Zverejnene patenty 21.09.2005

Systém strešného nosiča pre vozidlo, spôsob výroby systému strešného nosiča a vozidlo zahrnujúce systém strešného nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7432

Dátum: 21.09.2005

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/00

Značky: výroby, systému, strešného, nosiča, systém, spôsob, vozidlo, zahrnujúce

Text:

...matíc, pričom dva iné rozperné svorníky sú zaskrutkované do slepých nitov. Na karosérii 13 vozidla sa nachádzajú príslušné diery 55, do ktorých sa zasunú rozperné svorniky 50 a potom sa upevnia z vnútornej strany karosérie. Upevnenie z vnútornej strany sa tu výhodne uskutočňuje pomocou matíc, ktoré pôsobia spolu so závitmi vytvorenými na rozperných svorníkoch. Je zjavné, že strešná lišta 2 je na svojom prednom a zadnom konci 52, 54...

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5875

Dátum: 21.09.2005

Autori: Birch Philip Lloyd, Tallis William, Caro Colin Gerald

MPK: B01F 5/06, F16L 9/00, F15D 1/00...

Značky: rúra

Text:

...bočný priestor zabraný potrubím a celková dĺžka potrubia môžu byť relatívne malé, pričom zároveň špirálová konfigurácia potrubia podporuje vírivý tok tekutiny potrubím. Toto taktiež zabezpečuje relatívne širokú svetlost rúry, čo umožňuje, aby rúrou prechádzali prístroje, zariadenia a podobne.0018 Používanie špirálového potrubia s malou výchylkou môže byt výhodné pre procesy obsahujúce miešanie tekutín v rúrach, prestup tepla a hmoty v rúrach...

Vkladanie alebo nastavovanie referenčných polôh pre ovládaciu jednotku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12367

Dátum: 21.09.2005

Autor: Grundmann Steffen

MPK: B66B 13/14, E05F 15/14

Značky: referenčných, jednotku, vkladanie, ovládaciu, poloh, nastavovanie, dveří

Text:

...s akýmikoľvek prostriedkami poskytujúcimi ovládacej jednotke signál pre obmedzenie pohybu v určenom proñle (napr. medzipolohový spínač).Inými slovami povedané, dvere sú voľne premiestniteľné medzi mechanickými koncami dverí, a referenčné polohy je možné zapisovať v ľubovoľnej polohe pozdĺž dráhy. V skutočnosti sú koncové spínače, medzipolohové spínače alebo zarážky podľa doterajšieho stavu techniky pre účely predloženého vynálezu...

Indozolónové deriváty ako inhibítory 11b-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5267

Dátum: 21.09.2005

Autori: Hunziker Daniel, Neidhart Werner, Mayweg Alexander, Cai Jianping, Kühn Bernd, Amrein Kurt, Goodnow Robert Alan

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/416, A61K 31/4245...

Značky: inhibitory, indozolónové, deriváty, 11b-hsd1

Text:

...ako 1 lbeta~ dehydrogenázy, tak l lbeta-reduktázy, pričom aktivita dehydrogenázy je stabilnejšia (PM. Stewart a Z.S. Krozowski, Vítam. Horm. 57 (1999), str. 249-324). Pri testoch na intaktných bunkách však prevažuje aktivita l lbeta-reduktázy, ktorá regeneruje aktívne glukokortikoidy z inertných ll-keto foriem. Taká regenerácia glukokortikoidov bude zvyšovať účinnú koncentráciu glukokortikoidov V bunke, a tým zvyšovať aktivitu...

3-[4-Dibenzo[b,f][1,4]oxazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2- dimetylpropánová kyselina na použitie pri liečbe porúch spánku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11481

Dátum: 21.09.2005

Autori: White James, Solomon Michael, Shiosaki Kazumi, Edgar Dale, Hangauer David

MPK: C07D 267/02, A61P 25/00, A61K 31/553...

Značky: liečbe, spánku, 3-[4-dibenzo[b,f][1,4]oxazepín-11-yl)piperazín-1-yl]-2,2, kyselina, poruch, dimetylpropánová, použitie

Text:

...zlúčeniny na vyvolanie spánku sú účinné pri liečbe spánok - nástup nespavosti, t.j. obtiažl subjektu pri upadaní do spánku, v súčasnej dobe tu nie sú lieky, ktoré je možné indikovať na liečbu spánku pri zachovávaní nespavosti, t.j. udržiavanie spánku subjektu počas normálneho obdobia spánku, po upadnutl do spánku. Preto tu je tiež potrebná zlepšená farmaceutické liečba pre udržiavanie spánku u subjektov, ktoré potrebujú takúto liečbu.0006...

