Zverejnene patenty 28.07.2005

Spôsob výroby oceľovobetónovej konštrukcie steny a stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6704

Dátum: 28.07.2005

Autor: Müller Michael

MPK: E04B 2/86, E04B 1/16

Značky: spôsob, konštrukcie, stropů, výroby, stěny, oceľovobetónovej

Text:

...používaní normálneho betónu môže prísť k púšťaniu cementovej kaše čerstvého betónu. Aby sa tomu zabránilo, musí sa pri bežnom systéme debnenia, ktorý sa máznova používať, naniesť izolácia a musia sa naniesť príslušnéseparačné prostriedky na povrch debniaceho systému, ktorý sa má znova používať, aby sa uvoľnenie debnenia od vytvrdeného betónu mohlo uskutočniť bez škôd na povrchu betónu a povrchu debnenia. Poškodenie povrchu betónu, resp....

Spôsob a zariadenie na regulovanie elektrického vykurovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12354

Dátum: 28.07.2005

Autor: Brieger Klaus-peter

MPK: G05D 23/20, G05D 23/19, F24H 9/20...

Značky: elektrického, systému, spôsob, zariadenie, regulovanie, vykurovacieho

Text:

...izby alebo podobne za používania najmenej jednéhoakumulačného vykurovacieho zariadenia. Určuje sa množstvo tepla,ktoré je potrebné nazhromaždiť podľa požadovanej nabíjacej hodnoty referenčnej funkcie v závislosti od vonkajšej, miestnej teploty, pričom táto požadovaná hodnota nabitia sa korigujev závislosti od krivky spotreby zásobníka tepla.0007 Dokument DE 44 32 745 Cl sa týka spôsobu riadenia prevádzky akumulačného vykurovacieho...

Zariadenie a spôsob na plnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4761

Dátum: 28.07.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A23C 3/00, A23L 2/42, B65B 3/04...

Značky: plnenie, zariadenie, spôsob

Text:

...foliového vrecka v zanadeniV ďalšom tu rozoberieme ako priklad fóliove vrecká, ako napriklad vrecká s dnom na postavenie, ako vzor obalov.Na obr. 1 je znázornená otočné zariadenie gg na pootočenie fóliovýchvreciek g. Neznázornené je plniace zariadenie, ktoré môže byt u zariadeniaatváracím viećkom 51 (pozri obr. 3). Po naplnení fóliových vrecíek g náplňou sa nasadía uzatváracie viečka 4, aby sa fóíiové vrecká g uzavreli. Fólíové vrecká g...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: sedla, oporná, bicykel, tělesa, kostra

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Stabilizovaná sústava prostaglandínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15432

Dátum: 28.07.2005

Autor: Robertson Steven

MPK: A61K 9/06, A61K 31/5575, A61K 47/34...

Značky: stabilizovaná, prostaglandinů, sústava

Text:

...pripravuje z a) niektorého polyetylénoxidu, b) biderivátu a c) niektorého biderivátového ízokyanátu (podľa popisu vo W 0 2004/029125). Je výhodou, že lineámy polyuretánový hydrogél môže napučať vo vode a je vhodný ako nosič analógu syntetického prostaglandínu PGE v sústave prívodu. Okrem toho je lineámy polyuretánový hydrogél sústavy prívodu možné zaťažiť vo vode zle rozpustnými liečivami, ako napríklad analógom syntetického prostaglandínu...

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Rátkai Zoltán, Greff Zoltán, Domán Imre, Simig Gyula, Seres Péter, Clementis György, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Balázs László, Sztuhár Ilona

MPK: C07C 49/697, C07C 45/51, C07C 45/81...

Značky: čistého, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, spôsob, přípravy, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly, spôsob ich prípravy, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284670

Dátum: 28.07.2005

Autori: Bechtel Wolf Dietrich, Palluk Rainer, Weiser Thomas, Carter Adrian, Grauert Matthias, Pschorn Uwe

MPK: C07D 221/26, A61K 31/435, A61K 31/485...

Značky: farmaceutický, přípravy, spôsob, obsahom, substituované, prípravok, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-metano-3-benzazocín-10-oly všeobecného vzorca (I), kde X znamená jednoduchú väzbu, -O-, C1-4alkylén, C1-8alkylénový mostík, ktorý môže byť prípadne prerušený atómami kyslíka R1 znamená vodík, metyl, etyl, fenyl R2 znamená vodík alebo metyl R3 znamená vodík, fluór, chlór a iné R4, R5 a R6 znamenajú od seba nezávisle vodík, metyl alebo etyl R7 znamená napríklad terc-butyl, cyklohexyl, fenyl a iné R8 znamená...

Zariadenie na spojenie rovného konca a príruby dvoch členov potrubia a tesné a zablokované zostavenie členov potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284669

Dátum: 28.07.2005

Autori: Schneider André, Lescot Didier, Bourgin René, Favier Noël, Vitel Jean-pierre

MPK: F16L 23/028, F16L 23/024

Značky: rovného, členov, těsné, konca, zablokované, zostavenie, dvoch, príruby, zariadenie, potrubia, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (7) na spojenie rovného konca (1) a príruby (3) dvoch členov (2, 4) potrubia obsahujúce osovo stlačenú tesniacu súpravu (8) z elastoméru, ktorá obsahuje teleso (15), opreté o protiprírubu (11) na stlačenie súpravy (8), a ďalej pred týmto telesom (15) a v jednom celku s ním pätku (16), opretú proti prírube, pričom radiálne vonkajší povrch (22) tohto telesa je určený na podoprenie na reaktívnom povrchu (27, 27A) protipríruby (11),...

Cyklistické sedlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8213

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: cyklistické, sedlo

Text:

...correlationof corporeal function and structure, J. Urol. 1996 October,156(4)l 320-9).0006 Druhý urológ Ulrich Schwarzer z urologického oddelenia univerzitného lekárskeho centra V Kolíne, 50924 Nemecko, a urológovia Frank Sommer, Teodor Klotz, ClausCremer a Udo Engleman uskutočnili štúdie najprv V roku 19990007 Tieto štúdie viedli k nasledujúcim záverompre zachovanie prúdenia krvi V penise nezávisí na veľkostipodušky, avšak na dĺžke...

Použitie (R)-(halogénbenzyloxy)benzylaminopropánamidov ako selektívnych modulátorov sodíkových a vápnikových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7835

Dátum: 28.07.2005

Autori: Barbanti Elena, Thaler Florian, Fariello Ruggero, Salvati Patricia, Caccia Carla

MPK: A61K 31/00, A61K 45/00, A61P 1/00...

Značky: modulátorov, sodíkových, selektívnych, použitie, r)-(halogénbenzyloxy)benzylaminopropánamidov, vápnikových, kanálov

Text:

...prevencii neurodegenerácie apri potláčaní neuropatickej bolesti. Rôzne antiepileptické liečivá, ktoré stabilizujú dráždivostneurónov, sú účinné pri neuropatickej bolestitgabapentín, pregabalin).Okrem toho sa v niekoľkých modeloch zápalovej bolesti pozorovalo zvýšenie expresie alebo aktivity sodíkových kanálov, čo naznačuje úlohu sodíkovýchkanálov pri zápalovej bolesti.Vápnikové kanály sú proteíny preklenujúce membránu apozostávajúce...