Zverejnene patenty 07.10.2005

Polosyntézny spôsob prípravy 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18350

Dátum: 07.10.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno, Fontana Gabriele, Gambini Andrea

MPK: C07D 305/14

Značky: spôsob, přípravy, 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu, polosyntézny

Text:

...vpoiohe 3 ahydroxyskupin v polohách 2, 7 a 10 z esterov vzorca (IV) poskytne syntón (i).0006 Konkrétne. podľa vyššie citovanej patentovej prihlášky, môžu byt skupinami R vodik, aIkyI,aikoxy alebo rozlične substituovaný fenyl a R 1 je aIkyI substituovaný jedným alebo viacerými atómami chlóru. Skupinami G sú alkyisilyl alebo R 1-O-CO-skupiny, v ktorých R, je také, ako bolodefinované vyššie. 0007 vychádzajúc z medziproduktov vzorca (IV) sa...

Polosyntézny proces na prípravu 10-deacetyl-N-debenzoylpaklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6790

Dátum: 07.10.2005

Autori: Fontana Gabriele, Gambini Andrea, Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/00

Značky: přípravu, polosyntézny, proces, 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu

Text:

...zmedziproduktov vzorca (N) sa hydroxy a amino funkčné skupiny uvoľnia redukciou so zinkom a kyselinami a keď skupinami G sú alkylsilyl, hydroxy funkčné skupiny sa uvoľnia pôsobením kyselinou, napríklad kyselinou fluorovodíkovou.0006 Predkladaný vynález sa vo svojom prvom uskutočnení týka spôsobu prípravy 10-deacetyI-Ndebenzoyl-paklitaxelu (l)b) hydrolýza trichlóracetylových skupín v polohe 7 a 10 zlúčeniny vzorca (VII) za poskytnutia 1...

Kombinovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11792

Dátum: 07.10.2005

Autor: Bröker Michael

MPK: A61K 39/116, A61K 39/05, A61K 39/00...

Značky: kombinovaná, vakcína

Text:

...tvorbu protilátok proti Hib antigénu v porovnaní s kombináciou DTaP podávanou súčasne s monovalentnými IPV a Hib vakcinami na rôzne miesta tela (Eskola et al., Lancet 1996 348 1688-1692). Následky takých interakcií vedúcich k zníženiu séroprotekcie môžu byt dramatické. McVemon et al. (BMJ, 2004, 329, str. 65565 8) dokonca považujú široké používanie takých menej imunogénnych kombinovanýchvakcín obsahujúcich antigén Haemophilus influenzae...

Spôsob výroby plechov z roztaveného horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4745

Dátum: 07.10.2005

Autori: Engl Bernhard, Cuong Nguyen Duc

MPK: B21B 3/00, C22F 1/06

Značky: horčíka, plechov, roztaveného, výroby, spôsob

Text:

...sa môžu vyrábat technicky zvlášť jednoducho veľmi široké tabule, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným koncovými užívateľmi.Ukazuje sa, že plechy vyrobené podľa vynálezu majú dobré mechanické vlastnosti a štruktúru výhodnú na ich ďalšie spracovanie. Pritom sú odchýlky medzi vlastnosťami zistenými u plechov vyrobených podľa vynálezu v pozdĺžnom, priečnom a diagonálnom smere malé. Okrem výhody, že môže byť vyrobený plech veľkej šírky,...

Trichoderma reesei glukoamyláza a jej homológy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10526

Dátum: 07.10.2005

Autori: Ward Donald, Dunn-coleman Nigel, Van Solingen Pieter, Neefe-kruithof, Pilgrim Craig

MPK: C12P 19/20, C12N 15/56, C12N 9/34...

Značky: trichoderma, homológy, reesei, glukoamyláza

Text:

...metód užitočných v súlade s vynálezom Sambrook a spol. Eds., MOLECULE CLONING A LABORATORY MANUAL (3 rd Ed. 2000) Kriegler M. Ed., GENE TRANSFER AND EXPRESSION A LABORATORY MANUAL (1990) a Ausubel a spol. Eds., SHORT PROTOCOLS IN MOLECULAR BIOLOGY(5 th Ed, 2002). Hoci sa na uskutočňovanie alebo testovanie vynálezu môže použit akákoľvek metóda alebo materiál, ktoré sú podobné alebo ekvivalentné s tu opísanými metódami alebo materiálmi,...

Zariadenie na pripevnenie ochranného krytu kolesa na konštrukciu motorového vozidla, s prostriedkami na tlmenie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8354

Dátum: 07.10.2005

Autor: Motto Alain

MPK: B62D 25/16

Značky: konštrukciu, kolesa, krytu, tlmenie, vibrácií, pripevnenie, ochranného, zariadenie, vozidla, prostriedkami, motorového

Text:

...po ktorej ide vozidlo kamienky, hrudky hliny, kvapôčky vody alebo akékoľvek iné pohyblivépevné predmety, ktoré sa môžu nachádzať na vozovke.0012 Keď koleso vozidla prejde cez tieto pevné predmety, môže ich odhodit. Tieto predmety môžu tiež uviaznuť v zahĺbených drážkach behúña pneumatiky, môžu byt kolesom uvedené do rotačného pohybu a v dôsledku pôsobenia odstredivej sily byt odhodené po časti otáčky kolesa smerom ku0013 Pri neprítomnosti...