Zverejnene patenty 10.06.2005

Anaeróbne čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13481

Dátum: 10.06.2005

Autori: Jorna Antonius Johannes, Habets Leonard Hubertus Alphonsus, De Boer Jelle Hendrik, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef

MPK: C12M 1/107, C02F 3/28

Značky: zariadenie, čistiace, anaeróbne

Text:

...V takom pripade by bol väčší objem reaktora a viac biomasy, pričom stopa i 2štvorcové metre povrchu mbrané reaktorom - je rovnaká. Na druhej strane, čím bude reaktor vyšší, tým ťažši bude stĺpec biomasy vreaktore. Čím bude ťažší stĺpec biomasy, tým náročnejšie bude udržiavať dobré miešanie a fluidizačný profil vblízkosti dna reaktora. Vniektorých prípadoch sa tiež môže stať, že zmes biomasy oťažíe vplyvom zrážania anorganického materiálu....

Poťah maskujúci škrabance na sklenených nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17920

Dátum: 10.06.2005

Autori: Hoekman Leendert, Eisen Heinz, Siebenlist Ronnie

MPK: C03C 17/00, C03C 17/28

Značky: potah, sklenených, nádobách, maskujúci, škrabance

Text:

...systémy, ktoré sa spoliehajú na teplo pri vytvrdení alebo za suchaaplikované poťahy nie sú účinné na linkách, kde sú sklenené fľaše chladné. U niektorých poťahov dlhé časy vytvrdzovania vďaka vlhkosti, ako je vlhkosť pochádzajúca od kondenzácie, môžu mať nepriaznivý vplyv na poťahujúci systém. Poťahovacie systémy na báze vodnej emulzie často spoliehajú na destabilizáciu emulzie alebo na rozpad vďaka odparovaniu vodnej fázy. Iné systémy...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-d]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13253

Dátum: 10.06.2005

Autori: Nanayama Toyomichi, Takahashi Mitsuru, Kawasaki Hisashi, Iida Tetsuya, Kurachi Hironori, Kikuchi Shinichi, Abe Hiroyuki, Hayakawa Kazuhide, Tamaru Masahiro, Yoshida Takayuki, Sakai Toshiyuki, Yamaguchi Takayuki, Hori Yoshikazu

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: rakoviny, príbuzné, deriváty, liečbu, zlúčeniny, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu

Text:

...je zapojená do inhibície bunkovej proliferácie rakovinových buniek (FEBS Letters, 2003, vol. 554, ss. 347-350).0010 Takže sa očakáva, že zlúčenina, ktorá indukuje p 15 a/alebo p 27, bude inhibovať bunkovú proliferáciu rakovinových buniek, a pod.0011 Zatial je známe, že mitogénmi aktivovaná protelnkináza (MAP)/ extracelulárnymi signálmi regulovaná kináza (ERK) (nižšie vtomto texte označené MEK) je zapojená do regulácie bunkovej proliferácie...

Posuvné upevnenie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5384

Dátum: 10.06.2005

Autori: Höhne Hubertus, Seeley David Ronald, Ossberger Heinz, Dietze Hans-ulrich, Leitner Josef, Porrill John Phillip

MPK: E01B 9/00

Značky: upevnenie, kolajnice, železničnej, posuvné

Text:

...vnútorného výčnelku koľaje v časti, na ktorej sa posúva koľajnica, ktoré je menej komplexné a jednoduchšie na použitie a nevyžaduje využitie špeciálnych0006 Podľa vyhotovenia tohto vynálezu je zabezpečené zostavenie na uchytenie vnútorného výčnelku koľaje V časti, po ktorej sa posúva koľaj, zostavenie obsahuje základný plát s jednou stranou s miestom na umiestnenie koľaje, na ktorej je umiestnený výčnelok koľaje, ked je časť, po ktorej sa...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4016

Dátum: 10.06.2005

Autor: Holland John Peter

MPK: G06F 3/02, F16K 7/00, B41J 5/00...

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...súvisiace s tesným kontaktom so žiarením z elektronických obvodov pri zariadení, ako je klávesnica0008 Pohyb tlačidlového člena alebo každého tlačidlového člena s výhodou spôsobí stlačenie aspoň jedneho tekutinoveho kanálika na zvýšenie vnútorného tlaku. Pri tomto uskutočnení nie je nutné usporiadať čerpadlo na udržiavanie kladného alebo záporneho tlaku V tekutinových kanálikoch. V dôsledku toho dochádza na zníženie výrobných a...

Povlak na ranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10712

Dátum: 10.06.2005

Autori: Effing Jochem, Goerl Rudolf

MPK: A61K 9/70, A61L 15/18, A61L 15/34...

Značky: povlak

Text:

...pričom tento nosič má aspoň na svojej prvej strane prípravok na lokálnu terapiu a tento prípravok je masť alebo krém. Tomu, že má nosič prípravok aspoň na svojej prvej strane treba podľa vynálezu rozumieť tak, že tento prípravok sa buď nanesie bezprostredne na nosič vybavený kovom, alebo sa najskôr nanesie na prvej strane kontinuálna alebo diskontinuálna vrstva kovu a až na ňu sa nanesie prípravok. Tiež môže byť potrebne naniesť prípravok na...

Deriváty 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2H-pyrido[2,3-D]pyrimidínu a príbuzné zlúčeniny na liečbu karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3271

Dátum: 10.06.2005

Autori: Kawasaki, Tamaru, Hori, Kikuchi, Iida, Hayakawa, Yoshida, Takahashi, Nanayama, Kurachi, Abe, Sakai Toshiyuki, Yamaguchi

MPK: C07D 487/00, C07D 471/00

Značky: karcinómu, príbuzné, zlúčeniny, 5-amino-2,4,7-trioxo-3,4,7,8-tetrahydro-2h-pyrido[2,3-d]pyrimidínu, deriváty, liečbu

Text:

...známe, že indukcia blokácie G 1 fázy bunkového cyklu pri HaCaT pomocou TGF-B vedie k supresii bunkovej proliferácie (Letters to Nature, 15. september 1994, zv. 371, str. 257-261).0009 Hoci je známe, že inhibítor históndeacetylázy (HDAC) blokuje bunkový cyklus u ľudskej rakovinovej bunky v G 1 fáze alebo v G 2 fáze, bolo v nedávnej dobe zistené, že trichostatín A, čo je inhibítor HDAC, indukuje gén p 15 v bunke ľudského karcinómu čreva (HCT...

Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2758

Dátum: 10.06.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B65B 3/04, B65B 39/00, B65B 31/04...

Značky: zariadenie, spôsob, plnenie, vrecúšok, fóliových, násadcom

Text:

...aby sa dráha plynu dala uzavrieť alebo otvorit a pričom dráha plynu za plniacim ventilom ústi do dráhy tekutiny. Tým sa pri uzavretom plniacom ventile umožní odstrániť tekutinu, ktorá sa nachádza za plniacim ventilom. Prívod plynu je spojený s vákuovým vedením alebo vedením sterilného plynu,takže sa dá bud cez vákuové vedenie odsávať tekutina alebo plyn, alebo priviesť sterilný plyn. Tak je možné umožniť odsávanie a privádzanie plynu...