Zverejnene patenty 23.09.2005

Veterná elektráreň s chladením generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12792

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 9/00, H02K 7/18...

Značky: veterná, elektráren, chladením, generátora

Text:

...uskutočnenia vynálezu navrhnuté, abyvnútri gondoly boli vo vzájomných odstupoch usporiadané viaceré ventilátory.0012 Obzvlášť výhodne je vnútri gondoly plánovaná plošina, s ventilátormi usporiadanýmipod plošinou a s výstupmi vzduchu pre nasávaný vzduch nad plošinou. Tým sa dosiahne, abybola plošina použitá na vedenie prúdu vzduchu. Súčasne pod plošinou rezultuje druh pokojového priestoru, v ktorom sa nasávaný vzduch môže ustáliť. Pritom...

Spôsob výroby cyklopentanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16797

Dátum: 23.09.2005

Autori: Genger Thomas, Rössler Beatrice, Teles Joaquim, Glass Andreas

MPK: C07C 49/395, C07C 45/28

Značky: spôsob, výroby, cyklopentanónu

Text:

...ale spojené sniekoľkými nevýhodami. Tak sa cyklopentén získava vo vyššie opísanej čistote len pri veľmi vysokých technických nákladoch. Vtechnických procesoch, v ktorých vzniká cyklopentén v potrebných veľkýchtechnických množstvách, je tento prítomný v zmesi s inými uhľovodíkmi ako napríklad cyklopentán. V dôsledku podobných teplôt varu je oddelenie napríklad prostredníctvom destilačných metód spojené so značnými nákladmi.Úlohou tvoriacou...

C-Arylglukosidové inhibítory SGLT2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5135

Dátum: 23.09.2005

Autori: Washburn William, Meng Wei

MPK: C07H 7/00

Značky: sglt2, použitie, c-arylglukosidové, inhibitory

Text:

...vedľajších účinkov v niekoľkých modeloch diabetických hlodavcov a V jednom modeli diabetes u psov. Neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky na plazmatickú rovnováhu iónov. renálnu funkciu alebo renálnu morfológiu ako dôsledok liečby florizinom počas až dvoch týždňov. Okrem toho neboli pozorované žiadne hypoglykemícké alebo iné nežiadúce účinky, ked bol florizin podávaný normálnym zvieratám, navzdory prítomnosti glykosúrie. Bolo publikované,...

Predná časť motorového vozidla obsahujúca zariadenie na ochranu proti nárazom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11131

Dátum: 23.09.2005

Autor: Guinehut Sébastien

MPK: B60R 21/34

Značky: část, vozidla, predná, zariadenie, nárazom, obsahujúca, proti, ochranu, motorového

Text:

...jedno z týchto vystužení obsahuje tlmič pripojený kpriečke nárazníka, a sú v podstate zarovnané pozdĺž v podstate vertikálnej osi zarovnania, pričom prvé a druhé vystuženie sa nachádzajú za predným ochranným krytom .0015 V prvom variante je vzdialenosť prvého a druhého vystuženia pozdĺž osi zarovnania, medzi koncom prvého vystuženia a koncom krytu, ktorý obsahuje vozidlo, v podstate menšia alebo rovná 130 mm, pričom tuhosť priečky druhého...

Kapacitné spínacie zariadenie reagujúce pri zmene veličiny a/alebo na dotyk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4310

Dátum: 23.09.2005

Autor: Romanowski Hans-jürgen

MPK: H03K 17/94

Značky: změne, veličiny, dotyk, kapacitné, reagujúce, zariadenie, spínacie

Text:

...pri zmene veličiny a/alebo na dotyk V úvode uvedenéhodruhu podľa vynálezu znakmi uvedenými V nároku 1.Vynález prináša zo sebou tú výhodu, že vinutou tlačnou pružinou môžu byť premostené rôzne odstupy medzi krycou doskou a nosnou doskou, bez toho, že by sa poloha senzorovej plochy na dolnej strane krycej dosky bočne posunula. Ďalej môžu byť touto vinutou tlačnou pružinou okrem odchýlok V paralelnosti medzi nosnou doskou a krycou doskou...

