Zverejnene patenty 01.06.2005

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13965

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Toma Tadamasa

MPK: H04N 5/76, G11B 27/32

Značky: dekódovanie, zariadenie, obrazov, kódovanie

Text:

...obraz sa tu rozumie obrazovka u progresívneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladaným obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, pripadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6378

Dátum: 01.06.2005

Autori: Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa

MPK: H04N 7/24, H04N 7/52

Značky: viacuhlovom, medzi, prepínanie, nezávislým, prístupom, zobrazení, prúdu, hladké, jednotkami, multimediálneho, multiplexované

Text:

...procesoch prekladaných ob 10razov je možné rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blok v rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovania na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva prediktívne kódovaným obrazom (P...

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: F25J 3/02, B01D 53/14, B01D 53/00...

Značky: plynů, regenerácie, spôsob, uhličitého, oxidů

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Identifikácia charakteristík obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4148

Dátum: 01.06.2005

Autor: Monro Donald Martin

MPK: G06K 9/50, G06K 9/00

Značky: obrazů, identifikácia, charakteristik

Text:

...varíačným kódom 70 a podobnými variačnými kódmi, ktoré sa predtým zaznamenali zo známych jednotlivcov. Na tento účel možno použit akýkoľvek výhodný porovnávací algoritmus napriklad neznámy kód možno porovnávať s kódom od známeho jednotlivca bit po bite a početnosť zosnimanú z počtu bitov ktoré sú rovnaké. Zhoda sa potom deklaruje, ak počet bitov, ktoré sa líšia,je nižší než definovaný prah buď absolútnym počtom, alebo pomerom nezhôd voči...

Oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové deriváty a ich použitie ako antivirotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3264

Dátum: 01.06.2005

Autori: Melville Chris Richard, Rotstein David Mark, Lee Eun Kyung

MPK: A61K 31/407, C07D 487/00

Značky: antivirotík, oktahydropyrrolo[3,4-c]pyrrolové, použitie, deriváty

Text:

...CCRS alebo CXCR 4, sa následne zistilo, že sú koreceptormi CD 4 nevyhnutnými pre infekciu buniek vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV). Ústredná rola CCRS v patogenézii HIV bola potvrdená epidemiologickou identifikáciou silných účinkov modiñkujúcich chorobu, ktoré má prirodzená nulová alela CCRS A 32. Mutácia A 32 má 32-bp deléciu v géne CCRS, ktorá vedie k skrátenému proteínu označovanému ako A 32. Vzhľadomk celkovej...

Spôsob a zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9432

Dátum: 01.06.2005

Autor: Schäfer Burghard

MPK: G01F 1/66

Značky: meranie, kvapalín, rychlostí, spôsob, zariadenie, prúdenia

Text:

...o tento krátky časový interval skôr. To umožňuje tiež pri meraní rýchlosti prúdenia rovnému nuIe, pri ktorom je doba priechodu zvuku vdoprednom smeru a v spiatočnom smere identická, počas druhého merania presne detekovať k-tý0011 Podľa výhodného uskutočnenia zodpovedá výška skráteniaochrannej doby jednej osmine doby trvania periódy.0012 Hoci je v podstate bezvýznamné, ktorým z budúcich pulzov začína príslušné meranie v doprednom a spätnom...

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9298

Dátum: 01.06.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Toma Tadamasa

MPK: G11B 27/32, H04N 5/76

Značky: obrazov, zariadenie, kódovanie, dekódovanie

Text:

...Termínom obraz sa tu rozumie obrazovka u progresívneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladaným obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, prípadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Opioidy na liečenie nepokojných dolných končatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8608

Dátum: 01.06.2005

Autori: Gawora Karin, Reimer Karen, Fleischer Wolfgang

MPK: A61P 25/14, A61K 31/485

Značky: opioidy, dolných, končatín, nepokojných, liečenie

Text:

...U závažných prípadov RLS sa symptómy vyskytujú viac než dvakrát týždenne, a vedú k únavnémuSymptómy môžu začať v ktorejkoľvek životnej fáze, ale incidencia poruchy sa zvyšuje s rastúcim vekom. Ľudia niekedy pociťujú spontánne zlepšenie po dobu týždňov alebo mesiacov. Môže tiež dôjsť k spontánnemu zlepšeniu po dobu niekoľkých rokov, ale ibavzácne. Všeobecne sa však symptómy v čase zhoršují.Ukázalo se, že symptómy RLS a PLMD sú všeobecne...

Zariadenie na kódovanie obrazov a zariadenie na dekódovanie obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14873

Dátum: 01.06.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki

MPK: G11B 27/32, H04N 5/76

Značky: zariadenie, kódovanie, obrazov, dekódovanie

Text:

...Termínom obraz sa tu rozumie obrazovka u progresivneho obrazu sa obrazomrozumie rámec a u prekladaného obrazu to znamená rámec alebo pole. Prekladanýrn obrazom je obraz, ktorého rámec sa skladá z dvoch polí, ktoré sa vzájomne líšia v čase. Pri kódovaní a dekódovaní prekladaného obrazu je možné jeden rámec spracovať ako rámec, ako dva polia, prípadne ako rámcovú štruktúru alebo poľovú štruktúru pre každý blok v rámci zvlášť.(0007) I obrazom je...

Hladké prepínanie medzi jednotkami s nezávislým prístupom multiplexované vo viacuhlovom zobrazení multimediálneho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7843

Dátum: 01.06.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki

MPK: H04N 7/00

Značky: prepínanie, prúdu, medzi, nezávislým, multiplexované, viacuhlovom, prístupom, hladké, multimediálneho, zobrazení, jednotkami

Text:

...skladajúcisa z dvoch polí s miemym časovým posunom. V kódovacích a dekódovacích procesoch prekladaných obrazov je možne rámec spracovať tak ako je, ako dva polia, alebo pre každý blokv rámci rámca zvlášť a alebo pole zvlášť.(0007) Obraz na vykonanie intraobrazového predikčného kódovania bez odkazovanía na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obraz). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len...

Zariadenie pre napínanie výstuží pre predpäté architektonické prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7562

Dátum: 01.06.2005

Autor: Fradera Pellicer Carlos

MPK: B28B 23/02, E04G 21/12

Značky: architektonické, výstuží, zariadenie, napínanie, prvky, predpäté

Text:

...bočnýnl stenán pričon 1 podstata. spočívaV tom, že formovacia zostava je obklopená obvodovou oblasťou nosnej plošiny, pričom množina hydraulických napínacích ústrojov je usporiadaná V obvodovej oblasti, ktoré sú uskutočnené integrálne s nosnou plošinou a sú usporiadané nad sebou V protiľahlo smerujúcich dvojiciach V súlade s priamočiarym vyrovnaním pre vytvorenie mriežky, pričom všetky hydraulické napinacie ústroje sú vzájomne spojené sériovo...