Zverejnene patenty 20.10.2005

Viacnásobné balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6304

Dátum: 20.10.2005

Autor: Giornelli Pietro

MPK: B65D 5/54, B65D 1/22, B65D 5/00...

Značky: balenie, viacnásobné

Text:

...do vnútra príslušného obalu 2.0018 V príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 4, môže odstrániteľnú časť predstavovaťmenšia čelná plocha obalu 2 tvaru zrezanej pyramídy.0019 Hrany, ktoré k sebe v uzatvorenej konfigurácii priliehajú, t. j. nespoločné hrany plôch 3,ktoré spolu V tejto konfigurácii susedia, môžu byť výhodne vzájomne zdmžené pomocou spojovacieho prostriedku, ktorým môže byť napríklad odstrániteľná lepiaca spojka nalepená...

Plastové kompozitné produkty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6279

Dátum: 20.10.2005

Autori: Teli Samar, Mcleod David, D'hooghe Edward

MPK: B29B 11/16

Značky: plastové, výroby, kompozitné, spôsob, produkty

Text:

...existuje potreba vylepšených kompozitných systemov, ktoré zdolávajú jeden alebo viacprekážok, ktorým čelia existujúce materiály.0008 Predkladaný vynález sa uskutočnil na základe objavu nových materiálov a kombinácií a postupov na ich prípravu a spracovanie. V jednom aspekte, spoločnom rôznym uskutočneniam vynálezu sa predpokladá použitie pomocnej formy zahŕňajúcej najmenej jeden predĺžený člen prvého termoplastického materiálu, pričom...

Ochrana biologicky aktívnych molekúl použitím amfifilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5405

Dátum: 20.10.2005

Autor: Ruiters Marcel Herman Josef

MPK: C12N 15/11, C12N 15/87

Značky: ochrana, amfifilov, použitím, molekúl, biologicky, aktívnych

Text:

...prostriedkov, ako sú prepravcovía, atď., ako aj transport individuálnych biologicky účinných molekúl, z ktorých každá je oddelene obalená chrániacimi zlúčeninarni.0012 Na dosiahnutie aspoň jedného vyššie uvedených cieľov, vynález poskytuje spôsob ako je uvedený v úvode, tento spôsob je charakterizovaný kritériami podľa nároku l. Spolu s ním sa dosiahne výhoda, že biologicky účinná zlúčenina sa stane úplne chránenou pred pôsobením...

Nosič na prenos enzýmu modifikujúceho DNA do genómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5404

Dátum: 20.10.2005

Autor: Ruiters Marcel Herman Josef

MPK: C12N 15/87, C12N 15/11

Značky: genómu, enzymů, prenos, modifikujúceho, nosič

Text:

...pomocou cielenia špecifického enzýmu na regulovaníe nukleotidovej sekvencie génu. Predložený vynález poskytuje túto možnost pomocou kritérií opísaných vo vyznačujúcej časti nároku 1.0010 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísane V príslušnom súhme 3.0011 Podľa ďalšieho aspektu vynález sa týka použitia nosiča, ktorý zahŕňa SAINT-molekulu,na transport účinnej zlúčeniny do bunky.0012 SAINT-molekuly sú už známe, napríklad označované ako...

Nosič na transport vybranej molekuly do bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5403

Dátum: 20.10.2005

Autor: Ruiters Marcel Herman Josef

MPK: C12N 15/87, C12N 15/11

Značky: molekuly, transport, vybranej, nosič, buňky

Text:

...stabilného nosiča. Molekuly linkera môžu byt viazané na SAINT-molekuly V polohách R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 and R 5, berúc na vedomie, že R 5 a R 5 môžu byt bud rovnaké alebo rôzne. Pre rozsiahlejší opis tohto typu SAINT-molekúl sa odkazujeme na US 6,726,894. Príklady molekúl linkera sú napríklad nasledujúce l-N-metyl-4-(aminobutyl, cís-9-oleyl)-metylpyrimidínium-chlorid (SAINT-amino-linker) a 1-N-metyl-4-(N-sukcinimidyl-S-acetyltio-acetát,...