Vodný farmaceutický prostriedok obsahujúci roflumilast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4668

Dátum: 21.09.2005

Autor: Linder Rudolf

MPK: A61K 47/14, A61K 31/44, A61K 9/00...

Značky: obsahujúci, prostriedok, farmaceutický, roflumilast, vodný

Text:

...látky robiace prostriedok.3 izotonickým, tlmivé roztoky, antioxidanty, chelatačné činidlá, konzervačné látky, emulzitikátory,zásady alebo kyseliny na nastavenie fyziologického pH a excipienty na predĺženie účinku.Vhodné korozpúšťadlá sú predovšetkým etanol, glyceroi, propylénglykol a polyetylénglykoí alebo 1,3-butándíol. uprednostňuje sa vtejto súvislosti propylénglykol a polyetylénglykol (najmä makrogol 300/400). Solubilizery, ktoré...

Systém strešného nosiča pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11040

Dátum: 21.09.2005

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: systém, nosiča, vozidlo, strešného

Text:

...nosnej platne, obzvlášť je tam nalepené alebo nastrieknuté.0014 Aj dodatočné tesnenie sa môže vytvoriť ako krúžkové tesnenie, taktiež dodatočné krúžkové tesnenie. Môže sa usporiadať na obvodovú zónu okraja nosnej platnej, predovšetkým na jej vrchnú stranu. Dodatočné tesnenie však môže byť vytvorené alternatívne, predovšetkým ako fóliové tesnenie, výhodne ako celoplošné fóliové tesnenie.0015 Tesnenie a dodatočné tesnenie tvoria separátne...

Postup a zariadenie pre používateľsky špecifickú inicializáciu identifikačných prístrojov v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10820

Dátum: 21.09.2005

Autor: Eberstaller Bernd

MPK: G07F 7/10, G06F 1/00

Značky: prístrojov, inicializáciu, postup, identifikačných, zariadenie, teréne, špecifickú, používateľsky

Text:

...algoritmu. Verejná a privátna časť identifikácie zariadenia sa predvyexpedovaním oznámia centrálnemu zariadeniu.EP 1 810112 3339011 0010 Vďalšom stvárnení vynálezu je navrhnuté, že zbezpečnostných dôvodov pri generovaní inicializačného PIN resp. deinicializačného PIN sa použije kódovací postup a videntitikačnom zariadení sa adekvátne odkóduje inicializačný PIN resp. deinicializačný PIN.0011 Inicializačný PIN alebo deinicializačný PIN sa môže...

Tepelne tvarovaná plastová nádoba na čokoládu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9555

Dátum: 21.09.2005

Autori: Sinichko Henry, Bowers Paul, Abernathy Paul

MPK: B65D 77/00, B65D 43/16

Značky: tvarovaná, čokoládu, plastová, tepelně, nádoba

Text:

...segmentovanej nádoby na cukrovinku tohto vynálezu majúcej štltok zo zmršťujúcej fólie nadObr. 2 je prierezové zobrazenie nádoby Obr. 1 urobené pozdiž osi 2-2.Obr. 3 je bočné zobrazenie nádoby Obr. 1 bez zmršťujúcej fólie ulozene nad nádobou.Obr. 4 je zvýraznené zobrazenie segmentovanej nádoby Obr. 3 ukazujúce umiestnenie cukrovinky v segmentovaných castiach. Obr. 5 je bočné zobrazenie zhora nádoby Obr. 3 ukazujúce cukrovinku, ako je...

Spôsoby chcemickej syntézy a purifikácie diaminofenotiazíniových zlúčenín včítane metyltioniniumchloridu (MTC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14371

Dátum: 21.09.2005

Autori: Wischik Claude Michel, Tan Han Wan, Sinclair James Peter, Marshall Colin, Storey John Mervyn David

MPK: A61P 25/28, A61K 31/54, A61P 35/00...

Značky: diaminofenotiazíniových, syntézy, metyltioniniumchloridu, včítane, spôsoby, zlúčenín, purifikácie, mtc, chcemickej

Text:

...na chlorid. Autori tvrdia, že iné katiónové farbivá, ako je MTC, je možné dočisťovat týmto spôsobom. Kolónová chromatografia však nie je vhodný spôsob na purifikácíu MTC vo veľkých množstvách. 0018 Fierz-David a kol., 1949, opisujú syntézu chloridu zinočnatého podvojnej soli MTC aodstrañovanie zinku cheláciou suhličitanom sodným. po ktorej nasleduje filtrácia, pričom sa vytvorí metylénová modrá zbavená zinku. Autori však priznávajú, že...