Zverejnene patenty 22.08.2005

Sklený plniaci materiál pre plasty a polyméry a spôsob prípravy skleného plniaceho materiálu pre plasty a polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 284701

Dátum: 22.08.2005

Autori: Ferrante Antonio, Rossi Francesco

MPK: C08K 9/04, C03C 25/10, C08J 5/08...

Značky: materiál, materiálů, plniaceho, spôsob, polyméry, plasty, plniaci, skleného, přípravy, sklený

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený plniaci materiál (1) pre plasty a polyméry zahrnujúci granuly (2) skleného materiálu vybavené spojivovou kompozíciou výhodne zo skupiny esterov kyseliny alkylortokremičitej, zvlášť zo skupiny aminosilánov, ktorého podstata spočíva v tom, že každá z týchto granúl zahrnuje množstvo fragmentov (3) skleného materiálu aglomerovaného pomocou tejto spojivovej kompozície (4). Postup prípravy zahŕňa: rozomieľací krok, v ktorom je sklený materiál...

Spôsob čistenia alkalických vôd a ich odsoľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284700

Dátum: 22.08.2005

Autori: Mikloš Vojtech, Fröhlich Ladislav, Buchovecká Danka

MPK: C02F 1/52, C02F 1/70, C02F 1/66...

Značky: čistenia, odsoľovanie, spôsob, alkalických

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia a odsolenia alkalických vôd, ktoré sú znečistené najmä sodíkom, draslíkom, hliníkom a prípadne chrómom tak, že vyčistená voda spĺňa legislatívne požiadavky na čistotu povrchových vôd. Vyčistenie vody sa dosiahne prídavkami fluoridových a hliníkových zlúčenín do vody v takom slede, že vznikne zrazenina kryolitu (Na3AlF6), ktorá sa po odfiltrovaní a vysušení stáva kvalitnou komerčnou surovinou. Do procesu odsoľovania...

Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284699

Dátum: 22.08.2005

Autori: Herbst Heinz, Pfaendner Rudolf, Hoffmann Kurt

MPK: C08L 67/02, C08K 5/5333, C08J 11/04...

Značky: molekulovej, hmotnosti, zvyšovania, spôsob, polykondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti polykondenzátov, pri ktorom sa polykondenzát zohrieva na teplotu od 100 do 5 °C pod teplotou topenia s prídavkom aspoň jedného stericky bráneného esteru alebo monoesteru kyseliny hydroxyfenylalkylfosfónovej.

Vysávač prachu s krytom motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284698

Dátum: 22.08.2005

Autori: Jacobs Carsten, Schönhoff Helmut, Arnold Hans-peter, Heider Uwe

MPK: A47L 9/28, A47L 9/32

Značky: krytom, prachu, motora, vysávač

Zhrnutie / Anotácia:

Vysávač (1) prachu s krytom (G) motora má prípadne pripojenú filtračnú komoru (10) a nosnú tyč (St), ktorá je zastrčiteľná do vidlicového lôžka (21) v kryte (G) motora. Pri jej zasunutí je ovládaný výkonový spínač (24), umiestnený v kryte (10) motora. Výkonový spínač (24), ktorý je vyhotovený ako posuvný spínač, je vybavený nadstavcom (48) na diaľkové ovládanie, ktorý je pri súčasnej aktivácii výkonového spínača (24) ovládaný zasunutím nosnej...

Spôsob kondicionovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284697

Dátum: 22.08.2005

Autori: Remy Marc Joseph Henri, Langelin Henri René, Poisson Régis, Judenne Eric

MPK: C02F 11/14, C02F 1/54, C02F 1/52...

Značky: spôsob, kondicionovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kondicionovania kalu, v ktorom sa pridáva vápno a aspoň jedno organické flokulačné činidlo a potom sa kal flokuluje. Spôsob podľa vynálezu je charakteristický tým, že pridané vápno iba zvyšuje pH kalu na hodnotu, ktorá je nad hodnotou pH, ktorá spôsobuje degradáciu použitého organického flokulačného činidla po skončení flokulácie.

