Zverejnene patenty 03.11.2005

Chladiace zariadenie s fixovanou výparníkovou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7112

Dátum: 03.11.2005

Autor: Capitanini Angelo Angelo

MPK: F25D 23/06, F25D 25/02

Značky: fixovanou, zariadenie, výparníkovou, doskou, chladiace

Text:

...pozostáva z centrálnej priečnej rozpery, ktorá je pripevnená k prednej strane výparnikovej police, a dvoch bočných ramien, ktoré sú pripevnené pružným jazykom k podpernýnl nohám vlastnej výparnikovej police. Opisaný držiak nevyžaduje žiadne čapy, kolíky a/alebo ine mechanické prostriedky, aby bol0016 Z vyššie uvedeného opisu môže byť odvodené, že také riešenie je celkom masívne V dôsledku skutočnosti, že bočné ramená musia nevyhnutne mať...

Káblový konektor pre dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6817

Dátum: 03.11.2005

Autori: Klein Harald, Neumetzler Heiko

MPK: H01R 13/66, H01R 12/00, H01T 4/00...

Značky: káblový, dosky, plošnými, konektor, spojmi

Text:

...ohľadom na jednoduchú recykláciu.Výhodne, na rozpojiteľné uloženie prepäťového zvodu je usporiadaný na kontaktných prvkoch vždy jeden ďalší zdvojený kontakt. Tvar zdvojených kontaktov je pritom výhodneprispôsobený tvaru kontaktov prepäťového zvodu.V jednej ďalšej výhodnej forme vyhotovenia sú zdvojené kontakty pre dosku s plošnými spojmi (hlavnú dosku) aj prepäťové zvody vyrovnané navzájom rovnobežne, pričom zdvojený kontakt pre dosku s...

Transmukózna veterinárna kompozícia obsahujúca detomidín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12668

Dátum: 03.11.2005

Autori: Rantala Maria, Kaukinen Helena, Af Ursin Kaija, Koistinen Piritta, Leino Lasse, Huhtinen Mirja

MPK: A61K 47/10, A61K 31/415, A61K 47/02...

Značky: veterinárna, obsahujúca, detomidín, transmukózna, kompozícia

Text:

...prihláška vynálezu veterinárnu súpravu, ktorá obsahuje vyššie uvedenú kompozíciu, balenie s obsahom kompozície a inštrukcie na podanie uvedenejkompozície na sliznicu, najmä orálnu sliznicu zvieraťa.0012 V zhode s ešte ďalším uskutočnením predloženej prihlášky vynálezu prináša predložená prihláška vynálezu vyššie definovanú kompozíciu na použitie pri podaní na sliznicu zvieraťa, najmä na orálnu sliznicu zvieraťa.0013 Predložená prihláška...

4-Hydroxybenzomorfány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12418

Dátum: 03.11.2005

Autor: Wentland Mark

MPK: A61K 31/485, C07D 221/26, C07D 221/28...

Značky: 4-hydroxybenzomorfány

Text:

...syndrómu dráždivého čreva a porúch gastrointestinálnej motility.0007 Vjednom aspekte sa tento vynález týka zlúčenín vzorca lR a R sú obidva vodik alebo vzaté spolu R a R sú oR a R sú nezávisle vybrané z vodlk C 1-C 7 uhľovodlka bodkovaná čiara predstavuje volitelnú dvojitú väzbu. 0000 V ďalšom aspekte sa opis týka spôsobov liečenia ochorenia alebo stavu zmenou odozvysprostredkovanou opioidným receptorom. Spôsob obsahuje privedenie zlúčeniny l...

Organické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12348

Dátum: 03.11.2005

Autori: Hoehn Pascale, Koch Bernd, Mutz Michael

MPK: C07D 498/22

Značky: organické, zlúčeniny

Text:

...formy N-benzoylstaurosporínu.0017 Obr. 4 znázorňuje röntgenový difraktogram prášku v podstate amorfnej formy N benzoyl-staurosporínu.0018 Ak nie je uvedené inak, všetky technické a vedecké výrazy používané v tomto dokumente majú rovnaký význam ako je všeobecne známe odbomíkoví V odbore, do ktorého predkladaný vynález patrí. Hoci môžu byť použité pri praktickom uskutočňovaní alebo testovaní predkladaného vynálezu všetky spôsoby a materiály...

