Zverejnene patenty 21.07.2005

Bunky zacieľujúce nádor, upravené na produkciu ligandu indukujúceho apoptózu, súvisiaceho s faktorom nádorovej nekrózy (TRAIL)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7115

Dátum: 21.07.2005

Autori: Colotta Francesco, Carlo-stella Carmelo, Gianni Alessandro

MPK: C12N 5/16, C12N 15/19, C07K 14/435...

Značky: nekrózy, nádorovej, indukujúceho, apoptózu, ligandu, buňky, faktorom, súvisiaceho, upravené, produkciu, trail, nádor, zacieľujúce

Text:

...použitia plazmidov a virusových vektorov s vhodnými regulačnými genetickými prvkami, ako sú tkanivovo-špecifické promótory alalebo enhancery.0021 Optimálnu transdukčnú účinnost buniek CD 34 možno získat vystavením gradačnému (50 do 500) mnohonásobku infekcie (MOI) Ad-TRAIL (50 do 500) za bezsérových podmienkach pri 37 °C. Potom sa pridá sérum doplňujúce médium (RPMI-1640/FBS 20 ) a po niekoľkých hodinách sú kultúry doplnené Gene Boosterom...

Aprotinínové polypeptidy na prenos zlúčeniny cez hematoencefalickú bariéru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17809

Dátum: 21.07.2005

Autori: Demeule Michel, Ché Christian, Regina Anthony, Beliveau Richard

MPK: A61K 47/42, A61K 49/14, A61K 47/48...

Značky: prenos, hematoencefalickú, polypeptidy, aprotinínové, zlúčeniny, bariéru

Text:

...postupov bol a dosiaľ je predmetom výskumu uskutočneného autormi vynálezu, ktorí objavili molekuly opísané vo vyššieuvedenej publikácii a molekuly podľa predloženého vynálezu.U.S. patent číslo 5 807 980 opisuje inhibítory odvodené od bovinného pankreatického inhibítora trypsínu (aprotinínu), rovnako ako spôsob ich prípravy a terapeutické použitie. Uvedené peptidy sa používajú na liečenie chorobného stavu charakterizovaného abnomiálnym výskytom...

Odvlhčovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5842

Dátum: 21.07.2005

Autor: De Man Eelco

MPK: F24F 3/12, B01D 53/26

Značky: odvlhčovač, vzduchu

Text:

...uskutočnenia majú zberná nádobka g a kryt 1 nádobky oválny tvar. Takéto nádobky g sa prevracajú v smere kratšej osi oválu a v pokojovej polohe budú ležať na bočnej stene s väčším polomerom zakrivenia, pretože to je stabilná, rovnovážna poloha pre nádobku g. Po druhé, bariéra § je tvorená kanálom g, prechádzajúcim pozdĺž kratšej osi oválneho krytu 1 v rovine krytu 1, a je usporiadaná približne centrálne vzhľadom na dlhšiu os krytu 1,ale môže...

Príprava alkylsubstituovaných 2-deoxy-2-fluór-D-ribofuranozyl-pyrimidínov a -purínov a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12002

Dátum: 21.07.2005

Autori: Stec Wojciech, Wang Peiyuan, Shi Junxing, Clark Jeremy, Chun Byoung-kwon, Du Jinfa

MPK: C07B 37/00

Značky: príprava, derivátov, 2-deoxy-2-fluór-d-ribofuranozyl-pyrimidínov, alkylsubstituovaných, purínov

Text:

...(NTR) dĺžky niekoľkých stoviek nukleotidov, ktoré sú dôležité pre transláciu a replikáciu RNA. Translatovaný polyproteín obsahuje štruktúrne jadro (C) a obalové proteíny (E 1, E 2, p 7) na Nkonci, za ktorými nasledujú neštruktúrne proteíny (NS 2, NS 3, NS 4 A, NS 4 B, NS 5 A,NS 5 B). Zrelé štruktúrne proteíny sa vytvárajú štiepením hostitelskej signálnej peptidázy. Spojenie medzi NS 2 a NS 3 sa autokatalyticky štiepi proteázou NS 2/NS...

Aprotinínové polypeptidy na transport zlúčenín cez hematoencefalickú bariéru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11866

Dátum: 21.07.2005

Autori: Demeule Michel, Beliveau Richard, Regina Anthony, Ché Christian

MPK: A61K 47/42, A61K 49/14, A61K 47/48...

Značky: zlúčenín, hematoencefalickú, polypeptidy, transport, bariéru, aprotinínové

Text:

...patent číslo 5 807 980 opisuje inhibítory odvodené od bovínného pankreatického inhibítora trypsínu (aprotinínu), rovnako ako spôsob ich prípravy a terapeutické použitie. Uvedené peptidy sa používajú na liečenie chorobného stavu charakterizovaného abnormálnym výskytom alebomnožstvom tkanivového faktora a/alebo faktora VIIIa, napr. abnormálnej trombózy.U.S. patent číslo 5 780 265 opisuje inhibítory serínových proteáz, ktoré sú schopné inhíbovať...

