Zverejnene patenty 18.07.2005

Epoxidové živice so zlepšenou pružnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4574

Dátum: 18.07.2005

Autori: Grasböck Rosemaria, Lunzer Florian, Reisinger Sandra, Fischer Thomas

MPK: C08G 59/00

Značky: epoxidové, živice, pružnosťou, zlepšenou

Text:

...vynález sa tiež týka spôsobu výroby epoxidovej živice ABC, ktorá je riedíteľná vodou. a to začlenením produktu C reakcie alifatického poIyoIu C 1, ktorý vo svojej štruktúre obsahuje aspoň 20 hmotn. oxyetylénových skupín a ktorý má čiselný priemer molárnej hmotnosti M od 200 g/mol do 20 000 g/mol, s epoxidovou živicou C 2, ktorá obsahuje aspoň dve epoxidové skupiny v každej molekule a ktorá obsahuje epoxidové skupiny v množstve 0,5 moilkg až...

Jednokoľajné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4176

Dátum: 18.07.2005

Autor: De Siqueira Indio Da Costa Luiz Augusto

MPK: B61B 13/04

Značky: jednokoľajné, vozidlo

Text:

...obdobný kanál uzatvorený V hornejfčastiS výnimkou úzkej štrbiny, ktorou prechádza spojovací prvok prespojenie medzi telesom vozidla a hnacím ústrojenstvom, ktoréje uložené vo vnútri kanála.0008 Ďalší variant jednokoľajného vozidla je opísaný v patentových spisoch US 5 456 183 a US 6 012 396. V súlade s týmto variantom je využívaný priestor verejných ciest vo výške dostatočnej na to, aby aspoň osobně vozy mohli prechádzať priamo pod...

Systém a podružná stanica elektrického napájania trakčnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3564

Dátum: 18.07.2005

Autori: Cornic Daniel, Moreau Patrice

MPK: B60M 3/00

Značky: napájania, trakčnej, systém, podružná, siete, elektrického, stanica

Text:

...tu bude podrobne opísaná iba podružná stanica 20.0014 Podružná stanica 20 obsahuje vstup 26 nízkeho striedavého napätia, ktoré sa má usmerňovať. a výstup 28 usmerneného rovnomerného napätia.0015 Ako nizke napätie je tu označované napätie nižšie ako 1000 VAC, presnejšie ako nízke napätie kategórie B, alebo nnB, je označované napätie medzi 500 a 1 000 V AC.0016 Vstup 26 je tu prostredníctvom elektrického spojenia 30 pripojený k sieti B, čo je...

Spôsob ovládania krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284658

Dátum: 18.07.2005

Autori: Kizler Alfred, Herzog Bernhard, Steger Roland

MPK: H02P 8/22

Značky: motora, krokového, spôsob, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania krokového motora na pohon ukazovateľa ukazovacieho prístroja, pri ktorom sa v riadiacom prístroji (13) určuje dĺžka kroku a smer otáčania krokového motora (9) a vydáva sa do ovládacieho usporiadania na ovládanie krokového motora (9), takže pri každom krokovom taktovacom signáli riadiaceho prístroja (13) sa uskutoční jeden krok, a pri ktorom dĺžka kroku vydaná riadiacim prístrojom (13) sa ovládacím zapojením rozdelí na viac...

Integrálny odplynovač s rekuperatívnym výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284651

Dátum: 18.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F28B 1/00, F28B 9/00

Značky: rekuperatívnym, výmenníkom, odplyňovač, integrálny

Zhrnutie / Anotácia:

V hornej časti plášťa (1) je osadená pevne teplovýmenná plocha (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody, s výstupným hrdlom (11) chladiacej vody a s uložením (12), pričom v dolnej časti plášťa (1) je uporiadaná odplyňovacia časť (7) so vstupným hrdlom (8) neodplynenej vody.

Integrálny expandér so zmiešavacím výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284650

Dátum: 18.07.2005

Autor: Liko Ľudovít

MPK: F24D 3/04, F28B 9/00, F24D 19/08...

Značky: integrálny, výmenníkom, zmiešavacím, expandér

Zhrnutie / Anotácia:

V parnom priestore zariadenia v hornej časti plášťa (1) je osadený pevne dezintegrátor (9) so vstupným hrdlom (10) chladiacej vody a s uložením (11), pričom dezintegrátor (9) má tvar mreže alebo dýzy, a v dolnej časti plášťa (1) je usporiadaná expanzná časť (7) so vstupným hrdlom (8) tlakovej vody.

Deriváty kyseliny antranilovej ako modulátory rezistencie proti mnohým liekom, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický alebo veterinárny prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284649

Dátum: 18.07.2005

Autori: Sanderson Jason Terry, Folkes Adrian John, Ashworth Philip Anthony, Hunjan Sukhjit, Maximen Levi Michael, Roe Michael Bryan, Williams Susannah, Brumwell Julie Elizabeth, Ryder Hamish

MPK: C07D 217/04, A61K 31/47

Značky: farmaceutický, liekom, obsahom, použitie, prípravok, deriváty, veterinárny, modulátory, mnohým, kyseliny, antranilovej, rezistencie, proti, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty kyseliny antranilovej ako modulátory rezistencie proti mnohým liekom všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, kde každé z R až R9 sú organické substituenty, n je 0 alebo 1, m je 0 alebo celé číslo od 1 do 6, q je 0 alebo 1, X je priama väzba, O, S, -CH2-(CH2)p- alebo -O-(CH2)p-, kde p je celé číslo od 1 do 6 a Ar je nenasýtená karbocyklická alebo heterocyklická skupina, ktoré sú aktívne ako inhibítory...

Antivírusové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10186

Dátum: 18.07.2005

Autori: Fleury Melissa, Mcmurtrie Darren, Kim Choung, Sheng Xiaoning, Chaudhary Kleem

MPK: A61K 31/662, A61P 31/12, C07D 207/08...

Značky: antivírusové, zlúčeniny

Text:

...vo W 0 02/060926, W 0 03/064416,WO 03/064455, WO 98/17679, WO 03/064456, W 0 03/066103, W 0 03/ 099316,WO O 3/ 053349, W 0 00/ 59929, W 0 02/ 060926, US 2004/ 048802, US 2003/186895, US 2003/224977, US 6,608,027,WO 03/099274,WO 00/09543 a WO 99/07733. V publikácii Bioorganic Medicinal Chemistry Letters (2003) 13 2745 2748 sa uvádzajú fenetylamidové dipeptidové inhibítory HCV NS 3 proteázy.Vnútrobunkové zacielenie možno dosiahnuť metódami a...

Epoxidové živice so zlepšenou elasticitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8563

Dátum: 18.07.2005

Autori: Lunzer Florian, Fischer Thomas, Grasböck Rosemaria, Reisinger Sandra

MPK: C08G 59/18

Značky: elasticitou, epoxidové, živice, zlepšenou

Text:

...dveepoxidove skupiny v jednej molekule a ktorá vykazuje obsah epoxidových skupinpohybujúci sa v rozmedzí od 0,5 mol/kg do 10 mol/kg, kde sa pomer počtu hydroxylových skupín v C 1 voči počtu hydroxylových skupin v C 2 pohybuje v rozmedzí od 1 0,85 do 1 7.0009 Vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy epoxidových živic AB so zlepšenou elasticitou zahŕňajúceho reakciu alifatického polyéteru B 1 nesúceho hydroxylové funkčné skupiny s...