Preťahovacie zariadenie a linka vytvorená z takýchto zariadení a spôsob ťahania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284696

Dátum: 22.08.2005

Autori: Robbe Lionel, Ceccacci Pierbruno, Chouvel Jean, Lemire Jean, Sauvonnet Jean-louis

MPK: B21C 1/22, B21C 1/30

Značky: preťahovacie, spôsob, linka, zariadenie, ťahania, takýchto, vytvorená, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovacie zariadenie (1) na ťahanie dlhého kovového výrobku (2) na ťahaný dlhý kovový výrobok (2') zmenšeného prierezu obsahuje preťahovací blok (7) a ťažné zariadenie (16) ťahaného dlhého kovového výrobku (2'). Ťažné zariadenie (16) obsahuje dva hnacie remene (17), vzájomne priblížené k sebe a obiehajúce v opačných smeroch, ktoré lineárne unášajú uvedený ťahaný dlhý kovový výrobok (2'). Preťahovacie zariadenie ďalej obsahuje zariadenie (19)...

Peptidové deriváty, farmaceutický prípravok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284695

Dátum: 22.08.2005

Autori: Nyström Jan-erik, Gustafsson David

MPK: C07K 5/06, A61K 38/55

Značky: farmaceutický, použitie, prípravok, deriváty, peptidové, přípravy, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidové deriváty vzorca (I), kde substituenty p, q, R1, R2, R3, R4, Y, n a B majú špecifické významy, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom. Opísané deriváty sa používajú ako konkurenčné inhibítory pre tripsínu podobné proteázy, ako je trombín, zvlášť na liečenie stavov, kde je požadovaná inhibícia trombínu (napríklad trombóz), a ako antikoagulačné činidlá.

Kapsula na prípravu a dodanie nápoja vstrekovaním tekutiny pod tlakom do kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9307

Dátum: 22.08.2005

Autori: Denisart Jean-paul, Denisart Jean-luc, Mandralis Zenon Ioannis, Kaeser Thomas, Benelmouffok Abdelmalek

MPK: B65D 81/00

Značky: vstrekovaním, kapsuly, dodanie, tlakom, tekutiny, přípravu, kapsula, nápoja

Text:

...výživového produktu.0014 Vjednom uskutočnení vynálezu je poskytnutý vstrekovaci priestor, umožňujúci zavedenie vstrekovacieho prostriedku vo forme najmenej jedného prúdu natlakovanej tekutiny cez vstrekovaciu stenu. Takže prostriedok konfigurovaný na pribrzdenie prúdu a zníženie rýchlosti.3 vstrekovania tekutiny a na distribúciu tekutiny na lôžko substancie drží vstrekovací priestor tekutiny oddelene od komory.0015 Teda kapsula podľa...

Elektrický prístroj s možnosťou napojenia modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8829

Dátum: 22.08.2005

Autori: Schaub Thomas, Müller Peter, Dean Michael, Megnet Rolf

MPK: G01R 22/00, G01R 11/04, H05K 5/02...

Značky: elektricky, napojenia, prístroj, modulu, možnosťou

Text:

...modul sebestačný, t. j. že má samozásobovanie, alebo potrebuje napájanie jednosmerného prúdu, príp. striedavého prúdu. Vkaždom prípade predstavuje elektrickýprístroj podľa vynálezu popri štandardizovanom komunikačnom rozhrani vo vybraní naumiestnenie ľubovoľného dodatkového modulu napájanie jednosmerného alebo striedavého prúdu zakaždým prostredníctvom vhodných pripojení.Takto je nový elektrický prístroj otvorený pre každé ľubovoľný...

Zóna obaleného katalyzátora, katalytický systém a spôsob na simultánnu redukciu NOx a zničenie amoniaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19162

Dátum: 22.08.2005

Autori: Patchett Joseph Allan, Dettling Joseph Charles

MPK: B01D 53/94, B01J 23/63, B01J 35/00...

Značky: amoniaka, zničenie, katalytický, obaleného, systém, katalyzátora, spôsob, simultánnu, zóna, redukciu

Text:

...na zničenie NH 3 downstream od katalyzátora SCR. Totospojenie katalyzátora SCR s downstream katalyzátorom na zničenie NH 3 poskytuje systém spracovania emisií, ktorý môže oxidovať nadbytok amoniaku, ktorý sa nespotrebuje pri reakcii SCR na N 2. Teda, tento systém môže V princípe poskytovať injekcie množstiev amoniaku do výfukového plynu, ktoré sú väčšie ako stechiometrické množstvo potrebne na spracovanie NOx, so zníženým rizikom...