Prostriedky na báze arthrospira a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17358

Dátum: 03.11.2005

Autori: Johnston Peter Owen, Duncan Kelvin Winston, Brown Ashley Michael

MPK: A01N 63/00, A61P 17/00, A61K 38/43...

Značky: báze, prostriedky, arthrospira, použitie

Text:

...prostriedku zahrňujúceho protiplesňovo účinné množstvo nelyofilizovanej Arthrospira, ktorá je v stave fyziologického stresu, kde sa fyziologický stres dosahuje nedostatkom živín alebo svetla, dehydratáciou alebo odstránením až80 kvapaliny, v ktorej je Anthrospira kultivovaná, a nosič, rozpúšťadlo, bázu alebo pomocnú látku vhodného na topické podávanie pacientovi, kde protiplesňovo účinné množstvo je účinné proti plesni.0010...

Žliabková koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4123

Dátum: 03.11.2005

Autor: Süss Joachim

MPK: E01B 5/00

Značky: žliabková, koľajnica

Text:

...techniky na jednej strane nastaví Hmnšie opotrebenie a na druhej strane je možné bez problémov čeliť priečnym silám tým, že pomerompodielov šírky päty koľajnice V spojeni so zväčšenouhrúbkou stojiny a menším ramenom páky pôsobenia sily vočipäte sa zmenší Vodorovné vychýlenie hlavy koľajnice.zmenený uhol sklonu boku má oproti stavu techniky naviac ešte výhody z hľadiska techniky vedenia žliabikom,najmä pri jazde V zatáčke, čím sa nakoniec zvýši...

Obežné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3899

Dátum: 03.11.2005

Autor: Lindskog Martin

MPK: F04D 29/18

Značky: koleso, oběžné

Text:

...je opísanê obežné koleso, ktoré je opatrené jednou alebo niekoľkými lopatkami, ktoré sú pripevnené ku krycím diskonx na každejstrane, Vytvárajúcim takzvané uzatvorené obežné koleso.Nábehové hrany lopatiek sú umiestnené všeobecne v rovine kolmej na os otáčania obežnêho kolesa vo vstupnom otvore0009 Pokiaľ sa týka uzatvorených obežných kolies, sú tieto obežnê kolesá všeobecne konštruované s nábehovými hranami, umiestnenými V stredovom vstupe...

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284809

Dátum: 03.11.2005

Autori: Häusermann Enrique, Monti Tiziana, Bader Stefano

MPK: A61K 31/18, A61K 31/63, A61K 47/00...

Značky: přípravy, farmaceutické, prostriedky, nimesulidové, spôsob, formě, systémov, použitie, miestne, gelových

Zhrnutie / Anotácia:

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie, zahŕňajúce karboxyvinylpolymér neutralizovaný ako gélotvorné činidlo alebo polyakrylamid-izoparafín a rozpúšťadlo vybraté zo skupiny pozostávajúcej z etanolu, izopropanolu a dietylénglykolmonoetyléteru a spôsob ich prípravy.

Zariadenie na separáciu oleja z odvzdušňovania olejového zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10380

Dátum: 03.11.2005

Autor: Van Den Berghe Pieter

MPK: F01M 13/04

Značky: odvzdušňovania, separáciu, zásobníka, olejového, zariadenie, oleja

Text:

...ale olejové výpary alebo olejové aerosóly nemôžu prúdiť z olejového zásobníka do komory a dostávatVzhladom na to je prietokový prierez vyššie spomenutého otvoru na spätný tok svýhodou dímenzovaný tak, aby sa správal ako uzavretý kanál, ktorý je neprestajne naplnený olejom stekajúcim späť zñltra do olejového zásobníka a vzhľadom na to bude bránit unikaniu výparov zolejového zásobníka cez tento otvor na spätný tok. Olej, ktorý steká...

Zariadenie na spracovanie požívatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10177

Dátum: 03.11.2005

Autori: Steiner Uwe, Kasemann Karl-jürgen, Paul Michael

MPK: A23G 1/20, A22C 7/00, A21C 5/00...

