Zverejnene patenty 30.06.2005

Kopolyméry s obsahom sulfoskupín rozpustené vo vode, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7093

Dátum: 30.06.2005

Autori: Friedrich Stefan, Schuhbeck Thomas, Eberwein Michael, Schinabeck Michael, Pfeuffer Thomas, Holland Uwe

MPK: C08F 220/00

Značky: rozpuštěné, vodě, spôsob, sulfoskupin, výroby, kopolymery, použitie, obsahom

Text:

...pripadne terpolyméry na báze kyseliny 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovej. Tieto polyméry sú optimalizované na špeciálne požiadavky použitia vo vrtoch. Pri použití v zmesiach stavebných materiálov ako sú malta a betón pripadne náterové a povlakové systémy na báze vody vykazujú pre užívateľa nevýhody, pretože buďsilno obmedzujú vlastnosti tečenia, nedochádza kzamedzeniu odlučovaniaprebytočnej vody z procesu vytvrdzovania alebo schopnosť...

Synergické zmesi na ničenie bezstavovcových škodcov obsahujúce antranilamidovú zlúčeninu a abamektín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13219

Dátum: 30.06.2005

Autori: Annan Isaac Billy, Selby Thomas Paul, Flexner John Lindsey, Portillo Hector Eduardo, Stevenson Thomas Martin, Lahm George Philip

MPK: A01N 61/00, A01N 43/56

Značky: antranilamidovú, obsahujúce, synergické, zmesí, abamektín, zlúčeninu, ničenie, škodcov, bezstavovcových

Text:

...jeden otvor, ktorého veľkosť je volená tak, aby bezstavovcový škodca preliezol otvorom a mohol sa dostať k nástrahovému prostriedku z miesta mimo schránky. Schránka je ďalej upravená, aby mohla byť umiestnená do miesta alebo blízko miesta potencionálnej alebo známej aktivity0009 Tu používané termíny obsahuje, obsahujúci, zahŕňa,zahŕňajúci, má, majúci alebo ľubovoľný jeho variant pokrýva nevýlučné zaradenie. Napríklad prostriedok,...

Kombinované kúpacie a sprchovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5824

Dátum: 30.06.2005

Autor: Zierler Wolfgang

MPK: A47K 4/00

Značky: zariadenie, sprchovacie, kombinované, kúpacie

Text:

...postriekaním. V dôsledku umiestnenia dvierok sprchy vo vnútri pomáha tlak vody pritlačiť dvierka sprchy na tesnenie, a uľahčuje tak rozhodujúcim spôsobom riešenie zložitého problému s utesnením.0011 Ďalšie účelne a výhodné znaky vynálezu vyplývajú z vedľajších nárokov.0012 Pri výhodnom uskutočnení podľa vynálezu sú na dvierkach sprchy a/alebo vane vo vstupnej časti umiestnené tesniace prostriedky na Vodotesné utesnenie medzi vstupnou časťou...

Synergické zmesi antranilamidu na ničenie bezstavovcových škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5760

Dátum: 30.06.2005

Autori: Lahm George Philip, Flexner John Lindsey, Portillo Hector Eduardo, Stevenson Thomas Martin, Selby Thomas Paul, Annan Isaac Billy

MPK: A01N 43/48, A01N 61/00

Značky: zmesí, synergické, bezstavovcových, škodcov, antranilamidu, ničenie

Text:

...R je C 1-C 4 alkyl R je H alebo CH 3 a R 5 je Cl alebo Br.0005 Dokument 2005/048711 opisuje amidy kyseliny antranilovej s inou insektícídnou zlúčeninou na použitie ako insekticíd, ktorý pôsobí ako agonista alebo antagonista na nikotínové0006 Tento vynález sa týka zmesi obsahujúcej (a) zlúčeninu vzorca 1,3-brom-NF 4-chlór-2-metyl-6-(metylamino)karbonylfenyl-l-(3-chlór-2-pyridinyl)~ 1 HFpyrazol-5-karboxamid, N-oxida zložky (b), kde zložka (b) je...

Mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom aplikovateľné ako anti-mikrobiálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17722

Dátum: 30.06.2005

Autori: Deschepper Katrien, Molly Koen, Bruggeman Geert

MPK: A23L 1/30, A23K 1/18, A23K 1/16...

Značky: dlhým, mastné, stredne, aplikovatelné, kyseliny, anti-mikrobiálne, činidla, reťazcom

Text:

...trakte. Epidemiológia C. jejuni v chove brojlerov nie je stále jasná. Vo všeobecnom prípade sa vtáci infikujú vo veku približne 3 týždne, ale zdroj a spôsob prenosu mikroorganizmu na brojlery na farmách sa nepodarilo zistiť. V súčasnej dobe získané dáta indikovali niekoľko zdrojov infekcie, ktoré zahrňujú vodu, divoké vtáky a ľudí pracujúcich na farmách (ako sa opisuje v publikácii (Corry and Atabay, 2001). Po zanesení mikroorganizmu do kŕdľa...

Synergické zmesi antranilamidu na ničenie bezstavovcových škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12240

Dátum: 30.06.2005

Autori: Annan Isaac Billy, Portillo Hector Eduardo, Stevenson Thomas Martin, Lahm George Philip, Flexner John Lindsey, Selby Thomas Paul

MPK: A01N 61/00, A01N 43/56

Značky: škodcov, synergické, bezstavovcových, zmesí, antranilamidu, ničenie

Text:

...je H alebo CH 3 a R 5 je Cl alebo Br.0005 Tento vynález sa týka zmesi obsahujúcej (a) zlúčeninu vzorca 1,3-bróm-N 4-chlór-2-metyl-6-(metylamino)karbonylfenyl-l-(3-chlór-2-pyridinyl)-lHpyrazol-5-karboxamid, Noxida zložku (b), kde zložka (b) je aspoň jedno činidlo na ničeniebezstavovcových škodcov vybrané zo skupiny zahŕñajúcej(b 3)allethrin, bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin,deltamethrin, fenfluthrin, fenvalerát, lambda-cyhalothrin,...

Zariadenie na automatické spájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5347

Dátum: 30.06.2005

Autori: Rossbach Joachim, Hahnen Hans Boris, Birkenbach Rolf, Frentzen Frank, Wensing Udo, Neumeyer Frank

MPK: B60D 1/00, B61G 5/00

Značky: zariadenie, spájanie, automatické

Text:

...kontaktného prvku a/alebo kontaktného zariadenia alebo aj pomocou príslušného natočenia spojovacieho ramena do potrebného smeru.0010 Prednostne môže byť kontaktné zariadenie umiestnené na spojovacom ramene rozoberateľne, takže v prvom kroku sa vytvorí spojenie a potom môže uvoľnením kontaktného zariadenia zo spojovacieho ramena nastať natočenie spojovacieho ramena späť do svojej kľudovej polohy. Tým odpadánútené vedenie a spojovacie rameno...

Použitie trisubstituovaných benzopyranónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5205

Dátum: 30.06.2005

Autori: Hauer Hermann, Germer Stefan, Schötz Karl, Koch Egon

MPK: C07D 311/00

Značky: benzopyranónov, trisubstituovaných, použitie

Text:

...(A. Bendich (1994) vz B.Frei (editor) Natural Antioxidants in Human Health and Disaasa, Academic Press, San Diego, str. 447 E.Peterhans(editori) Antioxidants in Human Health, CAB International,str. 1).0006 Na ochranu proti škodlivým vplyvom voľných radikálov a ROSdisponuje organizmus rôznymi ochrannými systémami. Takýmito látkamisú okrem iných vitamíny (napr. vitamíny E a C) a iné nizkomolekulárne zlúčeniny (napr. glutationy, kyselina...

