Zverejnene patenty 22.09.2005

Fúzované GLP-1 polypeptidy (glukagónu podobný peptid 1) so zvýšenou odolnosťou voči peptidáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7007

Dátum: 22.09.2005

Autori: Wallrapp Christine, Geigle Peter, Thoenes Eric

MPK: C07K 19/00, C07K 14/435

Značky: peptidáze, odolnosťou, fúzované, peptid, zvýšenou, voči, podobný, glukagónu, polypeptidy, glp-1

Text:

...s fúzovanými proteínmi GLP-l, ktoré sú tvorené GLP-l zložkami fúzovanými s proteínmi vhodnými na predĺženie polčasu účinku peptidov in vivo. W 0 02/46227 predovšetkým opisuje fúzovaný proteín GLP-l s albumínom alebo imunoglobulínom. Podľa W 0 02/46227 je možné tieto proteíny použiť na liečenie diabetes mellitus nezávislé od inzulínu a celý rad ďalších stavov. Avšak W 0 02/46227 neprichádzas fúzovanými proteínmi tvorenými dvoma zložkami...

Zariadenie na deštrukciu neoplazmatických buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13746

Dátum: 22.09.2005

Autor: Kenny Daniele

MPK: A61H 23/02, A61N 7/00

Značky: zariadenie, neoplazmatických, deštrukciu, buniek

Text:

...na prijateľnú úroveň.0010 Aby sa navyše pri ultrazvukovej terapii zabezpečilo, že sa potenciálne zahreje požadovaný objem tkaniva, musí operátor poznať nielen charakteristiku v skúmanej oblasti, ale musí byť tiež schopný určiť, ktoré tkanivá sa majú zahrievať. Momentálne schopnost vykonávať toto určenie závisí na použití intersticiálnej sondy alebo rádiometra. Aktuálny spôsob tiež neumožňuje zobrazovanie oblasti, okrem použitia iných...

Spôsob a prostriedky na výrobu hyalurónanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6183

Dátum: 22.09.2005

Autori: Frohberg Claus, Koch Rainhard

MPK: A01H 5/00, C12N 15/82, C12N 9/10...

Značky: výrobu, spôsob, hyalurónanu, prostriedky

Text:

...alebo zlúčeniny príbuzné hyalurónanu v neinñkovaných rastlinách (Graves a kol., 1999, Virology 257, 15-23).0006 Katalýza syntézy hyalurónanu sa uskutočňuje pomocou jedinéhoenzýmu integrovaného do membrány alebo asociovaného smembránou, EP 1805312 33184 IHhyalurónan-syntetázy. Hyalurónan-syntetázy, ktoré boli až dosiaľ študované,môžu byt rozdelené do dvoch skupín hyalurónan-syntetázy triedyl a hyalurónan-syntetázy triedy II (DeAngelis,...

Spôsob výroby práškového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11398

Dátum: 22.09.2005

Autori: Roberts Steven James, Stevenson Stewart Robert, Durand Daniel, Bouvier Jean Marie, Maller Gilles, Scott Maxwell

MPK: F26B 1/00, F26B 17/20, F26B 7/00...

Značky: výrobků, výroby, spôsob, práškového

Text:

...plyn.- práškový výrobok dávkovaný do uvedeného stroja na tepelne mechanické spracovanie je recyklovaný po druhej etape sušenia,- v priebehu etapy tepelne mechanického spracovania sa pri atmosférickom tlaku alebo vo vákuu odstraňuje plyn, po premene produktu z tekutého do viskózneho stavu má výrobok v suchom stave koncentrácii sušiny cca 96 až 98 , častice majú po etape tepelne mechanického spracovania koncentráciu sušiny pohybujúcu sa...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/46, B01D 53/68, B01D 53/78...

Značky: výrobných, plynov, čistenie, zariadenie, toxických, procesov

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Zariadenie na zisťovanie a odisťovanie prvej časti kovania a druhej časti kovania na prestavovanie vzájomného sklonu dvoch zložiek, najmä sedadla motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9674

Dátum: 22.09.2005

Autori: Weber Frank, Gutjahr Ralf, Subramanian Karthikeyan, Kienke Ingo

MPK: B60N 2/235

Značky: částí, najmä, dvoch, sedadla, zariadenie, zložiek, sklonu, prvej, druhej, zisťovanie, kovania, vozidla, vzájomného, odisťovanie, motorového, prestavovanie

Text:

...s ohľadom na bezpečnost proti samovoľnému otvoreniu pri nehode. Ďalej tým môže byť zariadenie pri viacerých zataženiach z rôznych prednostných zatažovacích smerov lepšie0009 Ďalej obsahujú západkové prostriedky každý os vykyvovania. Tým môže byt zariadenie konštruované súmerne, takže napriek zvýšenému počet súčiastok je počet rôznych súčiastok malý, čo je priaznivé s ohľadom na vedenie skladu. Súčiastky sú jednoduché a prípadne automaticky a...

Zariadenie na pripevnenie za sucha pokladaných hrebenáčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9116

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hörmann Alfons

MPK: E04D 1/34

Značky: hrebenáčov, pripevnenie, zariadenie, sucha, pokladaných

Text:

...ako keby bola príliš veľká.0010 Ak má horná strana hrebeňovej Iaty príliš malú vzdialenosť od dotyčnéhohrebenáča, musí sa potom horná strana v tomto mieste ohoblovať hoblíkom.0011 Všeobecne používané hrebeňové svorky sú z hliníka a sú obojstranne povrstvene farbou, takže esteticky vyhovujú.0012 Z dokumentu DE 32 17 645 A 1 je známe zariadenie na pripevňovanie strešných škridiel, ktoré je opatrené kovovým pásikom s ohybom v tvare písmena U...