Značky: zariadenie, požívatiny, spracovanie

Text:

...teleso je posuvno-vratný/otáčavý piest, ktorý jeuložený v komore axiálne kĺzavo a otáčavo okolo svojej pozdĺžnej osi.0016 Pritom je prvá poloha posuvno-vratného/otáčavého piesta tvorená prvou polohou zdvihu a prvou polohou natočenia a druhá poloha posuvno-vratněho/otáčavého piesta je tvorenádruhou polohou zdvihu a druhou polohou natočenia.0017 Výhodným spôsobom sa pritom realizuje axiálny posuvno-vratný pohyb posuvnovratného/otáčavého...

Základňa na nasadenie elektromera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2513

Dátum: 03.11.2005

Autori: Wieland Ralf, Eppe Klaus-peter

MPK: G01R 11/00

Značky: základna, nasadenie, elektromera

Text:

...výrezov prístupné, a pristupu k vo vnútri základni sa nachádzajúcim kontaktným zariadením je pri nenasadenomTéto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku l. Podľa nich je medzi krycou doskou a kontaktnými zariadeniami usporiadaná doska opatrená ďalšími výrezmi prispôsobenýmikolíkom, ktorá V expedičnom stave prekrýva výrezy a k prípravemontáže elektromera je posuvná, pričom po posunutí dosky sapod Výrezmi krycej dosky nachádzajú ďalšie...

Spôsob a prípravok na čistenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2493

Dátum: 03.11.2005

Autori: Knoth Hubert, Knoth-bambule Rudolf

MPK: B08B 5/02

Značky: prípravok, čistenie, spôsob, obrobkov

Text:

...smer pohybu atretia skupina trysiek vuhle V smere pohybu. Ukázalo sa, že pomocou takejto fonnácie môže byť docielená mimoriadne Vysoká účinnosť čistenia. Dodatočne môže byt tento sklon doplnený o jednotlivé trysky nastavené V uhle oproti normálnej rovine k osi otáčania, aby boli Vyčistené aj ťažko dostupné miesta obrobku. Zo zásady môže byť relatívny pohyb V rámci horepopísaného postupu dosiahnutý bud pohybom obrobku voči čistiacej komore,...

Paralelný kinematický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8857

Dátum: 03.11.2005

Autor: Neumann Karl-erik

MPK: B23Q 1/26, B25J 9/10, B25J 17/02...

Značky: paralelný, kinematický, stroj

Text:

...stroja, ktorý zahrňuje aspoň tri nastavovacie zariadenia, ktoré môžu byt individuálne predlžované a skracované vo svojich pozdĺžnych smeroch. Každé nastavovacie zariadenie je pripojené k polohovacej hlave cez prvý spoj a tiež k základni stroja cez vhodný univerzálny spoj, ktorý môže mať formu gyro zariadenia alebo gulôčkovej skrutky. Polohovacia hlava môže byť takto pohybovaná v rámci pracovného rozsahu pomocou manévrovania nastavovacích...

Depsipeptidy na zabránenie vertikálnych endoparazitických infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7797

Dátum: 03.11.2005

Autori: Tänzler Janina, Bach Thomas

MPK: A61P 33/00, A61K 38/00

Značky: depsipeptidy, endoparazitických, vertikálnych, infekcii, zabránenie

Text:

...sek-heptyl, terc-heptyl, oktyl, ízooktyl, sek-oktyl, hydroxy-ClCs-alkyl, obzvlášť hydroxymetyl, 1-hydroxyetyl, C 1-C 4-alkanoyloxy-C 1-C 5 alkyl, obzvlášť acetoxymetyl, l-acetoxyetyl, C 1-C 4-alkoxy-C 1-C 5-alkyl,obzvlášť metoxymetyl, 1-metoxyetyl, aryl-C 1-C 4-alkyloxy-C 1-Cô-alkyl,obzvlášť benzyloxymetyl, 1-benzyloxy-etyl, merkapto-Cą-Ce-alkyl,obzvlášť merkaptometyl, C 1-C 4-alkyltio-Cą-Cg-alkyl, obzvlášť metyltioetyl,C 1-C...

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4321

Dátum: 03.11.2005

Autor: Macura Ján

MPK: F24H 1/50, F24H 1/18

Značky: ohrievač

Text:

...vody podľa tohto riešenia je znázomený na obr. l. Jeho základná konštrukcia V tvare kúpeľňového Valca pozostáva z kachiel 1 na tuhé palivo s dvierkami 11 a roštom 12. Nad kachľami 1 je v strede súosovo umiestnený komínový valec 3, ktorý má v hornej časti umiestnenú komínovú klapku 31. Okolo komínového valca 3 je napevno umiesmený zásobník vody 2 s dolným potrubným prívodom 21 studenej vody a homým základným potrubným odvodom 22 teplej...

