Zverejnene patenty 18.08.2005

Heterocyklické kondenzované zlúčeniny ako antidiuretické činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7272

Dátum: 18.08.2005

Autor: Pitt Gary Robert William

MPK: A61P 7/00, A61K 31/55, A61K 31/551...

Značky: činidla, heterocyklické, kondenzované, antidiuretické, zlúčeniny

Text:

...vrátane ich tautomérnych foriem a príjateľných solí.Vynález sa ďalej týka nových V agonislov.Navyše sa vynález týka farmaceutických kompozícii obsahujúcich najmenej jednu zlúčeninu podľa vynálezu. Tieto zlúčeniny môžu byt použité pri liečbe polyúríe, vrátane polyúríe súvisiacej s centrálnym diabetes insipidus, nočnou enurézou, noktúríou, dennou inkontinenciou, oddialením mikcie, alebo môžu byt použité pri poruchách spojených s...

Rastliny so zvýšenou aktivitou škrob fosforylujúceho enzýmu R3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7243

Dátum: 18.08.2005

Autor: Frohberg Claus

MPK: A21D 2/00, A01H 5/10, A23L 1/0522...

Značky: zvýšenou, rastliny, škrob, fosforylujúceho, aktivitou, enzymů

Text:

...hľuzovýalebo koreňový zásobný škrob, ako napríklad tapioka (0,008 ), sladký zemiak(0,11 ), maranta trstinová (0,021 °/o), alebo zemiak (0,089 ). Vyššie citované percentá obsahu škrobového fosfátu sú v každom prípade založené na suchej váhe škrobu a stanovil ich Jane a kol. (1996, Cereal Foods World 41 (11), 827832).0008 Škrobový fosfát môže byť prítomný vo forme monoesterov v polohe C-2,C-3 alebo C-6 polymerizovaných glukózových monomérov...

Liečenie orálnej alebo intestinálnej mukotitídy podávaním ľudského IL-18

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5436

Dátum: 18.08.2005

Autori: Lee Judithann, Dede Kimberly

MPK: A61P 1/00, A61K 38/20

Značky: il-18, podávaním, liečenie, mukotitídy, ľudského, intestinálnej, orálnej

Text:

...chronickými žilovými vredmi na nohách. DaCosta, a ďalší, Wound Rep. Reg. 7 17-25 (1999). Na myšom exciznom modeli hojenia rán autori preukázali, že IL-18 podporuje hojenie rán. Mechanizmus,ktorým lL-18 podporuje hojenie rán môže byt založený na prozápalovej podstate uvedeného cytoklnu, alebo ako indukčné činidlo pre rastové faktory, ako je indukčný faktor monocytovej kolónie granulocytov.0013 Polypeptidy podľa tohto vynálezu možno získať a...

Spôsob dimenzovania hardvérových komponentov pre základňové stanice CDMA komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8772

Dátum: 18.08.2005

Autor: Schröder Bernd

MPK: H04W 16/18

Značky: komunikačných, hardvérových, základnové, spôsob, dimenzovania, komponentov, stanice, sietí

Text:

...pravdepodobnostíobslúženia v uplinku pri zohľadneni pixlovo individuálnom rozdelení prevádzky, 0006 Táto úloha je podľa tohoto vynálezu riešená s pomocou znakov0007 Výhodné vytvorenie a ďalšie výhodné znaky spôsobu podľa tohotovynálezu sú vymedzené v závislých patentových nárokoch.0008 Zásadné rozšírenie spôsobu podľa tohoto vynálezu oproti dosiaľznámemu spôsobu spočíva vzohľadnení soft kapacity, to znamenáobmedzenej sieťovej kapacity pri...

Chladiace zariadenie pre penové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8742

Dátum: 18.08.2005

Autor: Frank Walter

MPK: C03B 19/08, C03B 25/08

Značky: zariadenie, pěnové, chladiace

Text:

...prichádza do kontaktu s povrchom chladeného penového skla.0022 Výhodne sa chladiace médium transportuje nad penovým skleným pásom v pozdĺžnom smere s pozdĺžnou konvekciou, ktorá môže nastať bud paralelne alebo neparalelne a diagonálne alebo v ostrom uhle k smeru transportu. Vysoko turbulenlný tok by sa mal výhodne udržiavať naprieč celej šírky prierezu, ako aj pozdĺžneho prierezu, pričom sa to zaručuje pomocou rozdelenia chladiacej sekcie na...