Spôsob výroby 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov oxidáciou 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov bez použitia kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4260

Dátum: 21.07.2005

Autori: Seilz Carsten, Seba Hartmut

MPK: C07J 53/00

Značky: použitia, 17-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostanov, výroby, oxidáciou, kovov, spôsob, 3-oxo-pregn-4-én-21,17-karbolaktónov

Text:

...lenÚloha predkladaného vynálezu preto spočíva v poskytnutí altematívneho spôsobu výroby 3-oxo-pregn-4-en-2 l,17-karbolaktónov zo zodpovedajúcich l 7-(3-hydroxypropyl)-3,17-dihydroxyandrostànov, ktorý umožňuje vyrobiť cieľová zlúčeniny vo vysokom výťažku a čistote. Tátoúloha sa podľa vynálezu vyriešíla spôsobom, ktorý Zahŕňa nasledujúce krokya) reakciu zlúčenín všeobecného vzorca IR 6 vodík alebo spoločne s R 7 skupina -CHg-gR 71 vodík alebo...

Heterocyklické deriváty inhibujúce faktor Xa, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284665

Dátum: 21.07.2005

Autori: Stocker Andrew, Turner Paul, Rayner John Wall, Smithers Michael James, Preston John

MPK: A61K 31/44, A61K 31/505, C07D 213/56...

Značky: faktor, heterocyklické, prostriedok, inhibujúce, obsahom, použitie, deriváty, přípravy, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú heterocyklické deriváty všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré majú antitrombotické a antikoagulačné vlastnosti, inbibujúce faktor Xa, vhodné pri liečbe človeka alebo živočíchov. Tiež sa opisuje spôsob prípravy týchto heterocyklických derivátov, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie na prípravu liečiv, ktoré majú antitrombotické alebo antikoagulačné účinky.

1,4-Diaryl-2-fluór-2-buténové insekticídne a akaricídne činidlo, spôsob kontroly škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín a kompozície na kontrolu škodlivého hmyzu a škodlivých roztočov obsahujúce uvedené činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284663

Dátum: 21.07.2005

Autori: Hu Yulin, Barnes Keith Douglas

MPK: C07C 255/34, C07C 25/24, A01N 31/14...

Značky: činidlo, škodlivých, insekticídne, ochrany, uvedené, spôsob, 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové, akaricídne, rastúcich, kompozície, kontrolu, škodlivého, rastlín, kontroly, roztočov, hmyzu, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pesticídne 1,4-diaryl-2-fluór-2-buténové zlúčeniny majúce štruktúrny vzorec (I), kde Ar je substituovaný fenyl, 1- alebo 2-naftyl, prípadne 5- a 6- členný heteroaromatický kruh a ostatné substituenty sú opísané v opise. Ďalej sa opisujú kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby kontroly škodlivého hmyzu a roztočov.

Kontinuálny spôsob prípravy polysilikátového mikrogélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284661

Dátum: 21.07.2005

Autori: Moffett Robert Harvey, Simmons Walter John, Jones Roy Carlton

MPK: C01B 33/143

Značky: kontinuálny, mikrogélu, přípravy, spôsob, polysilikátového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob prípravy polysilikátového mikrogélu obsahuje nasledujúce postupné kroky: vodný roztok vo vode rozpustného kremičitanu sa mieša s iniciátorom gélovatenia v miešacej nádobe, ktorá je elasticky deformovateľná a dočasne sa deformuje počas procesu na uvoľňovanie usadenín, vytvorených na stenách nádoby, a na ich odstraňovanie z nádoby, na vytvorenie vodnej zmesi, majúcej koncentráciu oxidu kremičitého od 0,5 % do 15 % hmotnostných,...

Zariadenie na ochranu podomietkových zariadení, stavebná jednotka obsahujúca toto podomietkové zariadenie a spôsob zabudovania takejto jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284660

Dátum: 21.07.2005

Autor: Rittmann Anton

MPK: F16L 43/02, E03C 1/186, E03C 1/042...

Značky: ochranu, podomietkových, zabudovania, takejto, podomietkové, zariadení, spôsob, obsahujúca, jednotka, zariadenie, stavebná, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ochranu podomietkových zariadení (1), najmä podomietkových sifónov a podlahových odpadov je vytvorené ako tenkostenný ochranný poklop (12), ktorý má čelnú stenu (13) a na ňu nadväzujúcu obvodovú stenu (14), obklopujúcu vnútorný priestor (11). Ochranný poklop (12) je upravený na podoprenie na podomietkovom zariadení (1) a usporiadaný tak, že je aspoň časťou prilícovaný na podomietkové zariadenie (1). Stavebná jednotka je tvorená z...

