Zverejnene patenty 29.06.2005

Drenážny geokompozit a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13985

Dátum: 29.06.2005

Autor: Durkheim Yves

MPK: E02B 11/00, E02D 3/10

Značky: spôsob, drenážny, výroby, geokompozit

Text:

...Ďalšou prednosťou je, že vrstvy tvoriace geokompozít sú vyrobené technikou0013 Ďalšou prednosťou je, že prstencovité minidrény sú perforované podľa dvoch striedavých osí v približne 90 °.0014 Ďalšou prednosťou je, že každá drážka minídrénu je opatrená dvoma protiľahlýmí0015 Ďalšou prednosťou je, že minidrény sú umiestnené vpríestoroch vytvorených medzičasťami drenážnej vrstvy Spojenými vpichovaním a aspoň jednou frltračnou vrstvou.0016...

Orálna dávkovacia forma chránená proti zneužitiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13603

Dátum: 29.06.2005

Autori: Kugelmann Heinrich, Bartholomäus Johannes, Arkenau-maric Elisabeth

MPK: A61K 31/135, A61K 9/22

Značky: dávkovacia, zneužitiu, orálna, forma, proti, chránená

Text:

...vhodnej k zneužitiu jednoduchým rozdrvením.0010 Tento predmet sa dosiahol prípravou orálnej dávkovacej formy chránenej proti zneužitiu, podľa tohto vynálezu, s riadením uvoľňovaním aspoň jedného opiátu na podávanie raz denne, pričom táto dávkovacia forma obsahuje, navyše okrem aspoň jedného opiátu a/alebo aspoň jednej zjeho fyziologicky prípustných zlúčenín,výhodne jeho soli alebo solváty alebo deriváty, výhodne amidy, estery alebo...

Spôsob výroby proti zneužitiu zaistenej, pevnej liekovej formy za použitia extrudéra s planétovým valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13084

Dátum: 29.06.2005

Autori: Bartholomäus Johannes, Arkenau Elisabeth, Kugelmann Heinrich

MPK: A61K 9/14

Značky: extrudéra, proti, planetovým, spôsob, zneužitiu, zaistenej, použitia, výroby, pevnej, liekovej, formy, valcom

Text:

...pevnej liekovej formy obsahujúcej aspoň jednu účinnú látku spotenciálom zneužitia a aspoň jeden syntetický alebo prírodný polymér (C) s medzou pevnosti aspoň 500 N, vyznačujúci sa tým, že zmes obsahujúca účinnú látku a polymérový komponent (C) sa spracuje s pomocou extrudéra s planétovým valcom pomocou tavnej extrúzie na tvarované kusy, ktoré sa podrobia prípadneizolácii a formovaniu do liekovej formy.0010 S pomocou spôsobu podla vynálezu...

Pevné formy horečnatej soli (S)-omeprazolu a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5505

Dátum: 29.06.2005

Autori: Medrano Rupérez Jorge, Coppi Laura, Berenguer Maimó Ramón, Gasanz Guillén Yolanda

MPK: C07D 401/00, A61P 1/00, A61K 31/4427...

Značky: horečnatej, spôsoby, formy, pevně, s)-omeprazolu, přípravy

Text:

...obrázku 1. Uvedený difraktogram sa líši od ostatných difraktogramov iných foriem horečnatej soli S-omeprazolu známych v doterajšom stave techniky. Táto nová pevná forma horečnatej soli S-omeprazolu jecharakterizovaná píkmi práškového röntgenovćho difraktogramu vyjadrenými v 2 thétajednotkách v stupňoch, 26 (°), ktoré sú uvedene V nasledujúcej tabuľke0009 Táto forma je v podstate bez organického rozpúšťadla nehľadiac na to, čí je vo voľnej...

Karoséria automobilového vozidla so zlepšeným dynamickým správaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5446

Dátum: 29.06.2005

Autor: Loche Denis

MPK: B62D 25/04, B62D 25/08

Značky: vozidla, karoséria, správaním, zlepšeným, automobilového, dynamickým

Text:

...vystužujúcich prvkov vystupovali od zdvojenia zodpovedajúcej časti pred zadnou postrannou časťou až kuSpevňujúci prstence vkarosérii podľa vynálezu umožňuje spolu stvarom arozmerrni vybranými pre výstuž pre oblasť postranného okna zvýšiť frekvenciu vlastného módu dynamickej torzie o niekoľko Hertzov, napríklad o 5 Hertzov, všetko pri obmedzení pridaniaPodľa dispozícií vynálezu, pôvodný prstence, to znamená ten v karosćriách predchádzajúcich...