Čistiareň odpadových vôd s možnosťou nárazovej akumulácie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4320

Dátum: 03.11.2005

Autor: Cyprian Michal

MPK: C02F 3/00

Značky: nárazovej, odpadových, akumulácie, čistiareň, možnosťou

Text:

...7, ktoré je vyústené nad hrablieovým košom ll v dvojdielnej mechanickej sekcii 2, oddelenej od ďalších častí nádrže 1. Druhý segment je aktivačnou zónou 4. Do priestoru aktivačnej zóny 4 je zhora vsadený separačný diel 5 s dnom na dne nádrže 1. Z jeho strednej časti je šikmo hore vyvedené vyrovnávacie potrubie 6, v ktorom je urobený otvor 9 a ktoré je ukončené V aktivačnej zóne 4 ako otvorené. Nátokový okraj 3 vyrovnávacieho potrubia 6 je...

Spoj pomocou chemicky lepenej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4319

Dátum: 03.11.2005

Autori: Ivan Pavol, Špaček Róbert, Vozár Rudolf

MPK: E01D 19/06

Značky: pomocou, chemicky, lepenej, kotvy

Text:

...konštrukcie osadenej na chemicky lepené kotvy, pričom chemicky lepená kotva je vytvorená ako predpätá a jej uchytenie na upevňovanú konštrukciu je vytvorené pomocou zváraného spoja, čím sa predpätie zaistí nerozoberateľným spojom strojových súčiastok.Po vytvorení zváraného spoja sa prečnievajúca časť kotvy môže odstrániť a vznikne spoj, ktorému nehrozí uvoľnenie ako pri skrutkovom spojí, čo má výhodu najmä pri dynamicky namáhaných...

Dilatačný modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4318

Dátum: 03.11.2005

Autori: Ivan Pavol, Špaček Róbert, Vozár Rudolf

MPK: E01D 19/06

Značky: dilatačný, modul

Text:

...konštrukčne a tvarovo vytvorené ako ostrohranný pravidelný vlnovec, ktoré po zalisovaní do gumového modulu vytvára charakteristické zvlnené dilatačné zóny. Takéto konštrukčné a tvarové usporiadanie dilatačných zón umožňuje vykonať plynulé a tvarovo pravidelne rozmerové zmeny (dilatovaníe), ktoré vznikajú tepelnou rozťažnosťou mostných objektov. Najdôležitejším prínosom uvedeného riešenia je, že prejazd kolies vozidiel cez takto zhotovené...

Univerzálna vzduchotechnická jednotka so skratovým obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4317

Dátum: 03.11.2005

Autor: Morávek Petr

MPK: F24F 12/00, F24F 13/04

Značky: univerzálna, vzduchotechnická, skratovým, obvodom, jednotka

Text:

...porovnaní s doposial požívanými vzduchotechnickýmiíjednotkamí prináša technicke riešenie výrazné skráteníe d žky aj celkového obstavaného priestoru jednotiek, zároveň aj zníženie výrobnej prácnosti, pretože oba ventilátory vrátane elektroprislušenstva sú upevnené na spoločnej osadzovacej fréme a do jednotky sa vkladajú ako kompaktnýPrehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch sú znázomené príklady uskutočnenia univerzálnej...

Prípravok na ošetrenie nádob a priestorov určených na zhromažďovanie domáceho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4316

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C11D 3/48, C11D 3/50

Značky: domáceho, ošetrenie, priestorov, určených, odpadů, zhromažďovanie, nádob, prípravok

Text:

...tak, že roztok účinnej látky sa za miešania nanesie na vhodný minerálny nosič a použité rozpúšťadlo sa odpari. Ako vhodný minerálny nosič možno na tento účel výhodne použiť bentonit, halloyzit, porézny uhličitan vápenatýV prípade, že prípravky na ošetrenie nádob a priestorov na zhromažďovanie domáceho odpadu majú kvapalnú konzistenciu ( prave a koloidné roztoky, prípadne emulzie ) je vhodné ich aplikovat ako aerosóly. Ak sú účinne...