Diel obloženia s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4249

Dátum: 23.09.2005

Autori: Schulte Frank, Klink Alexander

MPK: B29C 45/14, B60R 13/02, B60R 21/02...

Značky: obloženia, dekoratívnym, povrchom

Text:

...naskrutkovaná, navarená a/alebo nanitovaná. Altematívne alebo doplnkovo môže byť lemovka s dielom0009 Zvlášť výhodný vonkajší vzhľad čiastočne kožou potiahnutého dielu obloženia vznikne,keď viditeľný povrch lemovky aspoň pozdĺž časti okraja čiastkovej oblasti lícovane zakončuje s dekorativnym povrchom mimo čiastkovej oblasti. To je bez problémov realizovateľné, pretože ďalšia vrstva umiestnená na nosníku, je v čiastkovej oblasti...

Zariadenie na úpravu materiálu v tvare častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3966

Dátum: 23.09.2005

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 8/18, B01J 8/00, B01J 2/16...

Značky: materiálů, úpravu, zariadenie, tvare, částic

Text:

...sa dá zvládnuť len technicky nákladným integrovaným ćístiacimsystémom. Hovorí sa pritom o zariadeniach. Cleaning in placealebo Wasching in place.0015 Rozčlenené systémy zariadenia vyžadujú aj relatívne veľké náklady na zvukovú a tepelnú izoláciu, z čoho rezultujú značné náklady na vybudovanie a prevádzku takejto aparatúry. 0016 Z dokumentu US 4,557,904 je známy reaktor na uskutočňovanie exotermických chemických reakcií, v ktorom je...

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu a zariadenie na veternú energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284744

Dátum: 23.09.2005

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/06

Značky: veternú, rotora, energiu, zariadenie, lopatka, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka rotora zariadenia na veternú energiu s prvkami na zníženie hlučnosti vyvolanej lopatkou rotora, pričom prvky sú tvorené vodoodpudzujúcou vrstvou a/alebo povrchom, ktorý je vytvorený aspoň na časti plochy lopatky rotora. Ďalej je opísané zariadenia na veternú energiu, ktoré má rotor s takouto lopatkou, a zariadenie na veternú energiu, pri ktorom je takáto úprava uskutočnená na veži a/alebo na kryte zariadenia.

Univerzálny maskovací materiál na maskovací odev a na maskovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284740

Dátum: 23.09.2005

Autori: Bechtold Willi, Wenger Adrian

MPK: F41H 3/02

Značky: maskovací, univerzálny, maskovanie, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Maskovacia vrstva (11) na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a pre spektrum radarových vĺn, pozostáva zo zdobenia (15), ktoré zahrnuje ozubenú štruktúru (14). Maskovací materiál, ktorý má aspoň jednu prvú vrstvu na maskovanie, výhodne pre viditeľné spektrum, blízke, stredné a vzdialené infračervené žiarenie a spektrum radarových vĺn, a zahrnuje aspoň jednu druhú vrstvu (12) na...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: Van De Water Cornelis Josephus, De Haan Sjoerd Walter Hero, Griffioen Jan Hendrik, Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, Bauer Pavol, Paap Gerardus Christoffel

MPK: G05F 1/20

Značky: transformátora, tohto, plynulej, zariadením, zariadenie, vybavený, takýmto, spôsobu, vykonávanie, úpravy, transformátor, převodů, spôsob, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284737

Dátum: 23.09.2005

Autori: Sipos László, Dányi István, Dányi Zoltán

MPK: E03F 5/26, E03F 5/22

Značky: zhromažďovanie, viacfázových, odpadových, zariadenie, odvádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie a odvádzanie viacfázových odpadových vôd, ktoré má nádrž (17) a tá má prívodnú a odvodnú rúrku (18, 19) a v nádrži (17) umiestnenú čerpadlovú strojovú jednotku, pričom čerpadlová strojová jednotka má elektrický motor (2) umiestnený a tesne oddelený v spoločnom plášti a dve hydraulické jednotky upevnené na jeho hriadeli, pričom jedna hydraulická jednotka je vytvorená ako čerpadlo (3) a druhá ako miešačka (4). Hriadeľ...

