Zverejnene patenty 23.05.2005

Spôsob valcovania kovového valcovaného materiálu za studena, predovšetkým valcovaného pásu, s dýzami pre plynné alebo kvapalné spracovateľské médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6382

Dátum: 23.05.2005

Autori: Weingarten Ludwig, Pawelski Hartmut, Jollet Peter, Richter Hans-peter

MPK: B21B 45/02

Značky: plynné, media, materiálů, valcovaného, kovového, studena, spracovateľské, spôsob, kvapalné, dýzami, predovšetkým, valcovania, pásu

Text:

...s vychladenou teplotou. Koeficient trenia vo valcovacej medzere sa môže vzhľadom k výrobe a v závislosti od plánu nápichov menit variáciou nanesených množstiev mazacieho prostriedku. Minimálne množstvo mazaní je možné tiež pri využití rôznychdruhov mazacích prostriedkov pri porovnateľne rovnakých nákladoch.0006 Chladenie, čistenie a inertizácia sa môžu ďalej využiť v tom zmysle,že sa do úseku klinovitého výstupu valcov - valcovaného...

Metóda a zariadenie pre diaľkovú komunikáciu za použitia fotoluminiscencie alebo termoluminiscencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12909

Dátum: 23.05.2005

Autori: Van Gent Daniel Lee, Desbrandes Robert

MPK: H04B 10/30

Značky: použitia, dialkovú, fotoluminiscencie, metoda, termoluminiscencie, komunikáciu, zariadenie

Text:

...hliníka vybaveného uhlikom(AI 203 C) napríklad Iuminiscencia začína pri 125 °C a dosahuje maximálne 200 °C ako to ukazuje Obrázok 1, krivka (2). Stúpanie teploty ohrievanim sa môže nahradiť expoziciou laserovým lúčom, napríklad infračerveným.0012 Luminiscencia pn okolitej teplote nemusi byt nevyhnutne nulová aexcitácia pomaly zmizne (znižovanie, zoslabovanie signálu ziskaného s časom). Zároveňdochádza kopačnému zoslabeniu pri vzorkách...

Utesnený rúrkový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4626

Dátum: 23.05.2005

Autor: Tsaur Garry

MPK: A61M 35/00, A45D 34/04, B05C 17/00...

Značky: rúrkový, zásobník, utěsněný

Text:

...zásobník otvorí, vnútorný obsah nemôže prúdiť von zo zásobníka automaticky účinkom kapilárneho odporu a vonkajšieho atmosférického tlaku. Prúdenie obsahu vnútornou rúrkou von musí počkať, dokiaľ sa uzáver vytvorený na otváracom otvore zásobníkaalebo predný koniec rúrkového výstupku nedotkne alebo neotrie opredmet tak, že sa povrchové napätie kvapaliny vo vnútornej0008 Tieto znaky a výhody predloženého vynálezu budú celkom zrejmé a budú...

Nové polymérne kompozície propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4459

Dátum: 23.05.2005

Autori: Berger Friedrich, Grein Christelle, Bernreitner Klaus

MPK: C08L 23/00

Značky: propylenu, kompozície, polymérne, nové

Text:

...ČľLlmajúeehtw vnútornú Iiskoxitu lV s 2.4 dl/g a (ihsah etylćnu HSIJOŇ 75 mol .majúeeho vnútornú viskozitu lV 4.0 - 6.5 dl/g a obsah etylenu až do 70 mol 00.D) 1-15 hmotnostných dielov elastomćrneho etylén-l -oktćnovćho kopolymćru majúeeho obxah etylćnu najmenej 80 moľVi a majuei index toku taveniny MI (i 00 (2 2.16 kg) 3 l 00 g/IO min a0009 Polymći propylénu Apoužitý do polymćrnei kompoxíeie propylćnu podľa tohtovynálezu je bud l 1()n 1())0...