Drevoplastové okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4315

Dátum: 03.11.2005

Autori: Herda Ivan, Herda Dušan

MPK: E06B 3/08

Značky: drevoplastové

Text:

...hrúbky vonkajšieho skla sklenej výplne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých sú znázornená čiastočné priečne rezy oknom V uzavretej polohe vo vyhotovení na obr. 1 jednokrídlového okna, na obr. 2 dvojkrídlového okna s pewiým stlpikom a na obr. 3 dvojkrídlového okna s voľným - manžetovým stlpikom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrevoplastové okno pozostáva z obvodového...

Profil na izoláciu okenných a dverových rámov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4314

Dátum: 03.11.2005

Autor: Michalčík Václav

MPK: E06B 7/14, E06B 3/64, E06B 3/66...

Značky: rámov, izoláciu, dverových, profil, okenných

Text:

...zárezmi na zabezpečenie dokonalého upevnenia výstuh ukladaných do rohových zlepovaných častí profilov. Predkladaným technickým riešením sa dosahuje vyšší účinok v tom, že umožňuje bezproblémové vkladanie dvojskla s minimalizáciou nebezpečia jeho praskania pri zabezpečení dokonalého držania jeho polohy. Kónické vedenie ramien nosnej časti umožňuje jednak skrátenie ich dlžky a tým zväčšenie celkovej svetlosti okennej tabule, čo sa priaznivo...

Cementový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4313

Dátum: 03.11.2005

Autor: Bolek Peter

MPK: C04B 18/18

Značky: cementový, kompozit

Text:

...výrobkami. Tiež je možné vyrábať vyľahčené výrobky, ktorých pevnostné charakteristiky výrazne prekračujú hodnoty pre pórobetóny a keramické výrobky, s veľmi dobrou spracovateľnosťou a homogenítou zmesi. Z hľadiska parametrov prenosu tepla a vlhkosti sú Cementové kompozitá s obsahom plastovej drviny porovnateľné s ľahkými betónmi, hlavne s betónmi s obsahom drevitého odpadu. V porovnaní s drevitým odpadom je však plastová drvina inertná...

Strešný výlez do profilovanej strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4312

Dátum: 03.11.2005

Autor: Krivda Jozef

MPK: E04D 13/02

Značky: výlez, strešnej, krytiny, profilovanej, strešný

Text:

...vytvorený priamo z materiálu proñlovanej plechovej krytiny. Nepotrebuje žiadne iné materiály na napájanie na profilovanú plechovú krytinu.Odpadne montáž strešného výlezu, pretože celý segment s vytvoreným strešným výlezom sa postupne montuje na strechu s ostatnými plechovými krytinami ako by v ňom strešný svetlík ani nebol. Moduly sú rovnaké. Odstráni sa nebezpečie zatekania, dosiahne sa jednotný systém strešného plášťa čo sa týka materiálu,...

Kanalizačné vtokové mreže z oceľobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4311

Dátum: 03.11.2005

Autor: Kubínková Marta

MPK: E03F 5/06

Značky: vtokové, mreže, oceľobetónu, kanalizačné

Text:

...ich náklady na zriadenie a V súvislosti s rozmáhajúcimi sa krádežami dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti dopravy aj chodcov.Uvedené nedostatky definitivne odstraňuje kanalizačná vtoková mreža vyrobená z vysoko pevnostného betónu vystuženěho oceľovou výstužou v stratenom bedneni z tenkostenného oceľového proñlu.Mrežu je možné aplikovať do všetkých osadených rámov bez nutnosti zásahu do konštrukcii vozoviek a chodníkov a rozmery je možné...

Preťahovací prípravok, najmä na tvarovanie dutých kovových prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4310

Dátum: 03.11.2005

Autor: Svítek Milan

MPK: B21C 3/00, B21C 3/12

Značky: kovových, přetahovací, dutých, najmä, tvarovanie, prípravok, prefabrikátov

Text:

...efektivite jeho samotného využívania.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je schématicky, v rozloženom stave znázornená konštrukčné usporiadanie prípravku v kľudovej polohe a na obr. 2 je schématicky V reze predstavený prípravok v pracovnej polohe i s tvarovaným dutým profilom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrípravok pozostáva z preťahovacieho telesa 1, ktoré je...