Spôsob výroby polyesterov a diskový reaktor vhodný na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4788

Dátum: 20.10.2005

Autori: Wilhelm Fritz, Seidel Peter, Reisen Michael, Reichwein Peter, Hölting Ludwig

MPK: B01J 19/18, C08G 63/00

Značky: spôsob, diskový, polyesterov, vhodný, výroby, reaktor

Text:

...vspodnej časti rozdelený pomocou deliacich plechov na niekoľko komôr, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom výstupných otvorov. Taký diskový reaktor podľa vynálezu na výrobupolyesterov sa skladá z vyhrievateľnej, valcovitej, ležatejvývodom taveniny a s vnútorným miešacím systémom prispôsobeným tvaru nádoby. Tento miešací systém obsahuje zvislo usporiadané disky, ktoré sú prostrednictvom lúčových prvkov upevnené na aspoň jednom spoločnom...

Kapsula s tesniacim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4191

Dátum: 20.10.2005

Autori: Denisart Jean-paul, Gavillet Gilles, Yoakim Alfred

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: kapsula, tesniacim, prostriedkom

Text:

...záberu zo zariadenia na výrobu nápojov na kapsulu. Výhodou je, že akýkoľvek pružný tesniaci člen sa použije iba raz (t.j. len so súvisiacou kapsulou) tak, že možno zabezpecit správne fungovanie tesnenia a nemôžu v tesniacom člene nastat hygienické problemy.Všimnite si, že tento vynález sa preto špeciálne zameriava na vylepšenie kapsúl tak, že taktiež možno použit vyspelé zariadenia na výrobu nápojov so zabudovaným tesniacim prostriedkom, ako...

Rozdelenie výkonu prevodovky ako i postup pri prevádzke takéhoto hnacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4117

Dátum: 20.10.2005

Autori: Kirchhoff Manfred, Liebherr Markus, Dziuba Peter, Bauer Josef, Häglsperger Josef

MPK: F16H 47/00

Značky: hnacieho, výkonu, prevádzke, převodovky, rozdelenie, mechanizmu, postup, takéhoto

Text:

...rozdelenie výkonu prevodovky, ktoré sa vyhne nevýhodám známych prevodoviek abude sa vyznačovať predovšetkým vyšším avylepšeným stupňom účinnosti pri rýchlejšej jazde smerom dopredu, ako ipostup naTáto úloha je vyriešená prostredníctvom súhmu znakov nárokov l a 19. Jadro vynálezu spočíva vtom, že pri vyššie popísanej konfigurácii prevodovky skonštruovať oba hydrostatické axiálne piesty ako širokouhlé hydrostaty s rozsahom uhla natočenia...

Spôsob výroby tvarovaného dielu z termoplastu a tvarovaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 284789

Dátum: 20.10.2005

Autori: Bulters Markus Johannes Henricus, Stokman Petrus Henricus Maria, Geesink Johannes Hendrik

MPK: B29C 45/80, B29C 44/02, B29C 47/92...

Značky: dielů, spôsob, termoplastů, výroby, tvarovaného, tvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby zahrnuje (a) dispergovanie spevňujúcich vlákien v tavenine polyolefínového polyméru alebo polykondenzačného polyméru, (b) vstrekovanie takto získanej polymérnej kompozície do uzavretej formy pomocou extrudéra alebo vstrekovacieho zariadenia, pričom sa táto polymérna kompozícia, v ktorej je podiel vlhkosti menší ako 5000 ppm, vstrekuje dýzou do formy, ktorá sa čiastočne otvára, keď aspoň časť povrchu tvarovaného dielu...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284786

Dátum: 20.10.2005

Autor: Arbéus Ulf

MPK: F04D 29/24, F04D 29/18

Značky: oběžné, čerpadla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obežného kolesa čerpadla odstredivého alebo poloaxiálneho typu, určeného na čerpanie kvapalín, najmä odpadových vôd a splaškov. Obežné koleso čerpadla podľa tohto vynálezu obsahuje hlavu (1), vybavenú jednou alebo niekoľkými lopatkami (2), ktorých nábehové hrany (3) sú silno ohnuté smerom dozadu. Veľkosť uhla (a) ohybu kolíše medzi 35 a 65° pri pripojení (4) nábehovej hrany (3) na hlavu (1) obežného kolesa a medzi 55 a 85° na...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor aspartylproteázy, ktorým je sulfónamid s tetrahydrofuránovým kruhom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284785

Dátum: 20.10.2005

Autor: Tung Roger

MPK: A61K 31/34, A61P 31/18, A61K 31/16...

