Zverejnene patenty 25.05.2005

Telekomunikačné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14017

Dátum: 25.05.2005

Autori: Finkenzeller Klaus, Bartsch Armin, Schiller Christoph

MPK: H04M 1/675, H04B 5/02, H04W 12/12...

Značky: usporiadanie, telekomunikačné

Text:

...bezpečnostný modul. ktorý je usporiadaný mimotelekomunikačného prístroja, a cez rozhranie telekomunikačného prístroja je možné bezkontaktne prenášať dáta z tohto externého bezpečnostného modulu do telekomunikačného prístroja. Dáta potrebné na prihlásenie v telekomunikačnej sieti sa dočasne uložia v telekomunikačnom prístroji a po dobu dočasného uloženia je možné ich použiť na využívanie služieb telekomunikačnej siete. To má tú výhodu, že je...

Vysoko funkčné, vysoko alebo hyperrozvetvené polyestery ako aj ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7192

Dátum: 25.05.2005

Autori: Schäfer Harald, Bruchmann Bernd, Stumbe Jean-francois, Bedat Joelle

MPK: C09D 167/00, C09D 167/06, C08G 63/00...

Značky: použitie, vysoko, výroba, hyperrozvetvené, funkčně, polyestery

Text:

...v roztoku už veľmi vysoké.EP 1 334 989 opisuje výrobu rozvetvených, nizko viskóznych polyesterolov na aplikácie Iakov na zvýšenie neprchavého podielu. Tu sa nechajú zreagovať zmesi di- avyššie funkčných karboxylových kyselín (funkčnosť zmesi minimálne 2.1) strojfunkčnými alkohoimi aaiifatickými rozvetvenými monokarboxylovými kyseiinami. Opísané polyestery sa považujú za rozvetvené, napriek tomu je tu podstatné použitie rozvetvených...

Tetrahydropyridotiofény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7080

Dátum: 25.05.2005

Autori: Beckers Thomas, Schmidt Mathias, Baer Thomas, Pekari Klaus, Bartels Björn

MPK: A61P 35/00, C07D 495/00, A61K 31/4353...

Značky: tetrahydropyridotiofény

Text:

...sa môžu používať na liečbu akútnych alebo chronických zápalovýchAmbinter Screening Library opisuje niektoré tetrahydropyridotiofény,ktoré sa značne líšia od zlúčenín podľa tohto vynálezu.Medzinárodná prihláška W 0 2005/033102 opisuje zlúčeniny na báze tiofénu, ktoré vykazujú inhibičné účinky na enzým využívajúci ATP.0005 Teraz bolo zistené, že deriváty tetrahydropyridotiofénu, ktoré sú podrobnejšie opisané nižšie, sa líšia od zlúčenin...

Držiak výfuku automobilu, upevňovacie zariadenie vybavené takým držiakom a spôsob upevnenia takého držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6063

Dátum: 25.05.2005

Autori: Kowalski Philippe, Jamesse Gérard

MPK: F01N 7/18

Značky: takého, takým, držiaka, spôsob, držiak, upevnenia, upevňovacie, výfuku, zariadenie, držiakom, vybavené, automobilů

Text:

...nosníkuVäčšia hrúbka pozdĺžneho nosníka umožňuje jednak prenos a tlmenie vibrácií, ktorým je podrobený držiak výfuku, a jednak vypustenie jednej z obvyklých spevňovacích dosiek.Upevnenie zváraním umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž držiaka výfuku.Výhodne je spevňovacia doska privarená pod pozdĺžnym nosníkom a nad podlahou. Namáhania, ktorým je vystavené spojenie medzi spevňovacou doskou a pozdĺžnym nosníkom sú takto čiastočne prevedené na...

Kontrola výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16043

Dátum: 25.05.2005

Autor: Angst Philipp

MPK: B66B 5/00, B66B 5/02, B66B 1/28...

Značky: výtahu, kontrola

Text:

...jeden z parametrov chodu je výstupom ako overený signál. Overený signál sa potom porovnáva s vopred stanovenými pripustnými hodnotami. Ak sa nachádza mimo prípustný rozsah, iniciuje sa potom núdzovézastavenie. Parametrami chodu snímanými pri kabíne výťahu a hnacíchprostriedkoch môžu byt jedna z ďalej uvedených fyzikálnych veličín poloha, rýchlosť alebo zrýchlenie.0007 Vzhľadom na to, že sa overený signál získava z porovnávania signálov z...

Spôsob detekcie včasnej sérokonverzie s vírusom hepatitis C a kit na použitie pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 284556

Dátum: 25.05.2005

Autor: Chien David

MPK: G01N 33/576

Značky: vírusom, použitie, hepatitis, spôsobe, tomto, spôsob, včasnej, sérokonverzie, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob detekcie včasnej sérokonverzie in vitro v telesnej zložke cicavčieho hostiteľa s vírusom hepatitis C, HCV, ktorý zahŕňa tieto kroky: (a) telesná zložka, pri ktorej je podozrenie, že obsahuje protilátky na HCV, sa uvádza do styku s (1) HCV antigénom vybraným z antigénu zakódovaného v E1 doméne HCV genómu, E2 doméne HCV genómu a ich agregátov, kde uvedený HCV antigén sa čistí za podmienok, pri ktorých nedochádza k denaturácii,...

