.2005

Autori: Bishop Stephen, Griffths Bryan, Shaw Helen, Adams Simon

MPK: A61M 1/00

Značky: podtlakově, krytie

Text:

...(napr. netkaný), ktoré pri navlhčení exsudátom z rany vytvárajú súdržný gél. Takýto fibrózny materiál môže tvoriť napríklad kontaktná vrstva krycieho materiálu Versiva®(ConvaTec, Skillman, NJ) alebo tibrózna podložka z karboxymetylcelulózy sodnej. Fibrózna podložka z karboxymetylcelulózy sodnej je dostupná ako krycí materiál AQUACEL® od spoločnosti ConvaTec, rovnako ako podobný krycí materiál, ktorý ďalej obsahuje striebro. Ďalšími...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8887

Dátum: 04.11.2005

Autori: Illedits Thomas, Ulrich Robert, Hölzl Hubert

MPK: B66B 29/06, B66B 23/00

Značky: chodník, pohyblivé, pohyblivý, schody

Text:

...konca pohyblivých schodov Obr.3 rez pozdĺž čiary D-D podľa obr.2Obr.4 rez pozdĺž čiary B-B podľa obr.2Obr.5 rez pozdĺž čiary C-C podľa obr.2Obr.6 polovina konštrukčnej skupiny podľa vynálezu Obr.7 detaily konštrukčnej skupiny, aObr.8 zariadenie na kontrolu hrebeňovej dosky.Obr.l znázorňuje pohyblivé schody l so skleneným zábradlím g so zábradlovým držadlom gàl a s na dolnom. čele ÉLÄ pohyblivých schodov a na hornom čele gpg pohyblivých...