Zverejnene patenty 08.09.2005

Spôsob koncentrovania protilátok a ich terapeutické produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18052

Dátum: 08.09.2005

Autor: Winter Charles

MPK: C07K 1/34

Značky: koncentrovania, terapeutické, protilátok, spôsob, produkty

Text:

...Existuje 5 tried imunoglobulínov IgA, lgD, IgE, IgG a IgM, ktoré majú ťažké reťazce označené a, ö, s, y resp. . Triedy y a o sa ďalej delia na podtriedy na základe relatívne malých rozdielov CH sekvencie a funkcie. Napríklad ľudia exprimujú nasledujúce podtriedy IgG 1, lgG 2, IgG 3, lgG 4, IgA 1 a lgA 2.0013 Pojem variabiIná označuje skutočnosť, že určité segmenty variabilných domén sa medzi protilátkami rozsiahlo líšia v sekvencií. V...

Zliatina hliníka na tvárnenie a komponent tepelného výmenníka z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5257

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sucke Norbert William

MPK: C22C 21/00, F28F 21/00

Značky: zliatiny, tejto, komponent, zliatina, výmenníka, tvárnenie, tepelného, hliníka

Text:

...prvkov ako zirkónium, chróm a zinok, ktoré sú prednostné obsiahnuté v množstvách 0,1 až 0,18 hmotn. . Okrem toho sú udržiavané nízke podiely železa, kremíkaa mangánu. Veurópskom patente EP 1 017 865 B 1 je uvedená voči korózii pomerne odolná zliatina hliníka, pri ktorej bolo zirkóníum nahradené titánom. Tieto zliatiny hliníka však nemajú na základe nízkych obsahov mangánu premnohé použitia dostatočnú pevnosť.0006 Vďalšom európskom...

Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5029

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: A44B 18/00, B29C 47/12, B29C 43/22...

Značky: nosného, výroby, spôsob, nosný, pásu

Text:

...tvarovaciu vrstvu sito 11 sjednotlivými tvarovacími dutinami 12. Takáto tvarovacia dutina 12 je napríklad znovu zobrazená zväčšená na obrázku 3. Ďalej sú tvarovacie dutiny 12, čo nie je bližšie zobrazené, rozdelené pravidelne po vonkajšom obvode v pozdĺžnom smere tvarovacieho valca so svojim sitom 11, pričom rozdelenie a počet sa dá voľne voliť. Obrázok 3 znovu uvádza pozdĺžny rez príslušnej použitej tvarovacej dutiny 12, pričom...

Materiál odolný proti vpichu, výrobok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284718

Dátum: 08.09.2005

Autori: Böttger Christian, Fuchs Yuval, Fels Achim

MPK: F41H 1/02

Značky: použitie, výrobok, proti, odolný, obsahom, materiál, vpichu

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál je vyrobený z najmenej dvoch tkanív, spojených spolu polymérnym filmom, pričom tkanina pozostáva z priadze s pevnosťou v ťahu najmenej 900 MPa a polymérneho filmu, ktorý spája tkaniny a má pevnosť v ťahu najmenej 10 MPa, pričom polymérny film spájajúci tkaniny má modul pružnosti v ohybe od 1500 do 4500 MPa.

Bezpečnostný hák k parkúrovým prekážkam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4263

Dátum: 08.09.2005

Autor: Kováč Július

MPK: A63K 3/00

Značky: bezpečnostný, prekážkam, parkúrovým

Text:

...cca 130 kg sa uvoľní nosič brvna z konzoly ale nespadne na zem. Nosič brvna sa v čape len otočí a sklopí smerom dole. Uvoľnenie nosiča brvna je závislé od nastavenej uvoľňovacej sily, čo je jeho druhou podstatnou výhodou, Uvoľnenie nosiča brvna možno menit V rozmedzí zaťažovacej váhy od cca 70 do 180 kg. Po uvoľnení bariéry pri kolízií je nosič možné uviest do pôvodnej polohy tak,že sa preklopí zo zvislej do vodorovnej polohy. Nastavenie...

