Zverejnene patenty 23.08.2005

Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7137

Dátum: 23.08.2005

Autori: Pateman Antony Frank, Thomson Michael Anthony

MPK: B01F 3/04, B67D 1/00

Značky: zariadenie, sýtenie, plynom, stlačeným, kvapaliny

Text:

...na prebublávanie plynu cez kvapalinu v nádobe, ktorá je tesne spojená sozariadením na sýtenie oxidom uhličitým.0011 Hlava na sýtenie oxidom uhličitým je súčasťou zariadenia na sýtenie oxidom uhličitýmtak, že sa môže pohybovať hore a dole vzhľadom na držiak nádoby, aby bolo možné priložiťhlavu na sýtenie oxidom uhličitým na otvor ústia nádoby alebo fľaše vloženej v držiaku namiesto toho, aby sa nádoba ručne umiestňovala do hlavy na sýtenie...

Kompozícia na prípravu 17-vinyl-triflátov ako intermediátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18481

Dátum: 23.08.2005

Autor: Bury Paul

MPK: C07J 31/00, C07J 43/00

Značky: intermediátov, přípravu, kompozícia, 17-vinyl-triflátov

Text:

...and Application in Organic Chemistry,Synthesis, 1982, 85-126 (Stang et al.).0006 Na strane 107 článku sa neodporúča používat jednoduché bázy, ako je pyridín, lutidín alebo trietylamín, pretože tieto bázy poskytujú nežiaduce vedľajšie produkty v stupni triflátu. Stang et al. miesto toho odporúčal použitie 2,6-di-terc-butyl-4-metylpyridinu (DTBMP) napriek skutočnosti, že táto báza je drahá. Tak všetky opisané syntézy triflátového...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16144

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nakao Ryu, Nagasawa Masaaki, Tanaka Nobuyuki, Asami Kazuyasu

MPK: C07D 277/56, C07C 51/377

Značky: amínotiazolových, spôsob, přípravy, derivátov, medziprodukt

Text:

...Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, kedy metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že v prípade, kedy je uskutočňovaná arnidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny s Z-aminotiazolom, t.j. použitie prostriedkov, pri ktorých reaguje fenylester 2-hydroxy aromatickej0009 Spôsob môže byť...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a výroba medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15910

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nakao Ryu, Asami Kazuyasu, Nagasawa Masaaki, Tanaka Nobuyuki

MPK: C07D 277/56, C07C 51/377

Značky: amínotiazolových, medziproduktov, spôsob, derivátov, přípravy, výroba

Text:

...demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj v prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vprípade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatíckej...

Ovládací mechanizmus pre blokovanie otočného krytu pre sedačkovú lanovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4726

Dátum: 23.08.2005

Autori: Coudurier Stéphane, Michel Daniel

MPK: B61B 12/00

Značky: mechanizmus, krytu, blokovanie, otočného, ovládací, lanovku, sedačkovú

Text:

...západky, ktoráobsahuje naklonenú rampu a zárez približne kolmý vzhladom na prvé- lanový spoj prepája ovládacie prvky a stredný uplnaci bod ovládacej páky- lanový spoj kĺže v puzdre, ktoré je pripevnené na závesné rameno prostrednictvom upínacích zariadení a na okraj blokovacieho mechanizmu- ovládacia páka má tvar V, jeden jej koniec sa napája na prvú os a druhý koniec nesie valček.Prehľad obrázkov na výkresoch0008 Ďalšie výhody avlastnosti...

Spôsob prípravy 17-vinyltriflátov ako medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11485

Dátum: 23.08.2005

Autor: Bury Paul Stanley

MPK: C07J 43/00, C07J 31/00

Značky: medziproduktov, 17-vinyltriflátov, spôsob, přípravy

Text:

...s titulom Perfluoroalkanesulfonic Esters Methods of Preparation and Application in Organic Chemistry, Synthesis, 1982, 85-126 (Stang a koI.).0006 Strana 107 prehľadného článku odporúča nepoužívať jednoduché bázy, ako je pyridín, Iutidín alebo trietylamín, pretože tie poskytujú nežiaduce vedľajšie produkty v stupni triflátu. Stang a kol. miesto toho odporúčajú použitie 2,6-di-terc-butyl-4-metylpyridínu (DTBMP) napriek skutočnosti. že táto...

Pyrimidínsulfónamidové deriváty ako modulátory chemokinových receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15565

Dátum: 23.08.2005

Autori: Stonehouse Jeffrey Paul, Preston Cherylin Francis, Meghani Premji, Smith Neal Michael, Cheshire David Ranulf, Cox Rhona Jane

MPK: A61K 31/5377, C07D 403/12, C07D 401/12...