Vodné palivo do spaľovacích motorov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284555

Dátum: 25.05.2005

Autor: Gunnerman Rudolf

MPK: C10L 1/32, C10L 1/00

Značky: výroby, spôsob, spalovacích, motorov, palivo, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné stabilné palivo do spaľovacích motorov pozostávajúce aspoň z dvoch fáz s objemovo od 20 do 80 % vody, uhlíkatého paliva, objemovo od 2 do menej ako 20 % alkoholu, objemovo od 0,3 do 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo do 0,1 % činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo do 0,3 % aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz pri zvýšených teplotách. Výsledná emulzia je tvorená štandardnou emulziou olej/voda, kde voda...

Bezpečnostný obal, prírez a nádrž s bezpečnostným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2966

Dátum: 25.05.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 25/00, B65D 23/00

Značky: nádrž, obalom, bezpečnostným, obal, přířez, bezpečnostný

Text:

...náboje vylúčené alebo prípadne odvádzanê. V dennej praxi je to spojené s problémami. Ak obsahuje nádrž viacero vodivých ale vzájomne izolovaných komponentov, potom sú tieto nákladne jednotlivo uzemňované alebo vzájomne elektricky spojované aspoločne uzemňované. Taktiež nie je v normálnom prípadezaručené uzemnenie osoby počas odberového alebo plniacehoDopravná a skladovacia nádrž pre kvapaliny s viacerými zložkami, ktoré sú vzájomne...

Zádržka zásobníka ručných palných zbraní, hlavne samonabíjacích pištolí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2922

Dátum: 25.05.2005

Autori: Rezek Jaroslav, Hrubos Rostislav, Kovarik Michal

MPK: F41A 17/00, F41A 35/00

Značky: hlavne, ručných, zbraní, zásobníka, palných, zádržka, samonabíjacích, pistolí

Text:

...drážke na valcovej časti a ďalej úložný otvor, v ktorom je uložené kratšie rameno vratnej pružiny. To iste platí aj preusporiadanie, v ktorom je vo valcovej časti vytvorené pozdĺžne vybratie, do ktorého zasahuječasť čelnej steny zásobníka a ktorého dĺžka presahuje šírku zásobníka a že os úložného vývrtuje vzhľadom na os valcového telesa posunutá smerom od pozdĺžneho vybratia.Prehľad obrázkov na ýkresoch0012 Vynález je následne...

Spôsoby použitia buniek derivovaných z tukového tkaniva v liečbe kardiovaskulárnych chorobných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9539

Dátum: 25.05.2005

Autori: Strem Brian, Wulur Isabella, Hedrick Marc, Daniels Eric, Fraser John, Zhu Min

MPK: C12N 5/0775

Značky: buniek, liečbe, spôsoby, tkaniva, kardiovaskulárnych, tukového, stavov, chorobných, derivovaných, použitia

Text:

...z 200 buniek a tkanív organizmu. Tieto bunky teda majú úžasný potenciál pre regeneračné liečivá. ESC môžu byt napríklad pestované do špecifických tkanív, ako je napríklad srdce, pľúca alebo oblička, ktoré potom môžu byt použité na reparáciu poškodených a chorých orgánov (Assady et al.,2001 Jacobson et al., 2001 Odorico et al., 2001). Avšak len tkanivá derivované zESC majú klinické obmedzenie. Pretože ESC sú nevyhnutne derivované z iného...

Purínové deriváty ako agonisty receptora adenosínu A1 a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7640

Dátum: 25.05.2005

Autori: Szabó Csaba, Salzman Andrew, Jagtap Prakash

MPK: A61P 25/00, A61P 1/00, A61K 31/00...

Značky: adenosínu, purinové, použitia, deriváty, spôsoby, receptora, agonisty

Text:

...supraventrikulámych tachykardií a kontrole ventrikulámej frekvencie pri atriálnej ñbrilácii a flutteru. Modulácia receptorov A 2, tiež reguluje koronárnu vazodilatáciu.Adenosín je také neuromodulátor, ktorý moduluje molekuláme mechanizmy, ktoré sú základom radu aspektov fyziologických funkcií mozgu tým, že sprostredkováva centrálne ínhibičné účinky. Na zvýšené uvoľňovanie neurotransmitera dochádza po traumách, ako sú hypoxia, ischémia a...

Zlúčeniny, prípravky a spôsoby liečby alebo prevencie zápalových kožných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14420

Dátum: 25.05.2005

Autori: Rossi Thomas, Dejovin Jack

MPK: A61K 31/498, A61P 17/00, A61K 31/4164...

Značky: přípravky, kožných, spôsoby, liečby, ochorení, zlúčeniny, zápalových, prevencie

Text:

...a ženské pacientky v plodnom veku musiapoužívať účinnú antikoncepciu alebo sa vyhnúť terapii. Topickéliečenia zahŕňajú topicky aplikovaný metronidazol, topicky aplikované steroidy, topicky aplikovanú kyselinu azelaovú,topicky aplikovanú kyselinu rentinovú alebo retinaldehyd a topické prípravky vitamínu C, sú dostupné ale nie sú obmedzené na a nemôžu liečiť všetky priznaky. Operácia, ako je laserové odstránenie krvných ciev, je typicky...