Zverejnene patenty 29.09.2005

Tesniaci alebo ozdobný pásik obzvlášť pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6236

Dátum: 29.09.2005

Autori: Solf Bernd, Krause Fritz

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: tesniaci, vozidla, ozdobný, pásik, motorové, obzvlášť

Text:

...a pracovnou doskou ako vodorovnou plochou.Okrem toho opisuje JP 11034757 tesnenie, ktoré slúži k utesneniu okennej šachty motorového vozidla. Tesnenie je na svojich čelných plochách uzatvorené koncovým krytom, ktorý vykazuje kryciu dosku a upevňovaciu súčasť. Upevňovacia súčasť jezasúvaná do dutého priestoru, ktorý je tvorený tesnením v priereze v podstate V tvare U.Úkolom vynálezu je zdokonalit tesniaci pások vyššie uvedeného druhu v tom...

Spôsob označovania výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5870

Dátum: 29.09.2005

Autori: Chatelain Philippe, Fradet Erwan, Sager Alain

MPK: G06K 17/00

Značky: výrobkov, spôsob, označovania

Text:

...V tomto dokumente sú na vygenerovanie kódu, ktorý sa má na výrobok aplikovať, použité kľúče V kombinácii s referenčným číslom pre výrobok. Referenčné čísla, kódy a kľúče sú všetky uložené centrálne pre účely overenia pravosti.0010 Predložený vynález má za cieľ vyriešiť nedostatky vo vyššie opísaných postupoch.0011 Podľa vynálezu je zabezpečený spôsob riešenia podľa patentového nároku 1.0012 Tento vynález tiež poskytuje spôsob overovania...

Zariadenie na poťahovanie potravinových výrobkov časticovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16598

Dátum: 29.09.2005

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21C 9/04, A23P 1/08, A21C 15/00...

Značky: poťahovanie, potravinových, materiálom, časticovým, výrobkov, zariadenie

Text:

...rozdeľovací člen môže obsahovať dopravný pás alebo vibračný kanál a pod. na bubon, ktorý je uložený blízko bubna tak, že môže byt sem a tam vykyvovaný.0010 Ďalej môže byt medzi každými dvomi bubnami a prívodným vedenímuložený vodiaci člen na delenie potravinových výrobkov privádzaných prívodnýmvedením na dva prúdy, ako doska, ktorej špička alebo hrana je orientovaná v smere0011 Pri zariadení podľa vynálezu môžu byť tiež použité zberacie...

Náraz absorbujúce zariadenie s pripojeným páskovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16535

Dátum: 29.09.2005

Autori: Gallens Jeroen, Lokere Erwin, Dekeyser Willem

MPK: B60R 19/18

Značky: zariadenie, náraz, absorbujúce, páskovým, připojeným, zariadením

Text:

...dosiahnuť komplikovanejšieštruktúry, ktoré nemožno vyrobiť pomocou jednoduchej operácie tvámenia lisovaním.Prítomnosť pozdĺžnych kovových prvkov, ako je kovový drôt alebo kovové kordy,zabezpečujú dodatočnú absorpciu nárazu voči existujúcej objemovej matrici náraz absorbujúceho zariadenia. Avšak zabránilo sa redizajnu celého náraz absorbujúcehoRozumie sa, že objemová matrica ako taká môže slúžiť ako samotné náraz absorbujúce zariadenie....

Deriváty 6-(pyridínyl)-4-pyrimidónu ako inhibítory tau proteínkinázy 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9729

Dátum: 29.09.2005

Autori: Watanabe Kazutoshi, Kohara Toshiyuki, Fukunaga Kenji, Uehara Fumiaki, Hiki Shinsuke, Yokoshima Satoshi

MPK: A61K 31/505, A61P 25/28, A61K 31/506...

Značky: 6-(pyridínyl)-4-pyrimidónu, deriváty, inhibitory, proteínkinázy

Text:

...PHF, zahrnujú príklady progresívnej supranukleárnejobrny, subakútnej sklerotizujúcej panencefalitídy parkinsonizmu,postencefalitĺdny parkinsonizmus, pugilistickú encefalitídu, Guamský parkinsonský komplex, demenciu s Lewyhovými telieskami.Tau protein sa obvykle skladá zo skupiny príbuzných proteínov,ktorá v SDS-polyakrylamidovej gélovej elektroforézie vytvára mnoho pásov s molekulárnou hmotnostou 48 - 65 kDa, čim je vyvolaná formácia...

Rozperná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9376

Dátum: 29.09.2005

Autor: Linka Martin

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpěrná, kotva

Text:

...to, že sa nevyskytuje žiaden odpad. Pri rozpieraní rozpernej objímky vťahovanímrozperného telesa do rozpernej objímky je rozperná objímka na svojomprednom okraji tvarovaná napríklad kužeľovito sa rozširujúcim rozperným telesom šikmo von. Zmenšený vonkajší rozmer rozpernej objímky na jej prednom okraji umožňuje šikmé nastavenie predného okraja rozpernej objímky von o zmenšenie vonkajšieho rozmeru rozpernej objímky a prípadne ešte naviac o...