Usporiadanie pre nosnú mínometnú nábojnicu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284659

Dátum: 21.07.2005

Autori: Lehtimäki Martti, Reunamäki Kari, Toivonen Vesa

MPK: F42B 14/00, F42B 30/10

Značky: nosnú, usporiadanie, nábojnicu, mínometnú

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie pre nosnú mínometnú nábojnicu v hlavni zozadu nabíjanej mínometnej zbrane obsahuje nosnú časť (8) s okrajovou prírubou na pripevnenie k záveru mínometnej nábojnice. Medzi nosnou časťou (8) a záverom mínometnej nábojnice (1) je umiestnený spojovací prvok (7), s ktorým je nosná časť (8) pripojená k záveru mínometnej nábojnice (1), pričom nosná časť (8) obsahuje odpaľovací člen (9) na zapálenie konkrétnej roznetky (5) na vypustenie...

Nové 4-benzylidén-piperidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3503

Dátum: 21.07.2005

Autori: Farkas Sándor, Galgóczy Kornél, Borza István, Nagy József, Horváth Csilla, Gyertyán István, Sághy Katalin, Kolok Sándor

MPK: A61K 31/445, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: 4-benzylidén-piperidínové, deriváty, nové

Text:

...terapeutický index), dobrou perorálnou účinnosťou (biologickádostupnosť) a schopnosťou dobrého vývoja na terapeutické účely, najmä na perorálne liečenie.0005 Nasýtene analógy zlúčenín podľa predloženého vynálezu sú opísané v patente č. W 0 2003010159 ako antagonisty selektívne pre NR 2 B podjednotku NMDA.0006 Tieto zlúčeniny sú tiež publikované v Bioorog. Med. Chem. Lett. 14 (2004) 3953.0007 EP 0 824 098 A publikuje...

Zariadenie a spôsob odolnej klasifikácie zvukových signálov, spôsob vytvorenia a prevádzkovania databanky zvukových signálov a počítačový program

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3475

Dátum: 21.07.2005

Autori: Hellmuth Oliver, Kastner Thorsten, Cremer Markus, Herre Jürgen, Allamanche Eric

MPK: G06F 17/30, G10L 11/00

Značky: signálov, spôsob, vytvorenia, zariadenie, klasifikácie, prevádzkovania, databanky, odolnej, zvukových, program, počítačový

Text:

...intenzita tónu, šírka pásma atakzvané kepstrálne koeñcienty frekvencie (melfrequency cepstral coefñcients MFCCs) zvukového záznamu. Hodnoty každého bloku alebo rámca sú ukladané do pamäte a podrobia prvej derivácii podľa času. Z toho sa vypočítajú štatistické veličiny ako napr. priemerná hodnota alebo štandardná odchýlka ato každého z týchto znakov, vrátane prvých derivácii k popisu variàcií v čase. Tento záznam štatistických veličín tvorí...

Zariadenie na utesnenie priechodov v prerazených otvoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1775

Dátum: 21.07.2005

Autor: Potthast Ralf

MPK: F16L 5/02, H02G 3/22

Značky: prerazených, zariadenie, utesnenie, otvoroch, priechodov

Text:

...prebiehajú V uhle.Úlohou vynálezu je použiť pre dané vedenie jeden modul a použiť utesnenie pre celý rozsah tolerancii vedení, a tiež ajzaručiť tak predpísané utesnenie.Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu tak, že sú vytvorené chlopne na stále utesnenie vždy ako dvojica chlopni s použitím uzatvorenej komory, zhruba V tvare V, a kde chlopne majú V podstate zvislé vonkajšie boky na vyrovnávací pohyb smeromTým je možné, že chlopne podľa...

Uzamykací systém pre viachlavňovú zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1578

Dátum: 21.07.2005

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41A 19/00

Značky: uzamykací, zbraň, viachlavňovú, systém

Text:

...znamenáobr.l uzamykací systém dvojhlavňovej zbrane so sklápacou hlavňou V natiahnutej východiskovej polohe pred vydaním prvého výstrelu obr. 2 uzamykací systém zobr. l počas spätného rázu pri stúpajúcom ažmaximálnom urýchlení po vydaní prvého výstreluobr. 3 uzamykací systém z obr. 1 počas spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 4 uzamykací systém z obr. l po ukončení fázy spomalenia po vydaní prvého výstreluobr. 5 uzamykací systém z obr. l V...

Dávkovač toaletného papiera v ktorom je uložený kotúč, kotúč toaletného papiera a dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7637

Dátum: 21.07.2005

Autor: Neveu Jean-louis

MPK: A47K 10/00

Značky: dávkovač, papiera, toaletného, kotúč, ktorom, uložený

Text:

...hubice kdávkovaniu list po liste však už nedochádzalo s rovnakou pravidelnosťou a znovu sa objavoval problém nadmernej spotreby papiera. Bol tiež použitý toaletný papier utierkového formátu s väčším výstupným otvorom hubice, čo zaručovalo, ako vdokumente FR 2 761 252,rozdeľovanie list po liste v tomto prípade však bol formát listov príliš veľký na použitie a objavil sa opätovný problém nadmernej spotreby papiera. Okrem toho nebolo možné...