Zverejnene patenty 19.10.2005

Použitie acetyl-L-karnitínu v kombinácii s propionyl-L-karnitínom a sildenafilom na liečbu erektilnej dysfunkcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7130

Dátum: 19.10.2005

Autori: Koverech Aleardo, Cavallini Giorgio

MPK: A61K 31/4418, A61K 31/185, A61K 31/4155...

Značky: acetyl-l-karnitínu, kombinácii, sildenafilom, erektilnej, liečbu, propionyl-l-karnitínom, dysfunkcie, použitie

Text:

...dysfunkcie tak, ako je to prezentovanév predloženom vynáleze. 0019 Lieky, ktoré sa používajú na liečbu ED, majú svoje nevýhody.zistenie, že nie všetci pacienti reagujú na liečbu sildenafilom.0021 V časopise Salute Europa datovanom 06/11/2001 je uvedenáinformácia, že nie všetci pacienti reagujú na liečbu apomorfínom.0022 V práci Hosp. Med., október 1998, 59 (10) 777, a v práci Br. J. Urol.,októbe 1996, 78(4) 628-31, je uvedené, že...

Celulárny rozľahlý rádiový komunikačný systém s retransláciou vylepšenými bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12993

Dátum: 19.10.2005

Autori: Esseling Norbert, Walke Bernhard

MPK: H04W 72/00

Značky: komunikačný, vylepšenými, retransláciou, rozľahlý, systém, rádiový, celulárny, buňkami

Text:

...účinnosť (vbit/s/Hz/mz), ktorú je možné v takom celulámom rádiovom komunikačnom systémedosiahnuť, a, čo sa týka budúcich rádiových komunikačných systémov, aplikácia takejtocelulámej koncepcie ich znevýhodňuje.0007 Publikácia Zmenšenie spotreby energie pomocou viacskokových prenosov vi celulámych sieťach (Power Consumption reduction by multi-hop transmission in cellularnetworks), Jee-Young Song a kol., Vehicular Technology Conference...

Protilátkový prostriedok v histidín-acetátovom pufri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12860

Dátum: 19.10.2005

Autori: Shen Ye, Gwee Shiang, Andya James, Liu Jun

MPK: A61K 39/395

Značky: histidín-acetátovom, protilátkový, pufri, prostriedok

Text:

...(EGF),transformujúci rastový faktor alfa (TGF-a). amliregulín, heparln viažuci epidennálny rastový faktor (HB-EGF),betacelulín a epiregulín (Groenen a spol. Growth Factors llz 235-257 (1994. Skupinou heregulínových proteínov, ktore vznikli alternatívnym zostrihom jedného génu, sú ligandy pre HER 3 a HER 4. l-leregulínová skupina zahrnuje alfa, beta a gama heregulíny (Holmes a spol., Science, 25621205-1210 (l 992) U.S. patent č. 5,641,869 a...

Spôsob generovania myši homozygotnej pre genetickú modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16367

Dátum: 19.10.2005

Autori: Valenzuela David, Dechiara Thomas, Poueymirou William, Auerbach Wojtek, Frendewey David

MPK: A01K 67/027, C07K 14/47, C12N 15/85...

Značky: homozygotnej, myší, generovania, genetickú, modifikáciu, spôsob

Text:

...gestáciu, pričom sa generuje modifikovaný iný ako ľudský cicavec.0011 Embryo v počiatočnom štádiu, použité v spôsoboch podľa tohto vynálezu je embryo v štádiu pre-morula. Vkonkrétnejšom uskutočnení embryo v počiatočnom štádiu je 8-bunkové embryo. Embryo v počiatočnom štádiu môže byť odvodené od ľubovoľného kmeňa. Vjednom uskutočnení je ako hostiteľské embryo použité inbredné embryo, napr. C 57 BL/6. Vďalšom uskutočnení je ako hostiteľské...

Systém s kapsulou s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5132

Dátum: 19.10.2005

Autori: Gavillet Gilles, Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: kapsulou, prostriedkom, utesňujúcim, systém

Text:

...alebo výrobných tolerancií), vzniká riziko, že utesnenie nebude dostatočné alebo dokonca môže vzniknúť medzera medzi obklopujúcim členom a kapsulou.0019 Podľa známeho stavu techniky utesňujúce spojenie je dané obložením vnútornej steny a/aiebo prítiačnou hranou košíka kapsuiy s gumeným elastickým spojom. inými slovami, podľa uvedeného pristupu podľa známeho stavu techniky utesňujúce spojenie je zabezpečené permanentnou konštrukciou, ktorá je...

Deriváty 3-arylaminopyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16009

Dátum: 19.10.2005

Autori: Goutopoulos Andreas, Deppe Holger, Sekul Renate, Otte Kerstin, Jiang Xuliang, Grädler Ulrich, Thiemann Meinolf, Schwarz Matthias, Abel Ulrich, Feurer Achim

MPK: A61K 31/44, C07D 213/79, A61P 35/00...

Značky: deriváty, 3-arylaminopyridínu

Text:

...aktivita MEKl v primámej bunkovej kultúre podporuje senescenciu a indukuje p 53 a plómm, a opak bol pozorovaný u imortalizovaných buniek alebo buniek postrádajúcich buď p 53 alebo plóm(Lin et al., Genes Dev, 1998 , 12, 3008-3019). Konštitutívna aktivita MEKl na základe negatívnej regulácie aktivity p 38 MAPK inhibuje transkripciu NF- KB (Carter et al., J Bio Chem 2000, 275, 27858-64). Hlavné fyziologické substráty MEK sú členmi rodiny gćnov...