Prachotesná ochranná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4262

Dátum: 08.09.2005

Autor: Kúdola Vladimír

MPK: E06B 5/10, E06B 9/00

Značky: ochranná, prachotěsná, zábrana

Text:

...v zatvorenom stave.Obr. 2 znázorňuje schematický pohľad na prachotesnú ochrannú zábranu v otvorenom stave.Obr. 3 znázorňuje schematický pohľad na spôsob prichytenia prachotesnej ochrannej zábrany na dverový otvor špeciálnou lepiacou páskou.Obr. 4 znázorňuje schematícký pohľad na prachotesnú ochrannú zábranu s možnosťou oddelenia vnútomej časti zábrany od jej celku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 je znázomená prachotesná...

Trojuholníkový skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4261

Dátum: 08.09.2005

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: trojuholníkový, bicykel, skládací

Text:

...prislušenstvá, pričom tieto riaditkové príslušenstva sú spevnené.Takýto skladací bicykel sa vyznačuje tým, že dolný úsek hlavného nosníka l má tesne pred koncovým oblúkovým úsekom 5 pripevnené odpredu zosilnenie 7 a dvojstupňový retiazkovo ozubený hnací prevod je realizovaný tak, že V zadnej časti tohto zosilnenia 7 je rovnobežne s osou zadného kolesa otočne upevnená medzipoloos 8, ktorá má kolmo upevnené malé ozubené koliesko 9 na...

Združená frézovacia stolica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4260

Dátum: 08.09.2005

Autor: Dragančík Jindřich

MPK: B27C 1/00

Značky: stolica, združená, frézovacia

Text:

...ťah na orezávací nôž 10. Posuvný pohyb orezávacieho noža 10 v nožovom vedení 9 je obstaraný ramenom 31, pripojeným jednak k orezávaciemu nožu 10 a jednak k možnému ovládaču 15. Medzi prvým vodiacim stolom 3 a dnihýrn vodiacim stolom 4, je v upevňovacej doske 35 upravený otvor 36. Do otvoru 36 je situované rýchlootáčkové vreteno 12,ktoré je upevnené v držiaku 16, uchytenému odspodu v upevňovacej doske 35. Na rýchlootáčkovom vretene 12 je...

Prepravný kontajner, najmä stavebnicovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4259

Dátum: 08.09.2005

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 19/20

Značky: prepravný, najmä, konštrukcie, kontajner, stavebnicovej

Text:

...kontajner V základnom uskutočnení podľa obr. l a obr. 2 je zložený z dna 1, veka 2, čelnej obvodovej steny 3, zadnej obvodovej steny 4 a dvoch bočných obvodových stien 5, ktorých základom je plochá sendvičová doska 6. Sendvičová doska 6 je tvorená krycími vrstvami 61,61, tvoriacimi v podstate plášť, vo vnútri ktorého je vložená výplň 62, napríklad vo forme voštínovej dosky n - bokého typu, kde okrem šesťbokej štruktúry znázomenej na obr....

Zvlákňovacia hubica na výrobu polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4258

Dátum: 08.09.2005

Autori: Zimány Vladimír, Lučivjanský Jaroslav

MPK: D01D 4/00

Značky: výrobu, zvlákňovacia, polypropylénových, vlákien, hubica

Text:

...požiadavkám sortimentu s nízkou jednotkovou hmotnosťou aj mimo tieto hranice.Hlavné a podstatné výhody navrhovaného riešenia spočívajú vtom, že sú minimalizované rozdielne vzdialenosti medzi otvormi hubice, čím sú zabezpečené podmienky toku a chladenia polymémej taveniny. Na hubici je optimálne využitá plocha a určené sú limity pre jednotlivé sústredné kružnice. Je zabezpečené rovnake chladenie pri radiálnom prúdeni chladiaceho...