Spôsoby a kompozície na charakterizáciu enzýmu systému redoxných činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5113

Dátum: 29.06.2005

Autori: Byrd Patricia, Hartz Thomas, Qian Suyue

MPK: G01N 33/558, C12Q 1/00, G01N 33/543...

Značky: redoxných, enzymů, kompozície, činidiel, systému, spôsoby, charakterizáciu

Text:

...Testovanie reaktivity týchto mutantných foriem s-GDH zahrnuje výrobu enzýmom potiahnutých prúžkov a testovanie každej šarže prúžkov plnou krvou alebo plazmouobohatenou glukózou a každým možným interferujúcim (t.j. redukujúcim) sacharidomv rozmanitých koncentráciách. Produkcia testovacích prúžkov potiahnutých s každou mutantnou formou s-GDH vyžaduje velké množstvo každej mutanty, je náročná na čas a prácu a vyžaduje, aby laboranti testovali...

Zariadenie na dekontamináciu vzduchu a spôsob na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4595

Dátum: 29.06.2005

Autor: Mole Alan

MPK: A61L 9/22, B01D 53/32, B01D 53/46...

Značky: zariadenie, dekontamináciu, spôsob, vzduchu, uskutočnenie

Text:

...ultrafialového (UV) žiarenia, zariadenie 26 na katalýzu ozónu aemitor 28 uhľovodíka sú umiestnené V kanáli 12.0012 Generátor 20 prúdu vzduchu je vytvorený popri prívodu 14 vzduchu do kanála 12. Generátor 20 prúdu vzduchu je V tomto uskutočnení elektrický ventilátor 30 poháňaný z elektrického vedenia alebo batériami (neznázornené), usporiadanými v časti 18 skrine 10. Ako bezpečnostné opatrenie je cez prívod 14 vzduchu usporiadaná mriežka 32,...

Zariadenie na pridržiavanie nite na navíjači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4280

Dátum: 29.06.2005

Autori: Frayer Pascal, Naulet Christophe, Cogniaux Jean-michel

MPK: B65H 54/28, B65H 57/00

Značky: pridržiavanie, navíjací, zariadenie

Text:

...ukladanie po celej dĺžke cievky sa nit pohybuje poćínajúc v podstate nepohyblivým bodom, ležiacim na výstupnej strane odvláknotvornej tryskovej hlavy, nazývanom bod združovania, v trojuholniku ktorého otvorenie pokrýva v podstate celú dĺžku cievky.0014 Výrobný rozsahvedie V niektorých prípadoch k tomu, že je možné sa stretnúť s vibrácíami niti, ktoré môžu kmitat medzi dvoma bodmi stability Iežiacimi jednak v úrovni bodu združovania a bodu...

Spôsob výroby šumivých prípravkov obsahujúcich liečivá a šumivé prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284621

Dátum: 29.06.2005

Autori: Walter Reinhard, Ohage-spitzlei Petra

MPK: A61K 9/46

Značky: liečivá, obsahujúcich, šumivých, šumivé, prípravkov, spôsob, přípravky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby šumivých prípravkov obsahujúcich liečivá spočíva v dispergovaní aspoň jedného komponentu šumivého prípravku a prípadne ďalších komponentov šumivého prípravku v roztavenom cukre a/alebo alkoholickom cukre, a/alebo látke nahradzujúcej cukor a výsledná zmes sa prípadne tabletuje. Je opísaný šumivý prostriedok obsahujúci šumivý prípravok, farmaceuticky účinné látky a pomocné látky, pričom šumivý prípravok obsahuje látky poskytujúce...

Tableta obsahujúca ako účinnú zložku terapeuticky účinné množstvo hydrobromidu galantamínu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284620

Dátum: 29.06.2005

Autori: Gilis Paul Marie Victor, De Condé Valentin Florent Victor

MPK: A61K 31/55, A61K 9/20

Značky: terapeuticky, spôsob, galantamínu, účinnú, obsahujúca, tableta, hydrobromidu, účinné, přípravy, zložku, množstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta obsahujúca ako účinnú zložku terapeuticky účinné množstvo hydrobromidu galantamínu (1 : 1) a farmaceuticky prijateľný nosič, ktorý obsahuje rozprašovaním sušenú zmes monohydrátu laktózy a mikrokryštalickej celulózy v hmotnostnom pomere 75 : 25, ako riedidlo, nerozpustný alebo zle rozpustný zosietený polymér, ktorým je krospolyvidón alebo kroskarmelóza, ako prostriedok ovplyvňujúci rozpadavosť, a klzný prostriedok, ktorý neobsahuje...