Značky: farmaceutická, ktorým, aspartylproteázy, kruhom, kompozícia, inhibitor, použitie, obsahujúca, tetrahydrofuranovým, sulfónamid

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia obsahujúca sulfónamid všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je kyslíkatý organický zvyšok, D a D' sú prípadne vždy substituovaný aryl, prípadne substituovaný karbocyklus alebo prípadne substituovaný heterocyklus, prípadne substituovaný C1-C5-alkyl alebo prípadne substituovaný C2-C4-alkenyl, E je prípadne substituovaný C3-C7-karbocyklus, prípadne substituovaný C6-C10-aryl, prípadne substituovaný fenyl s...

Oddeľovací člen na ochranné zapojenia proti prepätiu a usporiadanie súčiastok ochranného zapojenia proti prepätiu v skriňovom rozvádzači

Načítavanie...

Číslo patentu: 284784

Dátum: 20.10.2005

Autor: Suchentrunk Karl

MPK: H02H 9/04

Značky: ochranného, rozvádzací, proti, prepätiu, oddeľovací, usporiadanie, člen, súčiastok, ochranné, zapojenia, skriňovom

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovací člen (3) je určený na ochranné zapojenia proti prepätiu, vstaviteľné do skriňových rozvádzačov. Tieto ochranné zapojenia proti prepätiu majú prvé zvodové prvky (1), druhé zvodové prvky (2) a prvé oddeľovacie prvky (E1) usporiadané medzi prvými zvodovými prvkami (1) a druhými zvodovými prvkami (2). Oddeľovací člen (3) má skriňu, v ktorej sú usporiadané aspoň všetky prvé oddeľovacie prvky (E1) a prípadne aspoň jeden druhý oddeľovací...

Postup na kontrolu územia pri zisťovaní lesných a plošných požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3330

Dátum: 20.10.2005

Autori: Kürt Ekkehard, Knollenberg Jörg, Gräser Günter, Mertens Volker, Krane Uwe, Behnke Thomas, Jock Andreas, Neuss Hartmut, Vogel Holger

MPK: A62C 3/00, G08B 17/12

Značky: kontrolu, zisťovaní, požiarov, postup, lesných, územia, plošných

Text:

...auloženýrni leteckými snímkami kontrolovaného územia, v nasledovnom označené všeobecne ako mapy. Program na priblíženie arolovanie elektronických máp na báze koordinátov a zobrazovanie dát na báze koordinátov je súčasťou riadiaceho programu. Mapy sa pri príchodzích hláseniach, zodpovedajúc nároku l h) zobrazia automaticky, ako i pri hláseniach poplachu alebo na základe manuálnej žiadosti, pri hlásení bez vyhlásenia poplachu...

Palubný bezpečnostný systém vstavaný v koľajovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19988

Dátum: 20.10.2005

Autori: Binard Charles, Schoevaerts Axel

MPK: B61L 15/00, B61L 27/00

Značky: vstavaný, palubný, systém, bezpečnostný, vozidle, koľajovom

Text:

...a zariadenia 11, 12 na automatické riadenie vlaku, alebo zariadenie ATP.0017 Ovládacie prostriedky 10 sú v súlade s európskou normou FFFIS opisujúcu príslušnú časť normalizácie ERTMS.0018 Spojenie 13, 14 medzi ovládacími prostriedkami 10 a zariadeniami ATP 11, 12 sú vykonávané prostredníctvom jednoduchých funkčných spojeni s dvoma stavmi typu Aktivny/Pokojový, alebo prostrednictvom špecifických dátových zberníc.0019 Ovládacie prostriedky 10...