Zdvíhacia plošina valníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4257

Dátum: 08.09.2005

Autori: Hlad Miroslav, Michal Radovan

MPK: B66F 7/02

Značky: zdvíhacia, valníka, plošina

Text:

...je zložená z podlahy 5, štyroch vertikálnych rohových nosníkov 4, štyroch vodiacich závitových tyčí 6, štyroch maticových reťazových kolies 9, náhonu 1 a reťaze 8 -pozri obr. 1. Na úložnej plo SK 4257 Uche valníka je pritom osadená iba jedna podlaha 5 plošiny,ktorá má pri každom rohu na nezobrazenej úložnej ploche valníka vo vertikálnych rohových nosníkoch 4 upevnenú vodiacu závitovú tyč 6 s osadeným maticovým reťazovým kolesom 9 - pozri obr....

Zariadenie na plnenie komôr koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4256

Dátum: 08.09.2005

Autori: Havrland Miroslav, Fojtík Jan

MPK: C10B 31/02, B65G 69/18

Značky: zariadenie, koksárenskej, plnenie, baterie, komor

Text:

...zošikmenou plochou. Tlačný krúžok je spojený s výkyvnou objímkou, ktorá je prepojená s elektrickým, prípadne hydraulickým alebo pneumatickým pohonom zdvíhacieho zariadenia prostredníctvom kĺbových tyčí a zdvíhacieho rámu. Dolný koniec spodného dielu má tvar lievika a je vybavený vonkajšou tesniacou plochou tvaru guľového výseku otočenou smerom dolu, ktorá dosadá v pracovnej polohe na zošikmený povrch voľného tesniaceho krúžku,ktorý je...

Jednotka na riadenie pohybu a reguláciu činnosti zariadenia na odber kalu, najmä z nádrží úpravní a čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4255

Dátum: 08.09.2005

Autori: Gabriel Petr, Ház Stanislav, Kopecký Petr

MPK: C02F 11/00

Značky: nádrží, odber, kalů, riadenie, činnosti, čistiarní, najmä, jednotka, zariadenia, reguláciu, odpadových, úpravní, pohybu

Text:

...kruhových nádržiach 1 otočným upevnením na stredovom stlpe ll a podvozkom na homom okraji 12 nádrže 1, ako vyplýva z obr. 2 a 4 a pri nádržiach 1 pravouhlého pôdorysu, napríklad obdĺžnikových, podvozkom po homom okraji 12 ich protiľahlých stien, ako vyplýva z obr. 1 a 3. Vlastný pohyb podvozkového mosta 2 je pritom realizovaný bežnými neznázomenými prostriedkami, a to bud kolesami odvaľujúcimi sa na koľajnici, prípadne priamo na homom okraji...

Násypníkový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4254

Dátum: 08.09.2005

Autor: Mišún Marián

MPK: F02B 45/00

Značky: násypníkový, spalovací, motor

Text:

...koleso je osadené na zvislom hriadeli, na ktorom sa nachádza kužeľové ozubenie. Pomocou kužeľového ozubenia je zabez pečený prevod otáčavého pohybu z vodorovného kľukového hriadeľa na zvislý hriadeľ s osadeným revolverovým kolesom. Dávkovanie sypkej výbušnej zmesi sa prevádza pomocou násypníka sypkej výbušnej zmesi s klapkou. Klapka, ktorá klže po obvode revolverového kolesa musí byt väčšia ako šírka výfukových otvorov ale musí byt...

Včelársky výklz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4253

Dátum: 08.09.2005

Autor: Staroň Igor

MPK: A01K 47/06

Značky: výklz, včelársky

Text:

...a výstupného otvoru - vstupný otvor je niekoľko násobne väčší ako je Výstupný otvor pre včely. Po vložení výklzu do úľa, medzi plodísko a medník, za 24 až 48 hodín prevažná väčšina včiel opustí medník, ktorý sa potom zoberie z úľa s podstatne menším počtom včiel. Pri medobrani sa tým zníži prácnosť odstraňovania včiel z medníka. Doteraz používané typy výklzov dostatočne neuspokojovali predstavy včelárov, aby v čo najkratšom čase...