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny, spôsob vytvárania tesniacej steny a použitie vysokopecnej trosky na suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284619

Dátum: 29.06.2005

Autor: Vattement Hubert

MPK: C04B 28/08, C04B 7/153

Značky: tesniace, trosky, vytvárania, spôsob, samotvrdnúca, tesniacej, suspenzia, stěny, suspenziu, použitie, vysokopecnej

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia na tesniace steny je tvorená zmesou obsahujúcou vodu, prírodný alebo modifikovaný íl, vysokopecnú trosku, majúcu maximálnu veľkosť zrna od 50 µm do 100 µm, a aktivačné činidlo. Ďalej je navrhnutý spôsob vytvorenia tesniacej steny, pri ktorom sa vŕtanie uskutočňuje pomocou uvedenej suspenzie, ako i použitie vysokopecnej trosky na prípravu suspenzie.

Transdermálny terapeutický systém na ošetrovanie Parkinsonovho syndrómu obsahujúci D2-agonistu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284618

Dátum: 29.06.2005

Autori: Müller Walter, Peck James

MPK: A61K 9/70

Značky: d2-agonistu, spôsob, obsahujúci, systém, výroby, transdermálny, syndrómu, ošetrovanie, parkinsonovho, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s rubovou vrstvou inertnou proti látkam obsiahnutým v matrici, so samolepiacou vrstvou matrice majúcou v účinnom množstve (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-{propyl-[2-(2-tienyl)etyl]amino}-1-naftol a s ochrannou fóliou, ktorá sa pred použitím odstraňuje, obsahuje matricu na báze nevodného lepivého polymérneho systému na akrylátovom alebo silikónovom základe s rozpustnosťou => 5 % hmotn. pre...

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Sakuth Michael, Lohrengel Gregor, Maschmeyer Dietrich, Stochniol Guido

MPK: B01J 21/16, B01J 37/10, B01J 37/06...

Značky: nosiča, ktorý, olefínov, pozostáva, kyselinou, nasýteného, nosič, katalyzátora, uhlíka, tromi, hydratácie, přítomnosti, atómami, dvoma, vodou, dealuminizovaný, katalyzátorový, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Farmaceutická kompozícia pre kyslé lipofilné zlúčeniny vo forme samoemulgujúcej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284616

Dátum: 29.06.2005

Autori: Morozowich Walter, Gao Ping

MPK: A61K 31/44, A61K 31/365, A61K 47/18...

Značky: formulácie, lipofilné, samoemulgujúcej, kompozícia, kyslé, formě, farmaceutická, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície založenej na využití určitého množstva bázického amínu, ktorá obsahuje pyranónovú zlúčeninu ako farmaceuticky aktívnu látku, bázický amín v množstve od 0,1 % do 10 % celkovej hmotnosti kompozície, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu látku. Kompozícia môže navyše obsahovať jeden alebo viac farmaceuticky prijateľný...

Orálna dávkovacia forma zabezpečená proti zneužitiu obsahujúca (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14800

Dátum: 29.06.2005

Autori: Kugelmann Heinrich, Bartholomäus Johannes, Arkenau-maric Elisabeth

MPK: A61K 31/135, A61K 9/22

Značky: obsahujúca, dávkovacia, zabezpečená, proti, orálna, zneužitiu, forma, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol

Text:

...uvedením do formy prášku.0010 Tento predmet predloženej prihlášky vynálezu sa dosiahne získaním proti zneužitiu odolnej, orálnej dávkovacej formy v zhode s predloženou prihláškou vynálezu s kontrolovaným uvolňovaním (1 R,2 R)-3-(3-dimetylamino-1-etyI-2-metyIpropyI)fenolu pri podaní raz denne, dávkovacia forma obsahuje okrem účinnej látky a/alebo jednej alebo viacerých farmaceuticky prijatelných zlúčenín, výhodne soli alebo deriváty, výhodne...