Tuhý farmaceutický prostriedok obsahujúci hydrochlorid donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5016

Dátum: 19.10.2005

Autori: Vrbinc Miha, Smrkolj Matej, Zupet Rok, Kotar-jordan Berta

MPK: A61K 9/00, A61K 31/445, A61K 9/20...

Značky: obsahujúci, hydrochlorid, tuhý, donepezilu, prostriedok, farmaceutický

Text:

...Iaktitol (hydratovaný), silikonizovaná mikrokryštalickà celulóza, sacharóza,hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, mliečnan vápenatý, alebo ich zmesi.Výhodné ako excipienty (c) sú polyvinylpyrolidón, karboxymetylcelulóza sodná, polakrilín draselný,škrob, sodný glykolát škrobu, hydroxyetylcelulóza, hydroxypropylceluióza, hydroxypropylmetylcelulóza alebo iné celulózové étery, polymetakrylát, krospovidón, kyselina steárová, stearan...

Systém na simuláciu priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4914

Dátum: 19.10.2005

Autor: Köstel Peter

MPK: A47F 7/30

Značky: systém, simuláciu, priestorov

Text:

...usporiadané paralelne spredĺžením posuvného stenového prvku, vzájomne blokovateľné na zostavenie jednej uzavretejsteny. Tieto skladacie stenové prvky dovoľujú k jednej znadstavieb uzavretej steny s rozdielnou dĺžkou, vždy podľa toho, koľko skladacích stenových prvkov je navzájom spojených. Okrem toho môže byť posunutím a rozdielnym usporiadaním skladacích stenovýchprvkov na nimi vybavenej stene simulovaný dverový otvor V rôznych...

Zariadenie na meranie vzdialenosti hranice viditeľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10849

Dátum: 19.10.2005

Autori: Aubert Didier, Labayrade Raphaël, Hautiere Nicolas

MPK: G01S 17/95, G01N 21/53

Značky: vzdialenosti, meranie, hranice, zariadenie, viditeľnosti

Text:

...kamerou, alebo iba pre časti tohto obrazu, relatívnu viditelnosť. Jedná sa o pomer medzi viditelnosťou zistenou v obraze a referenčnou vidíteľnosťou. Prípadne môže byt rovnako určená vzdialenosť medzi rôznymi časťami obrazu a kamerou, čo zariadeniu umožní poskytnúť informáciu o relatívnej viditeľnosti v závislosti od vzdialenosti.0016 Cielom tohto vynálezu je navrhnúť zariadenie, ktoré môže byť umiestnené na vozidle a ktoré za všetkých...

Jazdec zipsu pre zipsový uzáver s vymeniteľným ťažným pútkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3796

Dátum: 19.10.2005

Autor: Sanna Michele

MPK: A44B 19/24

Značky: zipsu, tažným, jazdec, vyměnitelným, uzáver, pútkom, zipsový

Text:

...čiastočným rezom zbočného pohľadu, ktorý ukazuje poradie polôh častí počas zapájania krúžku prívesku, ku spomenutému príldaduuskutočnenia jazdca podľa vynálezu- obrázok 7 je pôdorys rovnakého jazdca z predchádzajúcich obrázkov- obrázok 8 je zväčšený čiastočný priečny rez príkladu uskutočnenia podľa predchádzajúcich obrázkov, ukazujúci ako skosenie na konci háčikovito tvarovanejčasti uľahčuje vloženie krúžkujazdca.0017 Na obrázkoch 1 až 6...

Častice aminokyseliny, spôsob ich prípravy, prášok s ich obsahom, spôsob jeho prípravy, inhalátor s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284775

Dátum: 19.10.2005

Autori: Lucas Paul, Ganderton David, Morton David Alexander Vodden

MPK: A61K 9/00, A61K 9/14, A61K 9/72...

Značky: prášok, aminokyseliny, inhalátor, spôsob, obsahom, přípravy, použitie, částice

Zhrnutie / Anotácia:

Častice aminokyselín, ako je napríklad leucín, môžu vzniknúť z aminokyselinových pár, napríklad kondenzáciou aerosólu alebo sušením spreja. Sypná hmotnosť častíc nie je vyššia ako 0,1 g.cm-3 alebo majú aerodynamický priemer hmotnostného mediánu menší ako 10 µm, alebo sú vo forme vločiek s hrúbkou nepresahujúcou 100 µm. Bolo zistené, že začlenenie častíc aminokyselín vo forme prášku do inhalátorov na suché prášky zlepšuje respirovateľnú frakciu...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284772

Dátum: 19.10.2005

Autor: Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v krčkovej oblasti (7) ktorej je integrálna zúžená časť (10) bočne obklopená hmotou elastomérneho materiálu, viazaného na plastový materiál, pričom hmota (12) má tvar, ktorý sa vydúva bočne za čiaru povrchu pozdĺžne susediacich častí krčka (7) alebo predného dielu (1), s ktorým je spojená. Zúžená časť (10) a vydúvajúca sa hmota (12) poskytujú zubnú kefku so zlepšenou ohybnosťou.

Demonštračná sprcha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3423

Dátum: 19.10.2005

Autor: Schöbel Bernd

MPK: A47K 3/28

Značky: sprcha, demonštračná

Text:

...z dvoch nepohyblivých bočných stien l a ll a jednej dnovej dosky 2. Dve posuvné bočné steny, výhodne zo skla 3 a 13, demonštračnú sprchu kompletizujú. Obe bočné steny 3 a 13 sú pomocou držiakov 5 posuvné vo vodorovných koľajniciach 10 v dne a v priradenej bočnej stene, pričom si počas posúvania zachovávajú v podstate svoju zvislú, a voči priradenej nepohyblivej bočnej stene kolmú polohy. Samozrejme je zrejmé, že môže byť nastavený...