Chimérické a humanizované monoklonálne protilátky proti interlecínu-13

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11149

Dátum: 30.06.2005

Autori: Ellis Jonathan Henry, Ashman Claire, Cassidy Martin John, Wattam Trevor Anthony Kenneth

MPK: C07K 16/24

Značky: interlecínu-13, protilátky, chimerické, monoklonálne, proti, humanizované

Text:

...a kol., J. CIin.lnvest. 2000 106(9)1081-1093).0010 Tieto údaje naznačujú, že aktivita IL-13 je jednak nevyhnutná, tak dostatočne na vytvorenie viacerých z hlavných klinických apatologických vlastnosti alergickej astmy vdobre overených zvieracích modeloch.Chronická obštruktívna choroba pľúc (COPD - Chronic Obstructlve Pulmonag Dlsease)0011 COPD je generický pojem pokrývajúci viacero klinických syndrómov, vrátane emfyzému a chronickej...

Spôsob odstraňovania oxidov dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8293

Dátum: 30.06.2005

Autori: Gleizer Iliya Shulimovich, Kulish Olga Nikolaevna, Borodina Elena Vladimirovna, Kuzhevatov Sergey Aleksandrovich

MPK: B01D 53/56

Značky: dusíka, odstraňovania, oxidov, spôsob, dymových, plynov

Text:

...redukčnej zmesi plyn-vodná para, ktorá sa vopred získa termohydrolýzou močoviny vo vodnom roztoku pri 60 až 150 °C s následným odparovaním reakčnej zmesi pri 100 až 350 °C pomocou prehriatej vodnej pary do dymových plynov pri 700 až 1 200 °C. Postupy termohydrolýzy a odparovania redukčnej zmesi získanej ako produkt termohydrolýzy sa realizujú v reaktoroch0011 Nevýhodami vyššie uvedených spôsobov sú nízka účinnost spôsobov čistenia...

Zostava prednej časti atomobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8257

Dátum: 30.06.2005

Autori: Mary Raphaël, Bierjon Didier

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08

Značky: atomobilového, prednej, vozidla, zostava, částí

Text:

...nosniky (30), obsahujúce každý prvý koniec (34) na upevnenie plášťa nárazníka (10) a druhý koniec (35) určený na pripojenie k prednej EP 1 623 873 B 1 E-209/10/Tščasti (2 a) blatníka karosérie (2), a vodorovnú výstuhu (45) spojujúcu medzi sebou prvé konce (34) obidvoch poddajných nosníkov (30), pričom uvedený nosník (30) je spôsobilý sa pružne deformovat v závislosti na relatívnych pohyboch nastavovania plášťa nárazníka (10), optického bloku...

Zostava predného bloku na automobil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8251

Dátum: 30.06.2005

Autori: Bierjon Didier, Mary Raphaël

MPK: B60Q 1/04, B62D 25/08

Značky: bloků, predného, automobil, zostava

Text:

...optický blok,vyznačujúci sa tým, že prvý koniec každého nosníka je vybavený predĺžením, ktoré vybieha nad alebo pod stredné časti zodpovedajúcehoflexibilného nosníka, na ktorý je pripevnený povrch nárazníkov a ktorého orientácia vzhľadom k strednej časti tohto nosníka je určená v závislostí napredĺženie vybieha nad strednú časť zodpovedajúceho flexibilného nosníka, predĺženie vybieha v zásade v predlžovacom dielci strednej časti...

Doska s dekoratívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7848

Dátum: 30.06.2005

Autor: Hagspiel Raimund

MPK: B41M 1/00, E04F 13/00, B44C 5/00...

Značky: dekoratívnym, povrchom, doska

Text:

...na záver nechá tmel aspoň čiastočne vytvrdiť. Tmel slúži okrem toho tiežna vyplnenie nerovnosti povrchu a jeho vyrovnanie.Základný náter základný náter sa nanesie po ndnimálnemôže byť tiež vytvorený z rôznych jednotlivých vrstiev, ktoré sa medzi jednotlivými nátermi alebo na záver nechajúvytvrdiť, je dosiahnutie základného farebného odtieňa,prevladajúceho V dekóre. Pre väčšinu drevených dekórov sa v tomto pracovnom kroku aplikujú...