Samonosný stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4309

Dátum: 03.11.2005

Autor: Gandi Peter

MPK: E04C 2/284

Značky: panel, samonosný, stěnový

Text:

...alebo cementovo/kovove vlákna (medzi inými US 5733671, US 5021093). Táto kategória má veľký význam pre okrajové nosné vrstvy sendvičových riešení.V súvislosti s konceptom liateho betónu treba spomenúť veľkú nmožinu ľahkých kompozitných materiálov použitých ako aglomerát v betónovej zmesi napr. použitie polystyrénového granulátu, medzi množstvom iných US 5974762.V súvislosti so štruktúmym riešením stavebného systému spomenieme niektoré...

Poštová obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4308

Dátum: 03.11.2005

Autor: Števica Marek

MPK: B65D 27/38

Značky: obálka, poštová

Text:

...ochranu. Pre odbomikov znalých stavom techniky nemôže robit problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisané prvé základné usporiadanie poštovej obálky ako je to znázomené na obr. l. Poštová obálka je v svojej okrajovej časti l, ktorou je hrana preloženia, opatrená...

Plávajúci kryt na zakrytie tekutého, polotekutého alebo tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4307

Dátum: 03.11.2005

Autor: Rudinský Ján

MPK: B65F 5/00

Značky: tekutého, plávajúci, tuhého, odpadů, zakrytie, polotekutého

Text:

...výrobných odpadov alebo aj z odpadných surovín nachádzajúcich sa priamo na skládke. Hydroízolácía zabraňuje prieniku vonkajšej vody do skládkovej nádrže. Liatie vrstvy vzduchom odľahčenej hmoty na hladinu alebo povrch odpadu na skládke zabezpečí zatesnenie skládky na dotyku krytu s brehmi.Na prekrytie skládok, na ktorých sa nachádzajú chemicky agresívne látky je možné časť krytu, ktorá je v styku s týmito agresívnymi látkami, opatrít...

Prítlačná tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4306

Dátum: 03.11.2005

Autor: Zucker Jaroslav

MPK: B41F 17/00

Značky: tlačiareň, přítlačná

Text:

...tlače od použitého papiera, nízka odolnosť tlačiamí na zmenu prostredia, v suchom prostredí atrament rýchlo vysychá, vysoká vlhkost naopak spôsobuje rozpíjavost atramentu.Ďalším známym technickým riešením sú laserové tlačiame, pracujúce na princípe zosilnenie svetla stimulova nou emisiou žiarenia. Nevýhodou týchto tlačiamí bola nutnosť vkladania podkladov do tlačiame, slabá farebná reprodukcia, lesk a vemost interpretácie.Uvedené...

Nožový mlyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4305

Dátum: 03.11.2005

Autor: Dočár Milan

MPK: B02C 18/06

Značky: nožový

Text:

...podľa technického riešenia, je že na mletie materiálu sa používajú tuhé hrubé ploché statorové nože, z ktorých všetky štyri hrany vhodným upevnením pod sklonom v držiaku statorovýchnožov a v radiálnych výstupkoch rotora tvoria rezné hrany bez nutnosti brúsenia a zoslabovania ich povrchu. Výmena rezných hrán je pritom veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Taktiež použitý veľký uhol na hrote nožov výrazne zvyšuje ich životnosť, znižuje...

Presné automatické objemové odmeriavacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4304

Dátum: 03.11.2005

Autor: Matějka Milan

MPK: G01F 1/72

Značky: přesné, odmeriavacie, kvapalín, automatické, zariadenie, objemové

Text:

...je taký že vyhodnocovací, časovací a napájací obvod 4 nie je zapnutý a ventil 3 i snímač hladiny 2 nie sú tiež zapnuté, pričom ventil 3 je v polohe, že je uzavretý smerom od PRÍVOD k odmemej nádobe l a opačne, avšak je otvorený smerom od VÝVOD k odmemej nádobe l a opačne.Trubka 8 je použitá z vhodného materiálu (napr. plastu), taká aby mohol byt ako snímač hladiny 2 použitý niektorý zo snímačov vhodného typu (v príkladnom vyhotovení je použitý...