Značky: chemokínových, receptorov, pyrimidínsulfónamidové, deriváty, modulátory

Text:

...Cmalkenylu alebo Cggalkinylu, pričom táto skupina je substituovaná l, 2 alebo 3 substituentmi nezávisle vybranými z hydroxyskupiny, aminoskupiny,Cmalkoxyskupiny, Cmalkylaminoskupiny, di(C 1 ×,a 1 kyl)aminoskupiny, N-(C 14,alkyl)-N-(fenyl)aminoskupiny, N-Cmalkylkarbamoylu, N,N-di(Calkybkarbamoylu, N-(CMaIkyD-N-(fenyDkarbamoylu, karboxyskupiny, fenoxykarbonylu, -NR 8 C 0 R 9, -SO 2 R°, -SO 2 NR 5 R 6, -NR 8 SO 2 R 9 aR 3 je trífluórmetyl...

Spôsob výroby diarylcykloalkylových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10500

Dátum: 23.08.2005

Autori: Holla Wolfgang, Maier Claus-jürgen, Burgard Andreas, Mutti Stéphane, Hachtel Jochen, Tappertzhofen Christoph, Kulitzscher Berndt, Junker Bernd, Hoerlein Rolf, Salagnad Christophe, Stuedemann Thomas, Zocher Frank

MPK: C12P 7/62

Značky: diarylcykloalkylových, spôsob, výroby, derivátov

Text:

...najskôr zavedenej ochrannej skupiny, je nutné odstrániť benzylové ochranné skupiny hydrogenizáciou. Pri hydrogenizácii môže z určitej časti rovnako dochádzať k opätovnému odštiepeniu prvého substituenta, ktorý bol už vzodpovedajúcom medzistupni naviazaný na cieľovú molekulu, čo vedie k zníženiu výťažku. Silylové ochranné skupiny sa odstraňujú fluoridom, čo aj v tomto prípade vedie k ďalším vedľajším reakciám ostatných substituentov...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10116

Dátum: 23.08.2005

Autori: Tanaka Nobuyuki, Nagasawa Masaaki, Asami Kazuyasu, Nakao Ryu, Aida Yoshiyuki

MPK: C07C 65/21, C07C 67/08, C07C 51/377...

Značky: derivátov, amínotiazolových, medziproduktov, spôsob, přípravy

Text:

...skupiny aromatíckých karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu v polohe 2,pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej Lewisovej kyseliny a rozpúšťadla umožňuje selektívnu demetyláciu iba 2-metoxy skupiny aromatickej karboxylovej kyseliny, a to aj V prípade, keď metoxy skupiny sú prítomné v polohách 3, 4 a 5. Pôvodcovia ďalej objavili, že vpripade, keď je uskutočňované amidačná reakcia 2-hydroxy aromatickej karboxylovej kyseliny...

Metánsulfonátové soli abiraterón-3-esterov a znovuzískanie solí abiraterón-3-esterov z roztoku v metyl-terc-butyléteri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8027

Dátum: 23.08.2005

Autor: Hunt Neil John

MPK: C07J 31/00, C07J 43/00

Značky: znovuzískanie, metánsulfonátové, abiraterón-3-esterov, solí, roztoku, metyl-terc-butyléteri

Text:

...kde R znamená nižšiu acylovú skupinu s 2 až 4 atómami uhlíka a R je akoje definované vyššie, z metyI-terc-butyléteru (MTBE).0012 Výhodne je kyselinou vytvárajúcou sol so zlúčeninou vzorca (I) kyselina chlorovodíková,sírová alebo toluoyltartárová, alebo najmä kyselina metánsulfónová.0013 Použitím súčasného vynálezu je možný spôsob výroby zlúčeniny vzorca (l), ktorý nevyžaduje chromatografíckú purifikáciu vžiadnom štádiu syntézy. Výnález...

Spôsob prípravy aminotiazolových derivátov a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19473

Dátum: 23.08.2005

Autori: Aida Yoshiyuki, Nakao Ryu, Tanaka Nobuyuki, Asami Kazuyasu, Nagasawa Masaaki

MPK: C07C 51/377, C07C 205/60, C07C 51/347...

Značky: medziproduktov, amínotiazolových, přípravy, spôsob, derivátov

Text:

...aromatickej karboxylovej kyseliny a poskytnúť touto demetylačnou metódouv priemyselnom meradle spôsob prípravy aminotiazolových derivátov použiteľných ako liečiv.0010 Tento vynález poskytuje spôsoby výroby podľa nárokov 1 a 2. Preto, výsledkom niekoľkých rôznych štúdií spôsobu selektívnej demetylácie 2-metoxy skupiny aromatických karboxylových kyselín, ktoré majú metoxy skupinu V polohe 2, pôvodcovia objavili, že kombinácia konkrétnej...