Univerzálne oceľové debnenie na monolitické základové konštrukcie oplotenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4252

Dátum: 08.09.2005

Autor: Baráni Pavel

MPK: E04G 13/02, E04H 17/22

Značky: konštrukcie, oplotenia, ocelové, univerzálne, monolitické, debnenie, základové

Text:

...diely môžu byť opatrené viacerými dištančnými kužeľmi pre zlepšenie stability a pevnosti celého debnenia a spojenie je najvýhodnejšie zabezpečiť pomocou čapu, vloženého do priebežných otvorov dištančných kužeľov a príečneho poistného lichobežníkového klinu v čape. Spojenie príložných dielov však môže byt zabezpečené akýmkoľvek známym rozoberateľným spojom,napr. čap - pružná západka, skrutkový spoj, čap - tvarovaná pružina a pod.Spojením...

Lavička s reklamnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4251

Dátum: 08.09.2005

Autor: Hebík Jiří

MPK: G09F 23/00

Značky: plochou, lavička, reklamnou

Text:

...osobami, je umiestnená na úrovni očí, a má lepšie využitie ako pri jednostrannom tak aj pri obojstrannom polepení. Oddelenie reklamnej dosky od chrbtovej opierky je výhodné v tom, že chrbtová opierka môže byt vytvorená v jednoduchom úzkom prevedení, na ktorom sa neusadzuje toľko prachu ako na rozmemej reklamnej doske a značne sa tak znižuje miera znečistenia odevov sediacich osôb. Okrem toho, pri lepení plagátov môžu na reklamnej...

Výfuk vzduchovej dverovej clony

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4250

Dátum: 08.09.2005

Autor: Hazuka Pavel

MPK: F24F 7/10, F24F 13/06

Značky: vzduchovej, dverovej, výfuk, clony

Text:

...týkajúcej sa zariadenia na tvorbu vzduchovej clony v dverových otvoroch,najmä u vozidiel miestnej hromadnej dopravy.Tieto systémy majú tiež rad nevýhod oproti ďalej navrhovanému riešeniu.Skôr uvedené nevýhody výfukov používaných v súčasnosti do značnej miery odstraňuje výfuk vzduchovej dverovej clony podľa technického riešenia, ktorý je vytvorený z dosky, obvykle z oceľového plechu, vybavenej sústavou dýz.Dýzy zabezpečujú, že prúd...

Náplecný držiak videokamery

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4249

Dátum: 08.09.2005

Autor: Adamkovič Vladimír

MPK: F16M 13/00, F16M 13/04

Značky: držiak, náplecný, videokamery

Text:

...Nosná konzola je na svojej prednej strane opatrená taktiež optickým indikátorom stavu akumulátora. Regulátor napätia upravuje napätie kamery z 12 V na napätie podľa potreby od cca 5 V do 12 V.Hlavnou výhodou tohoto náplecného držiaka videokamery je, že takto uchytená videokamera s držiakom umiestneným na pleci, má zaručenú podstatne vyššiu stabilitu obrazu pri filmovaní, ako keď je držana len voľne v ruke, čím sa zvýši kvalita snímaného...

Prednakladač knižných blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4248

Dátum: 08.09.2005

Autor: Zedek Ladislav

MPK: B42C 11/06

Značky: prednakladač, blokov, knižných

Text:

...Do lisovacích klieští prednakladača sa vloží nový knižný blok. Lisovacie kliešte sa zatvoria a fixujú blok v chrbtovej časti. Zároveň je blok pridržiavaný pomocnými protilmi, aby nedochádzalo k stranovému vychýleniu bloku. Takto pripravený blok čaká na návrat unášacích klieští, ktoré ihneď preberú nový knižný blok z lisovacích klieští a okamžite pokračujú v pohybe k ďalším staniciam.Výhodou tohto technického riešenia je, že odpadá čas na...

Multifunkčný bilbórd alebo bigbórd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4247

Dátum: 08.09.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: multifunkčný, bilbórd, bigbórd

Text:

...bigbórdu. Napokon na obr. 7 je znázomené prepojenie bigbórdu mobilnou sieťou s riadiacim centrom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne...