Kvapalné koncentráty obsahujúce fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4303

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05B 11/00

Značky: fosfor, koncentráty, kvapalné, obsahujúce

Text:

...dávkovania kyseliny zvýšila z pôvodných 20,2 °C na cca 44 °C, pričom jej pH sa znížilo z pôvodnej hodnoty 10,6 na 2,4.Uvedeným spôsobom pripravený kvapalný koncentrát V zmysle riešenia obsahoval 12,2 hmotn. P 205 (5,3 hmotn. P) a 3,46 hmotn. MgO a mal charakter prakticky číreho, len mieme opalizujúceho bezfarebného roztoku, ktorého memá hmotnosť - hustota pri teplote miestnosti bola 1,118 g/cml.Pri príprave kvapalného koncentrátu...

Kvapalný prípravok obsahujúci železo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4302

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/00

Značky: železo, prípravok, kvapalný, obsahujúci

Text:

...garbiarských výrobkov.Pri mechanických spôsoboch úpravy usní a ich následnom spracovaní vzniká odpad, ktorý sa obvykle spracováva alkalickou hydrolýzou (najčastejšie pôsobením alkalických uhličitanov), prebiehajúcou pri vysokej teplote a zvýšenom tlaku. V procese hydrolýzy, ktorý je napríklad základom výroby gleja, kolagén prechádza viazaním určitého množstva vody na bielkovinu glutín, ktorá je už za horúca rozpustná vo vode a má lepivé...

Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4301

Dátum: 03.11.2005

Autori: Vranka Ľubomír, Barnák Miroslav, Bachratý Milan, Matejovič Peter

MPK: G21C 9/00

Značky: zóny, reaktora, zadržanie, aktívnej, tlakovej, jadrového, systém, roztavenej, nádobě

Text:

...radiálnu inšpekčnú štrbinu V tepelnom tienení eliptického dna reaktora, takže zabezpečenie odtlakovania priestoru okolo tlakovej nádoby reaktora, v prípade náhleho vzrastu tlaku vzduchu v tomto priestore ostane zachované. Snímateľné bloky prekrývajúce radiálnu inšpekčnú štrbinu v tepelnomtienení eliptického dna reaktora majú len pevnú stenu,Takto nemôže dôjsť k narušeniu steny snímateľných blokov, čím sa dosiahne, že chladivo bude...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4300

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...celkom nezávisle na manipulácii s ostatnými kupónmi. Tým je dosiahnuté to, že pri oddeľovaní jedného kupónu nemôže dôjsť k poškodeniu ostatných kupónov, pripadne k poškodeniu samotnej obálky. Rovnako je toto veľmi dôležité V okamžiku, ked je obálka vybavená napriklad troma kupónmí vedľa seba a poštovný doručovateľ potrebuje bezpečne odtrhnút iba prostredný kupón.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obálka je vybavená viacerými...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4299

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenkou, obálka

Text:

...klopu obálky k telu obálky. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s telom obálky, tak aj napríklad iba ako väčšie či menšie plochy v tvaru napríklad bodov a pod.3. Magnetický zámok, ked na spodnú stranu klopy alebo na telo obálky (prípadne na obe strany) je nanesená vrstva magnetízujúceho materiálu, ktorá umožní pripevniť klopu obálky k telu obálky pomocou magnetickej síly. Vrstva môže byt ako v rozsahu celého prekryvu klopy s...

Doručenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4298

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: doručenka

Text:

...samolepiaci formulár. Tento formulár môže byt pripevnený na akúkoľvek poštovú obálku a tým vznikne obálka doručenková. Tento formulár je vybavený rezmi alebo perforáciou, ktorými vzniknú oddeliteľné kupóny.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku číslo l je zobrazená ukážka formulára, ktorý je zložený z dvoch vrstiev papiera alebo materiálu, ktorý svojimi vlastnosťami je vhodný pre toto použitie.Fomrulár je tvorený homou vrstvou 8...

Doručenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4297

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: doručenka

Text:

...je zložený z troch vrstiev papiera alebo materiálu,ktorý svojimi vlastnosťami je vhodný pre toto použitie. Tento obrázok znázorňuje samolepiaci formulár a V príkladoch prevedení je uvedený pod číslom l.l. Fonnulár je tvorený homou vrstvou 11 papiera, tzv. telo formulára, alebo iného vhodného materiálu. Táto homá vrstva 11 je pomocou perforácie 8 a 2 rozdelená na homú časť formulára l a na dva doručenkové kupóny 10 a 9. Perforácii môže byť...