Zverejnene patenty 26.09.2005

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6408

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/125, G11B 7/007, G11B 7/00...

Značky: diskové, optické, zariadenie, opticky

Text:

...vrstve, a keď je informácia zaznamenané na cieľovú záznamovú vrstvu, ktorá je druhá alebo ďalej od svetelného zdroja, informácia je zaznamenaná na časť, ktorá je umiestnená na tom istom záznamovom povrchu pásma ako tá z testovacej zóny vyššej záznamovej vrstvy, ktorá je uzatvorená k svetelnému zdroju ako cieľová záznamová vrstva pred testovacím zápisom vykonávaným na testovacej zóne v cieľovej zázna movej vrstve.(0009) Optické záznamové...

Rekombinantná karboxypeptidáza B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11150

Dátum: 26.09.2005

Autori: Bartuch Jörg, Van Den Heuvel Joop, Cordes Arno

MPK: C12N 9/48, C12N 15/57

Značky: karboxypeptidáza, rekombinantná

Text:

...vyššia teplotná stabilita pri 40 °C. Okremtoho existuje vyššia dlhodobá stabilita pri uchovávaní vtekutej forme pri pH 8.0011 Predmetom vynálezu je teda po prvé nukleová kyselinaA, B a C, pričom úsek A má sekvenciu podľa sekv. ID č. 1, úsek0012 Obzvlášť prednostnými sekvenciami pre nukleovú kyselinu, ktorá kóduje prokarboxypeptidázu, sú0013 Predmetom vynálezu je ďalej prokarboxypeptidáza pripraviteľná expresiou nukleovej kyseliny podľa...

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284743

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Radek, Vlček Petr

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: roštom, konkávnym, vpust, obrubníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom, ktorý pozostáva z vrchného rámu (1) s vtokovým otvorom (11). Vrchný rám (1) je uložený na spodnom ráme (2), ktorý je tvarovaný tak, že jeho predná časť je predĺžená a vysunutá pred vtokový otvor (11). Na vnútorných stranách je vybavená osadením (6) s príchytkami (8). Na osadení (6) je uložený konkávny rošt (3), ktorého pozdĺžna os prehnutia je kolmá na pozdĺžnu os obidvoch rámov (1, 2). V protiľahlých...

Chodníkový odvodňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 284742

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/04, E03F 5/042, E03B 7/08...

Značky: odvodňovač, chodníkový

Zhrnutie / Anotácia:

Chodníkový odvodňovač pozostáva z vtokového žľabu (2) a okrajového žľabu (3), ktoré majú na vnútorných pozdĺžnych okrajoch vytvorené drážky (9). Jeden koniec vtokového žľabu (2) je voľný, vybavený osadením (10) a na druhom konci je zaslepenie (5). Jeden koniec okrajového žľabu (2) je vybavený pozičným límcom (4) s drážkou (9) a druhý koniec je voľný. Obidva žľaby (2), (3) sú spojené v osadení (10). Ďalej chodníkový odvodňovač pozostáva z...

Protihluková stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 284741

Dátum: 26.09.2005

Autor: Fabbro René

MPK: E01F 8/00

Značky: stěna, protihluková

Zhrnutie / Anotácia:

Protihluková stena (1) z protihlukových dosák (8, 9) z drevených hoblín spájaných cementom, vybavených profilovaním tvoreným ryhovaním, ktoré sú upevnené na drevenom ráme (6). Drevené rámy (6) sú umiestnené medzi stĺpiky (3) profilu I, pričom protihlukové dosky (8, 9) prekrývajúce stojiny stĺpikov (3) sú upevnené na drevených rámoch (6).

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Masako Izui, Atsushi Hayakawa, Seiko Hirano, Eiichi Nakano, Tsuyoshi Nakamatsu, Masakazu Sugimoto, Yasuhiko Yoshihara

MPK: C12N 9/88, C12N 15/77, C12N 9/06...

Značky: spôsob, buňkách, koryneformná, bakterie, autonomně, l-lyzínu, výroby, vektor, replikovateľný, koryneformnej, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8752

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/0045, G11B 7/125, G11B 7/007...

Značky: diskové, optické, zariadenie, opticky

Text:

...zaznamenané užívateľské dáta. Druhá informačná záznamová vrstva obsahuje tretie testovacie pásmo umiestnené na vnútomom polomere, štvrté testovacie pásmo umiestnené na vonkajšom polomere a druhé dátové záznamové pásmo, na ktorom sú zaznamenané užívateľské dáta. Prvé testovacie pásmo a tretie testovacie pásmo sú umiestnené na rozdielnych polomeroch a vzájomne sa neprekrývajú. Druhé testovacie pásmo a štvrté testovacie pásmo sú umiestnenéna...