Riadiaci a monitorovací systém strelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4246

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 5/056

Značky: riadiaci, strelnice, systém, monitorovací

Text:

...na elektrický prívod.Riadiaci a monitorovací systém strelnice podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa elektrickou energiou zásobujú jednotlivéPri použití opísaného riadiaceho a monitorovacieho systému strelnice sa infonnačné toky...

Zdvihák cvičného terča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4245

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 7/04

Značky: cvičného, terča, zdvihák

Text:

...technických prostriedkov. Riadiaca elektronika zdviháka cvičného terča odovzdá informáciu o stave terča V podobe modulovaného signálu do elektrickej siete napájania.Zdvihák cvičného terča podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa...

Tepelnoizolačný obal na kozmetické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4244

Dátum: 08.09.2005

Autor: Máčik Peter

MPK: B65D 81/38

Značky: výrobky, kozmetické, tepelnoizolačný

Text:

...o hrúbke steny 5 až 10 mm, o vonkajšom priemere prevyšujúcom priemer kozmetického výrobku o 12 až 22 mm ajeho výšku o 12 až 22 mm a zhotoveného z ľahčených plastov.Tepelnoizolačný obal môže byť opatrený reŕlexnou kovovou vrstvou vnútri ľahčeného plastu alebo na jeho vonkajšom povrchu.Ľahčeným plastom na výrobu tepelnoizolačného obalu na kozmetické výrobky je tvarovaný ľahčený polystyrén,polyetylén alebo polyuretán.Tepelnoizolačný obal na...

Ovládač chodbového svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4243

Dátum: 08.09.2005

Autor: Sihelský Peter

MPK: H05B 39/00, H01H 43/00

Značky: světla, chodbového, ovladač

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1 - bloková elektrická schéma, obr. 2 - zapojenie zariadenia do obvodu,obr. 3 - podrobná elektrická schéma.Zariadenie ovládača chodbového svetla podľa obr.l pozostáva zo šiestich blokov, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Elektronický spínač 1 je tvorený polovodičovou súčiastkou typu triak. Merač výstupného prúdu 2 podľa obr.l je tvorený súčiastkami, ktoré sú...

Zapojenie na bezpečné vyhodnotenie striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4242

Dátum: 08.09.2005

Autori: Minařík Karel, Faran Antonín, Bukač Pavel, Srb Stanislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 19/165...

Značky: bezpečné, striedavého, zapojenie, napätia, vyhodnotenie

Text:

...napätie generované v zdroji striedavého napätia 1 má takú okamžitú polaritu, že na prvej svorke 1-1 zdroja striedavého napätia 1 je kladná polperióda, kým na druhej svorke 1-2 zdroja striedavého napätia l je zápomá polperióda, potom dochádza k nabíjaniu prvého kondenzátora 3 v obvode,v ktorom je vodivo otvorená prvá dióda 4 a v ktorom je prúdový náraz nabíjacieho prúdu tlmený rezistorom 2. Vďaka zahradenému prechodu druhej diódy 5...

Krb bez funkčného komína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4241

Dátum: 08.09.2005

Autor: Budz Jaroslav

MPK: F24C 15/00

Značky: funkčného, komína

Text:

...dvierok. Týmito dvierkami sa dá pohodlne regulovať výška ohňa, prípadne uzatvorením horáka dochádza k zahaseniu plameňa v ktorejkoľvek fáze horenía.Výhodou navrhovaného riešeniaje, že naše riešenie živého ohňa V interiéri alebo exteriéri je v prevažnej miere len dekoratívnou záležitosťou. Takýto krb sa dá zabudovat do murovanej steny, alebo zakvačit ako obraz. Nevyžaduje si žiadnu úpravu interiéru, budovanie odvetrávacích komínov....

Autodeštrukčný dnový zapaľovač bojových elementov kontajnerových striel stabilizovaných rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4240

Dátum: 08.09.2005

Autori: Turoň Miroslav, Chromý Emil

MPK: F42C 9/16

Značky: elementov, stabilizovaných, autodeštrukčný, kontajnerových, zapalovač, dnový, striel, bojových, rotáciou

Text:

...zapaľovača pozostáva z roznetky a ihly, autodešmikčného kotúča, rozbušky, zapaľovač je uzavretý podložkou a je naskrutkovaný na bojový element.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu. Obr. l znázorňuje celkový pohľad na zapaľovač s bojovým elementom. Obr. 2 znázorňuje osový rez zapaľovačom, obr. 3 znázorňuje mechanizmus maskovej istoty a autodeštrukcie v izometrickom reze. Na obr. 4 je priečny rez...

