Zverejnene patenty 01.09.2005

Kmene produkujúce ferulát esterázu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7328

Dátum: 01.09.2005

Autori: Nsereko Victor, Rutherford William, Spielbauer Annette, Smiley Brenda

MPK: A23K 1/165, C12N 9/18

Značky: kmene, spôsoby, esterázu, produkújuce, ferulát, použitia

Text:

...bolo nájdené, že bakteriálne kmene produkujúci ferulát esterázu alebo ich funkčné mutanty sú vhodné na použitie ako inokulum za účelom zlepšenia0007 Ďalej sa prišlo na to, že trávenie rastlinnej vlákniny zvieraťom je posilnené v prípade kŕmenia zvieraťa účinným množstvom ferulát esterázu obsahujúcejkompozície, vyznaćujúce sa tým, že ferulát esteráza je odvodená od bakteriálnehokmeňa, ktorý produkuje ferulát esterázu alebo.0008 uskutočnenia...

Domény a epitopy meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13252

Dátum: 01.09.2005

Autori: Scarselli Maria, Rappuoli Rino, Giuliani Marzia, Masignani Vega, Di Marcello Federica, Pizza Mariagrazia, Veggi Daniele, Ciucchi Laura

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095

Značky: domény, proteínu, meningokokového, epitopy, nmb1870

Text:

...vynález teda poskytuje chimérické NMB 1870 proteíny,ktoré obsahujú časti NMB 1870 z odlišných rodín, ako jedefinované v patentových nárokoch. Zatiaľ čo každá NMB 1870rodina môže vyvolať tvorbu protilátok (napríklad u myší),ktoré sú účinné len proti kmeňom v rovnakej NMB 187 O rodine,chimérickê polypeptidy podľa vynálezu môžu vyvolať tvorbu protilátok, ktoré rozpoznávajú NMB 187 O proteíny z viac ako jednej rodiny. 0008 Baktericídne...

Spôsob výroby základného materiálu pre sieťotlač a základný materiál tohto typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13247

Dátum: 01.09.2005

Autori: Koster Johannes Franciscus Gerardus, Koopman Wilfried Franciscus Maria, Poelman Jacob Jacobus, Blankenborg Stephanus Gerardus Johannes

MPK: B41C 1/14

Značky: sieťotlač, materiálů, základný, výroby, základného, materiál, spôsob, tohto

Text:

...sú na sebe nanesené najmenej dve vrstvy vytvrditeľné svetlom. Jedna z týchto svetlom vytvrditeľných vrstiev je mäkšia a Iepkavejšia než vrstva, ktorá sa nachádza pod ňou, čo umožňuje, aby bolo sieťotlačové sito prinajmenšom čiastočne ponorené do tejto vrstvy. Tvrdí sa, že pre dosiahnutie optimálnej priľnavosti by sito malo byť ponorené najmenej do polovice hrúbky svojho priečneho prierezu.0009 Z tohto dôvodu je predmetom tohto vynálezu...

Zariadenie na výrobu izolovanej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11967

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B65D 3/22, B29C 65/02, B65D 81/38...

Značky: zariadenie, výrobu, izolovanej, nádoby

Text:

...oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútomého pohárika počas manipulácie snádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútomý pohárik vplášti najmä vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja, takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu.Je však tiež možne upevniť vzájomne teleso pohárika aplášť...

Kmene produkujúce ferulát esterázu a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11551

Dátum: 01.09.2005

Autori: Nsereko Victor, Smiley Brenda, Rutherford William, Spielbauer Annette

MPK: C12R 1/225, A23K 1/165, C12N 9/18...

Značky: ferulát, spôsoby, kmene, esterázu, použitia, produkújuce

Text:

...ktoré konzumuje, nutné pokryť energetickú potrebu mikroorganizmov v tráviacom trakte a synchronizovať ju sdostupnosťou rastlinných proteínov. Absencia synchrónnosti vedie k a) špatnému využitiu proteínov a iných živín v tráviacom ústrojenstve, b) strate dusíka vmoči a stolici a c) potrebe nadmerných množstiev proteínových koncentrátov ako doplnku stravy. Použitie organizmova enzýmov môže zlepšiť a zvýšiť hodnotu krmiva, ktoré zvieratá...

Kapotový dielec nárazníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4517

Dátum: 01.09.2005

Autor: Diaw Baye

MPK: B60R 19/18, B60R 21/34

Značky: nárazníka, kapotový, dielec

Text:

...X, Y, Z, v ktorom- os X je pozdĺžna os vozidla orientovaná zozadu dopredu,- os Y je priečna os orientovaná sprava doľava, ak berieme do úvahy smer jazdy- os Z je zvislá os orientovaná zdola nahor.0010 V celom nasledujúcom opise sa pojmy týkajúce sa orientácie a poziciechápu v rámci tohto súradnicového systému.0011 Táto predná strana vozidla obsahuje prednú plochu 1 vozidla, na ktorej sú namontované prednostne chladič chladiaceho systému a...

Okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11273

Dátum: 01.09.2005

Autori: Knepper Elmar, Fischer Christian

MPK: E06B 3/24, E06B 3/56

Značky: dveře

Text:

...s bežnýmiTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená oknom, dverami,fasádnym. prvkom, zimnou záhradou alebo podobne podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1 V spojení so znakmiVýhody dosiahnuté vynálezom spočívajú okrem iného vylúčenia nevýhod stavu techniky V tom, že prostredníctvom obežnej tesniacej chlopne umiestenej V drážke pre sklo sú čelná strana izolačnej sklenenej tabule a lepidlo umiestené do úložnej štrbiny chránenej pred...

Izolovaná nádoba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4220

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato Gianfranco

MPK: B29C 65/02, B65D 81/38, B65D 3/00...

Značky: spôsob, nádoba, izolovaná, výroby

Text:

...spájaciu oblasť, pretože tieto sapoužijú len na zábranu uvoľnenia vnútorného pohárikat počas manipulácie s nádobou prezostavenie. Zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení príslušného horúeeho nápoja alebo podobne do nádoby zostane vnútorný pohárík v plášti najmä Vdôsledku hmotnosti príslušného nápoja. takže príslušné spájacie miesto alebo spájacía oblast vyžaduje len celkom malú spájaciu silu..le však tiež možné upevniť teleso...

Vodohospodárske zariadenie na úpravu dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10485

Dátum: 01.09.2005

Autor: Göhre Karlheinz

MPK: E03F 5/10, E03F 5/14, E02B 7/20...

Značky: dažďovej, úpravu, vodohospodářské, zariadenie

Text:

...najmä zaradený S k hrablicovému roštu priradenému vzdúvaciemu štítu. Usporiadanie týchto vzdúvacích štítov jevýhodne tak vytvorené, aby so stúpajúcou hladinou nahromadenejvody najprv otváral hrablicíanl priradený vzdúvací štít, resp. núdzový uvoľňujúci vzdúvací štít len potom otváral, keď hladina nahromadenej Vody dosiahne úroveň, ktorá leží nad hladinou nahromadenej vody, pri ktorej má otvárať hrablicovému roštu priradený vzdúvací štít....

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/02, B29C 65/78, B29C 65/00...

Značky: izolovaná, nádoba

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...