Poľnohospodársky poľný postrekovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1234

Dátum: 18.08.2005

Autor: Austermann Stefan

MPK: A01M 7/00

Značky: poľný, poľnohospodársky, postrekovač

Text:

...dosiahnutiu nasávacej hĺbky 4 - 8 m. Odpor spätného ventilu ďalej tiež podporuje odvzdušňovanie systému prostredníctvom miešadla.Výhodné vyhotovenie spätného vedenia do sacieho vedenia je zaistené tým,že sú rôzne spätné vedenia, aktívne v priebehu postrekovacej prevádzky, združené do jediného zberného vedenia, zaústeného do sacieho vedenia.Ďalšie podrobnosti vynálezu sú zrejmé zpopisu príkladného vyhotovenia a z výkresu.Výkres...

Antimikrobiálne peptidy obsahujúce motív arginínu a/alebo lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8324

Dátum: 18.08.2005

Autor: O'neil Deborah

MPK: A61K 38/16, A61K 38/04, C07K 14/00...

Značky: obsahujúce, peptidy, lyzínu, antimikrobiálne, motiv, arginínu

Text:

...peptidu alebo jeho fannaceuticky piijateľnej soli podľa vzorca Ikde peptid pozostáva z 3 až 200 aminokyselín a kde I a m predstavujú čísla od 0 do 10 n je číslo od 1 do 10 X a Y sú rovnaké a sú to arginíny, pri výrobe lieku na liečbu infekcie dermatofytov.0012 Peptidy z toho vynálezu sú užitočné okrem iného pri liečbe alebo prevencii mikrobiálnych infekcií.0013 V preferovanom aspekte tohto vynálezu peptid obsahuje 3 až 100 aminokyselín,...

Substituované tienopyrolkarboxamidy, pyrolotiazolkarboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsylon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7941

Dátum: 18.08.2005

Autori: Fink David Marc, Collar Nicola Dawn, Chiang Yulin

MPK: A61P 25/00, C07D 495/00, A61K 31/00...

Značky: tienopyrolkarboxamidy, pyrolotiazolkarboxamidy, príbuzné, analogy, inhibitory, substituované, epsylon, kazeínkinázy

Text:

...a každýcicavčí gén Per kóduje proteín s proteínovou dimerizačnou doménou označovanou ako PAS(PAS je akronymom pre prvé tri proteíny PER, ARNT a SIM, o ktorých sa zistilo, že zdieľajú túto funkčne dôležitú dimerizačnú doménu), ktorá je vysoko homológna s doménou PAS hmyzieho PER. Hladiny všetkých Per messengerových RNA (mRNA) a proteínov kolísajú v priebehu cirkadiármeho dňa a úzko sa zúčastňujú tak pozitívnej, ako aj negatívnej regulácie...

Varianty neublastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7697

Dátum: 18.08.2005

Autori: Pepinsky Blake, Silvian Laura, Rossomando Anthony

MPK: A61K 38/00

Značky: neublastínu, varianty

Text:

...polypeptid obsahujúci aminokyseliny 15-113 zo SEQ ID NO 5. V niektorých formách polypeptidové aminokyseliny 10-113 zo SEQ ID N 025. V niektorých formách polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 5.Tento vynález tiež zahŕňa kcmjugáty obsahujúce polypeptid popísaný v tomto dokumente konjugovaný na polymér nevyskytujúci sa prirodzene. Príkladom takéhoto polyméru je syntetický polymér rozpustný vo vode, napríklad polyalkylén...

Laserové zariadenie pre vytváranie laserového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7593

Dátum: 18.08.2005

Autor: Hafner Thomas

MPK: H04N 9/31, H01S 5/00

Značky: lúča, zariadenie, vytváranie, laserového, laserové

Text:

...lúč, pričom sa má spotrebovať len máloenergie, Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený predmetom nezávislého patentového nároku. Ďalšie výhodné uskutočnenia vyplývajúz príslušných závislých patentových nárokov.Prve zariadenie na vytváranie díelčieho laserového lúča slúži pre vytváranie červeného laserového lúča, druhé zariadenie na vytváranie dielčieho laserového lúča slúži pre vytváranie modrozeleného laserového lúča so zelenou laserovou...