Stavebná zmes s obsahom papierovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4239

Dátum: 08.09.2005

Autori: Plačko Jaromír, Supuka Pavel

MPK: C04B 18/24

Značky: hmoty, stavebná, obsahom, papierovej

Text:

...kašu. Do tejto papierovej kaše sa pridá 7 objemových cementu. Obsah cementu môže kolísat V rozsahu 5 až 9 objemových. Výsledná papiero-cementová hmota sa zhomogenizuje premiešaním a necha odstát minimálne 4 hodiny.K 50 objemovým tejto papiero-cementovej hmoty sa pridá 37,5 objemových piesku alebo pieskovej drte s veľkosťou zma od 0,4 do 0,8 mm a 12,5 objemových cementu. Ako cement je výhodné použit cement triedy 425.Stavebná zmes...

Elektronický systém na vyťažovanie dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4238

Dátum: 08.09.2005

Autor: Nedeliak Miloš

MPK: G08G 1/00

Značky: systém, elektronický, vyťažovanie, dopravy

Text:

...jedného z nezávislých mobilných telefónov je prepravcom, ktorý prepravuje dňa 5. ll. v dopoludňajších hodinách svoj tovar uložený v obaloch s rozmerom 2 x 2 x x 2 m s váhou 100 kg z Tmavy do Bratislavy a cestu späť v odpoludňajšich hodinách medzi 13,00 hod a 14,00 hodinou má nevyťaženú. Rozhodne sa ponúknuť vyťaženie tak, že na známe telefónne čísla vyťažovacieho elektronického systému odošle SMS správu predpisaného základného formátu...

Doručenková obálka s doručenkou a dvomi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4237

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: obálka, kupónmi, dvomi, doručenková, doručenkou

Text:

...efektivitu práce pracovníkov, ktori by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude V budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a dvoma kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddelíteľnou chlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej...

Doručenková obálka s doručenkou a tromi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4236

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, tromi, kupónmi, doručenková, doručenkou

Text:

...by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a tromi kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou ohlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej rozdelená na doručenku a tri...

Doručenková obálka s dvoma kupónmi zakrytými oddeliteľnou chlopňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4235

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: chlopňou, doručenková, dvoma, obálka, zakrytými, kupónmi, oddeliteľnou

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Kupóny sa oddeľujú od prednej steny obálky pomocou perforácií. Ku prekryliu otvoru vzniknutého V prednej stene obálky odtrhnutím kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastnosti, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byť na rube prednej strany vystužené bud jednotlive kupóny, alebo celá plocha prednej strany....

Doručenková obálka s doručenkou a jedným kupónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4234

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: kupónom, doručenková, doručenkou, jedným, obálka

Text:

...a znižoval by efektivitu práce pracovníkov,ktorí by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať ľahkú manipuláciu ako odosielateľovi, tak tiež doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a jedným kupónom. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou chlopňou, ktorá je pomocou...

Visací reklamný kalendár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4233

Dátum: 08.09.2005

Autor: Valocka Milan

MPK: G09F 23/00, B42D 5/04

Značky: reklamný, kalendář, visací

Text:

...na jednom z mesiacov.Výhodou kalendára je tiež to, že aj keď má po roztvorení /zavesení/ formát väčší ako A 3, je zložiteľný na polovicu a dá sa tak zasielať poštou vo veľkej obálke. Vrchná závesná časť cca 60 mm vysoká s logami firiem je súčasne obsahom a zoznamom slúžiacím aj na rýchlu orientáciu pre tých, ktorí si chcú prezrieť produkty firiem počas celého roka, či už dopredu alebo sa chcú spätne vrátiť k niektorej z firiem.Prehľad obrázku...