Multivalentné psie vakcíny proti mikroorganizmu Leptospira Bratislava a iným patogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10448

Dátum: 23.09.2005

Autori: Tucker Cassius Mcallister, Frantz Joseph, Newby Thomas Jack

MPK: A61P 31/12, A61P 31/04, A61K 39/02...

Značky: leptospira, multivalentné, mikroorganizmů, bratislava, iným, vakcíny, patogénom, proti

Text:

...dôjde k druhotnej infekcii inými antigénmi. Primárne priznaky CCV infekcie zahŕňajú anorexiu, vracanie a hnačku. Frekvencia vracania sa zvyčajne znižuje deň alebo dva po začiatku hnačiek, ale hnačka môže pretrvávaťpočas celého priebehu infekcie. Stolica môže obsahovať krv. CCV infekcia má uväčšiny psov bezhorúčkovitý priebeh a u nekomplikovaných priebehov sa nepozoruje0008 Leptospiróza sa u psov môže objavit vakomkolvek veku so širokým...

Jednoduchý spôsob transplantácie injekčných chondrocytov pre autológnu transplantáciu chondrocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9405

Dátum: 23.09.2005

Autori: Kim Pyoung-min, Ko Chang-kwon, Chang Cheong-ho, Choi Jeong-yong, Jang Jae-deog, Lee Eun-young

MPK: A61K 38/39, A61K 38/36, A61L 27/38...

Značky: transplantácie, transplantáciu, spôsob, injekčných, chondrocytov, jednoduchý, autológnu

Text:

...tkanivom bez podstatne produkcie hyalinnej chrupavky. viacmenej v porovnaní s ľubovoľnými ďalšími obvyklými technikami najdôležitejšiavýhoda ACT spočíva v produkcii hyalinnej chrupavky.0006 Navzdory tejto vynikajúcej výhode autológna transplantácia chondrocytov (ACT) trpí niektorými technickými a teoretickýmiproblémami, ako je ukázané na obr. 1.0007 To za prvé znamená, že táto technika autológnej transplantácie chondrocytov...

Uzáver zásobníka na uchovávanie tekutého nebezpečného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9380

Dátum: 23.09.2005

Autori: Hubert Manfred, Keilberg Birger, Kloss Uwe

MPK: B65D 43/02

Značky: uzáver, materiálů, nebezpečného, tekutého, zásobníka, uchovávanie

Text:

...do smerom von zahnutého rolovaného okraja 7,ktorého plechová hrana 8 končí v (jasnom) radiálnom odstupe pred horným úsekom 5 a obmedzujúceho boku 5. Rolovaný okraj má dostatočne veľký polomer zakrivenia, takže vňom môže byť uložený tesniaci materiál 9 dostatočného objemu, ktorý sa rozkladá smerom dolu cez spodnú otváraciu špáru d 8 rolovaného okraja 7 - kus ďalej pozdĺž obmedzujúceho boku 5.0012 Plášt 2 a, 10 zásobníka 2 (telo) je na...

Nová očkovacia látka pre profylaxiu a terapiu v oblasti veterinárnej a humánnej medicíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8980

Dátum: 23.09.2005

Autori: Bittner Libor, Vrzal Vladimír, Koukalová Dagmar, Braun Dagmar

MPK: A61P 31/10

Značky: nová, látka, medicíny, profylaxiu, terapiu, očkovacia, oblastí, veterinárnej, humánnej

Text:

...použitie phosphomannanu z Candida albícans na terapiu kandidových infekcií a okrem iného aj použitie monoklonálnych teliesok na pasívnu imunizáciu proti kandidovým infekcíám.0013 Očkovacia látka určená k enterálnej aplikácii bez adjuvans obsahujúci usmrtené mikroorganizmy, ktoré môžu inñkovať vagínu, ako napr. Candida albícans, Gardnerellavagínalis, Neíssería gonorrhoea, T richomonas vagínalís alebo Herpes genitalís, je prezentovaná0014...