Sklopný monitor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4069

Dátum: 23.05.2005

Autor: Roehl Martin

MPK: B60R 11/02

Značky: monitor, sklopný

Text:

...V podstate momentom, ktorýv každej polohe monitora takmer opačne zodpovedá momentuspôsobenému silou ťiaže pôsobiacemu na hmotu monitora.a pákou podľa vynálezu spojeni s monitorom tak, Systém s pružinou je v činnom že krútiaci moment, ktorý vzniká v každej polohe monitorasilou ťiaže, je prakticky silou ťiaže sa pritom dá zistiť následujúcou mechanickou rovnicouzPritom m zodpovedá hmotnosti monitoru, L vzdialenosti medzi osou otáčania a...

Pyridin-4-yletynyl-imidazoly a -pyrazoly ako antagonisty receptoru mGluR5

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3935

Dátum: 23.05.2005

Autori: Buettelmann Bernd, Vieira Eric, Porter Richard Hugh Philip, Kolczewski Sabine, Jaeschke Georg, Ceccarelli Simona Maria, Spurr Paul

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427, C07D 401/00...

Značky: pyrazoly, mglur5, antagonisty, pyridin-4-yletynyl-imidazoly, receptoru

Text:

...moči, závislosť od níkotínu, závislosť od opiátov, úzkosť, dávenie, dyskinézaAko poruchy, ktoré sú plne alebo sčasti sprostredkované mGluR 5 je možné napríklad uviesť akútne, traumatické a chronické neurodegeneratívne procesy nervového systému, ako je Alzheimerova choroba, senílná demencia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea,amyotroñcká laterálna skleróza a roztrúsená skleróza, psychické choroby, ako je schizofréniaa...

Hnacie ústrojenstvo pre stieracie ramienko stieracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3525

Dátum: 23.05.2005

Autori: Egner-walter Bruno, Epple Klaus

MPK: B60S 1/32

Značky: ramienko, stieracieho, zariadenia, hnacie, ústrojenstvo, stieracie

Text:

...forme vyhotovenia pozostáva z doskového úložného plechu alebo úložného prvku 2, z dvoch ovládacích ramien 3 a 4, ako aj z vahadla 5, na ktorom je pevneproti otáčaniu uložené svojim koncom 6.1 stieracie ramienko 6.Ovládací krížový prevod 1 slúži vo vyhotovení znázomenom na obrázkoch l - 4 na to, aby sa pri aktivovanom zariadení na stieraníe zväčšilo pole rozprestierajúce sa na skle 8 vozidla a stierané stieracím ramienkom 6, resp. na...

Sklený materiál, trubica a banka na elektrické svetelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284554

Dátum: 23.05.2005

Autori: Bakó Zoltán, Varga Zsuzsanna, Suha Zoltán

MPK: C03C 3/083, C03C 3/076

Značky: zdroje, trubica, materiál, sklený, světelné, baňka, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Sklený materiál obsahuje oxid kremičitý v množstve od 66,5 až 73 % hmotn., oxid hlinitý od 1,5 do 4 % hmotn., oxid sodný od 5,5 do 8 % hmotn., oxid draselný od 7,2 do 10 % hmotn., oxid lítny od 0,7 do 1,7 % hmotn., oxid boritý, oxid bárnatý a oxid strontnatý a voliteľne oxid vápenatý, oxid horečnatý, oxid zinočnatý, oxid fosforečný, oxid antimonitý maximálne 1 % hmotn., oxid titaničitý maximálne 0,5 % hmotn., oxid manganičitý maximálne 0,25 %...

Pyrazolové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284553

Dátum: 23.05.2005

Autori: Leibold Edgar, Dressel Jürgen, Erhardt Klaus, Rittinger Stefan, Rieber Norbert, Gold Randall Evan, Horchler Von Locquengh Klaus, Barth Thomas

MPK: C05G 3/08, C05F 3/00, C05G 3/00...

Značky: deriváty, použitie, pyrazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vybraných derivátov pyrazolu ako inhibítora nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátorov kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív, ako aj samotné zodpovedajúco upravené anorganické hnojivá a pyrazolové deriváty, ktoré sa môžu použiť ako inhibítory nitrifikácie v anorganických hnojivách a tiež ako stabilizátory kvapalnej hnojovice alebo kvapalných formulácií hnojív.

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C04B 22/14, C05D 9/02, C01G 49/14...

Značky: použitie, železa, materiálom, výroby, sypký, aglomerovaný, spôsob, síran, nosným

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...