Zverejnene patenty 26.08.2005

Terapeuticky účinné analógy alfa-MSH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14131

Dátum: 26.08.2005

Autori: Frokiaer Jorgen, Nielsen Soren, Jonassen Thomas Engelbrecht Norkild, Larsen Bjarne Due

MPK: A61K 38/34, A61P 29/00, C07K 14/685...

Značky: terapeuticky, alfa-msh, analogy, účinné

Text:

...1 919 947 34 496 Mmozgovú mŕtvicu, prechodnú renálnu ischémiu, väčší chirurgický výkon a orgánovú transplantáciu. Pretože choroby spôsobené ischémiou sú mimoriadne častými príčinami morbidity a mortality a pretože sú stále častejšie transplantácie orgánov, sú veľmi potrebné liečebné stratégie s potenciálom pre obmedzenie reperfúznych poškodení, aby sa zlepšilo verejné zdravotníctvo. Základná patofyziológia ischemických reperfúznych poškodení...

Výroba TNFR-Fc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7186

Dátum: 26.08.2005

Autori: Lasko Daniel, Drapeau Denis, Luan Yen-tung, Mercer James, Wang Wenge

MPK: C12N 15/62, C12P 21/02, C07K 14/435...

Značky: výroba, tnfr-fc

Text:

...Obrázok 16 zobrazuje anti-Lewis Y titerv kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0026 Obrázok 17 zobrazuje hladiny laktátu v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0027 Obrázok 18 zobrazuje hladiny amónia v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom. 0028 Obrázok 19 zobrazuje osmolaritu v kultúrach s dodaným glutamátom a glutamínom.0029 Obrázok 20 zobrazuje hustoty buniek anti-Lewis Y. Každý graf je priemerom z dvoch...

Výroba TNFR-Ig fúzneho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6646

Dátum: 26.08.2005

Autori: Luan Yen-tung, Mercer James, Wang Wenge, Drapeau Denis, Lasko Daniel

MPK: C12P 21/02, C12N 15/62

Značky: výroba, tnfr-ig, fúzneho, proteínu

Text:

...hladovanlm.0021 Obrázok 11 zobrazuje hladiny Iaktátu anti-GDF-B bunkových kultúr v kontrolných podmienkach a v kultivačných podmienkach s glutamínovým hladovaním.0023 Obrázok 13 zobrazuje odozvu na dávku železa anti-GDF-B buniek v kultivačnom prostredí Médium 1 a Médium 2.0024 Obrázok 14 zobrazuje hustotu buniek v kultúrach s dodaným glutamátom a glutaminom. 0025 Obrázok 15 zobrazuje životaschopnost buniek v kultúrach s dodaným...

Zameriavacie zariadenie pre strelnú zbraň a strelná zbraň s možnosťou montáže zameriavacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6044

Dátum: 26.08.2005

Autor: Scherpf Christian

MPK: F41G 1/00

Značky: zameriavacie, montáže, strelnú, střelná, zariadenie, zameriavacieho, možnosťou, zbraň, zariadenia

Text:

...podstate menej problematické, než v0010 Ako veľmi účelná sa pre rozhranie javí bezdrôtová a pritom hlavne optická realizácia,pričom presné vzájomné vyrovnanie oboch strán kvôli presne vopred určenej polohe korektne namontovaného zameriavacieho zariadenia na hlavní strelnej zbrane je možné dosiahnuť bez0011 Ďalšia výhoda konceptu podľa vynálezu spočíva v možnosti umiestniť na ergonomicky priaznivom mieste spínač na manuálne zapínanie a...

Bezolovnatá spájka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4845

Dátum: 26.08.2005

Autori: Chew Kaihwa, Kho Vincent Yue Sern

MPK: B23K 35/26, C22C 13/00

Značky: spájka, bezolovnatá

Text:

...využitie zdrojov, zvlášť keď je štandard výrobkov, užívajúcich známe bezolovnaté spájky, často nižší než hodnota dosiahnuteľná pri užitíbežných spájok obsahujúcich olovo.Dokument US 5,410,184 popisuje mikroelektronickú sústavu,obsahujúcu integrovaný obvod, ktorý je upevnený na substráte pomocou prepojenia čipov spájkovanín tvoreného bezolovnatou spájkou na báze cínu, ktorá obsahuje značné množstvo prímesí medi. Spájka je tvorená zliatinou...

Spôsob zhotovovania sviečok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3666

Dátum: 26.08.2005

Autori: Feige Stefan, Lohmann Heinrich, Thewes Dieter

MPK: C11C 5/00

Značky: sviečok, zhotovovania, spôsob

Text:

...postavenej úlohy je navrhnutý spôsob podľa znakov patentového nároku číslo 1. 0010 Výhodné úpravy a ďalší rozvoj tohto vynálezu sú predmetom dodatočne patentovaných nárokov. 0011 Spôsob podľa tohto vynálezu spočíva v tom, že sa vosková masa V tekutej a/alebo pastovitej a/alebo pevnej podobe spolu s prípadnými farbivami a vonnými látkami roztaví vo výtlačnom lise s dvojitou špirálou a vo forme homogénnej zmesi sa nanesie do slepej...